Sinterklaasliedjes

Aankomst Sinterklaas

Wie komt er alle jaren
daar weer uit Spanje varen
over de grote, grote zee?
Sinterklaas, hoezee!

Wie heeft een zak vol koekjes
speelgoed en prentenboekjes
wie brengt een zak vol lekkers mee?
Sinterklaas, hoezee!

Tekst: Fred Berens.
Toelichting: 'daar weer' luidde oorspronkelijk: 'daar heel' (in de zin van: daar helemaal).

Hij komt, hij komt
die lieve goede Sint
mijn beste vrind, jouw beste vrind
de vrind van ieder kind.

Mijn hartje klopt
mijn hartje klopt zo blij
wat brengt hij u, wat brengt hij mij
wat brengt hij u en mij?

Wie zoet is koek
wie stout is krijgt de roe...

Hij komt, hij komt
die lieve goede Sint
mijn beste vrind, jouw beste vrind
de vrind van ieder kind.
Tekst: Katharina Leopold.
Katharina Leopold (1846-1914) was een Groningse onderwijzeres en kinderboekenschrijfster. Zij schreef ook de sinterklaasliedjes 'Jongens heb je 't al vernomen', 'O, kom er eens kijken' en 'Sinterklaas zegt moe'.


Sinterklaas, goed heiligman
trek je beste tabberd an
rijd ermee naar Amsterdam
van Amsterdam naar Spanje
appeltjes van oranje
pruimpjes aan de bomen
Sinterklaas zal komen!
Volksliedje uit de mondelinge overlevering.
Uitleg: tabberd: toga, gewaad / appeltjes van oranje: sinaasappels.
De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.


Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer
hoe waaien de wimpels al heen en al weer.

Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe
wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe.
O lieve Sint Nicolaas, kom toch ook bij mij
en rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij.

Het leeft in de schoorsteen, o hoor dat geraas
hoe rollen hier d' appelen, 't is vast Sinterklaas.
Maar nee, 't is zijn knechtje, dat zwart is van kleur
want daar staat de bisschop voor d' opene deur.
Tekst: Jan Schenkman.
Jan Schenkman (1806-1863) was een Amsterdamse onderwijzer en kinderboekenschrijver. 


Daar is een stoomboot aangekomen
al over de grote zee.
Daar is Sint Niklaas mee gekomen
en Zwarte Piet kwam mee.
En het hele schip is volgeladen
en wel duizend kisten zijn aan boord.
Die zitten allemaal vol speelgoed
van allerhande soort.

De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Jongens, heb je 't al vernomen?
tra la la li, ti ra la la la.
Sinterklaas is aangekomen
tra la la li, ti ra la la la.
Laat ons zingen hand in hand
Sinterklaas is weer in 't land.
Tra la la li, ti ra la la la
tra la la li, ti ra la la la.

Mooie winkels allerwegen
tra la la li, ti ra la la la.
Prachtig speelgoed lacht ons tegen
tra la la li, ti ra la la la.
't Knechtje ja, die zwarte man
koopt maar, koopt maar wat hij kan.
Tra la la li, ti ra la la la
tra la la li, ti ra la la la.

Alle mensen juichen, zingen
tra la la li, ti ra la la la.
Alle kinderen huppelen, springen
tra la la li, ti ra la la la.
'k Zing met heel mijn hartje mee
heerlijk, heerlijk is 't, hoezee!
Tra la la li, ti ra la la la
tra la la li, ti ra la la la.
Tekst: Katharina Leopold.
Katharina Leopold (1846-1914) was een Groningse onderwijzeres en kinderboekenschrijfster. Zij schreef ook de sinterklaasliedjes 'Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint', 'O, kom er eens kijken' en 'Sinterklaas zegt moe'.


Schoen zetten

Sinterklaas is jarig, 'k zet mijn schoen vast klaar
licht dat hij hem vol doet, met, ja wist ik het maar...
Hier zet ik wat water, daar wat hooi voor 't paard
want dat trouwe beestje is het heus wel waard.

Als de kleintjes slapen, komt de goede Sint
die de brave kinderen 't allermeest bemint.
't Paardje, zwaar beladen, voert hij met zich voort
en zijn knecht vertelt hem wat hij heeft gehoord.

Wie was ongehoorzaam, wie was wel eens lui
en wie had er soms wel eens een boze bui?
Maar wie het nooit weer doet en er spijt van heeft
kan er op vertrouwen dat Sint hem vergeeft!
De datering van het liedje is onbekend.

Daar staat bij de kachel een schoentje
daar klinkt door de schoorsteen een lied.
't Wordt zachtjes, heel zachtjes gezongen
de kindertjes durven haast niet.
Sint Nicolaas luistert daar boven op 't dak
hij hoort wat ze vragen... en grijpt in de zak.

Als strakjes de kindertjes slapen
en dromen van speelgoed en koek
dan brengt Sinterklaas met zijn knechtje
heel stil in de nacht een bezoek.
Hij vindt er de schoentjes en 's morgens heel vroeg
dan vinden de kleintjes... weer lekkers genoeg.
Tekst: H. Blaauw.
De datering van het liedje is onbekend.


Sinterklaas kapoentje
gooi wat in mijn schoentje

gooi wat in mijn laarsje
dank u Sinterklaasje!
Volksliedje uit de mondelinge overlevering.
dit liedje werd opgetekend uit de mondelinge overlevering rond 1851 in tijdschrift De Navorscher (1e jrg, 1851). De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.


Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
gooi wat in mijn lege, lege tonne
gooi wat in mijn laarsje
dank u, Sinterklaasje!

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne
gooi wat in mijn lege, lege tonne
gooi wat in de huizen
dan grabbelen wij als muizen.
Volksliedje uit de mondelinge overlevering.
dit liedje werd opgetekend uit de mondelinge overlevering rond 1851 in tijdschrift De Navorscher (1e jrg, 1851). De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Sinterklaas, die goede heer
komt hier alle jaren weer
uit het land van Spanje.
Dan brengt hij ons lekk're koek
speelgoed en een prentenboek
appeltjes van oranje.

Pieterknecht, zo zwart als roet
met een struisveer op zijn hoed
kijkt door het vensterglaasje.
Als dan allen, groot en klein
lief en zoet naar bed toe zijn
roept hij Sinterklaasje.
Dit liedje werd opgetekend uit de mondelinge overlevering rond 1850-1880 door Johannes van Vloten (1818-1883) en opgenomen in zijn liedboek Nederlandsche baker- en kinderrijmen (1894). De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.


Zachtjes gaan de paardevoetjes
trippel trappel trippel trap...
't Is het paard van Sinterklaasje
stippe stappe stippe stap...
't Schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak,
't schimmeltje draagt met gemak
Sinterklaasje over 't dak.

Paardje kan de weg wel vinden
trippel trappel trippel trap...
in het held're maneschijntje
stippe stappe stippe stap...
't Paardje is nog lang niet moe
maar ik moet naar bedje toe,
't paardje is nog lang niet moe
maar ik moet naar bedje toe.

'k Hoor de vlugge paardevoetjes
trippel trappel trippel trap...
in mijn lekker warme bedje
stippe stappe stippe stap...
En ik droom van Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieterbaas,
en ik droom van Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieterbaas.
Toelichting: in deze eerste uitgave luidt de beginregel nog 'Zoetjes gaan de paardenvoetjes'.
Simon Abramsz (1867-1924) was een Amsterdamse onderwijzer en kinderboekenschrijver. Het door hem samengestelde liedboek Rijmpjes en versjes uit de oude doos (1911) is nog altijd in druk. Hij schreef ook liedjes als ''k Droomde gist'ren van een ventje' en 'Op de hoge, hoge daken' 

Op de hoge, hoge daken
rijdt de bisschop met zijn knecht
wil je weten, lieve kinderen
wat hij tot zijn knechtje zegt:
Kijk eens even beste Piet
of j'ook stoute kinderen ziet,
kijk eens even beste Piet
of j'ook stoute kinderen ziet.

Pieter gluurt door elke schoorsteen
en hij meldt de goede Sint
die geduldig staat te wachten
ieder ongehoorzaam kind.
Alles ziet die slimme Piet
zich vergissen kan hij niet,
alles ziet die slimme Piet
zich vergissen kan hij niet.

Sinterklaasje schrijft verdrietig
al die namen in zijn boek
en hij zegt: Die kind'ren krijgen
ook geen speelgoed en geen koek!
Wil je 't goed onthouden, Piet
want ze doen mij maar verdriet,
wil je 't goed onthouden, Piet
want ze doen mij maar verdriet.
Tekst: Simon Abramsz.
Simon Abramsz (1867-1924) was een Amsterdamse onderwijzer en kinderboekenschrijver. Het door hem samengestelde liedboek Rijmpjes en versjes uit de oude doos (1911) is nog altijd in druk. Hij schreef ook liedjes als ''k Droomde gist'ren van een ventje' en 'Zachtjes gaan de paardevoetjes

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!

Een pop met vlechtjes in het haar
een snoezig jurkje kant en klaar
drie kaatseballen in een net
een letter van banket.

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!

Een bromtol met een zweep erbij
een doos met blokken, ook voor mij
en schaatsen en een nieuwe pet
een letter van banket.

O, kom er eens kijken
wat ik in mijn schoentje vind
alles gekregen
van die beste Sint!
Tekst: Katharina Leopold.
Katharina Leopold (1846-1914) was een Groningse onderwijzeres en kinderboekenschrijfster. Zij schreef ook de sinterklaasliedjes 'Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint', 'Jongens heb je 't al vernomen' en 'Sinterklaas zegt moe'.


Och moeke, hoor eens even
een pop had ik zo graag
zou Sinterklaas hem geven
als ik er hem om vraag?
Moe lacht en zegt: "Ik weet het niet
je moest het maar eens wagen, Griet".

Toen 't avond was vroeg Grietje
een pop in hare schoen
en zong een heel mooi liedje
van Sinterklaas Kapoen
maar Zwarte Piet zei boe, boe, boe
toen ging zij gauw naar bedje toe.

Maar o, de andere morgen
raad eens wat Grietje zag
wat daar zo half verborgen
voor haar op tafel lag?
Je snapt het al, het was een pop
met o zo'n snoezig hoedje op.
Tekst: H. Bruining.
H. Bruining (overl. 1925) was onderwijzer in Dokkum en kinderboekenschrijver. Andere liedjes van zijn hand zijn: 'Daantje zou naar school toe gaan', 'Maantje tuurt, maantje gluurt' en 'Mijn zusje kreeg van Sinterklaas'. 


Sinterklaastijd

Vijf december, vijf december
ha, dat is de blijde dag
dat arm en rijk en oud en jong
weer vrolijk wezen mag.
Vijf december is een dag
die vier je levenslang nog mee
want Sinterklaas is jarig
en wie roept niet luid hoezee!

Sinterklaas, Sinterklaas
als je komt in de stad
denk aan mijn adres
toe, en stuur me wat.
Sinterklaas, Sinterklaas
als je komt in de stad
denk aan mijn adres
toe, en stuur me wat.
Tekst: Antoinette van Dijk.
Antoinette van Dijk (1879-1975) was zangeres, schrijfster en verzorgde zestien jaar lang een kinderuurtje op de radio (1924-1940). Ze schreef ook het sinterklaasliedje 'Wees welkom vandaag in ons midden'.
De datering van het liedje is onbekend.

Moek', als Sinterklaasje komt
wil een pop hem vragen
en bestel hem dan meteen
ook een mooie poppewagen.
Bij die wagen hoort een kleed
wil je 't niet vergeten
bij dat kleed een poppewieg
dat zal Sinterklaas wel weten.
Maar als Sinterklaasje zegt:
"'t Wordt me te duur, dat reisje".
Toe, lief moeke zeg hem dan
toe, lief moeke zeg hem dan
toe, lief moeke zeg hem dan:
't Is zo'n aardig meisje,
't is zo'n aardig meisje.

Moek', als Sinterklaasje komt
wil een bok hem vragen
en bestel hem dan meteen
ook een mooie bokkewagen.
Bij die wagen hoort een tuig
wil je 't niet vergeten
bij dat tuig een mooie zweep
dat zal Sinterklaas wel weten.
Maar als Sinterklaasje zegt:
"Da's me teveel bedongen".
Toe, lief moeke zeg hem dan
toe, lief moeke zeg hem dan
toe, lief moeke zeg hem dan:
't Is zo'n aardige jongen,
't is zo'n aardige jongen.


