Lijst Kluitman boeken op alfabetische volgorde

 

1000 mijl met de prairie schoener / J.W. v.d. Klei ; geïll. door Pol DomJ.W. van der Klei [1951]

125 kronen in de maand / door A. Saxegaard Annik Saxegaard 16 jaar / door A. SommerfeltA. Sommerfelt 

20.000 jongens op stap / door A.S. Hildebrand ; geïll. door Hans BorrebachA.D. Hildebrand [1936]

3 vrienden kamperen / door Guus van Balkom ; geïll. door Pol DomGuus van Balkom [1939]

300.000 k.m. per seconde met dr. Overal / bewerkt [naar het Duits van Ernst Bulowa] door Wouter HulstijnWouter Hulstijn [1933]

Het A.B.C. der huishouding / door S. Poets ; [bew. door J.D.]S. Poets[s.a.]

Aan de grote verkeersweg / door A. Loon Albert Loon 

Aan de slag bij 't nieuwe huis / door Jetty Donker ; geïllustreerd door G. van Straaten Jetty Donker[1963]

Aan de zonzijde / door S. Gruys-Kruseman ; illustraties van Nans van Leeuwen ; [omslag en gekleurde plaat van Freddy Langeler]S. Gruys-Kruseman [1944]

Aan de zonzijde / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met gekleurde platen van Freddy Langeler ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; met bijdragen van Guus Betlem Jr. [... en anderen]S. Gruys-Kruseman[1953]

Aan tafel / door A. Dragt Annemarie Dragt 

Aan twee kanten / door A.A. Sirks-Joustra ; geïll. [en stofomslag] door Netty Heyligers ; [omslag Henri Pieck]A.A. Sirks-Joustra [1929]

De aanhouder wint / door J.W. v.d Klei ; geïll. door Pol DomJ.W. van der Klei [1952]

Aanpakken maar / door C. Wilkeshuis C. Wilkeshuis Aanval op de euromast / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop [1964]

De aapjes van Brammetje Bestebui / door C. Broersen ; geïllustreerd door Lies VeenhovenC. Broersen [1965]

Aardrijkskunde der oude wereld, voor inrichtingen van hooger onderwijs / naar het hoogduitsch van A.C. Müller ; bewerkt door J.J. de Gelder A.C. Müller [1876

De aasgier van Hadramaut / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten [1958]

Acht liederen voor mannenkoor / door M. Boon M. Boon[1865]

Acht zwaluwtjes in het nest / door A. de Man Annie de Man 

Adieu Victorien! / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door J. van OostenL. van der Meer-Prins [1960]

Adios Ramon / door E. Mazure ; geïllustreerd door Georges Mazure Els Mazure[1966]

De adjudanten van generaal Daendels / door J.G. Kramer J.G. Kramer Adorée / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1949]

Adres aan de Algemeene Synode, door een aanzienlijk aantal leden der Nederl. Herv. gemeente van 's Gravenhage, in zake dr. J.C. Zaalberg Pzn. contra den Haagschen kerkeraad 1868

Adres van het R.C. Parochiaal Arm- en Weesbestuur te Alkmaar aan de gemeenteraad 1867

Adresboek van Alkmaar 1876-1969.Adriaan Brouwer : een verhaal uit het 17de eeuwsche schildersleven / door J.G. Kramer ; geïll. door W.F.A.J. Vaarzon Morel J.G. Kramer[s.a.]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1931]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1944]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses en J.H. Isings Jr. Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [ca. 1978]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. met 13 plaatjes door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1913]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. met 13 plaatjes door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1907]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; met de originele ill. van J.H. Isings Jr. Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1989]

Agnes Slawonski / door F. Jehu Felicie Jehu

Al een heel eind op weg / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker [1926

Al een heel eind op weg / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker [circa 1945]

Album versjes : gedichtjes, gedachten en bloemenspraak / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent [s.a.]

Albumversjes / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent Alkmaar, Holland 1925

Alle begin is... heerlijk! / door Jetty Donker ; geïllustreerd door G. van Straaten Jetty Donker[1963]Alle hens aan dek Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[ca. 1979]

Alle hens! : stoere marineverhalen / Harmen van Straaten, Bies van Ede, Peter Smit ... [en anderen] ; illustraties: Harmen van Straaten Harmen van Straaten[2016]

Alléén in 't nestje / door A. Hoog Aletta Hoog 

Alleen maar jouw liefde / door Willy van Roode ; geïllustreerd door Herry Behrens Willy van Roode [1982]

Alleen maar paarden voor Margreet / door Renée Kole ; geïll. door Herry Behrens Renée Kole [1979]

Alleen op de wereld / door Hector Malot ; naverteld door Pieter Grashof[f] ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Pieter Grashoff[1976]

Alles is je vergeven, Suzanne / door Nina Roland ; ontwerp omslag van L.E. Santo Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][1971]

Alles komt goed Evert-Jan : roman / door Hans de la Rive Box ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de la Rive Box 1972

Alles nieuw voor Anneke / Petra ter Haar ; geïllusteerd door Lies Veenhoven Petra ter Haar[1974]

Alles of niets, Manja! / door Ans van Breda ; geïllustreerd door J. van Oosten Ans van Breda[1960]

Alles over Ellis : roman / door M. Bollee-Driebergen ; geïll. door Rudy van Giffen M. Bollee-Driebergen[1965]

Alles was zo mooi / door Linda van der Laan ; ontwerp omslag van L.E. Santo Linda van der Laan[circa 1972]

Alom zonneschijn / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met gekleurde platen van Freddy Langeler ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; met bijdragen van Guus Betlem Jr. ... [en anderen]S. Gruys-Kruseman[1953]

Alphabetische lijst van natuurkundige voordrachten, sedert 1872, gehouden in de Maatschappij Diligentia, te 's-Gravenhage / door P.A. Haaxman Jr. ; uitg. door het Natuur- en Letterkundig Genootschap Solus Nemo Satis Sapit te Alkmaar P.A. Haaxman Jr.[s.a.]

Als beertje in bad gaat / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand Als Beertje slapen gaat / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand[s.a.]Als blijde nachtegaaltjes / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1952]

Als bloesem in de wind / door Harriët Hoppen Harriët Hoppen[circa 1970]

Als de dauw in de morgen / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1983

Als de kieviet roept op "Weltevree" / door P. Nierop Pieter Nierop Als een lamp op een windstille plaats : moderne roman / door Len van Hemert ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Len van Hemert[1967]

Als het spel eindigt / door Marianne Elshout ; geïllustreerd door G. van Straaten Marianne Elshout[1969]

Als ik jou niet had / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door G. van Straaten Harriët Hoppen[1962]

Als ik jou niet had / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door G. van Straaten Harriët Hoppen[1964]

Als ik jou was, Marjolein... / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]Als ik jou was, Marjolein... / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Als je 1000 weken bent / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1960]

Als je maar wilt / door J.E. Kuiper Johanna E. Kuiper Als je van mij houdt ... / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1965]

Als oma er niet was! / Elisabeth van Bergen ; illustraties B. van Welij Elisabeth van Bergen[1969]

Als oma er niet was / Elisabeth van Bergen ; illustraties Jan van Oosten Elisabeth van Bergen[1964]

Als ratten in de val : een boek voor èchte jongens / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door H. Giesen Pieter Nierop[1957]Als 't nacht wordt in de bakkerij / door Jeanne Koning-Couterier ; teekeningen van J.W.M. WinsJ. Koning-Coeterier[1927]

Als 't stormt in de lente / door A. Was-Osinga ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] A. Was-Osinga[1955]

Als 't stormt in de lente : meisjesroman / A. Was-Osinga ; geïll. door Hans Borrebach A. Was-Osinga[1940]

Amateurtje : roman voor meisjes / Annelies de Greeve ; geïllustreerd door Hans Borrebach A. de Greeve[1952]

Amelioranna als koopvrouwtje / door N. van Hichtum ; teek. van S.B. Pearse Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1928]

Amelioranna en de groene parapluie / teekeningen van Susan B. Pearse ; bewerkt door N. van Hichtum [uit het Engels]Susan B. Pearse [1928]

De andere weg / door Jeska van Campen ; geïllustreerd door Rudy van GiffenJeska van Campen[1965]

Andy's gouden stippen / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door H. Giesen A.M. Nachenius-Roegholt[circa 1956]

Anemoontjes / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst Angeline's beloften / door M. van JavaM. van Java Anja en Koen knappen het op / Corry van Veen ; illustraties door Lies Veenhoven Corry van Veen[circa 1974]

Ankie als schoolbrigadiertje / door Freddy Hagers ; geïll. door Charlotte Leene Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Ankie als schoolbrigadiertje / door Freddy Hagers ; geïll. door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Ankie en haar fjordenpaardje / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jetty Donker[1968]

Ankie's klaverblad beleeft heel wat! / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

Ankie's klaverblad / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

Anne Frank, mijn beste vriendin : het verhaal van Hanneli Goslar / verteld door A.L. Gold ; [vert. uit het Engels: P. de Bakker] ... [et al.]A.L. Gold[1999]

Anne-Marie haalt bakzeil! / door Margot Warnsinck ; geïllustr. door Hans Borrebach Margot Warnsinck[1939]

Anne's laatste schooljaar / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[circa 1960]

Anne's nieuwe leventje / door Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1969]

Anne's schoolvriendinnen / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1959]

Anneke en Veronica / door Gertie van Voorst ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gertie van Voorst[1963]

Anneke en Veronica op Ellenshofje / door Gertie van Voorst ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gertie van Voorst[1965]

Anneke, Ineke, Olleke / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem]

 Annemieke / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1966]

Annemieke van de Zonnehof / door Trix van Brussel; geïll. door Charlotte Leene Trix van Brussel[1980]er om een tekst te typen.


Annemieke van de Zonnehof / door Trix van Brussel; geïllustreerd door Lies Veenhoven Trix van Brussel[1970]

Annetje's circus / door C. Phaff Charlotte Phaff

Annie en Doortje / door S. Brinkgreve S. Brinkgreve 

Annie van Walen / door Henriëtte Rappard ; geïllustreerd door O. Geerling Henriëtte Rappard[1912]

Ans en haar tweelingbroer / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Het antwoord op een droom / door Willy van Roode ; ontwerp omslag van L.E. Santo Willy van Roode1975

Applaus voor Elselinda / door L. van der Meer-Prins ; met omslag en illustraties van Sjoerd Bijlsma L. van der Meer-Prins[1960]

Arnold en zijn vriendjes / door R.L. Lubberts R.L. Lubberts Aslak's Marga / door Johanna E. Kuiper ; geïllustreerd door Pol Dom Johanna E. Kuiper[1937] Assaut : Cadettencorps Alkmaar, 29 maart 1913 1913

Augusta's vuurproef : roman voor meisjes / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van GiffenLoes Overbeek[1965]

Autodieven in de val / door J. van Londen Jacob van Londen Avonturen bij de hoge brug / door M. Bakker ; geïllustreerd door G. van Straaten Martinus Bakker[1963]

Avonturen in Dennenland / door N.K. Bieger ; geïll. door O. Verhagen N.K. Bieger[ca. 1935]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1964]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1950]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1983]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1975]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1931]

De avonturen van een schaatsenrijdster / door Annie S. Bergsma ; geïll. door Miep de Feijter Annie S. Bergsma[1939]

Avonturen van kapitein Graeme / door G.A. Henty G.A. Henty 

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo / naar het Engels van mevr. V. de Waal-Irving ; door N. van Hichtum ; geïllustreerd door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1939]

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo / naar het Engels van mevr. V. de Waal-Irving ; door N. van Hichtum ; geïllustreerd door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1939]

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo ; [vertaald uit het Engels] / door N. van Hichtum ; geïllustreerd door B. van Wely Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer]1970

De avonturen van Kikker : een Texelse jongen / door Huib Fenijn ; ill. van G. Dekker Huib Fenijn[1951]

De avonturen van Kikker : een Texelse jongen / door Huib Fenijn ; illustraties van G. Dekker Huib Fenijn 1945

De avonturen van Kokkie en zijn maats / door J.H. Been Joh. H Been 

De avonturen van Mieke Moermans / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door G. van Straaten Cor van den Tol[1972]

De avonturen van poes Minet / door oom Adriaan ; met plaatjes van Nans van Leeuwen oom Adriaan[1947]

De avonturen van Polletje Wol / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs [1966]

De avonturen van Reintje de Vos / naverteld door Pieter Grashoff ; geïll. door Pax Steen Pieter Grashoff[1975]

De avonturen van Swiebertje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Hans Borrebach John Henry uit den Bogaard[circa 1959]

De avonturen van Swiebertje / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1976]

De avonturen van vier pretmakers / door Charels Krienen ; met 4 platen van Joh. Braakensiek ; [omslag van Henri Pieck]Charles Krienen [1927]

De avonturen van vier pretmakers / door Charels Krienen ; met 4 platen van Joh. Braakensiek ; [omslag van Jan Rinke]Charles Krienen [ca. 1921]

Avontuur bij Honk / door L. DeetsL. Deets Avontuur in 2050 / door Koert de Haan en Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1954]

Avontuur in de bungalow / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]Avontuur in de Dolomieten / door Johan Kruyswijk ; geïllustreerd door G. van Straaten Johan Kruyswijk[1966]Avontuur in de Stille Zuidzee : nachtelijk avontuur op Paaseiland / door C. Butner ; geïllustreerd door G. van Straaten Constant Butner[1968]

Avontuur in Engeland / door Ad van Vessem ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ad van Vessem[1964]

Avontuur in Tirol / door Ad van Vessem ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ad van Vessem[1963]

Avontuur op de autobaan / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]

Baas Casenave en de gauwdieven / door N. van Hichtum Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1924]

Babbeltje / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop Babette / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door BiancaHarriët Hoppen[1967]

Babs van Oudenaerde / door A. Was-Osinga A. Was-Osinga 

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet C. Joh. Kieviet[1895]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[1909]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet 1917


Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet 1919

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet [circa 1923]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet [1926]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslag door Henri Pieck] C. Joh. Kieviet[circa 1931]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslagillustratie door Jan Bleys] C. Joh. Kieviet[1905]

Bakkertje Deeg bakt broodjes in de trein / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1980]

Bakkertje Deeg bakt een taart / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1980]

Bakkertje Deeg en de draaimolen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg en de honden op dierendag / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1979

Bakkertje Deeg en de kermis in Koekkoek / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1984]

Bakkertje Deeg en de Kerstman / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg en de kinderen uit verre landen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg en het kinderfeest / door Joop van den Haak ; illustraties van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1978]

Bakkertje Deeg en zijn knecht / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1975]

Bakkertje Deeg en zijn paard / door J. van den Haak Joop van den Haak

 Bakkertje Deeg, feest in het paleis / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1978]

Bakkertje Deeg gaat bomen planten / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg gaat naar Bloemdorp / door J. van den HaakJoop van den Haak 

Bakkertje Deeg helpt Sint en Piet / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1977]

Bakkertje Deeg in het pretpark / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1986]

Bakkertje Deeg maakt een broodboom / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1983]

Bakkertje Deeg maakt muziek / door J. van den Haak Joop van den Haak Bakkertje Deeg naar de dierentuin / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg naar de kinderboerderij / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg op de fiets / door J. van den Haak Joop van den Haak Bakkertje Deeg op het ijs / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg op luilakmorgen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[circa 1981]

Bakkertje Deeg plukt bramen / door Joop van den Haak ; illustraties van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg vaart naar Kaas-stad / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg wordt koning / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakvischjes / door E. Vémor Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

Balaya in de branding / door Aad van Rooy ; geïll. door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1964]

Bandieten in Britannië / door J. van Londen Jacob van Londen 

Bandietenjacht op de Westerschelde / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1969]

Barah, zoon der Boeginezen / door E. Lundquist E. Lundquist 

Baron Swiebertje : deel 1: Freule Nicolien / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1963]

Baron Swiebertje : deel 2: Dromen zijn bedrog / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1961]

Baron Swiebertje, deel 3: De baron komt thuis / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Boogaard John Henry uit den Bogaard[1963]

Bart de dierenvriend / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart en de club van zes / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk Bart en de geleidehond / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart op de fiets / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk Bart op de schaats / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart vindt een brief / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart wint een skelter / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Barta en de blokhut / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nel van Noort J.H. Brinkgreve-Entrop [1938]

Be-rend Bot-je en het school-reis-je / door Joke Kamstra ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joke Kamstra [circa 1983]

Beertje en Betty naar het circus / door M. Bertrand en L. Marin M.Bertrand 

Bertrand Beertje en zijn tuintje / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand 

Beertje gaat naar de markt / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand[s.a.]

Beertje is blij / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand 

Beginselen der werktuigbouwkunde / door G.K. Nugteren G.K. Nugteren[s.a.]

Beginselen der werktuigkunde / door G.K. Nugteren G.K. Nugteren[s.a.]

Het begon bij de loopplank / door Nina Roland ; geïllustreerd door F. Manders Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][1971]

Het begon bij kaarslicht / door Harriët Hoppen ; ontwerp omslag van L.E. Santo Harriët Hoppen[1970]

Beknopte handleiding voor de beoefening van de beginselen der staatshuishoudkunde / door A. Slotemaker A. Slotemaker[ca. 1909]

Beknopte handleiding voor het schaakspel / door M.H. van Bergen M.H. van Bergen[1883]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse P. Visser[ca. 1916]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse ; [omslagillustratie door D.A. Buéno de Mesquita] P. Visser[1921]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse ; [omslagillustratie door W. Hardenberg]P. Visser[ca. 1930]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H. Giesen P. Visser[1951]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïllustreerd door H.C. Louwerse P. Visser[1905]

Het beleg van Groningen in 1672 / door J.G. Kramer ; geïllustreerd door W.F.A.J. Vaarzon Morel J.G. Kramer[1924]

Het beleg van Haarlem / door P. Visser ; geïllustreerd door W. Hardenberg ; [illustratie stofomslag H. Giesen]P. Visser[1951]

Het beleg van Haarlem / door Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Dick de Wilde Piet Huurdeman[1979]

Bellen blazen / door Henriëtte Blaauw ; geïll. door Miep de Feijter Henriëtte Blaauw[ca. 1933]

De belofte der bergen / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck [1946]

De belofte der bergen / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck [1951]

Belt u Marjoleintje even / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Henk Giesen]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1951]

Belt u Marjoleintje even / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][circa 1974]

Bep, wat wil-je nog meer? / verteld en geteekend door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1920]

Bert Bruins / door R.L. Lubberts ; met platen van G.D. Hoogendoorn R.L. Lubberts[ca. 1920]

Bert en Bram / door Chr. van Abkoude ; geïll. door A. RünckelChr. van Abkoude [1907]

Bert en Bram / door Chr. van Abkoude ; geïll. door A. Rünckel ; [omslagillustratie: Henri Pieck]Chr. van Abkoude [ca. 1935]

Beschouwingen over de bevoegdheid aan burgemeester en wethouders opgedragen, bij artikel 179b der gemeente-wet / door A. Stuurman A. Stuurman1900

Een best wintertje / door R. Feenstra Ruurd Feenstra Bestek en voorwaarden, waarnaar regenten van het Burgerweeshuis te Alkmaar op 25 april 1904 (...) zullen aanbesteden het inrichten van een gedeelte van het Burgerweeshuis tot Gymnasium en enige werkzaamheden aan dat gebouw [1904]

Betty kijkt achter de schermen / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1966]

De Beukenburcht / door C.A.M. van Moort-van 't Veer C.A.M. van Moort-van 't Veer 

De bevrijding tegemoet / door B. Helderman ; geïllustreerd door Dick de Wilde Bernard Helderman[1980]

Bianca in de arreslee / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Herry Behrens Yvonne Brill 1983

Bianca in galop / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca naar de duinruiters / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca naar de manege / door Yvonne Brill ; geïll. door Herry Behrens Yvonne Brill[1981]

Bianca naar manege "Het zilveren paard" / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Herry Behrens Yvonne Brill 1983

Bianca neemt een hindernis / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca op huifkartocht / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca rijdt dressuur / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca rijdt voorop / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca wint een paard / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bibi en andere negertjes / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Bibi en de andere negertjes / door Ajo Ajo[s.a.]

Bij de molen / door S. Franke S. Franke 

Bij Loes en Noortje thuis / door T. van Brussel Trix van Brussel 

Bij ons thuis / door D. Brun aD. Bruna 

De Bijbel en de doodstraf : L.J. van Rhijn

Bestreden door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1865

Billy, de nieuwe kameraad / door Theo Frank ; geïll. door Pol Dom Theo Frank[1938]

Blijde dagen / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Blijf zoals je bent, Curly / door Miep van Duysen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1955]

Blijf zoals je bent, Karin / door Len van Hemert ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Len van Hemert[1970]

Blijspel in Monte Carlo / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1959]

Blind zuske / door F. JehuFelicie Jehu De bloem en het bijtje / door S. Franke S. Franke 

Bloemen bloeien in december / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1962]

Bloemen bloeien in december / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1964]

Bob zonder zorg / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a]

Bobbie / door E. Turner ; uit het Engelsch ; geïll. door H. Copping E. Turner[ca. 1920]

Boef is Eriks beste vriend / door Els Mazure ; geïllustreerd door Will Berg Els Mazure[1974]

Het boekhouden theoretisch en practisch verklaard : leerboek ten gebruike bij het onderwijs aan de H.B.S. / door M.W.G. Kop en P.N. van der BruggeM.W.G. Kop[1899]

Het boerenknechtje / door G.J. Meinen ; geïllustreerd door W. Hardenberg Gerrit Jan Meinen[1930]

Bollo en Bries zijn blij / door M.N. Berman en R. Ratsma M.N. Berman[s.a.]

Bosco / door G. ten Napel ; geïllustreerd door Netty Heyligers G. ten Napel[1921]

Boukje steelt een hart / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté [1967]

Bram Tervoort / door R.L. Lubberts R.L. Lubberts 

Brammetje Bozebui / C. Broersen ; illustraties Jan van Oosten C. Broersen[1965]

Brand in de D-trein / door W.N. van der Sluys W.N. van der Sluys 

De brandklok luidt ... alarm! / Guus Betlem Jr. ; illustratie H.A. van Bottenburg Guus Betlem[1943]

Bravo Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1966]

Bravo, Mieke Moermans / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[ca. 1970]

Bravo Swiebertje : deel 1: Pas op voor bolhoeden / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1965]

Bravo Swiebertje : [deel 2]: Allemaal smoesjes / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1967]

Bravo voor de Kometen / door Frans Mentink ; geïllustreerd door Ruud van Giffen Frans Mentink[circa 1975]

Bravo! Wie volgt? : nieuw toostenboek / door P. Neef P. Neef 

Bravo!, wie volgt? : toostenboek voor bruiloften en partijen / door neef Paulneef - Paul[s.a.]

