Koningin Juliana (1949 - 1980)

Munten uit onze collectie

Centen

Jaar:   Totale uitgifte

1980   15.300.000
1979   15.000.000
1978   15.000.000
1977   15.000.000
1976   15.000.000
1975   25.000.000
1974   46.000.000
1973   34.000.000
1972   40.000.000
1971   70.000.000
1970 100.000.000
1969  c50.000.000
1969  f50.000.000
1968   28.000.000
1967 140.000.000
1966 104.000.000
1965   91.000.000
1964   73.000.000
1963   70.000.000
1962   57.000.000
1961   52.000.000
1960   40.000.000
1959   36.000.000
1958   34.000.000
1957   48.000.000
1956   34.800.000
1955   52.000.000
1954   54.000.000
1953   54.000.000
1952   68.000.000
1951   45.800.000
1950   46.400.000

Stuivers

Jaar     Totale uitgifte

1980    252.500.000
1979      80.000.000
1978      60.000.000
1977      50.000.000
1976      50.000.000
1975      46.000.000
1974      20.000.000
1973      22.000.000
1972      25.000.000
1971      25.000.000
1970      22.000.000
1969     c11.000.000
1969       f5.000.000
1967      32.000.000
1966      22.000.000
1965      28.000.000
1964      21.000.000
1963      18.000.000
1962      15.000.000
1961      12.000.000
1960      11.000.000
1958        9.000.000
1957      16.000.000
1956        7.400.000
1955      11.400.000
1954      14.000.000
1953      12.000.000
1952      14.400.000
1951      16.200.000
1950       18.600.000

Dubbeltjes

Jaar   Totale uitgifte

1980    195.300.000
1979    120.000.000
1978    110.000.000
1977    100.000.000
1976      85.000.000
1975    110.000.000
1974      75.000.000
1973      90.000.000
1972      60.000.000
1971      55.000.000
1970      50.000.000
1969     c24.000.000
1969     f28.000.000
1968      42.000.000
1967      39.000.000
1966      44.000.000
1965      59.000.000
1964      41.000.000
1963      35.000.000
1962      30.000.000
1961      25.000.000
1960      12.000.000
1959      44.000.000
1958     34.000.000
1957     18.600.000
1956     12.000.000
1955     18.200.000
1954       8.200.000
1951     54.200.000
1950     45.800.000

Kwartjes

Jaar   Totale uitgifte

1980   159.300.000
1979     45.000.000
1978     35.000.000
1977     55.000.000
1976     64.000.000
1975     25.000.000
1974     10.000.000
1973     45.000.000
1972     50.000.000
1971     40.000.000
1970     39.000.000
1969   c21.000.000
1969    f14.000.000
1968     26.000.000
1967     18.000.000
1966     25.000.000
1965     18.000.000
1964     25.000.000
1963     18.000.000
1962     12.000.000
1961       6.000.000
1960      9.000.000
1958     15.000.000
1957      8.000.000
1956      8.000.000
1955    10.000.000
1954      6.400.000
1951    33.200.000
1950    38.400.000

Gulden

Zilver 

Jaar  Totale uitgifte

1967    7.000.000
1966    5.000.000
1965   21.000.000
1964    9.000.000
1963    5.000.000
1958  30.000.000
1957  27.000.000
1956  38.900.000
1955  37.500.000
1954    6.600.000

Gulden

Nikkel

Jaar   Totale uitgifte
1980  118.300.000
1979    25.000.000
1978    30.000.000
1977    38.000.000
1976    32.000.000
1975     9.000.000
1973   27.000.000
1972   60.000.000
1971   50.000.000
1970   18.000.000
1969  c15.500.000
1969  f27.500.000
1968   61.000.000
1967   31.000.000

Rijksdaalder

Zilver

Jaar   Totale uitgifte

1966   5.000.000
1964   2.800.000
1963   4.000.000
1962   5.000.000
1961  10.000.000
1960  12.800.000
1959   7.200.000

