Importantia Publishing

Importantia Publishing is een christelijke uitgeverij die ontstaan is in 1992. Aanvankelijk was de naam Importantia, hetgeen Latijn is voor belangrijke zaken.

Importantia Publishing hield zich aanvankelijk bezig met de ontwikkeling van het bijbelsoftwareprogramma Online Bijbel en het beschikbaar maken van nieuwe titels voor dit programma. Omdat er gewerkt werd met software die gebaseerd is op software van Canadese afkomst werden naslagwerken ontwikkeld die nog niet eerder in het het Nederlandse taalgebied gepubliceerd waren.

In 1998 werden de eerste stappen gezet bij het omzetten van elektronische inhoud naar folio-uitgaven.

Uitgaven:

1.Om de oude wereldzee Kuyper, A. / Fotografische herdruk / [Importantia Publishing?] / 2015

2.Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet, en van inleidingen, inhoudsopgaven, gelijkluidende plaatsen en aanteekeningen voorzien Importantia Publishing / 2007

3.De eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen Calvijn, Johannes / Importantia Publishing / cop. 2001

4.De eerste brief van Johannes Calvijn, Johannes / Importantia Publishing / cop. 2001

5.De brief van Paulus aan de Kolossenzen Calvijn, Johannes / Importantia Publishing / cop. 200

06.De brief van Paulus aan de Efeziërs Calvijn, Johannes / Importantia Publishing / cop. 2000

7.De brief van Paulus aan de Galaten Calvijn, Johannes / Importantia Publishing / 2000