A&S Uitgevers

Uitgaven:

 

1.Zij lieten hun sporen achter : joodse bijdragen tot de Nederlandse beschaving Meijer, J. / Oosthoek / 1964

2.Vandaag is morgen (the day of glory) : toneelspel in drie bedrijven Bates, Herbert E. / Derde druk / Toneeluitgeverijen Maestro & Maestro-Junior (A. J. G. Strengholt's Uitgevers Mij. N.V.) / [1961] / ©1961

3.Overzicht van de physiologie van de mens Jongbloed, J. / Zesde herziene druk / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Mij / 1957

4.Wetenschap en politiek : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 23 october 1953 Jong, J.J. de / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij / 1953

5.De psychiater in foro : het overkoepelend denken II Baan, P.A.H. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij / [1952]

6.Democratie en hoogeschool : rede ter gelegenheid van den die natalis der Rijksuniversiteit te Utrecht voor de samenwerkende studentencorporaties op 21 maart 1952 uitgesproken in den stadsschouwburg Gerretson, C. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij / 1952

7.The Ṛgvidhāna Gonda, J. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij. / 1951

8.Leerboek der beschrijvende ontleedkunde van den mensch ; Dl.IV: Zenuwstelsel Broek, A.J.P. van den /  uitgegeven bij N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij / 1944

9.Leerboek der ontleedkunde voor studeerenden in heilgymnastiek, massage en lichamelijke opvoeding Broek, A.J.P. van den / Uitgegeven bij N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij / 1944

10.Opmarsch tegen de dood : een utopische roman Daumann, Rudolf Heinrich / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-Mij. / [1943?]

11.Herrie om Rosita Alm, Horst / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-Mij. / [1942]

12.De bridgeclub van oom Sorry : een humoristische avonturenroman Sinclair, F. de / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-mij N.V. / [1941]

13.Schilder in de dop Rijnders, G. / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's uitgevers maatschappij / [194-?]

14.De jazzband van den duivel Sinclair, F. de / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers Mij. N.V. / [1940]

15.Feesten Boersma-Smit, H.W. / 2e dr / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's uitgevers maatschappij / [1939]

16.Moeilijkheden bij de opvoeding onzer kinderenSpek, Johan van der /   A. Voorhoeve, v/h J.M. Bredee's Uitgevers-Mij. N.V. / [1939]

17.Geestelijke herbewapening Banning, Willem / A. Voorhoeve v.n. J. M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1938]

18.Wim's feest-dag Lourense, H. / A. Voorhoeve, voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1938]

19.Drie wijzen van onzen tijd : kerstparabel Callenbach, J.R. / Derde druk / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1938]

20.Leen Noort, Suzanne van / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1938]

21.De Busmannetjes Ponton, W. /  A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1938]

22.Leen Noort, Suzanne van / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [tussen 1938 en 1942]

23.Als 't woens-dag is!Krabbendam, M. / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij / [1938]

24.Bob-bie Hollander, N. den / 2e dr / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij / [1938]

25.Het begon met NapoleonSinclair, F. de / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-maatschappij N.V. / [1938]

26.Die mooi-e bal Tuinstra, U. / A. Voorhoeve, voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1937]

27.Pleuntje Braake, Riek ter / A. Voorhoeve, voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1937]

28.De nachtelijke ruiter Szerb, Antal / A. W. Bruna & Zoon's Uitgevers-Maatschappij N.V. / [1937]

29.Hoofdtrekken van het privaatrecht : beschreven in verband met den overgang van het candidaats-examen naar de colleges voor het doctoraal-examen in de rechtswetenschappen ; II: Het handelsrecht en de burgerlijke rechtsvordering Dambrink, H.A. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij / 1937

30.Hoofdtrekken van het privaatrecht : beschreven in verband met den overgang van het candidaats-examen naar de colleges voor het doctoraal-examen in de rechtswetenschappen ; I: Burgerlijk recht Dambrink, H.A. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij / 1937

31.Hoofdtrekken van het privaatrecht : beschreven in verband met den overgang van het candidaats-examen naar de colleges voor het doctoraal-examen in de rechtswetenschappen Dambrink, H.A. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij / 1937

32.De autonomie van de gemeente in Nederland en in Nederlandsch-Indië Oorschot, Wilhelmus Petrus Hubertus van / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers-maatschappij / 1936

33.De grondslagen der constitutie van Nederlandsch-Indië : de wording van het regeerings reglement van 1815 Platteel, Pieter Johannes / A. Oosthoek's uitgevers-Mij / 1936

34.Een waarschuwend woord aan het Nederlandsche volk : naar aanleiding van: W.A. Bonger: "De stand van het bevolkingsvraagstuk in Nederland" Vuuren, L. van / A. Oosthoek's Uitgevers Maatschappij / 1936

35.Max Mil, detective : de fluisterstem Sinclair, F. de / A, W. Bruna & Zoon's Uitgevers-Maatschappij N.V. / [1936]

36.Tentoonstelling van oude Utrechtsche handschriften, werken van hedendaagsche Utrechtsche dichters en prozaschrijvers, schenking Engelmann, schenking IJslandica, in de universiteitsbibliotheek, 22-27 juni 1936 : openingsrede Hulshof, A. / N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Maatschappij / 1936

37.Droomstertje Menkens-van der Spiegel, D. /  A. Voorhoeve (voorheen J. M. Bredée's uitgevers maatschappij N. V.) / [1936]

38.Oudste geschiedenis van den mensch Broek, A.J.P. van den / N.V. A. Oosthoek's uitgevers-maatschappij / 1936

39.Zo'n fij-ne dag Menkens-van der Spiegel, D. / A. Voorhoeve voorheen J.M. Bredée's Uitgevers Maatschappij N.V. / [1935]

40.De man van het Carlton hotel Wallace, Edgar / A. W. Bruna's Uitgevers-Mij N.V. / [1932]

41.Beknopt overzicht van de geschiedenis, stelsels, methoden en aesthetische stroomingen der lichaamsoefeningen ; 1: De oudheid : lichaamsoefeningen der Grieken en Romeinen Heyn, A.C. / Tweede druk / D.B. Centen's Uitgevers-Maatschappij (N.V.) / 1932

42.De man van het Carlton hotel Wallace, Edgar / A. W. Bruna's Uitgevers-mij N.V. / [tussen 1930 en 1940]

43.Het ontstaan van den wereldoorlog : een antwoord aan generaal Snijders Vries Feyens, G.L. de / Van Munster's uitgevers-maatschappij / 1928

44.De tunnel Kellermann, Bernhard / A. W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij / 1915