Uitgaven Ten Brink en De Vries

1.Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche Kerk zijner dagenBlase, Johannes Ernst Bernard / Ten Brink en De Vries / 19202.Van raadhuis tot paleis : documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadhuis tot koninklijk paleisBrugmans, H. / Ten Brink & De Vries ; [voor het] Genootschap Amstelodamum / 19133.Amsterdamsche stadsgezichten van Jan van der HeydenHooft, C.G. 't / ten Brink & de Vries / 19124.Bernoulli's vademecum : een handboek voor berekeningen, dagelijks voorkomende in de bouw- en werktuigkunde ...Bernoulli, Christoph / 6e dr. / Ten Brink & De Vries / 19115.Wat mogen onze kinderen lezen? : ruim 300 beoordeelingen van in de laatste jaren verschenen kinderboekenCommissie van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap / Ten Brink & De Vries / 19046.Klankleer van het Noord-BevelandschVerschuur, Andries / Ten Brink & De Vries / 19027.Stedenschennis : naar aanleiding van de Reguliersgracht-kwestieMeijer, D.C. / Ten Brink en de Vries / 19018.De Nederlandsche emblemata : geschiedenis en bibliographie tot de 18e eeuwVries, Anne Gerard Christiaan de / Ten Brink & De Vries / 18999.Wat mogen onze kinderen lezen? : een duizendtal beoordeelingen van in de laatste jaren verschenen kinderboekenBrugman, Lucie M.C. / Ten Brink & De Vries / 189910.De testamentis jure Attico : spec. litt. inaug.Hille, Gilles Ernst Willem van / Ten Brink & De Vries / 189811.Is afschaffing der plaatsvervanging bij de nationale militie, zoo als de regeering die voorstelt, in 's lands belang?Polenaar, B.J. / Ten Brink & De Vries / 189812.Bouton de roseMorgan de Groot, J. / Ten Brink & de Vries / 189513.Jacobus Revius, zijn leven en werkenPosthumus Meyjes, Egbert Johannes Wernhard / Ten Brink en De Vries / 189514.De historische namen gegeven aan de nieuwe straten van Amsterdam volgens het beginsel aangenomen door den Gemeenteraad in zijne vergadering van den 20 April 1870 : opgave der personen, wier namen gegeven zijn aan de grachten, kaden, straten en pleinen, sedert 1866, met de dagteekening der Raadsvergadering, waarin daartoe het besluit genomen isFrederiks, J.G. / Ten Brink & de Vries / 189215.Noord-Hollandsche oudhedenArkel, G. van / Ten Brink & De Vries / 1891-190516.De gymnastiek zonder toestellen voor de lagere school : theoretisch-practische handleidingEckhardt, J.A.H. / Ten Brink & De Vries / 189117.Artikel 424 wetboek van strafrechtPosthumus Meyjes, Fokke Eduard / Ten Brink & De Vries / 189118.Kohier van den tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, uitgegeven vanwege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te AmsterdamFrederiks, J.G. / Ten Brink & De Vries / 189019.Het huis Hofmann Schöffer & Co. : eene schets bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der firmaSchöffer, C. / Boekhandel van Ten Brink & De Vries / [1888]20.Amsterdam in 1672 : historische schets der "bange dagen"Kroon, Anthonie Willem / Ten Brink en De Vries / 188821.Artikel LI Wetboek van StrafrechtLennep, Frank Karel van / Ten Brink & De Vries / 188722.Art. 261 al. 3 Wetboek van StrafrechtPosthumus Meyjes, Leonard / Ten Brink & De Vries / 188723.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderenSchmid, C. / 25e dr / Ten Brink & De Vries / 188624.De navolging van ChristusThomas à Kempis / 4e dr / Ten Brink en De Vries / 188525.Jan ten Brink Gerritsz., J. ten Brink Gz. en J. de Vries, Ten Brink & De Vries : 1785 - 1 Mei - 1885Vries, R.W.P. de / Ten Brink & De Vries / 188526.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderenSchmid, C. / 20e dr / Ten Brink & De Vries / 188427.Arend Fokke Simonsz. : zijn leven, denken en werkenFrijlink, H. / Ten Brink & De Vries / 188428.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [1882]29.Boven lucht en wolken, of Een tochtje door het wereldruimBernstein, A. / 4e herz. dr / Ten Brink & de Vries / 188030.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : een belangrijk verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 188031.Avondvertellingen van Tante Agatha : een tweede leesboek, volgend op Hilda's vertellingenAndriessen, P.J. / 3e dr / Ten Brink & de Vries / 187932.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 187933.Fernando, de jonge Spaansche graafSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1879]34.De misdaad van abortusWall Arnemann, Rudolph Willem Carel van den / Ten Brink & De Vries / 187935.De blijde inkomsten van vorstelijke personen in Amsterdam, van de zestiende tot de negentiende eeuwVries, R.W.P. de / Ten Brink en De Vries / 187936.De levensgeschiedenis van Robinson CrusoëDefoe, Daniel / [2e dr.] / Ten Brink & De Vries / [1879]37.Keur uit de drie honderdtallen leerzame verhalen van C. Schmid : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 187838.Robinson Crusoë : een verhaal voor jeugdige lezersCampe, J.H. / 8e dr / bij Ten Brink & De Vries / [1878]39.Iets over de erfdienstbaarheden van uitzicht en van lichtGroote, Hendrik Albert / Ten Brink & De Vries / 187840.Catalogus der bibliotheek van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te AmsterdamVries, R.W.P. de / Ten Brink & De Vries / 187841.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / [6e dr.] / Ten Brink & De Vries / 187742.Liederen en gebedenMolster, J.A.D. / 5e dr / Ten Brink & de Vries / 187743.De Paascheieren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 13e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]44.