De zak van Sinterklaas
Sinterklaas, Sinterklaas
de zak van Sinterklaas
o jongens, jongens 't is zo'n baas.
Daar stopt hij, daar stopt hij
daar stopt hij blij van zin
de hele, de hele
de hele wereld in!
De zak van Sinterklaas
Sinterklaas, Sinterklaas
de zak van Sinterklaas
o jongens, jongens 't is zo'n baas.

Hij is voor groot en klein
groot en klein, groot en klein
hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.
En bergen, en bergen
en bergen suikergoed
zo lekker, zo lekker
zo lekker en zo zoet!
Hij is voor groot en klein
groot en klein, groot en klein
hij is voor groot en klein
voorzien, voorzien van marsepein.
De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Sinterklaas, zegt moe
houdt van zoet, zegt moe
en van knap, zegt moe
en van goed, zegt moe
en 'k weet vast, zegt moe
ben je stout, zegt moe
dat hij niet, zegt moe
van je houdt.

Weet je waar, zegt moe
Sint op let, zegt moe
dat je schrijft, zegt moe
keurig net, zegt moe
lees geen fout, zegt moe
reken goed, zegt moe
dan wie weet, zegt moe
wat Sint doet.

In de zak, zegt moe
van de Sint, zegt moe
zit wel wat, zegt moe
voor elk kind, zegt moe
heel veel moois, zegt moe
lekker snoep, zegt moe
maar pas op, zegt moe
ook een roe.
Tekst: Katharina Leopold.
Katharina Leopold (1846-1914) was een Groningse onderwijzeres en kinderboekenschrijfster. Zij schreef ook de sinterklaasliedjes 'Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint', 'Jongens heb je 't al vernomen' en 'O, kom er eens kijken'.


Sinterklaasavond


Hoor de wind waait door de bomen
hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint wel komen
nu hij 't weer zo lelijk vindt
nu hij 't weer zo lelijk vindt?

Ja, hij rijdt in donk're nachten
op zijn paardje, o zo snel.
Als hij wist hoezeer wij wachten
ja gewis, dan kwam hij wel
ja gewis, dan kwam hij wel.

Hoor wie stopt daar kind'ren
hoor wie klopt daar kind'ren
hoor wie tikt daar zachtjes tegen 't raam?
't Is een vreemd'ling zeker
die verdwaald is zeker
'k zal hem gauw eens vragen naar zijn naam.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
breng ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers
in d' een of d' andere hoek.

Stoute kind'ren, zegt moe
krijgen knorren, zegt moe
en een zakje, zegt moe, met wat zout.
Want je weet wel, zegt moe
dat Sint Nicolaas, zegt moe
van die stoute kind'ren heel niet houdt.

Sint Nicolaas, Sint Nicolaas
breng ons vanavond een bezoek
en strooi dan wat lekkers
in d' een of d' andere hoek.

De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend

Rommeldebommel, wat een gestommel
hoor ik me daar op de zolder!
Rinkeldekinkel, wat een gerinkel
wat een geholderdebolder!

Ja, dat is Sinterklaas met zijn knecht Pieterbaas
die zijn weer uit Spanje gekomen
en zij hebben een zak en een mand en een pak
vol lekkers en speelgoed meegenomen.

De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.


Zie, de maan schijnt door de bomen
makkers staakt uw wild geraas.
't Heerlijk avondje is gekomen
't avondje van Sinterklaas.
Vol verwachting klopt ons hart
wie de koek krijgt, wie de gard,
vol verwachting klopt ons hart
wie de koek krijgt, wie de gard.

O, wat pret zal 't zijn te spelen
met die bonte harlekijn.
Eerlijk zullen we alles delen
suikergoed en marsepein.   
Maar o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard,
maar o wee, wat bitt're smart
kregen wij voor koek een gard...

Maar ik vrees niet dat wij klagen
vader, moeder zijn zo goed
waren we 't ook niet alle dagen
vele waren wij toch zoet.
Sinterklaas heeft een goed hart 
'k wed er ligt geen enk'le gard,
Sinterklaas heeft een goed hart
'k wed er ligt geen enk'le gard.
Tekst: J.P. Heije.
De Amsterdamse arts Jan Pieter Heije (1809-1876) gaf, onder zijn vele liedbundels, drie kinderliedbundeltjes uit. Veel liedjes van zijn hand raakten zeer bekend, onder meer 'Er zaten zeven kikkertjes' en 'Tussen Keulen en Parijs' 


Daar wordt aan de deur geklopt
zacht geklopt, hard geklopt,
daar wordt aan de deur geklopt
wie zou dat zijn?
Wees maar gerust mijn kind
ik ben een goede vrind
want al ben ik zwart als roet
'k meen het toch goed.