Brehm's reizen naar noord en zuid / [naar het Duits van A.E. Brehm] bewerkt door Cath. A. Dermoût-Visser Alfred Edmund Brehm[1926]

Breiboekje : patronen met beschrijving : met vele gravures / door C.M.W. Waleson C.M.W. Waleson [1889]

Breien : nieuwe handleiding tot het aanleeren van het breien / door H.J. van Wessem H.J. van Wessem[ca. 1920]

Brenda weet uitkomst / door W. PetillonW. Petillon 

Een brief voor Miesje Sandelhout / door P. Nierop ; geïll. door L. Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1950]

Een brief voor Miesje Sandelhout / door P. Nierop ; geïll. door L. Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1970]

Bruin en Brons / door E. BronkhorstElise Bronkhorst 

Bruintje de Beer en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein [1968]

Bruintje en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vert. door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein[ca. 1941]

Bruintje en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein[1952]

Buffalo Bill, achtervolging in Arizona / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1971]

Buffalo Bill, de geest van het Gowalgebergte / door Max Miller ; geïllustreerd door Will Berg Max Miller 1973

Buffalo Bill, de grote jager / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1965]

Buffalo Bill, de nederlaag van Snelle Havik / door Max Miller ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Max Miller1973

Buffalo Bill, de orde van de grizzlybeer / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[circa 1972]

Buffalo Bill : de dreiging der Comanche-Indianen / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1965]

Buffalo Bill en de bloedhond-bende / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1966]

Buffalo Bill en de rode arend / door Max Miller ; geïllustreerd door G. van Straaten Max Miller[1967]

Buffalo Bill : het goud van de Demonenkloof / door M. Miller Max Miller 

Buffalo Bill : de sluipschutter van San Ciro / door Max Miller ; geïllustreerd door G. van Straaten Max Miller[circa 1969]

Buffalo Bill, strijd om de Ringo Ranch / door Max Miller ; geïllustreerd door Will Berg Max Miller1973

Buffalo Bill : de treinrovers van San Fernando : wild-west / door Max Miller ; geïll. door Rudy van Giffen Max Miller[1971]

Buffalo Bill, vlucht in het grizzly gebergte / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller 1971

De buit van twintig miljoen / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees Vlieger[1976]

Buiten en binnen / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Burgemeester Joachim / door P. Torenvliet P. Torenvliet

 Een bus vol avonturen! / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1953]

Buurjongens / door T. Lans ; geïll. door J.G. Kesler ; [omslagill. door Henri Pieck]T. Lans[1929]

Buurpraatje / versjes van Riet van Buren ; tekeningen van Miep de Feyter Riet van Buren[1936

]Buurtjers / door Gé Osinga ; geïll. door C. Oudenaarden Gé Osinga[1932]

Canby Hall : kamergenoten / Emily Chase Emily Chase[1989]

Canby Hall : op weg naar iets anders / E. Chase Emily Chase [1992]

Canby Hall : rivalen / Emily Chase Emily Chase [1992

Carry heeft altijd wat / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Margo Driebergen [1965]

Catalogus van het archief der arrondissementsrechtbank te Alkmaar, loopende tot 28 februari 1811 / samengest. door T.A. Sannes T.A. Sannes[1880]

Chantal en Inge en de gifboeven / Jacky van Klaveren ; geïll. door Maartje van den BroekJacky van Klaveren[1992]

De Chinees met de gouden tanden : De vliegende brigade (politie-serie) / door Jan Postma ; illustratie Gregory Jan Postma 1977

Het Chinezen-boek / door AjoAjo[s.a.]Christien gaat pionieren / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1966]

Christien gaat pionieren / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté [1969]

Cindy danst de zomer door / door S. Zomers S. Zomers 

Cindy's gelukkig weekend : roman voor oudere meisjes / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1966]

Cindy ziet ballet wel zitten / door S. Zomers S. Zomers 

Circus Caspari / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom Guus Betlem[1952]

Circus Pinokkio treedt op / door Wil Vening ; geïll. door Gerard van Straaten Wil Vening[ca. 1965]

Het circus van Clowntje Anders / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Will Berg Yvonne Brill 1980

De circusclown, of De lotgevallen van Daantje / door Chr. van Abkoude, geïll. door Pol Dom Chr. van Abkoude [1926]

De circusclown, of De lotgevallen van Daantje / door Chr. van Abkoude, geïll. door Pol Dom Chr. van Abkoude [1931]

Het circuskind / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Pol Dom Felicie Jehu[1929]

Claire en Peter / door Els van Delden ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Els van Delden[1965]

Clowntje anders / door Y. Brill Yvonne Brill 

Clowntje anders zoekt het hoger op / door Y. Brill Yvonne Brill 

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuijk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin N.W.C. Kuijk[1912]

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin ; [omslag door Jan Lutz]N.W.C. Kuijk[1929]

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin ; [omslag door Jan Rinke]N.W.C. Kuijk[1925]

De club der Vliegende Hollanders / door Joh. C. Mulders, gebreveteerd vlieger ; met 8 fotografische opnamen en 25 tekeningen van Titus Leeser Joh. C. Mulders[1935]

De club in de kampeertrein : meisjesboek / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1940]

De club van 7 / door J.H. Brinkgreve-EntropJ.H. Brinkgreve-Entrop 

De club van Draadje en de geheime satelliet / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1958]

De club van draadje en het griezelding / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1964]

De club van draadje en verdwijn-toestel / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1964]

De club van Draadje knapt het op! / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1956]

De club van Draadje wint het tóch! : een radio-avontuur voor de jeugd / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys[1956]

De club van driemaal twee / door Annie de Man ; geïllustreerd door G. van Straaten Annie de Man[1962]

De club van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Riek Poutsma[1964]

De club van tweemaal zeven / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door O. Verhagen A.C.C. de Vletter[1932]

De club van zes / door F. JehuFelicie Jehu 

Clubgenooten / door E. Vémor ; geïll. door H. Hardenberg Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1920]

Clubgenooten / door E. Vémor ; geïll. door H. Hardenberg Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1927]

Het clubhuis "De Crocus" / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1939]

Clubhuis de Crocus / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1964]

Commissaris Achterberg / door W. van Helden Wim van Helden 

Commissaris Achterberg en de valse munters / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1959]

Commissaris Achterberg en de valse munters / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[ca. 1968]

Commissaris Achterberg en de verdachte bungalowbewoners / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Wim van Helden[1961]

Commissaris Achterberg en de verdachte bungalowbewoners / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Wim van Helden 1969

Commissaris Achterberg en de verdwenen radio-wagen / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1959]

Commissaris Achterberg en de verdwenen radiowagen / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Wim van Helden Wim van Helden[1977]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[circa 1964]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1958]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden1970

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1956]

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1968]

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Herry Behrens Wim van Helden[1984]

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1976]

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1958]

Het Condor-Team : The Bleu Jeans bedreigd / door Bert Benson ; geïll. door Huub Slijper Bert Benson[1986]

Connie's wonderland / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]

Cor en Chris in actie / door Ivo Groothedde ; geïllustreerd door Pol DomIvo F.J. Groothedde[1949]

Cora en Imp naar de wintersport / Jenny IJsselstein ; geïllustreerd door Anni v.d. RuitJenny IJsselstein[1929]

Cora : moderne roman voor meisjes / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth van Bergen[1964]

De cornet der ruiterij / G.A. Henty ; opnieuw bew. [naar het Engels] door W. Wijker ; geïll. door W. Hardenberg G.A. Henty[ca. 1920]

Curly in het middelpunt / door Miep van Duysen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1956]

Curly redt de show / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1960]

D.108 brandt : in samenwerking met de N.V. Nederlandsche Spoorwegen / door W.N. van der Sluys ; omslag van Jan F. RodrigoW.N. van der Sluys[circa 1960]D.D. ontmaskerd / door Tom Gerritsen ; geïllustreerd door G. van Straaten Tom Gerritsen[1970]

Da-da en bi-bi / door Els Mazure ; illustraties van Cilia de la Court Els Mazure[1967]

Daar heb je Jouetta weer ... : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïll. door Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1957]

Daar heb je Jouetta weer ... : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïll. door Wim Houten]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1948]

Daar komt Bianca te paard / Y. Brill ; geïll. door H. Behrens Yvonne Brill[1980]

Daar zaten zeven dikkerdjes / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Daar zijn wij weer : leeslesjes voor het derde leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1934]

Een dag uit visschen / door H. Bruining ; geïll. door J.G. KeslerH. Bruining[ca. 1922]

Dan begint het leven / door L. Overbeek Loes Overbeek Dan begint het pas... / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Rudy van GiffenJetty Donker[1964]

De Dancing Stars / door Henriëtte Kan ; geïll. door Charlotte Leene Henriëtte Kan[1986]

Een dapper matroosje / door M. Leopold M. Leopold 

Een dappere jongen / door C. Asscher-Pinkhof ; geïll. door N. Heyligers Clara Asscher-Pinkhof [ca. 1941]

Dapperheid beloond / bew. door Henriëtte Blaauw ; geïll.Henriëtte Blaauw 1921

De das in gevaar / Ad van Gils ; geïll. door Kees van Scherpenzeel Ad van Gils[1991]

De das in gevaar / Ad van Gils ; [geïll. door Luc van der Kooij]Ad van Gils[1991]

Dat ben jij Bertie : moderne roman / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Loes Overbeek[1967]

Dat is het toppunt, Barbara / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door G. van Straaten Miep van Duijsen-Stomps[1965]

Debbie doet altijd wat / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will BergD ebora de Jong[ca. 1974]

Debbie gaat op tienertoer / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will Berg Debora de Jong[1974]

Debbie wordt burgemeester / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will Berg Debora de Jong[1972]

Het derde bedrijf / door Hellen Randers ; geïllustreerd door Henk Giesen Hellen Randers [1954]

Dertien jaar krijgsgevangen / door J.G. KramerJ.G. Kramer Detective tegen wil en dank / door E. van Eykern Eline van Eykern 1947

Diamantdieven in de cockpit / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1973]

Diamantsmokkelaars in de klem / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1969]

Dick Boei en de berm-bandieten / door Willy van der Heide ; [geïllustreerd door Rudy van Giffen]Willy van der Heide[1968]

Dickie Pool / door C. van AbkoudeChr. van Abkoude [s.a.]

Didi en het geheim van het Zeepaard / door Annet van Duin ; illustraties door Lies Veenhoven ; [omslag gesigneerd: Charlotte]Annet van Duin[1984]

Didi en het geheim van het Zeepaard / door Annet van Duin ; illustraties [en omslag] door Lies Veenhoven Annet van Duin[1974]

Diefstal per computer / door Harry Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harry Prins[1971]

Dieven op de Schapenkuil / door M. Bakker ; geïll. door Gerard van Straaten Martinus Bakker[ca. 1970]

Dik Trom en zijn dorpsgenooten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1928]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[circa 1950]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1964]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[circa 1975]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1952]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek ; omslag Gerard van Straaten C. Joh. Kieviet[circa 1987]

Dina's reisavontuur / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Sijtje Aafjes ; [omslag: Pol Dom]Tine Brinkgreve-Wicherink[1926]

Dina's reisavontuur / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Sijtje Aafjes ; [omslag: A. Homan]Tine Brinkgreve-Wicherink[1924]

Dineke durfal / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Dinie en Willy in de wigwam / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1965]De Discus brengt redding / door R. Feenstra ; geïllustreerd door G. van StraatenRuurd Feenstra[1969]

De discus in de strijd / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus in gevaar / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

De discus in volle vaart / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus komt terug / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

De discus overwint / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus snelt te hulp / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

Do Brouwer's verloving / door M.P. Zaalberg ; geïll. door Anni v.d. Ruit M.P. Zaalberg[1929]

Doede Volkertsz. vaart uit / door G. Waar G. Waar 

Dok en de tooneelclub / door Nanda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1932]

Een doktersfamilie in het hooge noorden / [opnieuw bewerkt naar het Noors van Agot Gjems Selmer] door T. Hellinga-Zwart ; geïllustreerd door Pol Dom Agot Gjems-Selmer [1926]

Dolf en Dickie op stap / door J.P. Baljé ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jozias Pieter Baljé [1954]

Dolly's erfenis : roman / geschreven en geïllustreerd door Hans Borrebach Hans Borrebach [1967]

Dolly speelt een toontje lager / door A. de Man Annie de Man 

Donkere wolken van twijfel en verdriet / door Linda van der Laan ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Linda van der Laan[circa 1970]

Doodse stilte / door C. Ellis C. Ellis 

Door's groeitijd / door C. Asscher-Pinkhof ; geïllustreerd door Freddie Langeler ; [omslagillustratie door Hans Borrebach] Clara Asscher-Pinkhof[ circa 1935]

Dops harde dobber / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1965]

De dorpsbarbier  De dorpsbarbier : komische operette in 2 akten s.a.]

Draadje's ruimtevaart-avontuur / door W.N. van der Sluys ; geïll. door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1960]

Drie jongens in een boot / door Tjeerd Adema ; geïllustreerd door H. Giesen Tjeerd Adema[1952]

Drie jongens in het zomerkamp / door J. Slegers ; geïllustreerd door G. van Straaten Jenny Slegers-Kwakkel[1963]

Drie jongens voor de microfoon / Frans Soulier ; geïllustreerd door Hans Borrebach Frans Soulier [1955]

Drie kleine kabouters en andere verhaaltjes / door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey] 

Drie kleine kabouters : versjes voor kleine en groote kinderen / door Nellie ; met 20 teekeningen van Netty Heyligers Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][1930]

Drie kwajongens / door J. Stamperius J. Stamperius 

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door J.H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr. Joh. H Been[1987]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr. ; [omslag: H. Giesen]Joh. H Been[1957]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslag: Henri Pieck]Joh. H Been[1939]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslag: Henri Pieck]Joh. H Been[1939]

Drie meisjes en één paard / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jetty Donker[1971]

Drie poesjes en een dikke man : serie: Tante Riesje vertelt / door Ph. A. Landsberg ; [geïll. door Nans van Leeuwen]P.A. Landsberg [1948]

Drie vogels uit verschillend nest / door A. Gass-van der HoopA. Gass-van der Hoop 

Drie vriendinnetjes in de kerstvacantie / door M.J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door W. Hardenberg M.J. Molanus-Stamperius[1925]

Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis / door N.W.C. Kuijk ; geïll. door J.G. Kesler N.W.C. Kuijk[1926]

Drie weken Duinrel : een vrolijk boek voor jongens / door Guus van Balkom ; geïll. door Hans Borrebach Guus van Balkom[ca. 1955]

De drieling Janneke, Ineke en Marieke / door T. van Brussel Trix van Brussel 

De drieling mee op kamp / door T. van Brussel Trix van Brussel 

Driesje Dribbel bij de dwergen / verteld en geteekend door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1930]

De droomtuin / door E. Vémor Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

De dubbelgangers : een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruijter / door J.H. Been ; geïll. door T. Bottema Joh. H Been[1927]

Dubbelspel / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Herry Behrens Kees Vlieger[1982]

De duinheks / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Dick de Wilde C. Joh. Kieviet[1982]

De duinvlinder is startklaar / door W. Walden Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box) 

Het duivelsmoeras / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1960]

Duizend dagen in de lucht / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door Pieter Das ; [bandillustratie van Pol Dom]A.C.C. de Vletter[1926]

Een dure les / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Netty Heyligers ; [stofomslag: Henri Pieck]Tine Brinkgreve-Wicherink[1929]

Een dure les / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Netty Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1922]

Dus toch / door R. LentinckRona Lentinck Dusty durft het leven aan / door Hans de Groot-Canté ; ontwerp omslag van L.E. Santo Hans de Groot-Canté 1973

Het dwergjesfeest / versjes van Alfred Listal ; met platen van Freddie Langeler Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1930]

Echt iets voor Loes en Noortje / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Charlotte Leene Trix van Brussel[1983]

Echt weer Miesje Sandelhout! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1959]

Echt weer Miesje Sandelhout! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1968]

Een echte robbedoes / door Nanda ; geïll. door Pol Dom Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1932]

Een echte vakantie / door Rita van Duren ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rita van Duren[1970]

Eddy's eerste schooldag / door A. Loon Albert Loon 

Edison, de tovenaar van Menlo-Park / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door Friso Henstra W.N. van der Sluys[1953]

Edna's geluk / door E. Turner ; vert. [uit het Engels] van N. van Hichtum E. Turner[1921]

De Eendracht vol onder zeil : een boek van de zee voor de jeugd / door Henk van Delden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Henk van Delden[1978]

Eenmaal spreekt het hart / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1943]

Eenmaal spreekt het hart / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1943]

Eiko van den Reigerhof / door Johan Fabricius ; geïllustreerd door den schrijver Johan Fabricius[1922]

Het eiland der verschrikking / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1959]

Eilandje in de grote stad : roman voor meisjes / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Bianca Loes Overbeek[1967]

Het einde van Lo's bakvischtijd / door Jo Nabben ; met 25 teekeningen van Henri Pieck Jo Nabben[1927]

Eindelijk vrij! / bew. door Henriëtte Blaauw ; geïll. [door Henry Morin]Henriëtte Blaauw[1921]

Eliza / door Valerian Tornius ; bewerkt [naar het Duits] door D.A. Cramer-Schaap ; geïllustr. door B. Midderigh-Bokhorst Valerian Tornius[1926]

Elke maand een ander dier / door G.J. Visscher G.J. Visscher Elma en Anita / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Cok Grashoff[1967]

Elma en Anita / Cok Grashoff ; illustraties Rudy van Giffen Cok Grashoff[1971]

Elma en Marijke / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Cok Grashoff[1965]

Els en Mia uit de vijfde klas / door Corrie Muntinga ; geïllustreerd door Hans Borrebach Corrie Muntinga[1960]

Els en Nienke doen hun best / Anke de Graaf ; illustraties Lies Veenhoven Anke de Graaf[1968]

Els neemt de leiding / door A. van OortA. van Oort 

Elselinda : logboek van " 'n jonge blom" / door L. van der Meer-Prins ; geïll. door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[ca. 1950]

Elselinda : logboek van " 'n jonge blom" / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1954]

Elsie / door E. VémorElla Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

Elsje / door A.C. KuiperA.C. Kuiper Emmie en haar broertje Wim / Gerda van der Hout ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Gerda van der Hout[1969]

Ems pakt aan / door L. RinsesLida Rinses En in die sneeuwbal zit ik / door Willy Corsari ; geïllustreerd door Hans Borrebach W. Corsari[1952]

En toch is Lenneke blij / Willy van Roode ; geïll. door Lies Veenhoven Willy van Roode[1978]

En toen kwam die ander... / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door F. Manders Harriët Hoppen[circa 1972]

En waarom niet? / door Harriët Hoppen ; Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1961]

En waarom niet? / door Harriët Hoppen ; Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1964]

Ena's vacantie / door L. Huisinga-Scaf ; geïll. door N. van Leeuwen L. Huisinga-Scaf[1932]

Engelientje / door R. Warmerdam Rie Warmerdam 

Engelientje en de gele wandelstok / door R. Warmerdam Rie Warmerdam 

Engelientje en de tuinkabouter / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1963]

Engelientje en de Waterjuffer / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1970]

Engelientje en het eiland in de blauwe zee / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1963]

Engelientje in Circus Vrolijk / door Rie Warmerdam ; geïll. door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1970]

Er zijn zovele wegen / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf [1969]

Euro-5: een gevaarlijk experiment : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1985]

Euro-5: groot alarm voor Sectie-5 : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1980]

Euro-5: in de macht van de schorpioen : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1982]

Euro-5: machten uit het heelal / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1982]

Euro-5: op drift in de tijd / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1978]

Euro-5: slaven uit de ruimte : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van StraatenBert Benson [1977]

Eva's ogen gaan open / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt [1939]

Everdientje en Francientje / door F. Hagers ; geïll. door R. van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1976]

Familie Lorentz / door W. Heimburg Wilhelmine Heimburg Fanchon het orgelmeisje : opera in drie akten / muziek van F.H. Himmel F.H. Himmel[s.a.]

Feest in huize Roezemoes / Thea Witteveen ; illustraties door Lies Veenhoven Thea Witteveen[1973]

Feest in Taormina / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ans van Breda[1963]

Feest op Sonnevanck / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1953]

Feest voor tante Map / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door G. van Straaten Anke de Graaf[1967]

Feestboek voor het familieleven en het gezellig verkeer : bevattende eene groote verscheidenheid van gelukwenschen, feestzangen, drinkliederen (...) / door S. WillemsonS. Willemson[s.a.]

Feestcourant 9-10 juli 1913 : uitgegeven door het uitvoerend comité ter viering van het 100-jarig bestaan van het herstel van Neerland's onafhankelijkheid 1913

Feestgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Natuur- en Letterkundig Genootschap "Solus Nemo Satis Sapit" te Alkmaar, 21 oct. 1882 / [met bijdragen van J.J. de Gelder, A.J.P. Oort en C.W. Bruinvis] ... [et al.]J.J. de Gelder 1882

Feestliederen ter herinnering aan Alkmaar's victorie, bevochten van 21 aug. tot 8 oct. 1573 / door M.H. Kluitman M.H. Kluitman 1873

Fietsclub "De Groote Beer" / door P. van Abkoude Jr ; geïllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita Pieter van Abkoude [1925]

Fietsclub "krap bij kas" / door Y. Brill Yvonne Brill Fietsclub "krap bij kas" maakt het helemaal / door Yvonne Brill ; geïll. door Herry Behrens Yvonne Brill[1983]

Een fijne verjaardag : serie: tante Riesje vertelt / door Ph.A. Landsberg ; [geïllustreerd door Nans van Leeuwen]P.A. Landsberg[1948]

De fijnste vakantie van Tip en Joosje / door C. Phaff Charlotte Phaff 

Filmster tegen wil en dank / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ans van Breda[1962]

Filmsterretje / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Rie Reinderhoff J.H. Brinkgreve-Entrop[1935]

De flinkste jongen van het dorp / naar het Deensch van E. Kraft door Betsy ; geïll. door J.G. Kesler E. Kraft[1923]

Flips Indische lotgevallen / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom N.K. Bieger [1930]

Flits tegen Flits / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door G. van Straaten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1966]

Floortje Bellefleur als fotomodel / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur bakt pannekoeken / Cok Grashoff ; geïll. door Lies Veenhoven Cok Grashoff[ca. 1972]

Floortje Bellefleur / door Cok Grashoff ; illustraties Lies Veenhoven Cok Grashoff[1968]

Floortje Bellefleur en de kinderkermis / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[circa 1975]

Floortje Bellefleur en haar hamster / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur en het dorpsfeest / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur en het schoolreisje / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur gaat naar Texel / Cok Grashoff ; ill. door Lies Veenhoven Cok Grashoff[ca. 1970]

Floortje Bellefleur in de zwemvierdaagse / Cok Grashoff ; geïll. door Charlotte Leene Cok Grashoff[ca. 1992]

Floortje Bellefleur is jarig / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur krijgt een pony / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1982]

Floortje Bellefleur maakt de schoolkrant / Cok Grashoff ; illustraties door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1970]

Floortje Bellefleur op jazzballet / Cok Grashoff ; geïll. door Charlotte Leene Cok Grashoff[1993]

Floortje Bellefleur redt een hondje / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1977]

Floortje Bellefleur wint een kangoeroe / Cok Grashoff ; illustraties door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1972]

Floris de Vijfde / door E. Molt ; geïll. door H.C. Louwerse E. Molt 1906

Floris de Vijfde / door E. Molt ; geïll. door H.C. Louwerse E. Molt 1918

Fokje luistert naar de wind ... / door Hans de Groot-Canté ; [geïllustreerd door Rudy van Giffen]Hans de Groot-Canté [1969]

Frank Distel : de tijgerbende op eendenjacht / door Arie van der Lugt ; geïllustreerd door F. Manders Arie van der Lugt[1974]

Frank en zijn poes-je Bef / door Els Lucas ; illustraties van Gerard van Straaten Els Lucas[1970]

Frank komt terug / door Nietha den Hartogh ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nietha den Hartogh [1952]

Frank Vrijdag / door C. Krienen Charles Krienen 

Franka en haar zusje Carla / door Heleen van Nulandt ; geïllustreerd door Babs van Wely Heleen van Nulandt [1971]

Franka en haar zusje Carla / door Heleen van Nulandt ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Heleen van Nulandt[1967]

Franka op huize Golfzang / door H. van Nulandt Heleen van Nulandt 

Frans en Bertie Huizinga / door C. Poll ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cornelia Poll[1934]

Frans en het geheim : een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching / door M. Boddaert ; geïll. door O. Geerling Marie Agatha Boddaert[1917]

Frans en het geheim : een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching / door M. Boddaert ; met twee plaatjes van L. Landré Marie Agatha Boddaert[1909]

Frans Franssen wint de Tour / door Hans Bakker ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Bakker[1969]

Frans van Dorentil / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünkel ; [omslag door Henri Pieck]C. Joh. Kieviet[1927]

Freek van den groentenboer / door Charles Krienen ; geïllustreerd door Pol Dom Charles Krienen[1927]

De Friezen van het Flevo-Meer / door E. Zandstra ; geïllustreerd door Pol Dom Evert Zandstra[1945]

De Friezen van het Flevo-Meer / door E. Zandstra ; [illustratie van Gerard van Straaten]Evert Zandstra[1953]

Frits Deelman en de diepzeeduikers / door L. Rousseau Leon Rousseau 

Frits Deelman en de groene hel / door L. Rousseau Leon Rousseau 

Frits Deelman en de zwarte atoomduikboot / door Leon Rousseau ; geïllustreerd door Friso Henstra ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Tjeerd Adema Leon Rousseau[1959]

Frits Deelman : de verborgen zuidpoolbasis / door Leon Rousseau ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Th.A.J. Koesen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Leon Rousseau[1969]

Frits Deelman : de zwarte atoomduikboot / door Leon Rousseau ; geïllustreerd door Rudy van Giffen ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Tjeerd Adema Leon Rousseau[1968]

Frits en Frans, de crossers van Duindorp / door Jan de Bruin ; geïllustreerd door Reint de Jonge Jan de Bruin[circa 1980]

Frits en Frans en de rode Olifant / Jan de Bruin ; geïllustreerd door Reint de Jonge Jan de Bruin[circa 1975]

Frits en Frans geven vol gas / door J. de Bruin Jan de Bruin 

Frits en Frans met de Olifant naar Engeland / door Jan de Bruin ; geïll. door Reint de Jonge Jan de Bruin[ca. 1979]

Frits en Frans voor de film / door J. de Bruin Jan de Bruin 

Frits van Duuren / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a.]

