Lijst Kluitman boeken op alfabetische volgorde

 

1000 mijl met de prairie schoener / J.W. v.d. Klei ; geïll. door Pol DomJ.W. van der Klei [1951]

125 kronen in de maand / door A. Saxegaard Annik Saxegaard 16 jaar / door A. SommerfeltA. Sommerfelt 

20.000 jongens op stap / door A.S. Hildebrand ; geïll. door Hans BorrebachA.D. Hildebrand [1936]

3 vrienden kamperen / door Guus van Balkom ; geïll. door Pol DomGuus van Balkom [1939]

300.000 k.m. per seconde met dr. Overal / bewerkt [naar het Duits van Ernst Bulowa] door Wouter HulstijnWouter Hulstijn [1933]

Het A.B.C. der huishouding / door S. Poets ; [bew. door J.D.]S. Poets[s.a.]

Aan de grote verkeersweg / door A. Loon Albert Loon 

Aan de slag bij 't nieuwe huis / door Jetty Donker ; geïllustreerd door G. van Straaten Jetty Donker[1963]

Aan de zonzijde / door S. Gruys-Kruseman ; illustraties van Nans van Leeuwen ; [omslag en gekleurde plaat van Freddy Langeler]S. Gruys-Kruseman [1944]

Aan de zonzijde / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met gekleurde platen van Freddy Langeler ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; met bijdragen van Guus Betlem Jr. [... en anderen]S. Gruys-Kruseman[1953]

Aan tafel / door A. Dragt Annemarie Dragt 

Aan twee kanten / door A.A. Sirks-Joustra ; geïll. [en stofomslag] door Netty Heyligers ; [omslag Henri Pieck]A.A. Sirks-Joustra [1929]

De aanhouder wint / door J.W. v.d Klei ; geïll. door Pol DomJ.W. van der Klei [1952]

Aanpakken maar / door C. Wilkeshuis C. Wilkeshuis Aanval op de euromast / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop [1964]

De aapjes van Brammetje Bestebui / door C. Broersen ; geïllustreerd door Lies VeenhovenC. Broersen [1965]

Aardrijkskunde der oude wereld, voor inrichtingen van hooger onderwijs / naar het hoogduitsch van A.C. Müller ; bewerkt door J.J. de Gelder A.C. Müller [1876

De aasgier van Hadramaut / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten [1958]

Acht liederen voor mannenkoor / door M. Boon M. Boon[1865]

Acht zwaluwtjes in het nest / door A. de Man Annie de Man 

Adieu Victorien! / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door J. van OostenL. van der Meer-Prins [1960]

Adios Ramon / door E. Mazure ; geïllustreerd door Georges Mazure Els Mazure[1966]

De adjudanten van generaal Daendels / door J.G. Kramer J.G. Kramer Adorée / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ems I.H. van Soest[1949]

Adres aan de Algemeene Synode, door een aanzienlijk aantal leden der Nederl. Herv. gemeente van 's Gravenhage, in zake dr. J.C. Zaalberg Pzn. contra den Haagschen kerkeraad 1868

Adres van het R.C. Parochiaal Arm- en Weesbestuur te Alkmaar aan de gemeenteraad 1867

Adresboek van Alkmaar 1876-1969.Adriaan Brouwer : een verhaal uit het 17de eeuwsche schildersleven / door J.G. Kramer ; geïll. door W.F.A.J. Vaarzon Morel J.G. Kramer[s.a.]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1931]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1944]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. door C. Jetses en J.H. Isings Jr. Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [ca. 1978]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. met 13 plaatjes door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1913]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; geïll. met 13 plaatjes door C. Jetses Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer] [1907]

Afke's tiental / door N. van Hichtum ; met de originele ill. van J.H. Isings Jr. Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1989]

Agnes Slawonski / door F. Jehu Felicie Jehu

Al een heel eind op weg / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker [1926

Al een heel eind op weg / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker [circa 1945]

Album versjes : gedichtjes, gedachten en bloemenspraak / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent [s.a.]

Albumversjes / door F.H. van Leent Fredericus H. van Leent Alkmaar, Holland 1925

Alle begin is... heerlijk! / door Jetty Donker ; geïllustreerd door G. van Straaten Jetty Donker[1963]Alle hens aan dek Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Hotze de Roos[ca. 1979]

Alle hens! : stoere marineverhalen / Harmen van Straaten, Bies van Ede, Peter Smit ... [en anderen] ; illustraties: Harmen van Straaten Harmen van Straaten[2016]

Alléén in 't nestje / door A. Hoog Aletta Hoog 

Alleen maar jouw liefde / door Willy van Roode ; geïllustreerd door Herry Behrens Willy van Roode [1982]

Alleen maar paarden voor Margreet / door Renée Kole ; geïll. door Herry Behrens Renée Kole [1979]

Alleen op de wereld / door Hector Malot ; naverteld door Pieter Grashof[f] ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Pieter Grashoff[1976]

Alles is je vergeven, Suzanne / door Nina Roland ; ontwerp omslag van L.E. Santo Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][1971]

Alles komt goed Evert-Jan : roman / door Hans de la Rive Box ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de la Rive Box 1972

Alles nieuw voor Anneke / Petra ter Haar ; geïllusteerd door Lies Veenhoven Petra ter Haar[1974]

Alles of niets, Manja! / door Ans van Breda ; geïllustreerd door J. van Oosten Ans van Breda[1960]

Alles over Ellis : roman / door M. Bollee-Driebergen ; geïll. door Rudy van Giffen M. Bollee-Driebergen[1965]

Alles was zo mooi / door Linda van der Laan ; ontwerp omslag van L.E. Santo Linda van der Laan[circa 1972]

Alom zonneschijn / verzameld door S. Gruys-Kruseman ; met gekleurde platen van Freddy Langeler ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; met bijdragen van Guus Betlem Jr. ... [en anderen]S. Gruys-Kruseman[1953]

Alphabetische lijst van natuurkundige voordrachten, sedert 1872, gehouden in de Maatschappij Diligentia, te 's-Gravenhage / door P.A. Haaxman Jr. ; uitg. door het Natuur- en Letterkundig Genootschap Solus Nemo Satis Sapit te Alkmaar P.A. Haaxman Jr.[s.a.]

Als beertje in bad gaat / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand Als Beertje slapen gaat / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand[s.a.]Als blijde nachtegaaltjes / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1952]

Als bloesem in de wind / door Harriët Hoppen Harriët Hoppen[circa 1970]

Als de dauw in de morgen / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1983

Als de kieviet roept op "Weltevree" / door P. Nierop Pieter Nierop Als een lamp op een windstille plaats : moderne roman / door Len van Hemert ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Len van Hemert[1967]

Als het spel eindigt / door Marianne Elshout ; geïllustreerd door G. van Straaten Marianne Elshout[1969]

Als ik jou niet had / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door G. van Straaten Harriët Hoppen[1962]

Als ik jou niet had / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door G. van Straaten Harriët Hoppen[1964]

Als ik jou was, Marjolein... / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]Als ik jou was, Marjolein... / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1961]

Als je 1000 weken bent / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1960]

Als je maar wilt / door J.E. Kuiper Johanna E. Kuiper Als je van mij houdt ... / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Hans Borrebach Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1965]

Als oma er niet was! / Elisabeth van Bergen ; illustraties B. van Welij Elisabeth van Bergen[1969]

Als oma er niet was / Elisabeth van Bergen ; illustraties Jan van Oosten Elisabeth van Bergen[1964]

Als ratten in de val : een boek voor èchte jongens / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door H. Giesen Pieter Nierop[1957]Als 't nacht wordt in de bakkerij / door Jeanne Koning-Couterier ; teekeningen van J.W.M. WinsJ. Koning-Coeterier[1927]

Als 't stormt in de lente / door A. Was-Osinga ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] A. Was-Osinga[1955]

Als 't stormt in de lente : meisjesroman / A. Was-Osinga ; geïll. door Hans Borrebach A. Was-Osinga[1940]

Amateurtje : roman voor meisjes / Annelies de Greeve ; geïllustreerd door Hans Borrebach A. de Greeve[1952]

Amelioranna als koopvrouwtje / door N. van Hichtum ; teek. van S.B. Pearse Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1928]

Amelioranna en de groene parapluie / teekeningen van Susan B. Pearse ; bewerkt door N. van Hichtum [uit het Engels]Susan B. Pearse [1928]

De andere weg / door Jeska van Campen ; geïllustreerd door Rudy van GiffenJeska van Campen[1965]

Andy's gouden stippen / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door H. Giesen A.M. Nachenius-Roegholt[circa 1956]

Anemoontjes / door E. Bronkhorst Elise Bronkhorst Angeline's beloften / door M. van JavaM. van Java Anja en Koen knappen het op / Corry van Veen ; illustraties door Lies Veenhoven Corry van Veen[circa 1974]

Ankie als schoolbrigadiertje / door Freddy Hagers ; geïll. door Charlotte Leene Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Ankie als schoolbrigadiertje / door Freddy Hagers ; geïll. door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1965]

Ankie en haar fjordenpaardje / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jetty Donker[1968]

Ankie's klaverblad beleeft heel wat! / door Freddy Hagers : geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1958]

Ankie's klaverblad / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Hans Borrebach Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1956]

Anne Frank, mijn beste vriendin : het verhaal van Hanneli Goslar / verteld door A.L. Gold ; [vert. uit het Engels: P. de Bakker] ... [et al.]A.L. Gold[1999]

Anne-Marie haalt bakzeil! / door Margot Warnsinck ; geïllustr. door Hans Borrebach Margot Warnsinck[1939]

Anne's laatste schooljaar / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[circa 1960]

Anne's nieuwe leventje / door Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1969]

Anne's schoolvriendinnen / door Charlotte Phaff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1959]

Anneke en Veronica / door Gertie van Voorst ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gertie van Voorst[1963]

Anneke en Veronica op Ellenshofje / door Gertie van Voorst ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gertie van Voorst[1965]

Anneke, Ineke, Olleke / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem]

 Annemieke / door Annie de Man ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Annie de Man[1966]

Annemieke van de Zonnehof / door Trix van Brussel; geïll. door Charlotte Leene Trix van Brussel[1980]er om een tekst te typen.