Want ik kom van Sint Niklaas
Sint Niklaas, Sint Niklaas
'k heb voor jou, m'n kleine baas
moois in mijn zak.
Ben je steeds zoet geweest
wees dan maar niet bevreesd
want dan brengt Sint Nicolaas
fijn speculaas.
De tekstdichter en de datering van het liedje zijn onbekend.


Hop, hop, hop
we zitten nu rechtop.
Sinterklaas die komt uit Spanje
hij brengt appels van oranje.
Altijd in galop
hop hop, hop hop, hop.

Hop, hop, hop
paardje in galop.
En die beste Sinterklaas
die brengt ons heel veel speculaas.
Altijd in galop
hop hop, hop hop, hop.
De tekstdichter en de datering van het liedje zijn onbekend.


Wees welkom vandaag in ons midden
ziet, uw zetel staat al klaar.
"Welkom", roept u vrolijk tegen
heel de blijde kinderschaar.
't Paard maar in de stal geborgen
daar zal Pieter wel voor zorgen.

Dag Sinterklaasje
dag, dag, dag, dag Zwarte Piet!
Dag Sinterklaasje
dag, dag, luister naar ons welkomstlied!
Tekst: Antoinette van Dijk.
Antoinette van Dijk (1879-1975) was zangeres, schrijfster en verzorgde zestien jaar lang een kinderuurtje op de radio (1924-1940). Ze schreef ook het sinterklaasliedje 'Vijf december, vijf december'.
De datering van het liedje is onbekend.

Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht
want we zitten allemaal even recht.
Misschien heeft u nog even tijd
voordat u weer naar Spanje rijdt?
Kom dan nog eventjes bij ons aan
en laat uw paardje (dan) maar buiten staan.

En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij!
En we zingen en we springen en we zijn zo blij
want er zijn geen stoute kinderen bij!
De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Goedenavond Sinterklaasje
goedenavond Zwarte Piet
komt nu hier eens even rusten
en wilt luist'ren naar ons lied.
Komt gij helemaal uit Spanje
met de boot of vliegmachien?
Gist'ren hebben wij gekeken
maar uw vliegtuig niet gezien.

Hier in Holland rijdt gij 's avonds
op uw paardje door de stad
en ook op de hoge daken
Sinterklaas, hoe doet gij dat?
Zwarte Piet moet daarbij lopen
met die grote, zware zak
en door iedere schoorsteen glijdt dan
o, zo vlug een heerlijk pak.

Dank u wel hoor, Sinterklaasje
voor die lekkere marsepein
't lag vanmorgen bij ons schoentje
en dat vonden wij zo fijn!
Daarom zingen wij nu vrolijk
welkom, lieve beste Sint
en in spanning klopt ons hartje
of gij ons gehoorzaam vindt.


Dank Sinterklaasje
dank, dank, dank, dank Zwarte Piet!
Dank Sinterklaasje
dank, dank, luister naar ons afscheidslied!

variant:

Dag Sinterklaasje
da-ag da-ag da-ag da-ag Zwarte Piet!
Dag Sinterklaasje
da-ag da-ag, luister naar ons afscheidslied!

Dankliedje en afscheidsliedje.

Mijn zusje kreeg van Sinterklaas
twee emmertjes van blik
twee emmertjes van blik
en ook een houten juk erbij
wat was zij in haar schik
wat was zij in haar schik!

Tra lalala la lala
tra lalala la
tra lalala la lala
tra lala lalala la.

Nu speelt ze voor boerinnetje
haar handjes in haar zij
haar handjes in haar zij
en vraagt aan moek': "O zeg juffrouw
koopt u wat melk van mij
koopt u wat melk van mij?"

Tra lalala la lala
tra lalala la
tra lalala la lala
tra lala lalala la.