Frits Wardland / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1925]

Frits Wardland / door C. Joh. Kieviet ; met illustratie's van Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1901]

Fulco de minstreel / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door D. de Wilde C. Joh. Kieviet 1982

Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit den tijd van graaf Jan I, voor jongelieden / door C. Joh. Kieviet ; met platen van J. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1909]

Het gaat om jou, Saskia / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1973]

Het gebeurde in Drimmelo / door Els de Groen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Els de Groen[circa 1976]

Gedichten / door J. HoekJ. Hoek[1877]

Geen tijd voor dromen / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1965]

Geertje heeft vakantie / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1970]

Een geheim, en andere verhaaltjes  Een geheim en andere verhaaltjes / bijeengebracht en naverteld door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][ca. 1920]

Een geheim en andere verhaaltjes / door Nellie ; geïll. door N. Heyligers Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][1931]

Het geheim van de adelaarsburcht / door Berend Jager ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Berend Jager[circa 1965]

Het geheim van de bronzen koning / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1964]

Het geheim van de Egyptenaar / door Aad van Rooy ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1967]

Het geheim van de gele raadsheer / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1963]

Het geheim van de Inca-speer / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[ca. 1960]

Het geheim van de Sémaphore / door Jan Louwman ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jan Louwman[1962]

Het geheim van de vier stenen varkens / door Guus Betlem ; geïllustreerd [door] G. van Straaten Guus Betlem[1957]

Het geheim van de witte dame / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1963]

Het geheim van de zwarte toren / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1961]

\Het geheim van den grijsaard / door G.J. Meinen ; met illustraties van Willem Hardenberg Gerrit Jan Meinen[1916]

Het geheim van den Kriemelsberg : (Ermelosche avonturen) / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom ; [omslag door Henri Pieck]N.K. Bieger [1929]

Het geheim van het oorlogswrak / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1970]

Het geheim van het witte paard / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1962]

Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij, 1864-2014 / met bijdragen van Marnix Croes, Berry Dongelmans, Janneke van der Veer ... [en anderen]Marnix Croes 2014

Het geheim van tante Saar / door Henriëtte Blaauw ; geïll. door Henri Pieck Henriëtte Blaauw[1931]

't Geheim van Tip en Joosje / Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1955]

't Geheim van Tip en Joosje / door Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1960]

Geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïll. door R. van Giffen Beene Dubbelboer[1979]

Geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïll. door R. van Giffen Beene Dubbelboer[ca. 1969]

Het geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Beene Dubbelboer[1964]

De geheime club van Brammetje Bond / door J. Louwman Jan Louwman 

De geheime lading van de Gladstone / door Kees den Otter ; geïll. door G. van Straaten Kees den Otter[1964]

Geheimen rond het Hoge Huis / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt [1966]

De geheimzinnig inbreker / door C. Goudriaan ; geïllustreerd door Pol Dom C. Goudriaan[1931]

De geheimzinnig oase : een avontuur van Peter Fleming / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1955]

De geheimzinnige eilanden / door D. Ker ; opnieuw bew. door W. Wijker ; geïll. door W.K. de Bruin D. Ker[1919]

Het geheimzinnige landhuis / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees Vlieger[1979]

De geheimzinnige overrompeling / door F. Hoffman F. Hoffman 

De geheimzinnige raketbasis / door Harry Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harry Prins[1972]

Geketend in het duister / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Herry Behrens Kees Vlieger 1983

Gelijk spel / door Rona Lentinck ; geïll. door Hans Borrebach Rona Lentinck[1942]

Het geluk is als de sterren / door Marianne Elshout ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Marianne Elshout[1970]

Geluk is in de mode / door Inge Molenhof ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Inge Molenhof[1966]

Geluk is in de mode / door Inge Molenhof ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Inge Molenhof[1962]

Het geluk kwam in de lente / door Willy van Roode ; ontwerp omslag L.E. Santo Willy van Roode 1973

Een gelukkig viertal / door A. Hoog ; geïll. door O. Geerling Aletta Hoog[ca. 1924]

Een gelukkig viertal / door A. Hoog ; geïll. door O. Geerling Aletta Hoog[ca. 1914]

De geschaakte bruid / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1982

De gestolen uitvinding / door Tom Gerritsen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Tom Gerritsen[1971]

Een gewichtige dag / door E. Turner ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch van J. d. R. ; [geïll. door H. Copping] E. Turner[ca. 1916]

De gewonnen kano / door Nico van der Hoeven ; geïllustreerd door Titus Leeser Nico van der Hoeven[1935]

Gisteren begon de lente / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1972]

Gisteren is voorbij / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door F. Manders Gerdi van Rijswijck[1968]

Goed spoor, verkenners! : een padvindersverhaal / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[circa 1960]

Goéd zo, Marjolein! / door F. Hagers ; geïll. door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1950]

Goed zo, Marjolein / door Freddy Hagers ; geïll. door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1980]

Het goede spoor : een padvinders-verhaal / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom Jac. Berghuis Jr. [1933]

Goede vaart, Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1974]

Goede vaart, Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1961]

Goede vriendjes / door M. Leopold M. Leopold 

Goeden morgen! / door Adona Adona [pesud. van Mevr. Donath-van der Scheer][ca. 1897]

Goeie reis, allemaal! : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1952]

Goeie reis, allemaal! : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [illustraties en omslag: Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1946]

Golda kijkt naar de horizon / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door F. Manders Loes Overbeek[1970]

De goniometrishe verhoudingen behandeld als inleiding tot de goniometrie / door W.F. Koppeschaar W.F. Koppeschaar Jr. 1902

Het goud van de Ophir / door Dirk Dixon ; geïllustreerd door Gerard van StraatenDirk Dixon[1966]

Gouden daden / naar verschillende bronnen bewerkt door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door O. GeerlingC. Joh. Kieviet[circa 1914]

De gouden schat / door Jenny Slegers-Kwakkel ; geïllustreerd door Hans Borrebach Jenny Slegers-Kwakkel[circa 1960]

Het gouden sleuteltje / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs[1965]

De gouden vogel en andere verhalen / opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Noorden ; [omslagtekening door Johanna Coster]Henriëtte Blaauw[1931]

Goudmijn Kirondatal / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[circa 1959]

Goudmijn Kirondatal / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1955]

Gravin Aleida : historisch verhaal / door P. Visser ; geïll. door J.H. Isings Jr.P. Visser 1909

De grensruiters / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Paulus L.C. (Pol) Dom[1944]

Grijze Eekhoorn kruist het spoor / door Theo Frank ; geïll. door G. van Straaten Theo Frank[1958]

Het groot winteravondboek : de gouden appelen / door N. van Hichtum ; met illustraties van Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1925]

Het groote sportboek voor jongens / onder red. van H. van Booven ; en met medew. van L.F. Bouman ... [et al.] ; [met ill. van Henri Pieck ... et al. ; omslagtek. door Pol Dom]H. van Booven[1928]

Grootmoeder's tooverdoos / door N. van Sillevoldt-Haasse N. van Sillevoldt-Haasse 

De grootste factor / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt [1939]

Een grote stap vooruit / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[circa 1939]

De grote verandering / door Ada van Oordt ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ada van Oordt[1939]

De guitige bruiloftsgast : toepasselijke stukjes en voordrachten voor een of twee personen / door W. Mets TznW. Mets Tzn.[ca. 1900]

Gullivers reizen / door Jonathan Swift ; naverteld door Liesbeth van der Jagt ; geïllustreerd door Pax Steen Jonathan Swift[1979]

Ha! die Barbara! / door Miep van Duijsen Stomps ; geïll. door G. van Straaten Miep van Duijsen-Stomps[1967]

Haar zusters / door F. Jehu Felicie Jehu Hakbek, de kraai / door S. Franke ; geïll. door J.G. Kesler S. Franke[1928]

Haken : nieuwe handleiding tot het aanleeren van het haken / door H.J. van Wessem H.J. van Wessem[ca. 1925]

Hallo Marjolein / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Han en Mien / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Het handelsrekenen : handboek voor allen, die examen in dit vak willen afleggen en voor zelfonderricht / door M.W.G. Kop en P.N. van der BruggeM.W.G. Kop1916

Handwerken : handleiding tot het geven van onderwijs op de school : 2e gedeelte: merken, naaien, verstellen van naaiwerk, knippen / door C.M.W. WalesonC.M.W. Waleson 1886 

Hanneke / door F. Jehu Felicie Jehu 

Hanneke op zomerkamp / door Debbie de Jong ; geïll. door W. Berg Debora de Jong[1974]

Hans en haar broertjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Hans Borrebach J.H. Brinkgreve-Entrop[1934]

Hans en Jans zijn goede vrienden / door S. Franke S. Franke 

Hans Sterk de olifantenjager : avonturen uit het leven in Zuid-Afrika / naar het Engelsch van kapitein Drayson ; voor de Nederlandsche jeugd bew. door J.A. Bientjes kapitein Drayson [ca. 1911]

Happy end in Palma / door E. Mazure Els Mazure 

Harm Jan en Tie-ne-ke gaan lo-ge-ren / door M. Bakker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Martinus Bakker[1974]

Harm Jan en Tie-ne-ke in de win-ter / door M. Bakker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Martinus Bakker[1981]

Harm Jan en Tie-ne-ke ma-ken pret / door M. Bakker ; illustraties van Gerard van Straaten Martinus Bakker[circa 1969]

Harm Jan en Tie-ne-ke op de fiets / door M. Bakker ; illustraties van Gerard van Straaten Martinus Bakker[circa 1973]

Harry van de Union Pacific / door J.W. van der Klei ; geïll. door P. Dom J.W. van der Klei[s.a.]

Het hart wil ook zijn deel / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1963]

Hazehartje / door C. GrashoffCok Grashoff 

Hazehartje gaat logeren / Cok Grashoff ; illustraties Jan van Oosten Cok Grashoff[1965]

Hazehartje op reis / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[circa 1960]

Heb 't goed, Katrijne / door Joan Bruineman ; geïll. door G. van Straaten Joan Bruineman[1967]

Het heele troepje / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Heemskerck op Nova Zembla : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd [door A.H. Gouwe]P. Visser[1913]

Heemskerck op Nova Zembla : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd door A.H. Gouwe P. Visser[1924]

Heemskerck voor Gibraltar : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd door H.C. Louwerse P. Visser 1918

Heilwensch aan het Zilveren Paar H. van den Berg en Gesina Bruinvis op den 11 october 1873 / door F.G- F.G.[1873]

Hein krijgt berouw / door G. Geertsema ; geïll. door O. Verhagen G. Geertsema[1933]

Hein Stavast / door C. van Abkoude ; met 75 teekeningen van J. RinkeChr. van Abkoude 1916

Hein Stavast / door C. van Abkoude ; met 75 teekeningen van J. RinkeChr. van Abkoude 1919

Heintje / door Els Hofker ; geïllustreerd door Jan F. Rodrigo E. Hofker[1970]

Heintje's eerste schooldag / door E. Hofker E. Hofker 

Heintje's groote vacantie / door Joh. H. Been (Hendrik Eben) ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek Joh. H Been[1905]

Het hek van de dam / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt[circa 1965]

De helden van Waterland : een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog / door H. Gras ; [geïll. door Jan Sluijters]H. Gras[1911]

Een heldin / door A.C. Kuiper A.C. Kuiper Heleen heeft vacantie / door [N.] Meijboom-Veltman ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nell Meijboom-Veltman[1948]

Helen's handicap / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustr. door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1938]

De herfst bracht nieuw geluk / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1982

De herstemming : nog een woord aan de kiezers / door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1868

Het kan verkeeren / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door Anni v.d. Ruit N.W.C. Kuijk[1928]

Hiep, hiep, hoera voor Akkerwoude / H. de Roos ; geïllustreerd door Pol Dom Hotze de Roos[1951]

Hiep, hiep voor Swiep! : allemaal anders, allemaal eender / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1966]

Hier Holland radio / door W.N. van der Sluys W.N. van der Sluys Hier is Mieke Moermans weer / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[ca. 1970]

Hier Radio-Mars! : modern jongensboek / door Jac. Berghuis Jr. ; geïll. door Hans Borrebach Jac. Berghuis Jr.[1932]

De "Hilly" vaart uit / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan Martin[1971]

De "Hilly" vaart uit / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan Martin[1968]

Hoe de sterrekindertjes uit spelen gaan / door F. Langeler Freddie Langeler[ca. 1950]

Hoe eindeloos is de horizon / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1970]

Hoe Fred aviateur werd / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Jan Lutz Chr. van Abkoude [1931]

Hoe het Lies en Loek verder ging / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1924]

Hoe het Lies en Loek verder ging / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1925]

Hoe het na 1000 weken werd / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1960]

Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Jan Rinke Chr. van Abkoude [1921]

Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg / door Chr. van Abkoude ; met 25 teekeningen van D.A. Bueno de Mesquita Chr. van Abkoude [circa 1925]

Hoe Jaap vrienden kreeg / door G. ten Napel ; geïll. door Pol Dom G. ten Napel[1941]

Hoe moet dat nu, Curly? / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1959]

Hoera voor Miesje Sandelhout! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1957]

Hoera, wij krijgen nieuwe buren / door S. Steffens S. Steffens 

De hoeve en andere verhaaltjes  De hoeve en andere verhaaltjes / door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey] 

Het hol in het bosch / door F.J. Hoffman ; geïll. door J.G. Kesler F.J. Hoffman[1930]

Een Hollands meisje in Australië / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door S. Bijlsma T. Jager-Meursing[1963]

Een Hollands meisje in Australië / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door S. Bijlsma T. Jager-Meursing[1960]

Hollandsch binnenhuisje / door J. van Woude ; geïll. door L. Raemaekers Johanna van Woude [pseud. van Sophie M.C. van Wermeskerken-Junius]1910

Een Hollandsch meisje op een Engelsche kostschool / door A.C. Kuiper A.C. Kuiper 

Een Hollandsche jongen in China / door J.G. Kramer J.G. Kramer 

Het hoofd omhoog / door T. Kok Truida Kok 

Hoor, moeder leest voor / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met gekleurde platen van F. Langeler ; geïll. door N. van Leeuwen ; met bijdragen van G. Betlem JrS. Gruys-Kruseman[1953]

Hou je goed, Annelies! / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1958]

Hou moed Anja! / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1963]

Hou moed, Anja! / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1960]

Het houten huisje / door E. van den Berg-Boldingh E. van den Berg-Boldingh [s.a.]

Het huis in 't vinkenbos / Jenny Kint Couperus ; geïllustreerd door G. van Straaten Jenny Kint Couperus[1960]

Een huis vol jonge hondjes / door A.P. Schelling Antoinette P. Schelling 

Een huis vol plezier / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt [1964]

Het huisgezin van dr. Forting / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Pol Dom C. Joh. Kieviet[1924]

Huishoudelijk muziekfeest te Alkmaar, op woensdag 1 juni 1892, in het lokaal "Harmonie", des avonds te 7 1/2 uur / door Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst 1892

De huishoudschool helpt een handje mee / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

De huishoudschool helpt een handje mee / Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1957]

De huishoudschool in rep en roer / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

De huishoudschool in rep en roer / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1957]

De huishoudschool in volle actie / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1958]

De huishoudschool in volle actie / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1960]

De huishoudschool is weer present / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem]1974

Huize De Vier Winden / door Elisabeth Stelli ; geïll. door F. Manders Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1972]

Huize de vier winden / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudi van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1966]

Huize Donika / door Wilha.Blokker ; geïllustreerd door C. Oudenaarden Wilhelmina Blokker[1931]

Huize kolder / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Huize Sonnevanck / door H. Brinkgreve H. Brinkgreve 

Hup, Pipje Hazehart / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1967]

De hut in het Nieuwveld / door C. Goudriaan C. Goudriaan 

Een huwelijk in de branding / door Babs van Altena ; ontwerp omslag L.E. Santo Babs van Altena[circa 1973]

Het huwelijk is geen baan / door Willy van Roode ; ontwerp omslag L.E. Santo Willy van Roode[circa 1974]

Iedere dag wat anders / door A. Kooyman A. Kooyman 

Ientje van de Zilvermeeuw / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door G. van Straaten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1966]

Ientje van de Zilvermeeuw / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1950]

IJs op den veenplas / door F.J. Hoffman ; geïll. door W.K. de Bruin F.J. Hoffman[1930]

De IJshockey-club : een spannend sportverhaal / door Guus Betlem Jr. ; geïll. door Pol Dom Guus Betlem1939

De IJshockey-club : een spannend sportverhaal / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom Guus Betlem[1954]

Het ijskoninginnetje / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1956]

Ik ga le-zen / door Wilhelmina Blokker ; bewerkt door J. de Vries ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[1966]

Ik ga le-zen : leeslesjes voor het eerste leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[circa 1930]

Ik ga lezen / door Wilhelmina Blokker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[circa 1983]

Ik heb niets meer te wensen : roman voor meisjes / door Manny van Epen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Manny van Epen[1966]

Ik hou van jou Marion / door Nina Roland ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][1967]

Ik kom voor jou, Wendy / door Bonnie Bas ; geïllustreerd door Frans Manders Bonnie Bas[circa 1970]

Ik lees al / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1955]

Ik lees al / door Wilhelmina Blokker ; bewerkt door J. de Vries ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[1967]

Ik lees al / door Wilhelmina Blokker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[circa 1980]

Ik vertel nog meer : leeslesjes voor het tweede leerjaar / verzameld door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1931]

Ik wacht op jou, Allan / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth van Bergen[circa 1968]

Ik wil gelukkig zijn / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck[1964]

Ike op reis / door J. Luber J. Luber Illusies worden werkelijkheid / door T. Jager-Meursing ; geïll. door Hans Borrebach T. Jager-Meursing[1942]

In ballingschap / door G.A. Henty G.A. Henty In ballingschap / door W. WijkerW. Wijker 

In de bruidsdagen : verzameling van liederen op bruiloftspartijen : groenen, koperen enz. / door Jan de Zanger Jan de Zanger [pseud. van D. de Bruyn][1884]

In de gouden klok / door Sani van Bussum ; geïllustreerd door Tjeerd Bottema Sani van Bussum[1933]

In de greep van de brandstichters / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1970]

In de greep van de Grand Canyon / door J.W. van der Klei J.W. van der Klei In de lente des levens / door Stella Mare ; geïllustreerd door T. Leeser Stella Mare [pseud. van E. Visser-Zadoks][1929]

In de macht van Atlantis / door Ben Bakema ; geïllustreerd door G. van Straaten Ben Bakema[1956]

In de macht van de misdaad : De vliegende brigade (politie-serie) / door Jan Postma ; ontwerp omslag [en illustratie] van Gregory Peters Jan Postma 1978

In "De Vergulde Pannekoek" / door Marije Burggraaf ; geïll. door Reint de JongeMarije Burggraaf[1976]

In de vrolijke Zeester / Cok Grashoff ; [geïllustreerd door Lies Veenhoven]Cok Grashoff[1956]

In dienst van den prins / door G.A. HentyG.A. Henty 

In en om de boschhut / door E.L. de Bruin ; geïll. door W. Hardenberg E.L. de Bruin[1920]

In en om "De Klaproos" / door F. Hagers ; geïll. door N. van Leeuwen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1939]

In en om De Klaproos / door F. Hagers ; geïll. door R. van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1975]

In en om ons huis / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

In handen van de mafia / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1958]

In het land van Uncle Sam / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a.]

In het rijk van den Potlepel : voordracht voor 1 dame en 2 heeren [s.a.]

In het voetspoor van Marco Polo / door Wilko Bergmans ; omslag Gerard van Straaten ; foto's van de auteur Wilko A.G.M. Bergmans [1977]

In het zonnetje / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[1950]

In het zonnetje / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

In het zwaluwhuis / door Corrie Corrie In jouw handen / door Gonny van Dieren ; geïllustreerd door H. Giesen Gonny van Dieren[1948]

In regenweertje / door H. Blaauw ; teekeningen van N. Heyligers Henriëtte Blaauw[1924

In veilige haven / door T. Kok ; geïll. door H. Pieck Truida Kok[1928]

De Indianenmeisjes / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1957]

Het Indische nichtje / door T. de Kruyff-Gobius ; geïll. door L.W.R. WenckebachT. de Kruyff-Gobius [1909]

Indrukken van het Middenstandscongres gehouden te Groningen op 5 en 6 september 1917 [van de] afgevaardigden voor de handeldrijvenden en industrieelen middenstand te Alkmaar, W. van Vuure, G. Cloeck, rapporteurW. van Vuure 1917]

Ineke eigenwijs / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Hans Borrebach J.H. Brinkgreve-Entrop[1940]

Ineke en Clara / door P.A.E. Oosterhoff ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen P.A.E. Oosterhoff[1951]

Ineke en Clara / door P.A.E. Oosterhoff ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen P.A.E. Oosterhoff1950

Ingelise / Trolli Neutzsky Wulff ; [vertaald uit het Noors] geïllustreerd door Lies Veenhoven Trolly Neutzsky Wulff[1955]

Inspecteur Arglistig, de bandiet met het zwarte masker / door Frank Denver ; geïllustreerd door Herry Behrens Frank Denver[1980]

Inspecteur Arglistig, de luchtpiraten / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Herry Behrens Wim van Helden[circa 1980]

Inspecteur Arglistig: de overval op nachtposttrein 3037 / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Herry Behrens Wim van Helden[1982]

Inspecteur Arglistig en de bankrovers / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Arglistig en de kluizenkrakers / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Wim van Helden [1974]

Inspecteur Arglistig en de overval op nachtposttrein 3037 / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1968]

Inspecteur Arglistig en de schatgravers / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Arglistig en de schilderijenzwendel / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Arglistig en de wapensmokkelaars / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Arglistig en het verdwenen geldtransport / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Arglistig en het vermiste zilverschip / door W. van Helden Wim van Helden 

Inspecteur Streng en het Dompelaar mysterie / door R. Blankestein R. Blankestein 

Inspecteur Verpoorten op avontuur / door K. den Otter Kees den Otter Instituut Sparrenheide / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a.]

De invloed van licht en lucht op eenige pharmaceutische praeparaten / door L.M. van den Berg L.M. van den Berg 1905

't is altijd Diddie! / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1956]

't Is nog niet uit : leeslesjes voor het tweede leerjaar / verzameld door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1931]

Iwans offer / door W. van der Meeren W. van der Meeren Jaap en Marjan / door J.P. Baljé ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jozias Pieter Baljé [1954]

Jaap en zijn hond / door S. Franke ; geïllustreerd door Lies Veenhoven S. Franke[circa 1963]

Jaap heeft een ekster / door S. Franke ; geïllustreerd door Rudy van Giffen S. Franke[circa 1963]

Jaap redt een eekhoorn / door S. Franke ; geïllustreerd door Lies Veenhoven S. Franke[1957]

Jaap redt een eekhoorn / door S. Franke ; geïllustreerd door Rudy van Giffen S. Franke[circa 1980]

Jaap Snoek van Volendam / door C. van Abkoude ; geïll. door J. Rinke Chr. van Abkoude [1917]

Jaap Snoek van Volendam / door C. van Abkoude ; geïll. door J. Rinke Chr. van Abkoude [ca. 1923]

Jaap temt een egel / door S. Franke ; geïllustreerd door Lied Veenhoven S. Franke[1962]

Jaap temt een egel / door S. Franke ; geïllustreerd door Rudy van Giffen S. Franke[circa 1975]

Jaap uit de zesde klas / door C. Goudriaan ; geïllustreerd door Pol Dom C. Goudriaan[1931]

Jaap van den molenaar / door D. Ruting ; geïll. door H. Borrebach D. Ruting [s.a.]

Een jaar ging voorbij / door H. Hoppen Harriët Hoppen Een jaar met Anneke / door E. Lucas ; geïll. door J. van Oosten Els Lucas[ca. 1960]

De jaarlijksche harddraverij : [programma] / Alkmaarsche Harddraverij-Vereeniging 1888-1889

Het jaartje rond / [versjes van Martien Beversluis] ; met ill. van Freddie Langeler Martien Beversluis[1989]

'n Jaartje ver van huis / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1959]

Jacaranda Farm / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1952]

Jacht op de bankrovers / door Kees den Otter : geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees den Otter[circa 1974]

De jacht op de Egyptische vaas / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1955]

De jacht op de paardendieven : Nachthavik-serie (wild-west) / door Billy Brand ; geïllustreerd door F. Manders Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][1968]

Jacht op de smokkelduikboot / door Kees den Otter : geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees den Otter[1970]

Jacht op Peter Hartman / door Guus Betlem ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[1960]

Jacht op vals geld / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Willy Kuijper Kees Vlieger1978

Jacht op vreemd wild / door J. van LondenJacob van Londen Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet C. Joh. Kieviet[1897]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[circa 1923]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[1909]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[circa 1919]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[1926]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [bandillustratie door Jan Rinke]C. Joh. Kieviet[1917]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslag door Henri Pieck]C. Joh. Kieviet[circa 1931]

Jaepie-Jaepie / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslagillustratie Jan Bleys] C. Joh. Kieviet[1905]

Jagers in 't vrije veld / door J. van der Laan ; geïllustreerd door Rudi van GiffenJan van der Laan[1962]

Jakko en de rode autoped / verteld door Arno Guldemond ; omslagtek. en plaatjes van Will Berg Arno Guldemond[1970]

Jakko en het oude stadje om de hoek / verteld door Arno Guldemond ; omslagtekening en plaatjes van Will Berg Arno Guldemond[1970]

Jan West : de jongen die naar zee wou / door H. Weiland ; geïllustreerd door J.G. Kesler ; [omslag door Henri Pieck]H. Weiland[1928]

Jan West : de jongen die naar zee wou / door H. Weiland ; geïllustreerd door J.G. Kesler ; [omslag door Pol Dom]H. Weiland[1928]Jana en Bart / door E. BronkhorstElise Bronkhorst 

Janneke, dat kleine boerinnetje / door Elisabeth Stelli ; geïllustr. door Miep de Feijter Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1939]

Jannie zingt het hoogste lied : (roman voor meisjes) / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Sjoerd Bijlsma Cok Grashoff[1961]

Jannies vrolijke zwemclub / door A. de Man Annie de Man 

Janny's buurtjes / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

Jantje in Bloembollenland / door Freddie LangelerFreddie Langeler[1931]

Jantje in Bloembollenland / door Freddie Langeler Freddie Langeler[1952]

Je hebt gelijk, Paul / door Anke de Graaf ; [geïllustreerd door Gerrit Stapel]Anke de Graaf[circa 1967]

Je hebt me trouw beloofd, Ronny / door Ans van Breda ; geïllustreerd door W. van den Berg Ans van Breda[1963

Je hoort bij hem, Katrientje : (roman voor meisjes) / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cok Grashoff[1959]

Je hoort bij hem, Katrientje : roman voor meisjes / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cok Grashoff[1961]

Jennifer Dzjin / door E. Turner ; vert. [uit het Engels] van N. van Hichtum ; [geïll. door H. Copping] E. Turner[1923]

Jenny vindt haar weg / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1966]

Jetteke, die wildebras / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nans van Leeuwen J.H. Brinkgreve-Entrop[ca. 1955]

Jij + ik = 1 / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1962]

Jij moet kiezen, Margriet / door Manny van Epen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Manny van Epen[1969]

Jim de voetballer / door Leo van Calcar ; geïllustreerd door Jan LutzLeo van Calcar [1930]

Jimmy, het clowntje / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma[1967]

Jimmy het clowntje en zijn vriendin Puck / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma[1968]

Jimmy speelt voor de film / door N.W.C. Kuyk ; geïll. door W. HardenbergN.W.C. Kuijk[1927]

Jimmy wint een voetbal / door Peter van Dam ; geïll. door Pax Steen Peter van Dam[ca. 1975]

Jip geeft zich gewonnen / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Henri Pieck Felicie Jehu [1929]

Jo / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Jodocus, waar ben je? / tekst en illustraties door Bep Thijsse Bep Thijsse[1967]

Jody : geen ontsnapping mogelijk / door A. Sheldon A. Sheldon 

Joep Spikkel, de avonturen van een Lieveheersbeestjeszoon : Joep en de mannen van Kop-Op (serie A, deeltje 1) / door C. Siegmann ; [met 20 ill. van de schrijfster]C. Siegmann[1947]

John Pitt : van krantenjongen tot millionnair / door Hans Dominik ; vertaald [uit het Duits] en bewerkt door Tjeerd Adema ; geïllustreerd door Tjeerd Bottema Hans Dominik[1935]

Johnny Peters' avontuur in Schotland / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door G. van Straaten Frank Vernooy [1966]

Johnny Peters en het geheim van de rode sleutel / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door G. van Straaten Frank Vernooy [1965]

Johnny Peters en het monster van Loch Lennha / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door G. van Straaten Frank Vernooy [1963]

Johnny Peters en het raadsel van de dodemansgrot / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door G. van Straaten Frank Vernooy [1964]

Johnny Peters en het spook van Dunro-Castle / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door G. van Straaten Frank Vernooy 1962]

Johnny Peters en het vermiste vliegtuig / door Frank Vernooy ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Frank Vernooy [1966]

Jol Kwik / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1931]

Jolet in het volle leven / door L. v.d. Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1956]

Jolet in het volle leven / door L. v.d. Meer-Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen L. van der Meer-Prins[1963]

Jolet in het volle leven / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1959]

Jolet op de viersprong / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1953]

Jolet op de viersprong / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1950]

Jolet op de viersprong / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door J. van Oosten L. van der Meer-Prins[1962]

Jolet wijst de weg / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1958]

Jolig strandleven / door C. van AbkoudeChr. van Abkoude[s.a.]