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [1875]45.Eustachius : een verhaal uit de eerste eeuwen des ChristendomsSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1875]46.De oudste regten van AmsterdamScheltema, P. / Ten Brink & De Vries / 187547.Beknopt chronologisch overzicht der algemeene geschiedenis : ten gebruike van burgerscholen en normaallessenMeulevelt, W.G. / 3e verm. dr / Ten Brink & De Vries / 187448.Kort begrip der aardrijkskundeHolst, Anthoon Albertus / 9e dr / Ten Brink & De Vries / 187349.De Paascheieren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 12e dr / Ten Brink & De Vries / [1872]50.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize ArkelSchrijver van "Het goudvinkje", de / 6e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]51.Nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1871]52.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / 5e dr. / Ten Brink & De Vries / [1871]53.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 187054.Roza van Tannenburg : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / [187-?]55.Kinderspiegel : leerzame vertellingen door een KindervriendKindervriend, Een / 4e dr / Ten Brink & de Vries / [1868]56.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 186857.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwentelingSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 186858.Robinson Crusoë : een verhaal voor jeugdige lezersCampe, J.H. / 7e dr / bij Ten Brink & De Vries / [1867]59.Het Evangelie van Johannes : bedenkingen tegen Scholten's kritisch historisch onderzoekJonker, H. / Ten Brink & De Vries / 186760.Bijbelsche verhalen voor kinderen ; [1]: Oude TestamentSchmid, C. von / 7e uitg / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / 186761.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / Ten Brink en De Vries / 186662.Repetitieboek voor aankomende onderwijzers en inrichtingen van onderwijsBerthelt, August / Ten Brink & de Vries / 186563.Over de ware beteekenis van het Oranje boven : een woord aan den Heer J.A. Alberdingk Thym, over zijne brochure getiteld: "Een weinig Amsterdamsche kritiek"Chr. / Ten Brink & De Vries / 186364.Neêrlands bevrijder is God : toespraak over Exod. XX:2 : gehouden den 15den November 1863 des voormiddags in de Eilands Kerk te AmsterdamMeyjes, R. Posthumus / Ten Brink & De Vries / [1863]65.Robinson Crusoë : een verhaal voor de jeugdCampe, J.H. / 6e dr / Ten Brink & de Vries / [1863]66.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholenHolst, Anthoon Albertus / 8e dr / Ten Brink & De Vries / 186267.Twee vragen betreffende het Noord-Hollandsche Kanaal en de doorgraving van Holland op het smalst, gevolgd door: Eene beschouwing van de geprojecteerde haven en het kanaal van den Heer JägerEenige gezagvoerders van koopvaardijschepen / Ten Brink & De Vries / 186268.Fabelen en vertellingen voor de jeugd : een schoolboekKeyzer, J. de / 6e dr / Ten Brink & de Vries / 186169.Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 14e dr / Ten Brink & De Vries / 186170.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / Ten Brink en De Vries / 186171.Nieuwe Nederlandsche Chrestomatie, of Voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl en poëzijKeyzer, J. de / 7e dr / Ten Brink & De Vries / 186172.De Kerstavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 10e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1860]73.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpenMars, J. / 7e dr. / Ten Brink & de Vries / 185974.Nadere beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalstDiets, J.D. / Ten Brink & De Vries / 185975.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 14e dr / Ten Brink en De Vries / 185876.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 14e dr / Ten Brink & de Vries / 185877.Beschouwing over de doorgraving van Holland op zijn smalst, en proeve tot wegneming der bezwaren hiertegen ingebragtDiets, J.D. / Ten Brink & De Vries / 185878.Nieuwe Nederlandsche chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzijKeyzer, J. de / Zesde druk / Ten Brink & De Vries / 185779.Gumal en Lina : een verhaal voor de jeugd, tot voorbereidend onderwijs in de waarheden der godsdienstLossius, K.F. / 6e Nederduitsche dr. / Ten Brink & de Vries / 185680.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 13e dr / Ten Brink en De Vries / 185681.Specimen exegetico-theologicum de loco tēs apokatastaseōs pantōnSteen, Paulus / apud Ten Brink & De Vries / 185682.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholenHolst, A.A. / Ten Brink & De Vries / 185583.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenootenEngelberts Gerrits, G. / 4e verm. dr / Ten Brink en De Vries / 185584.Leerrede over Psalm CXVI: 7Rauwenhoff, L.W.E. / Ten Brink & De Vries / 185485.De onwrikbare vastheid van het Godsgebouw : afscheidsrede over 2 Timotheus II: 19Haar, B. ter / bij Ten Brink & De Vries / 185486.De geschiedenis der Kerkhervorming, in tafereelen : een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke GodsdienstHaar, B. ter / Nieuwe uitg (in één boekdeel) [5e dr.] / bij Ten Brink & De Vries / 185487.Adres van den breeden Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente te Amsterdam aan de 2de Kamer der Staten-Generaal over de voorgestelde wet op het armbestuurBruinier, J.B.H. / Ten Brink & de Vries / [1852]88.Bijbelsche verhalen voor kinderen ; [2]: Nieuwe TestamentSchmid, C. von / 3e uitg / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / 185289.Vijftigtal verhalen over het nut van de voortbrengselen der natuur : een leesboek voor de scholenKeyzer, J. de / Ten Brink en De Vries / 185290.Nieuwe Nederlandsche chrestomatie, of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzijKeyzer, J. de / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 185291.Twaalf nieuwe verhalenSchmid, C. / Ten Brink & de Vries / [1851]92.Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland : leesboek voor de scholenHolst, A.A. / Ten Brink & de Vries / 185093.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor de jeugdSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / [185-?]94.De kleine Jack : een geschenk voor de jeugdDay, Thomas / Vierde druk / bij Ten Brink & De Vries / [tussen 1850 en 1860?]95.Liederen en gebedenMolster, J.A.D. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 185096.Versjes voor kinderenMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / [185-?]97.Uren aan de godsdienst gewijdZschokke, H. / 4e dr / bij Ten Brink & De Vries / 1850-185298.De kleine Jack : eene geschenk voor de jeugdDay, Thomas / 5e dr / Ten Brink & de Vries / [185-?]99.Bijbelsche verhalen voor kinderenSchmid, C. von / Ten Brink & De Vries en Schalekamp, van de Grampel & Bakker / [ca. 1850]-...100.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjes3e dr / Ten Brink en De Vries / 1850101.Geschenk voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / 9e dr / Ten Brink & De Vries / 1849102.Fernando : de geschiedenis van eenen jongen Spaanschen graafSchmid, C. / Tweede druk / bij Ten Brink & De Vries / 1849103.Christelijk huisboekZschokke, J.H.D. / Ten Brink en De Vries / 1849104.De christen aan de bron van troost bij het verlies van dierbare betrekkingenEylert, R.Fr. / Ten Brink en de Vries / 1849105.De paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 6e dr / Ten Brink & De Vries / 1849106.Dordrecht in strijd tegen Amsterdam, over de handhaving van een billijk deel in de Oost-Indische bevrachtingen en retouren, voor elk dezer beide stedenbij Ten Brink & De Vries / 1849107.Nog een vlugtige blik op den strijd van Dordrecht tegen AmsterdamBij Ten Brink & De Vries / 1849108.Oud en nieuw : de gevoelens van Mr. I. da Costa en Prof. Hofstede de Groot, gewogen op de weegschaal der onpartijdige kritiekKoorders, D. / Ten Brink & de Vries / 1848109.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1848110.Monnika en Augustinus, of De kracht van het ChristendomBraune, Karl / Ten Brink en De Vries / 1848111.De geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen : een leesboek ter bevestiging der protestanten in hun christelijk geloof, bekroond door het Haagsche Genootschap tot Verdediging der Christelijke GodsdienstHaar, B. ter / 4e verm. dr / Ten Brink & De Vries / 1848112.Antwoord op Mr. Isaac da Costa's protest tegen eene zinsnede in het adres der Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsche Hervormde Kerk aan Z.M. den Koning, ter zake van het gewijzigde ontwerp van GrondwetTen Brink & de Vries / 1848113.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]114.Belangrijke verhalen voor de jeugd : de christelijke familie, het stomme kind en het oude kasteelSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [1847]115.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / Derde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1847116.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugdSchoppe, Amalia / 3e dr / bij Ten Brink & De Vries / 1847117.Gods wijsheid en goedheid in de schepping : een leesboek voor de hoogste klasse over verschillende natuurkundige onderwerpenMars, J. / 4e dr / Ten Brink & de Vries / 1846118.Het huis van den huisvester op den Mauritsberg of: de straf treft den boosdoener : eene gebeurtenis uit den Dertigjarigen oorlogKörber, Philipp / Ten Brink & de Vries / 1846119.Lettergeschenk voor de Nederlandsche jeugdNieuwenhuijzen, M. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1846120.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1846121.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / [Nieuwe uitg.] / Ten Brink & De Vries / [ca. 1845]122.Nieuwe verhalen voor de jeugd : De beschadigde schilderij, de drukfout en de bruidsring/ door C. Schmid ; met platenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1845123.Roza van TannenburgSchmid, C. / Derde druk / Ten Brink & De Vries / [tussen 1845 en 1878?]124.Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen, benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der dieren7e dr / Ten Brink & de Vries / [ca. 1845]125.Roza van TannenburgSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1845126.Keur van gedenkwaardigheden, uit de geschiedenis van Nederlands Oost- en West-Indische bezittingen : voor jonge liedenBuren Schele, A.D. van / Ten Brink & De Vries / [1844]127.De kleine Jack : een geschenk voor de jeugdDay, Thomas / 2e dr / Ten Brink & de Vries / 1844128.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenootenEngelberts Gerrits, G. / 3e vermeerderde dr / Ten Brink & De Vries / 1844129.Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen Frederik Willem IIIEylert, R.Fr. / Ten Brink & De Vries / 1844-1848130.Zes nieuwe oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor kinderenSchrijfster van de Kleine Pligten, de / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1843131.De stroom : een verhaal voor de jeugdSchubert, G.H. v. / Nieuwe uitg. met platen / Ten Brink en de Vries / 1843132.Zomerverlustiging, in verhalen voor de leerzame jeugdNieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843133.De regtvaardige voorzienigheid : leerzame tafereelen uit het leven van lijdenden en zwaarbeproefdenSchmid, C. / Nieuwe uitgave / Ten Brink & De Vries / 1843134.Roza van Tannenburg : een verhaal voor jonge liedenSchmid, C. / Nieuwe uitgave / bij Ten Brink & De Vries / 1843135.Christelijke gedichtenLentz, Ludwig Carl / Ten Brink en de Vries / 1843136.Christelijke verhalen voor de beschaafde jeugdSchoppe-Weise, Amalia / Nieuwe uitg / Ten Brink & De Vries / 1843137.God in de natuur en in den mensch : een leesboek voor de lagere scholenLossius, K.F. / Ten Brink en De Vries / 1843138.De kleine marskramer : een verhaal uit de oorkonden van den huize ArkelSchrijver van "De deugdzame wees", de / Ten Brink & de Vries / 1842139.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1842140.Michiel Adriaansz. de Ruiter : een leesboek voor scholen, in dertig lessenAltmann, H. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1842141.De paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1842142.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1842143.Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 7e dr / Ten Brink & de Vries / 1842144.Het gesticht voor behoeftige Cretinen-kinderen : opgerigt door Dr. Guggenbühl, op den Abendberg bij Interlaken, in Zwitserland, der algemeene belangstelling aanbevolenHerckenrath, A.W.F. / Ten Brink & De Vries / 1842145.Het godsdienstig onderwijs der negerslaven en de bloei der kolonie Suriname in groot gevaar : een bedenkelijk voorval in de mogelijke gevolgen beschouwdOuwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink & De Vries / 1841146.Gumal en Lina : eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd : inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prentenLossius, Kaspar Friedrich / 5e Nederduitsche dr / Ten Brink & De Vries / 1841147.Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchmid, C. / 7e dr / Ten Brink & de Vries / 1841148.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1841149.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1841150.De teekenen des tijds in Nederland : een woord aan mijne mede-protestantenPosthumus Meyjes, R. / bij Ten Brink & De Vries / 1841151.Het goudvinkje : een oorspronkelijk verhaalSchrijver van "De deugdzame wees", de / Ten Brink & de Vries / 1841152.Acht oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor de jeugdSchrijfster van: Zes oorspronkelijk Nederduitsche verhalen, De / Ten Brink & De Vries / 1840153.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / [3e] dr / Ten Brink & De Vries / [184-?]154.GenovevaSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1840155.Belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [ca. 184-?]156.Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd : met platenOosterhuis, H.P. / Ten Brink & De Vries / 1840157.Alexander Menzikof, of De gevaren des rijkdoms : een onderhoudend geschenk voor de jeugdNieritz, G. / Ten Brink & De Vries / 1840158.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1840159.Verhalen en leerrijke voorbeelden uit de vaderlandsche geschiedenis voor de jeugd : met platenOosterhuis, H.P. / Ten Brink & De Vries / 1840160.Aanwijzing der oude en nieuwere dichters door mr. W. Bilderdijk en vrouwe K.W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd : met aanteekeningen en eene voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in het navolgen en overbrengen der oude dichters, bijzonder van HoratiusPan, J. / Ten Brink & De Vries / 1839161.Het leven van Jezus, voor kinderenBeekhuis, W. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839162.De jonge trommelslager, of De goede zoon : een tafereel uit Napoleons togt naar Rusland in het jaar 1812 : voor de jeugdNieritz, G. / Ten Brink & de Vries / 1839163.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1839164.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwentelingSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1839165.Marat : eene geschiedkundige romanSchoppe geb. Weise, Amalia / Ten Brink en de Vries / 1839166.Eustachius, of De zegepraal van het christendom : eene geschiedenis der vroegere christelijke eeuwSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1839167.Korte aardrijkskundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden, volgesn de laatste bepalingenIppel, J.W.L.F. / 4e druk / Ten Brink en de Vries / 1839168.Eendragt maakt magt : een woord van vredeOuwerkerk de Vries, Jan van / Ten Brink & De Vries / 1839169.Josafat, zoon eens konings van IndiëSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1839170.Gedachten over de beoefening en toepassing der aanstaande Nederlandsche wetgeving, voornamelijk in betrekking tot de tegenwoordige Fransche regtsgeleerdheidBosch Kemper, J. de / Bij Ten Brink en De Vries / 1838171.Verhandeling over den titel des Burgerlijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere WetgevingHouten, B.A. van / Ten Brink en De Vries / 1838172.Vertellingen en oefeningen voor Nederlandsche kinderenMuller, C. / 5e dr / Ten Brink & De Vries / 1838173.Maria en Flora, of Ernst en luimTytler, Ann Fraser / Ten Brink & De Vries / 1838174.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1838175.Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriftenHall, M.C. van / Johannes van der Hey en Zoon / 1838176.Belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / bij Ten Brink & De Vries / [1838]177.