Heilig beelden

 

Amandus van Maastricht, ~594-~675, feestdag 6 februari

Missiebisschop die verkondigde in Vlaanderen, Karinthië en Noord-Spanje. Ook enkele jaren bisschop van Maastricht. Bekend omwille van zijn vele kloosterstichtingen. Ook soms apostel van België genoemd.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel). Vaak met een kerkje in zijn handen vanwege de vele kerken en kloosters die hij liet bouwen. Soms met een draak.

 

Antonius Abt (van Egypte), ~251-~356, feestdag 17 januari

Na de dood van zijn ouders gaf hij al zijn bezittingen weg en trok hij zich in de eenzaamheid van de woestijn terug. Later voegden andere christenen zich bij hem en vormden ze een van de eerste gemeenschappen van monniken. Daarom bekend als vader van het kloosterleven. Patroonheilige van de varkenshouders.

Te herkennen als oude monnik met een varkentje, een bel (gebruik van de Antonieten uit de 12de eeuw) of een staf met de letter Tau.

 

Antonius van Padua, 1195-1231, feestdag 13 juni

Geboren in een adellijke Portugese familie. Onder de indruk van de Franciscaanse martelaren werd hij minderbroeder. Predikte in Noord-Afrika, Frankrijk en Italië. Doceerde theologie aan zijn medebroeders. Later uitgeroepen tot kerkleraar. Antonius wordt aangeroepen om verloren voorwerpen terug te vinden.

Te herkennen aan de bruine pij van de Franciscanen, tonsuur (geschoren kruin) en het kindje Jezus op de arm (legende). Soms ook met een Evangelieboek (theoloog) of een lelie (maagdelijkheid).

 

Barbara van Nicomedië, ?-~306, feestdag 4 december

Martelares bekend als beschermster tegen brand en bliksem, tegen een plotselinge dood en als beschermheilige van verschillende gevaarlijke beroepen. Volgens de legende sloot haar heidense vader haar op in een toren om haar weg te houden van de mannen of om haar te bewegen haar geloof op te geven.

Te herkennen als martelares (palm of zwaard), een toren of een kanon.

 

Benedictus van Nursia, ~480-550, feestdag 11 juli

Bekend voor zijn regel van Benedictus en als vader van het Westerse kloosterleven. Dat kenmerkt zich door gemeenschappelijk bezit, werken voor de gemeenschap en spirituele verdieping. Of met de bekende uitdrukking van Benedictus: Ora et Labora, bid en werk!

Te herkennen als abt (zwart habijt en staf, soms met puntmuts) en met een raaf (legende).

 

Blasius van Sebaste, ?-~316, feestdag 3 februari

De bisschop van Sebaste (Armenië) hield zich schuil in een bos ten tijde van de Romeinse christenvervolging. Daar leefde hij in vrede met de wilde dieren. Toen hij opgepakt werd, probeerde men hem te executeren door verdrinking, door hem te villen met een hekel en uiteindelijk door onthoofding. Beschermheilige tegen keelziekten.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel) met een hekel (touwkam, marteling). Soms met 2 gekruiste kaarsen of een gedraaide kaars omwille van een gebruik om bescherming af te smeken tegen keelziekten.

 

Catharina van Alexandrië, ?-307, feestdag 25 november

Volgens de legende een superintelligent meisje van rijke komaf dat Jezus met hart, ziel en lichaam was toegewijd. De keizer die wanhopig verliefd op haar was, liet haar folteren met een rad (dat brak) en uiteindelijk onthoofden. Een latere legende vertelt over haar mystieke huwelijk met Christus.

Te herkennen als martelares door een palm, (gebroken) wiel of zwaard. Soms met de keizer aan haar voeten.

 

Clara van Assisi, 1195-1253, feestdag 11 augustus

Stichteres samen met Franciscus van Assisi van een religieuze armoedebeweging. Schrijfster van de leefregel van de Arme Zusters (Clarissen) en abdis van hun eerste klooster.

Te herkennen aan het zwart-wit-bruine habijt (met touw) van de clarissen, een staf van de abdis en een monstrans. Soms ook met een kruis, lelie, regelboek of brandende lampen.

 

Cornelius, ?-253, feestdag 16 september

21ste paus van de Katholieke Kerk ten tijde van de Romeinse christenvervolging. Wilde gelovigen die onder druk van de vervolging hun geloof afgezworen hadden een nieuwe kans geven. Stierf in ballingschap.

Te herkennen aan een hoorn (Latijn 'cornu'). Vaak met tiara (pauselijke kroon) en pausstaf met 3 dwarsbalken. Soms met zwaard of palm (martelaar).

 

Damiaan (de Melaatse) van Molokai, 1840-1889, feestdag 10 mei

De Vlaamse Pater Damiaan (Jozef De Veuster) ging als missionaris van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria naar Molokai om te zorgen voor de lepralijders. 6 jaar later stierf hij zelf aan de ziekte. In 2009 heilig verklaard. Beschermheilige voor lepralijders en aidspatiënten.

Te herkennen aan zijn karakteristieke hoedje, mantel en ronde bril. Vaak als melaatse.

 

Elisabeth van Thüringen, 1207-1231, feestdag 17 november

Dochter van de koning van Hongarije. Werd op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en kreeg 3 kinderen. Zorgde voor de armen. Na de dood van haar man stichtte ze een ziekenhuis waar ze zelf ook zieken verzorgde.

Te herkennen als koningin met kroon of met drie kronen. Vaak met kan en brood in de hand en een bedelaar of kreupele aan haar voeten (armen- en ziekenzorg). Soms met een kerk in haar handen of een mand met rozen.

 

Elooi (Eligius) van Noyon, ~588-660, feestdag 1 december

Eligius werd geboren nabij Limoges (Frankrijk) en opgeleid tot (edel-)smid. Als bisschop van het nog jonge bisdom Noyon-Doornik was hij een van de grondleggers van het christendom in Noord-Frankrijk en Oost- en West-Vlaanderen. Daarom soms apostel van Vlaanderen genoemd.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel) met aambeeld, hoefijzer, blaasbalg, hamer of tang.

 

Franciscus van Assisi, 1182-1226, feestdag 4 oktober

Mysticus en stichter van de orde van de Minderbroeders. Bekend voor zijn visioen in het kerkje van San Damiano ('Franciscus, ga en herstel mijn huis.'), voor zijn leven van radicale armoede en voor zijn Zonnelied. Zijn boodschap van eenvoud en liefde voor medeschepselen blijft inspireren.

Te herkennen aan de bruine pij van de Franciscanen, tonsuur (geschoren kruin) en dieren zoals vogeltjes of een wolf.

 

Gerardus Majella, 1726-1755, feestdag 16 oktober

Mocht na lang aandringen bij zijn vader lekenbroeder worden bij de redemptoristen. Leidde een eenvoudig leven als portier, kleermaker en tuinman. Al tijdens zijn leven geliefd als een heilige. Ook omwille van bovennatuurlijke verschijnselen. Populaire volksheilige. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor een voorspoedige bevalling en bij hopeloze zaken.

Te herkennen aan de zwarte pij en witte boord van de Redemptoristen. Meestal met een kruis in de armen. Vaak met een kind, soms met een schip (wonderbaarlijke redding).

 

Hubertus van Luik (Maastricht), ?-727, feestdag 3 november

Na de dood van zijn vrouw trok hij zich terug in de Ardennen waar hij zich op het jagen stortte. Toen hij op Goede Vrijdag een hert wilde neerschieten, verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan, toen bisschop van die stad. Hubertus ging bij Lambertus in de leer en volgde hem op als bisschop. Later verplaatste hij de bisschopszetel naar Luik.

Te herkennen als jager of als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel) met een hert dat in het gewei een kruis draagt.

 

Jan Berchmans, 1599-1621, feestdag 26 november

Vlaamse jezuïet. Stierf op zijn 22ste aan longontsteking en dysenterie in Rome waar hij filosofie studeerde. Patroonheilige van de studerende jeugd. Veel college's in Vlaanderen zijn naar hem genoemd.

Te herkennen aan zijn religieuze kledij, met rozenkrans, kruisbeeld of boek in de hand. Ook in aanbidding voor Maria.

 

Johannes evangelist, ?-~104, feestdag 27 december

Apostel (de leerling die door Jezus werd bemind) en evangelist. Vijf geschriften in het Nieuwe Testament staan op zijn naam: het vierde evangelie, 3 brieven en het afsluitende boek van de Openbaring. Vermoedelijk is niet de persoon van de apostel Johannes de eigenlijke auteur van al die werken, maar wel een school van gelijkgezinden.

Als evangelist te herkennen aan een boek of schrijvend. Van de andere evangelisten te onderscheiden door een arend. Matteüs is dan een gevleugelde mens of engel, Marcus een (gevleugelde) leeuw en Lucas een (gevleugeld) rund. Als apostel herkenbaar aan een kelk, soms met daarin een slang. Een vaak terugkerend tafereel is dat van Johannes samen met Maria, de moeder van Jezus, onder het kruis (Johannes 19,25-27).

 

Joris (Georgius) van Lydda (Cappadocië), ?-~303, feestdag 23 april

Vooral bekend door het verhaal dat hij een draak (symbool voor heidendom) zou hebben gedood. Patroonheilige van vele Belgische gemeenten en gilden en onder andere Engeland (George), Catalonië (Jordi) en de scouts. Joris en de Draak is zelfs een houten race-achtbaan in de Efteling.

Te herkennen als ridder op een paard die met een lans of zwaard een draak verslaat.

 

Jozef voedstervader van Jezus, ?-eerste kwart van de 1ste eeuw, feestdag 19 maart en 1 mei 'Jozef werkman'

Behalve de voedstervader van Jezus is Jozef ook patroonheilige van de universele Kerk. Devotie tot de heilige Jozef kwam pas laat op gang onder invloed van de Franciscanen (13de eeuw) en verschillende grote heiligen, zoals Bernardus van Clairvaux, Teresa van Avila en Franciscus van Sales.

Te herkennen als oude man met Jezus op de arm of aan de hand. Vaak met timmergereedschap, zoals een zaag of winkelhaak. Soms met lelies of een bloeiende staf, omwille van een legende rond zijn uitverkiezing.

 

Martinus van Tours (Sint-Maarten), ~316-397, feestdag 11 november

Bisschop van de stad Tours en grondlegger van het christendom in Gallië. Zijn feestdag was een oogstfeest, tevens dag dat het vee op stal ging en dat de ganzen geslacht werden. Later een kinderfeest.

Te herkennen als Romeins soldaat die zijn mantel doorsnijdt en de helft aan een bedelaar geeft. Vaak op een paard.

 

Nicolaas van Myra (Sinterklaas), ~280-~350, feestdag 6 december

In de 4de eeuw bisschop van Myra (zuidkust van Turkije). Van de 6de tot de 12de eeuw heel populair in vele legenden. Daarna vooral bekend door de folklore rond het Sinterklaasfeest.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel) en drie kinderen in ton (legende waarin hij 3 vermoorde kinderen tot leven wekt). Soms met drie gouden ballen in de hand (legende waarin hij drie zussen uit de armoede redt door drie zakken vol goud in hun huis te gooien).

 

Paulus, ~3-~67, feestdag 25 januari (bekering), 29 juni (met Apostel Petrus), 30 juni

Speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom. Bekend uit het bijbelboek Handelingen en door dertien brieven in het Nieuwe Testament die op zijn naam staan.

Te herkennen als een oude man met een zwaard (marteldood) en boek (brieven).

 

Petrus, ?- ~64, feestdag 1 augustus

De apostel Petrus heette aanvankelijk Simon, maar werd door Jezus rots genoemd: 'Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen... Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen...' (Matteüs 16:18-19).

Te herkennen als een oude man met sleutels (van het Rijk der hemelen, Matteüs 16). Soms met een haan vanwege het verhaal van de verloochening (Matteüs 26), een omgekeerd Latijns kruis (marteldood) of een vissersnet (beroep).

 

Rochus van Montpellier, ~1350-~1380, feestdag 16 augustus

Zou na de dood van zijn ouders geleefd hebben als pelgrim. Overal waar hij kwam verzorgde hij pestlijders en zieken. Toen hij zelf de pest kreeg, zonderde hij zich af in een bos. Daar zou een hondje hem van brood hebben voorzien. Patroon tegen longziekten en roken.

Te herkennen als pelgrim met staf en mantel. Meestal met een hondje. Soms wijzend naar een buil (pest) op zijn lichaam.

 

Sebastiaan (Sebastianus) van Rome, ?-288, feestdag 20 januari

Officier in het Romeinse leger ten tijde van de christenvervolging. Toen hij zich als christen bekendmaakte zou hij zijn vastgebonden en met pijlen doorzeefd. Volgens de legende overleefde hij die executie en werd hij vervolgens doodgeknuppeld.

Te herkennen als martelaar, vastgebonden aan een paal of boom en met pijlen doorzeefd.

 

Stefanus , ?-~33, feestdag 26 december

Eerste diaken en martelaar (door steniging) van het christendom. Te lezen in het Bijbelboek Handelingen 6 en 7. Patroonheilige van veel Franse plaatsen (Saint-Etienne). Ook van diakens en bouwvakkers (stenen). Augustinus had een grote devotie voor Stefanus.

Te herkennen als diaken door een Evangelieboek en dalmatiek (liturgisch gewaad van de diaken). Vaak met stenen op het hoofd, de schouders of in de hand. Soms met martelaarspalm.