Een jolig zestal / door Nanda ; geïllustreerd door Netty Heyligers Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1925]

De jolige duinpan : oorspronkelijk jongensboek / door C. Krienen ; geïll. [en bandontwerp] door D.A. Buéno de Mesquita Charles Krienen [1923]

De jolige duinpan : oorspronkelijk jongensboek / door Charles Krienen ; geïllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita Charles Krienen [1923]

Jolly weet het / door E. Stelli Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] 

Jona en Sari / door Truida Kok ; geïll. door Adri Alindo Truida Kok[1929]

Jonge kracht / door Marie Boddaert ; [geïll. door O. Geerling]Marie Agatha Boddaert [1913]

De jonge vaandrig / G.A. Henty ; opnieuw bewerkt [naar het Engels] door W. Wijker ; geïllustreerd door W. Hardenberg G.A. Henty [circa 1920]

De jonge vaandrig : een verhaal uit de dagen van Waterloo / [G.A. Henty ; bewerkt naar het Engels door W. Wijker]G.A. Henty [1909]

De jongen met de alpino / door W. Walden Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box)

 De jongen uit het circus / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door M.L. Middelhoek ; [omslagillustratie van Pol Dom]A.C.C. de Vletter[1926]

Een jongen van de zee / door C. Wilkeshuis ; geïll. door Hans Borrebach C. Wilkeshuis [1938]

Een jongen van de zee / door C. Wilkeshuis ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] C. Wilkeshuis [1952]

Jongens in de sneeuw / door Hans de la Rive Box ; geïll. door F. van Bemmel Hans de la Rive Box [1938]

De jongens met de bromtol / door C. Broertjes C. Broertjes Jongens op de walvisvangst / Jan Østby ; uit het Noors vertaald door DRA. N. Boelen-Ranneft ; geïllustreerd door Henk Giesen D.N. Boelen-Ranneft[1950]

Jongens uit het tuindorp / door A. de Rode A.de Rode 

de Rode De jongens van de Schapenkuil / door M. Bakker ; geïll. door Gerard van Straaten Martinus Bakker[ca. 1975]

De "jongens" van Professor van Leuven / door Felicie Jehu ; geïll. door Nelly Spoor Felicie Jehu[ca. 1920]

De jongens van tent 868 / door H.A. van Ommen ; geïllustreerd door H. Giesen H.A. van Ommen[1953]

Het jongenskamp / door C. van Abkoude ; geïllustreerd Chr. van Abkoude[ca. 1930]

Het jongenskamp / door C. van Abkoude ; geïllustreerd Chr. van Abkoude 1915

De jongste thuis / door A.H. Schluter A.H. Schluter 

Jonker Jan van Waterland : een spannend historisch boek voor de jeugd / door Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Piet Huurdeman[1978]

Jonker Willem : het geheim van de zwarte ridder / door R. Feenstra ; geïll. door Gerard van Straaten Ruurd Feenstra[1972]

Joosje / door H. BrinkgreveH. Brinkgreve 

Jopie Slim en Dikkie Bigmans in de dierentuin / Joke Kamstra [tekst] en Gerard van Straaten [tekeningen]Joke Kamstra[1983]

Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin : de reuzen-paddestoel Harry Folkard [1925]

Jorien in 't zadel / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff [1957]

Jorissa wint het geluk / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Hans Borrebach Margo Driebergen[1957]

Jorissa wint het geluk : roman voor meisjes / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door F. Manders Margo Driebergen[1972]

Jos wil zingen / door R. BeyerRie Beyer[s.a.]

Josientje / door Cock Grashoff ; geïllustreerd door H. Giesen Cok Grashoff[1960]

Josientje / door Cock Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1969]

Josientje en de poppenkast / door Cock Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1971]

Josientje en de poppenkast / door Cock Grashoff ; illustraties Jan van Oosten Cok Grashoff[1963]

Josientje en haar kleine deugniet / door Cok Grashoff ; geïll. door Lies Veenhoven Cok Grashoff[ca. 1960]

Josientje, waar ga je naar toe? / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1957]

Josientje, waar is je poes? / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1959]

Josje en de wonderpelikaan / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma[1967]

Josje en Jenny weten wat ze willen / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door G. van Straaten Anke de Graaf[1967]

Juffertje Korenbloem / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Juffertje Wildzang / door B. Clement B. Clement

 Julie wil niet achterblijven : meisjesroman / A.M. Nachenius-Roegholt ; geïll. door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1940]

Justine heeft een baantje! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Het Juttersnest / door D.A. Poldermans ; geïll. door P. Dom D.A. Poldermans[1933]

Juul's jaartje buiten / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

De juwelen van het Barca-spook / door Aad van Rooy ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1965]

'k Vertel je wat uit Dierenstad / door C.E. de Lille Hogerwaard ; met 32 teekeningen van Sijtje Aafjes C.E. de Lille Hogerwaard[1923]

Kabouter Roodbaard naar het land van de reuzen / verteld door Arno Guldemond ; omslagtekening en plaatjes van Gerard van Straaten Arno Guldemond[1980]

Kabouter Smulgraag lacht weer! / door H. de Wilde  H.

de Wilde Kabouter Smulgraag wordt mager / door H. de Wilde ; tek. van H. Borrebach H. de Wilde[s.a.]

Kakkerlak bij de padvinders / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door Louis Raemaekers Joh. H Been[1911]

Kameleon ahoy! / door H. de Roos ; geïllustreerd door H. Giese Hotze de Roos[1960]

De Kameleon altijd paraat / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1972]

De Kameleon altijd paraat / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1971]

De Kameleon blijft favoriet! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

De Kameleon brengt geluk! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

De Kameleon brengt geluk! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1972]

De Kameleon doet een goede vangst! / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1974]

De Kameleon gooit het roer om / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1982]

De Kameleon heeft succes / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[circa 1975]

De Kameleon helpt altijd! / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[ca. 1981]

De Kameleon houdt koers / door H. de Roos ; geïll door G. van Straaten Hotze de Roos[1960]

De Kameleon houdt koers / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

De Kameleon in de branding / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

De Kameleon in de branding / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1963]

De Kameleon in de storm / H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1974]

De Kameleon in de storm / H. de Roos ; geïllustreerd door Ruud Hameeteman Hotze de Roos[1991]

De Kameleon in het "goud" / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1983]

De Kameleon in 't zoeklicht / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1961]

De Kameleon knap het op! / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1978]

De Kameleon ligt op de loer / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1983]

De Kameleon maakt plezier / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[circa 1985]

De Kameleon maakt schoon schip / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[ca. 1972]

De Kameleon op dreef / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1983]

De Kameleon op volle toeren / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1977]

De Kameleon op volle toeren / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1961]

De Kameleon opnieuw in actie / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1962]

De Kameleon pakt aan! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1971]

De Kameleon ruikt onraad / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1978]

De Kameleon schiet te hulp / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1971]

De Kameleon schiet te hulp / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1967]

De Kameleon slaat zijn slag / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1962]

De Kameleon staat voor niets! / door H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten Hotze de Roos[ca. 1970]

De Kameleon staat voor niets! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1967]

De Kameleon steekt van wal / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1974]

De Kameleon treft doel / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1971]

De Kameleon vaart door / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1981]

De Kameleon viert feest! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

De Kameleon viert feest! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1966]

De Kameleon wint de prijs! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

De Kameleon wint de prijs! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1971]

Het kamp aan de grens / door C. Goudriaan ; geïllustreerd door Hans Borrebach C. Goudriaan[1932]

Kampeerders in de knoei / door Henk de Jager ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Henk de Jager[1969]

De kanoclub : een vrolijk boek voor jongens / door Guus van Balkom ; geïll. door Pol Dom Guus van Balkom [ca. 1940]

De kanovaarders Kris en Ris / door A.C. de Jonge ; geïll. door Pol Dom A.C. de Jonge[1943]

De kanovaarders Kris en Ris / door A.C. de Jonge ; geïll. door Pol Dom A.C. de Jonge[1937]

Kantjil, het dwerghertje / door S. Franke ; geïllustreerd door H. Verstijnen S. Franke[1939]

De kapelmeester / door A. Duval A. Duval 

De kapelmeester, of Het onverwachte avondmaal : komische opera in twee akten / woorden van A. Duval ; muziek F. Paer A. Duval[s.a.]

Het kaperjong / door Joh. H. Been ; geïllustreerd [door J.H. Isings en O. Geerling; omslag door Henri Pieck]Joh. H Been[1930]

Kapers op de kust / door Ivo Groothedde ; geïllustreerd door Pol Dom Ivo F.J. Groothedde[1950]

De kapitein van Murat (Pierre Grisart) : een verhaal uit 1815 / door W.P. de Vries ; geïll. door Jan Rinke ; [omslag door D.A. Buëno de Mesquita ]W.P. de Vries [1920]

De kapitein van Murat (Pierre Grisart) : een verhaal uit 1815 / door W.P. de Vries ; geïllustreerd door Jan Rinke W.P. de Vries[1911]

Karel Vermeer / door Ch. Krienen ; geïll. door W.K. de Bruin Charles Krienen [ca. 1929]

Kareltje Knorrepot / door G. van der Steen G. van der Steen 

Kasteel Ritterode / door L. Huisinga-ScafL. Huisinga-Scaf 

Kasteel Rompersburgen / door Hermanna ; geïll. door A. Rünckel Hermanna 1917

Kathinka en de huishoudschool / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Herry Behrens Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem]1981

Katja / door Manny van Epen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Manny van Epen[1967]

De katuil : een historisch verhaal uit den Tachtig-jarigen Oorlog / door D.A. Poldermans ; geïll. door W. Hardenberg D.A. Poldermans[1921]

Kees en de vliegclub / door G.H. Leen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven G.H. Leen[1956]

Kees en zijn kornuiten / door N.J.P. Smith ; geïllustreerd door Pol Dom N.J.P. Smith[1928]

Kees maakt carrière / door A.S. Hildebrand ; geïll. door Hans Borrebach A.D. Hildebrand[1935]

Kees Wouters wint de race / Frans Soulier ; geïllustreerd door G. van Straaten Frans Soulier[1955]

Keesje Klim / door N. Speur ; geïll. door W. BergN. Speur1980

Keesje Knip / door Ton Maas ; geïll. door Will Berg Ton Maas[1974]

Kek de jonge Koper-Eskimo / [vertaald uit het Engels] door N. van Hichtum ; geïllustreerd door G. van Straaten Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1957]

Kek de jonge Koper-Eskimo / [vertaald uit het Engels van Violet Irwin] door N. van Hichtum ; geïllustreerd door G. van Straaten Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][circa 1955]

Kerels gevraagd! / door P. NieropPieter Nierop De kern / door E.I.H. van Soest Ems I.H. van Soest 

Een kerstvacantie in de sneeuw / door A. van den Bosch ; geïll. door Nel van NoortA. van den Bosch 1938

Kijk een appel  Kijk en leer de vormen / door John van Foreest John van Foreest [pseud. van P.F.A. Stanco] [1986].

Kijk verder dan de horizon / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudi van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] [1961]

Kijk verder dan de horizon / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudi van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] [1964]

Het kind van de heide / door J. van Veenendaal J. van Veenendaal 

Het kind van Voorne / door J.H. Been Joh. H Been[s.a.]De kinderen uit de Rommelpot / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door G. van Straaten Trix van Brussel[1971]

De kinderen van de pastorie / door N. Hasselberg ; geïllustreerd door Freddie Langele rN. Hasselberg [1929]

De kinderen van "Weltevree" / door Wil Vening ; geïll. door Gerard van Straaten Wil Vening[1980]

Kinderernst en kinderspel / door Marie Leopold M. Leopold[1911]

Kindertehuis "De Toekomst" / door L. SarisL. Saris Kitty O'Hara / door L.F. Meade L.F. Meade 

Kitty vindt haar vader / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1969]

Klaasje en de kluizenaar : een spannend verhaal voor jongens / door Wouter Walden ; geïll. door Fred. Ockerse Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box)[1936]

De klas van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door J. van Oosten Riek Poutsma[1964]

De klas van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Riek Poutsma[1970

]De klas van Tina op werkweek / door Anouk van Arnhem ; geïllustreerd door Herry Behrens Anouk van Arnhem[1988]

De klas van Tina verbouwt de school / door Anouk van Arnhem ; geïll. door Herry Behrens Anouk van Arnhem[1989]

Klein Duimpje en andere verhalen / opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Noorden ; [omslagtekening door Johanna Coster]Henriëtte Blaauw[1931]

Een klein klein jokkentje / door M.P. Rosmade ; met vier gekleurde steendrukplaatjes M.P. Rosmade [pseud. van Evert Masdorp] [1867]

Een klein klein jokkentje / door M.P. Rosmade ; met vier gekleurde steendrukplaatjes M.P. Rosmade [pseud. van Evert Masdorp] [ca. 1877]

Een klein klein jokkentje / door M.P. Rosmade ; op nieuw verteld door M. Honig M.P. Rosmade [pseud. van Evert Masdorp][ca. 1900]

Een klein klein jokkentje / (naar M.P. Rosmade) ; door Marie Honig ; geïllustreerd door Nelly Spoor M.P. Rosmade [pseud. van Evert Masdorp][1911]

De kleine dwingster / door Johanna Johanna Kleine Mies / door Pauline le Roux ; geïllustreerd door Sijtje Aafjes Pauline le Roux[1925]

Een kleine snoeper / door Angenita C. Klooster ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Angenita C. Klooster[1951]

Kleuter-rijmpjes / door J.T. HeinsJ.T. Heins De klompenmaker en de prinses / door J. Stamperius J. Stamperius 

Klompertje Klomp en Janneke in de herfst / door Sue Steen ; met gekleurde plaatjes van Pax Steen Sue Steen[circa 1977]

Klompertje Klomp en Janneke in de lente / door Sue Steen ; met gekleurde plaatjes van Pax Steen Sue Steen[1979

]Klompertje Klomp en Janneke in de winter / door Sue Steen ; met gekleurde plaatjes van Pax Steen Sue Steen[1977]

Klop-klop-klop is Elsje daar? / versjes van S. Franke ; plaatjes van Sijtje Aafjes S. Franke[1931]

Kluitman-collectie : verzameling kinderboeken van Uitgeverij Kluitman, Alkmaar] 1867-....

Knap Suusje en andere verhalen / door Thérèse Hoven ; geïll. [door A. Rünckel] Thérèse Hoven[1913]

Knip de wolken stuk / door Nina Roland ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][circa 1968]

Knus in een hoekje / door C. Asscher-Pinkhof ; geïll. door M. de Feijter Clara Asscher-Pinkhof[1930]

Het knusse verteluurtje : verhalen, versjes, raadsels, grapjes / bijeengebracht door T. Hellinga-Zwart ; met illustraties van Freddie Langeler Taatske Hellinga-Zwart[1930]

Knutselen / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Koentje wint een spoortrein / door Guus Betlem ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[1956]

De koerier van prins Willem / door Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Piet Huurdeman[1978]

Koert's groote vacantie / door G. Geertsema G. Geertsema 

Kom maar bij ons Judith / door G. Vreeburg G. Vreeburg 

Kom, wie leest er mee? / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Babs van Wely Corrie Lührs[1970]

Het komplot in de houthaven / door Peter Brons ; geïllustreerd door G. van Straaten Peter Brons[1965]

Komplot in Melbourne / door Tom Gerritsen ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Tom Gerritsen[circa 1957]

Het komt allemaal in orde : roman voor jongeren / door Ems I.H. van Soest ; illustratie [en stofomslag] door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1948]

De konijnenberg / door G. Geertsema G. Geertsema 

Koning Bastiaan en het vliegende tapijt / door Douwe Helder ; geïllustreerd door R. Westra Douwe Helder[1953]

Koning Bastiaan in Tetterdorp / door Douwe Helder ; geïllustreerd door R. Westra Douwe Helder[1952]

De koning der menschenredders (Dorus Rijkers) / door Tjeerd Adema ; geïll. door Pol Dom Tjeerd Adema[1927]

Koning Kasper en zijn goudvischjes / verteld en getekend door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1920]

Koning Most / Walter Christmas ; naar het Deensch door D. Logeman-van der Willigen ; geïll. door J.H. Isings Jr. ; [omslag door J.G. Kesler]Walter Christmas [1924]

De koning van het meer / door Charles Krienen ; geïllustreerd door S. Kraaij Charles Krienen [1930]

De koningin der woestijn / door Karl May ; vrij naar het Duitsch door H.E. Dumont ; [geïllustreerd door Frans van Noorden]Karl Friedrich May circa 1928]

Koninginnetje / door A. HoogAletta Hoog 

De koningskinderen en andere verhalen / verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Norden Henriëtte Blaauw[circa 1930]

Kookboek voor gezonden en zieken / door Jozef Wiel J. Wiel circa 1874

Het kostmeisje / door T. Hoven ; [geïll. door Frans v. Noorden]Thérèse Hoven[1917]

Krijn als kajuitwachter de wereld rond / Dirk Tang ; illustraties binnenwerk: Ria Winters ; omslagillustratie: A. en E. Hoving ; illustraties schutbladen: Rudi Jonker Dirk J. Tang2018

Kruidje-roer-mij-niet / door Agatha ; met vier platen in kleurendruk Agatha [pseud. van Reinoudina de Goeje][1882]

Kruimeltje / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Pol DomChr. van Abkoude [1927]

Kruimeltje / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Pol DomChr. van Abkoude [ca. 1946]

Kruimeltje / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Pol DomChr. van Abkoude [1965]

Kruimeltje / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Pol DomChr. van Abkoude [1972]

Kruimeltje / door Chr. van Abkoude ; illustraties: Pol Dom ; omslagtekening Dick de Wilde Chr. van Abkoude [1976]

Kunst-breien : 73 nieuwe patronen voor gebreide kanten en kleedjes benevens een technische beschrijving / door J. Weinbeck J. Weinbeck[ca. 1920]

Een kunstdief schaakmat / door N. Bosma ; geïll. door G. van Straaten N. Bosma[1974]

Kunstdieven op het spoor / door H. de Jonge H. de Jonge 

De kunstmaan van Prof. Lepidus / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1953]

Kwikje, het zwarte schaap! / door Freddy Hagers ; geïll. door G. van Straaten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Kwikje uit de Kwikstaartlaan / door Freddy Hagers ; geïll. door Lies Veenhoven Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1959]

Kwikje zet de stad op stelten / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

De laatste aflevering / door L. LittkeL. Littke 

De laatste reis van de Ameland / door H. Faber H. Faber 

De laatste tomahawk / door Theo Frank ; [geïllustreerd door Pol Dom]Theo Frank[1948]

De laatste tomahawk / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Theo Frank[1954]

Een laatste woord aan de kiezers naar aanleiding van een open brief van den voorzitter der Alkmaarsche Kiesvereniging "Vaderland en Koning" [mr. G. van Leeuwen]. / door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1868

De laatsten der Arkels / door P. Visser ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Visser[1958]

De laatsten der Arkels : historisch verhaal uit het begin der XVe eeuw / door P. Visser ; geïll. door J.H. Isings Jr. P. Visser[1919]

Lach jij maar, Barbara! / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door G. van Straaten Miep van Duijsen-Stomps[circa 1967]

"De lading brandt!" : een boek van de zee voor jongens van 14 tot 16 jaar / door Anton Beuving ; [geïllustreerd door Henk Giesen]Anton Beuving[1954]

In het land van de diepte / Gerard Plantema ; illustraties van Pol Dom Gerard Plantema 1946

Het land van geluk / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Lang leve de Kameleon! / H. de Roos ; geïll. door G. van Straaten Hotze de Roos[1989]

De lange mid-voor van T.T.T. : een verhaal voor voetballiefhebbers / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door Jan Lutz A.C.C. de Vletter[ca. 1930]

Langer dan de rozen bloeien / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door F. Manders Gerdi van Rijswijck[1972]

De Langerud-kinderen in het dal en op de zomerwei / door M. Hamsun ; vert. uit het Noors door C. Bienfait ; [geïllustreerd door G. van Straaten]Marie Hamsun[1957]

De Langerud-kinderen in het dal en op de zomerwei / door Marie Hamsun ; geïll. door Pol Dom ; uit het Noors door Claudine Bienfait Marie Hamsun[1937]

De Langerud-kinderen in het dal en op de zomerwei / door Marie Hamsun ; geïllustreerd door Pol Dom ; uit het Noors door Claudine Bienfait Marie Hamsun[1950]

Lastige Lotje / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1969]

Laurie en trein 7.35 / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1953]

Lees met plezier : leeslesjes voor het derde leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1934]

Leeslesjes voor de lagere scholen : derde stukje / J. Schmal J. Schmal[1899]

Leiden's ontzet / door P. Visser ; geïllustreerd door H. Giesen P. Visser[1951]

Lekkerbekjes / door H. Blaauw Henriëtte Blaauw[s.a.].

Lenny, waarom...? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door G. van Straaten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]

Lenny, waarom...? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1946]

Lenny, waarom...? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Letterproef der boek- en handelsdrukkerij van P. Kluitman, Alkmaar [ca. 1900]

Het leven roept / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door Hans Borrebach T. Jager-Meursing[1959

Het leven roept / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door W. Houten T. Jager-Meursing[1946]

Het leven tegemoet / door A. Saxegaard Annik Saxegaard Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter / door J. Stamperius ; geïll. door P. Dom J. Stamperius[1931]

Het leven van Michiel de Ruyter / door J. Stamperius ; geïllustreerd door G. van Straaten J. Stamperius [1958]

Het leven van Willem III (1650-1702) / door A.N.J. Fabius A.N.J. Fabius1912

Het leven van Willem van Oranje / door J. Stamperius ; met zestien illustraties van J.H. Isings Jr. ; [met een voorwoord van A. Roëll] J. Stamperius[1933]

Het leven wacht niet / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1964]

Lex, het geluk en ik : moderne meisjesroman / geschreven en geïllustreerd door Hans Borrebach Hans Borrebach [1964]

Het licht aan de kim / door A. Groskamp-ten Have A. Groskamp-ten Have Het licht in de toren / door L. Saris L. Saris 

Het licht op de heuvel / door Jac. Berghuis Jr. ; geïll. door Hans Borrebach Jac. Berghuis Jr.[1935]

Het lichtend verschiet / Emmy Belinfante-Belinfante ; geïllustreerd door Henri Pieck Emmy Belinfante-Belinfante[1929]

Liederen, te zingen door de kinderen der 2e Openbare School voor onvermogenden : onder leiding van den heer J. Ott, bij gelegenheid der Volksvoorlezing op vrijdag 27 januari 1899J. Ott[ca. 1900]

Een liedje voor Katrijne / door Joan Bruineman ; geïllustreerd door G. van Straaten Joan Bruineman[1967]

Liefde alleen is niet genoeg / door Linda van der Laan ; ontwerp omslag van L.E. Santo Linda van der Laan[1973]

Liefde is geen spel / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1969]

Liefde per espresso / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

De liefste wens van Tip en Joosje / door C. Phaff Charlotte Phaff Lientje / door T. Gobius T. Gobius 

Lies en Loek op de H.B.S. / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[ca. 1929]

Lies en Loek op de H.B.S. / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[ca. 1935]

Lies en Loek's bakvischtijd / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Henri Pieck Tine Brinkgreve-Wicherink[circa 1930]

Lies en Loek's bakvischtijd / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Netty Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1921]

Lies en Loek verloofd / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Netty Heyligers ine Brinkgreve-Wicherink[ca. 1935]

Lindie, de heldin van het circus / door Elly Gommers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elly Gommers[1975]

Lindie gaat verhuizen / Elly Gommers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elly Gommers[1974]

Lindie is jarig / door Elly Gommers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elly Gommers[circa 1972]

Lindie past op een aapje / door Elly Gommers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elly Gommers[1974]

"Lisbeth" / Aimée Sommerfelt ; uit het Noors vertaald door M.J. Molanus-Stamperius A. Sommerfelt[1949]

De listen van een vrouw / door Willy van Roode ; geïllustreerd [= omslagillustratie] door Herry Behrens Willy van Roode[1980]

Lize en haar vriendje / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Netty Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1922]

Loe en Jettie / door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Ella Riemersma ; [omslag door Henri Pieck]Henriëtte Blaauw[1930]

Loe en Jettie / door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door W.K. de Bruin Henriëtte Blaauw[1910]

Loekie en Erika uit en thuis / Elisabeth van Bergen ; illustraties Jan van Oosten Elisabeth van Bergen[1964

Loekie en Erika uit en thuis / Elisabeth van Bergen ; illustraties Rudy van Giffen Elisabeth van Bergen[1971]

Loekie en haar clubje / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst Loekie en Janneke / door L. Rinses ; [geïll. door N, Leeuwen]Lida Rinses[1949]

Loekie en Janneke / door Lida Rinses ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Lida Rinses[1955]

Loes geeft het stuur over : roman voor oudere meisjes / door Netty Koen-Conrad ; geïll. door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1961]

Loesje en Peter / door Jenny Slegers ; geïllustreerd door Jan van Oosten Jenny Slegers-Kwakkel[1966]

Loesje en Peter / door Jenny Slegers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jenny Slegers-Kwakkel[1971]

Lola / Marianne Elshout ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Marianne Elshout[circa 1968]

Londen-Portsmouth Express / door J. Rommets ; geïllustreerd door H.J. Giesen Henk Giesen[circa 1957]

Lonnie Bard / door L. Huisinga-Scaf ; geïll. door P. DomL. Huisinga-Scaf[1931]

De loods van den Donau / door J. Verne J. Verne 

De lord speelt hoog spel : De vliegende brigade (politieserie) / door Jan Postma ; ontwerp omslag [en illustratie] van Gregory Peters Jan Postma1980

Lot Mertens / door Hermanna Hermanna 

Lot speelt in de levensloterij : (voor oudere meisjes) / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans BorrebachA.M. Nachenius-Roegholt[1961]

De lotgevallen van jonker Hans van de Sparrenborgh / door J.E. Hoving ; geïllustr. door T. Leeser J.E. Hovng [1935]

De lotgevallen van Pim Pot / door J.P. Baljé ; geïllustreerd door Pol Dom Jozias Pieter Baljé[1948]

Lotte Lore / naar het Duitsch van Wilhelmine Heimburg ; bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum Wilhelmine Heimburg 1914

De luchtpiraat / door A.G. Vercoe A.G. Vercoe 

De luchtreis van Bertje Bof / door Guus Betlem ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Guus Betlem[1960]

Het lyceum temt op Jasperina / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1964

]M'n droomboot en ik / door H. Borrebach Hans Borrebach[s.a.].

