Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V.

Koninklijke Van Gorcum & Comp. B.V. is een wetenschappelijke uitgeverij en een grafisch bedrijf onder één dak. Het bedrijf in Assen bestaat al meer dan 200 jaar: 29 oktober 1800 wordt als startdatum beschouwd. Op die dag adverteerde Claas van Gorcum in de Leeuwarder Courant als boekdrukker en boekverkoper in Sneek. De boekhandel werd in 1962 beëindigd. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 1950 kreeg Van  Gorcum het predicaat Koninklijk en naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het bedrijf werd in 2000 het boek Overdracht van meer dan letters...Van Gorcum 1800 - 2000 uitgegeven.