 

Thérèse van Lisieux, 1873-1897, feestdag 1 oktober

Mystica, karmelietes en kerklerares die stierf op 24-jarige leeftijd. Bekend voor haar levensverhaal 'Histoire d'une âme' en haar ‘kleine weg naar heiligheid’.

Te herkennen aan het zwart-wit-bruine habijt (zonder touw) van de karmelietessen en rozen in de armen. Een bekend citaat van haar is dat ze het rozen (zegeningen) wilde laten regenen op aarde.

 

Vincentius a Paolo, 1576-1660, feestdag 27 september

Franse ordestichter en organisator van caritatieve werken. De Sint-Vincentiusvereniging is een internationale katholieke vereniging van leken in dienst van de noodlijdenden. Sint-Vincentius is patroonheilige voor ziekenhuizen en caritatieve werken.

Te herkennen als religieus (habijt) met kinderen op de arm of aan de hand.

 

Willibrord (Willibrordus) van Utrecht, 658-739, feestdag 7 november

Bisschop en missionaris van Engelse afkomst. Verkondiger in het Frankische Rijk, het huidige Nederland, Friesland, Vlaanderen, Luxemburg. Stichter van vele kerken en kloosters, waaronder de abdij van Echternach. De processie van Echternach is ter ere van Willibrord. Patroonheilige van het Groothertogdom Luxemburg.

Te herkennen als bisschop (staf, mijter, albe en koorkap of kazuifel). Vaak met een kerkje of de Utrechtse dom in zijn handen.

 

 

Patroonheiligen ("Beschermheiligen")

Heiligen hebben in het leven van de gelovigen twee functies.
Op de eerste plaats dienen zij als voorbeeld. Hun levenswijze was zo inspirerend dat men er als gelovige een voorbeeld aan neemt. In hen herkent men zijn eigen levensideaal. Men wil zich graag met hen identificeren. Of hun voorbeeld helpt hen bij het zoeken van hun levensoriëntatie.
Vervolgens kan men in hun gebed hun hulp inroepen. Men kan vragen of zij in de hemel bij God met hen hier op aarde meebidden om hun intenties kracht bij te zetten. In de geschiedenis van de vroomheid zegt men dan dat men de heilige aanroept. Soms wekt deze uitdrukking misverstand. Buitenstaanders zouden kunnen concluderen dat men een heilige aanbidt. Wat niet het geval is. Wij zullen dus consequent zeggen dat men de voorspraak van de heilige inroept voor bepaalde intenties.

 

In de loop van de tijden zijn er verschillende vormen van patronaten gegroeid.

 

Patroonheiligen van kerken

De oudste vorm van patronaat is de benoeming van het kerkgebouw naar een bepaalde heilige. Dat lag met name voor de hand als de kerk werd gebouwd op het graf van de heilige, zoals de 'Sint Pieter' in Rome: gebouwd op het graf van Sint Petrus. Hetzelfde geldt te Rome voor de Sint Paulus buiten de Muren. Wijdde men elders een kerk aan Sint Petrus of Sint Paulus, dan probeerde men een reliek van de heilige te verwerven. Deze metselde men in in het altaar. Dan was het toch een beetje het graf van de heilige. In de eerste eeuwen waren de kerken vooral toegewijd aan de apostelen, Petrus, Paulus, Johannes, Stefanus enz. In de vroege middeleeuwen waren ook Sint Maarten (Martinus) en Sint Nicolaas veel gekozen kerkpatronen. Nadat in 431 Maria was uitgeroepen tot 'Moeder van God' verrezen er nagenoeg in alle steden van Europa Maria- of Onze-Lieve-Vrouwekerken.

 

Patroonheiligen van aardrijkskundige plaatsen

Daaruit ontstond het gebruik een stad of dorp toe te wijden aan de patroonheilige van de hoofdkerk. Zo is Sint Petrus de beschermheilige van Rome. Sint Nicolaas van Amsterdam en van vele andere handels- en havensteden, Sint Maarten van Utrecht en Groningen. Soms wijdde men een plaats toe aan een heilige die in die plaats had gewoond: Sint Geneviève in Parijs, Sint Goedele in Brussel enz.
De aartsengel Sint Michaël is vaak beschermheilige van een berg of heuvel.

 

Patroonheiligen van namen

In de loop van de middeleeuwen groeide het gebruik kinderen te vernoemen naar heiligen. De heilige naar wie je heette, werd dan jouw patroonheilige. Dat ging zelfs zo ver dat men in zuidelijke landen niet je verjaardag vierde, maar je naamdag: de dag waarop je patroonheilige in de kerk werd herdacht.

 

Patroonheiligen van beroepen

Toen in de middeleeuwen beroepsgroepen en gilden ontstonden, kozen zij een eigen patroonheilige. Indien enigszins mogelijk kozen zij een heilige die hun beroep had uitgeoefend. Sint Jozef werd patroonheilige voor timmerlieden, handwerkslieden enz. De apostel Andreas van vissers, schippers en vishandelaars; de evangelist Lukas van wie Paulus zegt dat hij dokter was: van artsen. Volgens de legende had Lukas ooit een portret geschilderd van Maria. Vandaar dat hij patroon werd van beeldend kunstenaars en met name van schilders.
Vaak koos men een patroonheilige als er op een of andere manier verband kon worden gelegd tussen het beroep en het levensverhaal (of de legende) van de heilige. Zo werd Sint Bartolomeus patroon van de slagers, omdat hij levend gevild zou zijn. Sint Thomas ('de ongelovige') werd de patroon van architecten en bouwlieden, omdat zijn legende vertelt dat hij een paleis bouwde voor een heidense koning. Sint Cecilia van de (kerk)muziek, omdat zij op het moment dat de bruidsmuziek klonk, haar man influisterde maagd te willen blijven omwille van Christus.

 

Patroonheiligen bij allerlei ziekten en kwalen

Het is niet moeilijk te bedenken hoe de voorspraak van patroonheiligen werd ingeroepen bij ziekte en onheil. Vooral waar de medische wetenschap meestal machteloos stond. Zo riep men de voorspraak van Sint Stefanus in tegen alle ziekten die met stenen te maken hadden: gal-, nier- en blaasstenen. Hij was immers gestenigd! Sint Rochus werd een van de belangrijke beschermheiligen tegen de pest, omdat hij van die ziekte genezen was. Sint Jozef werd patroon van een zalige dood, omdat hij volgens de legende was gestorven temidden van Jezus en Maria. Enz.

 

Patroonheiligen bij elke intentie of nood

Zo vond en vindt men bij elke intentie of nood wel een toepasselijke patroonheilige. Sommigen zijn door en voor de hele Kerkgemeenschap als zodanig erkend. Anderen genieten plaatselijke of zelfs persoonlijke verering.
Sint Clara werd patroon van de televisie, omdat zij vanaf haar ziekbed in een visioen de kerstnachtmis bijwoonde die op enkele kilometers van haar plaats vond. Onlangs werd Sint Isidorus van Sevilla uitgeroepen tot patroon van het internet. Hij was de eerste die in de vroege middeleeuwen een Encyclopedie aanlegde, waarin nagenoeg alle toenmalige kennis bijeen was gebracht. Engelen zijn natuurlijk patronen van de ruimtevaart.

 

 

Complete lijst van alle heiligen:

 

