Uitgaven J.B. Wolters

1.Van An en Jan : methode voor aanvankelijk lezen ; Handleiding Bielen, R. / 3e dr / J.B. Wolters / [1973]

2.Van An en Jan : methode voor aanvankelijk lezen Bielen, R. / J.B. Wolters / 19XX-...

3.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1968

4.Jossy wordt een indiaan Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [1968]

5.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Achtste deeltje Grimme, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1968

6.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholenD eursen, A. van / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1968

7.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Voorlopertje Paulusse, J.P. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1968

8.Pim en Mien ; 1e deeltje Ligthart, Jan / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1968

9.Met de natuur mee ; 1 Steen, J.C. van der / Derde, ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1968 / ©1965

10.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel II Grimme, A. / 6e druk / J.B. Wolters / 1968

11.Taal. Taalboekjes ; 3b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1968

12.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 4 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / 1968

13.Het verraad der vlaggen Braak, Menno ter / Tweede druk / Em. Querido / 1967

14.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1967

15.Nildo en de maan Diekmann, Miep / 2e dr / J.B. Wolters / [1967]

16.Eudoxus of Cyzicus : a chapter in the history of the sea-route to India and the route round the Cape in ancient times Thiel, J.H. / J.B. Wolters / [1967]

17.Herman Heijermans en de verniewing van het Europese drama Jong, Evert de / J.B. Wolters / 1967

18.Verzamelingen Vredenduin, P.G.J. / J.B. Wolters / 1967

19.Observatie van kinderen : aanwijzingen voor de observatie van kinderen in de leef- en leersituatie Vedder, R. / J.B. Wolters / 1967

20.Autogene symbolen in de poëzie van Robert Lowell Riewald, J.G. / J.B. Wolters / 1967

21.Arbeidsbestel en participatie IJzerman, Th.J. / J.B. Wolters / 1967

22.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1967

23.Rekenen Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967-...

24.Ons speeluur : handboek bij de leiding van het zaal- en openluchtspel op de lagere en middelbare school Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1967

25.Vacances en caravane Picard, Emilie / Troisième édition / J.B. Wolters / 1967

26.Aide-traducteur : choix de difficultés à l'usage des classes supérieures des lycées classiques et modernes ; II: Partie syntaxique : syntactische aantekeningen met oefenstof voor het vertalen Frans-Nederlands ten dienste van de hoogste klassen van het V.H.M.O. en de kandidaten L.O. Wagenaar, K. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1967

27.Beginselen der natuurkundige aardrijkskunde voor de middelbare school Blonk, A. / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1967

28.The hound of the Baskervilles Doyle, Arthur Conan / New edition / J.B. Wolters-Noordhoff / [1967] / ©1967

29.Nederlandse schrijvers en schrijfsters : proeven uit hun werken, met beknopte biografiëen en portretten ; Eerste deel Leopold, L. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1967

30.Organische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1967

31.Rekenen ; Iene miene mutte : platen 1-16 Kramer, K.J. / J.B. Wolters / [1967?]

32.Met de natuur mee ; 2 Steen, J.C. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1967 / ©1965

33.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 6 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / 1967

34.Bos-Niermeyer schoolatlas der gehele aarde Ormeling, F.J. / 45e dr / J.B. Wolters / 1967

35.Rekenen ; 3a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

36.Rekenen ; 3b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

37.Rekenen ; 2b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

38.Rekenen ; 2a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

39.Taal. Taalboekjes ; 2b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

40.Taal. Taalboekjes ; 2a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

41.Hans en Riekje ; Dl. 6: Nieuwe vrienden Eising, Marchien / 3e dr / J.B. Wolters / 1967

42.Hans en Riekje ; 2e dl.: Riekje komt logeren Eising, Marchien / 5e dr / J.B. Wolters / 1967

43.Kleine Griekse mythologie Broos, H.J.M. / J.B. Wolters / 1967

44.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Voorloper 1 Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1967

45.Handvaardigheidsonderzoek voor groeps- en individuele afname Both, F.J. / J.B. Wolters / 1967

46.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Sixteenth edition / J.B. Wolters / 1967

47.Nederlandse schrijvers en schrijfsters : proeven uit hun werken, met beknopte biografiëen en portretten ; Tweede deel Leopold, L. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1967

48.Taal ; Taalboekjes Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967-...

49.Van Josje Puntmuts, Elsje, het elfje en juffrouw Spin Grevers-van Dijke, Corry / J.B. Wolters / 1966

50.Zus en Jan Cramer, Rie / 2e dr / J.B. Wolters / [1966]

51.Hans en Riekje ; Dl. 9: De grenzen over Eising, Marchien / J.B. Wolters / 1966

52.Een jaar bij de Van Berkels Bos-Goedhart, C. / J.B. Wolters / 1966

53.Albert Verwey en het nieuwe classicisme = Albert Verwey et le nouveau classicisme : "De richting van de hedendaagsche poëzie" (1913) in zijn internationale context Kamerbeek, Jan / J.B. Wolters / 1966

54.Representatie en mandaat in het politiek bestel : rede uitgesproken op maandag 19 september 1966 ter gelegenheid van de 352ste dies natalis der Rijksuniversiteit te Groningen op 23 augustus 1966 en van de aanvang van het studiejaar 1966-1967 Jacob, E.H. s' / J.B. Wolters / 1966

55.Inleiding tot de calligrafie Engelhart, Ben / J.B. Wolters / 1966

56.Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken : de fenomenologie van een geestesgesteldheid Deugd, Cornelis de / J.B. Wolters / 1966

57.Four complementary structures of predication in contemporary British English : an inventory Ek, Jan Ate van / J.B. Wolters / 1966

58.Rekenen voor houtbewerkers Paludanus, F. / J.B. Wolters / 1966

59.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel V Grimme, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

60.Die Brücke : Duitse leergang. Oefeningen ; I Brouwer, C. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1966

61.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1966

62.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs ; Deel 2: Werelddelen Bolkestein, G.W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1966

63.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs ; Deel 1: Europa Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

64.Verhalen en liederen : een leesboek voor de laagste klassen van alle scholen voor voortgezet onderwijs, met aantekeningen en opgaven op het gebied van taal en stijl ; II Leeuwen, W.L.M.E. van / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

65.Tien jaar Engels op het staatsexamen : stukken ter vertaling uit het Engels Popma, T. / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1966

66.Wolters' tafels voor schoolgebruik Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1966

67.Op vleugels door de eeuwen ; Eerste deeltje Grimme, A. / 3e dr / J.B. Wolters / 1966

68.Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1966

69.Zesde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1966

70.Taal : herziene uitgave ; Deeltje H4 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1966

71.Van korenrijke velden ; Dl. 6 Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1966]

72.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 1 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / [1966]

73.Taal. Leesboekjes ; 2 Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966

74.Van korenrijke velden ; Deel VIII Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1966]

75.Vriend of vijand Rutgers van der Loeff-Basenau, A. / J.B. Wolters / 1966

76.Met de natuur mee Steen, J.C. van der / J.B. Wolters / 1966-...

77.Het schateiland Stevenson, R.L. / 2e dr / J.B. Wolters / 1966

78.Beknopt leerboek der psychologie Bigot / Negende druk / J.B. Wolters / 1966

79.Taal. Korte toelichting en didactische aanwijzingen voor de onderwijzer ; Taal 1: De wondervogel Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966

80.Taal ; Korte toelichting en didactische aanwijzingen voor de onderwijzer Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

81.Taal ; Leesboekjes Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

82.Taal Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

83.Tom Poes en de pruikenmaker Toonder, Marten / J.B. Wolters / 1965

84.Wit en zwart : technieken van borduurwerk Sandvold, A. / J.B. Wolters / 1965

85.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1965

86.Kerstversieringen : oud en nieuw Lødrup, Ruth Arnestad / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

87.De lichamelijke opvoeding van de kleuter Ruurs-Broekhuijsen, E.J.M. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1965

88.Sociale geneeskunde Baaij, J.H. / 2e dr / J.B. Wolters / 1965

89.La question du mariage dans Jean-Christophe de Romain Rolland Duchatelet, B. / J.B. Wolters / 1965

90.Het endometrium bij verstoorde extra-uteriene graviditeit Bossenbroek, Barend / J.B. Wolters / 1965

91.Ritmiek van licht en leven Baggerman, Bertha / J.B. Wolters / 1965

92.Van korenrijke velden ; Deel IV Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

93.Van korenrijke velden ; Deel III Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

94.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Deel VIII Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1965

95.Le verbe Français Bakker, V. / Achtste druk / J.B. Wolters / [1965]

96.Grieksch leesboek Cohen, D. / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1965

97.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

98.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I Hameetman, R.P.G. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

99.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel II: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handeslcorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1965

100.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel II Hameetman, R.P.G. / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1965

101.Aide-traducteur : choix de difficultés à l'usage des classes supérieures des lycées classiques et modernes ; I: Partie idiomatique Wagenaar, K. / Dix-septième édition / J.B. Wolters / 1965

102.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium. Spraakkunst ; Derde deel, A Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1965

103.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel 6 Grimme, A. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1965

104.Van hunebed tot heden : vaderlandse geschiedenis voor de christelijke lagere school ; I Vlasblom, J. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1965

105.Textielwaren Paassen, W.J.C. van / Eenentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

106.Heggeranken ; Dl. 2 Bruijn, Margreet / 3e dr / J.B. Wolters / 1965

107.Heggeranken ; Dl. 1 Bruijn, Margreet / 3e dr / J.B. Wolters / 1965

108.Heggeranken Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1965-...

109.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 9 Ploeger, G. / J.B. Wolters / 19651

10.Van korenrijke velden ; Deel II Hesper-Sint, Marian / 2e dr / J.B. Wolters / [1965]

111.Van korenrijke velden ; Deel 1 Hesper-Sint, Marian / 2e dr / J.B. Wolters / [1965]

112.Het schateiland : een oud verhaal van R.L. Stevenson Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1965

113.Epiek en lyriek : een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst Leeuwen, W.L.M.E. van / 15e dr / J.B. Wolters / 1965

114.Recht voor de H.B.S. A : beknopt leerboek van het recht voor school en zelfstudie Scheer, J. van der / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1965

115.Open kaart Ormeling, Ferdinand Jan / J.B. Wolters / 1965

116.Hans en Riekje ; Dl. 8: De zee Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1964]

117.Hans en Riekje ; Dl. 5: Er komt een vogel gevlogen Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1964]

118.De schoonste dag Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [ca. 1964]

119.Sjon Karko Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [1964]

120.Inleiding tot de kunstgeschiedenis Hulst, Gerard van / zevende druk / J.B. Wolters / 1964

121.Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863 Berits, J. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1964

122.Der Doppelroman : eine literatursystematische Studie über duplikative Erzählstrukturen (with a summary in English) Maatje, Frank Christiaan / J.B. Wolters / 1964

123.Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald : (tot 1800) Clemens, J.TH.W. / J.B. Wolters / 1964

124.Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV Visser, Elizabeth / J.B. Wolters / 1964-1966

125.De wiskunde door : vragen over de theorie der wiskunde voor het mulo-examen A en B Gaillard, J.L.J. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1964

126.Hoogeveen's leesmethode ; Tweede oefenboekje: behorende bij de leesboekjes IV, V en VI van Hoogeveens leesmethode Alderts, E.A. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1964

127.Taal is niet zo moeilijk : aanvankelijk taalonderwijs ; Dl. 2: Medeklinkers Bulthuis-de Veer, Anneke / J.B. Wolters / 1964

128.Tweede leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethodeHoogeveen, M.B. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1964

129.Der Richter und sein Henker : Roman Dürrenmatt, Friedrich / Sechste Auflage / J.B. Wolters / 1964

130.Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1964

131.Spraakkunst ; I Brouwer, C. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1964

132.Spraakkunst ; Nieuwe leergang Duits voor het U.L.O. J.B. Wolters / 1964-...

133.Nieuwe leergang Duits voor het U.L.O. J.B. Wolters / 1964-...