M'n jawoord en ik : moderne roman voor meisjes / geschreven en geïllustreerd door Hans Borrebach Hans Borrebach [1965]

Maaike en Kwispel / door Jacky van Klaveren ; geïll. door Herry Behrens Jacky van Klaveren[1988]

Maak er iets moois van Monica / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1966]

Maarthen Luther : een profetisch karakter / door H. Lang ; uit het Hoogduitsch vert. door H.F.W. Grottendieck H. Lang 1872

Machine-Tom / door Hans Richter ; bewerkt [uit het Duits] door N.J.P. Smith ; geïllustreerd door Pol Dom Hans Richter[1930]

Madeleen staat op de drempel / door A. Was-Osinga ; geïllustreerd door H. Giesen A. Was-Osinga[1954]

Madelon's probleem / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth van Bergen[1966]

Magda bezint zich / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1941]

De Magneethof / door P.A.E. Oosterhoff P.A.E. Oosterhoff 

Majesteitje / door P.A.E. Oosterhoff P.A.E. Oosterhoff 

Mamma Inez / door M. de WinterM. de Winter 

Een man komt terug / door Willy van Roode ; ontwerp omslag van L.E. Santo Willy van Roode[1976]

De man met de poppenkast / door Chr. van Abkoude ; [geïll. door W.K. de Bruin]Chr. van Abkoude [1912]

De man met de twee pistolen / door Hank Ford ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hank Ford[circa 1970]

De man uit Canada / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Theo Frank[1953]

De man uit Tripolis / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[1962]

Een man van karakter : een verhaal / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent[circa 1910]

Een man vroeg te veel / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1982

Manja's ups en downs / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1961]

Mannen van de daad / door J.W. van der Klei ; geïllustreerd door Pol Dom J.W. van der Klei[1952]

De mannen van de discus / door R. Feenstra ; geïllustreerd door G. van Straaten Ruurd Feenstra[1969]

De mannen van de discus / door R. Feenstra ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Ruurd Feenstra1977

Mannen van de koopvaardij / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1954]

Mannen van de koopvaardij / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1960]

Mannen van de koopvaardij / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1955]

Map wint de hoofdprijs / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Map wint een jeep! / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1949]

Maps / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Pol Dom J.H. Brinkgreve-Entrop[1953]

Marc en zijn oom / door L. van der Meer L. van der Meer 

Marga gaat haar eigen weg : een roman voor oudere meisjes / door Freddy Hagers : [omslag en illustraties Hans Borrebach] Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1948]

Margo's up-en-down's / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustr. door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt [1937]

Margreet / door Bonnie Bas ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bonnie Bas[1969]

Margreet en haar zusje / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Henri Pieck Felicie Jehu [1931]

Margriet / door G. Nefkens Gerda Nefkens Mári kiest de juiste weg / door Willy van Roode ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Willy van Roode[1967]

Marijanne knapt het op / door Els Lucas ; geïllustreerd door G. van Straaten Els Lucas[ca. 1968]

Marijn vindt het geluk / door Marianne van Eijk; geïllustreerd door F. Manders Marianne van Eijk[1967]

Maritha's hartedief / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1969]

Maritha's hartedief / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1965]

Marja de wildzang / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Marjan, wereldkampioene / door Helen de Balbian Verster ; geïllustr. met foto's van L. Blok Helen de Balbian Verster [1936]

Marjolein maakt het helemaal / door F. HagersFreddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Marjolein op nieuwe wegen / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1955

Marjolein op nieuwe wegen / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1959]

Marjolein's gouden hart / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1952]

Marjolein's gouden hart / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1980]

Marjoleintje, doe je mee? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1955]

Marjoleintje, doe je mee? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Marjoleintje, doe je mee? / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

Marjoleintje, doe je mee? / door Freddy Hagers ; illustraties door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][circa 1982]

Marjoleintje op Vlieland / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1952]

Marjoleintje op Vlieland / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1964]

Marjoleintje van het pleintje / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1952]

Marjoleintje van het pleintje / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1950]

Marjoleintje van het pleintje / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1967]

Marjoleintje van het pleintje / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1970]

Marleentje / door E. Stelli Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] 

Marti en Loek en de flierefluiter / door To Sterrenburg ; geïllustreerd door Rudy van Giffen To Sterrenburg[circa 1971]

Marti en Loek gaan een dagje uit / door T. Sterrenburg ; geïll. door R. van Giffen To Sterrenburg[1972]

Marti en Loek naar het ponykamp / door To Sterrenburg ; geïllustreerd door Rudy van Giffen To Sterrenburg[circa 1971]

Matthias / Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door H. Giesen Odd Heistein[1949]

Maupie / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door T. Leeser A.C.C. de Vletter[1931]

Max en Lo : de lotgevallen van een jongen en een hond / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door J.G. Kesler A.C.C. de Vletter[1931]

Maximiliaan van Mexico, zijn keizerrijk en dood : van Miramar tot Queretaro / door F. Schneide F. Schneider1867

Meen je het wel, Peter? / door Annik Saxegaard ; uit het Noors vertaald door M.J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door H. Giessen [i.e. Giesen] Annik Saxegaard[1954]

Het meisje dat op de maan wachtte / door Vera Robinson ; geïllustr. door Hans Borrebach Vera Robinson [pseus. van Hans de la Rive Box][1936]

Een meisje in de oorlogswinter / door Wil Vening ; geïll. door Reint de Jonge Wil Vening[1988]

Het meisje José : (voor oudere meisjes) / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1953]

Het meisje met de geruite mantel : roman / door Jacqueline Prins Jacqueline Prins[1972]

Het meisje uit de bloemenvallei : (meisjesroman) / door Ans van Breda ; geïllustreerd door G. van Straaten Ans van Breda[1960]

Het meisje uit de bloemenvallei : moderne meisjesroman / door Ans van Breda ; geïllustreerd door G. van Straaten Ans van Breda[1964]

Een meisje van onze tijd / door E. Stelli Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] 

Meisjes aan het stuur / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop Meisjes die vliegen / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Meisjes-illusie / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1929]

Meisjes in een mallemolen / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1951]

Meisjes spelen [1894]De meisjes van boven / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

De meisjes van de hondenkennel / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

De meisjes van nummer 50 / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; [geïllustreerd door Rie Reinderhoff ; omslagillustratie door Nans van Leeuwen]J.H. Brinkgreve-Entrop[1949]

Meisjes van onze tijd / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door Hans Borrebach T. Jager-Meursing[1958]Meisjes van onzen tijd / door T. Jager-Meursing ; geïll. door Hans BorrebachT. Jager-Meursing[1938]

Een meisjeshuishouding / door E. Vémor ; geïll. door A. Homan Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1926]

Een meisjeshuishouding / door E. Vémor ; geïll. door A. Homan van der Heide Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1919]

Een meisjeskwartet / door Nanda : geïllustr. door Miep de Feijter Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1937]

Melodie in F / door Gonnie van Dieren ; geïll. door Hans Borrebach Gonny van Dieren[1948]

Merel : (voor oudere meisjes) / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1959]

Met acht appels in een tent / door S. Steffens S. Steffens Met Anja op reis [1970]

Met de Adriana naar Barcelona / door H. van Delden Henk van Delden 

Met de Adriana naar IJsland : een zeereis per coaster / door Henk van Delden ; geïll. door G. van Straaten Henk van Delden[1966]

Met de Friesche bende op reis / door R.E.J. Zieck R.E.J. Zieck 

Met de Kameleon erop los! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1968]

Met de Kameleon op avontuur / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1972]

Met de Kameleon vooruit / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1973]

Met de Kameleon vooruit / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[circa 1975]

Met de kampeerauto op reis / door P. van Abkoude Jr. ; geïllustreerd door D.A. Bueno de Mesquita Pieter van Abkoude [1930]

Met de kroontjes naar de bossen / door Wil Vening ; illustraties door Lies Veenhoven Wil Vening[ca. 1974]

Met de "Montfertown" op konvooi / door J. Rommets ; geïllustreerd door G. van Straaten Joop Rommets [1960]

Met de "Toto" naar de Wadden / door W. Vening Wil Vening Met de trekkers op stap / door G. ten Napel ; geïll. door Pol Dom G. ten Napel[1940]

Met de trekvogeltjes op reis / door Roel de Lange ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Roel de Lange[1958]

Met de VD 154 op avontuur / door Georges Mazure ; geïllustreerd door Georges Mazure Georges Mazure[1963]

Met de zon in je hart / door Freddy Hagers ; met omslag en illustraties van Sjoerd Bijlsma Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1960]

Met een tientje op vakantie / door F. Bromberg ; geïll. door G. van Straaten F. Bromberg[1971]

Met Heintje in de hockeyclub / door Jaap ter Haar ; geïllustreerd door G. van Straaten Jaap ter Haar[circa 1954]

Met Heintje naar Parijs / door J. ter Haar Jaap ter Haar Met Heintje op de plassen / door J. ter Haar Jaap ter Haar 

Met Jet en Ine in een woonwagen / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1934]

Met Kaatje Kakel naar Zeedorp / door Fiet van Leersum-Lambermont ; geïllustreerd door Will Berg F. van Leersum-Lambermont[1978]

Met Kwikje is er altijd wat! / door F. Hagers ; geïll. door L. Veenhoven Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1964]

Met nieuwe moed / door C. Wilkeshuis C. Wilkeshuis 

Met Poeske op reis / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth van Bergen[1965]

Met Roggeveen de wereld om / door J.G. Kramer J.G. Kramer 

Met Swiebertje op stap / door J.H. uit den Bogaard ; met gekleurde platen van Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1974]

Met Tip en Joosje op de kermis / Charlotte Phaff ; illustraties: Jan van Oosten Charlotte Phaff[circa 1961]

Met vallen en opstaan / door Nanny Franken ; geïll. door Hans Borrebach Nanny Franken[1940]

Met z'n viertjes in een tent / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[1964

Mevr. Bosboom Toussaint, haar leven en werken : voor het Nederlandsche volk geschetst / door W. Wijker W. Wijker[1912]

Mia, mijn vriendin / door Nina Roland ; geïllustreerd door Frans Manders Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][circa 1973]

Miaula en de tweelingen / bewerkt door N. van Hichtum ; teekeningen van Susan B. Pearse Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1927]

Mick en de vakantiekinderen / door C. PhaffCharlotte Phaff 

Mieke / door Hermanna Hermanna 

Mieke en Hetty's nieuwe plannetje / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[1965]

Mieke en Meta op de camping / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Herry Behrens Yvonne Brill[1983]

Mieke Moermans nieuwste avontuur / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[1968]

Mieke Moermans weer in actie / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[1969]

Mieke op de balletclub / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1972]

Mieke op de balletclub / door Annie de Man ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Annie de Man 1953

Mieke op de balletclub / door Annie de Man ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Annie de Man[1964]

Mieke's plan reist per post / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door G. van Straaten Anke de Graaf[1964]

Miep Hofland / door Nanda ; geïllustreerd door Pol Dom Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1923]

Mieps en Gé op reis naar Zweden / door Johanna E. Kuiper ; geïllustr. door Miep de Feijter Johanna E. Kuiper[1935]

Mijn baantje en ik : (moderne meisjesroman) / door Hans Borrebach ; met omslag en illustratie van de auteur Hans Borrebach[1964]

Mijn eerste dierenboek / [bewerkt naar het Engels] 1967

Mijn eerste sprookjesboek / [bewerkt naar het Engels] 1967

Mijn eerste versjesboek / [bewerkt naar het Engels] 1967

Mijn gele eend / door L. PayneL. Payne Mijn goede Azor / door Johanna Johanna 

Mijn hart trekt naar het Waterland : roman voor meisjes / door J.M. de Groot ; geïllustreerd door G. van Straaten J.M. de Groot[1954]

Mijn hart trekt naar het Waterland : (roman voor meisjes) / door J.M. de Groot ; geïllustreerd door G. van Straaten J.M. de Groot[1961

Mijn twee vriendinnen / door T. KokTruida Kok 

Mijn zusje en ik / door M. Leopold M. Leopold 

Mijne verbanning uit den evangeliedienst? : aanklachten, pleidooien, vonnissen, brieven en beroep op de synode / door J.C. Zaalberg Pzn J.C. Zaalberg Pzn. 1868

Mikkeltje van de molen / door C. Wilkeshuis C. Wilkeshuis 

Mila gaat in bad / door B. Trier B. Trier 

Millie Muis leert klok kijken  

Millie's vacantie / door Mrs. Henry Mansergh ; uit het Engelsch door Marie Honig mrs. Henry Mansergh [1899]

Millie's vacantie / [Mrs. Henry Mansergh] ; [vert. uit het Engels] door Marie Honig ; geïll. door Jan Bleys mrs. Henry Mansergh [1906]

Millie's vacantie / [Mrs. Henry Mansergh] ; [vert. uit het Engels] door Marie Honig ; geïll. door Toos Prins mrs. Henry Mansergh [1930]

Minke's tweestrijd / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté [1965]

Mirjam als plaatsvervangster : roman voor meisjes / door Daniëlle Fergonet ; geïllustreerd door Rudy van GiffenDaniëlle Fergonet [1969]

Mirjam als plaatsvervangster : (voor oudere meisjes) / door Daniëlle Fergonet ; geïllustreerd door Rudy van GiffenDaniëlle Fergonet [circa 1963]

De Mississippi express / door J.W. van der KleiJ.W. van der Klei 

Mistletoe / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door H. Giesen Cok Grashoff[1959]Mistletoe / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door H. Giesen Cok Grashoff[1955]

Moderne piraten / Hans Dominik ; voor Nederland bewerkt [naar het Duits] door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom Hans Dominik[1932]

Moeder mag ik lezen? / door D.A. Cramer-Schaap D.A. Cramer-Schaap 

Moeder's drietal / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Pol Dom J.H. Brinkgreve-Entrop[1932]

Moeders klaverblad / door T. Hellinga-Zwart ; met teekeningen van Sijtje Aafjes Taatske Hellinga-Zwart[1925]

Moeders klaverblad / door T. Hellinga-Zwart ; met teekeningen van Sijtje Aafjes Taatske Hellinga-Zwart[1925]

Moeders vertellingen / door N. van Hichtum ; [met een ill. van G. van de Wall Perné]Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][s.a.]

Moeders vertellingen [I en II] : Flard-Oor / verz. door N. van Hichtum ; geïll. door F. Langeler, B. Midderigh-Bokhorst, G. van de Wall Perné en C. Jetses

Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1929]

Moeders vertellingen [II] : baas Casenave / verz. door N. van Hichtum ; geïll. door F. Langeler, B. Midderigh-Bokhorst, G. van de Wall Perné en C. Jetses

Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1929]

Moeders vertellingen [III] : om honderd daalders / verz. door N. van Hichtum ; geïll. door F. Langeler, B. Midderigh-Bokhorst, G. van de Wall Perné en C. Jetses

Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1929]

Moeders vertellingen [IV] : het feest in het bosch / verz. door N. van Hichtum ; geïll. door F. Langeler, B. Midderigh-Bokhorst, G. van de Wall Perné en C. Jetses

Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1929]

Moedersdag / door P. Louwerse ; met twee plaatjes van Louis LandréPieter Louwerse[1909]

Moedertje / door M. LeopoldM. Leopold 

Het monster van het IJselmeer / door Jac. Berghuis Jr. ; geïll. door Hans BorrebachJac. Berghuis Jr.[ca. 1940]

De mooiste overwinning / door A. van Welsenes ; geïll. door Hans Borrebach ; voorwoord van Han HollanderA. van Welsenes[1935]

Mop Pop en nog veel meer / door Ajo Ajo[s.a.]

Morgen is alles anders / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1952]

Morgen is alles anders / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1952]

De mosmannetjes / verteld door Els de Groen ; omslagtekening en plaatjes van Charlotte Leene Els de Groen[1978]

Motorclub "Gold wing" / door H. Hovens H. Hovens Muiterij op de Neptunus / door A. Beuving Anton Beuving[s.a.]

De muizen van Jaap / door S. Franke S. Franke 

Muskietenjacht / door J. van Londen Jacob van Londen 

Naar alle kanten / door Truida Kok ; geïllustreerd [door Marten Toonder] Truida Kok[1940]

Naar dromenland / door Angenita C. Klooster ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Angenita C. Klooster[1951]

Naar een lichte toekomst / door R. Beyer Rie Beyer[s.a.]

Nachtelijk avontuur op Paaseiland / door C. Butner ; geïllustreerd door G. van Straaten Constant Butner[1965]

De Nachthavik : de bende van de Apachemountains / door B. Brand Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][s.a.].

De Nachthavik : het geheim van de duivelskloof / door B. Brand Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][s.a.].

De Nachthavik : kruitdamp om Donovanranch / door B. Brand Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][s.a.].

De Nachthavik : de spookrijders van de Lobovallei / door B. Brand Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][s.a.].

De Nachthavik : veedieven in de val / door B. Brand Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][s.a.].

Het nachtleger voor Granada / door C. Kreutzer C. Kreutzer 

Het nachtleger voor Granada : romantische opera in twee bedrijven / door C. Kreutzer C. Kreutzer[s.a.]

Naja's levensdoel / door L. WalbeekeL. Walbeeke 

Nan blijft Nan / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1966]

Nanneke / door A. HoogAletta Hoog Napoleon / door H.Th. Chappuis ; opnieuw bew. door A.H.P. Blaauw H.T. Chappuis [1934]

Napoleon / geschetst door H.Th. ChappuisH.T. Chappuis 1913

Napoleon / geschetst door H.Th. Chappuis H.T. Chappuis 1911

Napoleon / geschetst door H.Th. Chappuis ; bewerkt door A.H.P. Blaauw ; geïllustreerd H.T. Chappuis [1923]

Natuurkennis : handleiding bij normaallessen voor hulponderwijzers en onderwijzers-kweekelingen : tevens geschikt tot zelfonderrigt : met eene uitslaande plaat / door J.J. de GelderJ.J. de Gelder 1865

De nederlaag van nummer vier / door Ivo Groothedde ; illustraties van H. Giesen Ivo F.J. Groothedde[1947]

Neelie en Nellie / door Joh. E. Kuiper ; geïllustreerd door Mary Ophoff Johanna E. Kuiper[1948]

Neêrland weer vrij! / door J. Stamperius ; met platen van W.K. de Bruin ; [omslagtekening: D.A. Buéno de Mesquita] J. Stamperius[circa 1920]

Nel de ontembare / door Felicie Jehu ; geïll. door Netty Heyligers Felicie Jehu[1925]

Nel de ontembare / door Felicie Jehu ; geïll. door Netty Heyligers Felicie Jehu[1925]

Nelleke en haar nichtjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nans van Leeuwen J.H. Brinkgreve-Entrop[ca. 1935]

Het nestkuiken / door T. Brinkgreve-WicherinkTine Brinkgreve-Wicherink 

Net iets voor Marjolein / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]

Net iets voor Marjolein / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

Netteke Dollemans / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1931]

Nettie's mooiste vakantie / door Els van Delden ; geïllustreerd door G. van Straaten Els van Delden[1966]

Netty's eerste schooldag / door T. Brinkgreve-WicherinkTine Brinkgreve-Wicherink 

Een nichtje met zeven neven / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door M. Bosch van Drakestein J.H. Brinkgreve-Entrop[1947]

Het nichtje uit Parijs / door Hermanna Hermanna 

De nichtjes Jet en Ine / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1930]

Nicky's heerlijke vrijheid! / door Annita Hilsum ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Annita Hilsum[1964]

Nicola Silver / door E. Turner ; vert. [uit het Engels] van F. Quanjer ; [geïll. door H. Copping]E. Turner[1926]

Nienke van de Zandhoeve / Willy van Roode ; geïll. door Charlotte Leene Willy van Roode[1989]

Niets gaat vanzelf, Martine : (voor oudere meisjes) / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jetty Donker[1963]

Nieuw Engelsch binnenhuisje : door T. Hoven ; geïll. door B. Midderigh-Bokhorst Thérèse Hoven[1919]

Nieuw geluk voor Madelon / door Linda van der Laan ; geïllustreerd door F. Manders Linda van der Laan[1974]

Nieuw leven op de Boschhoek / door J. Groot Wassink ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. Groot Wassink[1972]

Nieuw raadselboekje : 100 raadsels met antwoorden : nieuwe verzameling van raadsels [circa 1900]

Een nieuw thuis voor Marijke / door G. van Voorst Gertie van Voorst 

Nieuwe avonturen van Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1972]

Nieuwe avonturen van Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Jan Lutz Chr. van Abkoude[circa 1953]

De nieuwe Dik Trom / Ton van der Lee ; ill. Richard van de PolTon van der Lee 2010

Het nieuwe doel : roman / door Jeska van Campen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jeska van Campen[1968

]Een nieuwe fiets voor Frank en Paul / door C. Lührs Corrie Lührs 

De nieuwe jongen / door W. Wijker ; geïll. door Willem Hardenberg W. Wijker[1920]

Het nieuwe jumperboek / bewerkt door H.J. van Wessem H.J. van Wessem[ca. 1930]

De nieuwe koers : roman voor jonge mensen / door Ems I.H. van Soest ; geïll. door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1940]

Een nieuwe levenssymfonie / door Babs van Altena ; ontwerp omslag L.E. Santo Babs van Altena[1974]

Een nieuwe taak voor Marjolein / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Een nieuwe taak voor Marjolein / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

Nieuwste rad van avontuur / door Prognosticus Trismegistus Prognosticus Trismegistus [pseud. van Petrus Paaltjes?][circa 1885]

Nog een woord over de kwestie der gemeentebelastingen ter dezer stede / door N. Martini van Geffen N. Martini van Geffen 1878

Nolda / door M. HonigMarie Honig 

Nora in Amerika / door J. IJsselsteinJenny IJsselstein 

O, die wind! / door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Miep de Feijter Henriëtte Blaauw[circa 1932]

O, Miesje Sandelhout ...!! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[circa 1962]

O, Miesje Sandelhout / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1971]

O, Miesje Sandelhout / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1968]

Een oceaanvlucht met hindernissen / door J. van Schalkwijk ; geïllustreerd door Pol Dom J. van Schalkwijk[1930]

Ocko berenklauw / door J. van Leewaerden Jan van Leewaerden 

Oliespionage op het eiland / door Hans Bakker ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Bakker[1966]

Om de schatten van Il Tigretto / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslagillustraties door Henk Giesen]Joh. H Been[1952]

Om de schatten van Il Tigretto / Joh. H. Been ; nieuwe uitgave door Henk van Delden ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. Joh. H Been[1986]

Om de schatten van Il Tigretto : een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslagillustratie door A. Homan]Joh. H Been[1926]

Om de zilveren beker / door Guus Betlem ; geïllustreerd door Hans Borrebach Guus Betlem[1947]

Om het bruine monster / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door H. Giesen Pieter Nierop[1966]

Om het bruine monster / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door H. Giesen Pieter Nierop[1955]

Om stil te luisteren / door C. Asscher-Pinkhof ; geïll. door M. de Feijter Clara Asscher-Pinkhof[1930]

Omweg naar het geluk / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp[1965]

Het onbekende land / door Harry Golden ; geïllustreerd door Pol Dom ; vertaling [uit het Engels] van Herman Antonsen Harry Golden[1940]

Het onbekende land / door Harry Golden ; geïllustreerd door Pol Dom ; vertaling [uit het Engels] van Herman Antonsen Harry Golden[1955]

Onder de Gulden Ster : boek van avontuur / door Jac. van der Klei ; geïllustr. door Pol Dom Jac. van der Klei[1935]

Onder de Moren / door J.H. van BalenJ.H. van Balen[s.a.]

Onder de schemerlamp : de schoenmaker / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met medewerking van: David Tomkins ... [en anderen] ; met illustraties van Freddy LangelerS. Gruys-Kruseman[1929]

Onder de schemerlamp : Spitsbekje / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met medewerking van: David Tomkins ... [en anderen] ; met illustraties van Freddie langelerS. Gruys-Kruseman[1929]

Onder de vliegdennen / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom N.K. Bieger[1942]

Onder duizend sterren / door Len van Hemert ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Len van Hemert[1967]

Onder het linnen dak / door J.W. van der Klei J.W. van der Klei 

Onder onsjes : klein maar slim / door Henriëtte Blaauw Henriëtte Blaauw[1916]

Onder onsjes : oost, west - thuis best / bijeengebracht en bewerkt door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door O. GeerlingHenriëtte Blaauw[1918]

Onder onsjes : een verzameling verhalen, versjes, spelletjes, raadsels, knutselwerkjes, enz. enz. / bijeengebracht en bewerkt door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door O. Geerling Henriëtte Blaauw[1916]

Onder verschillende meesters / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door W.B. IJzerdraat C. Joh. Kieviet[1919]

Onder verschillende meesters / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door W.B. IJzerdraat C. Joh. Kieviet[1905]

De ondergang van de Swarte Draeck / door H. van Delden Henk van Delden 

De ondergang van Ray Morris : Nachthavik-serie (wild-west) / door Billy Brand ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][circa 1970]

De ondergang van Reimerswaal / door J. Stamperius ; geïll. door Willem Hardenberg J. Stamperius[1929]

Een ongeluksvogel / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude[s.a.]