A

Aaron Aartsvader

Aaron van St-Malo
Aartsengelen
Abban van New Ross
Abbo van Metz
Abbo van Troyes
Abdiesus van Bizabda
Abdjesus van Cascar
Abdon van Perzië met Sennen
Abel Aartsvader
Abel van Reims
Abercius van Hiërapolis
Abibus van Edessa
Abigail van Jeruzalem
Abra van Poitiers
Abraämios van Bulgarije
Abraämios van Grjasovjetsk
Abraämios van Mirojsk
Abraham Aartsvader
Abraham de Arme
Abraham George
Abraham Syrus
Abraham van Arbela
Abraham van Edessa
Abraham van Efese
Abraham van Haran
Abraham van Palestina
Abraham van Rostov
Abramios van de Latros-berg
Abran van Reims met 6 broers en 3 zussen
Abran van Reims met broers en zusters
Absalon van Lund
Abten van Cîteaux
Abten van Cluny
Abundius van Rome
Acacius van Sebaste met Irenarchus, 7 vrouwen en 2 kinderen
Acathius van Constantinopel en vele anderen
Acca van Hexham
Acharius van Doornik
Achatia van Paixão
Achatius van Amida
Achatius van de Ararat en tienduizend anderen
Achaz van Torhout
Achia van Silo
Achilles van Larissa
Achilleus van Amiens met Acius
Achmed Kalfas
Achmed van Constantinopel
Acisclus van Cordova met Victoria
Acyndinus van Perzië met Pegasius en 3 anderen
Ada van Le Mans
Adalbald van Douai
Adalbert van Bergamo
Adalbert van Magdeburg
Adalbertus Maria Baudiss
Adalbertus van de Elzas met Gerlindis, Bathildis, Sabina en Lutgarda
Adalbertus van Praag
Adalbertus van Tegernsee
Adaldag van Bremen-Hamburg
Adalgar van Hamburg
Adalsindis van Hamay
Adam en Eva
Adam Sasbout
Adam van Ebrach
Adam van Lockum
Adauctus van Efese met Callisthena
Adela van Trier
Adela van Vlaanderen
Adelardus van Cysoing
Adelbert van Egmond
Adelfus van Metz
Adelgondis van Drongen
Adelgott van Dissentis
Adelhard de Jongere
Adelhard van Corbie
Adelheid van Bourgondië
Adelheid van Vilich
Adelindis van Bad Buchau
Adeltrudis van Maubeuge
Adeodatus van Como
Adérald van Troyes
Adgat van Bretagne
Adjutor van Vernon-sur-Seine
Ado van Jouarre
Ado van Vienne
Adolf Kajpr
Adolphe Fouéré
Adosindis van Portugal
Adrehilda van Le Mans
Adriaan van Assendelft en Christoffel van Schagen
Adrianus Lamberts Tisserand met Johannes van Rixtel
Adrianus Martelaar
Adrianus van Afrika e.a.
Adrianus van Canterbury
Adrianus van Cesarea
Adrianus van Dalmatië met 27 gezellen
Adrianus van Damascus met Agrippus, Dacius en 4 anderen
Adrianus van Nicomedië
Adrianus van Poshekhonye met David en Leonides
Adulfus van Torney
Aedesius van Alexandrië met Amfianus
Aegidius Rodriguez van Santarém
Aegidius van Cassar
Aegidius van Lorenzana
Aegidius van St-Gilles
Aegidius-Maria van St-Jozef
Aelfgifu van Engeland
Aelred van Rievaulx
Aemiliana van Rome
Aemilianus de la Cogolla
Aemilianus van Combes
Aemilianus van Dorostorium
Aemilianus van Lagny
Aemilianus van Nantes
Aemilianus van Trevi e.a.
Aemilianus van Trevi en anderen
Aemilianus van Vercelli
Aemilius van Lucca
Aeodh van Ardcore
Aethiops van Corfu
Afra van Augsburg
Afra van Brescia
Afraates de Pers
Afrates van Antiochië
Africanus van Comminges
Afrodisius van Alexandrië met vele anderen
Afrodisius van Béziers met Caralippus, Agabus en Eusebius
Afrodisius van Tarsus met veel anderen
Afrodisius van Tarsus, met Privatus en vele anderen
Agape en Crescentio, martelaren
Agapè van Thessalonica met Chionia, Irene, Casia, Filippa, Eutychia en Agathon
Agapitus de Eerste
Agapitus van Kiev
Agapitus van Palestrina
Agapitus van Synnada
Agapius van Cirta met Secundinus, Tertulla, Antonia e.a.
Agapius, Seleucus en Mamas
Agatha van Catania
Agathamerus van Mysië
Agathangelus van Ancyra
Agathangelus van Vendome met Cassianus van Nantes
Agathapodus van Thessalonica met Theodulus
Agatho Apostel
Agatho paus
Agathon van Alexandrië met Rebekka e.a.
Agibod van Bobbio met Baudicarius, Leopardus en Meroveus
Agilbert van Parijs
Agilberta van Jouarre
Agilolf van Keulen
Agilus van Rebaix
Agnes van Aislinger
Agnes van Bohemen
Agnes van Cornillon
Agnes van Königsfelden
Agnes van Monte Pulciano
Agnes van Poitiers
Agnes van Rome
Agoard van Créteil met Aglibert en vele anderen
Agobard van Lyon
Agostina Pietrantoni
Agostino Nguyen Van Moi
Agricola van Avignon
Agricola van Pannonië
Agricolaus van Maastricht
Agrippinus van Autun
Agritius van Trier
Aha van Bretagne
Aibert van Crespin
Aidan van Ferns
Aidan van Lindisfarne
Aidbeus van Cloyne
Aidecus van Ierland
Ailbe van Emly
Ailbert van Rolduc
Ailill van Keulen
Ailvin van Armorica
Aithalas van Adrianopolis met Ammun
Aithalas van Arbela met Apseus
Alain Le Floch
Alain van Quimper
Alan van Auxerre
Alanus a Rupe
Alar van Bretagne
Albanus van Verulam
Alberich van Mönchen-Gladbach
Albericus van Cîteaux
Albericus van Utrecht
Albero I van Luik
Albero van Montreuil
Albert Chmielowski
Albert Motsch
Albert van Cashel
Albertinus Ubaldini
Alberto Hurtado
Albertus de Grote
Albertus van de Monte Corvino
Albertus van Jeruzalem
Albertus van Leiden
Albertus van Leuven
Albertus van Oberaltaich
Albertus van Steinfeld
Albertus van Trapani
Albina van Keulen met Emerentiana en Hadrianus
Albinus van Angers
Albrada van Zwiefalten
Aldate van Gloucester
Aldegondis van Maubeuge
Aldemar van Capua
Aldhelm van Sherborne
Aldonza Lopez
Aldric van Le Mans
Aldric van Sens
Aldrich van Füssenich
Aldwyn van Peartney
Alena van Dilbeek
Aleth de Montbard met Técelin
Alexander de Akimiet
Alexander de Kolenbrander
Alexander en Rogatus van Caesarea
Alexander I Paus
Alexander Nevski
Alexander Oliva
Alexander van Alexandrië
Alexander van Bergamo
Alexander van Cardaunum met Antonina
Alexander van Constantinopel met Coluthus en Barbarus
Alexander van Constantinopel
Alexander van Edessa
Alexander van Fermo
Alexander van Foigny
Alexander van Heraclea met Heraclius en vier vrouwen
Alexander van Lyon
Alexander van Pydna
Alexander van Pydna
Alexander van Thessalonica
Alexander van Thessalonika
Alexander van Tienen met Faustina
Alexander, Dignus en Chottia martelaren
Alexandra van Alexandrië
Alexandra van Amisus
Alexandra van Nicomedië
Alexandria van Lydda
Alexandrina di Letto
Alexis Tsarewitsj met h et hele gezin
Alexis van de Holenkloosters
Alexis van Kiev
Alexius van Rome
Aleydis van Schaarbeek
Aleydis van Valduc
Alfege de martelaar
Alfege de Oudere
Alfeus van Kafarnaüm
Alfeus van Palestina met Zacheus
Alfgar van Oxford
Alfius van Sicilië met Filadelfus en Cyrinus e.a.
Alfons Ariëns
Alfons Gerces
Alfonsus de' Liguori
Alfonsus Navarete
Alfonsus Rodríguez
Alfred de Grote
Alfredo Patricio Kelly e.a.
Algéric van Tours
Algis van St-Algis
Alice Croft
Alice Rich
Alicia van Domon met Léonie Duquet
Aliz de Bourgotte
Alle geloofsverkondigers in Nederland
Alle heilige en zalige bisschoppen van Poitiers
Alle Jezuïetenheiligen
Allerheiligen en Allerzielen
Allerheiligen en Allerzielen
Allyrius van Clermont
Almachius van Rome
Almirus van Gréez-sur-Roc
Alnoth van Chester
Alonius van Egypte
Alour van Quimper
Aloysius La Nuza
Aloysius van Gonzaga
Alphonsa Muttathupadatu
Alpinianus van Limoges
Alruna van Cham
Altfrid van Münster
Altfried van Hildesheim
Altmann van Passau
Alto van Altomunster
Alubertus van Utrecht
Alveus van Celciacum en 6 anderen
Alveus van Celciacum en 6 gezellen
Alveus van Celciacum met Alneus, Bohamad, Alveus, Front, Gal en Brictius
Alwera van Viermundt
Alypius de Styliet
Alypius met Eusebiotus, Paulus en Juliana
Amabilis van Riom
Amabilis van Rouen
Amadeus van Portugal
Amadeus van Savoie
Amadour van Rocamadour
Amalberga van Maubeuge
Amalberga van Munsterbilsen
Amalberga van Susteren
Amandus van Grisalba
Amandus van Lérins met Anselmus, Eucherius, Vincentius, Silvanus en Nazarius
Amandus van Limoges
Amandus van Maastricht
Amandus van Rennes
Amandus van Rennes
Amantius van Rodez
Amarantus van Albi
Amaro van Burgos
Amata Offreduccio
Amata van Bologna met Diana Andalò en Cecilia
Amato Ronconi
Amator van Autun
Amator van Auxerre
Amatus van Nusco
Ambrose Barlow
Ambrosianus van Armenië
Ambrosius van Cahors
Ambrosius van Ferentino
Ambrosius van Milaan
Amelius van Rome
Ameltrudis van Rouen
Amfianus van Cesarea met Aedesius
Amfilochius van Iconium
Amfilochius van Vollhynia
Amfiolochios van het Glushetsk-klooster met Macarios, Tarasios en Theodosios
Ammon van Alexandrië en vele anderen
Ammon van Tone
Amon van Toul
Amon van Worms
Amos Profeet
Amour van St-Amour met Viateur
Ampelius van Genua
Amvrosi van Optina
Ana Martinez en Maria Ercilia
Ananias van Damascus
Anaon van St-Anaon
Anastasia Dabertshofer
Anastasia van Öhren
Anastasia van Pommeren
Anastasia van Rome met Cyrillus
Anastasia van Sirmium met haar gezellen
Anastasia van Skete
Anastasius de Tweede van Pavia
Anastasius de Voller
Anastasius Hartmann
Anastasius van Antiochië de Jongere
Anastasius van Castel Sant'Elia
Anastasius van Cluny
Anastasius van Constantinopel
Anastasius van Cordovamet met Fandila en Felix
Anastasius van Epirus met Daniel van Corfu
Anastasius van Faras
Anastasius van Gran
Anastasius van Kiev
Anastasius van Perzië
Anatolia van Rome, Victoria en Audax
Anatolius van Constantinopel
Anatolius van Laodicea
Ancirad van Zürchersee
Andeol van Bourg-St-Andéol
Andoche van Saulieu met Thyrsus en Felix
André Bessette
Andre Fournet
André Prévot
Andreas Abellon
Andreas Apostel
Andreas Bobola
Andreas Conti van Anagni
Andreas Corsini
Andreas de Rus
Andreas Faulhaber
Andreas Gallerani
Andreas Kim Taegon
Andreas Robertus
Andreas Stratelates en anderen
Andreas Sulei
Andreas van Averbode
Andreas van Clairvaux
Andreas van Constantinopel
Andreas van Elno
Andreas van Kreta
Andreas van Kreta
Andreas van Peschiera
Andrei Petrov
Andreij Bogoljubski
Andres Martinez
Andromachus met Diodorus
Andronicus van Rome met Junia
Anesus van Afrika met Felix, Diodolus, Portus, Abda, Cornelia, Valeria e.a.
Angadrisma van Beauvais
Angela Autsch
Angela de Merici
Angela van Cordier
Angela van Foligno
Angelina Corbara
Angelina van Krusedol
Angelina van Spoleto
Angelina Vanderhallen
Angelo Carletti di Clavasio
Angelos van Chios
Angelus Sinicius
Angelus van Furci
Angelus van Jeruzalem
Angilbertus van Keulen
Angilbertus van St-Riquier
Anianus van Alexandrië
Anianus van Orléans
Anicetus van Nicomedië met Fotius en anderen
Anna Burghard
Anna de los Angeles
Anna en Joachim van Jeruzalem
Anna Gottrau
Anna Gottrau
Anna Juliana
Anna Nadler
Anna Röselmayr
Anna Schäffer
Anna Straub
Anna van Baindt
Anna van Constantinopel
Anna van Constantinopel
Anna van Jesus
Anna van Kashin
Anna van Kiev
Anna van Novgorod
Anna van Oostenrijk
Anna van Rome
Anna van Schüsselberg
Anna van Silezië
Anna van Sint-Bartholomeus
Anna van Wellenberg
Anna van Wittelsbach met Katharina
Anna van Wittelsbach
Anna von Habsburg
Anna-Katharina Emmerich
Anna-Maria Böck
Anna-Maria Brunner-Probst
Anna-Maria Deller
Anna-Maria Heim
Anna-Maria Parédes y Flores
Anna-Maria Redi
Anna-Maria Schwering
Anna-Maria Taigi
Anne Benoist
Anne de Guigné
Anne de la Vesvre
Anne du St-Esprit
Anne Duclos
Anne Line
Anne van Bretagne
Anne van Xainctonge
Anne-Marie Antigo
Anne-Marie Javouhey
Annette van Droste-Hülshoff
Anno van Keulen II
Anno van Keulen
Annobertus van Séez
Anonimata van Evora met Jordanus en Columba
Anre Dung Lac
Ansanus van Siena
Ansbertus van Rouen
Anselmus Maeonensis
Anselmus van Canterbury
Ansfried van Utrecht
Ansgar van Hamburg
Ansoalda van Maubeuge
Answer van Ratzeburg
Answin van Camerino
Anta van Lelant
Anthemius van Poitiers
Antherus van Rome
Anthes van Salerno met Fortunatus en Cajus
Anthimus van Rome met Sisinnius e.a.
Anthusa van Afrika
Antiochus van Lyon
Antiochus van Palestina
Antipas van Pergamum
Antoine Daniel (martelaren van Canada)
Antona, Johannes en Eustathius van Vilnius
Antonia van Florence
Antonia van Nicomedië
Antonia van Wartenberg met Maximiliana
Antonie Werr
Antonij Pecerskij
Antoninus van Apamea
Antoninus van Florence
Antoninus van Piacenza
Antonio Criminali
Antonio Turriani
Antonio Zaccaria
Antonio-Maria Claret y Clará
Antonius Abt
Antonius Borbeus
Antonius Fuster
Antonius Ixida met 4 medechristenen
Antonius Neyrot
Antonius Pavoni
Antonius Pucci
Antonius van Agen
Antonius van Athene
Antonius van Dymsk
Antonius van het klooster van St-Paisius in Uglich e.a.
Antonius van Lérins
Antonius van Lucca
Antonius van Padua
Antonius van Rome met Lucilla en talloze anderen
Antonius van St-Andreas
Antonius van Turno
Antonius Winghe
Antonius-Petrus Dich met Michel My en Jacobus Nam
Anuarite Nengapeta
Anysia van Thessalonica
Aodhán van Ierland
Apelles van Smyrna met Lucius en Clemens
Apollinaria van Alexandrië
Apollinaris van Ravenna
Apollonia van Alexandrië
Apollonia van Rome
Apollonius van Brescia
Apollonius van Sardis
Apollos van Smyrna
Apostelen Tweeënzeventig
Apothemius van Angers
Apronia van Troyes
Apronianus van Rome
Aprunculus van Clermont
Aprunculus van Trier
Aquila van Pontus met Priscilla
Aquilinus van Fossombrone
Aquilinus van Milaan
Arbogast van Straatsburg
Arcadius van Cesarea
Arcadius van Novotorzkh
Archangela Girlani
Archippus van Chonae
Archippus van Kolosse
Ardalion de toneelspeler
Ardinga van Portugal
Ardwyne van Ceprano
Aregius van Nevers
Aresius van Afrika en 15 anderen
Aretha van Homeritae met 504(?) anderen
Ariadne van Primnessus
Ariald van Como
Arianus van Alexandrië
Arianus van Antinoë met Filemon e.a.
Aristaeus van Capua met Antonius
Aristarchus Apostel
Aristides van Athene
Arlen Siu
Armand de Rancé
Armand Vallée
Armandus van Holland
Armel van Plouarzel
Arminus van Egypte
Arn van Salzburg
Arn van Würzburg
Arnaldo van Monticello
Arnaldus Cataneo
Arnec van Bretagne
Arnicius van Averbode
Arnold Janssen
Arnoldus van Arnoldsweiler
Arnoldus van Hiltensweiler
Arnoldus van Metz
Arnoldus van Soissons
Arnoldus van Villers
Arnould Rèche
Arnulf van Cysoing
Arnulfus van Leuven
Arouestl van Bretagne
Arsacius van Illmünster
Arsenius de Grote
Arsenius martelaar
Arsenius van Komel
Artemius van Clermont
Artemius van Egypte
Artemius van Rome met Candida, Paulina e.a.
Artemius van Verkolsk
Artemon van Laodicea
Artemon van Seleucië
Arthur Koning van Engeland
Arthur O'Nelly
Arulfus van Sicilië
Arwald van Wight
Asaph van Wales
Asclas van Antinoë
Asclepius II van Limoges
Aspasius van Eauze
Asprenus van Napels
Asteria van Bergamo
Astericus van Hongarije
Asterius van Amasea
Asterius van Petra
Asterius van Rome
Atanasius van Napels
Athalen van Florivalle met Berthar
Athanasius Athonski
Athanasius van Alexandrië
Athanasius van Catania
Athanasius van Koliakia
Athelm van Canterbury
Athelm van Canterbury
Athenasius van Galicië
Athenodorus van Mesopotamië
Athenodorus van Neocesarea
Atreban van Bremen
Attala van Bobbio
Attalia van Straatsburg
Attilanus van Zamora
Atto van Pistoia
Auctor martelaar
Auctor van Braunschweig
Auctus van Amfipolis met Taurion en Thessalonica
Auda van Parijs
Audas van Cascar
Audomarus van St-Omer
Auducta van Caesarea met Rogatus, Alexander e.a.
Augia van Apt
Augulus van Londen
Augusta van Treviso
Auguste Etchecopar
Augustín Rodríguez
Augustinus Novello
Augustinus van Canterbury
Augustinus van Hippo
Augustinus van Lavoro
Augustinus van Sens
Augustinus van Trondheim
Augustinus Zhao en vele anderen
Augustinus' Bekering
Augustinus' doop
Augustus van Bourges
Aurea van Amiens
Aurea van Parijs
Aurelia van Regensburg
Aurelianus van Armenië
Aurelianus van Limoges
Aurelianus van Lyon
Aurelius Bisschop
Aurelius van Cordova met Natalia, Felix, Liliosa en Georgius
Ausonius van Angoulême
Auspicius van Trier
Austell van Cornwall
Austreberta van Pavilly
Austremonius van Clermont
Austriclinianus van Limoges
Austrudis van Laon
Autbertus van Avranches
Autbertus van Cambrai
Autharius van Ussy
Auxibius van Soli
Auxibius van Soli
Ava van Aldeneik
Avan van Wales
Aventin van St-Aventin
Aventinus van Chartres
Avertinus van Touraine
Avia Marschner
Avitus II van Clermont
Avitus van Nicomedië met Cinzamus, Arion en 81 anderen
Avitus van Vienne
Avoye van Keulen met Ursula
Awa van Denain
Awa van Melk
Aya van Lotharingen
Ayrard van Villeloin
Azades de eunuch
Azades van Perzië, Milles e.a.
Azo van Monte Cassino