134.La Belle-nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / Tiende druk / J.B. Wolters / 1964

135.Nieuwe algebra-vraagstukken Coster, B. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1964

136.Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie Koenen / Veertiende herziene druk / J.B. Wolters / 1964

137.Leesstof voor de lagere school J.B. Wolters / 1964

138.Bijbelse beelden : ten dienste van het godsdienstonderwijs Isings, J.H. / J.B. Wolters / 1964

139.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; IV Schuil, B. / 7e dr / J.B. Wolters / 1964

140.Landbouw-plantkunde en erfelijkheidsleer Brouwer, Fop I. / Derde druk / J.B. Wolters / 1964

141.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters Noordhoff / 1964

142.Keukeninrichting en voedingsleer Dik, C.J. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1964

143.Inter-ethnic relations in a plural society Wittermans, Elizabeth / J.B. Wolters / 1964

144.A survey of English literature for use in Dutch schools Perdeck, A. / Twelfth edition / J.B. Wolters / 1964

145.Nuttige handwerken Lang, G.CH. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1964

146.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Fifteenth edition / J.B. Wolters / 1964

147.Minderaa-nummer Haeringen, C.B. van / J.B. Wolters / 1964

148.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / Zevende druk / J.B. Wolters / 1964

149.Welkome en ongewenste "vreemdelingen" : de invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop Schippers, B.W. / Derde druk / J.B. Wolters / 1964

150.Kinderen van 1813 Rutgers van der Loeff-Basenau, A. / J.B. Wolters / 1963

151.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1963

152.Und ouch Hagene Stout, Jacob / J.B. Wolters / 1963

153.Bevrijdingsspel 1813 Rutgers van der Loeff-Basenau, An / J.B. Wolters / 1963

154.Judeo-gallica ou gallo-judaïca? Kukenheim Ezn., Louis / J.B. Wolters / [1963]

155.Volwassen wetenschap Kommandeur, J. / J.B. Wolters / 1963

156.Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht Galama, E.G.A. / J.B. Wolters / 1963

157.Sociale geneeskunde Baaij, J.H. / J.B. Wolters / 1963

158.Schets van de Nederlandse letterkunde Vooys, C.G.N. de / Achtentwintigste druk / J.B. Wolters / 1963

159.Hoogeveen's leesmethode ; 1e oefenboekje: behorende bij de leesboekjes I, II en III van Hoogeveens leesmethode Alderts, E.A. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1963

160.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1963

161.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Deel VII Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1963

162.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / Tweede druk / J.B. Wolters / 1963

163.The merchant of Venice Shakespeare, William / Vierentwintigste druk / J.B. Wolters / 1963

164.Natuurkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel 1 Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1963

165.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel I Drumpt, G.J. van / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1963

166.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel II: Hulpboek behorende bij het Leerboek der Engelse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

167.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel IIHameetman, R.P.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

168.Leerboek der opvoedkunde ; I: Kinderpsychologie Hees, L.S. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1963

169.Duitsch woordenboek ; II: Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1963]

170.Duitsch woordenboek ; II: Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1963]

171.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; 7 Blink, W.P. van den / 6e druk / J.B. Wolters / 1963

172.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Tweede deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1963

173.Meisje kun je koken? Holthausen, Henriëtte / Tweede druk / J.B. Wolters / 1963

174.Stereometrie : voor V.H. en M.O Dop, A. van / Negende druk / J.B. Wolters / 1963

175.Van korenrijke velden ; Dl. 4 Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1963]

176.Van korenrijke velden ; Dl. III Hesper-Sint, Marian / [1e druk] / J.B. Wolters / [1963?]

177.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 4 Ploeger, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1963

178.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / 11e dr / J.B. Wolters / 1963

179.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / 8e dr / J.B. Wolters / 1963-1965

180.Het kind ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1963

181.Nederland zingt Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland / J.B. Wolters / 1963

182.Avonturen van de Baron ; Dl. 1: Reisverhalen Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1963

183.Avonturen van de Baron ; Dl. 2: Mijn paard Lito Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1963

184.Les jeux sont faits Sartre, Jean-Paul / 4e édition / J.B. Wolters / 1963

185.Goniometrie voor V.H. en M.O. Dop, A. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

186.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Vijfde deeltje Bruijn, Margreet / [1e dr.] / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

187.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Vierde deeltje Bruijn, Margreet / [1e dr.] / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

188.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Zesde deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

189.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1963

190.Beknopte theoretische paedagogiek Langeveld, M.J. / 9e, herz. dr / J.B. Wolters / 1963

191.Dèr Mouw-Adwaita : denker en dichter Cram-Magré, Antonia Maria / J.B. Wolters / 1962

192.De rol van de kristallografie in de organische scheikunde Romers, C. / J.B. Wolters / 1962

193.Universitas ludens Vos, H. de / J.B. Wolters / [1962]

194.Ons tijdschrift, 1896-1914 : een literair-historisch onderzoek Kraan, Reyer Ghisbert Karel / J.B. Wolters / 1962

195.Wat doet de huisvrouw met haar tijd? Wilzen-Bruins, E.J. / J.B. Wolters / 1962

196.Didactische aanwijzingen voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis bestemd voor leerlingen van de tweede leerkring van kweekscholen Molen, IJ. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

197.De Veluwe vlamde Stuvel, G. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

198.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 4e leerjaar : proeve van een leergang voor het stillezen op de lagere school : op experimentele basis samengesteld door het Nutsseminarium voor Paedagogiek Dertiende druk / J.B. Wolters / 1962

199.Michel Strogoff : le courier du czar Verne, Jules / Zevende druk / J.B. Wolters / 1962

200.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Derde deel B Wagenaar, K. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1962

201.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Twintigste druk, vierde oplage / J.B. Wolters / 1962

202.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het Leerboek der Engelse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

203.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel I Hameetman, R.P.G. / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

204.La Belle-Nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

205.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 5e deeltje Meijer, W. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1962

206.Systematische anorganische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

207.Theoretische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

208.Eenvoudig handelsrekenen : voor U.L.O. en voor de lagere klassen van handelsavondscholen ; Derde deeltje Berger, A.W. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1962-...

209.Eenvoudig handelsrekenen : voor U.L.O. en voor de lagere klassen van handelsavondscholen Berger, A.W. / J.B. Wolters / 1962-...

210.Land- en volkenkunde voor de middelbare school ; I: Europa Brummelkamp, J. / Tweeentwintigste druk / J.B. Wolters / 1962

211.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Eerste deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1962

212.Handelingen van het zevenentwintigste Nederlands filologencongres : gehouden te Utrecht op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 april 1962Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / 1962

213.Op vleugels door de eeuwen ; Tweede deeltje Grimme, A. / J.B. Wolters / 1962

214.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 4 Grimme, A. / 4e dr / J.B. Wolters / [1962]

215.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1962

216.Kleine schoolatlas der gehele aarde Bos, P.R. / 49e dr / J.B. Wolters / 1962

217.De bijbelse landen in kaart en beeld : geïllustreerde schoolatlas voor bijbelse geschiedenis, met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

218.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 5 Ploeger, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1962

219.Olle Kapoen en de gestolen kroon Dick, Phiny / J.B. Wolters / 1962

220.Zon en schaduw ; Dl. IV: Letterkundige bloemlezing voor het Christelijk u.l.o en ander voortgezet onderwijs Norel, K. / J.B. Wolters / 1962

221.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1962

222.Ars grammatica bij de Latijnse leergang Accipe ut reddas ; Accipe ut reddas Man, A.G. de / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

223.Zesde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

224.Vijfde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

225.Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

226.Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

227.Tweede leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

228.Eerste leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

229.Het tijdeloos gesprek Swart, J. / J.B. Wolters / 1962

230.Florilegium latinum : bloemlezing van poëzie en proza uit klassiek, christelijk, vulgair en middeleeuws Latijn : (met aantekeningen) Kate, R. ten / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

231.Op vleugels door de eeuwen Grimme, A. / J.B. Wolters / 1962-...

232.Nog bij moeder Ligthart, Jan / [Herdr.] / J.B. Wolters / [1961]

233.Ot en Sien ; Derde deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

234.Ot en Sien ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

235.Ot en Sien ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

236.Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961-...

237.Ot en Sien ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

238.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

239.Het kamp aan de Dinkel Horst, W. ter / J.B. Wolters / 1961

240.The ecological significance of activity patterns in the woodlouse Porcellio scaber Latr. (Isopoda) Boer, Pieter Johannes den / J.B. Wolters / 1961

241.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1961]

242.Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein, 1836-1961 Brugmans, I.J. / J.B. Wolters / 1961

243.De anti-honger actie en de voedsel- en landbouworganisatie der Verenigde Naties : rede uitgesproken op dinsdag 28 februari 1961 ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kennis van de internationale organisaties in het bijzonder in verband met de landbouw- en voedselpolitiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen Vondeling, A. / J.B. Wolters / 1961

244.De wetenschap van oorlog en vrede : rede uitgesproken ter gelegenheid van de Groninger Universiteitsdag op zaterdag 19 november 1960 Röling, B.V.A. / J.B. Wolters / 1961

245.Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961 : [gedenkboek uitgeg. ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Pro Excolendo ; commissie tot samenst.: Herman Jan Scheltema ... et al.]Scheltema, Herman Jan / J.B. Wolters / 1961

246.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / Negentiende druk / J.B. Wolters / 1961

247.Leesoefeningen ; IV: Ter inleiding van het vierde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1961

248.Wat het hunebed vertelde ; A Werff, S. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

249.Van hunebed tot heden : vaderlandse geschiedenis voor de christelijke lagere school ; I Vlasblom, J. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

250.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; Toegift : jaartallen met toelichting Werff, S. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

251.A handful of exercises : losse zinnen en examenstof ter vertaling in en uit het Engels : verzameld ten dienste van het U.L.O. Uittenbogaard, W. / Negentiende druk / J.B. Wolters / 1961

252.Hulpboek bij poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland ; II Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1961

253.Macbeth Shakespeare, William / Fifth edition / J.B. Wolters / 1961

254.Vormgeving ; 3: Handenarbeid Egmond, Jaap / 2e druk / J.B. Wolters / 1961

255.A selection of words and idioms : Engelse vocabulaire voor het M.O. ; Eerste deel Dekker, A. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1961

256.Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1961

257.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; V Blink, W.P. van den / Zesde druk / J.B. Wolters / 1961

258.Hans en Riekje ; 2e deel: Riekje komt logeren Eising, Marchien / Tweede druk / J.B. Wolters / [1961]

259.Meesterwerken der Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1961

260.Land- en volkenkunde voor de middelbare school ; II: De werelddelen Brummelkamp, J. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1961

261.The thirty-nine steps Buchan, John / Zevende druk / J.B. Wolters / 1961

262.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zevende deeltje: Gewone en tiendelige breuken (eenvoudigste vormen)Diels, P.A. / 12e dr / J.B. Wolters / 1961

263.Les aventures de Babar ; Deuxième partie Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

264.Les aventures de Babar ; Première partie Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

265.Les aventures de Babar Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

266.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1961

267.Pim en Mien ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

268.Pim en Mien ; Derde deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

269.Pim en Mien ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

270.Landbouwdierkunde Brouwer, Fop I. / J.B. Wolters / 1961

271.Nederlands na 1600 : proza en poëzie ter lezing en verklaring voor leerlingen der hoogste klassen van gymnasium, lyceum en H.B.S Karsemeijer, J. / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1961

272.Dieren zoals ze zijn Grimme, A. / J.B. Wolters / 1961

273.Aanleg en ontplooiing : de mens en zijn fysieke fundering Planting, G.J. / J.B. Wolters / 1961

274.Nog bij moeder Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / [1960]-....

275.Trein op hol Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]276.De mondviool : en andere verhalen Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]

277.Jaap is dwars Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]

278.Meer van Zus en Jan Cramer, Rie / J.B. Wolters / [1960]

279.Tradition and D. H. Lawrence Drain, R.L. / J.B. Wolters / 1960

280.De wiskunde door ; I: Vragen over de theorie der algebra volgens het mulo-programma A en B Gaillard, J.L.J. / Tiende druk / bij J.B. Wolters 'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1960

281.De wiskunde door Gaillard, J.L.J. / J.B. Wolters / 1960-...

