NDC|VBK

 

NDC|VBK de uitgevers was van 2005 tot 2012 een Nederlandse uitgeversgroep op gebied van informatie, cultuur en commercie met gedrukte en elektronische (massa)media.

NDC, Noordelijke Dagblad Combinatie, is de naam die vanaf 1994 werd gegeven aan de combinatie van Friese Pers (uitgever van o.a. de Leeuwarder Courant), de uitgever van het Nieuwsblad van het Noorden en de Drents-Groningse Pers (DGP), uitgever van o.a. de Drentse Courant en het Groninger Dagblad. Deze combinatie Fries Gronings Drentse Pers B.V. (FGDP, sinds 1990) vormde NDC.

DGP en Nieuwsdruk Winschoten, de drukkerij van onder andere de uitgaven van DGP werden geïntegreerd in Nieuwsblad van het Noorden, ontstaan in 1888. Het Nieuwsblad van het Noorden werd per 1 januari 1995 ondergebracht bij de Hazewinkel Pers BV, een dochtermaatschappij van NDC. In 2001 maakte Hazewinkel Pers bekend dat het Nieuwsblad van het Noorden, het Groninger Dagblad en de Drentse Courant zouden worden samengevoegd tot één ochtendblad, genaamd het Dagblad van het Noorden.

Voorgeschiedenis VBK

Bosch & Keuning werd in 1925 opgericht door de heren Bosch, uitgever-ondernemer, en Keuning, letterkundige, als een uitgevers- en drukkersfirma. In 1997 werden de grafische activiteiten buiten Bosch & Keuning voortgezet; de onderneming expandeerde vervolgens als uitgeefbedrijf.

VBK ontstond in het voorjaar van 2001 uit een fusie van Veen Uitgevers Groep en Bosch & Keuning. Veen Uitgevers Groep verzelfstandigde in 1999 uit uitgeefconcern Wolters Kluwer. Met de naam Veen memoreerde de uitgeversgroep aan de oprichter van een van de uitgeverijen, ontstaan in 1887.

In maart 2005 fuseerden de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) en Veen Bosch & Keuning Uitgevers (VBK) tot NDC|VBK de uitgevers. De kranten- en tijdschriftentak, Hazewinkel Pers BV, fuseerde op 1 juni 2007 met Friese Pers BV tot de NDC Mediagroep.

 

Uitgaven NDC|VBK:

1.Wij-wy-we 2018 : portraits Manshanden, Afke / NDC Mediagroep / [2019] / 2013

2.De Stormruiter : de voorstelling Annema, Siebe / Bornmeer / 2018

3.De schimmelruiter : originele novelle. De stormruiter : theaterbewerking Storm, Theodor / Bornmeer / 2018 / 2018

4.Welkom in Groningen Pedonomou, Annemarie / NDC Mediagroep / [2017]

5.2018 : magazine van de Leeuwarder Courant Willems, Hans / NDC mediagroep / [2017]

6.SC Heerenveen in Europa, 1995-2007 Noord, Eddy van der / SC Heerenveen / 2008

7.COTAN testboek voor het onderwijs Evers, A. / NDC / cop. 2002

8.Indicatiestelling: condities en instrumentarium : in het kader van leerlinggebonden financiering Resing, Wilma C.M. / NDC-Boom / cop. 2002