Van Benthem & Jutting

 

Van Benthem & Jutting was een uitgeverij en boekhandel in Middelburg van 1801 tot circa 1995. Aanvankelijk was S. van Benthem de eigenaar van de uitgeverij. De oudste publicaties zijn politieke brochures. De eerste daarvan in 1801 is een beschouwing van Pieter Pous over het uitroeien van de bedelarij in de Bataafse republiek. De tweede uit 1802 is anoniem, maar waarschijnlijk van dezelfde auteur, en handelt over Zeelands recht op een vierde van de handel op de Oost-Indische bezittingen van de Bataafse republiek. Verschillende brochures van Pous volgen de jaren daarna.

Van 1807 tot 1835 was Van Benthem uitgever van de (nieuwe) verhandelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Een ongetwijfeld sappig boekje moet Het leven en sterven van Johannes Karel Ellemer, den 22 maart 1813 geguillotineerd te Middelburg zijn geweest dat werd geschreven door ene Hendrik van den Hespel. In 1835 worden wederom werken van Pieter Pous gedrukt, nu met Gedachten over den landbouw, en over hoe de landman in ons vaderland bij de lage prijzen der tarwe kan blijven bestaan.

In 1848 voegde Jutting zich bij Van Benthem als compagnon, en kwam de naam Van Benthem & Jutting op het titelblad te staan, het eerst Geschiedenis van de aanwas van Middelburg in de rivier de Arne.

Naast boeken werden ook kaarten uitgegeven. In 1852 was er de eerste Kaart van het eiland Walcheren volgens de opmetingen van het kadaster. Kaarten van Walcheren werden later ook nog uitgegeven.