Jaarverslagen

Met publicatie van ons jaarverslag, voldoet de Stichting Behoud van ‘t Oud aan haar statutaire verplichting. Het beschrijft en/of schetst de resultaten die de Stichting Behoud van ‘t Oud in betreffende jaar heeft bereikt en schetst waar Stichting Behoud van ‘t Oud zich in betreffende en daarop - volgend jaren zal richten. Het draait altijd om Nederlands Cultureel erfgoed, de geschiedenis en het behoud van (oude) dagelijkse gebruiks-, kunst- en siervoorwerpen. We hebben ervoor gekozen om het beknopt te houden en met extra veel foto’s te werken. Dat leest wel zo prettig. Alles wat er gebeurt binnen onze stichting staat immers ook op onze website. Herkenning aan toen doen de herinneringen aan vroeger herleven is de rode draad waaraan wij dagelijks werken. Wij hebben onze verslagen met uiterste zorg samengesteld, maar mochten bepaalde aspecten niet duidelijk zijn of heeft u aanbevelingen voor het volgende jaar dan kunt u deze schriftelijk aan ons richten.