Kruseman & Tjeenk Willink

De firma Kruseman & Tjeenk Willink was een uitgeverij, die is opgericht in 1874 en heeft bestaan tot 1877. De firma was gevestigd in Haarlem.

De oprichters en firmanten waren:

  • Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)
  • Dr. Hermanus Diedericus Tjeenk Willink (1843-1917)

Tot de door de fa. Kruseman & Tjeenk Willink uitgegeven boeken behoren:

  • Schotel, dr. G.D.J., Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek (1874). 
  • Schotel, dr. G.D.J., De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw (1875). 
  • Craandijk, Jacob (1875-1884) - Wandelingen door Nederland met pen en potlood (in zeven delen). Hiervan verschenen de eerste drie delen bij Kruseman & Tjeenk Willink. Latere delen werden uitgegeven door H.D. Tjeenk Willink.
  • Potgieter, E.J (1875-1876) - 'Schetsen en verhalen,' in: 'Verspreide en nagelaten werken,' (red. Joh. C. Zimmerman), in drie delen.
  • de Vries, Hugo (1876) – De voeding der planten (eerste druk; de tweede druk, die verscheen in 1886 werd uitgegeven bij H.D. Tjeenk Willink & Zoon).
  • Nieuwenhuyzen Kruseman, Jan (1877) – Het behoud van arbeidsvermogen.

De uitgeverij bracht sinds 1875 ook jaarlijks de uitgave Vragen des Tijds op de markt.