"Welja", zegt moek', "boerinnetje
kom jij maar even hier
kom jij maar even hier
en geef mij in dit emmertje
fluks voor een cent of vier
fluks voor een cent of vier".

Tra lalala la lala
tra lalala la
tra lalala la lala
tra lala lalala la.
Tekst: H. Bruining.
H. Bruining (overl. 1925) was onderwijzer in Dokkum en kinderboekenschrijver. Andere liedjes van zijn hand zijn: 'Daantje zou naar school toe gaan', 'Maantje tuurt, maantje gluurt' en Och moeke, hoor eens even.


Recente SinterklaasliedjesWelkom, welkom Sinterklaas
wat fijn dat u weer bent gekomen.
Welkom, welkom Sinterklaas
wat heeft u voor ons meegenomen?
We zagen u aankomen op de tv
u bracht ook een boel Zwarte Pieten weer mee.
Welkom, welkom Sinterklaas
wat fijn om weer bij u te zijn.

Welkom, welkom Sinterklaas
u reist niet met snelle raketten.
Welkom, welkom Sinterklaas
u kwam met een boot vol pakketten.
Er is vast en zeker voor ons ook wat bij
dat wordt een verrassing, we zijn nu al blij.
Welkom, welkom Sinterklaas
wat fijn om weer bij u te zijn.

Welkom, welkom Sinterklaas
de maan schijnt alweer door de bomen.
Welkom, welkom Sinterklaas
hebt u 't grote boek meegenomen?
We zijn dit jaar stout en gehoorzaam geweest
een enk'le keer stout, maar gehoorzaam het meest.
Welkom, welkom Sinterklaas
Wat fijn om weer bij u te zijn!

Welkom, welkom Sinterklaas
we willen nu graag voor u zingen.
Welkom welkom Sinterklaas
van allerlei vrolijke dingen.
wij hebben uw stoel nog eens extra versierd
het is uw verjaardag en dat moet gevierd!
Welkom, welkom Sinterklaas
wat fijn om weer bij u te zijn.
Tekst: Fons van Loosdrecht.
Datering: rond 1980.

Piet heeft gesnoept van de pepernoten
Piet heeft gesnoept van het suikergoed
Piet heeft gesnoept van de boterletter
Piet, Piet, Piet, dat is dom wat je doet!
Sinterklaas weet alles toch
Pietertje Roet, och och och.

Piet heeft gefietst op de kinderfietsen
Piet heeft gespeeld met de speelgoedtrein
Pietertje Roet wou zo dolgraag spelen
Piet wou net als de kinderen zijn.
Sint zegt: Nou, voor deze keer
Pietertje Roet, dan nooit meer.
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen.
Uit het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975).
Herman Broekhuizen (1922-2012) was kinderliedjesschrijver, dirigent van AVRO's kinderkoor Jacob Hamel en maker van het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975). Veel kinderliedjes van zijn hand raakten zeer bekend, zoals 'Elsje Fiederelsje' en 'Een treintje ging uit rijden' 


Zwarte Piet ging uit fietsen
toen knapte zijn band.
Toen moest hij gaan lopen
met de fiets aan zijn hand.
Toen kwam hij in een dorpje
en zei tegen de smid:
"Ik geloof dat er in mijn achterband
een pepernootje zit!"

De smid moest toen lachen
en plakte zijn band.
Toen kon Piet weer fietsen
door heel Nederland.
Dus jongens en meisjes
let voortaan goed op:
misschien zie je Piet wel fietsen
met Sint achterop!


Zwarte Piet, wiedewiedewiet
ik hoor je wel, maar ik zie je niet.
Wil je Sint de groeten doen
gooi wat in mijn lege schoen.
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen.
Uit het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975).
Herman Broekhuizen (1922-2012) was kinderliedjesschrijver, dirigent van AVRO's kinderkoor Jacob Hamel en maker van het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975). Veel kinderliedjes van zijn hand raakten zeer bekend, zoals 'Elsje Fiederelsje' en 'Opa Bakkebaard'