Het ongrondwettige tot slooping der openbare lagere scholen strekkende wetsvoorstel van W.M. de Brauw / door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1867

Onno krijgt een olifant / door Vic Sjouwerman ; illustraties van Rudy van Giffen Vic Sjouwerman[1969]

Onraad op de Loosdrechtse plassen / door J. van Londen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jacob van Londen[1961]

Onraad op het IJsselmeer / door J. MartinJan Martin Onraad op radarscherm ; geïllustreerd door G. van Straaten / door P.J. van Emburg P.J. van Emburg[1960]

Onrust in de Ratelslangvallei : Nachthavik-serie (wild-west) / door Billy Brand ; geïllustreerd door G. van Straaten Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][1965]

Onrust in het rietland / door Wim Beekman ; geïll. door Reint de Jonge ; [voorw. door C.H. Voorhoeve]Wim Beekman[1978]

Ons drietal met vakantie / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth van Bergen[1969]

Ons drietal met vakantie / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth van Bergen[1958]

Ons drietal op school / Elisabeth van Bergen ; illustraties Jan van Oosten Elisabeth van Bergen[1962]

Ons drietal weer thuis / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth van Bergen[1959]

Ons recht willen wij handhaven : open brief aan den kerkeraad der Neder-duitsch hervormde gemeente te 's-Gravenhage / door verscheidene leden der gemeente 1869

Ontdekkers der wereld / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]

Ontmoeting in Venetië / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1960]

Ontmoeting met het leven / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Loes Overbeek[1964]

Het oog van Boerah / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Hans Borrebach Pieter Nierop[1959]

Oost west, thuis best / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Op Capri lacht het geluk : (voor oudere meisjes) / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1959]

Op de Bonte Hoeve / door G. Geertsema ; geïll. door H. KrayG. Geertsema[1932]

Op de boot / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent 

Op de drempel van het geluk : (meisjesroman) / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cok Grashoff[1959]

Op de glijbaan / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst Op "De Heeze" / door R.L. Lubberts ; geïllustreerd door W. Hardenberg R.L. Lubberts[1920]

Op "De Heeze" / door R.L. Lubberts ; geïllustreerd door Willem Hardenberg R.L. Lubberts[1930]

Op de vloot van admiraal Verhuell / door J.G. Kramer J.G. Kramer Op den goeden weg / door J. Schutter ; geïll. door W. Hardenberg J. Schutter[s.a.]

Op den Seventop / door Hermanna Hermanna[1910]Op den Seventop / door Hermanna ; geïll. door W.K. de Bruin Hermanna[1920]

Op dwaalwegen / door W. Heimburg Wilhelmine Heimburg Op eigen benen! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door J. van Oosten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1960]

Op het spoor van de bankrovers / door J. van Londen Jacob van Londen 

Op het spoor van "De nachtegaal" / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Hans Borrebach Pieter Nierop[1957]

Op het spoor van "De nachtegaal" / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Hans Borrebach Pieter Nierop[1961]

Op heterdaad betrapt / door Jan VerboomJ. Verboom circa 1964

Op kamp met manege Picadero / door H. Taselaar Helen Taselaar 

Op leven en dood / Walter Christmas ; naar het Deensch door D. Logeman-van der Willigen ; met teekeningen van J.G. Kesler Walter Christmas[1928]

Op Mallorca schijnt de zon : roman voor oudere meisjes / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Bianca Anke de Graaf[1966]

Op reis met een huifkar / door Wil Vening ; illustraties door Lies Veenhoven Wil Vening[ca. 1971]

Op reis naar wonderland en nog veel meer ... : een boek vol leuke sprookjes en korte verhalen / van Debora de Jong ; de plaatjes werden getekend door Will BergDebora de Jong[1972]

Op 't kantje af / door M. Kapitein ; geïllustreerd door L. Hens M. Kapitein[1950]

Op vader's knie / door Angenita C. Klooster ; geïllustreerd door Greta Bosch van Drakestein Angenita C. Klooster[1950]

Op vlugge voeten / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1963]

Op vlugge voeten / door Annie de Man ; opnieuw verteld door Debora de Jong ; geïllustreerd door Will Berg Annie de Man[1979]

Op Wendehuis / door Marie Boddaert ; geïll. door O. Geerling Marie Agatha Boddaert [1913]

Op zoek naar zeven poppen / Trix van Brussel ; geïll. door Rudy van Giffen Trix van Brussel[ca. 1975]

Op zoek naar zeven poppen / Trix van Brussel ; geïllustreerd door Charlotte Leene Trix van Brussel[1979]

Op Zonneheuvel / door H. Brinkgreve ; geïll. door J. Rovers H. Brinkgreve [1918]

Op Zonneheuvel / door H. Brinkgreve ; geïll. door J. Rovers H. Brinkgreve [ca. 1925]

Open brief aan mr. P. van Bemmelen, regter in de Arrondissementsregtbank te Alkmaar, van Mr. G. van Leeuwen, president der kievereeniging: "Vaderland en Koning" aldaarG. van Leeuwen1868

Openbare verkooping van 3 tramomnibussen, met al hun bijbehoren (...) op 7 dec. 1891, eigendom der ontbonden N.V. Tramomnibusdienst Noordkennemerland te Alkmaar [1891]

Opgebeld door Almelo! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem]1941

Opgebeld door Almelo! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1951]

Opnieuw beginnen / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1967]

Opnieuw in 't Zwaluwnest / door A. de Man Annie de Man Opstand in Rajputana / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door H. Giesen Henk Giesen[1956]

Opstellen ter vertaling in het Grieksch, voor meergevorderde leerlingen / door J.J. de Gelder J.J. de Gelder[1868]

Opvoeding en onderwijs voor de lagere school / door J.J. de Gelder J.J. de Gelder 1871

Opvoeding en onderwijs voor de lagere school / door J.J. de Gelde rJ.J. de Gelder[1868]

Orkaan over de prairie / door Theo Frank ; geïllustreerd door G. van Straaten Theo Frank[1957]

Orpa, het eiland in den Niger / door Walter Tomson ; geïllustreerd door Pol Dom Walter Tomson [1937]

Ottelientje / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Ottelientje op "Den Hove" / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1946]

De oude boerderij / door J.W. van der KleiJ.W. van der Klei 

Het oude kasteel / door P.A.E. Oosterhoff ; geïllustreerd door M. Bosch van Drakestein P.A.E. Oosterhoff[1948]

De oude veldwachter / door J. Stamperius J. Stamperius 

Oude verhalen bij nieuwe plaatjes / door Corrie H. Louwerse Corrie H. Louwerse[1895]

Oudejaar bij Oma / door C.P. van Asperen van der Velde C.P. van Asperen van der Velde[s.a.]

De oudste van een leutig troepje / door Nanda ; geïllustreerd door Netty Heyligers Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1926]

Overval bij de hoge brug / door M. Bakker ; geïllustreerd door G. van Straaten Martinus Bakker[1965]

Overval bij Interpol / door P. Nierop Pieter Nierop 

De overval in het spoorwegmuseum / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[1959]

Overval op het geldtransport / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1972]

Overval op het tankstation / door Johan Hidding ; geïllustreerd door G. van Straaten Johan Hidding[1968]

Overwinnaars van Andes en Amazone / door Jaap ter Haar ; geïllustreerd door G. van Straaten Jaap ter Haar[1955]

De overwintering op Nova Zembla : de barre tocht van Van Heemskerck en Barentsz tijdens de expeditie in 1596 en 1597 / Henk van Delden ; ill. van Reint de JongeHenk van Delden[1980]

Paarden voor de Wolvenranch : (wild-west) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bert Benson [1966]

De paaschvuren / door G. Hovenkamp G. Hovenkamp 

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter / door J.H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr Joh. H Been[1950]

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr Joh. H Been[1968]

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr ; [omslag door Pol Dom]Joh. H Been[ca. 1948]

Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter / J.H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr. ; omslag van E. Koenders ; [hertaald door John van Foreest ]Joh. H Been[2004]

Pak aan, Miesje Sandelhout / door Pieter Nierop ; geïll. door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1975]

Pak aan, Miesje Sandelhout / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1957]

Pak aan, Miesje Sandelhout / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1968]

Een pak van m'n hart / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door J. van Oosten Cok Grashoff[1960]

Pam en het dierenparadijs / door A. de Man Annie de Man 

De panterkat / door J. Hendrik van Balen ; opnieuw bewerkt door W. Wijker ; geïllustreerd door W.K. de Bruin J.H. van Balen 1919

Pas op, Ardie! / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1965]

Pas op je fiets Jorien / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1954]

Pas op school / door Wilhelmina Blokker ; bewerkt door J. de Vries ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[1966]

Pas op school / door Wilhelmina Blokker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[circa 1982]

Pas op school : leeslesjes voor het eerste leerjaar / door Wilha. Blokker ; [plaatjes van Sijtje Aafjes]Wilhelmina Blokker[circa 1956]

Pas op Swiebertje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1968]

Pas op Swiebertje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Jaap Dekker John Henry uit den Bogaard[circa 1963]

Pas op Swiebertje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1964]

Patava de holenjongen / door C. Wilkeshuis ; geïllustreerd door G. van Straaten C. Wilkeshuis[1962]

Paulientje, Pien en Peggie / door F. Hagers ; geïll. door R. van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1975]

Paulientje, Pien en Peggie! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1953]

Pech met de "Boemerang" / door Hans de la Rive Box ; geïllustreerd door G. van Straaten Hans de la Rive Box[1954]

Pech met de "Boemerang" / door Wouter Walden ; geïllustreerd [en omslag] door Pol Dom Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box)[1936]

Pechvogeltje / door Nanda ; geïll. door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1929]

Pedro, de circusjongen / door Th. van Hooff ; geïllustreerd door G. van Straaten Theo van Hooff[1970]

Peeps is zoo gewoon / door A.M. Nachenius-RoegholtA.M. Nachenius-Roegholt 

Peggy droomt van Kanostad Trix van Brussel[1969]

Peggy's paardenpension in het nieuws / door Inge Neeleman ; geïll. door Herry Behrens Inge Neeleman[1983]

Peppie / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Pol Dom Chr. van Abkoude [1932]

Peter de verspieder / door J. GunstJ. Gunst[1918]Peter en Margreetje / Thea Witteveen ; geïllustreerd door Babs van Wely Thea Witteveen[1971]

Peter en Margreetje / Thea Witteveen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Thea Witteveen[1967]

Peter Fleming en de groene smaragd / P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1956]

Peter Fleming en de Zwarte Jakhals / P.Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1957]

Peter Fleming in 't land van de Marakies / P. Joh. Zonruiter ; geïll. door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1957]

Petertje / door Alb. Loon ; geïllustreerd door M. Bosch van Drakestein Albert Loon[1938]

Petra en Hanneke / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[1966]

Petra zoekt haar eigen weg / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1960]

"Petro, de acrobaat" / door U.G. Dorhout ; geïll. [en stofomslag] door J.G. Kesler ; [bandill. door Henri Pieck]U.G. Dorhout[1929]

Pien neemt de eerst hindernis / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1959]

Het Pierrot-boekje / door AjoAjo[s.a.]

Piet leert zwemmen / door D.A. Cramer-Schaap D.A. Cramer-Schaap Piet Parker / door Chr. van Abkoude ; [geïll. door W.K. de Bruin]Chr. van Abkoude [1912]

Pietje Bell / door C. van Abkoude ; geïll. door J. Rinke ; [omslag door H. Pieck, vrij naar J. Rinke]Chr. van Abkoude [ca. 1955]

Pietje Bell / door C. van Abkoude ; geïll. door J. Rinke ; omslagtekening G. van Straaten Chr. van Abkoude [1984]

Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Jan Rinke ; nieuw omslag van G. van Straaten Chr. van Abkoude [1960]

Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Jan Rinke ; nieuw omslag van G. van Straaten Chr. van Abkoude [1974]

Pietje Bell gaat vliegen / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1968]

Pietje Bell gaat vliegen / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd doot Hans Borrebach Chr. van Abkoude[1953]

Pietje Bell in Amerika / door Chr. van Abkoude ; geheel opnieuw bewerkt door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude [1973]

Pietje Bell is weer aan de gang / door C. van Abkoude ; geïll. door H. Pieck Chr. van Abkoude[ca. 1956]

Pietje Bell is weer aan de gang / door Chr. van Abkoude ; [illustratie van Henri Pieck] ; nieuw omslag van G. van Straaten Chr. van Abkoude[1970]

Pietje Bell is weer aan de gang / door Chr. van Abkoude ; [illustratie van Henri Pieck] ; nieuw omslag van G. van Straaten Chr. van Abkoude[1974]

Pietje Bell : of de lotgevallen van een ondeugenden jongen / door Chr. van Abkoude ; geïll. door J. Rinke ; [omslag door D.A. Buéno de Mesquita]Chr. van Abkoude[ca. 1930]

Pietje Bell's goocheltoeren / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita Chr. van Abkoude[1924]

Pietje Bell's goocheltoeren / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1959]

Pietje Bell's goocheltoeren / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1975]

Pietje Bell's goocheltoeren / door Chr. van Abkoude ; vijf en zeventig teekeningen van D.A. Buéno de Mesquita ; [omslagillustratie door Henri Pieck]Chr. van Abkoude[1934]

Pijlen van den leeuw / door R. KiekR. Kiek 

Pim en Kim en hun hondje Puk / Henri Arnoldus ; geïll. door Herry BehrensHenry Arnoldus[1988]

De pioniers van de Happy Valley / door J.W. van der KleiJ.W. van der Klei 

Pipo en de trappelfiets / door W. MeuldijkW. Meuldijk Piraten in paniek / door J. van Londen ; geïllustreerd door G. van StraatenJacob van Londen[1970]

Het plan van Sandra / door Hans Heyting ; geïllustreerd door Lies VeenhovenHans Heyting[1972]

De pleegkinderen van den veteraan : een verhaal uit den Franschen tijd / door J.H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr Joh. H Been1913

Poesje's reisavonturen en andere verhalen / door M.E. Fabius-Cremer Eindhoven ; met twee plaatjes van L. Landré M.E. Fabius-Cremer Eindhoven[1909]

Poeske / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Venhoven Elisabeth van Bergen[1977] 

Poeske / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Lies Venhoven Elisabeth van Bergen[1959]

Poeske en haar tante Marianne / Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Elisabeth van Bergen[circa 1967]

Politieagente Ria Bruins / door Nettie Lens ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nettie Lens [pseud. van Wim van Helden][1963]

Politieagente Ria Bruins / door Nettie Lens ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nettie Lens [pseud. van Wim van Helden][1959]

Politieagente Ria Bruins maakt promotie / door Nettie Lens ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nettie Lens [pseud. van Wim van Helden][1960

]Polly uit de Koperen Ketel / door Miep van Duijsen Stomps ; geïll. door Lies Veenhoven Miep van Duijsen-Stomps[1969]

Pommelman en zijn pleegkind / door Charles Krienen ; geïll. door J.G. Kesler Charles Krienen [1927]

Pommetje Horlepiep : Pommetje krijgt een baantje / door J. uit den Bogaard ; geïll. door H. Behrens John Henry uit den Bogaard[1979]

Pommetje Horlepiep : red je er maar uit Pommetje / door J. uit den Bogaard ; geïll. door H. Behrens John Henry uit den Bogaard[ca. 1980]

De pony-express : een boeiend verhaal van een reis vol avonturen dwars door Amerika omstreeks 1850 / door Wouter Walden en J.W. van der Klei ; geïll. door Pol Dom Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box)[1941]

Het ponykamp / door J. Donker Jetty Donker Popblad Flash / door M. Roeven M. Roeven 

De portier van Langepoort / door J.H. Been Joh. H Been[s.a.]

Prettige vacantie allemaal / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1963]

Prettige winteravonden : verhalen, sprookjes, spelletjes, knutselwerkjes, versjes, rijmpjes, grappen, leerzame stukjes, raadsels, kunstjes, teekenvoorbeelden, schaduwbeelden en rekenkundige opgaven : de poppenwasch / verzameld en bewerkt door Aletta Hoog Aletta Hoog[1919]

Prins Pirijn vindt een vriend / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Babs van Wely Corrie Lührs [1971]

De prins van Mossinia / door Walter Tomson ; geïllustreerd [en omslag] door Pol Dom Walter Tomson 

Prinsesje / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1933]

Prinsesje Mira / door A.Sj. Feenstra ; geïll. door Nans van Leeuwen A. Sj. Feenstra[1944]

Professor Knap en zijn super-auto / door Tom van Brussel ; geïllustreerd door Will Berg Tom van Brussel 1980

Projekt 722 : het geheim van de Volkswagen / door B. Dubbelboer ; geïll. door R. van Giffen Beene Dubbelboer[1967]

Propje / door J. Veenbaas J. Veenbaas Puck op de vuurtoren / door Annie de Man ; geïll. door Lies Veenhoven Annie de Man[1958]

Puck zet door / door A. Was-Osinga A. Was-Osinga 

Het raadsel van de snelle motorrijder / door Johan Hidding ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Johan Hidding[1967]

Het raadsel van den Zwartenhoek / door A.J. van der Knaap ; geïllustreerd door Pol Dom A.J. van der Knaap[1933]

Het raadsel van Schiermonnikoog / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[1979]

Raadselen rond Boszicht / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door H. Giesen Guus Betlem[1955]

Raadsels van de hoge brug / door M. Bakker ; geïllustreerd door G. van Straaten Martinus Bakker[1963]

De radioclub / door P.J. van Emburg ; geïll. door H. Borrebach P.J. van Emburg[1938]

Het radiospook / door J. Berghuis JrJac. Berghuis Jr.[s.a.]

De Rainbow Warrior valt aan / door R. Zadel R. Zadel 

Raket op drift / door Pieter Nierop en Koert de Haan ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1958]

Recht door zee, Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1982]

Redders met de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

Redders met de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door H. Giesen Hotze de Roos[1962]

Regels voor het omber-, quadrille-, quadrille de Rio- en beziguespel, vermeldende de wijze, waarop deze spelen in de meeste gezelschappen gespeeld worden [circa 1881]

Reglement der afdeeling Alkmaar en omstreken van "Volksonderwijs", vereeniging tot bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland 1876

Reglement van de Alkmaarsche Turn-club "Kracht en Vlugheid" 1874

Reglement van de werklieden-vereeniging "Onderling Hulpbetoon" gevestigd te Alkmaar 1872

Reglement van het Timmermansziekenfonds, opgericht in het belang van den ambachtsman te Alkmaar, 29 januari 1848 [s.a.]

Reglement voor het huishoudelijk bestuur van kerkvoogden der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Alkmaar 1895

Reik mij je hand... / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van GiffenGerdi van Rijswijck 1966

Reinder en zijn vrienden : vier jongens gaan kamperen / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Gerard van StraatenBeene Dubbelboer[circa 1970]

De reis naar het geluk / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1941]

De reis naar het geluk / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1941]

De reis van hun leven! / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1962]

Een reisje voor Katrijne / door Joan Bruineman ; geïll. door Lies Veenhoven Joan Bruineman[1968]

De rekening courant verklaard en voorbeelden ter toepassing voorzien / door P.N. van der Brugge P.N. van der Brugge[s.a.]

Renée leert fietsen / Cok Grashoff ; illustraties Jan van OostenCok Grashoff[1963]

Renée leert fietsen / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1968]

Renée leert fotograferen / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1966]

Renée leert goochelen / Cok Grashoff ; illustraties Jan van Oosten Cok Grashoff[1964]

Renée leert kamperen / Cok Grashoff ; illustraties Jan van Oosten Cok Grashoff[1961]

Renée leert kamperen / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[circa 1968]

Renee leert pianospelen / door C. GrashoffCok Grashoff 

Renee leert schaatsen / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Renée leert zwemmen / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1968]

Renzo en Lucia : een vertelling van liefde en trouw uit de 17e eeuw / door Johanna E. Kuiper ; geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst Johanna E. Kuiper[1929]

De reportage-club! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

De reportage-club! ; een boek voor meisjes / door Freddy Hagers ; illustraties en omslag H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1948]

Retourtje America voor Martine / door E. de Groen Els de Groen 

Riek, de kwajongen / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1928

]Riekje Roodmuts / door H. Brinkgreve ; geïll. door Hans Borrebach H. Brinkgreve [1941]

Rientje Ragebol / door Charlotte Phaff ; illustraties door Babs van Wely Charlotte Phaff[circa 1970]

Rik en Mik doen dolle dingen / Debbie de Jong ; illustraties door Will Berg Debora de Jong[1974]

Rineke, Tineke en tante Loes / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1956]

Rita en haar zusje Heleen / door C.M. v.d. Berg-Akkerman ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cornelia Maria van den Berg-Akkerman[1971]

Rita, genaamd Piet / door A. Gass-van der HoopA. Gass-van der Hoop Rob en Hanneke gaan logeren / door T. Witteveen Thea Witteveen Rob Ruyterman en het geheim van de gouden vink / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1958]

Robbie op de achtergrond / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1962]

Robbie op de achtergrond / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1964]

De rodeo-kampioenen / door J.W. van der Klei ; geïllustreerd door Pol Dom J.W. van der Klei[1951]

Roel en zijn vriendinnetje Floor / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs [circa 1970]

Roelie Likkepot / door Cor van den Tol ; geïll. door Lies Veenhoven Cor van den Tol[1954]

Roelie Likkepot / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Babs van Wely Cor van den Tol[1972]

Roelie van de schapenhoeve / door Elisabeth Stelli ; [geïllustreerd door Nans van Leeuwen]Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1947]

Rolf en de witte wentelwiek / door T. van BrusselTrix van Brussel 

De rolschaatsclub / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Romana en Ragebol : dikke vrienden / door Tina Caspari ; geïll. door Gerda van Gijzel ; [vert. uit het Duits door R. van Dijk]T. Caspari [1991]

Romana en Ragebol : vakantie te paard / Tina Caspari ; geïll. door Melanie Broekhoven ; [vert. uit het Duits door R. van Dijk]T. Caspari [ca. 1996]

Romance in Spanje / door Gé Verhoog ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gé Verhoog[1966]Romantiek in Portugal / door Gé Verhoog ; geïllustreerd door Rudy van GiffenGé Verhoog[1966]

Romy vindt haar Romeo in Rome / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1964]

Rond den aardbol per vliegmachine / door J. BeijersJ. Beijers[s.a.]Rond shelter en kampvuur / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]

Ronkevaar de tovenaar / door S. Franke ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen S. Franke[1940]

Rood-Wit wordt kampioen / door Hans van Stratum ; geïllustreerd door C. Meester Hans van Stratum [1964]

Rood-Wit wordt kampioen / door Hans van Stratum ; geïllustreerd door Will Berg Hans van Stratum [circa 1970]

De roode kano / door Jac. Berghuis Jr. ; geïll. door Sierk Schröder Jac. Berghuis Jr.[1934]

Rosalijntje / door Elise Bronkhorst ; geïllustreerd door Mary Ophoff Elise Bronkhorst[1949]

Ross Peters : het gestolen ruimteschip / door Frank Gold ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Frank Gold[1970]

Rosse en z'n moeder / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door J.G. Kesler ; [omslagillustratie van D.A. Buéno de Mesquita] A.C.C. de Vletter[1925]

Roswitha : verhaal uit de 13de eeuw / door Marie Boddaert ; geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst Marie Agatha Boddaert[1916]

Roswitha : verhaal uit de dertiende eeuw / door Marie Boddaert ; geïllustreerd door B. en J. Midderigh-Bokhorst ; [omslagillustratie: Henk Giesen]Marie Agatha Boddaert [1954]

De rovers van de Rio Bravo : Nachthavik-serie (wild-west) / door Billy Brand ; geïllustreerd door F. Manders Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][1969]

Het rovershol aan de Franse kust / door Rik van Dijk ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rik van Dijk[1962]

Rozie en haar zusjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen J.H. Brinkgreve-Entrop[1952]

Ruim baan Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1971]

De ruimteschepen van Mars : [Frits Deelman] / door Leon Rousseau ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Tjeerd Adema ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Leon Rousseau[1969]

Rumoer in de Duinroos / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Trix van Brussel[circa 1970]

Rumoer in Egmond aan Zee / door R. Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam[1963]

Rumoer om dikke Dries / door E. van Eykern ; met illustraties van de schrijver Eline van Eykern 1947

Rumoer om Sandra : (voor oudere meisjes) / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1957]

Rumoer om Sandra : (voor oudere meisjes) / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1960]

Ruth / door H. Herzberg-PinasH. Herzberg-Pinas 's-Avonds voor ik slapen ga / plaatjes van Freddie Langeler ; versjes van Guus Betlem Jr. Freddie Langeler[1946]

S.O.S. Draadje / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1957]

Sabine wint een droomreis / door Joan Bruineman ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Joan Bruineman[1972]

Sabotage bij de brandweer / door Henk van Delden ; geïllustreerd door G. van Straaten Henk van Delden[circa 1968]

Sabotage op Balaya / door Aad van Rooy ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1964]

Salon en werkplaats / door H. Wachenhusen H. Wachenhusen 

Samen uit, samen thuis / door C.M. v.d. Berg-Akkerman ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cornelia Maria van den Berg-Akkerman[1956]

Schaduw over Chocamata / door S.R. van Iterson ; geïll. door G. van Straaten S.R. van Iterson ca. 1960]

De schat in de Negev-woestijn / door Margalit Banai Russcol ; vertaald [uit het Engels] door Hermien Manger ; geïll. door G. van Straaten Margalit Banai Russcol[1960]

De schat in de Negev-woestijn / door Margalit Banai Russcol ; vertaald [uit het Engels] door Hermien Manger ; geïllustreerd door G. van Straaten Margalit Banai Russcol[1958]

De schatten van Jantje / versjes van A.B. van Tienhoven ; met platen van Freddie Langeler A.B. van Tienhoven[circa 1943]

De schildknaap / bewerkt door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd [door Guydo]Henriëtte Blaauw[1921]

De schillekinderen / door N. van Wehl N. van Wehl Schipbreuk in de nacht? : een tweede avontuur met de V.D. 154 / geschreven en geïllustreerd door Georges MazureGeorges Mazure[1963]

De schipper van de Dankbaarheid / door J. de Bruin ; geïll. door R. de Jonge Jan de Bruin[ca. 1982]

De schippers van de Kameleon / door H. de Roos ; geillustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

De schippers van de Kameleon / door H. de Roos ; geillustreerd door Pol Dom Hotze de Roos[1962]

De school van Tip en Joosje / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1960]

Een schoolreisje met verrassingen / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam[1966]

De schrijvende amor : tolk voor minnende harten [s.a.]Schuldig / Nancy Werlin ; [vert. uit het Engels door Anne Marie Hormann] Nancy Werlin [2001]

Het sein staat veilig / Margot Warnsinck Margot Warnsinck[1944]

Seinen in de nacht / door Arie van der Lugt ; geïllustreerd door Reint de Jonge Arie van der Lugt[1974]

Sheriff Bill Tucker : de bende van Nevada Nick / door Hank Ford ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hank Ford[circa 1971]

Sheriff Bill Tucker / door Hank Ford ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hank Ford[circa 1970]

Sheriff Bill Tucker : overval op de postkoets / door Hank Ford ; geïllustreerd door Will Berg Hank Ford[circa 1973]

Sheriff Bill Tucker : de slaven van de zilvermijn / door Hank Ford ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hank Ford[circa 1971]

Sheriff Bill Tucker : het tweegevecht in Coleman-city / door Hank Ford ; geïllustreerd door Will Berg Hank Ford[circa 1974]

Si Taloe, de dessajongen / door S. Franke ; geïll. door Pol DomS. Franke[ca. 1930]

Sieger de bronsman / H.J. Popping ; geïllustreerd door G. van Straaten H.J. Popping[1956]

Siepie de machinist / door Pieter van der Does ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Pieter van der Does[1966]

Sietske / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Hans Borrebach Margo Driebergen[1958]

Sietske / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Hans Borrebach Margo Driebergen[1956]

Sietske vindt haar geluksster / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Margo Driebergen[1973]

Sietske vindt haar geluksster / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Margo Driebergen[1963]

Simmetje en het geheim van de zeeduivel / door Georges Mazure ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Georges Mazure [1970]

Simmetje op de wilde vaart : roofoverval in Amsterdam / geschreven en geïllustreerd door Georges Mazure Georges Mazure [1966]

Simmetje op dievenjacht / door G. en E. Mazure ; geïllusteerd door Georges Mazure Georges Mazure [1969]

Simone en de zwarte ooievaar / Hedda Beekman ; illustraties door Lies Veenhoven Hedda Beekman [1978]

Simone en haar hertje / door H. Beekman

Simone gaat surfen / door H. Beekman Hedda Beekman[s.a.]