282.Venster op de wereld : aardrijkskunde voor het lager onderwijs ; Dl. I: Nederland Kaspers, J. / J.B. Wolters / 1960

283.Gijs van Geert Stuvel, G. / Derde druk / J.B. Wolters / 1960

284.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1960

285.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Tweede deel Wagenaar, K. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1960

286.Door arbeid geest en kunst : wording en gang van samenleving en cultuur in de Nederlanden : voor v.g.l.o. en algemeen vormend onderwijs ; 2: Werkboekje Mourik, J. van / Tweede druk / J.B. Wolters / [1960]

287.Beknopte bijbelse archeologie : voor gymnasia, hogereburgerscholen, kweek- en normaalscholen Katwijk, D.J. van / Tiende druk, bewerkt door Dr. A. van Deursen / J.B. Wolters / 1960

288.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholen Deursen, A. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1960

289.Vormgeving ; 2: Kunstbeschouwing Egmond, Jaap / 2e druk / J.B. Wolters / [1960]

290.Michel Strogoff : le courier du czar Verne, Jules / Zesde druk / J.B. Wolters / 1960

291.De hoofdzaken van de Franse spraakkunst ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs Ahn, A. / Zestiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1960

292.Leerboek der vlakke meetkunde : met opgaven ; Eerste deel Thijn, Ad. van / Vierentwintigste druk / J.B. Wolters / 1960

293.Het A.B.C. van de versieringskunst : leidraad voor het geven van handwerkonderwijs op V.G.L.O.-, U.L.O.-, Nijverheids- en Kweekscholen en M.M.S. Vegte, T. van der / Zesde druk / J.B. Wolters / 1960

294.Nog bij moeder ; 3e deeltjeLigthart, Jan / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1960

295.Nog bij moeder ; 2e deeltje Ligthart, Jan / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1960

296.Natuurkunde voor het Uitgebreid Lager Onderwijs ; Deel 2A Brunsting, C. / Derde druk / J.B. Wolters-Noordhoff / 1960

297.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; 2 Blink, W.P. van den / 5e druk / J.B. Wolters / 1960

298.Dierenvreugd en leed ; Tweede deeltje : Europese dieren Dorsman, L. / 21e dr / J.B. Wolters / 1960

299.Leesoefeningen ; I: Ter inleiding van het eerste leesboekje Hoogeveen, M.B. / 11e dr. / J.B. Wolters / 1960

300.Mijn lichaam : werkschrift voor V.H.M.O., kweekscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs en voor verpleegsterscursussen Steen, J.C. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1960

301.Vormgeving ; 1: Kinderen tekenen Egmond, Jaap / 2e dr / J.B. Wolters / [1960]

302.Onze moedertaal ; Taalboekje V A (zesde leerjaar, eerste helft) Evers, F. / Negende gewijzigde druk / J.B. Wolters / 1960

303.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IV: Merelslag Deken, Daan / 10e dr / J.B. Wolters / 1960

304.Poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland : een bloemlezing ten dienste van het litteratuuronderwijs ; Dl. I Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1960

305.Sport als jong-menselijke activiteit Rijsdorp, K. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1960

306.Nog bij moeder ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters / 1960

307.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 12e dr / J.B. Wolters / 1960

308.Nog bij moeder ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters / 1960

309.Pim en Mien ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 14e dr / J.B. Wolters / 1960

310.Pim en Mien Ligthart, Jan / Heruitg. / J.B. Wolters / 1960-1977

311.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 9e deeltje Meijer, W. / 8e dr / J.B. Wolters / 1960

312.Van korenrijke velden Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]-...

313.Verleden en heden : beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs ; Pedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / 7e dr. / J.B. Wolters / [1960?]

314.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / 28ste dr. / J.B. Wolters / 1960

315.Tikkeltje Tak Luijn, Willy C. van / J.B. Wolters / 1959

316.Het boek van Pim en Mien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1959]

317.De tocht met "De Zwaan" Horst, W. ter / J.B. Wolters / 1959

318.Hans en Riekje ; Dl. 4: In Amsterdam die grote stad Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1959]

319.Allebei een varkentje Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / [1959]

320.Recht in de welvaartsstaat : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het sociaal recht en het recht der economische ordening aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 6 oktober 1959 Cluysenaer, J.L.H. / J.B. Wolters / 1959

321.Didactische aansluiting L.O.-V.H.M.O. : verslag conferentie Pedagogisch Centrum-N.O.V., Chr. Paed. Studiecentrum, Kath. Pedag. Centrum op 21 april 1958 in "Esplanade" te Utrecht Stellwag, H.W.F. / J.B. Wolters / 1959

322.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1959

323.Het gevaarlijke water Stuvel, G. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

324.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school. Nevenserie ; Deeltje N-2 Paulusse, J.P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1959

325.Het begin (spreken, lezen, spellen, stellen) : eenvoudig Nederlands voor scholen op Nieuw-Guinea ; Taalboek VI Bochove, N.E. / J.B. Wolters / 1959

326.Verborgen schatten in de Oosterschelde Stuvel, G. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

327.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Eerste deel Wagenaar, K. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1959

328.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Toelichting Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters / 1959

329.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Handleiding Meulen, E.C. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1959

330.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1959

331.Op verkenning naar mens en maatschappij Wolthuis, E. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1959

332.Door oor en oog en hand naar denken en expressie ; Biologie Groen, A. / Tweede druk / J.B. Wolters / [1959]

333.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; III Hulst, W.G. van de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1959

334.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; II Hulst, W.G. van de / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1959

335.Der Richter und sein Henker : Roman Dürrenmatt, Friedrich / Vierte Auflage / J.B. Wolters / 1959

336.Duitsch woordenboek ; I: Duits-Nederlands Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1959]

337.Duitsch woordenboek ; I: Duits-Nederlands Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1959]

338.Nog bij moeder ; 1e deeltje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1959

339.Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis : met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1959

340.Italiano facile : leergang voor het Italiaans : met aanhangsel voor hen die Latijn kennen ; Dl. 1Huysman, Annie E. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

341.Dorientje : werkboek voor kinderverzorging en opvoeding ; Eerste deel Dieters-Noordtzij, A.J. / J.B. Wolters / 1959

342.Dorientje : werkboek voor kinderverzorging en opvoeding Dieters-Noordtzij, A.J. / J.B. Wolters / 1959-...

343.Jos : leesboek voor het derde leerjaar Meijer, W. / J.B. Wolters / 1959

344.Leesoefeningen ; II: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / 10e dr. / J.B. Wolters / 1959

345.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1959

346.Zon en schaduw ; Dl. I: Een Nederlands leesboek voor het Christelijk u.l.o. en ander voortgezet onderwijs Norel, K. / J.B. Wolters / 1959

347.Zon en schaduw ; Dl. III: Een Nederlands leesboek voor het Christelijk u.l.o. en ander voortgezet onderwijs ; geïll. door H. Prahl Norel, K. / J.B. Wolters / 1959

348.Zon en schaduw Norel, K. / J.B. Wolters / 1959-...

349.Uit klare bronnen : gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs Jansen, M. / 2e dr / J.B. Wolters / 1959

350.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 18e dr / J.B. Wolters / 1959

351.Zus en Jan Cramer, Rie / J.B. Wolters / [1959]

352.Reflections of a medical investigator MacCance, R.A. / J.B. Wolters / 1959

353.De vitaliteit van de westerse beschaving : rede uitgesproken bij het afscheid van het ambt als hoogleraar in de Nieuwe Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, 31 mei 1958 Geyl, P. / J.B. Wolters / 1958

354.Hans en Riekje ; Dl. 2: Riekje komt logeren Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1958]

355.Hans en Riekje ; Dl. 1: Hans is alleen Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1958]

356.Naar zelfstandig rekenen ; XIV: A en B taken Zandvoort, R.H. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

357.Naar zelfstandig rekenen ; XIII: A en B taken Zandvoort, R.H. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

358.Wijd is de wereld : leesstof voor de hogere leerjaren der lagere school ; IV Jansen, M. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

359.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Eenentwintigste druk / J.B. Wolters / 1958

360.Beknopt leerboekje der vaderlandse geschiedenis en der algemene, voor zover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van de Eenvoudige leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J.W. de / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1958

361.Le petit prince Saint-Exupéry, Antoine de / 6e édition / J.B. Wolters / 1958

362.Duits leesboek ; Eerste deel Verdenius, J.A. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1958

363.The secret aeroplane Marsh, D.E. / Seventh edition / J.B. Wolters / 1958

364.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VII: Duizendschonen Deken, Daan / Zevende druk / J.B Wolters / 1958

365.La neige en deuil : roman Troyat, Henri / 4ème édition / J.B. Wolters / 1958

366.Beknopte bijbelse aardrijkskunde Deursen, A. van / 12e dr / J.B. Wolters / 1958

367.Beknopte bijbelse archeologie Katwijk, D.J. van / 9e dr. / J.B. Wolters / 1958

368.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 6e leerjaar 10e dr / J.B. Wolters / 1958

369.De ontwikkelingsgang der historie : geïllustreerde beknopte algemeene en vaderlandsche geschiedenis ; I: Oudheid en Middeleeuwen Rijpma, E. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1958

370.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zesde deeltje: Grote getallen Diels, P.A. / 11e [ongew.] dr / J.B. Wolters / 1958

371.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Tweede deeltje: (Vijfde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1958

372.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Derde deeltje: (Zesde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1958

373.Tijs van de wagenmaker : leesboek voor het vierde leerjaar Hulzen, Joh. van / 3e dr / J.B. Wolters / 1958

374.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; I Schuil, B. / 6e dr / J.B. Wolters / 1958

375.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; III Schuil, B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1958

376.Giovanni Papini : 9 januari 1881 - 8 juli 1956 Ypes, Catharina / J.B. Wolters / 1958

377.De wereld in! ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 36e dr / J.B. Wolters / 1958

378.Wolters' atlas voor het lager onderwijs : in 32 kaarten J.B. Wolters. Cartographisch Instituut / J.B. Wolters / 1958

379.Op lichte voeten : kinderpoëzie voor de middelklassen der lagere school Jansen, M. / J.B. Wolters / 1958

380.Ken je dit... ken je dat...? : nieuwe kinderversjes Cremer, Fannie / J.B. Wolters / 1958

381.Leven en werken van E. Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland in het begin van de twintigste eeuw Brouwer, Foppe Inne / J.B. Wolters / 1958

382.Onze textielnijverheid Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1957

383.Inleiding in de psychologie Langeveld, M.J. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1957

384.Verborgen schatten in de Oosterschelde Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

385.Het gevaarlijke water Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

386.A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer : doctor iuris honoris causa ab universitate Groningana creatus doctor litterarum et philosophiae Winter, P.J. van / J.B. Wolters / 1957

387.De tuin van Algabal Elema, J. / J.B. Wolters / 1957

388.Leonard Offerhaus : professor historiarum Groninganus, 1699-1779 Deursen, Arie Theodorus van / J.B. Wolters / 1957

389.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school ; Tweede deeltje Bakkum, P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1957

390.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Derde druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1957

391.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Negende druk / J.B. Wolters / 1957

392.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1957

393.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; X Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

394.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IX Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

395.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing ; Dl. II: Aantekeningen Ovidius Naso, P. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

396.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing Ovidius Naso, P. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

397.Een honderdtal examenopgaven : Frans-Nederlands : voor gymnasia, H.B. scholen, kweekscholen en kandidaten voor de akte frans L. O. Hildebrand, W.F. / 10e druk / J.B. Wolters / 1957

398.Algemene geschiedenis voor het christelijk M.U.L.O. Kuyvenhoven, V. / 7e druk / J.B. Wolters / 1957

399.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vierde deeltje Meijer, W. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

400.Tijdtafel van de vaderlandse geschiedenis : met aantekeningen voor voorbereidingsklassen en het uitgebreid lager onderwijs Broeke, E. ten / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1957

401.Sterkteleer voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie ; Leerboek der mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / Vijftiende, geheel omgewerkte druk / J.B. Wolters / 1957

402.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen ; 2 Evonius, M. / J.B. Wolters / 1957

403.Avonturen in het Geuldal Stuvel, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1957

404.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VIII Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

405.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen ; 5 Evonius, M. / J.B. Wolters / 1957

406.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen Evonius, M. / J.B. Wolters / [1957]-...