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1838178.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1838179.Herinnering van Nederlands verlossing en herstelling, in 1813, en de overwinning bij Waterloo, in 1815 : (een leesboek voor de jeugd)Hoonaard, W. van den / Nieuwe uitg / Ten Brink & de Vries / 1837180.De reizen en lotgevallen van kapitein John Ross, op zijne ontdekkings togten naar de Noordpools gewesten : voor jonge liedenRoss, John / bij Ten Brink & De Vries / 1837181.Tweede honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / 4e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1837182.Nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837183.De kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1837184.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / 2 dr / Ten Brink & De Vries / 1837185.Kinderspelen in leerzame gedichtjesHazeu, Johs. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [1837]186.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / Vijfde, verbeterde druk / bij Ten Brink & De Vries / 1837187.Carolina, of de zelfverloocheningHofland, Barbara / Ten Brink en de Vries / 1837188.Nieuwe verscheidenheden, landen en volken betreffende : getrokken uit de belangrijkste reisbeschrijvingenSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1837-1838189.De ware kindervriendHerrmann, Otto / Ten Brink & De Vries / [1837]190.De Nederlandsche burgerlijke wetgevingHouten, B.A. van / Ten Brink en De Vries / 1837-1838191.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen ; 2e stuk: De Profeten en Apocryphe BoekenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837192.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholen ; 1e stuk: Genesis-de KoningenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837193.Zeven nieuwe verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837194.Nuttige en aangename vertellingen voor de jeugdJais, A. / Ten Brink & De Vries / 1837195.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1837196.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderenBeekhuis, W. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836197.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjesTweede druk / bij Ten Brink & De Vries / 1836198.Robinson CrusoëCampe, J.H. / 5e dr / Ten Brink & de Vries / 1836199.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 3e dr / Ten Brink & De Vries / 1836200.Het lammetje, en De glimworm : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836201.De kanarie en Het duifje : twee belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836202.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugdSchoppe, geb. Weise, Amalia / 2e druk / Ten Brink & De Vries / [1836]203.Zes nieuwe oorspronkelijk Nederduitsche verhalen voor kinderenschrijfster van De kleine pligten, De / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1836204.Orion, odeNieuwland, P. / Ten Brink et De Vries / 1836205.Zou de tegenwoordige graanwet door geene andere kunnen worden vervangen; waardoor de bedenkingen, daar tegen ingebragt, konden weggenomen, en de landbouw meer regtstreeks kon ondersteund en verbeterd worden?Ouwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink en De Vries / 1836206.Elisabeth Basmooth, of eene Engelsche plant op Hollandschen bodemSchrijfster van de Kleine Pligten, De / Ten Brink en de Vries / 1836207.Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de lieve jeugdCampe, J.H. / 3e verm. verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1836208.Kleine verhalen voor de lieve jeugdDoll Egges, Catharina Maria / 3e dr / Ten Brink & De Vries / [ca.1835]209.Kinderspiegel in leerzame vertellingenKindervriend, Een / 2e dr / Ten Brink & De Vries / [ca. 1835]210.Uren van uitspanning, of Vertellingen, geschikt om de jeugd gedurende haren speeltijd aangenaam en nuttig bezig te houdenSchoppe-Weise, Amalia / Ten Brink & De Vries / [1835]211.Reize naar de Oost- en Westkust van Zuid-Amerika, en van daar naar de Sandwichs- en Philippijnsche eilanden, China enz. gedaan, in de jaren 1826, 1827, 1828 en 1829 met het koopvaardijschip Wilhelmina en MariaBoelen, J. / Ten Brink & De Vries / 1835-1836212.Feestviering van het vijftigjarig bestaan der Maatschappij tot nut van 't algemeen te Amsterdam : den 12, 13 en 14den Augustus 1834Ten Brink & De Vries / 1835213.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1835214.Alphonsus, de kleine emigrant : een verhaal uit den tijd der Fransche omwentelingSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1835]215.Brief tot antwoord aan Prof. Wttewaal, op deszelfs stuk betreffende de Landbouw en Graanhandel ; tevens tot eenige toelichting op het rekwest van den Rotterdamsche handel kunnende verstrekkenTen Brink & De Vries / 1835216.Iets over Borgers kanselwelsprekendheidTichler, J. / Ten Brink & De Vries / 1835217.Reistogtje langs en in eenige havens aan de Spaansche, Fransche, Italiaansche en Barbarijsche kusten met de Neêrlandsche Korvet DolfijnTalma, P.A. / Ten Brink & De Vries / 1835218.Hebe's geschenk aan de jeugd : in belangrijke tafereelenSluijter, Dirk / Ten Brink en De Vries / [1835]219.Leerzame verhalen en onderrigtingen, voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / Ten Brink en De Vries / [1834]220.De jonge Hollander, en andere tafereelen voor de jeugdDóll Egges, C.M. / Ten Brink & de Vries / [1834]221.Leerzame vertellingen en deugdlievende voorbeelden voor kinderen, benevens eenige merkwaardigheden uit het rijk der dieren6e dr / Ten Brink & de Vries / [1834]222.De hoppebloesems, of De ontmoeting op den Slotberg : eene merkwaardige proeve van Gods vaderlijke voorzienigheidSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1834]223.Bijbel voor kinderen : voor huisgezinnen en scholenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1834-1835224.Handel en nijverheid, of proeve om derzelver uit- en inheemsche belangen in overeenstemming te brengenOuwerkerk de Vries, J. van / Ten Brink en De Vries / 1834225.Leerrede ter godsdienstige feestviering van het tweehonderdjarig bestaan der Lutherse oude kerk, te Amsterdam op den 26 december 1833Roll, J.M.L. / Ten Brink & De Vries / 1834226.Het huzarenkind, of God helpt altijd de zijnenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [1833]227.