Stichting Behoud van 't Oud

Ontdek onze geschiedenis.

Elk object vertelt een verhaal.

Met onze objecten vertellen we het verhaal van eeuwen Nederlandse kunst en geschiedenis. We nemen u mee van de Middeleeuwen tot aan heden. Dit doen we natuurlijk in tal van zorginstellingen.

Beleef geschiedenis en kunst bij Stichting Behoud van 't Oud!  Een stichting met een verhaal.

Hoe meer je weet, hoe meer je ziet!

 

Samen 2022 in.

Nu 2021 achter de rug is. Een in vele opzichten bijzonder jaar, waarin vrijwel alles anders werd vanwege corona. De pandemie die velen van ons trof, direct of indirect, een jaar waarin wij als stichting alles in het werk hebben gesteld om onze doelstelling zoveel mogelijk uit te voeren. Bedankt voor uw vertrouwen in ons. Wij gaan onverdroten verder in 2022..

 

U kunt ons helpen, door ons te steunen als begunstiger of als donateur, eenmalig of jaarlijks. Voor meer info: stichtingbvho@hotmail.com

 

Alvast bedankt.

 

Via buttons kunt u onze collectie en bestanden bekijken.

 

Activiteiten komende periode:

 

  • Dinsdag middag 8 november van 14.00 tot 16.00 uur gratis Filmvoorstelling met oude films o.a..van Almelo enzovoort voor (oud-) werknemers van Philips) in gebouw Vislust Almelo.
  • 1e donderdag van de maand Maandelijks reminiscentie krat Theresiahof Bornerbroek.

 

Gebruik ook onze zoekfunktie !

Ontdek onze geschiedenis, hartelijk welkom

Dit is onze vernieuwde website versie van:

Stichting Behoud van 't Oud 

 

U kunt onze website altijd bereiken via deze link:  www.stichtingbehoudvanoud.nl

 

Tip

Gebruik ook onze:

zoekfunctie !!!

 

 

ZONDER VERLEDEN GEEN HEDEN

Wie goed om zich heen kijkt, ziet overal tastbare getuigen van cultuur en geschiedenis. Alles wat vorige generaties gebouwd, gemaakt of bedacht hebben verteld zijn eigen verhaal. Onder de noemer “cultureel erfgoed” vallen ontelbare objecten groot, klein, soms opvallend vaak onopvallend en verborgen. Onze doelstelling is genoemde materiële en immateriële erfgoed niet in vergetelheid te laten raken en deze te behouden voor ons nageslacht.

 

En nu sinds in ingebruikname op 1 januari 2020, hebben inmiddels al ruim 175.000 unieke bezoekers onze web site bezocht.

 

Een mijlpaal,

in maart 2022 hebben wij 150.000ste bezoeker mogen begroeten.

In april j.l. 160.000 bezoekers.

In mei j.l. 175.000 bezoekers.

 

Elke dag wordt onze web site pagina's aangepast en aangevuld met nieuwe informatie !!!

Genealogie 

Altijd al willen weten de geschiedenis van of wie uw voorvaderen waren?

Elke donateur van onze stichting kan beroep doen op onze commissie Genealogie. Opnieuw hebben wij diverse pagina's m.b.t genealogie aangemaakt.

Het is ons gelukt !

Ruim 300.000 Nederlandse achternamen hebben wij  kunnen verzamelen, alle "Nederlandse" achternamen worden op desbetreffende pagina's genoemd.

Ook voor achtergrondinformatie of herkomst van achternamen kunt u terecht op deze pagina's, weliswaar nog niet compleet, maar daar werken wij hard aan. 

 

Nieuws van onze stichting:

 

- M.i.v. 1 april j.l. is dhr. Frans Rosink onze nieuwe penningmeester.

 

- Wij hebben diverse bronnen voor genealogie per provincie gerangschikt op onze web site. 

 

- Inmiddels hebben wij een lijst genealogische woorden met verklaring van deze woorden gerangschikt op onze web site.

