Bloemmotief

 

De bloem behoort tot een geliefd onderwerp op de Hollandse tegels dat in de 17e eeuw veelvuldig werd geproduceerd. Je vind er door diverse plateelfabrieken vervaardigd van alle slag en soorten: getyleerde tulpen, dubbele tulpen, dubbele bloemen, Turkse lelie, de keizerskroon, het kievitseitje, anemonen, narcis, klokjesbloem, aardbeienplant, paarse en oranje akeleien en andere botanisch moeilijk te bepalen bolgewassen. In de eerste helft van de 17e eeuw worden ze afgebeeld tussen dominante hoekmotieven, zoals forse Bourgondische lelie, meanders, balusters en grote ossenkoppen. In de late 17e eeuw tot vroeg 18e eeuw staat de bloem als decor tussen voornamelijk kleine ossenkoppen en afwijkende hoekmotieven afgeleid van de Bourgondische lelie. Achteraf verschijnt het spinnetje als hoekvulling.

Bloemenvaastegel behoort eveneens tot het soort tegels waarvan er in de 17e eeuw met duizenden werden geproduceerd. Ook de hoekmotieven lopen uiteen net zoals bij de bloemtegel het geval was, alhoewel de Bourgondische lelie als hoekmotief nog lang in gebruik bleef. Bloemenvaastegels zijn lang populair gebleven en er worden nog in de eerste helft van de 19e eeuw gedateerd, sommige nog iets later.

Ook werden er in de 17e eeuw tot in de 19e eeuw prachtige tegeltableaus vervaardigd, zowel in blauw-wit, mangaan als in kleur. Vaak werden grote tegeltableaus met bloemenvazen deel uitmaken van betegeling van voorname vertrekken of werden ze ingemetseld in schouwen.

 

Bloemdecor, blauwe bloempot

Bloemdecor, bloem in ovaal met als hoekmotief de driestip

Bloemdecor, bloem in vaas 11×11

Bloemdecor, bloem met insect gemaakt door de fa Tichelaar, Makkum in de jaren 70

 

Bloemdecor, bloem op grondje

Tegel uit de Gouden Eeuw, Hoekmotief: ossenkop

 

Bloemdecor, bloempot binnen balusters met leliehoeken

 

Bloemdecor, bloempot in cirkel met meanders, kortweg ‘het bloempotje’

 

In onze collectie

Barcode: niet voorzien van een barcodesticker

 

 

Bloemdecor, bloempot in cirkel

Bloemdecor, bloempot in cirkel

Bloemdecor, bloempot in cirkel, gekapt

Bloemdecor, Bloempot in gekarteld kwadraat met grote hoeklelies

 

Bloemdecor, bloempot meerkleurig

ca 1900

 

Bloemdecor, bloempot met

grote bloem, hoeken: de ossenkop

 

Bloemdecor, bloempot met bloemen

Bloemdecor, bloempot met boeket

Bloemdecor, bloempot met driebloem

en leliehoeken

 

 

Bloemdecor, bloempot met oortjes en

hoekspinnetjes

 

Bloemdecor, bloempot met rijk boeket

Bloemdecor, bloempot met tulp

Bloemdecor, bloempot tussen balusters

Balustertegel met leliehoeken

 

Bloemdecor, bloempotje ca 1900

Longden bloempotje met blad als hoekmotief

 

Bloemdecor, Bloemvaas met bloemstuk

en ossenkophoeken

 

Bloemdecor, boeketje in pot

Bloemdecor, Boempottegel ‘Uitje’

bloempottegel in cirkel met meanders, ook wel grote blompot of uitje genoemd

 

Bloemdecor, driebloem in gekarteld kwadraat, tegel van mangaan bloem in gekarteld vierkant, kussentje

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld kwadraat, met op de hoeken drie balletjes

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld kwadraat, ca 1700

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld kwadraat, 17e eeuw,

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld kwadraat, 17e eeuw,

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld vierkant blauw met balletjes en bloemen (lelies) in de hoeken

 

Bloemdecor, Driebloem in kwadraat, (kussentje), hoek: lelie, mangaankleurig

 

Bloemdecor, Driebloem in gekarteld Kwadraat, kussentje, hoeklelies

 

Bloemdecor, Driebloem in vaas en ossenkophoeken

 

Bloemdecor, Drietulp in accolades

met als hoekmotief meanders.

 

Bloemdecor, Drietulp in accolades

met als hoekmotief meanders.

Bloemdecor, Drietulp in accolades

met als hoekmotief meanders.

Bloemdecor, Drietulp in accolades

met als hoekmotief meanders, mangaan

Bloemdecor, Drietulp in cirkel, met meanders

 

Bloemdecor, Dubbele kievitsbloem

Bloemdecor, Fijne bloempot, met ossenkop hoeken

 

Bloemdecor, Fijne Bloempot, met grote ossenkop motieven

 

Bloemdecor, Fijne met ossenkop als hoekmotief

 

Bloemdecor, Fijne Blompot

Bloemdecor, Grote bloempot, met meanders