B

Babolenus van Luxeuil
Babolin van Stavelot
Babylas van Antiochië
Baculus van Sorrento
Bademus van Beth-Laphat
Baglan van Wales
Baharn van Bretagne
Bain van Thérouanne
Balbina van Rome
Balda van Jouarre
Balderik van Montfaucon
Balderik van Utrecht
Baldomer van Lyon
Baldred van Tyninghame
Balduïnus van Bocla
Baldus van Sens
Baldwin van Canterbury
Baldwin van Rieti
Baldwin van Rieti
Balthasar Gerards
Balthasar van Halberstadt met Gerhard
Balto van Wessobrun
Baptista Mantuanus
Baptista Mantuanus
Bara van Plouvara
Barbara van Nicomedië met Juliana
Barbarus van Constantinopel met Alexander en Coluthus
Barbarus van Nicopolis
Bardo van Mainz
Barduccius de Vespiniano
Barnabas Apostel
Barnabas van Vetluga
Barnard van Vienne
Barontius van Pistoia
Barsabbas van Perzië met 10 monniken
Barsimeus van Edessa
Bartholomé de las Casas
Bartholomea Maria Capitanio
Bartholomeus Aiutami-Cristo
Bartholomeus Amidei
Bartholomeus Laurel
Bartholomeus van La Ferté-sur-Grosne
Bartholomeus van Tienen
Bartoholomäa de Vantéry
Bartolomea van Siena
Bartolomeus Apostel
Basilides van Rome met Cyrinus, Nabor en Nazarius
Basilides van Romemet Tripos, Mandal en 23 anderen
Basilíus de Grote
Basilius martelaar met Anastasius, Celsus, Eugenianus e.a.
Basilius martelaar met Faustus en Lucianus
Basilius van Aix en Provence
Basilius van Ancyra
Basilius van Ancyra
Basilius van Cesarea Sr met Emmelia
Basilius van de Dekapolis met Procopius<
Basilius van Ostrog
Basilius van Parium
Basinus van Drongen
Basinus van Trier
Basolus van Limoges
Bassianus van Constantinopel
Bassianus van Lodi
Bassus van Alexandrië
Batatcunus van Ethiopië e.a.
Bathildis van Chelles
Baudimius van Auvergne
Bavo van Gent
Baya van Cumbrae
Beatrice da Silva Meneses
Beatrijs van Nazareth
Beatrix van Rome
Beatus van Beatenberg
Beatus van Trier met Banto
Becan van Kill_Beggan
Beda de Jongere
Beda Venerabilis
Begga van Andenne
Begga van Ierland
Behaut van Priziac
Belienne van La Poterie
Belina van Landreville
Bellinus van Padua
Benedetto Menni
Benedict Biscop
Benedict Daswa
Benedicta van Pavilly
Benedicta van Susteren met Cecilia
Benedicta van Thorn
Benedictus de Moor
Benedictus II
Benedictus Labre
Benedictus van Aniane
Benedictus van Capua
Benedictus van Gniezno met Isaac, Johannes, Matteus en Christianus
Benedictus van Nursia
Benedictus VIII
Benedictus XII Paus
Bénézet van Avignon
Benigna van Bratislava
Benigna van Wroclaw
Benignus van Dijon
Bénilde Romançon
Benjamin Aartsvader
Benjamin Didincué
Benjamin van Nitria
Benjamin van Perzië
Benno II van Osnabrück
Benno van Meissen
Benoite van Origny-sur-Oise met Liberia en Yolaine van Pleine-Selve
Bercharius van Hautvillers
Berengarius van St-Papoul
Berlindis van Meerbeke
Bernadette Soubirous
Bernardino Realino
Bernardinus van Feltre
Bernardinus van Siena
Bernardo de Hoyos
Bernardo Silvestrelli
Bernardus Calvo
Bernardus de minoriet en 3 gelijknamigen
Bernardus van Alcira met Gratia en Maria
Bernardus van Arce
Bernardus van Baden
Bernardus van Clairvaux
Bernardus van Corleone
Bernardus van Hildesheim
Bernardus van Menthon
Bernardus van Quintavalle
Bernardus van Thiron
Bernardus van Toulouse
Bernhard Lehner
Bernhard Lichtenberg
Bernhard van Kamenz
Bernhard zur Lippe
Bernhardina Jablonska
Bernold van Ottobeuren met Brun en Hatto
Bernulfus van Asti
Bernulfus van Utrecht
Bernward van Hildesheim
Berta Alberti
Bertger van Herzfeld
Bertha van Avenay
Bertha van Bingen
Bertha van Blangy-sur-Ternoise
Bertha van Cauriglia
Bertha van Kent
Bertham van Kirkwall
Berthat van Florivalle met Athalen
Berthe van Marbais
Berthold van Calabria
Berthold van Engelberg
Berthold van Fröndenberg met Menrich van Lübeck
Berthold van Regensburg
Berthuin van Malonne
Bertilia van Marolles
Bertilla Boscardin
Bertilla van Chelles
Bertilo van Dijon
Bertin van Sithiu
Bertivinus van St-Bertevin-sur-Vicoin
Bertram van Le Mans
Bertram van St-Quentin
Bertrand van Aquilea
Bertrand van Comminges
Bertrand van Grande-Sauve
Bertrand van Toulouse
Bertulfus van Gent
Berwout Janszn
Beryllus van Catania
Besas van Alexandrië
Betran van Scythië
Bettelin van Croyland
Beuno van Wales
Bevignates van Perugia
Bezela van Göda
Bianor van Pisidië met Silvanus
Bibiana van Rome met Flavianus, Dafrosa en Demetria
Bibianus van Saintes
Bieuzi van Bretagne
Bilfrid van Lindisfarne
Bilhildis van Mainz
Bionda da Verucchio
Birgitta van Holland
Birgitta van Zweden
Birinus van Dorchester
Bisschop-Martelaren van Cherson
Bisschoppen van Le Puy
Bisschoppen van Maastricht
Bisschoppen van Rennes
Bisschoppen van Troyes
Bisschoppen van Utrecht
Bladus van Man
Blanca van Castilië
Blanca van Siena
Blanchard van Nesle-la-Reposte
Blanche van Bretagne
Blandina Merten
Blane van Dunblane
Blasius Schelling
Blasius van Armentarius
Blasius van Auvergne
Blasius van Oreto
Blasius van Sebaste
Blath van Kildare
Blesilla van Rome
Blimont van St-Valéry
Blitarius van Sézanne
Boamirus van St-Bômer
Boaz van Bethlehem
Bobin van Troyes
Bobin van Troyes
Bodegisel van St-Avold met Dignus en Ulto
Bohamad van Celciacum en 6 gezellen
Bohamad van Celciacum met Alneus, Bohamad, Alveus, Front, Gal en Brictius
Boisil van Melrose
Boislaus
Bolonia van Ste-Boulogne
Bona van Pisa
Bonaventura Tornielli
Bonaventura van Agrigento
Bonaventura van Albano
Bonaventura van Potenza
Bonfilius van de Monte Senario
Bonifatius I Paus
Bonifatius III
Bonifatius Kloetink
Bonifatius van Ferentino
Bonifatius van Fulda met vele gezellen
Bonifatius van Schotland met Pesandus
Bonifatius van Tarsus met Aglaë
Bonita van Brioude
Bonitus van Clermont
Bonosius van Salerno
Bonosus van Trier
Boris van Bulgarije
Boris van Kiev met Gleb
Borromeus
Boscat van Bretagne
Boso van Merseburg
Botvid van Zweden
Boudewijn van Laon
Bova van Reims
Boyan van Bulgarije
Bradan van Man
Brannock van Braunton
Branwallanus van Wales
Breaca van Cornwall en vele anderen
Breandan van Gallië
Bregwin van Canterbury
Brelate van Jersey
Brenach van Wales
Brendan de Zeevaarder
Brendan van Birr
Bretonse Missionarissen in Groot-Brittannië
Briac van Bourbriac
Brian Boru
Brian Cansfield
Brian Fitzpatrick
Brian MacGiolla
Brian Murchertagh
Brian O'Kelly
Brictius van Tours
Bridget van Kildare
Brieuc van St-Brieuc
Briga van Kilbride
Brinstan van Winchester
Brithwold van Wilton
Britto van Trier
Britwin van Beverley
Brixius van Chauria
Broc'hmaël van Guipronvel
Brocard van de berg Karmel
Bronislava Zwierzyniec
Brothen van Wales met Gwendolen
Bruno de Kartuizer
Bruno van Keulen
Bruno van Querfurt
Bruno van Würzburg
Brychan van Wales
Búcolus van Smyrna
Budoc van Aleth
Budoc van Dol
Budoc van Lavret
Budoc van Vannes
Buite van Monasterboice
Burchard I van Halberstadt
Burchard van Mallersdorf
Burchard van Würzburg
Burckhard van Halberstadt
Burgundofara van Faremoutiers
Buriana van St-Burian
Byblig van Carnavon

 