 

- Ook hebben wij een lijst met vrijwel alle steen fabrieken in Nederland gerangschikt op onze web site.

 

- Lijst van vrijwel alle gasfabrieken in Nederland gerangschikt op onze web site

 

De ontdekkingen uit het verleden.

 

BEGIN UW ONDERZOEK IN ONZE :

COLLECTIES 

 

Op deze web site* vindt u o.a. informatie over onze stichting, onze collectie en nog heel veel meer.

 

Via buttons kunt u onze collectie en bestanden bekijken.

BEGIN UW ONDERZOEK IN ONZE :

COLLECTIES 

Stichting Behoud van 't Oud beheert een collectie objecten waaruit de geschiedenis van het leven in Nederland spreekt, Van de duizenden objecten in collectie valt meer dan 90 procent in deze categorie. 

Ontstaan collectie

Net als veel andere streekmusea enzovoort ontstond ook bij Stichting Behoud van 't Oud de behoefte om ‘grootmoeders tijd’ te bewaren. Door de rappe industrialisatie in de periode na de Tweede Wereld Oorlog raakte de traditionele levensstijl van de eeuwen daarvoor steeds meer verloren.

Samenstelling collectie

De collectie toont deze behouddrang in verschillende aspecten van het dagelijkse en/of oude plattelandsleven. Onder de objecten bevinden zich landbouwwerktuig, inrichting van winkels en andere nijverheid, gebruiksartikelen, kleding, documenten, alsook kunst. Het merendeel stamt uit de negentiende en vroeg twintigste eeuw, al biedt de collectie ook objecten uit eerdere eeuwen en zelfs diverse archeologische vondsten.

Collectieprofiel

De huidige collectie is een historisch gegroeide verzameling objecten. In het verleden kwam verwerving niet altijd met een duidelijk profiel tot stand. Stichting Behoud van 't Oud aanvaarde vaak zonder onderscheid alles wat oud was. Een groot deel van de collectie is daarmee zeer algemeen van aard.  Veel hiervan behoort tot de categorie referentiemateriaal. Het biedt een kijk op de algemene geschiedenis van Nederland in afgelopen decennia. 

Aanscherpen profiel

Stichting Behoud van 't Oud werkt sinds 2020, aan het aanscherpen van haar collectieprofiel. De overwegingen hiertoe zijn legio. Een helder en afgebakend collectieprofiel betekent specialisatie en een sterkere profilering als Stichting. Het zorgt voor concentratie van aandacht en middelen op objecten die uniek en regionaal en daarbuiten waardevol zijn. Mede door digitalisering is inzage in onze collectie en andere museale collecties vereenvoudigd, waardoor het niet langer nodig is om grote hoeveelheden referentiemateriaal in eigen collectie te houden. 

Op basis van het collectieprofiel kijkt Stichting Behoud van 't Oud wat in haar collectie opgenomen kan of zelfs moet worden. Het profiel begint met bepaling. Stichting Behoud van 't Oud richt zich vooral op de materiële cultuur. Alles wat mensen maken om in hun behoeften te voorzien. Maar ook boeken, foto’s en archiefmateriaal

Tijdvak? 

Als tijdvak geldt daarbij alles van de vroegste bewoning tot het einde van de twintigste eeuw.

Welke verhalen?

Stichting Behoud van 't Oud kiest bewust niet voor een inhoudelijk thema of thema’s. Vooral omdat historische inzichten op dit vlak sterk aan wisseling onderhevig zijn. Een bijzonder verhaal kan zelfs een onooglijk object interessant maken.

Nederlands eigen is een belangrijk referentiekader voor het bewaren van een object. Zeker toen objecten lokaal vervaardigd werden, waren verschillen per streek opmerkelijk. Maar ook minder specifieke of unieke objecten kunnen de geschiedenis van de streek tonen. Stichting Behoud van 't Oud hecht met name belang aan historische objecten of verzamelingen die een verhaal vertellen van de gebruiker.

