Rainbow

De Rainbow Pocketboeken (of Rainbow Pockets) is een boekenreeks van nationale en internationale boeken, bloemlezingen en dichtbundels binnen het Nederlands taalgebied. De reeks is herkenbaar aan het regenboogicoon op het omslag.

De Rainbow Pocketboeken werden uitgegeven door Uitgeverij Maarten Muntinga, maar staan onder eigen naam bekend. De eerste uitgaven van Rainbow Pockets werden genummerd en waren ook herkenbaar aan een duidelijk geelkleurige rug met zwarte letteropdruk. Aanvankelijk werden de Rainbow Pockets uitgegeven als goedkopere herdruk van een reeds bestaand werk dat al een goede verkoop had gekend en waar nog vraag naar was. Later verschenen er ook uitgaven die door uitgeverij Muntinga samengesteld of geredigeerd werden, zoals de bloemlezing "Doen en laten" uit het werk van de dichteres Judith Herzberg.

Op 22 augustus 2012 maakte uitgeverij Muntinga bekend haar faillissement aan te vragen. Als reden noemt hij de slechte markt en de komst van de E-reader. In oktober 2012 werd bekend dat met De Harmonie, uitgever van onder meer Harry Potter een partner was gevonden voor een doorstart van de pockets via de nieuwe uitgeverij Rainbow bv.