De Stichting Uitgeverij Hamer

De Stichting Uitgeverij Hamer, die bestond van 1940 tot 1945, was een Nederlandse nationaalsocialistische uitgeverij die in haar publicaties hoofdzakelijk het gedachtegoed van de Nederlandsche SS propageerde en verspreidde.