Rijksdaalder 

Nikkel

Jaar  Totale uitgifte

1980  37.300.000

1978    5.000.000
1972   20.000.000
1971     8.000.000
1970   22.000.000
1969  c15.600.000
1969    f1.200.000

Juliana

Juliana, koningin der Nederlanden (1948-1980), werd geboren in 1909 als dochter van koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg- Schwerin. Zij huwde in 1937 Bernhard van Lippe-Biesterfeld, volgde in 1948 haar moeder op en abdiceerde in 1980 ten behoeve van haar dochter Beatrix. De eerste Nederlandse circulatiemunten met haar portret waren de 1, 5, 10 en 25 cent 1950, ontworpen Door Wenckebach, in 1954 resp. 1959 gevolgd door zilveren guldens en rijksdaalders van dezelfde ontwerper.

Vanwege de stijgende zilverprijs werden de beide laatste denominaties vanaf 1969 vervangen door nikkelen munten met dezelfde beeldenaar en op 1 jan. 1973 buiten omloop gesteld. Ter gelegenheid van 400 jaar Unie van Utrecht werd in 1979 een rijksdaalder uitgegeven met dezelfde voorzijde als eerder uitgegeven rijksdaalders.

Voorts werden met haar beeltenis uitgegeven het bevrijdingstientje 1970 (ontwerp Wenckebach) en het jubileumtientje 1973 (ontwerp Bruijn-van Rood). Het meest recente muntportret van Juliana dateert uit 1980. Ter gelegenheid van de opvolging door Beatrix, zijn speciale guldens en rijksdaalders uitgegeven waarop beide koninginnen staan afgebeeld, naar ontwerpen van Bruyn-van Rood.

Schematischer komt haar portret voor op de 50 gulden 1987 ter gelegenheid van haar 50-jarig huwelijk (ontwerp Hadders) en op de 50 gulden 1990 ter gelegenheid van 100 jaar koninginnen (ontwerp Struycken). Voor verzamelaars werden enkele jaargangen gouden dukaten geslagen, waarop niet Juliana's portret, maar naar oud gebruik een anonieme ridder staat.

De enige circulatiemunt van Suriname waarop haar portret staat, is de gulden naar het ontwerp van Hekman, geslagen in 1962 en 1966, waarbij de nooit eerder op Nederlandse munten getoonde halsafsnede opvalt.

In de Nederlandse Antillen zien we haar beeltenis op de circulatiemunten van 1/10, ½, 1 en 2½ gulden (ontwerp vz Wenckebach) en op de jubileummunt van 10 gulden 1978 (ontwerp Bruyn-van Rood). Voorts staat haar portret op Antilliaanse verzamelaarsmunten van 25 gulden (1973, 1976, 1977, 1979), 100 gulden (1978), 200 gulden (1976) en 300 gulden (1977, 1980). Voor al deze verzamelaarsmunten werden de oude portretten van Wenckebach en Bruyn-van Rood gebruikt.

Het portret van Juliana komt niet voor op de Nederlandse bankbiljetten, omdat het niet de gewoonte van De Nederlandsche Bank is om regerende vorsten op bankbiljetten af te beelden. Wel treffen we haar borstbeeld aan op Nederlandse muntbiljetten van 2½ en 1 gulden (8 aug. 1949, handtekening Lieftinck), die het tekort aan munten van dezelfde waarden tijdelijk moesten opvangen en die gedrukt zijn bij Joh. Enschedé en Zonen.

Voorts staat het portret van Juliana op twee series muntbiljetten van Nederlands Nieuw-Guinea die uitgegeven zijn onder verantwoordelijkheid van de minister zonder portefeuille, gedateerd 2 jan. 1950 en van de minister van overzeese rijksdelen, gedateerd 8 dec. 1954. Ook deze biljetten werden bij Joh. Enschedé en Zonen gedrukt.