407.Guus en Ans ; II Evers, F. / 7e dr / J.B. Wolters / 1957

408.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Eerste deeltje: (Vierde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1957

409.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 7e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1957

410.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 9 Grimme, A. / 2e dr / J.B. Wolters / [1957]

411.Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 13e dr / J.B. Wolters / 1957

412.Onder de geuzenvlag herenigd Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

413.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Derde deel Neut, D.N. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1957

414.De horizon wordt wijder : leesboek voor het vijfde leerjaar ; De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1957

415.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Elfde deeltje: Vraagstukken Diels, P.A. / 9e dr / J.B. Wolters / 1957

416.Onze textielnijverheid : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1957

417.De wereld in! ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 37e dr / J.B. Wolters / 1957

418.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / 12e dr / J.B. Wolters / 1957

419.Dierenvreugd en leed ; Voorloper Dorsman, L. / J.B. Wolters / [ca. 1957]

420.Op het ijs Visser-Bakker, J.A. / 3e dr / J.B. Wolters / 1957

421.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. II Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1957

422.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. I Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1957

423.Zwemmend de oceaan over Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

424.Un jour de ma vie Madeleine, Jean / J.B. Wolters / 1957

425.Individualistische tendenties in de wereld van de Islam Kohlbrugge, D.J. / J.B. Wolters / 1957

426.De lichtjes van Sint-Maarten Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

427.Op verkenning naar mens en maatschappij Wolthuis, E. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1957

428.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1957

429.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1957

430.Uit klare bronnen : gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs Jansen, M. / J.B. Wolters / 1956

431.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd ; Dl. IV: De letterkunde in vogelvlucht voor U.L.O. scholen en ander voortgezet onderwijs en voor zelfstudie Schuil, B. / J.B. Wolters / 1956

432.De ijsbijters Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

433.Sirius, de zoon van de centurio Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

434.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 3 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1956

435.Een eiber vertrok Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

436.Achterlijke kinderen Herderschêe, D. / Derde druk / J.B. Wolters / 1956

437.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1956

438.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; II Hulzen, Joh. van / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1956

439.Rijke lading : grote vertellers van heinde en ver : een bundel verhalen voor het onderwijs aan 12-16 jarigen ; I Geest, K. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1956

440.Francia : nieuwe lees- en leerstof voor de lagere school ; Voorloper II Lange, H. de / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1956

441.Sept soleils sur la neige Teldy Naïm, Robert / J.B. Wolters / 1956

442.Algemene muziekleer Worp, J. / Negende druk / J.B. Wolters / 1956

443.Wat het hunebed vertelde ; A Werff, S. van der / Tweede druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1956

444.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 4e deeltje Klei, Jac. van der / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1956

445.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1956

446.De theorie van de handenarbeid Groen, A. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1956

447.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1956

448.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1956

449.Beknopt leerboekje der vaderlandse geschiedenis en der algemene, voor zover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van de Eenvoudige leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J.W. de / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1956

450.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VII Stefanus' / J.B. Wolters / 1956

451.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VI Stefanus' / J.B. Wolters / 1956

452.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 6e deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1956

453.Natuurkunde voor het Uitgebreid Lager Onderwijs Brunsting, C. / J.B. Wolters-Noordhoff / 1956-...

454.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Eerste deel Neut, D.N. van der / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1956

455.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / J.B. Wolters / 1956

456.In en om het huis : werkboekje J.B. Wolters / 1956

457.In en om het huis : klasseboekje J.B. Wolters / 1956

458.Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs ; Eerste afdeling: Voor de 3e klasse van de H.B.S. A en B Wasscher, E.J. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1956

459.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; III Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

460.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

461.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Zesentwintigste druk / J.B. Wolters / 1956

462.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1956

463.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 1 Grimme, A. / 2e dr / J.B. Wolters / [1956]

464.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; I Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

465.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; II Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

466.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 13e dr / J.B. Wolters / 1956

467.Handelingen van het vierentwintigste Nederlands filologencongres : gehouden te Amsterdam op donderdag 5 en vrijdag 6 April 1956 Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / 1956

468.Werkschrift voor het menselijk lichaam Heer, H. / 11e dr / J.B. Wolters / [ca. 1956]

469.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 7e deeltje Meijer, W. / 8e dr / J.B. Wolters / 1956

470.Met Marco Polo op reis : leesboek voor het zesde leerjaar Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / 1956

471.Guus en Ans ; III Evers, F. / 7e dr / J.B. Wolters / 1956

472.Het verhaal van koning Kriebelteen Luijn, W.C. van / J.B. Wolters / 1956

473.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; II Schuil, B. / 4e dr / J.B. Wolters / 1956

474.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Tweede deel Neut, D.N. van der / Negende druk / J.B. Wolters / 1956

475.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1956-...

476.Bibliografie over volksopvoeding 1955-1956J .B. Wolters / 1956

477.Moederschapszorg, zuigelingenzorg, kleuterzorg : leidraad ten behoeve van deelneemsters aan moederkursussen Koppius, P.W. / Derde druk / J.B. Wolters / [1956]

478.Omhoog en vooruit : aardrijkskundig leerleesboek voor de scholen in Nieuw-Guinea Groot, L. de / J.B. Wolters / 1956

479.Naar zelfstandig rekenen Zandvoort, R.H. / J.B. Wolters / [ca. 1956-....]

480.De Veluwe vlamde Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

481.Hun opdracht : leesboek over de V.N.-gedachte in een wordende wereld Werff, S. van der / J.B. Wolters / 1956

482.Vrije expressie en aesthetische vormingPost, P. / J.B. Wolters / 1956

483.Kreta en de mythologie Brunsting, H. / J.B. Wolters / 1956

484.Études de littérature néerlandaise Brachin, Pierre / J.B. Wolters / 1955

485.Enkele opmerkingen over het ontwerp Wet economische mededinging : rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 10 december 1955 Wiersma, K. / J.B. Wolters / 1955

486.Le thème de la femme dans la Picaresque espagnole Álvarez, G.E. / J.B. Wolters / 1955

487.De toverlantaarn : leesstof voor 12 jaar en ouder ; II Goudswaard, A. / 2e dr / J.B. Wolters / 1955

488.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 2 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1955

489.Jan Eikelman Kuitert, Jet / J.B. Wolters / 1955

490.Dim van Dam Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / [1955]

491.Dim van Dam Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / 1955

492.Inleiding in de psychologie Kohnstamm, Ph. / J.B. Wolters / 1955

493.Een vergeten letterkundige : H.J. Polak (1844-1908) IJzeren, J. van / J.B. Wolters / 1955

494.Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek Lange, Jaap de / Derde, herziene druk / J.B. Wolters / 1955

495.Enkele opmerkingen over de dwangsom : rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Nederlands privaatrecht aan de Rijks-universiteit te Utrecht op maandag 21 november 1955 Opstall, S.N. van / J.B. Wolters / 1955

496.Gijsbrecht van Aemstel Vondel, Joost van den / Zeventiende uitgave / J.B. Wolters / 1955

497.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / Tiende druk / bij J.B. Wolters / 1955

498.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 5e deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1955

499.Wat het hunebed vertelde Werff, S. van der / J.B. Wolters / 1955-...

500.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1955

501.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholen Deursen, A. van / Elfde druk / J.B. Wolters / 1955

502.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Elfde druk / J.B. Wolters / 1955

503.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Negentiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1955

504.Guus en Ans ; I Evers, F. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1955

505.Nog bij moeder ; 4e stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

506.Nog bij moeder ; 3e deeltje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

507.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; I: Appelbloesem Deken, Daan / Achtste druk / J.B. Wolters / 1955

508.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Eerste deeltje: (Vierde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1955

509.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; I Werff, S. van der / Vierde druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1955

510.Nog bij moeder ; 2e stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

511.Italiano facile : leergang voor het Italiaans : met aanhangsel voor hen die Latijn kennen Huysman, Annie E. / J.B. Wolters / 1955-...

512.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VI: Zeegeruis Deken, Daan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

513.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1955

514.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vijfde deeltje Blink, T. van den / 4e dr. / J.B. Wolters / 1955

515.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zesde deeltje: Grote getallen Diels, P.A. / 10e [ongew.] dr / J.B. Wolters / 1955

516.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 15e dr / J.B. Wolters / 1955

517.Rekenmethode voor de lagere school ; Zevende deeltje Boswinkel, J.W. / Vierde herziene druk / J.B. Wolters / 1955

518.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

519.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

520.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 7e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1955

521.Die Brücke : Duitse leergang Brouwer, C. / J.B. Wolters / 1955-...

522.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 3e deeltje Meijer, W. / 7e dr / J.B. Wolters / 1955

523.Bibliografie over volksopvoeding 1952-1954 Schevenhels, Leo / J.B. Wolters / 1955

524.De wereld in! ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 35e dr / J.B. Wolters / 1955

525.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; V Daalder, D.L. / J.B. Wolters / 1955

526.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / 11e dr / J.B. Wolters / 1955

527.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vierde deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1955

528.Joost van Rijn leert de helling kennen : leesboek voor het vierde leerjaar ; De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1955

529.De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1955-...

530.Onze dijkbouwers en waterwerkers : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1955

531.Onze strijd tegen het water Boerefijn, W F. / J.B. Wolters / 1955

532.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1955

533.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1955

534.De wereld in! ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 36e dr / J.B. Wolters / 1955

535.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltje Klei, Jac. van der / 17e dr / J.B. Wolters / 1955

536.Verleden en heden : beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / 6e dr. / J.B. Wolters / 1955

537.Onze dijkbouwers en waterwerkers Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1955

538.De motivering van de klassieke vorming : een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen Duyvendijk, Arie Jan van / J.B. Wolters / 1955

539.Het onderwijs in de natuurlijke historie op de lagere school Dijkstra, D. / 4e dr / J.B. Wolters / 1955

540.Langs oude paden : een rondleiding door onze vaderlandse geschiedenis ; Deel 1 Blonk, Arij / J.B. Wolters / 1955

541.Südtirol Block, Mathilde de / J.B. Wolters / 1954

542.De kleine poes Velde, Nel van der / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

543.Nog bij moeder ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 13e dr / J.B. Wolters / 1954

544.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

545.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

546.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 1 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1954

547.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1954

548.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1954

549.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 13e dr / J.B. Wolters / 1954

550.Mens en staat : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1954 Prins, W.F. / J.B. Wolters / 1954

551.Verkenningen in het land der literatuur Tielrooy, Johannes / J.B. Wolters / 1954

552.Mathematica en de dochters van Mnemosyne Blij, F. van der / J.B. Wolters / 1954

553.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school ; Eerste deeltje Bakkum, P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

554.Oude verhalen, mythen en sagen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Klei, Jac. van der / Twaalfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1954

555.Leesoefeningen ; III: Ter inleiding van het derde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1954

556.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Vierde deeltje Blink, T. van den / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1954

557.De kleine poes Velde, Nel van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1954

558.Overzicht der economische aardrijkskunde Blonk, A. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1954

559.Anglia : leergang voor het onderwijs in de Engelse taal in drie delen ; Deel II Formsma, B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

560.Le petit prince Saint-Exupéry, Antoine de / 3e édition / J.B. Wolters / 1954

561.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Tweede deeltje Visser, J.J. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

562.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis Jongh, J.W. de / Tiende druk / J.B. Wolters / 1954

563.Hulpboek bij poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland Leeuwen, W.L.M.E. van / J.B. Wolters / 1954-...

