Noordhoff Uitgevers begon als Wolters-Noordhoff. De oprichter Jan Berends Wolters begon in 1836 in de Guldenstraat in Groningen een boekhandel-uitgeverij. Na elf jaar verhuisde Wolters naar de noordzijde van de Grote Markt. Daar overleed hij in 1860, waarna zijn zwager Eduard Benjamin ter Horst jr. de leiding kreeg. Hij begon de boekhandel-uitgeverij in 1868 in de Oude Boteringestraat 18.

Een jaar later vestigde zich op nummer 12 Popko Noordhoff, een boekhandelaar-uitgever die in 1858 in de Herestraat zijn bedrijf begonnen was.

Het door Wolters-Noordhoff uitgegeven boek Verdwenen Nederland; Nederland in oude schoolwandplaten toont het resultaat van de concurrentiestrijd die de beide fusiepartners ooit voerden.

Noordhoff Uitgevers is sinds 31 maart 2008 de naam van een uitgeverij van leermiddelen, voor zowel het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs, maar ook specifiek voor de zorgsector en werknemers. Het bedrijf is in 1968 ontstaan als Wolters-Noordhoff uit de fusie van J.B. Wolters en P. Noordhoff en werd in 1972 gefuseerd met de ICU-groep en H.D. Tjeenk Willink tot Wolters Samsom. Vanaf 1987, het jaar dat Wolters Samsom met Kluwer fuseerde tot Wolters Kluwer, was Wolters-Noordhoff onderdeel van de divisie educatie. In 2008 besloot Wolters Kluwer dat die divisie niet meer tot haar kernactiviteit behoorde en werd de divisie verkocht aan investeringsmaatschappij Bridgepoint Capital, waarbij Wolters Kluwer bedong dat de naam Wolters niet meer gebruikt zou mogen worden om naamsverwarring te voorkomen. Vanaf dat moment ging de uitgeverij verder onder bekende naam Noordhoff Uitgevers, met vestigingen in Groningen en Utrecht.

Schrijvers op alfabetische volgorde

A

Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

B
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

C
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

D
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

Daan Deken: 
Jan en Jaapje in het bos,  Deel ? Leesboeken voor de Openbare Scholen

E
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

F
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

G
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

H
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

I
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

J
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

K
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:

Serie: Bob en Bep: serie 1 t/m 4
Diet Kramer:
Bij Bep in de stad, 1939 Deel 1 Leesboekje voor de Indische Lagere School
Bij Bob in de bergen, 1939 Deel 2 Leesboekje voor de Indische Lagere School
Bob, Bep en de dieren, 1939 Deel 3 Leesboekje voor de Indische Lagere School

Bob, Bep en Harlekijn, 1939 Deel 4 Leesboekje voor de Indische Lagere School


Losse Uitgave:
Diet Kramer:
't Boek van Bob en Bep, 1947 (bevat de vier boeken van Bob en Bep) 1947
L
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

M
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

N
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:


NN
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

O
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

P
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

Q
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

R
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

S
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

T
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

U
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

V
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

W
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

X
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

Y
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave:

Z
Titel:Uitgiftejaar:
Opmerking:
Serie:
Losse Uitgave: