Boekenhuis Veritas

Boekenhuis Veritas uitgeversbedrijf Den Haag.

Periode: 1946 - 1970

Achter deze naam gaat de boekhandel en uitgeverij schuil van de Zevende Dags Adventisten aan de Cort Heyligersstraat 4 in Den Haag (postbus 630). „Veritas" (De Waarheid) is als nieuwe uitgeverij op 1 januari 1976. van start gegaan en ontstaan uit de samenwerking van ,,Boekenhuis Veritas" in Den Haag met boekhandel ,,Tekenen des Tijds" te Brussel,

„Veritas" brengt niet alleen tal van boeken uit door en over Zevende Dags Adventisten en hun opvattingen ten aanzien van De Dag des Heeren, maar ook een aantal bladen als ,,Houvast" (inclusief enkele Houvast-magazines over de profetieën van Daniël en de Openbaring aan Johannes) en ,,Leven en gezondheid". In ,,Houvast" wordt o.a. het radioprogramma gepubliceerd van de Adventisten, ,,De Stem der hoop".