Simone zorgt voor een lammetje / door H. Beekman Hedda Beekman[s.a.]

Sint Niklaas in 't land / met bijschriften van Agatha Agatha [pseud. van Reinoudina de Goeje][ca. 1880]

Sinterklaas Kapoentje / tekst: Annemarie Dragt ; illustraties: Freddie Langeler Annemarie Dragt[1995]

Sinterklaas Kapoentje / versjes van A.B. van Tienhoven ; met platen van Freddie Langele A.B. van Tienhoven[1928]

Sinterklaas Kapoentje / versjes van S. Franke ; gekleurde platen van Freddie Langeler S. Franke[ca. 1980]

Sinterklaas Kapoentje / versjes van S. Franke ; met platen van Freddie Langeler S. Franke[ca. 1952]

Sip-Su, "de knappe jongen" : een Eskimo-geschiedenis / door N. van Hichtum ; geïll. door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1940]

Sip-Su / door N. van Hichtum ; geïll. door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1950]

De sjah neemt geen risico / door P. Nierop Pieter Nierop 

De sjeik van Zanzibar / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1957]

Sjoukje / door His Jansma ; geïllustreerd door Lies Veenhoven His Jansma[1958]

Sjoukje / door His Jansma ; [geïllustreerd door] Lies Veenhoven His Jansma[circa 1975]

De slag aan de Marne / door P. Visser ; geïll. door O. Geerling P. Visser[1917]

Slimpie en Sloopie en het flitsgeheim : voor alle jongens en meisjes die graag lachen / door Kees van Hoog ; geïllustreerd door Will Berg Kees van Hoog[1984]

Slimpie en Sloopie in de superkar : voor alle jongens en meisjes die graag lachen / door Kees van Hoog ; geïllustreerd door Will Berg Kees van Hoog[1981]

Sloddervosje / door Agatha ; geïllustreerd door O. Geerling Agatha [pseud. van Reinoudina de Goeje][1913]

Het slot Brederode / door P. Visser ; geïllustreerd door Pol DomP. Visser[1930]

De smaragden Boeddha / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1959]

Smokkelaars in Wolvendam / door J. Slegers ; geïllustreerd door G. van Straaten Jenny Slegers-Kwakkel[1962]

De smokkelaars van Singapore / door Magna Toft ; uit het Deensch vertaald door Dra. N. Boelen-Ranneft ; [illustraties en omslag van Han Hendrikse]Magna Toft[1948]

Smokkelavontuur in Bretagne / door Harry Prins ; geïllustreerd door G. van Straaten Harry Prins[1968]

De smokkelhond van slimme Wang / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1956]

De smokkelhond van slimme Wang / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1964]

De smokkelhond van slimme Wang / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1968]

De snaaksche bruiloftsgast : voordrachten, zangstukjes, tooneelstukjes enz. [ca. 1900]

Snaveltje pik aan de deur / door L. Ahn-de JongL. Ahn-de Jong[s.a.]

Sneeuwklokjes / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

De sneeuwmannetjes / door J. Koning-CoeterierJ. Koning-Coeterier 

Sneeuwwitje / door H. Blaauw Henriëtte Blaauw[s.a.].

Snelboot P.M. I vaart uit ... / door Guus Betlem ; geïllustreerd door Hans Borrebach Guus Betlem[1957]

Snelle Jelle in de spits : (voor alle sportfans) / door Ad van Gils ; geïllustreerd door Herry Behrens Ad van Gils[1985]

Snor en Snoes / door Joop van den Haak ; illustraties van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1970]

Sofietje in de speeltuin / Charlotte Phaff ; illustraties: Jan van Oosten Charlotte Phaff[1963]

Sofietje, wat ben je stout! / Charlotte Phaff ; illustraties: Jan van Oosten Charlotte Phaff[1965]

Sonja / door Ella Vémor (Annie van Essen-Bosch) ; geïll. door Sijtje Aafjes Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1927]Sonja's zonnig avontuur / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ans van Breda[1965]

Sonja voor het eerst naar school / door S. Franke ; geïllustreerd door Lies Veenhoven S. Franke[circa 1980]

Sonja voor het eerst naar school / door S. Franke ; geïllustreerd door Lies Veenhoven S. Franke[1964]

Sonja voor het eerst naar school / door S. Franke ; geïllustreerd door Lies Veenhoven S. Franke[1958]

Sonja zoekt een thuis / door F. Jehu Felicie Jehu Sonny vindt het verloren huis / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1967]

Sonny vindt het verloren huis / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1971]

Sparrebloesem / naar het Engelsch van E. Turner E. Turner[1920]Speelgoedstad / door Alb. Loon ; geïllustreerd door Fr. van de Meer Albert Loon[1949]

Speurders met de Kameleon / door H. de Roos : geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

Speurders met de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

Speurtocht langs de rails / door Cees van den Hoeven ; geïllustreerd door H. Giesen Cees van den Hoeven[1953]

De speurtocht van Dakota Will / door Theo Frank ; geïllustreerd door G. van Straaten Theo Frank[1959]

De spiegel van het verleden / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1949]

Spingplank naar het geluk / door Inca de Jong ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Inca de Jong[1962]

De spion op school / door A. HomeA. Home Spionnen in het Geuldal / door J. van Londen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jacob van Londen[1972]

Spoorloos verdwenen / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door D.A. Bueno de Mesquita A.C.C. de Vletter[1927]

Sproet / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][circa 1960]

Staalhoef de ontembare / door J.W. van der Klei J.W. van der Klei Een stad vol plezier / door W. Vening Wil Vening 

Een stap-je ver-der / door Wilhelmina Blokker ; bewerkt door J. de Vries ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[1967]

Een stapje verder / door Wilhelmina Blokker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Wilhelmina Blokker[circa 1980]

Een stapje verder : leeslesjes voor het eerste leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[circa 1937]

Statuten der vereeniging "Liefdadigheid naar vermogen" te Alkmaar 1891]

Statuten der vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen te Alkmaar 1893

Statuten en reglement der Alkmaarsche Buitensocieteit 1897

Stella en haar vriendin / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door C. Oudenaarden J.H. Brinkgreve-Entrop[1930

De stem van het hart / door J. Bleeker ; geïllustreerd door H. Giesen Jacoba Johanna Bleeker[1960]

De stem van het hart / door J. Bleeker ; geïllustreerd door H. Giesen Jacoba Johanna Bleeker[1956]

Sterker nog is de liefde : roman / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ronny van den Eerenbeemt [1967]

De sterkste / naar het Duitsch van Wilhelmine Heimburg ; bewerkt door J.P. Wesselink-van Rossum Wilhelmine Heimburg [circa 1925]

Steven en zijn koetjes / door Henriëtte Blaauw ; teekeningen van Netty Heyligers Henriëtte Blaauw[1923]

Storm over de prairie / door Theo Frank ; geïllustreerd door G. van Straaten Theo Frank[1958]

Storm over de prairie / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Theo Frank[1944]

Storm over zandeiland / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan Martin[1969]

Stormende motoren / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door G. van Straaten Beene Dubbelboer[1966]

Het stormkamp / door C. WilkeshuisC. Wilkeshuis 

De stotterende schoenmakersjongen. Mijnheer en juffrouw Meijer [ca. 1880]

De strandjutter / door D.A. Poldermans ; geïll. door Willem Hardenberg D.A. Poldermans[1922]

De strandjutter / door D.A. Poldermans ; geïll. door Willem Hardenberg D.A. Poldermans[1927]

Strijd om Astropol / door Pieter Nierop en Koert de Haan ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1961]

Sturmfels / door Marie Boddaert ; geïllustreerd door B. en J. Midderigh-BokhorstMarie Agatha Boddaert[1941]

Stuurman Most / Walter Christmas ; naar het Deensch door D. Logeman-van der Willigen ; geïll. [door J.H. Isings Jr.]Walter Christmas 1920

Stuurman Tromp / door J.H. van BalenJ.H. van Balen[s.a.]Succes, Marjolein! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1960]

Succes, Marjolein! : een nieuw boek in de "Marjolein-serie" / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1953]

Succes voor Annemieke / door Annie de Man ; geïllustreerd door G. van Straaten Annie de Man[1966]

Suzy overwint de eenzaamheid / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door F. Manders Hans de Groot-Canté[1969]

Swaentje valt uit het nest / door H. de Groot-CantéHans de Groot-Canté 

Swiebertje als woonwagenklant / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1964]

Swiebertje als woonwagenklant / John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1968]

Swiebertje bij Saartje in de keuken / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1980]

Swiebertje en de ijspret / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Hans Borrebach John Henry uit den Bogaard[1963]

Swiebertje en de ijspret / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[circa 1982]

Swiebertje en de vreemdelingen, deel 1: Alles draait om Saartje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1964]

Swiebertje en de vreemdelingen, deel 2: Huishoudster op zicht / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1964]

Swiebertje krijgt een huis / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1980]

Swiebertje leert Saartje fietsen / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[circa 1980]

Swiebertje op bezoek bij Nicolien / John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1968]

Swiebertje op bezoek bij Nicolien / John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten ; [omslagillustratie door Herry Behrens]John Henry uit den Bogaard[circa 1981]

Swiebertje wordt geholpen / door J.H. uit den Bogaard ; tekeningen van Hans Borrebach John Henry uit den Bogaard[circa 1943]

't Geluk wacht bij de evenaar / door Ans van Breda ; geïllustreerd door H. Giesen Ans van Breda[1959]

t Geluk wacht bij de evenaar / door Ans van Breda ; geïllustreerd door H. Giesen Ans van Breda[1955]

't Is altijd Diddie ... / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1959]

't Is feest voor Elma / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1968

't Jaartje rond / versjes van Martien Beversluis ; met platen van Freddie Langeler Martien Beversluis[1928]

't Verhaal van den toren van Zierikzee / door J. Stamperius ; geïllustreerd door Willem Hardenberg ; [omslagillustratie door Henri Pieck]J. Stamperius[1929]

't Vroolijk vierspan / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1928]

Taco de minstreel : historisch verhaal / door P. Visser ; geïll. door J.H. Isings Jr.J.H. Isings [Jr.][ca. 1920]

Tanden op elkaar / door M. Warnsinck Margot Warnsinck 

Tanja / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van GiffenGerdi van Rijswijck[1965]

Tanja schrijft een liedje / door F. van Leersum-Lambermont F. van Leersum-Lambermont 

Tante Griet / door C. Asscher-Pinkhof ; geïll. door Is. van MensClara Asscher-Pinkhof[1934]

Teelke's nieuwe jaar / door E. Stelli Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert] 

Teelke van de brugwachter / door Elis. Stelli ; geïll. door Mary Ophoff Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1951]

Het teken van de wolvenklauw / door Bert Benson ; geïllustreerd door G. van Straaten Bert Benson[1963]

Telefoon uit Almelo! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door J. van Oosten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1959]

Telefoon voor commissaris Achterberg / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1959]

Telefoon voor commissaris Achterberg / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1964]

Telefoon voor commissaris Achterberg / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1964]

Telegram uit Monrovia / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1961]

Telegram uit Monrovia / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1956]

Een telegram voor Evelien / door Manny van Epen ; geïllustreerd door Pax Steen Manny van Epen[1977]

De televisie-kelder / door J. Berghuis JrJac. Berghuis Jr.[s.a.]

Terreur in San Pablo : Nachthavik-serie (wild-west) / door Billy Brand ; geïllustreerd door G. Stapel Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][circa 1970]

Terreur over Vlaanderen / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees Vlieger[1974]

De terriër contra narcotica : De vliegende brigade (politie-serie) / door Jan Postma ; ontwerp omslag van L.E. SantoJan Postma1979

De terriër vermist : De vliegende brigade (politieserie) / door Jan Postma ; geïllustreerd door Herry Behrens Jan Postma1980

Tertia vindt een thuis / door L. Huisinga-Scaf ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen L. Huisinga-Scaf[1949]

Tertia vindt een thuis / door L. Huisinga-Scaf ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen L. Huisinga-Scaf[1954]

Het testament van den invalide / door F.J. Pajeken F.J. Pajeken[1918]

Testvlucht boven Balaya / door Aad van Rooy ; geïll. door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][ca. 1960]

The Heartbreakers / door Helen Taselaar ; geïll. door Charlotte Leene Helen Taselaar[1988]

Het tienerhonk van tante Jos / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1973]Tierelantijn en Tureluur / door Thea Mol ; geïllustreerd door Phiny DickThea Mol[1946]

Tilly en haar vriendinnen / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Netty Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1928]

Tim en Tom / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude[s.a.]Tim Tuimel en zijn auto / bewerkt door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][1916]

Tineke's lief en leed / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Tinka en Trudy op de camping / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[1984]

Tip top, Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1972]

Tip top, Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten  Hotze de Roos[1967]

Titia... zeg maar Tip! / Miep van Duysen Stomps ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Miep van Duijsen-Stomps[1965]

Toch naar zee / door N.W.C. Kuijk N.W.C. Kuijk Toch vriendinnetjes / Gerda van der Hout ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Gerda van der Hout[1969]

Een toekomst vol geluk / door Inca de Jong ; geïllustreerd door F. Manders Inca de Jong[1962]

Toekomstplannen / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1930]

Toen de lente kwam / door Willy van Roode ; ontwerp omslag L.E. Santo Willy van Roode circa 1974

Toen het lente werd op Oegehoek : een verhaal uit het Friese waterland / door Clara de Groot ; geïllustreerd door H. Verstijnen ; [met een voorwoord van Nienke van Hichtum]Clara de Groot[1937]

Toen het lente werd op Oegehoek : een verhaal uit het Friese waterland / door Clara de Groot ; geïllustreerd door H. Verstijnen Clara de Groot[1950]

Toen het october werd / door M. BosM. Bos 

Toen ik jou weer zag / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1965]

Toen moeder klein was / door C. Asscher-Pinkhof Clara Asscher-Pinkhof[ca. 1930]

Toetie's avonturen / door S. van Lingen S. van Lingen 

Tom en Eefje in de tovertuin / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma[1973]

Tom en Eefje in droomland / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma[1970]

Tom en ik / door J. van Woude Johanna van Woude [pseud. van Sophie M.C. van Wermeskerken-Junius] 

Tom Pit en zijn vrienden / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs [1969]

Tom Pit gaat op reis / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs 1972

Tom Pit heeft een plan / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Will Berg Corrie Lührs 1975

Tommie en Tim op reis / door D.A. Cramer-Schaap ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein D.A. Cramer-Schaap[1936]

Tommy Brown / door A. MurrayA. Murray Tony de ongeluksvogel / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1959]

Tony de ongeluksvogel / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1963]

Toon Revers / door H.J. Krebbers ; geïll. door J.G. Kesler H.J. Krebbers[1930]

Toontje en zijn wonderhond / Guus Betlem ; illustraties Jan van Oosten Guus Betlem[1963]

Toontje en zijn wonderhond / Guus Betlem ; illustraties Jan van Oosten ; [omslag door Gerard van Straaten]Guus Betlem[1968]

Toontje speelt voor de film / Guus Betlem ; illustraties Jan van Oosten Guus Betlem[1962]

Toos houdt moed / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1940]

Tot in lengte van dagen / door Willy van Roode ; ontwerp omslag van L.E. Santo Willy van Roode 1979

Tot morgen in Madurodam / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Tot weerziens in Australië / door T. Jager-Meursing ; geïllustreerd door Rudy van Giffen T. Jager-Meursing[1964]

Toto / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1933]

Toto / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1950]

De toverstaf van Bertje Bof / door Guus Betlem ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[1961]

Toverteam / Cindy Seinen ; tekeningen Harmen van Straaten Cindy Seinen 2011

De trampoline-club : nieuwe avonturen van Kwikje uit de Kwikstaartlaan / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1968]

Treeske, de wildebras / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Henri Pieck Felicie Jehu[circa 1930]

Treeze / door T. KokTruida Kok Trix, Ineke en Ernie / Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[circa 1969]

Trix kan alles / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door G. van Straaten Charlotte Phaff[1964]

Trix spaart voor een brommer / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Lies Veenhoven

Trix van Brussel[1972]Trix weet raad / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Lies Veenhoven

Trix van Brussel[1981]Trix zorgt voor zes / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Lies Veenhoven

Trix van Brussel[1981]Trossen los, Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

Trossen los, Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

Trouwbelofte / door Willy van Roode ; ontwerp omslag L.E. Santo Willy van Roode 1973

Trouwe vrienden van de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1970]

Trouwe vrienden van de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1968]

Trudie als huishoudstertje / door Nanda ; geïllustreerd door Henri Pieck Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein] [1930]

Trulte / door A. Sommerfelt A. Sommerfelt 

Truus Rovaarts kostschoolervaringen / door K. Espé K. Espé 

Tula, de kleine houtsnijder / door S. Franke ; geïllustreerd door G. van Straaten S. Franke[1962]

Tula, de kleine houtsnijder / door S. Franke ; geïllustreerd door G. van Straaten S. Franke[1956]

Het turfschip van Breda / door Guus Betlem Jr. ; geïll. door Jaap Veenendaal Guus Betlem[ca. 1940]

Tusschen de roode en zwarte tonnen / door J. Stamperius ; geïllustreerd door Pol Dom J. Stamperius [1932]

Tusschen licht en donker / door L. van Ankum ; geïllustreerd [door W. Hardenberg]L. van Ankum[circa 1900]

Tusschen licht en donker : het geschilderd portret / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met medew. van T. Brinkgreve-Wicherink ... [et al.] ; met ill. van P. Dom S. Gruys-Kruseman[1928]

Tussen rem- en gaspedaal / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter[1958]

Tussen rem- en gaspedaal / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter[1954]

Tussenspel / door Rie Eerdmans ; ontwerp omslag L.E. Santo Rie Eerdmans[circa 1972]

De twee broeders : een Kennemer legende uit de jaren 1420-1436 / W.J. Hofdijk ; vrij naverteld door C. Joh. Kieviet ; [geïll. door A. Rünckel]C. Joh. Kieviet[1906]

De twee broeders : een Kennemer legende uit de jaren 1420-1436 / W.J. Hofdijk ; vrij naverteld door C. Joh. Kieviet ; [geïll. door A. Rünckel]C. Joh. Kieviet[1922]

Twee echte jongens : oorspronkelijk verhaal / door Ch. Krienen ; met teek. van Corn. van der Sluis Charles Krienen [ca. 1922]

Twee echte jongens : oorspronkelijk verhaal / door Ch. Krienen ; met teek. van Corn. van der Sluis Charles Krienen 1917

Twee heerlijke vacantiemaanden / door P. Koekoek ; geïllustreerd door Pol Dom P. Koekoek [pseud. van Charles Krienen][1929]

Twee jongens en een baviaan / door W. Walden Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box) 

Twee jonkers : een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruijter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door Tjeerd Bottema Joh. H Been[1930]T

wee meisjes uit de hoogste klas / door C. Phaff Charlotte Phaff 

De twee neven / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1910]

Twee pleegzusjes / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Twee Urker jongens / door S. Franke ; geïllustreerd door Pol Dom S. Franke[1933]

De twee visschers van de vijf sluizen / door C. Krienen ; geïll. door J.G. Kesler Charles Krienen [1930]

Twee vrienden in smokkelland / door C. Goudriaan ; geïllustr. door Pol Dom C. Goudriaan[1934]

Twee vriendinnen in de grote stad / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1963]

Twee vriendinnen op de boerderij / door S. Brinkgreve S. Brinkgreve 

Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenooten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1923]

Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenooten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1930]

Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1950]

Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1969]

Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1983]

De tweeling Loekie en Erika / Elisabeth van Bergen ; illustraties Jan van Oosten Elisabeth van Bergen[circa 1965]

De tweeling van het doktershuis / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1973]

De tweeling van het doktershuis / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1959]

De tweelingen Beb en Bob / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Netty Heyligers ; [omslagillustratie door Henri Pieck] Felicie Jehu[1929]

De tweelingen Beb en Bob / door Felicie Jehu ; geïllustreerd [en omslag] door Netty Heyligers Felicie Jehu[1929]

Typiste / door Rie Beyer ; geïllustreerd door Miep de Feyter Rie Beyer[1941]

Uit de jeugd van Jantje Vroolijk / door H. de Winter ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff H. de Winter[1932]

Uit de jeugd van Kees Kolving / door C. Krienen Charles Krienen Uit de vlegeljaren van Henkie Snip / door N.W.C. Kuijk ; geïll. door O. Geerling N.W.C. Kuijk[1915]

Uit de vlegeljaren van Henkie Snip / door N.W.C. Kuijk ; geïll. door O. Geerling N.W.C. Kuijk[ca. 1925]

Uit den riddertijd : een historisch verhaal uit de jaren 1195-1197 / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door J.G. Kesler ; [omslag door Henri Pieck]C. Joh. Kieviet[1927]

Uit Gulliver's leven / bew. door H. Blaauw ; geïll. [door R. de Beauvais]Henriëtte Blaauw[1921]

Uit het jonge leven / door P. Louwerse Pieter Louwerse[1920]

Uit het leven van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet 1891-1983

Uit het leven van Edison / door J. Stamperius ; geïll. door P. Dom ; [omslag door Henri Pieck]J. Stamperius [1939]

Uit het leven van Edison / door J. Stamperius ; geïll. door P. Dom ; [omslag door Henri Pieck]J. Stamperius [ca. 1948]

Uit het leven van Edison / door J. Stamperius ; geïllustreerd door P. Dom ; [omslag door Henri Pieck]J. Stamperius [1951]

Uit logeeren / door Adona Adona [pesud. van Mevr. Donath-van der Scheer][1899]

Uit Riek en Jetty's schooljaren / door E. van der Heide E. van der Heide 

De uitspraak der synode / met een voorbericht van J.C. Zaalberg Pzn J.C. Zaalberg Pzn. 1868

Het uitstapje van de Moreeltjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff J.H. Brinkgreve-Entrop[1932]

Uk en puk / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst 

Ullah, mijn pony / door Jetty Donker ; geïll. door Marijke Behrens Jetty Donker[ca. 1984]

Ullah, mijn pony / door Jetty Donker ; geïllustreerd door G. van Straaten Jetty Donker[1967]

Ursula / door Maria Melchers ; geïll. door B. Midderigh-Bokhorst Maria Melchers[1927]

Ursula trouwt in Singapore : roman voor meisjes / door Ans van Breda ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] Ans van Breda[1949]

Een uur met de autobus / door A. Saxegaard ; geïll. door H. Borrebach ; uit het Noors vert. door K. van Noord Annik Saxegaard[1955]

Uw koningrijk kome! : toespraak tot hervatting van den evangeliedienst te 's Gravenhage op zondag 15 november 1868 / door J.C. Zaalberg Pzn J.C. Zaalberg Pzn.1868

V voor Nicoly / door E.I.H. van Soest Ems I.H. van Soest[1947]

V voor Nicoly / door E.I.H. van Soest ; geillustreerd door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1947]

Een vacantie in Arnhem / door G. Hovenkamp ; geïll. door Pol Dom G. Hovenkamp[1932]

Vacantiedagen op het water / door N.W.C. Kuyk ; geïll. door J. Rinke N.W.C. Kuijk 1917

Vader's kind / door E. Vémor Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

Vakantie met de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1965]

Vakantie met de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1972]

Vakantie met de Moby Dick / door H. van Delden Henk van Delden 

Vakantie met 'n oude tuf : (voor jongens van 8-12 jaar) / door R. van Dijk ; geïllustreerd door G. van Straaten Rie van Dijk[1962]

Vakantie met 'n oude tuf : (voor jongens van tot 12 jaar) / door R. van Dijk ; geïllustreerd door G. van Straaten Rie van Dijk[1971]

Vakantie op het oude huis / door J. Donker Jetty Donker 

Een vakantie op het water / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt [1965]

Vakantie rond de bosflat / door P. ter Haar Petra ter Haar 

De vakantie van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Riek Poutsma[1964]

Vakantie voor Katrijne / door Joan Bruineman ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Joan Bruineman [1969]

Valse munters in het nauw / door J. van Londen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jacob van Londen[1962]

Valse start / door H. Hoppen ; geïll. door H. Borrebach Harriët Hoppen[1957]

Van Alkmaar de victorie! / door P. Visser ; geïllustreerd door G. van Straate P. Visser[1959]

Van Alkmaar de victorie! : historische novelle / door C. Fogteloo C. Fogteloo 1873

Van Alkmaar de victorie! / Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Dick de Wilde Piet Huurdeman[1978]

Van alles wat / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].V

an Annelies en Fik / door H.P. Dijk H.P. Dijk 

Van boer Dikneus : de blinkende guldentjes en een grote kaas / door J.H. uit den Bogaard ; tekeningen van Hans Borrebach John Henry uit den Bogaard[1936]

Van boer Dikneus : de blinkende guldentjes en een grote kaas / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1965]

De Van Daletjes / door T. Brinkgreve-Wicherink Tine Brinkgreve-Wicherink 

Van de hak op de tak / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst 

Van dichtbij en verre / door P. Louwerse ; geïllustreerd [door B. Bueninck]Pieter Louwerse[1920]

Van drie jongens en een vrijen zaterdag / door J. Stamperius J. Stamperius 

Van een zwarte does / door J.T. Heins J.T. Heins Van herdersjongen tot diamantkoning / door H. Dominik ; bew. [uit het Duits] door N.J.P. Smith ; geïll. door P. DomHans Dominik[1929]

Van knop tot bloem / [naar het Duits van E. Hoffmann] ; bewerkt door J. van Woude ; geïll. door N. Spoor E. Hoffmann 1917

Van knop tot bloem / [naar het Duits van E. Hoffmann] ; bewerkt door J. van Woude ; geïll. door N. Spoor E. Hoffmann 1927

Van knop tot bloem / [naar het Duits van E. Hoffmann] ; bewerkt door J. van Woude ; geïll. door N. Spoor E. Hoffmann [1911]

Van Koosje, die wegliep : serie: Tante Riesje vertelt / door Ph. A. Landsberg ; [geïll. door Nans van Leeuwen]P.A. Landsberg[1948]

Van Koosje en haar wonderketeltje / door M. Hesper-Sint M. Hesper-Sint Van Napje in 't tonnetje / door F. de Kanter . de Kanter 

Van strijd en overwinning / door B. Joh B. Joh.[s.a.]