Annemieke van de Zonnehof / door Trix van Brussel; geïllustreerd door Lies Veenhoven Trix van Brussel[1970]

Annetje's circus / door C. Phaff Charlotte Phaff

Annie en Doortje / door S. Brinkgreve S. Brinkgreve 

Annie van Walen / door Henriëtte Rappard ; geïllustreerd door O. Geerling Henriëtte Rappard[1912]

Ans en haar tweelingbroer / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Het antwoord op een droom / door Willy van Roode ; ontwerp omslag van L.E. Santo Willy van Roode1975

Applaus voor Elselinda / door L. van der Meer-Prins ; met omslag en illustraties van Sjoerd Bijlsma L. van der Meer-Prins[1960]

Arnold en zijn vriendjes / door R.L. Lubberts R.L. Lubberts Aslak's Marga / door Johanna E. Kuiper ; geïllustreerd door Pol Dom Johanna E. Kuiper[1937] Assaut : Cadettencorps Alkmaar, 29 maart 1913 1913

Augusta's vuurproef : roman voor meisjes / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van GiffenLoes Overbeek[1965]

Autodieven in de val / door J. van Londen Jacob van Londen Avonturen bij de hoge brug / door M. Bakker ; geïllustreerd door G. van Straaten Martinus Bakker[1963]

Avonturen in Dennenland / door N.K. Bieger ; geïll. door O. Verhagen N.K. Bieger[ca. 1935]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1964]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1950]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1983]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1975]

Avonturen van Dik Trom / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1931]

De avonturen van een schaatsenrijdster / door Annie S. Bergsma ; geïll. door Miep de Feijter Annie S. Bergsma[1939]

Avonturen van kapitein Graeme / door G.A. Henty G.A. Henty 

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo / naar het Engels van mevr. V. de Waal-Irving ; door N. van Hichtum ; geïllustreerd door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1939]

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo / naar het Engels van mevr. V. de Waal-Irving ; door N. van Hichtum ; geïllustreerd door Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1939]

De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo ; [vertaald uit het Engels] / door N. van Hichtum ; geïllustreerd door B. van Wely Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer]1970

De avonturen van Kikker : een Texelse jongen / door Huib Fenijn ; ill. van G. Dekker Huib Fenijn[1951]

De avonturen van Kikker : een Texelse jongen / door Huib Fenijn ; illustraties van G. Dekker Huib Fenijn 1945

De avonturen van Kokkie en zijn maats / door J.H. Been Joh. H Been 

De avonturen van Mieke Moermans / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door G. van Straaten Cor van den Tol[1972]

De avonturen van poes Minet / door oom Adriaan ; met plaatjes van Nans van Leeuwen oom Adriaan[1947]

De avonturen van Polletje Wol / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs [1966]

De avonturen van Reintje de Vos / naverteld door Pieter Grashoff ; geïll. door Pax Steen Pieter Grashoff[1975]

De avonturen van Swiebertje / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Hans Borrebach John Henry uit den Bogaard[circa 1959]

De avonturen van Swiebertje / door John uit den Bogaard ; geïllustreerd door Gerard van Straaten John Henry uit den Bogaard[1976]

De avonturen van vier pretmakers / door Charels Krienen ; met 4 platen van Joh. Braakensiek ; [omslag van Henri Pieck]Charles Krienen [1927]

De avonturen van vier pretmakers / door Charels Krienen ; met 4 platen van Joh. Braakensiek ; [omslag van Jan Rinke]Charles Krienen [ca. 1921]

Avontuur bij Honk / door L. DeetsL. Deets Avontuur in 2050 / door Koert de Haan en Pieter Nierop ; geïllustreerd door G. van Straaten Pieter Nierop[1954]

Avontuur in de bungalow / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]Avontuur in de Dolomieten / door Johan Kruyswijk ; geïllustreerd door G. van Straaten Johan Kruyswijk[1966]Avontuur in de Stille Zuidzee : nachtelijk avontuur op Paaseiland / door C. Butner ; geïllustreerd door G. van Straaten Constant Butner[1968]

Avontuur in Engeland / door Ad van Vessem ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ad van Vessem[1964]

Avontuur in Tirol / door Ad van Vessem ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ad van Vessem[1963]

Avontuur op de autobaan / door G. Betlem Guus Betlem[s.a.]

Baas Casenave en de gauwdieven / door N. van Hichtum Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1924]

Babbeltje / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop Babette / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door BiancaHarriët Hoppen[1967]

Babs van Oudenaerde / door A. Was-Osinga A. Was-Osinga 

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet C. Joh. Kieviet[1895]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet[1909]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet 1917


Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet 1919

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet [circa 1923]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel C. Joh. Kieviet [1926]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslag door Henri Pieck] C. Joh. Kieviet[circa 1931]

Het badreisje van Cor Slung / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünckel ; [omslagillustratie door Jan Bleys] C. Joh. Kieviet[1905]

Bakkertje Deeg bakt broodjes in de trein / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1980]

Bakkertje Deeg bakt een taart / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1980]

Bakkertje Deeg en de draaimolen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg en de honden op dierendag / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1979

Bakkertje Deeg en de kermis in Koekkoek / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1984]

Bakkertje Deeg en de Kerstman / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg en de kinderen uit verre landen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg en het kinderfeest / door Joop van den Haak ; illustraties van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1978]

Bakkertje Deeg en zijn knecht / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1975]

Bakkertje Deeg en zijn paard / door J. van den Haak Joop van den Haak

 Bakkertje Deeg, feest in het paleis / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1978]

Bakkertje Deeg gaat bomen planten / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg gaat naar Bloemdorp / door J. van den HaakJoop van den Haak 

Bakkertje Deeg helpt Sint en Piet / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1977]

Bakkertje Deeg in het pretpark / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1986]

Bakkertje Deeg maakt een broodboom / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1983]

Bakkertje Deeg maakt muziek / door J. van den Haak Joop van den Haak Bakkertje Deeg naar de dierentuin / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg naar de kinderboerderij / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg op de fiets / door J. van den Haak Joop van den Haak Bakkertje Deeg op het ijs / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg op luilakmorgen / door Joop van den Haak ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joop van den Haak[circa 1981]

Bakkertje Deeg plukt bramen / door Joop van den Haak ; illustraties van Gerard van Straaten Joop van den Haak[1981]

Bakkertje Deeg vaart naar Kaas-stad / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakkertje Deeg wordt koning / door J. van den Haak Joop van den Haak 

Bakvischjes / door E. Vémor Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

Balaya in de branding / door Aad van Rooy ; geïll. door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1964]

Bandieten in Britannië / door J. van Londen Jacob van Londen 

Bandietenjacht op de Westerschelde / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1969]

Barah, zoon der Boeginezen / door E. Lundquist E. Lundquist 

Baron Swiebertje : deel 1: Freule Nicolien / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1963]

Baron Swiebertje : deel 2: Dromen zijn bedrog / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1961]

Baron Swiebertje, deel 3: De baron komt thuis / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Boogaard John Henry uit den Bogaard[1963]

Bart de dierenvriend / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart en de club van zes / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk Bart en de geleidehond / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart op de fiets / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk Bart op de schaats / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart vindt een brief / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Bart wint een skelter / door W. van Heemskerk W. van Heemskerk 

Barta en de blokhut / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Nel van Noort J.H. Brinkgreve-Entrop [1938]

Be-rend Bot-je en het school-reis-je / door Joke Kamstra ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Joke Kamstra [circa 1983]

Beertje en Betty naar het circus / door M. Bertrand en L. Marin M.Bertrand 

Bertrand Beertje en zijn tuintje / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand 

Beertje gaat naar de markt / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand[s.a.]