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschenFeuerbach, Anselm von / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1833228.Aan J. C. Koopman bij zijne verwelkoming in den vriendenkring: Onder de roos, den 30sten Junij 1833Simons, A. / Ten Brink & de Vries / 1833229.Verscheidenheden landen en volken betreffende, getrokken uit de jongste en belangrijkste reisbeschrijvingenSommer, J.G. / Ten Brink & De Vries / 1833230.Gebeden voor kinderenMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1833231.Kinderspiegel in leerzame vertellingenKindervriend, Een / Ten Brink & de Vries / 1833232.Hendrik en Maria, of De ouderlooze kinderen : eene treffende en leerzame geschiedenis voor de jeugdSchoppe-Weise, Amalia / bij Ten Brink & De Vries / [1832]233.De Paascheijeren : een geschenk voor kinderenSchmid, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1832234.Kaspar Hauser : voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens of het zieleleven eens menschenFeuerbach, Anselm von / Ten Brink & De Vries / 1832235.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1831236.Nagelaten verhandelingen en stukken van onderscheidenen aard, voorafgegaan door eene korte schets van zijn karakter en levenFokke, A. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1831237.Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden, op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderdFokke, A. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1831238.Lodewijk, de jonge kluizenaar : een verhaal voor kinderenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1831239.Historisch handboekje van den BijbelHamelsveld, IJsbrand van / 4e dr / Ten Brink & De Vries / 1830240.Fabelen uit het dierenrijk, in dichtmaat : voor onderzoekende kinderenHazeu, J. / Ten Brink & De Vries / 1830241.De burgerwapening voorgesteld als pligt, in eene redevoering, op den tienden van Slagtmaand, in de vergadering van Amsterdams tweede departement der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, gehoudenTeissèdre l'Ange, J. / Ten Brink & De Vries / 1830242.Eerste honderdtal leerzame verhalen, voor kinderen : een leesboek voor de scholenSchrijver van den Kers-avond, De / 2e, verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1830243.De kanarie, De glimworm, Het duifje en Het lam : vier belangrijke verhalen voor de jeugdSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / [183-?]244.Korte beschrijving van het tegenwoordig GriekenlandSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / [1830]245.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugdMoens, Petronella / 2e dr / Ten Brink en De Vries / [183-?]246.Nuttige uitspanningen voor de Nederlandsche jeugdMuller, C. / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1829247.Oorsprong, uitbreiding en ontaarding der christelijke kerk, tot op de kerkhervorming, benevens derzelver weldadige gevolgenRiedel, Ernst / Ten Brink en De Vries / 1829248.Geschiedenis en schriften der apostelen van JezusHess, J.J. / Ten Brink en De Vries / 1829-1831249.Het verloren kind, en De kapel in het bosch : twee belangrijke verhalenSchmid, C. / Ten Brink & De Vries / 1829250.De arme Hendrik, of De pelgrimshut op den Weissenstein : een geschenk voor de jeugdBarth, C.G. / Ten Brink & De Vries / 1829251.Legaat aan mijne vrouwelijke landgenootenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1829252.De avondklok, of Opwekkingen tot geloof en godzaligheidGessner, Georg / Ten Brink en De Vries / 1829-1832253.Johan Tenczynski : een verhaal uit de geschiedenis van Polen in de XVIde eeuwNiemczewicz, Julian / Ten Brink en De Vries / 1829254.Eustachius, of De zegepraal van het christendom : eene geschiedenis der vroegere christelijke eeuwSchmid, H.C. / Ten Brink en De Vries / 1828255.Eereprijs voor de jeugd : ter bevordering van vlijt, deugd en kennisWilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / 1828256.Beschrijving der nieuwe staten van Amerika : voorafgegaan door een algemeen overzigt der nieuwste en belangrijkste aardrijkskundige nasporingenSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1828257.Vruchten van geheugen en verbeelding, of Tafereelen uit het menschelijk levenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1828258.De cykloop : saterspelEuripides / Ten Brink en De Vries / 1828259.HartspiegelSpieghel, H.L. / Ten Brink & De Vries / 1828260.Schoonheden uit de Nederlandsche dichters der XVIIde, XVIIIde en XIXde eeuw : voor mijne jeugdige landgenootenEngelberts Gerrits, G. / Ten Brink en De Vries / 1828261.Het godsrijk op aarde, : van het begin der wereld tot de vestiging en uitbreiding der christelijke kerk, verklaard naar den inhoud en het heilrijk doel des BijbelsVoigtländer, J.F. / Nieuwe uitgaaf / ten Brink & de Vries / 1828262.Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de lieve jeugdCampe, J.H. / 2e verm. en verb. dr / Ten Brink & De Vries / 1827263.Voorbeelden uit de geschiedenis en het dagelijksche leven : een leesboek voor de scholenPetiscus, A.H. / Ten Brink en De Vries / 1827264.De reis naar het vaderlandHolst, A.F. / Ten Brink en De Vries / 1827265.Redevoering over den strijd der Grieken, als een schouwspel, de deelneming van Europa dubbel waardigRoskes, H.T. / Ten Brink & De Vries / 1827266.Lykrede over Martinus Stuart, gehouden in de Remonstrantsch-Gereformeerde Kerk te Amsterdam, op den 31sten van Wintermaand 1826Westerbaen, Cornelis Willem / Ten Brink & De Vries / 1827267.Hugo de Groot en Maria van ReigersbergenVries, Jeronimo de / Ten Brink en De Vries / 1827268.De waarde der kleinigheden, in zedelijke verhalen, voor de jeugd en derzelver vriendenSchmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1827269.Palmbladen, of Uitgelezene oostersche vertellingen voor de jeugdHerder, J.G. / 3e dr / Ten Brink en De Vries / 1827270.Het leven, de bedrijven en lotgevallen van Willem den Eersten, prins van Oranje, grondlegger van Neêrlands vrijheid en onafhankelijkheid : in gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingenEngelberts Gerrits, G. / Ten Brink & De Vries / 1827271.Kinderspelen in leerzame gedichtjesHazeu, Johs. / Ten Brink en De Vries / 1827272.De tweeling-zusters, of De voordeelen van den godsdienstSandham, ... / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1826273.De Kersavond : een verhaal voor kinderenSchmid, H.Ch. / Ten Brink & De Vries / 1826274.Dagboek voor mijne vrouwelijke landgenootenMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1826-1831275.Kerkelijke geschiedenis der Waldensen, in de valleijen van Piemont, tot op het jaar 1775Martinet, Johannes Florentius / Derde druk / Ten Brink & De Vries / 1826276.Gedenkteeken der goddelijke voorzienigheid, zigtbaar in de lotgevallen en redding uit de Turksche gevangenschap van Claudius Angeli de Martelli, Roomsch keizerlijk generaal adjudant en oversten luitenantEsper, J.F. / Ten Brink en De Vries / 1826277.Gedichtjes en nuttige gesprekken voor kinderenMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1826278.Julius, of De naarstige jongelingLanglois, L.P. / Ten Brink en De Vries / 1826279.Legaat aan Helene, van haren vader G.F. NiemeyerNiemeyer, G.F. / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1826280.Overzigt der ambachten, der handwerken en der kunsten, aan welke de meetkunde tot nut verstrektDupin, Charles / Ten Brink en De Vries / 1826281.De apostelen en eerste belijders van Jezus, of De geschiedenis der apostelen en hunne brieven in zamenhang en opvolging van tijd, ter bevordering van een rein christendom, grondigere bijbelkennis en huisselijke godsdienstWilhelmi, Karl / Ten Brink en De Vries / 1826282.Klein geschenk aan de lieve Nederlandsche jeugdMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825283.Herman en Susanna, of Tafereel van een gelukkig burger huisgezinMoens, Petronella / Ten Brink en De Vries / 1825284.Levi en Sara : eene Joodsche familie-geschiedenis in PolenNiemczewicz, Julian / Te Amsterdam, bij Ten Brink en De Vries / 1825285.Karaktertrekken en merkwaardige gebeurtenissen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus, voorgesteld in eenige homilienBartels, G.J. / Ten Brink en De Vries / 1825286.Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbolSommer, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1825-1827287.Reize van den jongen Anacharsis door GriekenlandBarthelemy, J.J. / bij de Erven H. Gartman ; Ten Brink & De Vries / 1824-1826288.De zeelieden, of Zonderlinge lotgevallen van kapitein van der Roest en Frederik : een romantisch tafereelSchrijver van Keus en leiding, De / Ten Brink en De Vries / 1824-1825289.Lazarus, voor troostbehoevende christenen : volgens het elfde hoofddeel van het Evangelie van JoannesHanstein, G.A.L. / Ten Brink en De Vries / 1824290.De meisjesjaren van Sofia Walter, de dochter van eenen landman te Gronouw : een zedelijk verhaal voor meisjesKruger, E.F. / bij Ten Brink & De Vries / 1824291.'s Menschen begin, midden en eindeMoens, Petronella / Ten Brink & De Vries / 1824292.Homilien over geschiedkundige gedenkwaardigheden uit het leven van Jezus, volgens de verhalen der evangelistenBartels, G.J. / Ten Brink en De Vries / 1824293.Gedichten en redevoeringen van Pieter NieuwlandNieuwland, Pieter / bij Ten Brink & De Vries / 1824294.Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten julij 1823Weezelenburg, J.J. van / Ten Brink en De Vries [etc.] / 1823295.Verzameling van stukken, betrekkelijk het verongelukte schip Columbus, gevoerd geweest door kaptn. J. GrevelinkDe Vries & Co / Ten Brink & De Vries / 1823296.Dagboek eener reize door Zuid-Afrika : benevens eenige berigten over de broedergemeente te Groenekloof en Genadendal aan de Kaap de Goede HoopLatrobe, C.J. / Ten Brink en De Vries / 1823297.De christen-leeraar in navolging van zijnen grooten meesterTöbler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1823298.GedichtenBrink, Jan ten / Ten Brink en De Vries / 1823299.De oorzaak der toenemende natuurlijke en zedelijke bedorvenheid der menschenBrink, Jan ten / [Ten Brink & De Vries] / [1823]300.Uitstorting mijns gevoels, na den brand in de Luthersche Nieuwe Kerk, op den 18e September 1822G.H.R. / Ten Brink & De Vries / 1822301.Het dorp der goudmakers : eene ware geschiedenisZschokke, Heinrich / Ten Brink en De Vries / 1822302.Pieter, of De gevolgen der onkunde : een leerzaam, vermakelijk en nuttig onderrigt voor kinderenTobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822303.Alwin en Theodoor, of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderenJacobs, F. / 2e verm. dr / Ten Brink en De Vries / 1822304.