Inspirit Media

Inspirit Media was een Nederlandse uitgever. Tot februari 2009 heette het bedrijf EB Media. De uitgever gaf vooral Nederlandstalige christelijke tijdschriften uit. In juli 2011 raakte de in Zwolle gevestigde uitgever failliet.

EB Media was aanvankelijk georganiseerd rondom het uit 1929 stammende blad Elisabethbode. Een rijke weduwe, Elisabeth Keller, had jarenlang in Zeist en omgeving maatschappelijke en evangelisatie-activiteiten ontplooid. Via persoonlijke gesprekken en brieven getuigde zij van de boodschap van de Bijbel. Zij liet enkele miljoenen na en na haar dood vielen veel van haar 'klanten' in een geestelijke leegte. Daarop besloot haar weduwnaar, de farmaceutisch fabrikant A. Mijnhardt, het werk van zijn vrouw voort te zetten door een periodiek uit te geven onder haar naam. Het blad verscheen vanaf 4 mei 1929 maandelijks. Mijnhardt stuurde het gratis naar enige duizenden adressen in Nederland. Kellers erfenis werd ondergebracht in de stichting Vrienden van de Elisabeth-Bode. Deze stichting vulde eventuele tekorten aan die gemaakt werden bij de productie van het tijdschrift. In 2003 werden de statuten aangepast zodat de stichting haar geld niet meer exclusief aan de Elisabeth Bode hoefde te besteden.

Uitgaven:

1.Elisabet : blad voor het levenStichting Inspirit Media / 2011-...