Beertje is blij / door M. Bertrand en L. Marin M. Bertrand 

Beginselen der werktuigbouwkunde / door G.K. Nugteren G.K. Nugteren[s.a.]

Beginselen der werktuigkunde / door G.K. Nugteren G.K. Nugteren[s.a.]

Het begon bij de loopplank / door Nina Roland ; geïllustreerd door F. Manders Nina Roland [pseud. van Louise Augusta Hermans][1971]

Het begon bij kaarslicht / door Harriët Hoppen ; ontwerp omslag van L.E. Santo Harriët Hoppen[1970]

Beknopte handleiding voor de beoefening van de beginselen der staatshuishoudkunde / door A. Slotemaker A. Slotemaker[ca. 1909]

Beknopte handleiding voor het schaakspel / door M.H. van Bergen M.H. van Bergen[1883]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse P. Visser[ca. 1916]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse ; [omslagillustratie door D.A. Buéno de Mesquita] P. Visser[1921]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H.C. Louwerse ; [omslagillustratie door W. Hardenberg]P. Visser[ca. 1930]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïll. door H. Giesen P. Visser[1951]

Het beleg van Alkmaar / door P. Visser ; geïllustreerd door H.C. Louwerse P. Visser[1905]

Het beleg van Groningen in 1672 / door J.G. Kramer ; geïllustreerd door W.F.A.J. Vaarzon Morel J.G. Kramer[1924]

Het beleg van Haarlem / door P. Visser ; geïllustreerd door W. Hardenberg ; [illustratie stofomslag H. Giesen]P. Visser[1951]

Het beleg van Haarlem / door Piet Huurdeman ; geïllustreerd door Dick de Wilde Piet Huurdeman[1979]

Bellen blazen / door Henriëtte Blaauw ; geïll. door Miep de Feijter Henriëtte Blaauw[ca. 1933]

De belofte der bergen / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck [1946]

De belofte der bergen / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck [1951]

Belt u Marjoleintje even / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Henk Giesen]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1951]

Belt u Marjoleintje even / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][circa 1974]

Bep, wat wil-je nog meer? / verteld en geteekend door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1920]

Bert Bruins / door R.L. Lubberts ; met platen van G.D. Hoogendoorn R.L. Lubberts[ca. 1920]

Bert en Bram / door Chr. van Abkoude ; geïll. door A. RünckelChr. van Abkoude [1907]

Bert en Bram / door Chr. van Abkoude ; geïll. door A. Rünckel ; [omslagillustratie: Henri Pieck]Chr. van Abkoude [ca. 1935]

Beschouwingen over de bevoegdheid aan burgemeester en wethouders opgedragen, bij artikel 179b der gemeente-wet / door A. Stuurman A. Stuurman1900

Een best wintertje / door R. Feenstra Ruurd Feenstra Bestek en voorwaarden, waarnaar regenten van het Burgerweeshuis te Alkmaar op 25 april 1904 (...) zullen aanbesteden het inrichten van een gedeelte van het Burgerweeshuis tot Gymnasium en enige werkzaamheden aan dat gebouw [1904]

Betty kijkt achter de schermen / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Netty Koen-Conrad[1966]

De Beukenburcht / door C.A.M. van Moort-van 't Veer C.A.M. van Moort-van 't Veer 

De bevrijding tegemoet / door B. Helderman ; geïllustreerd door Dick de Wilde Bernard Helderman[1980]

Bianca in de arreslee / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Herry Behrens Yvonne Brill 1983

Bianca in galop / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca naar de duinruiters / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca naar de manege / door Yvonne Brill ; geïll. door Herry Behrens Yvonne Brill[1981]

Bianca naar manege "Het zilveren paard" / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Herry Behrens Yvonne Brill 1983

Bianca neemt een hindernis / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca op huifkartocht / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca rijdt dressuur / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca rijdt voorop / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bianca wint een paard / door Y. Brill Yvonne Brill 

Bibi en andere negertjes / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Bibi en de andere negertjes / door Ajo Ajo[s.a.]

Bij de molen / door S. Franke S. Franke 

Bij Loes en Noortje thuis / door T. van Brussel Trix van Brussel 

Bij ons thuis / door D. Brun aD. Bruna 

De Bijbel en de doodstraf : L.J. van Rhijn

Bestreden door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1865

Billy, de nieuwe kameraad / door Theo Frank ; geïll. door Pol Dom Theo Frank[1938]

Blijde dagen / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Blijf zoals je bent, Curly / door Miep van Duysen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1955]

Blijf zoals je bent, Karin / door Len van Hemert ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Len van Hemert[1970]

Blijspel in Monte Carlo / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ans van Breda[1959]

Blind zuske / door F. JehuFelicie Jehu De bloem en het bijtje / door S. Franke S. Franke 

Bloemen bloeien in december / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1962]

Bloemen bloeien in december / door Hans Hartekamp ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Hartekamp [1964]

Bob zonder zorg / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a]

Bobbie / door E. Turner ; uit het Engelsch ; geïll. door H. Copping E. Turner[ca. 1920]

Boef is Eriks beste vriend / door Els Mazure ; geïllustreerd door Will Berg Els Mazure[1974]

Het boekhouden theoretisch en practisch verklaard : leerboek ten gebruike bij het onderwijs aan de H.B.S. / door M.W.G. Kop en P.N. van der BruggeM.W.G. Kop[1899]

Het boerenknechtje / door G.J. Meinen ; geïllustreerd door W. Hardenberg Gerrit Jan Meinen[1930]

Bollo en Bries zijn blij / door M.N. Berman en R. Ratsma M.N. Berman[s.a.]

Bosco / door G. ten Napel ; geïllustreerd door Netty Heyligers G. ten Napel[1921]

Boukje steelt een hart / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté [1967]

Bram Tervoort / door R.L. Lubberts R.L. Lubberts 

Brammetje Bozebui / C. Broersen ; illustraties Jan van Oosten C. Broersen[1965]

Brand in de D-trein / door W.N. van der Sluys W.N. van der Sluys 

De brandklok luidt ... alarm! / Guus Betlem Jr. ; illustratie H.A. van Bottenburg Guus Betlem[1943]

Bravo Kameleon! / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1966]

Bravo, Mieke Moermans / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[ca. 1970]

Bravo Swiebertje : deel 1: Pas op voor bolhoeden / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1965]

Bravo Swiebertje : [deel 2]: Allemaal smoesjes / door J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1967]

Bravo voor de Kometen / door Frans Mentink ; geïllustreerd door Ruud van Giffen Frans Mentink[circa 1975]

Bravo! Wie volgt? : nieuw toostenboek / door P. Neef P. Neef 

Bravo!, wie volgt? : toostenboek voor bruiloften en partijen / door neef Paulneef - Paul[s.a.]

Brehm's reizen naar noord en zuid / [naar het Duits van A.E. Brehm] bewerkt door Cath. A. Dermoût-Visser Alfred Edmund Brehm[1926]

Breiboekje : patronen met beschrijving : met vele gravures / door C.M.W. Waleson C.M.W. Waleson [1889]

Breien : nieuwe handleiding tot het aanleeren van het breien / door H.J. van Wessem H.J. van Wessem[ca. 1920]

Brenda weet uitkomst / door W. PetillonW. Petillon 

Een brief voor Miesje Sandelhout / door P. Nierop ; geïll. door L. Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1950]

Een brief voor Miesje Sandelhout / door P. Nierop ; geïll. door L. Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1970]

Bruin en Brons / door E. BronkhorstElise Bronkhorst 

Bruintje de Beer en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein [1968]

Bruintje en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vert. door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein[ca. 1941]

Bruintje en zijn vriendjes / door Odd Heistein ; uit het Noors vertaald door J. Molanus-Stamperius Odd Heistein[1952]

Buffalo Bill, achtervolging in Arizona / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1971]

Buffalo Bill, de geest van het Gowalgebergte / door Max Miller ; geïllustreerd door Will Berg Max Miller 1973

Buffalo Bill, de grote jager / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1965]

Buffalo Bill, de nederlaag van Snelle Havik / door Max Miller ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Max Miller1973

Buffalo Bill, de orde van de grizzlybeer / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[circa 1972]

Buffalo Bill : de dreiging der Comanche-Indianen / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1965]

Buffalo Bill en de bloedhond-bende / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller[1966]

Buffalo Bill en de rode arend / door Max Miller ; geïllustreerd door G. van Straaten Max Miller[1967]

Buffalo Bill : het goud van de Demonenkloof / door M. Miller Max Miller 

Buffalo Bill : de sluipschutter van San Ciro / door Max Miller ; geïllustreerd door G. van Straaten Max Miller[circa 1969]

Buffalo Bill, strijd om de Ringo Ranch / door Max Miller ; geïllustreerd door Will Berg Max Miller1973

Buffalo Bill : de treinrovers van San Fernando : wild-west / door Max Miller ; geïll. door Rudy van Giffen Max Miller[1971]

