Filma

Het filmverhuurkantoor Filma werd in 1914 opgericht 

Opgericht:             1914

Ontbonden: 04-11-1948

 

 1. De watersnood 1916  
 2. De zwemwedstrijden van de Ver. 'Het Y' 1917    
 3. Amsterdam, zooals men Amsterdam nooit zag 1918  
 4. De Haagsche Perstentoonstelling 1918  
 5. De Leerlooier-Industrie. Van leer tot schoen 1918 
 6. De onthulling van het standbeeld van Joh. de Wit te 's-Gravenhage 1918  
 7. De rubberindustrie 1918 
 8. De stad Gouda en hare Industrieën 1918 
 9. Delft, het typische stadje met al zijn attracties 1918 
 10. Dr. A. Kuyper op den film 1918 
 11. Drukwerk en Lithographische Kunst 1918  
 12. Er waren eens drie hoeden... 1918 
 13. Giethoorn 1918  
 14. Groote Papier-Industrie in Nederland 1918 
 15. Haarlem 1918  
 16. Hoe maakt men in Holland de Lucifers? 1918 
 17. Hoe men het volk voedt in Nederland 1918  
 18. Jurgens Grootbedrijf 1918  
 19. Laatste opnamen van H.M. de Koningin 1918 
 20. Maastricht (1918) 1918  
 21. Nieuwste opnamen van Den Haag-Scheveningen in vol Badseizoen 1918  
 22. Noordwijk 1918 
 23. Pro domo 1918  
 24. Utrecht 1918  
 25. De overstrooming van Rijn en Waal 1920 
 26. Nederland's Volksleven in de Lente 1921 
 27. Het meisje met de blauwe hoed 1934 
 28. Het leven is niet zoo kwaad 1935