Regulierenpers

De Regulierenpers was een Nederlandse private press (of handdrukpers) die heeft bestaan van 1984 tot 1996. De Regulierenpers werd opgericht door de voormalige eigenaar-directeur Ben Hosman (1940-2019) van de Nederlandse uitgeverij Athenaeum - Polak & Van Gennep. Volgens Mario Molegraaf zou de pers zijn naam ontlenen aan het toenmalige woonadres van Hosman, de Reguliersgracht 50 te Amsterdam. Daarnaast meldde de drukker dat de naam van de pers refereerde aan "Regulier = iemand de regel voorschrijven ‘ieder sijn regulier’. Hoe het eigenlijk goed moet, dat drukken dus".