Buffalo Bill, vlucht in het grizzly gebergte / door Max Miller ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Max Miller 1971

De buit van twintig miljoen / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees Vlieger[1976]

Buiten en binnen / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Burgemeester Joachim / door P. Torenvliet P. Torenvliet

 Een bus vol avonturen! / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach] Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1953]

Buurjongens / door T. Lans ; geïll. door J.G. Kesler ; [omslagill. door Henri Pieck]T. Lans[1929]

Buurpraatje / versjes van Riet van Buren ; tekeningen van Miep de Feyter Riet van Buren[1936

]Buurtjers / door Gé Osinga ; geïll. door C. Oudenaarden Gé Osinga[1932]

Canby Hall : kamergenoten / Emily Chase Emily Chase[1989]

Canby Hall : op weg naar iets anders / E. Chase Emily Chase [1992]

Canby Hall : rivalen / Emily Chase Emily Chase [1992

Carry heeft altijd wat / door Margo Driebergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Margo Driebergen [1965]

Catalogus van het archief der arrondissementsrechtbank te Alkmaar, loopende tot 28 februari 1811 / samengest. door T.A. Sannes T.A. Sannes[1880]

Chantal en Inge en de gifboeven / Jacky van Klaveren ; geïll. door Maartje van den BroekJacky van Klaveren[1992]

De Chinees met de gouden tanden : De vliegende brigade (politie-serie) / door Jan Postma ; illustratie Gregory Jan Postma 1977

Het Chinezen-boek / door AjoAjo[s.a.]Christien gaat pionieren / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté[1966]

Christien gaat pionieren / door Hans de Groot-Canté ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans de Groot-Canté [1969]

Cindy danst de zomer door / door S. Zomers S. Zomers 

Cindy's gelukkig weekend : roman voor oudere meisjes / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf[1966]

Cindy ziet ballet wel zitten / door S. Zomers S. Zomers 

Circus Caspari / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom Guus Betlem[1952]

Circus Pinokkio treedt op / door Wil Vening ; geïll. door Gerard van Straaten Wil Vening[ca. 1965]

Het circus van Clowntje Anders / door Yvonne Brill ; geïllustreerd door Will Berg Yvonne Brill 1980

De circusclown, of De lotgevallen van Daantje / door Chr. van Abkoude, geïll. door Pol Dom Chr. van Abkoude [1926]

De circusclown, of De lotgevallen van Daantje / door Chr. van Abkoude, geïll. door Pol Dom Chr. van Abkoude [1931]

Het circuskind / door Felicie Jehu ; geïllustreerd door Pol Dom Felicie Jehu[1929]

Claire en Peter / door Els van Delden ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Els van Delden[1965]

Clowntje anders / door Y. Brill Yvonne Brill 

Clowntje anders zoekt het hoger op / door Y. Brill Yvonne Brill 

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuijk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin N.W.C. Kuijk[1912]

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin ; [omslag door Jan Lutz]N.W.C. Kuijk[1929]

De club der jonge Kaninefaten / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door W.K. de Bruin ; [omslag door Jan Rinke]N.W.C. Kuijk[1925]

De club der Vliegende Hollanders / door Joh. C. Mulders, gebreveteerd vlieger ; met 8 fotografische opnamen en 25 tekeningen van Titus Leeser Joh. C. Mulders[1935]

De club in de kampeertrein : meisjesboek / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïllustreerd door Miep de Feijter J.H. Brinkgreve-Entrop[1940]

De club van 7 / door J.H. Brinkgreve-EntropJ.H. Brinkgreve-Entrop 

De club van Draadje en de geheime satelliet / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1958]

De club van draadje en het griezelding / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1964]

De club van draadje en verdwijn-toestel / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1964]

De club van Draadje knapt het op! / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1956]

De club van Draadje wint het tóch! : een radio-avontuur voor de jeugd / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door G. van Straaten W.N. van der Sluys[1956]

De club van driemaal twee / door Annie de Man ; geïllustreerd door G. van Straaten Annie de Man[1962]

De club van Klaartje / door Riek Poutsma ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Riek Poutsma[1964]

De club van tweemaal zeven / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door O. Verhagen A.C.C. de Vletter[1932]

De club van zes / door F. JehuFelicie Jehu 

Clubgenooten / door E. Vémor ; geïll. door H. Hardenberg Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1920]

Clubgenooten / door E. Vémor ; geïll. door H. Hardenberg Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch)[1927]

Het clubhuis "De Crocus" / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rie Reinderhoff Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1939]

Clubhuis de Crocus / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1964]

Commissaris Achterberg / door W. van Helden Wim van Helden 

Commissaris Achterberg en de valse munters / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1959]

Commissaris Achterberg en de valse munters / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[ca. 1968]

Commissaris Achterberg en de verdachte bungalowbewoners / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Wim van Helden[1961]

Commissaris Achterberg en de verdachte bungalowbewoners / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Wim van Helden 1969

Commissaris Achterberg en de verdwenen radio-wagen / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1959]

Commissaris Achterberg en de verdwenen radiowagen / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Wim van Helden Wim van Helden[1977]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[circa 1964]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1958]

Commissaris Achterberg grijpt in / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden1970

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1956]

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1968]

Commissaris Achterberg komt in actie / door Wim van Helden ; geïllustreerd door Herry Behrens Wim van Helden[1984]

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1976]

Commissaris Achterberg slaat toe / door Wim van Helden ; geïllustreerd door G. van Straaten Wim van Helden[1958]

Het Condor-Team : The Bleu Jeans bedreigd / door Bert Benson ; geïll. door Huub Slijper Bert Benson[1986]

Connie's wonderland / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1954]

Cor en Chris in actie / door Ivo Groothedde ; geïllustreerd door Pol DomIvo F.J. Groothedde[1949]

Cora en Imp naar de wintersport / Jenny IJsselstein ; geïllustreerd door Anni v.d. RuitJenny IJsselstein[1929]

Cora : moderne roman voor meisjes / door Elisabeth van Bergen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth van Bergen[1964]

De cornet der ruiterij / G.A. Henty ; opnieuw bew. [naar het Engels] door W. Wijker ; geïll. door W. Hardenberg G.A. Henty[ca. 1920]

Curly in het middelpunt / door Miep van Duysen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1956]

Curly redt de show / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps[1960]

D.108 brandt : in samenwerking met de N.V. Nederlandsche Spoorwegen / door W.N. van der Sluys ; omslag van Jan F. RodrigoW.N. van der Sluys[circa 1960]D.D. ontmaskerd / door Tom Gerritsen ; geïllustreerd door G. van Straaten Tom Gerritsen[1970]

Da-da en bi-bi / door Els Mazure ; illustraties van Cilia de la Court Els Mazure[1967]

Daar heb je Jouetta weer ... : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïll. door Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1957]

Daar heb je Jouetta weer ... : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïll. door Wim Houten]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1948]

Daar komt Bianca te paard / Y. Brill ; geïll. door H. Behrens Yvonne Brill[1980]

Daar zaten zeven dikkerdjes / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Daar zijn wij weer : leeslesjes voor het derde leerjaar / door Wilha. Blokker ; gekleurde plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[1934]

Een dag uit visschen / door H. Bruining ; geïll. door J.G. KeslerH. Bruining[ca. 1922]

Dan begint het leven / door L. Overbeek Loes Overbeek Dan begint het pas... / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Rudy van GiffenJetty Donker[1964]

De Dancing Stars / door Henriëtte Kan ; geïll. door Charlotte Leene Henriëtte Kan[1986]

Een dapper matroosje / door M. Leopold M. Leopold 

Een dappere jongen / door C. Asscher-Pinkhof ; geïll. door N. Heyligers Clara Asscher-Pinkhof [ca. 1941]

Dapperheid beloond / bew. door Henriëtte Blaauw ; geïll.Henriëtte Blaauw 1921

De das in gevaar / Ad van Gils ; geïll. door Kees van Scherpenzeel Ad van Gils[1991]

De das in gevaar / Ad van Gils ; [geïll. door Luc van der Kooij]Ad van Gils[1991]

Dat ben jij Bertie : moderne roman / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Loes Overbeek[1967]

Dat is het toppunt, Barbara / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door G. van Straaten Miep van Duijsen-Stomps[1965]

Debbie doet altijd wat / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will BergD ebora de Jong[ca. 1974]

Debbie gaat op tienertoer / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will Berg Debora de Jong[1974]

Debbie wordt burgemeester / door Debbie de Jong ; geïllustreerd door Will Berg Debora de Jong[1972]

Het derde bedrijf / door Hellen Randers ; geïllustreerd door Henk Giesen Hellen Randers [1954]

Dertien jaar krijgsgevangen / door J.G. KramerJ.G. Kramer Detective tegen wil en dank / door E. van Eykern Eline van Eykern 1947

Diamantdieven in de cockpit / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1973]

Diamantsmokkelaars in de klem / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1969]

Dick Boei en de berm-bandieten / door Willy van der Heide ; [geïllustreerd door Rudy van Giffen]Willy van der Heide[1968]

Dickie Pool / door C. van AbkoudeChr. van Abkoude [s.a.]