564.Aardrijkskundige leer- en werkschriften voor de lagere school ; IV: Nederland en de werelddelen (zesde of zevende leerjaar) Bakkum, P. / Negende druk / J.B. Wolters / [1954]

565.Werelddelen ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

566.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; V Stefanus' / J.B. Wolters / 1954

567.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IV Stefanus' / J.B. Wolters / 1954

568.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Vierde deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1954

569.Fruitteelt ; Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs Planting, A.S. / Tiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1954

570.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1954

571.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Derde deeltje: (Zesde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954

572.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Tweede deeltje: (Vijfde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954

573.Het A.B.C. van de versieringskunst : leidraad voor het geven van handwerkonderwijs op V.G.L.O.-, U.L.O.-, Nijverheids- en Kweekscholen Vegte, T. van der / J.B. Wolters / 1954

574.Meetkunde van de ruimte Neut, D.N. van der / Derde [ingekorte en vereenvoudigde] druk / J.B. Wolters / 1954

575.Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs ; Tweede afdeling: Voor de B-klassen van H.B.S. en gymnasium Wasscher, E.J. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1954

576.De verrekijker : aardrijkskundige verhalen voor het onderwijs, met illustraties en opdrachten ; I: Europa Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1954

577.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

578.Nederland te midden van andere volken ; 19: Wat volken verbindt 2e dr / J.B. Wolters / 1954

579.Nederland te midden van andere volken ; 16: Hoe Nederland groeide 2e dr / J.B. Wolters / 1954

580.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 10: Leren, lezen, leven Groen, A. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

581.De mens en de hem omringende wereld ; 4: Mens en kunst 2e dr / J.B. Wolters / 1954

582.De mens en zijn vrije tijd ; 12: Sport en spel 2e dr / J.B. Wolters / 1954

583.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 6: Volksgezondheid 2e dr / J.B. Wolters / 1954

584.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / 6e dr / J.B. Wolters / 1954

585.De mens en zijn vrije tijd ; 11: De natuur in 2e dr / J.B. Wolters / 1954

586.Nederland te midden van andere volken ; 20: Voor vrijheid en recht 2e dr / J.B. Wolters / 1954

587.Nederland te midden van andere volken ; 18: De wereld één gezin 2e dr / J.B. Wolters / 1954

588.De mens en zijn vrije tijd ; 13: Liefhebberijen 2e dr / J.B. Wolters / 1954

589.De mens en zijn vrije tijd ; 14: Uitgaan 2e dr / J.B. Wolters / 1954

590.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 9: Van huisgezin tot "Nederlands gezin" 2e dr / J.B. Wolters / 1954

591.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 8: Helpt elkander 2e dr / J.B. Wolters / 1954

592.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; X: Wilde Kastanje Deken, Daan / 7e dr / J.B. Wolters / 1954

593.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IX: Gouden lovers Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1954

594.Naar onze moedertaal : globale methode voor het aanvankelijk leesonderwijs, het schrijven en het taalonderwijs in het eerste leerjaar ; 2e leesboekje Evers, F. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

595.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

596.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Achtste deeltje: Gewone en tiendelige breuken (voortzetting) Diels, P.A. / 10e dr / J.B. Wolters / 1954

597.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

598.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Derde deeltje Klei, Jac. van der / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

599.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B Wolters / 1954

600.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Tweede deeltje: Uitheemse planten Dorsman, L. / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

601.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Slotbundel Meijer, W. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

602.Dieren in hun omgeving. Tweede serie: Buiten ons land ; Uit de Australische dierenwereld Dorsman, L. / J.B. Wolters / [1954?]

603.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 18e dr / J.B. Wolters / 1954

604.Beschrijvende meetkunde Wansink, Joh. H. / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

605.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 6e dr., nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1954

606.De verrekijker : aardrijkskundige verhalen voor het onderwijs, met illustraties en opdrachten Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1954-...

607.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1954

608.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

609.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

610.Inleiding tot de psychiatrie Vedder, R. / 5e dr / J.B. Wolters / 1954

611.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

612.Onze steenkoolwinning : werkboekjeBoerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1954

613.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltjeKlei, Jac. van der / 11e dr / J.B. Wolters / 1954

614.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; II: Zuidenwind Deken, Daan / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

615.Door gekleurde ruitjes Ster, Jac. van der / J.B. Wolters / 1954

616.La belle et la bête : leesboek voor de aanvangsklassen van voortgezet en middelbaar onderwijs Leprince de Beaumont, ... / 2e, ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1954

617.Dierenvreugd en leed ; Tweede deeltje: Europese dieren Dorsman, L. / 19e dr / J.B. Wolters / 1954

618.Gelegenheidsonderwerpen Ingen, J. van / J.B. Wolters / 1954-1955

619.Van Ahmes tot Euclides : hoofdstukken uit de geschiedenis van de wiskunde Bunt, L.N.H. / J.B. Wolters / 1954

620.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954-...

621.Kartonmodellen voor de lagere school en ten dienste van hen, die zich bekwamen voor de akte handenarbeid Tongeren, H. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1954

622.Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen Hoogeveen, M.B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

623.Het Buitenhof en de Gevangenpoort te 's-Gravenhage ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / 1954

624.Onze steenkoolwinning Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1954

625.De nieuwe kweekschool Dousma, H.A. / J.B. Wolters / 1954-1972

626.Criminaliteit der toekomst : structuurveranderingen in onze samenleving Rooy, H. van / J.B. Wolters / 1953

627.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-...

628.De wereld in! ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 20e dr / J.B. Wolters / 1953

629.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs Meulen, E.C. van der / 2e dr / J.B. Wolters / 1953-1964

630.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1953

631.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukjeLigthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1953

632.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1953

633.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1953

634.De wereld in! ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 29e dr / J.B. Wolters / 1953

635.Blond en bruin ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 22e dr. / J.B. Wolters / 1953

636.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1953

637.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1953

638.Fundamenteel rekenen. Voor opleidingsscholen ; 11e rekenboek A Diels, P.A. / Twaalfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1953

639.Leesoefeningen ; IV: Ter inleiding van het vierde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1953

640.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Tweede deel Hulst, W.G. van de / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1953

641.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / Zevende druk / J.B. Wolters / 1953

642.Guus en Ans ; III Evers, F. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1953

643.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1953

644.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1953

645.Rijke lading : grote vertellers van heinde en ver : een bundel verhalen voor het onderwijs aan 12-16 jarigen Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1953-...

646.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1953

647.De mens en de hem omringende wereld ; 5: Mens en wetenschap Tweede druk / J.B. Wolters / 1953

648.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1953

649.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Derde rekenboek: Getallen tot 100 Diels, P.A. / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1953

650.Van kindertaal tot moedertaal. Guus en Ans ; 1 Evers, F. / 6e dr / J.B. Wolters / 1953

651.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; 1e deeltje: Inheemse planten Dorsman, L. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1953

652.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters / 1953

653.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IIIS tefanus' / J.B. Wolters / 1953

654.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; II Stefanus' / J.B. Wolters / 1953

655.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Derde deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1953

656.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes ; 3e deeltje (eerste helft derde leerjaar) Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953

657.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes ; 2e deeltje (tweede helft tweede leerjaar) Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953

658.De kok en de keuken : (keukeninrichting en voedingsleer) : werkboekje J.B. Wolters / 1953

659.De kok en de keuken : (keukeninrichting en voedingsleer) : klasseboekje J.B. Wolters / 1953

660.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; I Hulzen, Joh. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1953

661.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / Vijfde druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1953

662.De mens en de hem omringende wereld ; 3: Mens en techniek 2e dr / J.B. Wolters / 1953

663.De mens en de hem omringende wereld ; 1: Mens en dierenwereld 2e dr / J.B. Wolters / 1953

664.De mens en de hem omringende wereld ; 2: Mens en plantenwereld 2e dr / J.B. Wolters / 1953

665.Wij en de wereld Groen, A. / J.B. Wolters / 1953-...

666.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IV: Merelslag Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1953

667.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / 17e dr / J.B. Wolters / 1953

668.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 5e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1953

669.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IX: Gouden lovers Deken, Daan / 7e dr / J.B. Wolters / 1953

670.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tiende deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

671.De pit : correctieboekje bij De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-1954

672.De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-1954

673.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd ; Dl. I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

674.De pit : correctieboekje bij De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

675.De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

676.Onze akkerbouw : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

677.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; III Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

678.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; II Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

679.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 14e dr / J.B. Wolters / 1953

680.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; III Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

681.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; II Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

682.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 5de deeltje Klei, Jac. van der / 16e dr / J.B. Wolters / 1953

683.Onze moedertaal Evers, F. / J.B. Wolters / 1953-....

684.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953-...

685.Onze oliewinning Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

686.Onze akkerbouw Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

687.Enkele beschouwingen over de toenemende betekenis van de administratieve organisatie bij het streven naar economische doelmatigheid : openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen op woensdag 22 april 1953 Brok, A.L. / J.B. Wolters / 1953

688.Tussen riet en biezen : biologisch leesboek voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leesjaar van het u.l.o.-onderwijs Jonge, J. de / 2e dr / J.B. Wolters / 1953

689.De sleutel van het koninkrijk : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

690.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

691.Nog bij moeder ; Derde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

692.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 28e dr / J.B. Wolters / 1952

693.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

694.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1952

695.De wereld in! ; Zesde stukje Ligthart, Jan / 30e dr / J.B. Wolters / 1952

696.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1952

697.Heb ik het goed? : handleiding bij een zestiental series rekenkaarten bevattende de getallen tot 100 Alders, E.A. / J.B. Wolters / 1952

698.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Achttiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1952

699.Leerboek der plantkunde : voor hogere burgerscholen met vijfjarige cursus, lycea en gymnasia ; Leerboek der natuurlijke historie Reinders, E. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1952

700.Rondgang door de algemene en vaderlandse geschiedenis ; Deel I: Oudheid, Middeleeuwen en nieuwe geschiedenis Blonk, A. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1952

701.Miniatuur muziekgeschiedenis André de la Porte, G. / Tweede ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1952

702.Le petit chose Daudet, Alphonse / Negende druk / J.B. Wolters / 1952

703.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. B: Van de oudste tijden tot heden ; Eerste deel Jongh, J.W. de / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

704.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltjeMeijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1952

705.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

706.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Eerste deel Hameetman, R.P.G. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

707.Handboek der Engelse handelstaal ; Deel C: Spraakkunst Maar, H.G. de / Elfde druk / J.B. Wolters / 1952

708.Macbeth Shakespeare, William / Second edition / J.B. Wolters / 1952

709.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Tweede deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1952

710.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Slotbundel Meijer, W. / Djakarta : J.B. Wolters / 1952

711.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; I Stefanus' / J.B. Wolters / 1952

712.Bijbelfragmenten : leesboek voor de hoogste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs ; 2: Uit het Nieuwe Testament Flipse, G. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1952

713.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 2e deeltje Klei, Jac. van der / Tiende druk / J.B. Wolters / 1952

714.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen ; Deel 2 Mellink, A. / J.B. Wolters / 1952

715.Schoolopvoeding en -onderwijs Duyvendijk, P. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

716.Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen en mulo-scholen ; Derde deel: Nederland, Indonesië, Ned. Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antille nKwast, B.A. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1952

717.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zesde deeltj eMeijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1952

718.Ons patronenboek : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

719.Wat er leeft langs de weg : determineertabellen van in Nederland algemeen voorkomende planten en wintervogels Jonge, J. de / Tweede druk / J.B. Wolters / 1952

720.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; 2e deeltje Kramer, J.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

721.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; Eerste deeltje Kramer, J.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

722.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : werkboekje ; Eerste deeltje J.B. Wolters / 1952

723.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : werkboekje J.B. Wolters / 1952-...

724.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : klasseboekje ; Eerste deeltje J.B. Wolters / 1952

725.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952-...

726.Het geheim van het mooiste beroep : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

727.De mens en zijn gezondheid : (gezondheidsleer 1) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952

728.Ons lichaam en zijn verzorging : (hygiëne 1) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952

729.De toverlantaarn : leesstof voor 12 jaar en ouder ; I Goudswaard, A. / J.B. Wolters / 1952

730.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 9e dr / J.B. Wolters / 1952

731.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school Blink, W.P. van den / J.B. Wolters / 1952-...

732.Van geniale en gewone mensen ; 2 Stuvel, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1952

733.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

734.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1952

735.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

736.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; IV Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

737.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; III Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

738.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; I Schuil, B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1952

739.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school Stefanus' / J.B. Wolters / 1952-...

740.De Zaanstreek ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1952?]

741.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

742.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

743.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

744.Nog bij moeder ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

745.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes J.B. Wolters / 1952-...

