Uitgeverij De Gulden Ster

Uitgeversmaatschappij De Gulden Ster was een Amsterdamse uitgeverij, gesticht in 1921, die bekend was in de jaren 1930-1940 door de opmerkelijke boekbanden, uitgevoerd door bekende Nederlandse kunstenaars. De oorspronkelijke manuscripten kwamen voornamelijk uit Noorwegen, Zweden, Denemarken en Rusland. Het uitgeversmerk werd in 1930 door N.J. van de Vecht getekend.

In de jaren 20 gaf De Gulden Ster jeugdboeken uit, onder meer van de hand van Jac. van der Klei, maar ook verschillende werken van Willem de Mérode, zoals diens Kwattrijnen en de door Johan Dijkstra geïllustreerde gedichtencyclus Ganymedes (1923), een monumentaal werk. Ook Lofzangen van de toen experimentele, expressionistische dichter Hendrik de Vries zag er het licht in 1923. Terwijl bij De Gulden Ster in het begin van de jaren dertig antifascistische boeken verschenen als het tweede deel van het Bruinboek, Dimitroff contra Goering. Onthullingen over de werkelijke brandstichters van den Rijksdag, werd de uitgeverij in de oorlogsjaren genazificeerd. Er verschenen onder meer dichtbundels van Johan Theunisz. Het zogenaamde K-nummer van de Duitse autoriteiten voor De Gulden Ster was K-453-P. Dit nummer is te vinden op de achterzijde van de banden. Na de oorlog werd de uitgeverij op een laag pitje voortgezet, er verschenen vooral herdrukken. Pas in de jaren tachtig werd de uitgeverij opgeheven.