Didi en het geheim van het Zeepaard / door Annet van Duin ; illustraties door Lies Veenhoven ; [omslag gesigneerd: Charlotte]Annet van Duin[1984]

Didi en het geheim van het Zeepaard / door Annet van Duin ; illustraties [en omslag] door Lies Veenhoven Annet van Duin[1974]

Diefstal per computer / door Harry Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harry Prins[1971]

Dieven op de Schapenkuil / door M. Bakker ; geïll. door Gerard van Straaten Martinus Bakker[ca. 1970]

Dik Trom en zijn dorpsgenooten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1928]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[circa 1950]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1964]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[circa 1975]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door Joh. Braakensiek ; omslagillustratie van Henri Pieck C. Joh. Kieviet[1952]

Dik Trom en zijn dorpsgenoten / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek ; omslag Gerard van Straaten C. Joh. Kieviet[circa 1987]

Dina's reisavontuur / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Sijtje Aafjes ; [omslag: Pol Dom]Tine Brinkgreve-Wicherink[1926]

Dina's reisavontuur / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Sijtje Aafjes ; [omslag: A. Homan]Tine Brinkgreve-Wicherink[1924]

Dineke durfal / door J.H. Brinkgreve-Entrop J.H. Brinkgreve-Entrop 

Dinie en Willy in de wigwam / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1965]De Discus brengt redding / door R. Feenstra ; geïllustreerd door G. van StraatenRuurd Feenstra[1969]

De discus in de strijd / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus in gevaar / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

De discus in volle vaart / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus komt terug / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

De discus overwint / door R. Feenstra Ruurd Feenstra De discus snelt te hulp / door R. Feenstra Ruurd Feenstra 

Do Brouwer's verloving / door M.P. Zaalberg ; geïll. door Anni v.d. Ruit M.P. Zaalberg[1929]

Doede Volkertsz. vaart uit / door G. Waar G. Waar 

Dok en de tooneelclub / door Nanda ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1932]

Een doktersfamilie in het hooge noorden / [opnieuw bewerkt naar het Noors van Agot Gjems Selmer] door T. Hellinga-Zwart ; geïllustreerd door Pol Dom Agot Gjems-Selmer [1926]

Dolf en Dickie op stap / door J.P. Baljé ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jozias Pieter Baljé [1954]

Dolly's erfenis : roman / geschreven en geïllustreerd door Hans Borrebach Hans Borrebach [1967]

Dolly speelt een toontje lager / door A. de Man Annie de Man 

Donkere wolken van twijfel en verdriet / door Linda van der Laan ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Linda van der Laan[circa 1970]

Doodse stilte / door C. Ellis C. Ellis 

Door's groeitijd / door C. Asscher-Pinkhof ; geïllustreerd door Freddie Langeler ; [omslagillustratie door Hans Borrebach] Clara Asscher-Pinkhof[ circa 1935]

Dops harde dobber / door Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1965]

De dorpsbarbier  De dorpsbarbier : komische operette in 2 akten s.a.]

Draadje's ruimtevaart-avontuur / door W.N. van der Sluys ; geïll. door G. van Straaten W.N. van der Sluys [1960]

Drie jongens in een boot / door Tjeerd Adema ; geïllustreerd door H. Giesen Tjeerd Adema[1952]

Drie jongens in het zomerkamp / door J. Slegers ; geïllustreerd door G. van Straaten Jenny Slegers-Kwakkel[1963]

Drie jongens voor de microfoon / Frans Soulier ; geïllustreerd door Hans Borrebach Frans Soulier [1955]

Drie kleine kabouters en andere verhaaltjes / door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey] 

Drie kleine kabouters : versjes voor kleine en groote kinderen / door Nellie ; met 20 teekeningen van Netty Heyligers Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][1930]

Drie kwajongens / door J. Stamperius J. Stamperius 

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door J.H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr. Joh. H Been[1987]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïll. door J.H. Isings Jr. ; [omslag: H. Giesen]Joh. H Been[1957]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslag: Henri Pieck]Joh. H Been[1939]

De drie matrozen van Michiel de Ruyter / door Joh. H. Been ; geïllustreerd door J.H. Isings Jr. ; [omslag: Henri Pieck]Joh. H Been[1939]

Drie meisjes en één paard / door Jetty Donker ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Jetty Donker[1971]

Drie poesjes en een dikke man : serie: Tante Riesje vertelt / door Ph. A. Landsberg ; [geïll. door Nans van Leeuwen]P.A. Landsberg [1948]

Drie vogels uit verschillend nest / door A. Gass-van der HoopA. Gass-van der Hoop 

Drie vriendinnetjes in de kerstvacantie / door M.J. Molanus-Stamperius ; geïllustreerd door W. Hardenberg M.J. Molanus-Stamperius[1925]

Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis / door N.W.C. Kuijk ; geïll. door J.G. Kesler N.W.C. Kuijk[1926]

Drie weken Duinrel : een vrolijk boek voor jongens / door Guus van Balkom ; geïll. door Hans Borrebach Guus van Balkom[ca. 1955]

De drieling Janneke, Ineke en Marieke / door T. van Brussel Trix van Brussel 

De drieling mee op kamp / door T. van Brussel Trix van Brussel 

Driesje Dribbel bij de dwergen / verteld en geteekend door Alfred Listal Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1930]

De droomtuin / door E. Vémor Ella Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

De dubbelgangers : een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruijter / door J.H. Been ; geïll. door T. Bottema Joh. H Been[1927]

Dubbelspel / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Herry Behrens Kees Vlieger[1982]

De duinheks / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Dick de Wilde C. Joh. Kieviet[1982]

De duinvlinder is startklaar / door W. Walden Wouter Walden (pseud. van Hans de la Rive Box) 

Het duivelsmoeras / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1960]

Duizend dagen in de lucht / door A.C.C. de Vletter ; geïll. door Pieter Das ; [bandillustratie van Pol Dom]A.C.C. de Vletter[1926]

Een dure les / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door Netty Heyligers ; [stofomslag: Henri Pieck]Tine Brinkgreve-Wicherink[1929]

Een dure les / door Tine Brinkgreve-Wicherink ; geïllustreerd door Netty Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1922]

Dus toch / door R. LentinckRona Lentinck Dusty durft het leven aan / door Hans de Groot-Canté ; ontwerp omslag van L.E. Santo Hans de Groot-Canté 1973

Het dwergjesfeest / versjes van Alfred Listal ; met platen van Freddie Langeler Alfred Listal [pseud. van Willem Frederik Gouwe][circa 1930]

Echt iets voor Loes en Noortje / door Trix van Brussel ; geïllustreerd door Charlotte Leene Trix van Brussel[1983]

Echt weer Miesje Sandelhout! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[ca. 1959]

Echt weer Miesje Sandelhout! / door Pieter Nierop ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Pieter Nierop[1968]

Een echte robbedoes / door Nanda ; geïll. door Pol Dom Nanda [pseud. van Fernanda M.B. Trautwein][1932]

Een echte vakantie / door Rita van Duren ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rita van Duren[1970]

Eddy's eerste schooldag / door A. Loon Albert Loon 

Edison, de tovenaar van Menlo-Park / door W.N. van der Sluys ; geïllustreerd door Friso Henstra W.N. van der Sluys[1953]

Edna's geluk / door E. Turner ; vert. [uit het Engels] van N. van Hichtum E. Turner[1921]

De Eendracht vol onder zeil : een boek van de zee voor de jeugd / door Henk van Delden ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Henk van Delden[1978]

Eenmaal spreekt het hart / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1943]

Eenmaal spreekt het hart / door Rona Lentinck ; geïllustreerd door Hans Borrebach Rona Lentinck[1943]

Eiko van den Reigerhof / door Johan Fabricius ; geïllustreerd door den schrijver Johan Fabricius[1922]

Het eiland der verschrikking / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1959]

Eilandje in de grote stad : roman voor meisjes / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door Bianca Loes Overbeek[1967]

Het einde van Lo's bakvischtijd / door Jo Nabben ; met 25 teekeningen van Henri Pieck Jo Nabben[1927]

Eindelijk vrij! / bew. door Henriëtte Blaauw ; geïll. [door Henry Morin]Henriëtte Blaauw[1921]

Eliza / door Valerian Tornius ; bewerkt [naar het Duits] door D.A. Cramer-Schaap ; geïllustr. door B. Midderigh-Bokhorst Valerian Tornius[1926]

Elke maand een ander dier / door G.J. Visscher G.J. Visscher Elma en Anita / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Cok Grashoff[1967]

Elma en Anita / Cok Grashoff ; illustraties Rudy van Giffen Cok Grashoff[1971]

Elma en Marijke / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Cok Grashoff[1965]