Zwarte Zwarte Piet
wat laat je mij weer schrikken
Zwarte Zwarte Piet
dat mag jij niet.
Pietje Piet zo zwart als roet
weet je wat jij moet?
Pepernoten strooien, strooien, strooien!
Pietje Piet zo zwart als roet
weet je wat jij moet?
Pepernoten strooien, dat is goed!
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen.
Uit het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975).
Herman Broekhuizen (1922-2012) was kinderliedjesschrijver, dirigent van AVRO's kinderkoor Jacob Hamel en maker van het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975). Veel kinderliedjes van zijn hand raakten zeer bekend, zoals 'Elsje Fiederelsje' en 'Een treintje ging uit rijden'


Sinterklaas heeft zorgen, grote zware zorgen
Piet is niet meer ouwe trouwe Piet.
't Knettert door zijn radio: beat, beat, beat,
Piet wil beat en anders niet!
Nooit meer zingt hij van de stoomboot en de maan
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat is het voortaan.

Zwarte Piet, Piet, Piet
houdt alleen van beat, beat, beat
houdt alleen van bonke bonke bonke bonke bonke
'Zie de maan schijnt' zingt-ie lekker niet!

Heerlijk was dat vroeger, prachtig was dat vroeger
toen hij zong van 'Sinterklaas Kapoen'.
Zetten al die kinderen dan hun schoen
zong hij net als kind'ren doen.
Nooit meer zingt hij van de zak van Sinterklaas
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat is het helaas.

Zwarte Piet, Piet, Piet
houdt alleen van beat, beat, beat
houdt alleen van bonke bonke bonke bonke bonke
'Zie de maan schijnt' zingt-ie lekker niet!

Wat gaat er gebeuren? Niemand hoeft te treuren
Sint, het komt weer allemaal terecht!
't Hindert niet, 't hindert niet wat hij zingt
als er maar een liedje klinkt.
Voortaan hoor je enkel Pieterige beat
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat
allemaal beat, beat en anders niet.

Zwarte Piet, Piet, Piet
houdt alleen van beat, beat, beat
houdt alleen van bonke bonke bonke bonke bonke
'Zie de maan schijnt' zingt-ie lekker niet!
Tekst en muziek: Herman Broekhuizen.
Herman Broekhuizen (1922-2012) was kinderliedjesschrijver, dirigent van AVRO's kinderkoor Jacob Hamel en maker van het radioprogramma Kleutertje luister (1946-1975). Veel kinderliedjes van zijn hand raakten zeer bekend, zoals 'Elsje Fiederelsje' en 'Opa Bakkebaard'


Piet op het dak, Piet op het dak
Piet met de zak op het dak
en een storm, zeg enorm!
Piet op het dak, Piet op het dak
Piet met de zak op het dak
wat een pech, Piet waait weg!

Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet, kijk daar vliegt 'ie dan
Piet, Zwarte Piet, kom toch terug als het kan.
Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet, kijk daar vliegt 'ie dan
Piet, Zwarte Piet, kom toch terug als het kan.

O, o, het is geen gezicht
wat hij ook doet, hij gaat alsmaar omhoog
o, o, hij is veel te licht
wie had gedacht dat Piet zo weinig woog?

Piet in de lucht, Piet in de lucht
Piet met de zak in de lucht
't valt niet mee, nee o nee.
Piet in de lucht, Piet in de lucht
Piet met de zak in de lucht
wat een last, grijp je vast.

Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet, grijp de torenhaan
Piet, Zwarte Piet, anders vlieg jij naar de maan.
Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet, grijp de torenhaan
Piet, Zwarte Piet, anders vlieg jij naar de maan.

Ja, ja, het lukt net op tijd
Piet klautert snel door de toren omlaag
ja, ja, het lukt net op tijd
Sint zegt: "Het dak op" en Piet zegt: "Nou graag".

Piet op het dak, Piet op het dak
Piet met de zak op het dak
en een storm, zeg enorm!
Piet op het dak, Piet op het dak
Piet met de zak op het dak
heeft geen last, houdt zich vast.

Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet met zijn volle zak
Piet, Zwarte Piet, rijdt met de Sint op het dak.
Piet, Zwarte Piet, Piet Piet Piet Piet met zijn volle zak
Piet, Zwarte Piet, rijdt met de Sint op het dak.
Tekst en muziek: Hans Peters (sr.).
Hans Peters schreef onder meer liedjes voor Kinderen voor Kinderen (waaronder 'Kom eet je bie ba boe ba bord nu leeg' en 'Johnny, mijn pony') en liedjes als 'Zingen met Bach'.