Amsterdam Film Cie

De NV 'Amsterdam' Film Compagnie (Amsterdam Film Cie) werd in oktober 1914 opgericht door directeur-regisseur Theo Frenkel sr.

Opgericht:   10-1914

Ontbonden: 10-02-1923

 

Lijst (bedrijfs-) films:

 

 1. Het wrak in de Noordzee 1915 
 2. Genie tegen geweld 1916 
 3. Levensschaduwen 1916 
 4. De duivel 1917
 5. De duivel in Amsterdam 1918 
 6. De hier te lande geïnterneerde Engelsche militairen 1918 
 7. Het proces Begeer 1918 
 8. Mea Culpa 1918 
 9. Pro domo 1918 
 10. Een schoonheidswedstrijd op den film 1919 
 11. Het zonderlijke geval van Dr. Jekyll en den heer Hyde 1919 
 12. Op stap door Amsterdam 1919 
 13. Zonnestraal 1919 
 14. Aan boord van de Sabina 1920 
 15. De bolsjewiek 1920 
 16. De dood van Pierrot 1920 
 17. Geeft ons kracht 1920
 18. Helleveeg 1920
 19. Maatschappij tot redding van drenkelingen 1920 
 20. Volendam in den winter 1920 
 21. Menschenwee 1921
 22. Nederland als het centrum voor het Europeesch Luchtverkeer 1921
 23. Nederland vooruit! 1921 
 24. Alexandra 1922 
 25. De demonstratie van de Amsterdamsche brandweer met de nieuwe motor-magirusladders 1922 
 26. De feesten te Den Briel 1922