Els en Mia uit de vijfde klas / door Corrie Muntinga ; geïllustreerd door Hans Borrebach Corrie Muntinga[1960]

Els en Nienke doen hun best / Anke de Graaf ; illustraties Lies Veenhoven Anke de Graaf[1968]

Els neemt de leiding / door A. van OortA. van Oort 

Elselinda : logboek van " 'n jonge blom" / door L. van der Meer-Prins ; geïll. door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[ca. 1950]

Elselinda : logboek van " 'n jonge blom" / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door Hans Borrebach L. van der Meer-Prins[1954]

Elsie / door E. VémorElla Vémor (pseud. van Annie van Essen-Bosch) 

Elsje / door A.C. KuiperA.C. Kuiper Emmie en haar broertje Wim / Gerda van der Hout ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Gerda van der Hout[1969]

Ems pakt aan / door L. RinsesLida Rinses En in die sneeuwbal zit ik / door Willy Corsari ; geïllustreerd door Hans Borrebach W. Corsari[1952]

En toch is Lenneke blij / Willy van Roode ; geïll. door Lies Veenhoven Willy van Roode[1978]

En toen kwam die ander... / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door F. Manders Harriët Hoppen[circa 1972]

En waarom niet? / door Harriët Hoppen ; Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1961]

En waarom niet? / door Harriët Hoppen ; Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1964]

Ena's vacantie / door L. Huisinga-Scaf ; geïll. door N. van Leeuwen L. Huisinga-Scaf[1932]

Engelientje / door R. Warmerdam Rie Warmerdam 

Engelientje en de gele wandelstok / door R. Warmerdam Rie Warmerdam 

Engelientje en de tuinkabouter / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1963]

Engelientje en de Waterjuffer / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1970]

Engelientje en het eiland in de blauwe zee / door Rie Warmerdam ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1963]

Engelientje in Circus Vrolijk / door Rie Warmerdam ; geïll. door Rudy van Giffen Rie Warmerdam [1970]

Er zijn zovele wegen / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Anke de Graaf [1969]

Euro-5: een gevaarlijk experiment : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1985]

Euro-5: groot alarm voor Sectie-5 : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1980]

Euro-5: in de macht van de schorpioen : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1982]

Euro-5: machten uit het heelal / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1982]

Euro-5: op drift in de tijd / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Bert Benson [1978]

Euro-5: slaven uit de ruimte : (science-fiction) / door Bert Benson ; geïllustreerd door Gerard van StraatenBert Benson [1977]

Eva's ogen gaan open / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt [1939]

Everdientje en Francientje / door F. Hagers ; geïll. door R. van Giffen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1976]

Familie Lorentz / door W. Heimburg Wilhelmine Heimburg Fanchon het orgelmeisje : opera in drie akten / muziek van F.H. Himmel F.H. Himmel[s.a.]

Feest in huize Roezemoes / Thea Witteveen ; illustraties door Lies Veenhoven Thea Witteveen[1973]

Feest in Taormina / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ans van Breda[1963]

Feest op Sonnevanck / door L. van der Meer-Prins ; geïllustreerd door H. Giesen L. van der Meer-Prins[1953]

Feest voor tante Map / door Anke de Graaf ; geïllustreerd door G. van Straaten Anke de Graaf[1967]

Feestboek voor het familieleven en het gezellig verkeer : bevattende eene groote verscheidenheid van gelukwenschen, feestzangen, drinkliederen (...) / door S. WillemsonS. Willemson[s.a.]

Feestcourant 9-10 juli 1913 : uitgegeven door het uitvoerend comité ter viering van het 100-jarig bestaan van het herstel van Neerland's onafhankelijkheid 1913

Feestgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Natuur- en Letterkundig Genootschap "Solus Nemo Satis Sapit" te Alkmaar, 21 oct. 1882 / [met bijdragen van J.J. de Gelder, A.J.P. Oort en C.W. Bruinvis] ... [et al.]J.J. de Gelder 1882

Feestliederen ter herinnering aan Alkmaar's victorie, bevochten van 21 aug. tot 8 oct. 1573 / door M.H. Kluitman M.H. Kluitman 1873

Fietsclub "De Groote Beer" / door P. van Abkoude Jr ; geïllustreerd door D.A. Buéno de Mesquita Pieter van Abkoude [1925]

Fietsclub "krap bij kas" / door Y. Brill Yvonne Brill Fietsclub "krap bij kas" maakt het helemaal / door Yvonne Brill ; geïll. door Herry Behrens Yvonne Brill[1983]

Een fijne verjaardag : serie: tante Riesje vertelt / door Ph.A. Landsberg ; [geïllustreerd door Nans van Leeuwen]P.A. Landsberg[1948]

De fijnste vakantie van Tip en Joosje / door C. Phaff Charlotte Phaff 

Filmster tegen wil en dank / door Ans van Breda ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Ans van Breda[1962]

Filmsterretje / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Rie Reinderhoff J.H. Brinkgreve-Entrop[1935]

De flinkste jongen van het dorp / naar het Deensch van E. Kraft door Betsy ; geïll. door J.G. Kesler E. Kraft[1923]

Flips Indische lotgevallen / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom N.K. Bieger [1930]

Flits tegen Flits / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door G. van Straaten Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1966]

Floortje Bellefleur als fotomodel / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur bakt pannekoeken / Cok Grashoff ; geïll. door Lies Veenhoven Cok Grashoff[ca. 1972]

Floortje Bellefleur / door Cok Grashoff ; illustraties Lies Veenhoven Cok Grashoff[1968]

Floortje Bellefleur en de kinderkermis / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[circa 1975]

Floortje Bellefleur en haar hamster / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur en het dorpsfeest / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur en het schoolreisje / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur gaat naar Texel / Cok Grashoff ; ill. door Lies Veenhoven Cok Grashoff[ca. 1970]

Floortje Bellefleur in de zwemvierdaagse / Cok Grashoff ; geïll. door Charlotte Leene Cok Grashoff[ca. 1992]

Floortje Bellefleur is jarig / door C. Grashoff Cok Grashoff 

Floortje Bellefleur krijgt een pony / Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1982]

Floortje Bellefleur maakt de schoolkrant / Cok Grashoff ; illustraties door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1970]

Floortje Bellefleur op jazzballet / Cok Grashoff ; geïll. door Charlotte Leene Cok Grashoff[1993]

Floortje Bellefleur redt een hondje / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1977]

Floortje Bellefleur wint een kangoeroe / Cok Grashoff ; illustraties door Lies Veenhoven Cok Grashoff[1972]

Floris de Vijfde / door E. Molt ; geïll. door H.C. Louwerse E. Molt 1906

Floris de Vijfde / door E. Molt ; geïll. door H.C. Louwerse E. Molt 1918

Fokje luistert naar de wind ... / door Hans de Groot-Canté ; [geïllustreerd door Rudy van Giffen]Hans de Groot-Canté [1969]

Frank Distel : de tijgerbende op eendenjacht / door Arie van der Lugt ; geïllustreerd door F. Manders Arie van der Lugt[1974]

Frank en zijn poes-je Bef / door Els Lucas ; illustraties van Gerard van Straaten Els Lucas[1970]

Frank komt terug / door Nietha den Hartogh ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nietha den Hartogh [1952]

Frank Vrijdag / door C. Krienen Charles Krienen 

Franka en haar zusje Carla / door Heleen van Nulandt ; geïllustreerd door Babs van Wely Heleen van Nulandt [1971]

Franka en haar zusje Carla / door Heleen van Nulandt ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard Heleen van Nulandt[1967]

Franka op huize Golfzang / door H. van Nulandt Heleen van Nulandt 

Frans en Bertie Huizinga / door C. Poll ; geïllustreerd door Hans Borrebach Cornelia Poll[1934]

Frans en het geheim : een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching / door M. Boddaert ; geïll. door O. Geerling Marie Agatha Boddaert[1917]

Frans en het geheim : een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching / door M. Boddaert ; met twee plaatjes van L. Landré Marie Agatha Boddaert[1909]

Frans Franssen wint de Tour / door Hans Bakker ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Hans Bakker[1969]

Frans van Dorentil / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door A. Rünkel ; [omslag door Henri Pieck]C. Joh. Kieviet[1927]

Freek van den groentenboer / door Charles Krienen ; geïllustreerd door Pol Dom Charles Krienen[1927]

De Friezen van het Flevo-Meer / door E. Zandstra ; geïllustreerd door Pol Dom Evert Zandstra[1945]

De Friezen van het Flevo-Meer / door E. Zandstra ; [illustratie van Gerard van Straaten]Evert Zandstra[1953]

Frits Deelman en de diepzeeduikers / door L. Rousseau Leon Rousseau 

Frits Deelman en de groene hel / door L. Rousseau Leon Rousseau 

Frits Deelman en de zwarte atoomduikboot / door Leon Rousseau ; geïllustreerd door Friso Henstra ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Tjeerd Adema Leon Rousseau[1959]

Frits Deelman : de verborgen zuidpoolbasis / door Leon Rousseau ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Th.A.J. Koesen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Leon Rousseau[1969]

Frits Deelman : de zwarte atoomduikboot / door Leon Rousseau ; geïllustreerd door Rudy van Giffen ; uit het Zuidafrikaans vertaald door Tjeerd Adema Leon Rousseau[1968]

Frits en Frans, de crossers van Duindorp / door Jan de Bruin ; geïllustreerd door Reint de Jonge Jan de Bruin[circa 1980]

Frits en Frans en de rode Olifant / Jan de Bruin ; geïllustreerd door Reint de Jonge Jan de Bruin[circa 1975]

Frits en Frans geven vol gas / door J. de Bruin Jan de Bruin 

Frits en Frans met de Olifant naar Engeland / door Jan de Bruin ; geïll. door Reint de Jonge Jan de Bruin[ca. 1979]

Frits en Frans voor de film / door J. de Bruin Jan de Bruin 

Frits van Duuren / door C. van Abkoude Chr. van Abkoude [s.a.]