Van Sylvia, Ellen en kleine Paul / door E. van Bergen Elisabeth van Bergen 

Van twee dorpsjongens Jan en Heintje / door H. van Louwerijk ; geïll. door O. Verhagen H. van Louwerijk ca. 1935]

Van twee stoute boertjes en twee zoete boerinnetjes / door J.T. Heins ; plaatjes door Ajo J.T. Heins 

Van twee vrienden / door B. Knoop B. Knoop 

Van vier kaboutertjes / door Thérèse Hoven ; geïll. [door Adolf Wierenburg]Thérèse Hoven[1913]

Van wigwam en plaggenhut / door A. Snitjer A. Snitjer 

Van zee tot zee / door J. Hendrik van Balen ; geïllustreerd door A. Homan-van der Heide J.H. van Balen[1919]

"Van zessen klaar" wordt kampioen / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1959]

"Van zessen klaar" wordt kampioen / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1964]

Vandaag ben ik volwassen / door Heleen van Nulandt ; omslag van Rudy van Giffen Heleen van Nulandt 1968

De veedieven van de Diablo / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Theo Frank[1952]

Veendorper jongens / door J.W. van der Klei J.W. van der Klei 

Een veilig nest / door Rie Beyer ; geïll. door Rie Reinderhoff Rie Beyer[1938]

Ver van huis / door J.E. Kuiper Johanna E. Kuiper  

Ver weg wacht het geluk / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1983

Een verboden preek : na weigering van kansel en spreekzaal te 's Gravenhage : met een toelichtend schrijven / door J.C. Zaalberg Pzn J.C. Zaalberg Pzn. 1868

Verdwaald in het oerwoud / door C. Butner ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Constant Butner [1966]

De verdwaalde bal / door H.J. Hana H.J. Hana 

De verdwenen brieventasch / door F.J. Hoffman ; geïll. door J.G. Kesler F.J. Hoffman[1927]

De verdwenen old-timer / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Beene Dubbelboer[1976]

Het verdwenen parelsnoer / door T. AdemaTjeerd Adema[s.a.]

De verdwenen "Rembrandt" / door I.F.J. Groothedde ; geïllustreerd door H. GiesenIvo F.J. Groothedde[1953]

De verdwenen "Rembrandt" / door I.F.J. Groothedde ; [geïllustreerd door Henk Giesen]Ivo F.J. Groothedde[1948]

De verdwenen Rembrandt / door Ivo Groothedde ; geïllustreerd door Rudy van GiffenIvo F.J. Groothedde[1964]

De verjaardag van Karin en Erik / door C. LührsCorrie Lührs 

Verkenners, goed pad! / door Ivo Groothedde ; geïllustreerd door Hans BorrebachIvo F.J. Groothedde[1950]

De verkiezing in het district Alkmaar / door P. van BemmelenP. van Bemmelen 1868

Verlangen naar Harrie / door Hans de la Rive Box ; geïllustreerd door F. Manders Hans de la Rive Box[ca. 1972]

De verlaten kampong / door D. Wilkens D. Wilkens 

Verlies je man niet, Anja! / door Nina Roland ; ontwerp omslag van L.E. Santo Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][circa 1972

Vermist in de poolnacht / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1967]

De verrader slaapt nooit : De vliegende brigade (politieserie) / door Jan Postma ; geïllustreerd door Herry Behrens Jan Postma 1979

De verspieders : een vertelling uit den tijd van Michiel de Ruijter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door Tjeerd Bottema Joh. H Been[1929]

De verstandige poedel / door N. van Hichtum Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][s.a.]

De verstekeling / door A. Beuving Anton Beuving[s.a.]Vertel-uurtjes / door N. van Hichtum ; geïllustreerd [door Gust. van de Wall Perné]Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1924]

Vertellen en luisteren / tekst van S. Franke ; gekleurde teekeningen van Freddie Langeler S. Franke[1932]

Vertelselboek voor winteravonden : deel 4: Rikkie gaat de wereld in / door T. Hellinga-Zwart ; met ill. van Pol Dom ; met medew. van: C. Asscher-Pinkhof ... [et al.]Taatske Hellinga-Zwart[1927]

Vertelselboek voor winteravonden / door T. Hellinga-Zwart ; met illustraties van Pol Dom ; met medewerking van: C. Asscher-Pinkhof, D.A. Cramer-Schaap, A.C.C. de Vletter, Antoinette van Dijk, P.A. ter Haar, C.E. de Lille Hogerwaard, Aletta Hoog, Jac. v.d. Klei, A. Was-Osinga, D. Tomkins, J. Veenbaas, Wilha. Blokker, F. Huizinga-WestraTaatske Hellinga-Zwart[1927]

De verzonken ruïne / geschreven en geïllustreerd door Georges Mazure Georges Mazure[1964]

Vicky gaat door dik en dun! / door A. Gass-van der Hoop ; geïll. door Miep de Feijter A. Gass-van der Hoop[1941]

Vicky Verhagen / door Miep van Duijsen-Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1965]

Vier gezangen voor de scholen : op bekende wijzen : 1572, 1672, 1772, 1872 / door H. de Vries, Wz.H. de Vries Wzn. 1872

Vier jongens gaan kamperen / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Beene Dubbelboer[1969]

Vier jongens op de "Vagebond" / door Dick Gerritsen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Dick Gerritsen[1964

Vier kinderen en 'n jonge hond / door Antoinette P. Schelling ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Antoinette P. Schelling[1960]

Vier liederen voor de scholen, op vaderlandsche wijzen : 12 mei 1874 / door M.H. Kluitman M.H. Kluitman 1874

Vier maanden niet naar school / door M.J. Molanus-Stamperius M.J. Molanus-Stamperius 

Vier meisjes naar het Gardameer / door Freddy Hagers ; geïll. door Reint de Jonge Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1974]

Vier meisjes op de tandem / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

De vier naamgenootjes / door T. Kok Truida Kok 

Vier nichtjes / [naar het Noors van Dikken Zwilgmeijer] bewerkt door Betsy ; geïllustreerd door O. Geerling Betsy [pseud. van Elisabeth de Heer][circa 1918]

De vier robbedoezen / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1940]

Vier zusjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop Vijf jongens en een krant / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door H. Giesen W.N. van der Sluys[1953]

Vijf meisjes naar het wad / door Yvonne Brill ; geïll. door Charlote Leene Yvonne Brill[1985]

Vijf meisjes op trektocht / door Yvonne Brill ; geïll. door Charlotte Leene Yvonne Brill[1984]

De vijfde heeft succes / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Villa De Zeester / Cock Grashoff ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cok Grashoff[1954]Villa Zonneschijn / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Netty HeyligersFelicie Jehu[1932]

Vivat Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1966]

Een Vlaamsch gezin in oorlogstijd : verhaal voor de jeugd / door A. Hans ; geïll. door O. Geerling A. Hans[1918]

De vlag in top voor de Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[1976]

De vlag in top voor Jaap en Kees! / door Arie Welboren ; geïllustreerd door G. van Straaten Arie Welboren[1960]

De vlaggen uit op "Weltevree" / door P. Nierop Pieter Nierop 

Vlammen in de nacht : een brandweerverhaal / door W.N. van der Sluys en Pieter Nierop ; geïllustreerd door H. Giesen W.N. van der Sluys[1953]

De vlegeljaren van Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geheel opnieuw bewerkt door W.N. van der Sluys ; [geïllustreerd door Gerard van Straaten]Chr. van Abkoude [1961]

De vlegeljaren van Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geheel opnieuw bewerkt door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1974]

De vlegeljaren van Pietje Bell / door Chr. van Abkoude ; geheel opnieuw bewerkt door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten Chr. van Abkoude[1970]

Vliegen en fladderen / door C. van Steenderen Jr. en W.N. van der Sluys Jr. ; geïllustreerd door Hans Borrebach C. van Steenderen[1939]

De vliegende arreslee / door J. van de Elsken-Bosma ; geïllustreerd door Rudy van Giffen J. van de Elsken-Bosma [1964]

De Vliegende Hollander / door P. Visser ; geïll. [door O. Geerling en A. Rünckel ; omslag door D.A. Bueno de Mesquita] P. Visser[1927]

De Vliegende Hollander : gevolgd door Een reis vol avonturen / door P. Visser ; geïll. [door A. Rünckel] P. Visser[ca. 1909]

De vliegende schotel van professor Lepidus / door W.N. van der Sluys ; geïll. door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1963]

De vliegende schotel van professor Lepidus / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1955]

De Vlierkamp / door Truida Kok ; geïllustreerd dor Miep de Feijter Truida Kok[1930]

Vlindertjes / door Adona Adona [pesud. van Mevr. Donath-van der Scheer][1897]

De vloek : een volksverhaal uit den Heer Hugo Waard 1866]

Vlucht niet voor de liefde / door N. Koen-Conrad Netty Koen-Conrad 

De vlucht van professor Warnaski / door Harry Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harry Prins[1970]

Vlucht voor het ijs / door Jan Smit ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jan Smit[1965]

Voetspoor in de Andes / door S.R. van Iterson ; geïllustreerd door G. van Straaten S.R. van Iterson [1958]

Een vogel kent geen grenzen / door H. de Groot-Canté Hans de Groot-Canté 

Een vogel vliegt huiswaarts / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door F. Manders Hans de Groot-Canté [1968]

Vogelleven in duin en veld / door Charles E. Raven ; bew. [en vert. uit het Engels] door G.W. Elberts; met 141 foto's, door den schrijver genomen ; en een inl. van J. Daalder Dz. ; [omslagillustratie door Pol Dom]Charles E. Raven[1926]

Volle kracht Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[ca. 1971]

Volledig practisch schaakboek / door Alphons van Breda ; [vertaald uit het Duits]Alphons van Breda[1904]

Voor geluk is geen golf te hoog / door Tessa van Es ; geïllustreerd door Herry Behrens Tessa van Es 1980

Voor kinderoog en kinderoor / door P. Louwerse ; met plaatjes van Jessie Currie Pieter Louwerse[1881]

Voor wie die rode rozen? / door G. Nefkens ; geïllustreerd door H. Giesen Gerda Nefkens[1958]

Voor wie die rode rozen? / Gerda Nefkens ; geïllustreerd door H. Giesen Gerda Nefkens[1955

Voor zomer en winter : een verzameling verhalen, sprookjes, versjes, rijmpjes, kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, handwerkjes, schaduwbeelden, spelletjes, enz., enz. / bijeengebracht en bew. door Henriëtte Blaauw ; geïll. door M. Morris Henriëtte Blaauw 1919

Vooruit met flinke pas / door Lida Rinses ; geïllustreerd door Hans Borrebach Lida Rinses[1951]

Vosje vlug wil toveren / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs [1970]

Vreemde eenden in de bijt / door A. Gass-van der Hoop ; geïllustr. door Hans Borrebach A. Gass-van der Hoop[1939]

Vreemde ontmoeting / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Herry Behrens Kees Vlieger 1980

Vreemde speling van het lot / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1981

Vreugde-oord / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Een vriend kwam... en ging / door Rie Eerdmans ; ontwerp omslag L.E. Santo Rie Eerdmans 1977

Een vriend voor Rina! / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1964]

Vrienden in den nood / door T. Adema ; geïll. door P. Dom Tjeerd Adema[1943]

Vrienden van de hoge brug / door M. Bakker ; geïllustreerd door G. van Straaten Martinus Bakker[1961]

De vriendin in de verte / door T. Kok ; geïll. door R. Reinderhoff Truida Kok[1932]

De vriendin van Anneke en Veronica / door Gertie van Voorst ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gertie van Voorst[1967]

Vriendinnen / door H. Blaauw Henriëtte Blaauw[s.a.].

Vriendinnen om de golfbaan / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nans van Leeuwen J.H. Brinkgreve-Entrop[1948]

Vriendinnen op vakantie / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Anke de Graaf[circa 1980]

De vriendinnen van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door G. van Straaten Riek Poutsma[ca. 1965]

Vriendschap / door S. Gruys-Kruseman S. Gruys-Kruseman Vriendschap / door W. Brouwer ; geïll. door A. Rünckel W. Brouwer[ca. 1920]

Vriendschap / door W. Brouwer ; geïll. door A. Rünckel W. Brouwer[ca. 1930]

Vrijbuiters in de lucht / door F. ParkhillF. Parkhill 

De vrolijke duinkanters / door Freddy Hagers ; geïll. door M. Bosch van  Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1941]

De vrolijke duinkanters / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1957]

De vrolijke tweeling Elly en Esther / door Elly Hobelman ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Elly Hobelman [1974]

Een vroolijke klimpartij / door W.F. ArendsW.F. Arends[s.a.]

Het vrouwenleven van moeders schoot naar eigen haard / naar de derde Hoogduitsche uitgaaf van E. Polko [vert.] ; met een voorrede van E. Laurillard Elise Polko[1868]

Vuur aan bakboord / door Anton Beuving ; geïllustreerd door G. van Straaten Anton Beuving[circa 1960] 

Waar de zeewind waait / door Gonny van Dieren ; geïllustreerd door H. Giesen Gonny van Dieren[1955]

Waar de zeewind waait / Gonny van Dieren ; geïllustreerd door H. Giesen Gonny van Dieren[1950]

Waar de zeewind waait : (roman voor jonge meisjes) / door Gonny van Dieren ; geïllustreerd door H. Giesen Gonny van Dieren[1962]

Waar is je hart, Claudia / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Waar komt de regen vandaan? / door D. Bennett en R. Kightley D. Bennett[s.a.]

Waar zijn Rik en Mik / door Debbie de Jong Debora de Jong 

Waarom afscheid nemen, Tessa? : moderne roman voor meisjes / door Cock Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1969]

Waarom ben ik niet gestorven / door A. van Maurik A. van Maurik 

"Waarom ben ik niet gestorven?" : eene vraag naar aanleiding van Job III vs. 11a, overdacht aan den avond van den 31 dec. 1866 / door A. van Maurik A. van Maurik 1867

Waarom niet, Susan? / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen L. van der Meer-Prins[1960]

Wacht niet te lang Tina / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door R. van Giffen Harriët Hoppen[1969]

Wacht nog even, Petra / door Manny van Epen ; geïllustreerd door Bianca Manny van Epen[1967]

Waleson's haakboekje : patronen en beschrijving / [door C.M.W. Waleson] C.M.W. Waleson[ca. 1890]

Een wandeltocht met avonturen / door N.W.C. Kuyk ; geïll. door J.G. Kesler ; [omslag door Jan Rinke]N.W.C. Kuijk[ca. 1922]

De wapperende vlag / door A.C.C. de Vletter ; geïllustreerd door Frans van Noorden ; [omslag van Pol Dom]A.C.C. de Vletter[1928]

Het was als een droom / door Linda van der Laan ; ontwerp omslag van L.E. Santo Linda van der Laan[1972]

Was het plicht of liefde? / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1980

Was ik maar een jongen ... / door H. Randers ; geïll. door H. Borrebach Hellen Randers [1933]

Was ik maar een jongen ... / door H. Randers ; geïll. door H. Giesen Hellen Randers [1955]

Het was mijn schuld, Saskia / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Loes Overbeek[1968]

Wat doe je nu, Katrijne? / door Joan Bruineman ; geïll. door Lies Veenhoven Joan Bruineman [1969]

Wat een week om beroemd te worden / Rosie Rushton ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] door Text Case Rosie Rushton 2001

Wat een week om op kamp te gaan / Rosie Rushton ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] door Text Case Rosie  Rushton 2001

Wat een week om op te treden / Rosie Rushton ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] door Text Case Rosie Rushton 2001

Wat let je, Annètje / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1965]

Wat nu, Miesje Sandelhout? / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1963]

Wat zong in hun hart / Titt Fasmer Dahl ; uit het Noors vertaald door M.J. Molanus-Stamperius Titt Fasmer Dahl[1948]

Wat zong in hun hart / Titt Fasmer Dahl ; uit het Noors vertaald door M.J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door G. van Straaten Titt Fasmer Dahl[1958]Wat zou het wezen? / tekst van S. Franke ; gekleurde teekeningen van Freddie Langele rS. Franke[1932]

Het waterkamp / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude[s.a.]

Het waterparadijs / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

De waterratten / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude[s.a.]

We beginnen opnieuw Willy / door Linda van der Laan ; geïllustreerd door Frans Manders Linda van der Laan[1976]

De weddenschap / door F. Pascal F. Pascal 

Weder op den kansel : toespraak ter wederaanvaarding van het predikambt, op zondag 2 februari 1868, in de Willemskerk te 's Gravenhage / door J.C. Zaalberg Pzn J.C. Zaalberg Pzn. 1868

Wedloop om een erfenis / door H. de Jonge ; geïllustreerd door Rudy van Giffen H. de Jonge[1962]

Een week met Marconi / door G. BetlemGuus Betlem[s.a.]Een week vol verrassingen / door J. Wilgo J. Wilgo 

Weer veilig thuis / door H. Blaauw Henriëtte Blaauw[s.a.].

Weerzien aan de Côte d'Azur / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1957]

Weet je nog, Margreet? / door Miek van Tuuren ; ill. Lies Veenhoven Miek van Tuuren[1958]

Weet je 't nu, Sietske? / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Hans Borrebach Margo Driebergen[1958]

Weet je 't nu, Sietske? / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Hans Borrebach Margo Driebergen[1958]

Weet je 't nu, Sietske? / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Margo Driebergen 1979

Weet wat je doet, Marjolein / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1955]

Weet wat je doet, Marjolein / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1959]

Weet wat je wilt : roman voor oudere meisjes / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1965]

Weggeloopen! / bew. door Adona ; ill. van Cecil Aldin Adona [pesud. van Mevr. Donath-van der Scheer][1901]

Weldadigheid : voor eene zangstem : met pianobegeleiding / gedicht van W.J. Hofdijk ; op muziek van R. Hol W.J. Hofdijk 1888

Welkom op de Oldehof / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Trix van Brussel[1974]

De welkome bruiloftsgast : verzameling van voordrachten voor bruiloften en andere feesten, voor één, twee of meer personen / [door L.P.T. Bigot]L.P.T. Bigot[ca. 1898]

De wereld draait om Jessie / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1955]

De wereld draait om Jessie / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1950]

De wereld draait om Jessie / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff A.M. Nachenius-Roegholt[1936]

Wervelwind / door A. Gass-van der HoopA. Gass-van der Hoop De Wesseltjes / door G.A. Schouten-van Steenbergen G.A. Schouten-van Steenbergen 

Wezeltje / door A. Gass-van der Hoop A. Gass-van der Hoop 

Wie is Brigitte? : moderne roman voor meisjes / geschreven en geïllustreerd door Hans Borrebach Hans Borrebach[1966]

Wie wil die kan / door M.R. HaltM.R. Halt 

Wie zingt er mee? : honderd gezelschapsliederen voor gezellig verkeer / door Jan de Zanger Jan de Zanger [pseud. van D. de Bruyn][s.a.]

Wiekje en haar vrienden / door Annie S. Bergsma ; geïllustr. door Jekke van Dijk Annie S. Bergsma[1939]

Wiekje gaat met vacantie / door A.S. Bergsma ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen Annie S. Bergsma[1950]

Wies ongeluk / door F. Jehu ; geïll. door H. Pieck Felicie Jehu[1928]

Wiesje wildebras / Gerda van der Hout ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Gerda van der Hout[1970]

Wij die jong zijn ... / door E.I.H. van Soest ; geïll. door H. Borrebach Ems I.H. van Soest[1939]

Wij en de Hoef / door L. Huisinga-ScafL. Huisinga-Scaf 

Wij gaan een eigen weg / door Rie Eerdmans ; ontwerp omslag van L.E. Santo Rie Eerdmans[circa 1972]

Wij helpen je wel, Pim / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1966]

Wij sparen een geleidehond / door S. FrankeS. Franke 

Wij teenagers! / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1961]

Wij teenagers! / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1968]

Wij teenagers! / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1965]

Wij weten wat wij willen / door E.I.H. van Soest Ems I.H. van Soest 

Wilde Heintje's droom / door S. Maathuis-Ilcken ; met teekeningen van A.L. Bowley S. Maathuis-Ilcken[1917]

Wilde Heintje's droom / door S. Maathuis-Ilcken ; [met tek. van A.L. Bowley S. Maathuis-Ilcken [1941]

De Wildhof breidt uit / door H. TaselaarHelen Taselaar 

Willem de Zwijger, prins van Oranje / R. Putnam ; voor Nederland bew. door D.C. Nijhoff R. Putnam 1910

Willem's verjaarsgeschenk / door Chr. van Abkoude ; geïll. door mevr. Broeckman-Klinkhame Chr. van Abkoude [1908]

Willem's verjaarsgeschenk / door Chr. van Abkoude ; geïll. door mevr. Broeckman-Klinkhamer Chr. van Abkoude [1922]

Willem van den molenaar / door P. Elzer P. Elzer Willy Denewoudt / door T. KokTruida Kok 

Willy op het bewoonde eiland / door J.E. Kuiper Johanna E. Kuiper 

Windkracht 10... / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door Reint de Jonge W.N. van der Sluys [ca. 1975]

Winifred Avon / door M. Marloo M. Marloo 

Winnetou : het einde van een bandiet / door Billy Brand ; geïllustreerd door Will Berg Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][circa 1974]

Winnetou : de schat aan het Duivelswater / door Billy Brand ; geïllustreerd door Will Berg Billy Brand [pseud. van Frank Vernooy][1974]

De witte beer en andere verhaaltjes / door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey] 

De witte ekster : een boeiend verhaal voor meisjes / door Nellie Wesseling ; geïll. door Miep de Feijter Nellie Wesseling[1938]

Het witte huis / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door J.G. KeslerA.C.C. de Vletter[1925]

De witte wade / door R. StratzR. Stratz De witte wereld / versjes van Riet van Buren ; prenten van Piet Worm Riet van Buren[1935]

De woestijnpiloten / door Walter Tomson ; geïll. door Pol Dom Walter Tomson[1938]

Wolven aan de Tijgerbaai : wild-west / door Bert Benson ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bert Benson[1967]

Wolven in het rovershol / door Bert Benson ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bert Benson[1965]

De wolven van de Corral-rivier / door Bert Benson ; geïllustreerd door J. van Giffen Bert Benson[1961]

Wolvenkogels voor Buck Baily / door Bert Benson ; geïllustreerd door G. van Straaten Bert Benson[1966]

Wolvensluiptocht in de nacht / door Bert Benson ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bert Benson[1962]

Wolvensporen in Nebraska / door Bert Benson ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Bert Benson[1964]

De wonderdrank / door S. Gruys-Kruseman ; geïll. door Adri Alindo ; [omslag door Henri Pieck]S. Gruys-Kruseman[1929]

Het wonderkind : een Australisch verhaal / door E. Turner ; uit het Engelsch bew. door G.W. Elberts ; geïll. door G. Browne E. Turner[1915]

Wonderlijke avonturen van twee Drentsche jongens / Walter Christmas ; naar het Deensch door D. Logeman-van der Willigen ; [geïll. door J.H. Isings Jr. ; omslag door D.A. Buéno de Mesquita]Walter Christmas [1920]

De wondervloeistof van Tom Tromp / door J.P. Baljé ; geïllustreerd door Pol Dom Jozias Pieter Baljé 1947

Een woord aan de catholyke kiezers in Nederland / door Een Catholyk- Een Catholyk [1868]

Een woord ter gelegenheid van de kerkelijke viering van 25-jaar evangeliebediening / uitgesproken in de Groote Kerk te Alkmaar, 2 september 1900 door J. BouvinJ. Bouvin1900

Van de wortelkindertjes / door Freddie Langeler Freddie Langeler[1950?]

De wortelkindertjes / Freddie Langele Freddie Langeler[1980?]

Wouter en het raadsel van de slapende dieren / Chris Vegter ; geïllustreerd door Herry Behrens Chris Vegter[1993]

Wouter : het vliegende wonderkind / Chris Vegter ; geïllustreerd door Herry Behrens Chris Vegter[1990]

De wraak der Noormannen / door Jan van Leewaerden ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan van Leewaerden [1958]

De wraak van sinjeur Hovius / door Jan Smit ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jan Smit[1967]

Zagen zagen wiele-wiele-wagen / versjes verzameld door Guus Betlem Jr. ; plaatjes van Nans van Leeuwen Guus Betlem[1946]

De zandmannetjes / versjes van Alfred Listal ; met platen van Freddy Langeler Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][1926]

Zeeman tegen wil en dank / door Anton Beuving ; geïllustreerd door H. Giesen Anton Beuving[1954]

Zeesleper, vast die tros ... / door W.N. van der Sluys / geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [circa 1965]

Zeesleper, vast die tros ... / door W.N. van der Sluys / geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1972]

De zeesterretjes / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1954]

De zeesterretjes / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1970]

Zeg dan toch iets, Steffie! / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door G. van Straaten Charlotte Phaff[1963]

Zeg jíj het maar, Marjolein! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

Zeg jij het maar, Marjolein! / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1962]

Zeg luister eens : leeslesjes voor het tweede l