C

Cacubillla, abdis
Cadfan van Wales
Cadfarch van Wales
Cadoc van Llancarfan
Cadroe van Metz
Cadvaladir van St-Segal
Cadwaladr van Wales
Caean van Wales
Caedmon van Whitby
Caellainn van Roscommon
Caesar van Durazzo
Caesar van Korone
Caesaria van Arles
Caesarius van Nazianze
Caesarius van Terracina met Julianus
Caesidius Giacomontonio
Caidoc van St-Riquier met Fricor
Caimin van Lough Derg
Cairlon van Cashel
Caius Palatinus van Nicomedië
Caius Paus
Caius van Apamea
Caius Xeymon
Cajetanus van Tiene
Calepodius van Rome en vele anderen
Calimerius van Milaan
Callac van Bretagne
Callinicus van Cernica
Callinicus van Jeruzalem met 9 anderen
Calliopa van Griekenland
Calliopius van Pompeiopolis
Callistus I van Constantinopel
Callistus van Korinte met Charisius e.a.
Callixtus I Paus
Calocerus van Rome met Parthenius
Calogerus van Sicilië
Camella van Toulouse
Camilla Varani
Camillo Costanzo met Augustinus Ota e.a.
Camillus de' Lellis
Candida van Gerona
Candida van Whitchurch
Candidus van Maastricht
Cantius van Aquae Gradatae met Cantianus, Cantianilla en Protus
Capito van Kherson
Caprasius Karmeliet
Caprasius van Lérins
Car van Bretagne
Caradoc van Wales
Carantoc van Cernach
Caranus van Aberdeen
Caraunus van Chartres
Carecha van Clonburren
Carlo Melchiori
Carlo Spinola met Johannes Kingocu en anderen
Carlo Steeb
Carloman van Vienne
Carlos Galvez Galindo
Carlos Morales
Carné van St-Carné
Caroline Carré de Malberg
Carolus Borromeus
Carolus van Hocht
Carpus van Thyatira met Papylus, Agathonica en Agathadorus (e.a.?)
Carthag van Lismore
Carus van Ateno
Casaria van Villeneuve-les-Avignon
Casilda van Toledo
Casimir Cypher
Casimir van Wilna
Caspar Cotenda
Caspar Fisogiro
Caspar van Brescia met Mutius e.a.
Caspar Vaz met Maria
Cassianus van Beneventum
Cassianus van Imola
Cassianus van Tanger
Cassius e.v.a. van Clermont
Cassius van Bonn met Florentius en anderen
Cast van St-Cast
Castor van Apt
Castor van Nicomedië
Castor van Tarsus, Dorotheus en Menelampus
Castrensis van Campania
Castulus van Moosburg
Castulus van Rome met Euprepetes
Castus van Campania
Cathan van Cean-Garadh
Cathan van Tamlacht
Catharina Benincasa
Catharina Brugora
Catharina Colombini
Catharina de Salazar
Catharina de' Ricci
Catharina Fieschi
Catharina martelares
Catharina Mattei
Catharina Tomás
Catharina Troijani
Catharina van Alexandrië
Catharina van Cardona
Catharina van Palencia
Catharina van Park
Catharina van Siena
Catharina van St-Augustin
Catharina van Vadstena
Catharina Vigri
Catherine Jarrige
Catherine McAuley
Cathrine Drexel
Cathrine Labouré
Catnou van Bretagne
Catulinus van Afrika met Saturninus e.a.
Cawrdaf van Wales
Ceallach van Killala
Cealleach van Ierland
Cecilia Johannelli Castella
Cecilia van Remiremont
Cecilia van Rome met Valerianus en Tiburtius
Cecra van Afrika met 270 anderen
Cedd van Londen
Cedon van Aix-en-Provence
Celerinus en Maximus van Afrika en vele anderen
Celestinus V, Paus
Celine Kastang
Céline van Meaux
Cellach van Armagh
Celsus van Armagh
Celsus van Trier
Censorianus van Afrika
Censurinus van Auxerre
Censurinus van Ostia en 17 anderen
Céran van Parijs
Cerbonius van Piombino
Ceslaus van Polen
Chad van York
Chagnoald van Laon
Chananja van Babylon met Misaël en Azarja
Charalampus van Magnesia
Charbel Makhlouf
Charis van Griekenland
Charitas Pirckheimer
Charitina van Amasea
Charles César Leclerc
Charles Garnier (martelaren van Canada)
Chelidonia van Subiaco
Cherubina Willimann
Chlodsindis van Metz
Chrestus van Constantinopel
Chrestus van Syracuse
Chrestus van Syracuse
Christantianus van Ascoli
Christiana van Dendermonde
Christiana van Georgië
Christianus Sui
Christianus van Antiochië met Boninsegna en 3 anderen
Christianus van Auxerre
Christianus van Douai
Christianus van Himmerod
Christianus van Keulen
Christianus van Mellifont
Christianus van Perugia
Christianus van Pruisen
Christianus van Wedinghausen
Christianus van Würzburg
Christina Ciccarelli van Aquila
Christina de Wonderbare
Christina van Bolsena
Christina van Huntington
Christina van Perzië
Christina van Romsey
Christina van Stommeln
Christina van Walberberg
Christine van Bretagne
Christoffel
Christoforus van Ceylon
Christoforus van Cordova met Leovigildus
Christoforus van Guardia
Christoforus van Lycië
Christophe Hackethal
Chrodegang van Metz
Chrodobald van Marchiennes
Chrysanthus en Fortunatus van Pavia
Chrysanthus van Rome Marianus
Chrysogonus van Genua
Chrysolius van Doornik
Chrystosomus
Chulda van Jeruzalem
Cian van Wales
Ciaràn van Clonmacnoise
Ciaran van Saighir
Cilinia van Laon
Cillian van Iona
Clair van Nantes
Clara van Assisi
Clara van der Goes
Clara van Japan
Clara van Montefalco
Clara-Isabella Fornari
Clarus Africanus
Clarus van Aquitanië
Clarus van Florence
Clarus van Le Vexin
Clarus van Vienne
Claude La Colombière
Claude-François Poullart Desplaces
Claudia van Rome
Claudia van Rome
Claudianus van Mesopotamië
Claudianus van Nicomedië met Diodorus e.a.
Claudius van Aegea
Claudius van Afrika met Crispinus, Magina, Johannes en Stefanus
Claudius van Antwerpen
Claudius van Besançon
Claudius van Rome met Hilaria en 72 anderen
Cléden van Bretagne
Clemens Apostel met Apelles en Lucius
Clemens August von Galen
Clemens I Paus
Clemens Maria Hofbauer (Jan Dvorák)
Clemens van Ancyra
Clemens van Metz
Clemens van Ohrid
Clementia van Öhren
Clementinus van Heraclea met Theodotus, Filomenus e.a.
Cleopatra van Syrië
Cleopatronia van Samaria
Clervie van Bretagne
Clether van Cornwall
Cletus Paus
Clezeff van Bretagne
Clodoald van Saint-Cloud
Clodulfus van Metz
Clotildis van Frankrijk
Clovis I van Gallië
Clusius van Alexandrië met Timotheus e.a.
Coan van Cornwall
Codratus van Korinthe
Codratus van Nicomedië
Coelestina van Rome en 800 anderen
Coelestinus I Paus
Coff van Bretagne
Cognan van Bretagne
Cogo van Bretagne
Coincheann van Killagh Abbey
Cointha van Alexandrië
Coleta Boilet
Collen van Wales
Colman van Dromore
Colmán van Ierland met Sillanus
Colmán van Killruadh
Colman van Kilmacduagh
Colman van Lismore
Colman van Muilinn
Colmán van Oughaval
Colmán van Templeshanbo
Colodan van Bretagne
Coloman van Elo
Coloman van Melk
Columba van Cordova met Digna en Pomposa
Columba van Cornwall
Columba van Sens
Columbanus van Gent
Columbanus van Luxeuil
Columkille van Iona
Comgall van Bangor
Comgan van Gleanussen
Comitissa van Venetië
Compars van Bretagne
Conan van Armorica
Conan van Ierland
Conan van Man
Concordius van Spoleto
Condedus van Fontenelle
Congard van Ierland
Connat van Kildare
Connet van Morbihan
Cono Navacita van Naso
Conogan van Quimper
Conon Hortulanus van Nazareth
Conon Iconium en Konon
Conon van Isaurië
Conon, martelaar
Conradinus van Brescia
Conradus van Offida
Constancia van Aragon
Constancia van Rome
Constantinus de Grote
Constantinus Paus
Constantinus van de Hagarenes
Constantinus van Murom
Constantinus van Orval
Constantius van Constantinopel
Constantius van Perugia
Constantius van Rome
Constantius van Saluzzo
Contestus van Bayeux
Continentia van Brussel
Convel van Bretagne
Convoïon van Redon
Coprica van Pentapolis met Victor en Donatus
Corbinianus van Freising
Cordula van Keulen met Ursula en 11.000 anderen
Corentin van Quimper
Cornelis Duyst
Cornelis Musius
Cornelius de Honderdman
Cornelius Luyckx
Cornelius Paus
Corona van Alexandrië met Victor e.a.
Corona van Elche
Cortila van Verden
Cosimus van Kreta
Cosmas en Damianus van Cyrrhus
Cosmas Melodus
Coum van Bretagne
Coupaïa van Bretagne
Crescens van Galatië
Crescens van Myra
Crescentia Höss
Crescentianus van Carthago met Victor, Rosula en Generalis
Crescentianus van Tifernum
Crescentius van Rome
Crispinus van Soissons Crispinianus
Crispulus van Rome
Crispus van Korinte met Gaius
Cristobal Magallánes met 24 gezellen
Cróchán van Kerry
Croistan O'Morgair
Cronan van Roscrea
Cuanna van Lismore
Cuby van Wales
Cucufas van Barcelona
Cummian Fada van Killcummin
Cunera van Rhenen
Cuthbert Mayne
Cuthbert van Lindisfarne
Cuthburga van Wimborne
Cuthman van Steyning
Cuvan van Pluguffan
Cuvilan van Armorica
Cynfarch van Wales
Cynfran van Wales
Cyngar van Wales
Cynthia van Gonzaga
Cyprian Tansi
Cyprianus van Carthago
Cyprianus van Nicomedië met Justina
Cyprianus van Périgueux
Cyran van St-Cyran
Cyriaca, martelares
Cyriacus van Jeruzalem met Anna
Cyriacus van Kargopol
Cyriacus van Korinte
Cyriacus van Nicomedië met 10 anderen;
Cyriacus van Rome met Largus, Smaragdus en gezellen
Cyriacus van Rome met Maximus e.a.
Cyriakè van Bithynie
Cyrilla van Cyrene met Aroa en Lucia
Cyrillus van Afrika e.a.
Cyrillus van Alexandrië
Cyrillus van Caesarea
Cyrillus van Cesarea
Cyrillus van Constantinopel
Cyrillus van Jeruzalem
Cyrillus van Novoëzero
Cyrillus van Rome met Marianus, Eleutherius en Dorothea
Cyrillus van Thessalonica en Methodius
Cyrillus van Trier
Cyrillus van Turov
Cyrinus van Cyzicus
Cyrus van Alexandrië

 

D

Dabeoc van Lough Derg
Dafne van Rolduc
Daghàn van Ennereilly
Dagmar van Denemarken
Dagobert II van Austrasië
Dagon van Bretagne
Dallan Forghaill
Damascenus van Gabrovo
Damasus Paus
Damiaan de Melaatse
Damianus van Cyrrhus
Daminh Bui Van Uy
Danax van Avlon
Daniel Bauwens
Daniel Brottier
Daniel Comboni
Daniel de Nieuwe
Daniel de Styliet
Daniel Delaney (martelaren van Engeland)
Daniel Hanrahan (martelaren van Engeland)
Daniel MacClanchy (martelaren van Engeland)
Daniel MacDonnell (martelaren van Engeland)
Daniel Molony (martelaren van Engeland)
Daniel O'Brien (martelaren van Engeland)
Daniel O'Brien Gorey (martelaren van Engeland)
Daniel O'Higgin (martelaren van Engeland)
Daniel O'Higgin
Daniel O'Neilan (martelaren van Engeland)
Daniel Profeet
Daniel Seghers
Daniel Sutton (martelaren van Engeland)
Daniel Sutton met 4 anderen
Daniel van Arles
Daniel van Cambron
Daniel van Ceuta
Daniel van de Athos
Daniel van de Scete
Daniel van de Scete
Daniel van de Scete
Daniel van Ethiopië
Daniel van Grimbergen
Daniel van Himmerod
Daniel van Himmerod
Daniel van Lagny
Daniel van Moskou
Daniel van Padua
Daniel van Pereyaslavl
Daniel van Perzië
Daniel van Schönau
Daniel van Thasos
Daniel van Venetië
Daniel van Villers
Daniel van Wichterich
Daniela van Orvieto
Danilo van Pec
Darenia van Cashel
Daria van Connaught met Derbilia
Dario Hernández Morato met 11 anderen
Darius van Nicea met Zosimus, Paulus en Secundus
Dathius van Ravenna
Datius van Puteoli met Zosimus en 4 anderen
Dativus van Afrika
David I van Schotland
David Lewis
David van Garedzji
David van Himmerod
David van Jeruzalem
David van Kiev met Romanus
David van Wales
David van Zweden
Day van Cornwall
Debora Rechter
Dec van St-Dec
Decentius van Eichstätt
Declan van Ardmore
Degan van St-Degan
Deiniol van Bangor
Delec van Lannelec
Delfinus van Bordeaux
Demet van Plozévet
Demetrius martelaar met Concessus, Hilarius, Marus e.a.
Demetrius van Chios
Demetrius van Thessalonika
Demetrius van Tripoli
Denis Chenault
Denoual van Planguenoal
Deochar van Herrieden
Deodatus van Blois
Deodatus van St-Dié
Derde Oecumenische Concilie
Derde terugvinding hoofd Johannes de Doper
Derfel-Gadarn van Llanderfel
Déron van Bretagne
Derrien van Bretagne en Neventer
Desideratus van Bourges
Desiderius van Vienne
Designatus van Maastricht
Desmond Donovan
Detlev van Parkentin
Dévédé van Bretagne
Devota van Ajaccio
Deyniolen van Bangor, de Jongere
Diana Giuntini
Diana van Andalò
Diarmaid van Ierland
Diarmaid van Ierland
Diarmaid van Innis-Clotran
Diboan van Bretagne
Didacus López van Cadiz
Didacus van Alcalà
Didacus van Guadafiara
Dider van Plouider
Didier (bisschoppen van Rennes) met Renfroy
Didier van Langres
Didier van Rennes met Renfroy
Diedo van Andelsbuch
Diego Carvalho
Diego Lainez
Diego Quic
Dieta van Wimborne
Dietbald van Geisling
Dietmar van Korvey
Dietmar van Minden
Dietmar van Neumünster
Dietmut van Wessobrun
Dietrich Bonhoeffer
Dietrich Koelde
Dietrich van Thoreida
Dimfna van Geel (met Gerebern)
Dimitri Tsarewitsj
Diodorus en Rhodopianus van Afrodisia
Diogenes van Arras
Diomedes en 9 anderen
Diomedes van Nicea
Dion van Griekenland
Dionysia van Utica met Majoricus, Dativa en anderen
Dionysius a Nativitate met Redemptus a Cruce
Dionysius Gluschizkij
Dionysius Paus
Dionysius Ssebuggwawo en 21 anderen
Dionysius van Korinte
Dionysius van St-Denis met Rusticus en Eleutherius
Dionysius van Synnada met Privatus en Dorotheus
Dioscorides van Smyrna
Dioscurus van Alexandrië
Disciola van Poitiers
Disibode van de Disibodenberg
Dismas van Jeruzalem
Docco van Cornwall
Docmaelus van Lexobie
Doda van Reims
Doda van Trier
Dodo van Haske
Dogfan van Wales
Dogmaël van Aleth
Dogmaël van Pembroke
Domangard van de Slieve-Donardberg
Dometius en Theodosius, belijders
Domina van Griekenland met Ancilla
Dominata van Argentanum met Senator, Viator en Cassiodorus
Dominator van Brescia
Domineuc van Wales
Domingo a Santo Sacramento ( Iturrate Zubéro )
Domingo de la Calzada
Dominica Orgata
Dominica van Como
Dominica van Florence
Dominica van Skapwith
Dominica van Tropea
Dominicus Guzmán
Dominicus Loricatus
Dominicus Savio
Dominicus Spadafora
Dominicus van Silos
Dominicus van Sora
Dominicus van Zaragoza
Domitianus van Maastricht
Domitianus van Melitene
Domitius van Amiens
Domnal van Ierland
Domnina van Anazarbus
Domnina van Antiochië met Berenice en Prosdoce
Domninus van Antiochië met Merola
Domninus van Emesa met Theotimus e.a.
Domnolenus van Limoges
Domnolus van Le Mans
Domnulus van Le Mans
Domnus van Antiochië
Don van St-Don-en-Glenac
Dona van Wales
Donal O'Neaghton
Donald van Ogilvie
Donan van de Hebriden met 22 anderen
Donan van St-Donan
Donata van Rome met Paulina, Rustica, Nomandina, Serotina, Hilaria e.a.
Donatianus van Brugge
Donatianus van Nantes met Rogatianus
Donatus van Arezzo
Donatus van Besançon
Donatus van Euroea
Donatus van Münstereifel
Donatus van Sisteron
Donatus, Cyrillus, Eugenius, Eusebius en Marinus
Dood van Johannes de Doper
Dorostolus van Cesarea, Chrestus e.a.
Dorothea Lissonia
Dorothea van Alexandrië
Dorothea van Cagliari
Dorothea van Cesarea
Dorothea van Kashin
Dorothea van Montau
Dorothea Visser
Dorothea Wyss en Dorothea Scheuber
Dorotheus Thebanus
Dorotheus van Alexandrië
Dorotheus van Antiochië
Dorotheus van Antiochië
Dorotheus van Gaza
Dorotheus van het Lavraklooster
Dorotheus van Ile-Barbe
Dorotheus van Khiliokomos 'de Jongere'
Dorotheus van Lucca
Dorotheus van Tyrus
Dositheus van Gaza
Dotto van de Orkney-eilanden
Douceline van Digne
Doulagh van Ierland
Drédeno van St-Drédeno
Dreyer van Bretagne
Drie ‘Elende’ van Etting: Archan, Haindrit en Gardan
Drie Koningen
Driehonderdveertig Moorse martelaren
Driehonderdzesenzestig martelaren van Nicomedië
Drien van Drennec
Droctoveus van Parijs
Drostan van Deer met Colm, Medan en Fergus
Dua van Bretagne
Dula van Nicomedië
Dulcidius van Agen
Dulcissima van Sutri
Dunchad van Iona
Dunchaid O'Braoin
Dunstan van Canterbury
Dwynwen van Llanddwyn
Dyfan van Brittannië
Dyfnan van Rhosyr
Dyfnog van Wales