 

___"Een goed verhaal maakt zelfs een onooglijk stuk waardevol"____

 

Een nieuwe lijn in het collectieprofiel is dat Stichting Behoud van 't Oud zich ook wil richten op de bijzondere kanten van het platteland in het algemeen. Aan dit onderdeel werkt Stichting Behoud van 't Oud nog.

 

Boeken:

Komende periode willen wij uitgaven van diverse Nederlandse uitgeverijen van jeugd- en schoolboeken naast onze eigen collectie op onze web site plaatsten.

Zie bij desbetreffende uitgeverij tabblad "Uitgaven". 

 

Van vrijwel alle in Nederland gevestigde uitgevers hebben wij nu hun uitgaves compleet in beeld gebracht. Zie desbetreffende tabbladen van uitgevers en hun uitgaven en ook tabblad vrije uitgevers.

 

 

Wat is er beter geworden op de vernieuwde website van Stichting Behoud van 't Oud?

  • Onze collectie willen wij compleet zichtbaar maken in fotoseries.
  • Onze begunstigers en donateurs krijgen de aandacht die ze verdienen
  • Ook ons bestuur en vrijwilligers kunnen we beter laten zien
  • Wij kunnen u beter op de hoogte houden van nieuwe exposities en nieuwtjes
  • Volledig responsive, dus bekijk de website ook op uw telefoon of tablet

Er wordt achter de schermen nog hard gewerkt om alle informatie en collecties hier terug te kunnen laten zien, dus ziet u nog pagina's welke nog niet (helemaal) af zijn óf nog tijdelijke teksten bevatten, maar dat verandert snel. Kom daarom regelmatig nog eens kijken!

Natuurlijk willen we graag weten wat u vindt van onze nieuwe website... Ook suggesties zijn van harte welkom!

 

U kunt daarvoor ons contactformulier gebruiken, of ons gewoon even telefoneren naar:

06-43120921 Collectiebeheerder.                

Reactie plaatsen

Reacties

Janna Kekerdom
3 maanden geleden

Heb jullie web site nu een aantal keren bezocht telkenkere verrast van vele informatie en nieuwe aanvullingen.
Janna Kekerdom

Maria
4 maanden geleden

Hartelijk dank voor snelle antwoord op mijn vraag over herkomst van mijn achternaam.
Verrast dat enkele familieleden van mij Joodse wortels kende. Chapeau voor uw commissie genealogie.
Maria

Emiel
5 maanden geleden

Uw web site bevat veel informatie.
Uw pagina's over genealogie zijn informatief en leerzaam.

Voor het behoud van Nederlands cultureel historisch erfgoed, waaronder dagelijkse gebruiks- kunst- en siervoorwerpen en immateriële erfgoed.

 

 

Sinds oprichting in mei 2009

zijn wij Anbi erkend.

Een kleine diavoorstelling uit onze digitale beeldcollectie:

Verleden herleeft door:  herkenning en Herinnering

 

K&K partners sponsorde onze kratten voor reminiscentie projecten in diverse zorginstellingen

K&K partners Wierden

Uw professioneel partner voor finance en HRM

 

Wij zetten onze Finance en HR professionals in als tijdelijke partner in huis, om Finance en/of HR teams tijdelijk te versterken en/of voor specifieke vraagstukken. Daarnaast verzorgen we ook (business) coaching.


Werving en selectie van Finance en HRM professionals
De unieke combinatie van onze (praktijk)kennis, vaardigheden en competenties zetten wij exclusief in voor de werving en selectie van financials en HRM functionarissen. Dit is bij ons altijd maatwerk, geen bedrijf of vacature is precies hetzelfde. Of het nu gaat om hulp bij het opstellen van een profiel, ondersteuning bij de gesprekken of het gehele werving en selectie proces.


Administratie
Wij ontlasten onze opdrachtgevers in de administratie. Wij bieden maatwerk; van het ondersteunen tot het volledig overnemen van de boekhouding, salarisadministratie en/of jaarrekeningen.