Onderscheidingen van instellingen / verenigingen enz. in Nederland

EHBO

 

Elfstedentocht

 

Nijmeegse vierdaagse

 

Rode Kruis

Toen het Rode Kruis aan het einde van de 19e eeuw met succes overal in Europa, later ook daarbuiten, landelijke afdelingen en verenigingen kende, werden er overal onderscheidingen en ridderorden versierd met dit Rode Kruis, het zogenaamde "Kruis van Genève.

Het waren soms particuliere onderscheidingen, soms onderscheidingen van de afdelingen die door de regeringen werden erkend en soms onderscheidingen van de staat. In het Koninkrijk Pruisen en het Koninkrijk Saksen werden ook bestaande ridderorden versierd met een rood geëmailleerd Kruis van Genève.

 

Het Internationale Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis kent twee onderscheidingen en meerdere penningen en Spelden van Verdienste zoals de Medaille voor het eeuwfeest in 1963 en de in 1969 geslagen Medaille ter Ere van het Vijftigjarig Bestaan van de Liga van het Rode Kruis en de Halve Rode Maanverenigingen. Dat zijn legpenningen. Draagbare onderscheidingen zijn:

 • De Florence Nightingale-Medaille van het Internationale Rode Kruis
 • De Henri Dunant-medaille van het Internationale Rode Kruis

Beide onderscheidingen zijn zeer exclusief. Ze worden zelden toegekend. De Florence Nightingale-Medaille wordt alleen aan verpleegsters toegekend.

 

Nederland

Herinneringskruis met gesp en twee batons

 

Kruisen en medailles met het rode kruis werden in Nederland na 1870 ingesteld.Er zijn onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis en onderscheidingen van regering en koning te onderscheiden.

Door Koning Willem III gesticht

 • De Herinneringsmedaille 1870-1871 van de Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog 1871

Door de Nederlandse Staat ingesteld:

 • De Medaille van het Rode Kruis (Regeringsmedaille) 1910

Door het Nederlandse Rode Kruis ingesteld maar erkend door de Nederlandse staat.

 • Het Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
 • Het Herinneringskruis 1939-1940 van het Nederlandse Rode Kruis 1942
 • Het Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis 1950
 • De Medaille van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis 1914
 • De Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis 1926

 

De niet erkende onderscheidingen van het Nederlandse Rode Kruis

 • De Karl Landsteiner-penning is een onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis. Deze legpenning was de eerste Nederlandse onderscheiding voor bloeddonaties. De Karl Landsteiner-penning werd ingesteld door het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis in een besluit van 29 mei 1931 en tot 1971 verleend. Het bestuur eerde daarmee dr. Karl Landsteiner.

  Er waren drie graden en twee uitvoeringen.

  De Karl Landsteiner-penning in goud werd aan personen, die zich "op zeer bijzondere wijze voor de bloedtransfusiedienst verdienstelijk hebben gemaakt" verleend.

  De Karl Landsteiner-penning in zilver werd aan personen, die zich voor de organisatie en de bloei van de bloedtransfusiedienst op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt geschonken.

  De Karl Landsteiner-penning in brons werd aan mensen die bloed gaven verleend, in eerste instantie voor de eerste maal dat men bloed gaf, na 17 november 1939 voor vijf maal bloeddonatie, van 17 november 1939 tot 24 april 1942 werd hij voor drie maal bloed geven toegekend en tussen 24 april 1942 en 2 maart 1944 mocht een bloeddonor pas bij de vijftiende maal dat hij of zij bloed gaf op een legpenning rekenen.

  Op 2 maart 1971 werd de bronzen legpenning voor de bloeddonoren vervangen door de Karl Landsteiner-plaquettes die tot 1995 hebben bestaan. De zilveren en verguld bronzen penningen werden in 1959 iets kleiner gemaakt.

 

 • De Karl Landsteiner-plaquette
  Ingesteld in 1944. Deze onderscheiding werd uitgereikt aan mensen die 60 maal bloed hadden afgestaan. De plaquette, er was geen lint of baton aan verbonden, werd van 1944 tot 1971 en van 1977 tot 1995 uitgereikt.
 • De Rode Kruis-draagspeld
  Ingesteld in 1956. De speld werd uitgereikt aan bloeddonors. Deze draagspeld werd in 1971 afgeschaft.
 • De Bloeddonormedaille
  Ingesteld in 1971. De Bloeddonormedaille is van 1971 tot en met 1977 uitgereikt. De medaille werd nooit door de Nederlandse overheid erkend en mag officieel niet worden gedragen.
 • Het Draaginsigne voor Bloeddonoren
  In 1977 werden diverse draaginsignes ingesteld. In 1995 werden deze, samen met alle andere eerbetoon aan bloeddonoren, vervangen door de bloeddonorerkenningen.
 • De Bloeddonorerkenningen
  Deze erkenningen werden ingesteld in 1995. Het zijn rode, brons-, zilver- en goudkleurige bloeddruppels die op het revers kunnen worden gespeld. Wie tachtig maal bloed geeft ontvangt sinds 1995 geen medaille maar een kunstwerkje.

 

De onderscheidingen die sinds 1939 op uniformen van ambtenaren mogen worden gedragen

 • In een besluit van 1939 werd ambtenaren zoals politieagenten en brandweerlieden, maar ook brugwachters en andere ambtenaren die een uniform dragen toegestaan om een aantal onderscheidingen op hun uniformen te dragen. Deze lijst wijkt af van de lijst van onderscheidingen die Nederlandse militairen mogen dragen. De lijst die door het Ministerie van Defensie werd vastgesteld is de Draagvolgorde van de Nederlandse onderscheidingen. Beide lijsten zijn limitatief maar de lijst van de ambtenaren voorziet ook in speldjes, oranje kokardes, buttons die tijdens collectes worden gedragen en dergelijke. Ook de onderscheidingen van het Rode Kruis vallen onder dit besluit.

 

 

Wandelen

 

Sport