Koloniaal Instituut voor de Tropen

De Vereeniging Koloniaal Instituut (na 1945 'Indisch Instituut' en vanaf 1950 'Koninklijk Instituut voor de Tropen, afgekort KIT') is opgericht in 1910 en had tot doel de kennis in Nederland van de koloniën te bevorderen.

Lijst films:

 

 1. Autotocht door Bandoeng 1913 
 2. Het dokken van een schip in de haven van Tandjong Priok 1913  
 3. Reis Willem I-Djocja 1913  
 4. Tocht door de haven van Tandjong-Priok 1913 
 5. De rijstbouw op droge velden bij de Karo-Bataks 1917  
 6. Lijkbezorging bij de Karo-Bataks 1917  
 7. Nijverheid bij de Karo-Bataks 1917  
 8. Volksgebruiken en kunst bij de Karo-Bataks 1917  
 9. Het leven van den Baliër in de desa 1918  
 10. Het djatiboschbedrijf 1923  
 11. Lijn Kroja - Margasari 1923  
 12. Lijn Poerwakarta - Padalarang 1923  
 13. Lijn Weltevreden - Meester Cornelis 1923  
 14. Tocht per auto door Weltevreden 1923   
 15. Zeven jongens en 'n oude schuit 1941