 

E

Eadburga van Minster
Eadburga van Peterborough
Eadburga van Winchester
Eanswith van Folkstone
Eata van Hexham
Ebba van Coldingham Jr
Ebbo van Sens
Ebergisel van Meaux
Eberhard Billick
Eberhard van Berg
Eberhard van Ebersheimmünster
Eberhard van Einsiedeln
Eberhard van Esch
Eberhard van Salzburg
Eberhard van Tüntenhausen
Eberhard von Nellenburg
Eberwin van Steinfeld
Ebregisus van Maastricht
Ecbrith van Connaught
Ecgburga van East-Anglia
Eckbert van Schönau
Eckhard van Scheda en anderen
Eckhard van Scheda en anderen
Eden van Plouescat
Edern van Bretagne
Edgar de Vredelievende
Edigna van Puch
Edistius van Ravenna
Edith Stein
Edith van Ailesbury
Edith van Barking
Edith van Polesworth
Edith van Wilton
Editha van Magdeburg
Edmund Campion
Edmund Duke
Edmund Gennings, Polydore Plasden, Swithun Wells
Edmund Koning
Edmund O'Donnell
Edmund Rich van Abingdon
Edouard Chauvat
Edward Catherick
Edward de Belijder
Edward de Martelaar
Edward Poppe
Edward Stransham
Edwen van Llanedwen
Edwette van Bretagne
Edwin van Northumbrië
Eelko van Lidlum
Eerste Christenmartelaren van Rome
Eerste Kruisverheffing
Eerste Oecumenisch Concilie
Efflam van Plestin met Honora en Gestin
Efflez van Bretagne
Egarec van Bretagne
Egbert van Dalberg
Egbert van Fulda
Egbert van Iona
Egbert van Münsterschwarzach
Egbert van Ripon
Egbert van Trier
Egbert van Villers
Egesippus de martelaar
Egilbert van Freising
Egwin van Worcester
Eilian van Llaneilian
Einhildis van Niedermünster met Gundelinda
Eiso van Klaarkamp
Eithras van Dunoding
Ekkehard van Huysburg
Ela Fitzpatrick
Elafius van Châlons-sur-Marne
Eleanor van Barking
Eleazar Hogepriester
Eleazar van Sabran
Electran I (bisschoppen van Rennes)
Electran II (bisschoppen van Rennes)
Eleonora van Amesbury
Eleonore Ortiz
Elesa van Kythera
Elesbas van Ethiopië
Eleutherius van Dalmatië
Eleutherius van Doornik
Eleutherius van Perzië met Theodosius en Zoilus
Eleutherius
Eleutherus Paus
Elfleda van Whitby
Elfleda van Whitby
Elfodd van Wales
Elfriede van Caestre met Edith en Sabina
Elfriede van Croyland
Elgar van Bardsey
Elia de Jongere
Elia Profeet
Elia van Siebenbürgen en Sava Brancovici
Elian van Erbin
Elian van Llanelian
Eliand van Benediktbeuren met Landfried, Waldram en Gailswinda
Elias van Cesarea
Elias van Rommersdorf
Elifius van Toul
Eligeant van Penvénan
Eligius van Noyon
Elisa Profeet
Elisabeth Achler
Elisabeth Anne Bayley-Seton
Elisabeth Bartolomea Picenardi
Elisabeth Bichier des Ages
Elisabeth Castella
Elisabeth Crispa
Elisabeth de la Trinité
Elisabeth de Wonderdoenster
Elisabeth Eppinger
Elisabeth Fry
Elisabeth Gruyters
Elisabeth Heimburg
Elisabeth Herden
Elisabeth Koch
Elisabeth Radermacher
Elisabeth Renzi
Elisabeth Rose van Chelles
Elisabeth Salviati
Elisabeth Scott
Elisabeth Stagel
Elisabeth Tubback
Elisabeth van Boedapest
Elisabeth van Cordova
Elisabeth van Duitsland
Elisabeth van Erlisburen
Elisabeth van Füssenich
Elisabeth van het Kruis
Elisabeth van Hoven jr
Elisabeth van Hoven Sr
Elisabeth van Ieper
Elisabeth van Jülich
Elisabeth van Lincoln
Elisabeth van Mortara
Elisabeth van Neustadt
Elisabeth van Oostenrijk
Elisabeth van Pommeren
Elisabeth van Portugal
Elisabeth van Schönau
Elisabeth van Spalbeek
Elisabeth van Thüringen
Elisabeth van Walberberg
Elisabeth van Wans
Elisabeth van Wertheim
Elisabeth Vendramini
Elisabetta Canori-Mora
Elivet van Bretagne
Elizabeth Carney met 2000 anderen
Ellyn van Brecon
Eloquius van Lagny
Elouan van Bretagne
Elouarn van Bretagne
Elpideforus, Dius e.a. van Griekenland
Elpidius van Atella met Cyon en Elpicius.
Elpidius van Lyon
Elpidius van Sant'Elpidio
Elstan van Ramsey
Elvan van Brittannië
Elvira van Öhren
Elwen van Cornwall
Elwin van Lindsey
Embede van Straatsburg met Warbede en Wilbede
Emebert van Gent
Emebertus van Arras
Emer van Ierland (2 zusters van die naam)
Emerentiana van Rome
Emerius van Bañoles
Emilas van Cordova met Jeremias
Émilie de Rodat
Emilie Ringseis
Emilion van St-Émilion
Emma van Lesum
Emmanuel Ortega
Emmanuel Padial
Emmanuela Theresia
Emmeram van Regensburg
Emmerich van Hongarije
Emon van Noyon
Emygdius van Ascoli
Enda van Aran
Endelient van St-Endellion
Eneco van Onia
Eneour van Bretagne
Engel
Engelbert Terborg (martelaren van Alkmaar)
Engelbert Terborg
Engelbert van Admont
Engelbewaarders
Engelmar van Passau
Engelmundus van Velzen
Engratia van Zaragoza
Ennius van Nantes
Enoch van Jeruzalem
Enoder van Cornwall
Enodoc van Cornwall
Enogat van St-Aleth
Enrique Alvarez Cordoba en 5 collega's
Enrique Alvarez Cordoba met 5 collega's
Enriquillo van Azna
Ensfrid van Keulen
Envel de Oudere en Envel de Jongere
Eo van Bodeo
Eoban van Utrecht met Bonifatius en vele anderen
Eone van Arles
Epafroditus van Filippi
Eparchius van Angoulême
Ephraim de Syriër
Epifanius van Afrika met Donatus, Rufinus een 13 anderen
Epifanius van Pavia
Epigmenius van Rome
Epimachus van Alexandrië met Alexander
Epipodius van Lyon met Alexander en 34 anderen
Equitius van de Abruzzen
Eraclius, martelaar met Christianus e.a.
Erasmus van Formio
Erasmus van Ohrid met 8000 anderen
Erasmus van Rotterdam
Erc van Slane
Erembert van Toulouse
Eremberta van Wierre
Erentrud van Nonnberg
Erep van Bretagne
Ergat van Tréouergat
Erhard van Regensburg
Erik IX Jedvarsson van Zweden
Erik IX Jedvarsson van Zweden
Erik Plovpenning
Erizzo van Vallumbrosa
Erkanbert van Minden
Erkenbert van Frankenthal met Richlinde
Erkenbod van Sithiu
Erkentrud van Faremoutiers
Erkonwald van Londen
Erlolf van Langres
Ermel van Molhain
Ermelindis van Meldert
Ermenburga van Kent
Ermenfried van Verdun
Ermilus van Singidunum met Stratonicus
Ermin van Lobbes
Erminold van Prüfening
Ernesto, Guillermo, Luís en Carlos Abrego en een vriend
Erneus van Celciacum met Alneus, Bohamad e.a.
Ernst van Hohenstein
Ernst van Zwiefalten
Erotes van Smyrna met Carpoforus e.a.
Esther van Leggues
Esther van Perzië
Ethbin van Ierland
Ethelbert van Canterbury
Ethelburga van Barking
Ethelburga van Lyminge
Ethelburga van Wessex
Etheldreda van Ely
Ethelgiva van Shaftesbury
Ethelhard van Canterbury
Ethelheri van Dokkum met Bonifatius en vele anderen
Ethelred van Eastry met Ethelbert
Ethelwin van Athelney
Ethelwold van Winchester
Ethernan van Schotland
Ethinoc van Bretagne
Ethna van Tara
Etto van Vlaanderen
Eubert van Séclin
Eubulus van Cesarea met Adrianus
Eucharius II van Maastricht
Eucharius van Liverdun met Elifius
Eucharius van Trier
Eucher van Dol
Eucherius van Maastricht
Eucherius van Orléans
Euchus van Constantinopel
Eudokia van Heliopolis
Eudokia van Perzië
Eudoxia II Keizerin
Eufemia van Aquilea met Dorothea, Thecla en Erasma
Eufemia van Chalcedon met Eucapia en Secutor
Eufemia van Chalcedon
Eufemia van Clermont
Eufemia van Pforzheim
Euffret van Bretagne
Eufrasia Eluvathingal
Eufrasia van Nicomedië
Eufrasius van Clermont-Ferrand
Eufrosuna van Egypte
Eufrosynus en Serapion van Pskov
Eufrosynus, martelaar
Eugen Bolz
Eugendus van Condat
Eugenia d'Obernai
Eugenia van Constantinopel met Susanna
Eugenia van Cordova
Eugenia van Matera
Eugenia van Rome (met Filippus, Protus en Hyacinthus?)
Eugénie Joubert
Eugénie van Le Mans
Eugenius I Paus
Eugenius van Carthago
Eugenius van Toledo
Eugenius van Tyrone
Eulalia van Barcelona
Eulalius van Syracuse
Eulampius van Nicomedië met Eulampia en 200 anderen
Eulogius van Constantinopel met Eufemia e.a.
Eulogius van Cordova
Euny van Cornwall
Euplius van Catania
Euplus van Sicilië met Jozef, Felix, Secundulus en Julius
Eupraxia van Pskov
Eupsychius van Cesarea
Euriëlle van Trédias
Eusebia van Hamay
Eusebius van Coryfe
Eusebius van Gaza met Nestabus, Zeno en Nestor
Eusebius van Laodicea
Eusebius van Milaan
Eusebius van Nicomedië met Neon, Leontius, Longinus en 4 anderen
Eusebius van Rome met Marcellus e.a.
Eusebius van Rome met Pontianus, Vincentius en Peregrinus
Eusebius van Vercelli
Euspicius van Verdun
Eustachius Avril
Eustachius Kugler
Eustachius van Egypte
Eustachius van Lieshout
Eustachius van Rome met Theopistis, Agapitus en Theopistus
Eustasius van Luxeuil
Eustathius van Egypte
Eustatius van Laon
Eustochia Calafato
Eustratius van Sebaste met Auxentius, Eugenius, Mardarius en Orestes
Euterius van Nicomedië
Euthymius de Grote
Euthymius de Nieuwe
Euthymius van Nicomedië
Euthymius van Suzdal
Eutitius van Ferento
Eutropius van Amasea
Eutropius van Porto met Bonosa en Zosima
Eutropius van Saintes met Eustella
Eutychius met Thessalonica en 770 anderen
Eutychius van Constantinopel
Eutychius van Nursia
Eutychius van Rome
Eutychius van Sebaste
Eutychius van Spanje met Gentianus
Eva van Dreux
Eva van Luik
Evagrius van Constantinopel
Evagrius van Syrië met Priscianus e.a.
Evagrius van Tomi
Evarzec van Briec
Eveltoc van Bretagne
Éven van Bretagne
Everardus Witte
Evergislus van Keulen
Everhard van Berne
Evermarus van Rutten met 7 gezellen
Evermodus van Ratzeburg
Eversin van Bretagne
Everword van Freckenhorst
Evidoc van Bretagne
Evodius Apostel
Evodius van Syracuse met Hermogenes en Callista
Evodius van Uzala
Evrard van Friuli
Evrard van Langres
Ewald de Witte en Ewald de Zwarte
Expeditus van Melitene
Exuperantius van Ravenna
Exuperius van Attalia met Zoë, Cyriacus en Theodulus
Exuperius van Bayeux
Exuperius van Toulouse
Ezechiel Profeet
Ezra van Jeruzalem
Ezvan van Plovan