746.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / 5e dr / J.B. Wolters / 1952

747.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / 6e dr. / J.B. Wolters / 1952

748.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

749.Nuttige handwerken Lang, G.Ch. / Vijfde [gewijzigde] druk / J.B. Wolters / 1952

750.Natuurbescherming en wildbeheer : speciaal met betrekking tot Indonesië Pluygers, Lucie A. / J.B. Wolters / 1952

751.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1952

752.Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie Koenen, Matthijs Jacobus / Elfde herziene druk / J.B. Wolters / 1952

753.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 30e dr / J.B. Wolters / 1951

754.De wereld in! ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 35e dr / J.B. Wolters / 1951

755.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1951-1956

756.De wereld in! ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 22e dr / J.B. Wolters / 1951

757.Juridisch modernisme en het staatsrecht van onze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijks-universiteit te Groningen 20 januari 1951J acob, E.H. s' / J.B. Wolters / 1951

758.Denkend lezen : een stil-leesboekje voor opleidingsscholen en de eerste leerjaren van voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, zevende leerjaren en laagste klassen van U.L.O.-scholen Langeveld, M.J. / Negende druk / J.B. Wolters / 1951

759.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. B: Van de oudste tijden tot heden ; Tweede deel Jongh, J.W. de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1951

760.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Tweede druk / J.B. Wolters / 1951

761.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 4e leerjaar : proeve van een leergang voor het stillezen op de lagere school Kohnstamm, Ph. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1951

762.Beknopt leerboek der psychologie : ten dienste van studerenden voor de akte van hoofdonderwijzer(es) Bigot, L.C.T. / Derde druk / J.B. Wolters / 1951

763.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VI: Zeegeruis Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

764.Door oor en oog en hand naar denken en expressie Groen, A. / J.B. Wolters / 1951-...

765.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 9e deeltje Meijer, W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1951

766.The Scarlet Pimpernel Orczy / Nineteenth edition / J.B. Wolters / 1951

767.De Nederlands-Indonesische Unie ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1951

768.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Eerste deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1951

769.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes Verolme, B. / J.B. Wolters / 1951-1954

770.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; IHulzen, Joh. van / Derde druk / J.B. Wolters / 1951771.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Het nijverheidsonderwijs Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1951772.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen ; Deel 1Mellink, A. / J.B. Wolters / 1951

773.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen Mellink, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1951-1952

774.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Tiende deeltje Meijer, W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1951

775.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vijfde deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

776.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

777.Leerboek der vaderlandse geschiedenis : ten gebruike van gymnasia, lycea en hogere burgerscholen ; Deel II: Van 1789 tot heden Langedijk, D. / Derde druk / J.B. Wolters / 1951

778.Ḍeḍasaring étungan Diels, P.A. / J.B. Wolters / 1951-...

779.Terp Niehoeve ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1951]

780.Eenvoudige textielwarenkennis ten dienste van industrie- en huishoudscholen, kleermakersscholen en opleidingsscholen voor winkelpersoneel Paassen, W.J.C. van / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1951

781.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 13e dr / J.B. Wolters / 1951

782.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1951

783.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Elfde druk / J.B. Wolters / 1951

784.Tussen riet en biezen : biologisch leesboek voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leesjaar van het u.l.o.-onderwijs Jonge, J. de / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij n.v. / 1951

785.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters / 1951

786.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 1e deeltje Meijer, W. / 6e dr / J.B. Wolters / 1951

787.Derde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 10e dr / J.B. Wolters / 1951

788.Leerboek der plantkunde : voor hogere burgerscholen met vijfjarige cursus, lycea en gymnasia ; Leerboek der natuurlijke historie Reinders, E. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

789.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; II Schuil, B. / J.B. Wolters / 1951

790.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. Schuil, B. / J.B. Wolters / 1951-...

791.Beknopt leerboek der natuurlijke historie : voor gymnasia, hogere burgerscholen, lycea en kweekscholen ; Deel 1: De mens Gaay Fortman, J.P. de / Elfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1951

792.Ajo matja! Sastrowardojo, Samoed / J.B. Wolters / 1951

793.Ḍeḍasaring étungan ; I: Buku djilid kapisan kanggo klas loro tekan tengahan taun Diels, P.A. / J.B. Wolters / 1951

794.De spiegel der eeuwen Blonk, A. / J.B. Wolters / 1951-...

795.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Drie en twintigste druk / J.B. Wolters / 1951

796.Dunia nan kaja Court, J.F.H.A. de la / J.B. Wolters / 1951

797.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 10e dr / J.B. Wolters / 1951

798.Blond en bruin ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 23e dr. / J.B. Wolters / 1951

799.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters' U-M / 1951

800.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 26e dr / J.B. Wolters / 1951

801.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1951

802.Hikmat dengan kuda dan lembunja Tresna, R. / J.B. Wolters / 1951

803.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / 13e dr. / J.B. Wolters / 1951

804.Van geniale en gewone mensen Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1951-...

805.Rechtsgeleerd handwoordenboek : verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk, voor studie en praktijk Fockema Andreae, S.J. / 2e [verb. en bijgew.] dr / J.B. Wolters / 1951

806.David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (± 1427-1496) = David de Bourgogne, évêque de Térouanne et dÚtrecht (±1427-1496)Zilverberg, Siegfried Boudewijn Johan / bij J.B. Wolters / 1951

807.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / 16e dr / J.B. Wolters / 1951

808.Dierenvreugd en leed Dorsman, L. / J.B. Wolters / [1951]-...

809.Ons loods- en reddingswezen Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1951

810.Zonnestralen : oude sprookjes Dietz, Henriëtte / 7e dr / J.B. Wolters / [1951]

811.Het onderwijs in lichaamsoefeningen op de lagere school Ruurs-Broekhuysen, E.J.M. / J.B. Wolters / 1951

812.Cultuurgeschiedenis van Indonesië ; II: Het Hinduïsme in de Archipel Stutterheim, W.F. / 2e dr. / J.B. Wolters / 1951

813.Cultuurgeschiedenis van Indonesië Stutterheim, W.F. / 2e dr. / J.B. Wolters / 1951-1952

814.Het belastingrecht van Indonesie Prins, W.F. / J.B. Wolters / 1951

815.Si Lemah-Lembut dan Si Upi'-Djantan Jajasan Bakti / J.B. Wolters / 1950

816.Algemeen vormend onderwijs, voor de gehele Nederlandse jeugd Houte, I.C. van / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

817.Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes Chabot, Hendrik Theodorus / J.B. Wolters / [1950]

818.Het boek van Ot en Sien : 4 deeltjes "Nog bij moeder" tezamen in één band Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [ca. 1950]

819.Strafbaarheid van de agressieve oorlog : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 maart 1950 Röling, B.V.A. / J.B. Wolters / [1950]

820.De bestraffing van principiële dienstweigeraars : openbare les gegeven bij de aanvang van zijn colleges in het militair straf- en tuchtrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Dinsdag 21 November 1950 Bosch, Th.W. van den / J.B. Wolters / 1950

821.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / Dertiende druk verzorgd door Gilles van Hees / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

822.Eerst duidelijk .... dan snel. Overtrekschriften ; Overtrekschrift A-B (eerste leerjaar) Tazelaar, P. / Geheel herziene editie, zestiende druk / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij n.v. / [1950?]

823.Vormleer voor Homerus en Herodotus met woordenlijsten en registers Slijper, E. / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1950

824.De bijenkorf : leesboek voor handelsscholen in Indonesie Gritter, K. / J.B. Wolters / 1950

825.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

826.Vragenboekje bij Feiten en verhalen ; Tweede deeltje Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

827.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1950

828.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

829.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

830.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

831.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 27e dr. / J.B. Wolters / 1950

832.De wereld in! ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 33e dr. / J.B. Wolters / 1950

833.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 25e dr. / J.B. Wolters / 1950

834.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 26e dr. / J.B. Wolters / 1950

835.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

836.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / 17e dr / J.B. Wolters / 1950

837.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 5e deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1950

838.Heuvellandschap aan de Geul ; Nederland in woord en beeld Noordhoff, R. / J.B. Wolters / [1950?]

839.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Nevenserie Paulusse, J.P. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / [1950]-...

840.Van geniale en gewone mensen ; 1 Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1950

841.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Vijfde deeltje Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1950

842.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters / 1950-1951

843.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 10e deeltje Klei, Jac. van der / 12e dr / J.B. Wolters / 1950

844.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vijfde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1950

845.Blond en bruin ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 20e dr. / J.B. Wolters / 1950

846.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

847.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

848.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / Vierde druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1950

849.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 11e deeltje Meijer, W. / 4e dr / J.B. Wolters / 1950

850.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1950

851.La France poétique : recueil de chansons et de poésies pour les juniors Rotthier, F.C. / J.B. Wolters / [ca.1950]

852.Hoogeveen's leesplankje : aap, noot, mies, wim ....Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / [195-?]

853.Leer- en handboek der recepteerkunde ; deel I: Algemeene en bijzondere recepteerkunde Wielen, P. van der / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

854.Leer- en handboek der recepteerkunde Wielen, P. van der / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950-...

855.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 8e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1950

856.Mengapa kita tiap tiap hari harus mandi Suleiman / J.B. Wolters / [1950?]

857.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

858.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

859.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Zesde deeltje Blink, T. van den / 3e dr., Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

860.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 6e dr / J.B. Wolters / 1950

861.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / 10e dr. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1950

862.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1950

863.Het menselijk lichaam : een leerboek voor verplegenden Bierhorst, Arie / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

864.Nuttige handwerken Lang, G.CH. / Vierde [licht gewijzigde] druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

865.Francia : nieuwe lees- en leerstof voor de lagere school Lange, H. de / J.B. Wolters / [1950-...?]

866.Algebraïsche hoofdstukken Thijn, A. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

867.De hoogovens te Velsen ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1950?]

868.De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave Ferrier, Johan Henri Eliza / J.B. Wolters' Uitg. / 1950

869.KraamverplegingKouwer, B.J. / Achtste druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

870.De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte van de universiteit van Indonesië te Batavia op 25 februari 1949 Uri, Sikko P. / J.B. Wolters / 1949

871.Verspreide geschriften Tenhaeff, N.B. / J.B. Wolters / 1949

872.Leesoefeningen ; VI: Ter inleiding van het zesde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

873.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltjeKlei, Jac. van der / Elfde druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

874.Historische invul-atlas Rijpma, E. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1949

875.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; 3e stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave, tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

876.Veeteelt ; Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkursussen Dommerhold, E.J. / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

877.Eine Kindheit Carossa, Hans / Zweite Auflage / Verlag von J.B. Wolters N.V. / 1949

878.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zesde deeltje Meijer, W. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

879.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

880.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Negende deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

881.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel II Drumpt, G.J. van / Zesde druk / J.B. Wolters / 1949

882.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel I Drumpt, G.J. van / Negende druk / J.B. Wolters / 1949

883.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; II Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

884.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Derde deeltje Rijpma, E. / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v / 1949

885.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Dertiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1949

886.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Achttiende druk / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

887.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / Dertiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

888.Ganda-sari : boekoe batjaan pikeun klas ... di sakola Soenda ; II: Pikeun klas II Sastraatmadja / J.B. Wolters / 1949

889.Ganda-sari : boekoe batjaan pikeun klas ... di sakola Soenda Sastraatmadja / Tjitakan ka tiloe / J.B. Wolters / 1949-...

890.Common things : a new elementary word- & phrasebook for the use of schools Uittenbogaard, W. / Sixteenth edition / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

891.Vragenboekje bij Feiten en verhalen ; Eerste deeltje Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

892.Vragenboekje bij Feiten en verhalen Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949-...

893.Nog bij moeder ; 3e stukje Ligthart, Jan / Tiende druk / Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

894.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Nauta, J. / Zesde ongewijzigde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

895.De reinbôge : lêsboek foar skoalle en hûs ; Diel I Brouwer, J.H. / J.B. Wolters / 1949896.De reinbôge : lêsboek foar skoalle en hûs Brouwer, J.H. / J.B. Wolters / 1949-...

897.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 29e dr. / J.B. Wolters / 1949

898.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 10e deeltje Meijer, W. / 4e dr / J.B. Wolters / 1949

899.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1949

900.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltje Klei, Jac. van der / 9e dr / J.B. Wolters / 1949

901.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; 2 Dorsman, L. / 8e dr / J.B. Wolters / 1949

902.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1949

903.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VII: Duizendschonen Deken, Daan / Derde druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1949

904.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 9 dr / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

905.Sterrengids 1949 Raimond, Jean Jacques / J.B. Wolters / [1949]

906.De haven van IJmuiden ; Nederland in woord en beeld Kwast, B.A. / J.B. Wolters / [1949?]