Frits Wardland / door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1925]

Frits Wardland / door C. Joh. Kieviet ; met illustratie's van Joh. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1901]

Fulco de minstreel / door C. Joh. Kieviet ; geïll. door D. de Wilde C. Joh. Kieviet 1982

Fulco de minstreel : een historisch verhaal uit den tijd van graaf Jan I, voor jongelieden / door C. Joh. Kieviet ; met platen van J. Braakensiek C. Joh. Kieviet[1909]

Het gaat om jou, Saskia / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1973]

Het gebeurde in Drimmelo / door Els de Groen ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Els de Groen[circa 1976]

Gedichten / door J. HoekJ. Hoek[1877]

Geen tijd voor dromen / door Harriët Hoppen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harriët Hoppen[1965]

Geertje heeft vakantie / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Cok Grashoff[1970]

Een geheim, en andere verhaaltjes  Een geheim en andere verhaaltjes / bijeengebracht en naverteld door Nellie Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][ca. 1920]

Een geheim en andere verhaaltjes / door Nellie ; geïll. door N. Heyligers Nellie [pseud. van Jacoba M.P. van Kol-Porrey][1931]

Het geheim van de adelaarsburcht / door Berend Jager ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Berend Jager[circa 1965]

Het geheim van de bronzen koning / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1964]

Het geheim van de Egyptenaar / door Aad van Rooy ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Aad van Rooy [pseud. van Adrianus Petrus Maria de Beer][1967]

Het geheim van de gele raadsheer / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1963]

Het geheim van de Inca-speer / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[ca. 1960]

Het geheim van de Sémaphore / door Jan Louwman ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Jan Louwman[1962]

Het geheim van de vier stenen varkens / door Guus Betlem ; geïllustreerd [door] G. van Straaten Guus Betlem[1957]

Het geheim van de witte dame / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1963]

Het geheim van de zwarte toren / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1961]

\Het geheim van den grijsaard / door G.J. Meinen ; met illustraties van Willem Hardenberg Gerrit Jan Meinen[1916]

Het geheim van den Kriemelsberg : (Ermelosche avonturen) / door N.K. Bieger ; geïllustreerd door Pol Dom ; [omslag door Henri Pieck]N.K. Bieger [1929]

Het geheim van het oorlogswrak / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Kees Vlieger[1970]

Het geheim van het witte paard / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Gerard van Straaten[1962]

Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij, 1864-2014 / met bijdragen van Marnix Croes, Berry Dongelmans, Janneke van der Veer ... [en anderen]Marnix Croes 2014

Het geheim van tante Saar / door Henriëtte Blaauw ; geïll. door Henri Pieck Henriëtte Blaauw[1931]

't Geheim van Tip en Joosje / Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1955]

't Geheim van Tip en Joosje / door Charlotte Phaff ; geïll. door Lies Veenhoven Charlotte Phaff[1960]

Geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïll. door R. van Giffen Beene Dubbelboer[1979]

Geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïll. door R. van Giffen Beene Dubbelboer[ca. 1969]

Het geheim verzet / door B. Dubbelboer ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Beene Dubbelboer[1964]

De geheime club van Brammetje Bond / door J. Louwman Jan Louwman 

De geheime lading van de Gladstone / door Kees den Otter ; geïll. door G. van Straaten Kees den Otter[1964]

Geheimen rond het Hoge Huis / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt [1966]

De geheimzinnig inbreker / door C. Goudriaan ; geïllustreerd door Pol Dom C. Goudriaan[1931]

De geheimzinnig oase : een avontuur van Peter Fleming / door P. Joh. Zonruiter ; geïllustreerd door G. van Straaten P. Joh. Zonruiter [1955]

De geheimzinnige eilanden / door D. Ker ; opnieuw bew. door W. Wijker ; geïll. door W.K. de Bruin D. Ker[1919]

Het geheimzinnige landhuis / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Gerard van Straaten Kees Vlieger[1979]

De geheimzinnige overrompeling / door F. Hoffman F. Hoffman 

De geheimzinnige raketbasis / door Harry Prins ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Harry Prins[1972]

Geketend in het duister / door Kees Vlieger ; geïllustreerd door Herry Behrens Kees Vlieger 1983

Gelijk spel / door Rona Lentinck ; geïll. door Hans Borrebach Rona Lentinck[1942]

Het geluk is als de sterren / door Marianne Elshout ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Marianne Elshout[1970]

Geluk is in de mode / door Inge Molenhof ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Inge Molenhof[1966]

Geluk is in de mode / door Inge Molenhof ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Inge Molenhof[1962]

Het geluk kwam in de lente / door Willy van Roode ; ontwerp omslag L.E. Santo Willy van Roode 1973

Een gelukkig viertal / door A. Hoog ; geïll. door O. Geerling Aletta Hoog[ca. 1924]

Een gelukkig viertal / door A. Hoog ; geïll. door O. Geerling Aletta Hoog[ca. 1914]

De geschaakte bruid / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1982

De gestolen uitvinding / door Tom Gerritsen ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Tom Gerritsen[1971]

Een gewichtige dag / door E. Turner ; geautoriseerde vert. uit het Engelsch van J. d. R. ; [geïll. door H. Copping] E. Turner[ca. 1916]

De gewonnen kano / door Nico van der Hoeven ; geïllustreerd door Titus Leeser Nico van der Hoeven[1935]

Gisteren begon de lente / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1972]

Gisteren is voorbij / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door F. Manders Gerdi van Rijswijck[1968]

Goed spoor, verkenners! : een padvindersverhaal / door Guus Betlem Jr. ; geïllustreerd door G. van Straaten Guus Betlem[circa 1960]

Goéd zo, Marjolein! / door F. Hagers ; geïll. door H. Giesen Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][ca. 1950]

Goed zo, Marjolein / door Freddy Hagers ; geïll. door Will Berg Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1980]

Het goede spoor : een padvinders-verhaal / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd door Pol Dom Jac. Berghuis Jr. [1933]

Goede vaart, Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1974]

Goede vaart, Kameleon / door H. de Roos ; geïllustreerd door G. van Straaten Hotze de Roos[1961]

Goede vriendjes / door M. Leopold M. Leopold 

Goeden morgen! / door Adona Adona [pesud. van Mevr. Donath-van der Scheer][ca. 1897]

Goeie reis, allemaal! : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [geïllustreerd door Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1952]

Goeie reis, allemaal! : een boek voor oudere meisjes / door Freddy Hagers ; [illustraties en omslag: Hans Borrebach]Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem][1946]

Golda kijkt naar de horizon / door Loes Overbeek ; geïllustreerd door F. Manders Loes Overbeek[1970]

De goniometrishe verhoudingen behandeld als inleiding tot de goniometrie / door W.F. Koppeschaar W.F. Koppeschaar Jr. 1902

Het goud van de Ophir / door Dirk Dixon ; geïllustreerd door Gerard van StraatenDirk Dixon[1966]

Gouden daden / naar verschillende bronnen bewerkt door C. Joh. Kieviet ; geïllustreerd door O. GeerlingC. Joh. Kieviet[circa 1914]

De gouden schat / door Jenny Slegers-Kwakkel ; geïllustreerd door Hans Borrebach Jenny Slegers-Kwakkel[circa 1960]

Het gouden sleuteltje / door Corrie Lührs ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Corrie Lührs[1965]

De gouden vogel en andere verhalen / opnieuw verteld door Henriëtte Blaauw ; geïllustreerd door Frans van Noorden ; [omslagtekening door Johanna Coster]Henriëtte Blaauw[1931]

Goudmijn Kirondatal / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[circa 1959]

Goudmijn Kirondatal / door J.G. Thieme ; geïllustreerd door G. van Straaten Johann Gottfried Thieme[1955]

Gravin Aleida : historisch verhaal / door P. Visser ; geïll. door J.H. Isings Jr.P. Visser 1909

