Zondagsschoolboekjes

Een onderdeel van de viering van het kerstfeest op zondagsscholen en in kerken was het uitreiken van zondagsschoolboekjes aan de (jongere) jeugd. Een traditie die ontstond rond 1850 en nog steeds in ere is.

 

Uitgeverijen van zondagsschoolboekje:

 

Uitgeverij Bosch & Keuning te Baarn

Uitgeverij J.M. Bredée te Rotterdam

Uitgeverij H. ten Brink te Arnhem

Uitgeverij G.F. Callenbach te Nijkerk

N.V. Uitgevers-Maatschappij Editio te Hillegom

Uitgeverij van Gorcum & Comp. N.V. te Assen

Uitgeverij Jan Haan N.V. te Groningen

Uitgeverij W.D. Meinema te Delft

Uitgeverij Kemink en Zoon N.V. te Utrecht

Uitgeverij La Rivière & Voorhoeve te Zwolle

Uitgeverij van het Leger des Heils te Amsterdam

Uitgeverij J.N. Voorhoeve te 's-Gravenhage