 

F

Fabianus Paus
Fabianus van Sylvarolle
Fabiola van Rome
Fabius van Cesarea
Fabricianus van Toledo met Filibertus
Facundinus van Rimini met Juventinus, Peregrinus en Felicitas
Facundus van Sahagun met Primitivus
Faelchu van Iona
Failbhe de Kleine van Iona
Falco van Cava
Falco van Maastricht
Faletrius van Chabrys
Falveus martelaar
Fanchea van Rossory
Fantinus van Calabrië
Fantius van Calabrië en Deodata
Fanurius van Rhodos
Faolán van Ierland
Faolán van Loch-Earn
Faraïldis van Gent
Faro van Meaux
Faustina
Faustino Villanueva
Faustinus van Afrika met Victurinus e.a.
Faustus martelaar met Basilius en Lucianus
Faustus van Alexandrië met meer dan 660 anderen
Faustus van Cordova met Januarius en Marcialis
Faustus van Riez
Fébédiol (bisschoppen van Rennes)
Febronia van Nisibis
Feest van de Orthodoxie
Fegerin van Wadgassen
Feichin van Fore
Félan van Bretagne
Felicia van Cagliari
Felicissimus van Trier met Agapitus
Felicitas van Rome met haar 7 zonen
Felim O'Hara en Henry Delahyde
Felim van Kilmore
Felinus van Perugia
Felix Africanus van Thibara met Adauctus, Januarius en 2 anderen
Felix I Paus
Felix III Paus
Felix van Abbirita met Cyprianus van Unizibira
Felix van Bourges
Felix van Cantalice
Felix van Dunwich
Felix van Nantes
Felix van Nicosia
Felix van Nocera met Constancia
Felix van Nola
Felix van Terracina met Eusebius
Felix van Trier
Felix van Valence met Fortunatus en Achilleus
Felix van Valois
Felix van Vicenza met Fortunatus, Largus en Dionysius
Felix van Zürich met Regula en Exuperantius
Feock van Cornwall
Ferdinand III van Castilië
Fergus van Deer met Colm en Medan
Ferranus Culdeus
Ferréol van Limoges
Ferréol van Vienne
Ferreolus van Besançon met Ferrucius
Ferriolus van Grenoble
Fiacc van Sletty
Fiachan van Munster
Fiacre van Meaux
Fibicius van Trier
Fidel van Bretagne
Fidelis van Sigmaringen
Fides van Rome met Spes, Charitas en Sofia
Fidolus van Troyes
Filaretus van Calabrië
Filastrius van Brescia
Fileas van Thmuïs en Filoromus e.a.
Filemon Apostel met Appia en Archippus
Filemon van Alexandrië
Filetus van Illyrië, Lydia, Macedon, Theoprepides e.a.
Filibert van Jumièges
Filippus Apostel
Filippus Benizi
Filippus Diaken
Filippus Neri
Filippus Suzanni
Filippus van Castilië
Filippus van Gortyna
Filo van Antiochië
Filogonius van Antiochië
Filologus van Sinope met Patrobus van Napels en Puteoli
Filomena van Rome
Filomena van San Severino
Filomenus van Ancyra
Filothea Venizelou
Filotheus van Samosata met Hyperechius e.a.
Fina van San Gimignano
Finan van Aberdeen
Finan van Lindisfarne
Finbar van Cork
Finbar van Innis-Doimhle
Findan van Rheinau
Fingar van Cornwall en veel anderen
Finian van Clonard
Finian van Maghbile
Finlugh van Derry
Finne van Dubeny
Finnian van Kinnithy
Fintan Munnu
Fintan van Clonenagh
Fintan van Doon
Fintan van Ierland
Fionnchu van Bangor
Firminus van Amiens
Firmus Magus
Firmus van Genua
Flannán van Killaloe
Flavia Domitilla de Jongere
Flavia Domitilla de Oudere
Flavianus van Constantinopel
Flavianus van Recanati
Flavianus van Rome
Flavitus van Marcilly
Flevin van Whitland
Flocellus van Autun
Flora van Cordova met Maria
Flora van Villeneuve
Florens Radewijnsz
Florentina van Sevilla
Florentinus van Trier
Florentius I van Vienne
Florentius van Atrecht
Florentius van Perugia
Florentius van St-Florent-le-Vieux
Florentius van Straatsburg
Florentius van Thessalonica
Floriana van Rome met Faustina
Florianus van Lorch
Floribert van Gent
Florida van Dijon
Florinus van Remüs
Florus van Illyrië met Laurus, Proculus en Maximus
Flour van Lodève
Focas van Hovenier
Focas van Sinope
Foebadius van Agen
Foebe van Rome
Foilan van Fosses-la-Ville
Folcoldus van Losheim
Forannan van Waulsort
Fortis van Bordeaux
Fortunata van Cesarea met Carponius, Evaristus en Priscianus
Fortunato Maria De Grutis
Fortunatus van Rome
Fortunatus van Salerno met Cajus en Anthes
Fortunatus van Spoleto
Fortunatus van Todi
Fosca van Ravenna
Fosterias kluizenaar
Fotina de Samaritaanse
Fotinus van Anhée
Foy van Conques met Felicianus en anderen
Fra Angelico
Fragan van Ploufragan
Franca Visalta
Franchy van Nevers
Francisca Romana
Francisco Gárate
Francisco Jentel
Francisco Pacheco en 17 anderen
Franciscus a Paola
Franciscus Bell (martelaren van Engeland)
Franciscus Bell
Franciscus Borja
Franciscus Cervinus
Franciscus Colmenario
Franciscus de Capillas
Franciscus Fasani
Franciscus Marto
Franciscus Thomassini
Franciscus van Assisi
Franciscus van Lagonegro
Franciscus van Meerbeke
Franciscus van Sales
Franciscus Venimbene
Franciscus Verburch
Franciscus Xaverius
Franco Lippi
Francois de Montmorency-Laval
François van Drouadeyne met François, Butault en Jean
Francoise De Querven-Callouet
Françoise du St-Esprit
Françoise van Amboise
Franz Pfanner
Franziska Schervier
Franziska Streitel
Franziskus Jordan
Fredegand van Deurne
Frederico Ozanam
Frederik van Hallum
Frederik van Utrecht
Fremerius van Vaison
Fremerius van Vaison
Freuc van Bretagne
Frideburga van Metz
Fridericus Staubach
Fridericus van Hradisca
Frideswide van Oxford
Fridolin van Säckingen
Friedrich III van Magdeburg
Friedrich Keller
Friedrich Spee
Fris van Bassoues
Frithstan van Winchester
Frodobert van Troyes
Frodulfus van Barjon
Froilan van León
Fromont van Bonfol
Fronto van Nitrië
Fronto van Périgueux met Georgius
Froven van Bretagne
Frowin van Engelberg
Fructuosus van Braga
Fructuosus van Tarragona
Fructus van Segovia
Frumentius van Ethiopië
Fulbert van Chartres
Fulbert van Deutz
Fulco van Duinen
Fulco van Parijs
Fulco van Reims
Fulco van Toulouse
Fulgentius van Astigi
Fulgentius van Ruspe
Fulk van Piacenza
Fulk van Santopadre
Fulkard van de Disibodenberg
Fursy van Lagny

 

G:

Gabinus en Crispulus van Torres
Gabinus van Rome
Gabinus van Torres met Protus en Januarius
Gabriël Aartsengel verschijning op Athos
Gabriël Aartsengel
Gabriel Lalemant (martelaren van Canada)
Gabriël van Egypte met Cirmidol
Gabriël van Ganos
Gabriele Ferretti
Gabriele Possenti
Gabrielle Le Yaudet
Gaianus van Ancyra en 13 anderen
Gailswinda Koningin van Gallië
Gaius van Efese
Gajola van Afrika
Galation van Edessa met Epistemes
Galgano Guidotti
Galla van Valence
Gallanus van Schotland
Gallus van St-Gallen
Gamaliël van Jeruzalem
Gandulfus van Binasco
Gangulf van Varennes
Garan van Bretagne
Garlan van Bretagne
Gaspar de Crasto
Gaspar Garcia Laviana
Gaspar Goes
Gaspar Paes en Joao Pereira
Gaspar Vivi
Gaspard Mermillod
Gaspare Bertoni
Gaspare de Bono
Gaspare del Bufalo
Gastold van Vilnius
Gatianus van Tours
Gaucher van St-Jean d'Aureil
Gaudentia van Rome
Gaudentius van Bergell
Gaudentius van Brescia
Gaudentius van Novara
Gaudentius van Rimini
Gaudentius van St-Gaudens
Gauderic van Languedoc
Gaugericus van Kamerijk
Gauthier van Esterp
Gauzlin van Toul
Gebetrude van Rémiremont
Gebhard van Konstanz
Geboorte Johannes de Doper
Geert Groote
Geertruida de Grote
Geertruida van Nijvel
Geertruida van Oosten
Gelasius de Toneelspeler van Heliopolis
Gelasius II paus
Gelasius van Piacenza
Gemma Galgani
Gemma van Goriano Sicoli
Gemma van La Rochelle
Gemmulus van Ganna
Gendulf van Parijs
Genesius de Toneelspeler
Genesius van Arles
Gennadius I van Constantinopel
Gennadius van Kostroma
Gennard van Fontenelle
Genovefa van Brabant
Genovefa van Parijs
Gentius van Monteux
Genuïnus van Seben
Geoffrey Barron
Geoffrey Galway
Georg Erhart
Georg Fraidenegg
Georg Löffler
Georg Lotter
Georg Wilberg met Henricus Briss
George Gervase
George Meyer
George Napper
George Power
George Swallowell
Georges Gashugi
Georges Goffinet
Georges Haudiquet
Georgia van Clermont
Georgius Chozebites
Georgius de Nieuwe van Johannina
Georgius de Nieuwe
Georgius de Nieuw-Verschenene
Georgius de Ormankoia
Georgius de Pakos
Georgius de Sinaiet
Georgius Jr van Mitylene
Georgius Limniotes
Georgius Maleios
Georgius van Amastris
Georgius van Antiochië
Georgius van Arsela
Georgius van Chios
Georgius van Constantinopel
Georgius van Defeltos
Georgius van Erballium
Georgius van Filadelfia
Georgius van Kreta met Nicolaas, Angelis en Manuel
Georgius van Lodève
Georgius van Lydda
Georgius van Mitylene
Georgius van Neapolis
Georgius van Nicomedië
Georgius van Ptolomais
Georgius van Vélay
Georgius van Vienne
Georgius van Vladimir
Georg-Michael Wittmann
Gerald Fitzgibben (martelaren van Engeland)
Gerald van Béziers
Gerald van Braga
Geraldus van Mâcon
Geraldus van Mayo
Géran van Landerneau
Gerard A. Donovan
Gerard van Grande-Sauve
Gerard van Toul
Gerard van Villamagna
Gerardesca van Pisa
Gerardinus van Elgin
Gerardo Poblete
Gerardo Valencia Cano
Gerardus de Ridder
Gerardus Heusser
Gerardus Lützelkob met Konrad van Marburg
Gerardus Majella
Gerardus Roger
Gerardus Tintorio
Gerardus van Beaumont
Gerardus van Brogne
Gerardus van Cagnoli
Gerardus van Cambron
Gerardus van Clairvaux
Gerardus van de Berg Karmel
Gerardus van Fossa
Gerardus van Gallinaro
Gerardus van Hongarije
Gerardus van Kampen
Gerardus van La-Charité-sur-Loire
Gerardus van Lunel
Gerardus van Nydal
Gerardus van Potenza
Gerardus van Serradiconti
Gerasimus van Calabrië
Gerasimus van Palestina
Gerasimus van Perm
Géraud van Aurillac
Gerbold van Bayeux
Gereon van Keulen
Gerhard Bowens
Gerhard Breuer
Gerhard Pieper
Gerhard Scherer
Gerhoh van Reichersberg
Gerlach van Houthem-St-Gerlach
Gerlach van Obermarchtal
Germaine Cousin
Germana van Bar-sur-Aube
Germanicus van Smyrna
Germanus van Alexandrië met Prosdocus en Valentinus
Germanus van Auxerre
Germanus van Granfelden
Germanus van Parijs
Germanus van St-Germain-l'Herm
Germar van Toulouse
Germelina van Nicomedië met Laetissima e.a.
Germoc van Cornwall
Gero van Keulen
Gerold van Einsiedeln
Gerold van Évreux
Gerold van Keulen
Gerold van Pfäfers
Geronimo De Angelis met Simon Yempo en 48 anderen
Gerrich van Gerresheim met Regenberna
Gertraud van Bullion
Gertrud van Aken
Gertrud van Altenberg
Gertrud van Hackeborn
Gertrud van Karlburg
Gertrud van Ortenberg
Gertrud van Saksen
Gertrud van Traunkirchen
Gertrud van Trebnitz
Gertrud van Volmudstein
Gertrud van Zwiefalten
Gertrud von Schaffgotsch
Gertruda Comensoli
Gertrude Furstemberg
Gertrude van Hamaye met Gerberta
Gertrude van Toul
Gertrude van Vauxen-Dieulet
Gertrudis van Bethlehem
Gertrudis van Biloca
Gertrudis van Engeland
Gerulf van Drongen
Gervasius van Milaan met Protasius
Gerwinus van Oudenburg
Getulius van Rome met Caerealis, Amantius en Primitivus
Geva van Freckenhorst
Ghazzibé Keyrouz
Ghislain van St-Ghislain
Giacobe Do Mai Nam met Micae Nguyen Huy My en Anton Nguyen Dich
Gibart van Luxeuil met Tethelm
Gibrian van Reims met zijn broers en zusters
Gideon Rechter
Gilbert van Fontenelle
Gilbert van Neuffontaine
Gilbert van Sempringham
Gildas de Wijze
Gildas Senior
Gilderic van Séez
Gildwin van St-Victor
Gillebert van Limerick
Gilmer van Borgo San Donnino
Giovanna Beretta
Giovanni Adami
Giovanni Dominici
Giovanni Falcone
Giovanni Farina
Giovanni Marinoni
Giraud van Fontenelle
Giraud van Salles
Gisbert van Bebenhausen
Gisela van de Rosstreppe
Gisela van Passau
Giselbert van Hirsau
Giselbert van Zumarshausen
Giselbertus van Castelree
Gisla van Anglia
Giulia Salzano
Giuse Do Quang Hien
Giuse Hoang Luong Canh
Giuse Nguyen Dinh Nghi
Giuse Nguyen Dinh Uyen
Giuse Nguyen Duy Khang
Giuseppe Cafasso
Giuseppe di Donna
Giuseppe Maria Tomasi
Giuseppe Moscati
Giuseppe Picco
Gleb Andrejevich
Glen van Schotland
Gluviac van Cornwall
Glycerius van Nicomedië
Goal van Locoal-Mendon
Goar van St-Goar
Goazec van Ierland
Goban van St-Gobin
Gobban Cuillen van Ierland met Colmán, Flannan en 3 anderen
Gobert van Apremont
Gobert van St-Gobert
Gobnait van Ballyvourney
Gobrian van Vannes
Godard van Rouen
Godeberta van Noyon
Godefridus van Amiens
Godehard van Hildesheim
Godelieve van Gistel
Godescalc van St-Bertin
Godfried van Bouillon
Godofredo Alingal
Godwin van Clairvaux
Goedele van Brussel
Gohard van Nantes
Gomidas Keumurjian
Gonçalo van Lagos
Gondulfus van Maastricht
Gonéri van Plougrescant
Gonven van Bretagne
Gonzaga Gonza en 21 anderen
Goran van Cornwall
Gordanius van Anchin
Gordius van Caesarea
Gorgonia van Nazianze
Gorgonius van Nicomedië
Gosset van Compogne
Goswin van Anchin
Goswin van Keulen
Gotebald van Scandinavie
Gottfrid van Cappenberg
Gottfried van Arnstein
Gouesnou van Léon
Goulven van St-Didier
Gourvest van Bretagne
Goustan van St-Gildas-de-Rhuys
Govan van St-Govan
Gozien van Landevennec
Gracilianus van Faleria met Felicissima
Grada van Cornwall
Gradus van Aosta
Grata van Bergamo
Gratianus van Amiens
Gratus van St-Grat met Ansutus
Gredifael van Whitland
Gregoria van Rome
Gregorius de Grote
Gregorius de Sinaïet
Gregorius de Wonderdoener
Gregorius Grassi
Gregorius I van Agrigento tezamen met Demetrius en Calogerus
Gregorius Maurus
Gregorius van Agrigento
Gregorius van Alexandrië
Gregorius van Burtscheid
Gregorius van de Athos
Gregorius van Elvira
Gregorius van Kreta
Gregorius van Langres
Gregorius van Narek
Gregorius van Nazianze
Gregorius van Nazianze
Gregorius van Spoleto
Gregorius van Tours
Gregorius van Utrecht
Gregorius VII paus
Gregorius X Paus
Gregorius XIV Paus
Grietje Schouten
Grimonia van Henin
Gualterius van Lodi
Guasacht van Granard
Guda van Adelberg
Guda van Arnstein
Guenael van Landevennec
Guenan van Bretagne
Guendal van St-Vendal
Guenganton van Vannes
Guengat van Guengat
Guénin van Vannes
Guénolé van Landevennec
Guevret van Bretagne
Guezennec van Plouhinec
Guibert van Gembloux
Guidel van Bretagne
Guido van Anderlecht
Guido van Arezzo
Guido van Pomposa
Guignec van Bretagne
Guihen van Dol
Guilielmus van Maleval
Guillaume Courtet met 15 anderen
Guillaume Péton
Guillaume van Aquitanië
Guillaume van Bourges
Guillaume van St-Bénigne
Guillaume van St-Brieuc
Guillaume van St-Thierry
Guillelmus van Grande-Sauve
Guindave van Enli
Guinizo van Monte Cassino
Guinoc van Schotland
Gumismundus van Cordova
Gummarus van Lier
Gundebert van Avenay
Gundekar van Dokkum met Bonifatius en vele anderen
Gundisalvus van Amarante
Gundisalvus
Gundleus van Glamorgan met Gladys
Gundulf van Rochester
Gunthar van Regensburg
Gunther van Niederalteich
Gunthiern van Quimperlé
Gunthildis van Biblisheim
Guntram van Bourgondië
Gurias van Edessa met Samonas
Gurloës van Quimperlé
Gurval van Aleth
Gustav van Zweden
Guthago van Brugge
Guthlac van Croyland
Guyon van St-Guyon
Gwen van St-Vennec
Gwen van Talgarth
Gwen van Wales
Gwenllwyfo van Wales
Gwentroc van Bretagne
Gwynnin van Five

 

H:

H.J. Vullinghs
Habakuk Profeet
Haberilla van Mehrerau
Habnit van Waldburg
Hadelinus van Celles
Hadelinus van Lobbes
Hadewych van Vlaanderen
Hadrianus van Gouda
Hadulfus van Cambrai-Arras
Hadwig van Meer
Hagar van Kanaän
Haggai Profeet
Halward van Vebjörnssen
Hanna van Silo
Hanno van Worms
Harduinus van Fontanelle
Harduïnus van Le Mans
Harold van Gloucester
Hartman van Brixen
Hartmut van St-Gallen
Hartwart van Minden
Hartwich van Salzburg
Hasso van Torgau
Hatto van Ottobeuren
Hatwi van Gernrode
Haude van Brest
Hechberactus van Engeland
Hector Gallego
Hedda van Dorchester
Heddo van Straatsburg
Hédel van Bretagne
Hedwig van Herford
Hedwig van Silezië
Hegesippus van Jeruzalem
Heilig Kruis van Dives-sur-Mer
Heilige bisschoppen van Le Mans
Heimo van Halberstadt
Heimrad van Messkirch
Heinrich Egher van Kalkar
Heinrich Helms
Heinrich van Keulen
Heinrich van Marsberg Sr
Heinrich van Riedenburg
Helan van Reims met zijn broers en zusters
Helena Keizerin-moeder
Helena van Troyes
Helenus van Troyes
Helga van Bregenz
Helia van Öhren
Helias van Tomi met Lucianus e.a.
Heliodorus van Altinum
Heliodorus van Bizabda
Helladius van Perzië
Hellen van de Thebaïs
Hellier van Jersey
Helmstan van Winchester
Helmtrudis van Neuenheerse
Hemiterius van Calahorra
Hemma van Gurk
Hemma van Regensburg
Hendrik Bogart
Henoch Aartsvader
Henri van Cordelier
Henricus II Keizer
Henricus Mande
Henricus Seuse
Henricus Ulvinga
Henricus van Gheest
Henrika Fassbender
Henry van Coquet-Eiland
Henry van Uppsala
Henry Walpole en Alexander Rawlins
Herbot van St-Herbot
Herculanus van Brescia
Herebald van Bretagne
Heribertus van Keulen
Heriburg van Nottuln
Herlé van Ploaré
Herlindis (en Relindis) van Aldeneyk
Herlindis van Aldeneyk
Hermagoras van Aquilea
Herman Joseph van Steinfeld
Hermann de Lamme
Hermann I van Baden
Hermann van Cappenberg en anderen
Hermann van Cappenberg
Hermann van Keulen I
Hermann van Keulen
Hermas Apostel
Hermas van Filippopolis met Patrobus van Napels en 3 anderen
Hermeland van Nantes
Hermenegild van Salcedo
Hermenegild van Sevilla met Ingundis van Bourgondië
Hermes Apostel
Hermes van Rome en anderen
Hermione van Efese met Theodulus en Timotheus
Hernando Arias de Ugarte
Hernin van Locarn
Hernot van Bretagne
Herodion van Patras
Herpo van Verden
Hervé van Bretagne
Hervezen van Bretagne
Hesychius van Maïone
Hidulf van Lotharingen
Hiec van Bretagne
Hieron van Antiochië
Hiëronymus Aemiliani
Hieronymus Gherarducci a Recineto
Hieronymus Jaegen
Hieronymus Savonarola
Hiëronymus van Bethlehem
Hieronymus van Praag
Hieu van Tadcaster
Hilaria van Augsburg met Digna, Euprepia en Eunomia
Hilarion de Nieuwe
Hilarion de Nieuwe
Hilarion van Gdov
Hilarius van Mende
Hilarius van Poitiers
Hilarius
Hilda van Whitby
Hildebald van Keulen
Hildegar van Keulen
Hildegard Burjan
Hildegard van Bingen
Hildegonda van Schönau
Hildegondis van Münchaurach
Hildegrim I van Chalons
Hildegundis van Meer
Hildelith van Barking
Hildeman van Beauvais
Hildemar van Arrouaise
Hildetrudis van Liessies
Hildevert van Meaux
Hilduïnus van Lérins
Hildulfus van Trier
Hildward van Dikkelvenne
Hiltibert van Mainz
Himerius van St-Imier met Albert
Hincmar van Reims
Hipparchus van Samosata met Filotheus, Jacobus en 4 anderen
Hippolytus van Porto
Hippolytus van Rome (kerkvader)
Hippolytus van Rome (soldaat-martelaar) en 3 anderen
Hippolytus van San Severino met Justinus
Hitto van St-Gallen
Hoger van Bremen
Hoilda van Perthes
Homobonus Tucingo van Cremona
Honderdachtenzestig martelaren van Chimaltenango
Hondertwintig martelaren van Perzië
Honestus van Pamplona
Honora van Brest
Honorata van Pavia
Honoratus (bisschoppen van Rennes)
Honoratus Kozminski
Honoratus van Amiens
Honoratus van Arles
Honoratus van Fondi
Honoratus van Milaan
Honoratus van Subiaco
Honoratus van Toulouse
Honoré Bochard de Champigny
Honoré van Buzançais
Honorina van Normandië
Honorius I paus
Honorius van Brescia
Hor van Nitria
Hortolana van Assisi
Hosea Profeet
Houardon van St-Paul-de-Léon
Hubertus van Luik
Hugeburc van Heidenheim
Hugh de Lacy
Hugh Faringdon
Hugh Green
Hugh MacGoill
Hugh MacKeon
Hugh McMahon
Hugh More
Hugh Richeus
Hugo Canefro
Hugo de Kartuizer
Hugo dei Lippi-Uguccioni
Hugo Jacobs met Petrus Mukren
Hugo Turso
Hugo van Ambronay
Hugo van Anzy-le-Duc
Hugo van Bonnevaux
Hugo van Cluny (abten van Cluny)
Hugo van Cluny
Hugo van Fosses
Hugo van Lacerta
Hugo van Lincoln
Hugo van Lincoln
Hugo van Mâcon
Hugo van Marchiennes
Hugo van Montaigu
Hugo van Noara
Hugo van Novalese
Hugo van Rome
Hugo van Rouen
Hugo van Sassoferrato
Hugo van St-Victor
Hugo van Tennenbach
Hugo van Vaucelles
Hugo van Volterra
Hugolina van Vercelli
Hugolinus Magalotti
Hugolinus van Gualdo Cattaneo
Hugolinus Zefferini
Humbert van Maroilles
Humiliana de Cerchi
Humiltà van Faenza
Hunfrid van Thérouanne
Hunger van Utrecht
Hyacintha Mariscotti
Hyacinthus van Cesarea
Hyacinthus van Polen
Hyginus Paus
Hymelinus van Vissenaken
Hyvarnion van Bretagne

 

I:

Ia van Cornwall
Ia van Perzië met nog 9000? anderen
Ibar McLugni van Beg-Eri
Iber van Bretagne
Ibiliau van Bretagne
Ida van Argensolles
Ida van Boulogne
Ida van Herzfeld
Ida van Hohenfels
Ida van Keulen
Ida van Leeuw
Ida van Leuven
Ida van Nijvel
Ida van Rameige
Ida van Toggenburg
Iddog van Llantrisant
Íde van Killeedy
Idedeandus belijder
Idesbald van der Gracht
Idi van Lannidy
Idunet van Landevennec
Iestyn van Wales
Ifigení