De grensruiters / door Theo Frank ; geïllustreerd door Pol Dom Paulus L.C. (Pol) Dom[1944]

Grijze Eekhoorn kruist het spoor / door Theo Frank ; geïll. door G. van Straaten Theo Frank[1958]

Het groot winteravondboek : de gouden appelen / door N. van Hichtum ; met illustraties van Pol Dom Nienke van Hichtum [pseud. van Sjoukje Troelstra-Bokma de Boer][1925]

Het groote sportboek voor jongens / onder red. van H. van Booven ; en met medew. van L.F. Bouman ... [et al.] ; [met ill. van Henri Pieck ... et al. ; omslagtek. door Pol Dom]H. van Booven[1928]

Grootmoeder's tooverdoos / door N. van Sillevoldt-Haasse N. van Sillevoldt-Haasse 

De grootste factor / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustreerd door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt [1939]

Een grote stap vooruit / door Wilha. Blokker ; plaatjes van Sijtje Aafjes Wilhelmina Blokker[circa 1939]

De grote verandering / door Ada van Oordt ; geïllustreerd door Hans Borrebach Ada van Oordt[1939]

De guitige bruiloftsgast : toepasselijke stukjes en voordrachten voor een of twee personen / door W. Mets TznW. Mets Tzn.[ca. 1900]

Gullivers reizen / door Jonathan Swift ; naverteld door Liesbeth van der Jagt ; geïllustreerd door Pax Steen Jonathan Swift[1979]

Ha! die Barbara! / door Miep van Duijsen Stomps ; geïll. door G. van Straaten Miep van Duijsen-Stomps[1967]

Haar zusters / door F. Jehu Felicie Jehu Hakbek, de kraai / door S. Franke ; geïll. door J.G. Kesler S. Franke[1928]

Haken : nieuwe handleiding tot het aanleeren van het haken / door H.J. van Wessem H.J. van Wessem[ca. 1925]

Hallo Marjolein / door F. Hagers Freddy Hagers [pseud. van Guus Betlem] 

Han en Mien / door W. Blokker Wilhelmina Blokker[s.a.].

Het handelsrekenen : handboek voor allen, die examen in dit vak willen afleggen en voor zelfonderricht / door M.W.G. Kop en P.N. van der BruggeM.W.G. Kop1916

Handwerken : handleiding tot het geven van onderwijs op de school : 2e gedeelte: merken, naaien, verstellen van naaiwerk, knippen / door C.M.W. WalesonC.M.W. Waleson 1886 

Hanneke / door F. Jehu Felicie Jehu 

Hanneke op zomerkamp / door Debbie de Jong ; geïll. door W. Berg Debora de Jong[1974]

Hans en haar broertjes / door J.H. Brinkgreve-Entrop ; geïll. door Hans Borrebach J.H. Brinkgreve-Entrop[1934]

Hans en Jans zijn goede vrienden / door S. Franke S. Franke 

Hans Sterk de olifantenjager : avonturen uit het leven in Zuid-Afrika / naar het Engelsch van kapitein Drayson ; voor de Nederlandsche jeugd bew. door J.A. Bientjes kapitein Drayson [ca. 1911]

Happy end in Palma / door E. Mazure Els Mazure 

Harm Jan en Tie-ne-ke gaan lo-ge-ren / door M. Bakker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Martinus Bakker[1974]

Harm Jan en Tie-ne-ke in de win-ter / door M. Bakker ; met gekleurde plaatjes van Gerard van Straaten Martinus Bakker[1981]

Harm Jan en Tie-ne-ke ma-ken pret / door M. Bakker ; illustraties van Gerard van Straaten Martinus Bakker[circa 1969]

Harm Jan en Tie-ne-ke op de fiets / door M. Bakker ; illustraties van Gerard van Straaten Martinus Bakker[circa 1973]

Harry van de Union Pacific / door J.W. van der Klei ; geïll. door P. Dom J.W. van der Klei[s.a.]

Het hart wil ook zijn deel / Elisabeth Stelli ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Elisabeth Stelli [pseud. van Len van Hemert][1963]

Hazehartje / door C. GrashoffCok Grashoff 

Hazehartje gaat logeren / Cok Grashoff ; illustraties Jan van Oosten Cok Grashoff[1965]

Hazehartje op reis / door Cok Grashoff ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cok Grashoff[circa 1960]

Heb 't goed, Katrijne / door Joan Bruineman ; geïll. door G. van Straaten Joan Bruineman[1967]

Het heele troepje / door Elise Bronkhorst ; plaatjes van Greta Bosch van Drakestein Elise Bronkhorst[circa 1945]

Heemskerck op Nova Zembla : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd [door A.H. Gouwe]P. Visser[1913]

Heemskerck op Nova Zembla : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd door A.H. Gouwe P. Visser[1924]

Heemskerck voor Gibraltar : historisch verhaal / door P. Visser ; geïllustreerd door H.C. Louwerse P. Visser 1918

Heilwensch aan het Zilveren Paar H. van den Berg en Gesina Bruinvis op den 11 october 1873 / door F.G- F.G.[1873]

Hein krijgt berouw / door G. Geertsema ; geïll. door O. Verhagen G. Geertsema[1933]

Hein Stavast / door C. van Abkoude ; met 75 teekeningen van J. RinkeChr. van Abkoude 1916

Hein Stavast / door C. van Abkoude ; met 75 teekeningen van J. RinkeChr. van Abkoude 1919

Heintje / door Els Hofker ; geïllustreerd door Jan F. Rodrigo E. Hofker[1970]

Heintje's eerste schooldag / door E. Hofker E. Hofker 

Heintje's groote vacantie / door Joh. H. Been (Hendrik Eben) ; geïllustreerd door Joh. Braakensiek Joh. H Been[1905]

Het hek van de dam / door Ronny van den Eerenbeemt ; geïllustreerd door G. van Straaten Ronny van den Eerenbeemt[circa 1965]

De helden van Waterland : een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog / door H. Gras ; [geïll. door Jan Sluijters]H. Gras[1911]

Een heldin / door A.C. Kuiper A.C. Kuiper Heleen heeft vacantie / door [N.] Meijboom-Veltman ; geïllustreerd door Hans Borrebach Nell Meijboom-Veltman[1948]

Helen's handicap / door A.M. Nachenius-Roegholt ; geïllustr. door Hans Borrebach A.M. Nachenius-Roegholt[1938]

De herfst bracht nieuw geluk / door Willy van Roode ; omslag Herry Behrens Willy van Roode 1982

De herstemming : nog een woord aan de kiezers / door P. van Bemmelen P. van Bemmelen 1868

Het kan verkeeren / door N.W.C. Kuyk ; geïllustreerd door Anni v.d. Ruit N.W.C. Kuijk[1928]

Hiep, hiep, hoera voor Akkerwoude / H. de Roos ; geïllustreerd door Pol Dom Hotze de Roos[1951]

Hiep, hiep voor Swiep! : allemaal anders, allemaal eender / J.H. uit den Bogaard ; geïllustreerd door Marjolein uit den Bogaard John Henry uit den Bogaard[1966]

Hier Holland radio / door W.N. van der Sluys W.N. van der Sluys Hier is Mieke Moermans weer / door Cor van den Tol ; geïllustreerd door Lies Veenhoven Cor van den Tol[ca. 1970]

Hier Radio-Mars! : modern jongensboek / door Jac. Berghuis Jr. ; geïll. door Hans Borrebach Jac. Berghuis Jr.[1932]

De "Hilly" vaart uit / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan Martin[1971]

De "Hilly" vaart uit / door Jan Martin ; geïllustreerd door G. van Straaten Jan Martin[1968]

Hoe de sterrekindertjes uit spelen gaan / door F. Langeler Freddie Langeler[ca. 1950]

Hoe eindeloos is de horizon / door Gerdi van Rijswijck ; geïllustreerd door Rudy van Giffen Gerdi van Rijswijck [1970]

Hoe Fred aviateur werd / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Jan Lutz Chr. van Abkoude [1931]

Hoe het Lies en Loek verder ging / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1924]

Hoe het Lies en Loek verder ging / door T. Brinkgreve-Wicherink ; geïll. door N. Heyligers Tine Brinkgreve-Wicherink[1925]

Hoe het na 1000 weken werd / door Netty Koen-Conrad ; geïllustreerd door Hans Borrebach Netty Koen-Conrad[1960]

Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg / door Chr. van Abkoude ; geïllustreerd door Jan Rinke Chr. van Abkoude [1921]

Hoe Jaap Bekkers een fiets kreeg / door Chr. van Abkoude ; met 25 teekeningen van D.A. Bueno de Mesquita Chr. van Abkoude [circa 1925]

Hoe Jaap vrienden kreeg / door G. ten Napel ; geïll. door Pol Dom G. ten Napel[1941]

Hoe moet dat nu, Curly? / door Miep van Duijsen Stomps ; geïllustreerd door Hans Borrebach Miep van Duijsen-Stomps