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822305.Merkwaardige schipbreuken en andere lotgevallen ter zeeTen Brink en De Vries / 1822306.Het ontwerp van het godsrijk, open gelegd voor bijbelverklarers en bijbellezersVoigtländer, J.F. / Mortier-Covens en zoon : Ten Brink en De Vries / 1822307.Leerrede ter godsdienstige viering des vijftigjarigen bestaans van het diaconie, wees-, oude-mannen en vrouwenhuis der Luthersche Gemeente te AmsterdamRoll, J.M.L. / Ten Brink en De Vries / 1822308.Konstantinopel in het jaar 1821, of Schildering der bloedige en afgrijsselijke gebeurtenissen, die in deze hoofdstad, sedert de uitbarsting van den krijg tusschen Turkije en Griekenland, zijn voorgevallenOoggetuige, Een / Ten Brink en De Vries / 1822309.Ferdinand Dulder, of De kracht van geloof en liefde : een geschenk voor kinderen, die God vereeren en hunne ouders gehoorzaam zijnTobler, J.G. / Ten Brink en De Vries / 1822310.Alwin en Theodoor : of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderenJacobs, Friedrich / Tweede verm. dr / Ten Brink & De Vries / 1822311.De dankbare Willem, of Het huisgezin van den heer LausbachMoens, Petronella / 2e dr / Ten Brink & De Vries / 1822312.Herinneringen uit het leven van Rosalia : voor vrouwen en meisjesGlatz, Jakob / Ten Brink en De Vries / 1821313.Jella, het Kroatenmeisje : gevolgd van: De liefde is het hoogste goed des levens en Elsi van SolothurnClauren, H. / Ten Brink en De Vries / 1821314.Reisboek door het Koningrijk der Nederlanden : met platen en platte gronden van steden : provincien Holland en Utrechtbij Mortier Covens & Zoon, Ten Brink & de Vries / 1821315.De dankbare wees-kinderen : een leesboekje voor de jeugdHazeu, Johannes / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1820316.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë : ten dienste der jeugdCampe, J.H. / 4e dr., op nieuws nagezien en verb. naar den twaalfden Hoogduitschen dr / Ten Brink & De Vries / 1820317.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leydschen hoogleeraars Elias Annes Borger : text Joh. XXI: 22Broes, Wilhelm / 2e dr. / Ten Brink en De Vries / 1820318.Leerredenen over de lijdensgeschiedenis van onzen Heer Jezus ChristusMosche, G.C.B. / Ten Brink en De Vries / 1820-1821319.Leerrede door Wilhelm Broes, predikant te Amsterdam, gehouden bij aanleiding van het afsterven des beroemden Leijdschen Hoogleeraars Elias Annes BorgerBroes, Wilhelm / Ten Brink en De Vries / 1820320.De onderwijzende landman met zijne kinderen : in leerzame gesprekken over den landbouw en de landhuishoudkundeHazeu, Johannes / Ten Brink en De Vries / 1820321.Eugenia, of Het leven in geloof en in liefdeWilmsen, F.P. / Ten Brink en De Vries / [1820]322.Levensbijzonderheden der Apostelen, voor kinderenBeekhuis, W. / Ten Brink & De Vries / 1820323.Bijbel-geschiedenisHamelsveld, Y. van / 2e en verb. dr / Wed. H. Gartman : Ten Brink en De Vries / 1819324.Handboek voor reizenden, tot redewisseling op weg, te water en te land, en in steden en plaatsen, waar men zich ophoudtGenlis, de / bij Mortier, Cóvens en zoon en Ten Brink & De Vries / 1819325.Leerrede over het heil eener gelukkige vereeniging van gemeente en leeraar : ter viering van zijnen vijf en twintig jarigen dienst als leeraar in de Remonstrantsch-Gereformeerde Gemeente te AmsterdamStuart, Martinus / Ten Brink en De Vries / 1819326.Uren aan den godsdienst gewijdZschokke, J.H.D. / Ten Brink en De Vries / 1819-1825327.Geschiedenis van den landman KlugeSalzmann, C.G. / 3e verb. dr / Ten Brink en De Vries / 1818328.Kleinigheden voor kinderenLöhr, J.A.C. / 2e dr / Ten Brink en De Vries / 1818329.Hulde aan de nagedachtenis van den alom beroemden geneesheer, den weled. heer Nicolaas Wilhem Rauwenhoff, gestorven binnen Amsterdam, den 6den Februarij 1818Warnsinck, J.W. / Ten Brink en De Vries / [1818]330.GedichtenHall, M.C. van / Johannes van der Heij ; Ten Brink & De Vries / 1818-1839331.Belangrijke verhalen van A. Lafontaine, F. Kind, A.F.E. Langbein en anderenLafontaine, A. / Ten Brink en De Vries / 1818-1820332.Handleiding tot de natuurlijke opvoeding, of Robinson Crusoë, ten dienste der jeugd : gevolgd naar de spelling van den hoogleeraar M. SiegenbeekCampe, J.H. / 3e dr / J. ten Brink Gz. & J. de Vries / 1815333.Alwin en Theodoor : voor kinderenJacobs, F. / J. ten Brink Gz. en J. de Vries / 1810334.Bibliotheek van oude letterkundeBrink, Jan ten / by Jan ten Brink, Gz. / 1802-1826335.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[3rd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]336.Concept publicatie, wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatie[2nd impression] / [sold by] J. Meerburg [...], Dordr., [sold by] Blussé [...], Amsterdam, [sold by] Keyzer [... [etc.]] / [1795]337.Consept publicatie wegens de heffing van penningen bij forme van taxatie en quotisatieProvisionele Representanten van het Volk van Holland / by J. Meerburg en L. Herdingh / [1795]338.Aan het volk van Holland, bijzonder op het platte land1786 ([printed covers:] Amst. [sold by] J. Verlem, Alkm., [sold by] Dischler [...], Amsterdam, [sold by] Borchers [... [etc.]]) / 1786