907.Hitungan dagang : untuk kaum tengah Pamoentjak, K. St. / J.B. Wolters / 1949-1950

908.Rumah dan halaman Sjafei, Mohammad / J.B. Wolters / 1949

909.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1949

910.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; III Hofer, J. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1949

911.De wereld in! ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 33e dr. / J.B. Wolters / 1949

912.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Tweede deel Hulst, W.G. van de / 4e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1949

913.De wereld in! Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1949-...

914.Blond en bruin ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 22e dr. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1949

915.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 24e dr. / J.B. Wolters / 1949

916.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 25e dr. / J.B. Wolters / 1949

917.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Achtste deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

918.Dierenvreugd en leed ; Eerste deeltje: Nederlandse dieren Dorsman, L. / 16e dr / J.B. Wolters / 1949

919.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 4e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1949

920.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / 14e dr / J.B. Wolters / 1949

921.De mijn Maurits ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1949?]

922.Sterkteleer voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie (met 647 vraagstukken) ; Leerboek der mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / 11e dr. / J.B. Wolters / 1949

923.Het beginsel van de grondwetsherziening van 1848 : rede in opdracht van den Senaat der Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken op vrijdag 3 december 1948 ter herdenking van de grondwetsherziening van 1848 Scholten, L.W.G. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

924.Existentialisme, personalisme en paedagogiek Kohnstamm, Ph. / J.B. Wolters / 1949

925.Leerboek der economie voor Indonesië Stikker, A.H. / 5e dr / J.B. Wolters / 1949

926.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 24e dr / J.B. Wolters / 1948

927.Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat Scheltema, Michael Wilhelm / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

928.Verhalen en liederen : een leesboek voor de laagste klassen van alle scholen voor voortgezet onderwijs, met aantekeningen en opgaven op het gebied van taal en stijl Leeuwen, W.L.M.E. van / J.B. Wolters / 1948-...

929.Sprookjesvertellers en hun wereld : van primitivisme tot symbolisme : vier sprookjesstudiën Ramondt, Marie / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

930.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltje Klei, Jac. van der / Tiende druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

931.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. ; Deel I Lockefeer, L. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

932.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs ; Serie I - deel B Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

933.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs ; Serie I - deel A Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

934.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948-...

935.Schwere Wörter : eine Auswahl der wichtigsten, dem Holländer nicht ohne weiteres verständlichen deutschen Wörter Gerzon, J. / 17. Aufl / J.B. Wolters / 1948

936.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; 3e deeltje Dorsman, L. / Tiende druk / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

937.Een honderdtal examenopgaven : Duits-Nederlands : voor gymnasia, H.B. scholen, kweekscholen en kandidaten voor de akte frans L. O.Rameckers, J.M. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

938.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

939.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Elfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

940.Leesoefeningen ; I: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

941.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Twaalfde deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

942.Beknopt leerboek der handelskennis Speerstra, W. / Negende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

943.Leesoefeningen ; II: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

944.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Spraakkunst Paulusse, J.P. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

945.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 3e druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1948

946.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / 1948-...

947.In en om de desa : leesboekje over menschen, dieren en planten voor de Indische scholen ; 2 Schroo, H. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

948.Helden van de dag : werkers voor ons allen : een leesboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor lager- en voortgezet onderwijs ; IBurgt, J.H.G.H. van de / 6e dr / J.B. Wolters / 1948

949.Leerboek der vlakke driehoeksmeting : met vraagstukkenThijn, Ad. van / 21e dr / J.B. Wolters / 1948

950.Het Maasdal bij de Sint Pietersberg ; Nederland in woord en beeldPelder, F. / J.B. Wolters / [1948?]

951.Het badstrand bij Scheveningen ; Nederland in woord en beeldKwast, B.A. / J.B. Wolters / [1948?]

952.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs ; Derde deeltjeHees, Gilles van / 3e dr / J.B. Wolters / 1948

953.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Zesde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1948

954.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 3e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1948

955.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / 3e dr / J.B. Wolters / 1948

956.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 9e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

957.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; II Hofer, J. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

958.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; I Hofer, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

959.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vijfde deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

960.Nog bij moeder ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

961.Engels woordenboek Bruggencate, Karel ten / 14e verbeterde en vermeerderde uitgave / J.B. Wolters / 1948-1951

962.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukjeLigthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1948

963.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

964.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / 16e dr / J.B. Wolters / 1948

965.In 't verleden ligt het heden : vaderlandse geschiedenis voor de hoogste klassen der katholieke lagere school Lambooij, Th.P.A. / J.B. Wolters / 1948

966.Terra sigillata uit de provincie Groningen : bijdrage tot de geschiedenis van den handel in den Romeinschen tijd Glasbergen, W. / J.B. Wolters / [1948]

967."Tjarakan" (het Javaanse alphabet) : methode voor Nederlands-sprekenden om Javaans letterschrift te leren Nimpoeno, S. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1948

968.Het olieveld van Schoonebeek ; Nederland in woord en beeldPelder, F. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1948?]

969.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / [1948-1949]

970.Nieuw handwerkonderwijs Mekes, E.H. / J.B. Wolters / 1948

971.Gespleten zielen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de Spaansche taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 1 Nov. 1948 Praag, J.A. van / bij J.B. Wolters / 1948

972.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere schoolHofer, J. / Batavia ; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948-...

973.Textielwaren : ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de akten Na, N VII en de aantekening "Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling" op de akten N VII en N XIX voorbereiden Paassen, W.J.C. van / Twaalfde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1947

974.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg / J.B. Wolters / 1947-...

975.Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kuns Kramer, W. / Tweede, omgewerkte druk / J.B. Wolters / 1947

976.De wiskunde door ; I: Vragen over de theorie der algebra volgens het mulo-programma A en B Gaillard, J.L.J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

977.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. ; Deel II Lockefeer, L. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

978.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; I Altink, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

979.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; IV Altink, J. / Tweede druk / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

980.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school Altink, J. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947-...

981.Korte ontwikkelingsgang der historie : geïllustreerde kleine algemeene en vaderlandsche geschiedenis ; I: Van de oudste tijden tot de Franse Revolutie Rijpma, E. / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1947

982.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; In het duin Dorsman Czn, L. / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / [1947]

983.Gedichten van De Génestet, Staring en Potgieter Génestet, ... De / Zevende druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

984.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Derde deel Have, P. ten / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

985.Le petit chose Daudet, Alphonse / Zevende druk / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

986.La Belle-nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

987.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing Ovidius Naso, P. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1947

988.Leerboek der plantkunde Geerts, S.J. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947-....

989.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Tiende deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

990.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Eight edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1947

991.Verzamelde taalkundige opstellen ; Derde bundel Vooys, C.G.N. de / J.B. Wolters / 1947

992.Nieuwe leercursus voor de Franse taal : spraakkunst Dory, Albert / Vijfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

993.Algebraische vraagstukken ; Derde deel Thijn, A van / Vierde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

994.Bijbelfragmenten : leesboek voor de hoogste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs ; I: Uit het Oude Testament Flipse, G. / Negende druk / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

995.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Vierde stukje Blink, T. van den / 11e dr / J.B. Wolters / 1947

996.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Elfde deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

997.Het hunebed te Havelte ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1947]

998.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; I: Appelbloesem Deken, Daan / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

999.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1947

1000.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; III Altink, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1001.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Zesde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1947

1002.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Hees, Gilles van / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1003.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 7e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1947

1004.Hector : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Ambt Hoogleraar in De Griekse Taal-en Letterkunde aan De Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 13 october 1947 Verdenius, Willem Jacob / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1005.Dierenvreugd en leed ; 1e deeltje: Nederlandse dieren Dorsman, L. / 14e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1947

1006.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs Hees, Gilles van / J.B. Wolters / 1947-...

1007.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 8e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1947

1008.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1009.Leerboek der plantkunde ; Tweede deel: Beknopte uitgave Geerts, S.J. / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1010.Beatrijs Tinbergen, D.C. / Dertiende druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1947

1011.Voor jong Indonesië ; Derde deeltje Man-Sonius, A.M. de / 4e herz. dr / J.B. Wolters / 1947

1012.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1947

1013.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 4e dr / J.B. Wolters / 1947

1014.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Eerste deeltje Stavast, W. / 3e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1015.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Tweede deeltje Stavast, W. / 3e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1016.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Vierde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1017.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Derde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1018.Voor jong Indonesië ; Eerste deeltje A Man-Sonius, A.M. de / 4e herziene druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1019.Epiek en lyriek : een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst Leeuwen, W.L.M.E. van / 7e dr / J.B. Wolters / 1947

1020.Het probleem van den staatsnood vroeger en thans : rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Universiteit te Groningen op maandag 16 september 1946 Pot, C.W. van der / J.B. Wolters / 1946

1021.De reactie van ons volk op de bevrijding Buytendijk, F.J.J. / J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1022.Leerboek der organische chemie ; Leerboek der chemie Holleman, A.F. / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1946

1023.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Nauta, J. / Vierde ongewijzigde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1024.Veevoeding : een beknopt leer- en handboek Leignes Bakhoven, H.G.A. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1946

1025.Aardrijkskundige leer- en werkschriften voor de lagere school ; III: Ned. Oost- en West-Indië (vijfde en zesde leerjaar) Bakkum, P. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1946

1026.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltjeKlei, Jac. van der / Tiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1027.Van den vos Reinaerde Kaakebeen, C.G. / Elfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1028.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Tweede deeltje Rijpma, E. / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1029.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Tweede deel Have, P. ten / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1030.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Eerste deel Have, P. ten / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1031.Natuurkunde voor de eerste ronde : voor hogere burgerscholen, lycea en gymnasia ; Dl. 1Reindersma, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1946

1032.Eenvoudige Engelse spraakkunst ; Tweede deeltje Kooistra, J. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1033.Latijnse grammatica ; Dl. II: Syntaxis Heyde, K. van der / Zevende druk / J.B. Wolters / 1946

1034.Literatuur- en stijlstudie : een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Kramer, W. / Zesde herziene druk / J.B. Wolters / 1946

1035.De hoofdzaken van de Franse spraakkunst ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs Ahn, A. / Elfde druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1036.Zwischen Wasser und Urwald : Erlebnisse und Beobachtungen eines Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas Schweitzer, Albert / 4. Auflage / J.B. Wolters / 1946

1037.The chief's way : an adverture of the Scarlet Pimpernel Orczy, ... / Fifth edition / J.B. Wolters / 1946

1038.Nieuwe Nederlandse spraakkunst : met oefeningen ; Deel 1: Zinsleer, klankleer en spelling voor de eerste klas van middelbare scholenErné, B.H. / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1039.Nieuwe Nederlandse spraakkunst : met oefeningenErné, B.H. / J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946-... 

1040.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukjeLigthart, Jan / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V . / 1946

1041.Nog bij moeder ; 1e stukje Ligthart, Jan / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946 

1042.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 5e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1946

1043.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1946

1044.Joost van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel : d'onderganck van zijne stadt en zijn ballingschap : treurspel; Urbs antiqua ruit (D'aeloude stad gaet te gront) Vondel, Joost van den / Veertiende uitgave / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1946

1045.Eerst duidelijk .... dan snel Tazelaar, P. / Geheel herziene editie / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij n.v. / [1946]-...

1046.Fruitteelt ; Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs Planting, A.S. / Zesde, herziene druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1047.Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs J.B. Wolters / 1946-...

