Zwijsen

Uitgeverij Zwijsen is een Nederlandse uitgeverij van educatieve boeken voor peuters, kleuters en basisschoolleerlingen. Monseigneur Joannes Zwijsen stond aan de basis van het bedrijf (oorspronkelijk van de Fraters van Tilburg), door in 1846 de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis (RKJW) op te richten in Tilburg. Uitgeverij Zwijsen is een uitgever in het basisonderwijs en het VVE. Lesmethoden zoals Schatkist, Veilig leren lezen (kim- en 2e maanversie), Estafette, Pennenstreken en De Zaken van Zwijsen vallen onder de uitgeverij.

De eerste uitgave van RKJW komt uit in 1850 en is genaamd Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen. Dit is het eerste in een vierdelige serie, die het begin inluidt van een historie van educatieve boeken voor zowel school- als thuisgebruik. In 1908 wordt de interne opleiding van de Fraters van Tilburg voor frateronderwijzers omgezet in een door het rijk erkende kweekschool.

RKJW brengt in 1927 het eerste Nederlandse Puk en Muk-verhaal uit, geschreven door frater Franciscus van Ostaden.

Het oorspronkelijke gebouw van RKJW brandt in de nacht van 12 op 13 december 1930 af. Daarop wordt een volledig nieuw gebouw opgetrokken. De nieuwe drukkerij wordt in 1933 geopend.

In 1958 wordt de naam veranderd van RKJW in Uitgeverij Zwijsen Tilburg. Dit heeft verschillende redenen. In de jaren vijftig ontstaat een opener houding van katholieken ten opzichte van de moderne samenleving en bovendien komt er vanuit de wetenschap kritiek op de 'normatieve pedagogiek'. Zij zien onderwijs als een autonome wetenschap die los moet staan van theologie. Niet alleen is de naam Rooms Katholiek Jongensweeshuis daarmee strijdig, maar er bestaat op dat moment ook geen enkele band meer met het oude weeshuis. Verder eist de Katholieke Centrale voor Studie en Research een naamsverandering, anders wil het haar brochures niet bij de drukkerij onderbrengen. De nieuwe naam wordt gekozen aan de hand van de grondlegger, Joannes Zwijsen.

Uitgeverij Zwijsen wordt in 1972 de besloten vennootschap Uitgeverij Zwijsen B.V. Het is dan geen huisdrukkerij meer van de congregatie der Fraters van Tilburg, maar blijft onder leiding staan van frater-directeur L. Wolken. Zwijsen is onderdeel van WPG Uitgevers in Amsterdam. WPG Uitgevers is een onafhankelijke groep mediabedrijven.

In 2010 werd Anneke Blok directeur van Zwijsen. Zij volgde Karel van de Pas op, die dat sinds 2002 was. De huidige directeur van Uitgeverij Zwijsen Nederland en België is Ludo Stroobants.

Methodes en boeken

Basisonderwijs en Voor- en vroegschool (VVE)

Peuters en kleuters:

 • Ik & Ko
 • Puk & Ko
 • Schatkist
 • Uk & Puk

Lezen:

 • Humpie Dumpie
 • Veilig leren lezen 2e maanversie
 • Veilig leren lezen kim-versie
 • Estafette Editie 2
 • Estafette Editie 3
 • Lezen in beeld
 • Veilig stap voor stap

Spelling:

 • Spelling in beeld

Taal:

 • Taal in beeld
 • Zin in taal

Rekenen:

 • WizWijs

Schrijven:

 • Pennenstreken 1
 • Pennenstreken 2

Kennisgebieden:

 • De Zaken 3-4
 • Tijdzaken
 • Wereldzaken
 • Natuurzaken

Thuis

Boeken:

 • AVI-lezen met Paul van Loon
 • Toneellezen
 • Zoeklicht Dyslexie-serie
 • AVI-strips
 • Lees en weet
 • Kleuters samenleesboeken (informatief)
 • Hee, ik lees!
 • Gamelezen
 • Leesseries bij Estafette

Spellen

 • Rompompom spellen
 • Maan roos vis spellen
 • Dolfje Weerwolfje spellen
 • Woezel & Pip spellen
 • De Gorgels spellen
 • Mees Kees spellen

Tijdschriften

 • Rompompom
 • Maan roos vis
 • Dolfje Weerwolfje