1048.A poet and a theatre Jeffares, A.N. / J.B. Wolters / 1946

1049.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 3e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1946

1050.Beknopt leer- en leesboek der economie Zwijndregt, J. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1946

1051.Allard Pierson herdenking, op 23 mei 1946 Pos, H.J. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1946

1052.Herdenking van Leo Polak Wal, Libbe van der / J.B. Wolters / 1946

1053.Van den vos Reinaerde Kaakebeen, C.G. / Elfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1946

1054.Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen Bouwman, E. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1945

1055.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; Op de heide Dorsman, L. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / [ca. 1945]

1056.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Tweede deel Neut, D.N. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1945

1057.Verzameling van planimetrische vraagstukken : met supplement, bevattende aanwijzingen tot het oplossen Thijn, A. van / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1945

1058.Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren : voor leerlingen bij het middelbaar en hoger onderwijs en voor hoofdacte-studie Rijpma, E. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1945

1059.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Eerste deel Neut, D.N. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1945

1060.Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 : (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, van Someren, Tiele en Van der Wulp)Alphen, G. van / J.B. Wolters / 1944

1061.Oude verhalen, mythen en sagen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Klei, Jac. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1944

1062.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / 7e dr / J.B. Wolters / 1944

1063.Joost van Vondel's Jeptha of Offerbelofte : treurspel Vondel, Joost van / Achtste druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1944

1064.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. Lockefeer, L. / J.B. Wolters / 1943-...

1065.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltje Klei, Jac. van der / Zesde druk / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1943

1066.Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1943

1067.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; Tweede deeltje Dorsman, L. / Tiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1943

1068.Nederland en zijn overzeese gewesten ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1943

1069.Oefenboek bij de Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / [1943]

1070.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltje Klei, Jac. van der / 9e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1943

1071.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs Bolkestein, G.W. / J.B. Wolters / 1943-....

1072.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1943

1073.Woordkunst Poelhekke, M.A.P.C. / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1943

1074.Leerboek der verloskunde Snoo, K. de / Vierde druk / J.B. Wolters / 1943

1075.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 23e dr / J.B. Wolters / 1942

1076.Handleiding bij het onderwijs in receptuur ; [2]: Pharmacognosie Schroeder, M.J. / Zevende herziene druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1077.Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie Buitendijk, W.J.C. / J.B. Wolters / 1942

1078.Daddy-long-legs Webster, Jean / Fifth edition / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1942

1079.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltjeKlei, Jac. van der / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1080.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vijfde deeltje Klei, Jac. van der / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1081.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; Tweede deeltje Dorsman, L. / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1082.Stijloefeningen voor inrichtingen van voortgezet onderwijs ; 2e stuk Duijser, J.L.Ph. / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1083.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Vijftiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1084.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Veertiende, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1085.Die Freiherren von Gemperlein Ebner-Eschenbach, Marie von / 5. Auflage / Verlag von J.B. Wolters / 1942

1086.Duits woordenboek ; Eerste deel: Duits-Nederlands Beckum, J.H. van / Negende druk / J.B. Wolters / [1942]

1087.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltjeVisser, J.J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1088.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : bevattende de betekenis, de spelling, het meervoud, het accent, het geslacht en voor zover nodig de vormverandering van eigen en vreemde woorden; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen voor de vervoeging; zomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels, een lijst van Bijbelse namen en uitdrukkingen, twee van namen en uitdrukkingen uit de fabelleer en de oudheid en een verzameling van in Nederlands Indië gebruikelijke titels en predicaten Koenen, M. J. / Negende druk / bij J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1089.Historische invul-atlas Rijpma, E. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1090.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen ; Tweede deeltje Starkenbrug, J.J.C. / 6e dr / J.B. Wolters / [1942]

1091.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1942

1092.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1942-1952

1093.Het nieuwe Nederlandse proza in novellen ; Derde bundel: Voor de hoogste klassen van alle inrichtingen van V.H.O. M.O. en voor de kweekscholen Godthelp, H. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1942

1094.Esmoreit : abel spel uit de veertiende eeuwKaakebeen, C.G. / Veertiende druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1942

1095.Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de wiskunde-werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1940 : (rekenen II) Reeser, C.A. / J.B. Wolters / 1942

1096.Nog bij moede rLigthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / [1941]-...

1097.Kijkjes achter de schermen van onze hedendaagse school Boer, Jan / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / [1941]

1098.Theorie van den catalogus Greve, H.E. / J.B. Wolters / 1941

1099.Michel Strogoff ; 1 Verne, Jules / Quatrième edition / J.B. Wolters / 1941

1100.Beginselen der Engelse taal ; I Poel, F. van de / bij J.B. Wolters' uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1101.Beginselen der Engelse taal Poel, F. van de / bij J.B. Wolters' uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941-...

1102.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tiende deeltje Klei, Jac. van der / Achtste druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1941

1103.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 2e deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1104.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 1e deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1105.[Fondscatalogus jun 1941J.B. Wolters / J.B. Wolters / 1941

1106.Natuurkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Het nijverheidsonderwijs Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1941-...

1107.De ongewervelde dieren. Het menselijk lichaam : leerboek voor de hogere klassen van de middelbare school in Indie Holstvoogd, C. / bij J.B. Wolters' Uitgevers Maatschappij n.v. / 1941

1108.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1941

1109.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Spraakkunst Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1941-...

1110.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1941-...

1111.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen ; Derde deeltje Starkenbrug, J.J.C. / 6e dr / J.B. Wolters / [1941]

1112.Van kindertaal tot moedertaal. Guus en Ans ; 4 Evers, F. / J.B. Wolters / 1941

1113.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1114.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1941

1115.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school Bakkum, P. / J.B. Wolters / 1941-...

1116.Langs rijpende velden : nieuwe serie leesboeken voor de christelijke lagere school in Nederlandsch Indië ; Dl. 7B Lamain, P. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1941

1117.Leerboek der organische chemie ; Leerboek der chemie Holleman, A.F. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1941

1118.Het boek van Ot en Sien : 4 deeltjes "Nog bij moeder" tezamen in één band Ligthart, Jan / De Publiciteitsafdeling der Coöperatieve Groothandelsvereniging "De Handelskamer" / [1940]

1119.Kraamverpleging Kouwer, B.J. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1120.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1940

1121.Handboek der Engelse handelstaal ; Dl. D: Stukken ter vertaling uit het Engels Maar, H.G. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1122.[Fondscatalogus feb 1940 J.B. Wolters / J.B. Wolters / 1940

1123.Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1940

1124.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Tweede deeltje Rijpma, E. / Twaalfde druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1125.Duits woordenboek Beckum, J.H. van / J.B. Wolters / [1940]

1126.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Derde rekenboek: Getallen tot 100 Diels, P.A. / Vierde ongewijzigde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1940

1127.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / J.B. Wolters / 1940

1128.Van kindertaal tot moedertaal ; Taalboekje IV D voor opleidingsscholen Evers, F. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1940

1129.Fundamenteel rekenen. Voor opleidingsscholen ; Onderwijzersboekjes Nauta, J. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1940

1130.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1940

1131.Duits woordenboek ; Tweede deel: Nederlands-Duits Beckum, J.H. van / Achtste, veel verbeterde en vermeerderde druk / J.B. Wolters / [1940]

1132.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 6e dr / J.B. Wolters / 1940

1133.Tjepat dan moedah : kitab bagi anak-anak sekolah Soenda mempeladjari bahasa Melajoe Radja, Soeria di / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1940-...

1134.Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc Endepols, H.J.E. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1135.Intensiteitsmetingen in het röntgenspectrum Langen, Klaas Writzer de / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1940

1136.Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 5 dr / J.B. Wolters / 1940

1137.Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de wiskunde-werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1939 : (rekenen II)Reeser, C.A. / J.B. Wolters / 1940

1138.Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis : met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1940

1139.Internationale invloed in koloniaal bewind : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op vrijdag 26 mei 1939 Asbeck, F.M. van / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1140.L'œuvre pédagogique d'Alexandre Vinet Baardman, G.G. / J.-B. Wolters / 1939

1141.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1939-...

1142.Derde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 4e dr / J.B. Wolters / 1939

1143.De briefwisseling Vosmaer-Kloos Vosmaer, Carel / J.B. Wolters / 1939

1144.Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs en Hooft Zwaan, F.L. / J.B. Wolters / 1939

1145.Engels woordenboek Bruggencate, K. ten / 13. verb. en verm. uitg. / J.B. Wolters / [1939-1940]

1146.Nederlandsch-Indië : aardrijkskundig leesboek ; I: Naar Nederlandsch-Indië - Java Hooftman, J.L. / Derde druk / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1939

1147.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar. Uitgave B : (zonder verdeling in lettergrepen) ; Eerste stukje Blink, T. van den / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1148.Duits voor de H.B.S.-A : zakelijke gegevens voor het stellen van een brief of verslag verwerkt tot oefeningen en opgaven Stalling, N.C. / J.B. Wolters / 1939

1149.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Veertiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1150.Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1151.Nieuw jaartallenboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / Zesde, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1152.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Dertiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1153.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Dertiende, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1154.Mit Welle DX 9,5 : eine Fahrtenerzählung Blank-Jansen, Gustav / 2. Auflage / Verlag J.B. Wolters R.B. / 1939

1155.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Third edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1156.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1157.A waif Winter, John Strange / Twentieth edition / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1158.Sprookjes en vertellingen : leesboek voor de hoogste klassen der Hollandsch-Indische School Reitsma-Brutel de la Rivier̀e, M.E. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939

1159.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje ligthart, Jan / Derde druk / bij J.B. Wolters uitgevers-maatschappij / [1939]

1160.Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké" ; Aksara Djawa Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939-...

1161.Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké"Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939-...

1162.Bos-Niermeyer schoolatlas der gehele aarde Eibergen, P. / 36e verb. en verm. dr / J.B. Wolters / 1939

1163.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltje Klei, Jac. van der / 7e dr / J.B. Wolters / 1939

1164.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Voor opleidingsscholen Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / [1939]-...

1165.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 2e [gew.] dr / J.B. Wolters / 1939

1166.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1939

1167.Handleiding voor het natuurkundig practicum voor studenten aan de Landbouwhogeschool te Wageningen Prins, J.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1939

1168.Oefeningen bij de Latijnse grammatica ; Dl. II: Syntaxis Heyde, K. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1939

1169.Beknopt leerboek der cosmographie : in het bijzonder voor Nederlandsch Indië Visser, S.W. / 4e [gew.] dr / J.B. Wolters / 1939

1170.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / 9e dr. / J.B. Wolters / 1939

1171.Vormleer voor Homerus en Herodotus met woordenlijsten Slijper, E. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1939

1172.Daddy-long-legs Webster, Jean / Third edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1173.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 3e deeltje Klei, Jac. van der / 5e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1939

1174.Panoentoen ; Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké". Aksara Djawa Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939

1175.De wettelijke 'neutraliteits'-bepalingen voor het openbaar onderwijs : een geschiedkundig overzicht Bolkestein, G. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1176.De goddelijke moeder in de Voor-Indische religie Kuiper, F.B.J. / J.B. Wolters / 1939

1177.Indië in een ver verleden Man-Sonius, A.M. de / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1939

1178.Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft Zwaan, F.L. / J.B. Wolters / 1939

1179.Een onderzoek naar de betekenis der denkpsychologische opvattingen voor de didactiek der lagere school Nieuwenhuis, Hendrik / J.B. Wolters / 1939

1180.Een onderzoek naar de betekenis der denkpsychologische opvattingen voor de didactiek der lagere school Nieuwenhuis, H. / J.B. Wolters / 1939

1181.Concentratie-plan voor het voorbereidend hoger onderwijs : publicatie van de Haagse Werkgroep voor Voortgezet Onderwijs en Jeugdstudie Berg, C. van den / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1182.Rapport van het Nutsseminarium aan de Directeurenvereniging van Hogere Burgerscholen in de voormalige 5e Inspectie naar aanleiding van de proef : in September 1936 genomen met taal- en rekenwerk in den geest van het Rapport-Bolkenstein Universiteit van Amsterdam / J.B. Wolters / 1938

1183.Esmoreit : abel spel uit de veertiende eeuw Kaakebeen, C.G. / 13e druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1938

1184.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Uitgave B : (zonder verdeling in lettergrepen) Blink, T. van den / Batavia : J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1938-...

1185.Ons liedeboek : tekstboekje Pelser, J. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1938

1186.Veevoeding : een beknopt leer- en handboek Leignes Bakhoven, H.G.A. / Vijfde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1938

1187.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1188.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492 tot 1650 Jongh, J.W. de / Negendee druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1189.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis Jongh, J