Speelgoed

Geschiedenis van speelgoed

Prehistorie

Helaas is het niet duidelijk wanneer kinderen speelgoed kregen. Zo weten archeologen niet of de kleien, prehistorische poppetjes die zijn opgegraven ook of zelfs juist als speelgoed zijn gebruikt of dat het toch uitsluitend afgodsbeeldjes waren. Al lijkt het poppetje vrij zeker het oudste type speelgoed te zijn. Afgezien daarvan valt het moeilijk voor te stellen dat het prehistorische kind helemaal niets had om mee te spelen. Al was het maar omdat het zijn eigen speeltjes gemakkelijk zelf gemaakt kan hebben van klei, hout of ander beschikbaar materiaal.

Oudheid

In de Oudheid hadden kinderen zeker speelgoed. In Egypte is speelgoed, waaronder ook weer poppen, teruggevonden in graven. In Griekenland zijn veel houten speelpaardjes gevonden. Romeinse kinderen hadden al de keus uit een vrij ruim assortiment. Interessant is ook het werk 'Pneumatica' dat Hero van Alexandrië in de eerste eeuw na Christus publiceerde. Dat is het oudst bekende meesterwerk op het gebied van mechanica, waarin de schrijver zelfbedachte mechanische toestellen beschrijft of experimenten daartoe. Veel van deze toestellen zijn echter speelgoed.

Middeleeuwen

In de Middeleeuwen bleef het speelgoed uit de Oudheid grotendeels gehandhaafd. Af en toe kwamen er echter ook nieuwe dingen beschikbaar. Middeleeuws speelgoed was meestal door vaklieden gemaakt van hout. Ook typisch voor de Middeleeuwen was een speelcultuur, waarbij mensen, zowel kinderen als volwassenen, veel aan sport en spel deden om zich te vermaken..

Renaissance (16de en 17de eeuw)

Gedurende deze periode veranderde er niet veel, al bleef het aanbod van verschillende typen speelgoed gestaag groeien. Ook kwamen er meer materialen in gebruik. Meest opvallend is waarschijnlijk een grote toename van tinnen speelgoed, dat gemakkelijk te produceren was door tingieters. Ander nieuw speelgoed uit deze periode was het poppenhuis. 

De 18de eeuw

Hierin was sprake van een grote denkomslag op pedagogisch gebied. Afgezien daarvan nam ook de kennis over mechanica toe en begon de opmars van de fameuze Duitse speelgoedindustrie. Het gevolg was een explosieve toename van het beschikbare speelgoed. Opvallend is dat dit alles nog plaatsvond vóór de Industriële Revolutie. 

Van 1800 tot 1914

Eind 18de eeuw vond de Industriële Revolutie plaats. Deze zou vanzelfsprekend ook op de speelgoedindustrie een enorme impact hebben. Dat had twee oorzaken: Speelgoed kon van nu af aan veel goedkoper geproduceerd worden, waardoor het beschikbaar werd voor veel grotere groepen kinderen. Door de technische vernieuwingen kon men allerlei nieuwe vormen van speelgoed bedenken. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw betrof dat met name speelgoed dat werkte op elektriciteit.Al moet worden gezegd dat niet alle nieuwe soorten speelgoed meteen bij iedereen in goede aarde vielen. Lange tijd was er ook veel weerstand, doorgaans om opvoedkundige redenen.

Van 1914 tot 1950

Deze jaren waren grotendeels oorlogsjaren en crisisjaren, met uitzondering van de jaren '20. Dat heeft logischerwijs een negatieve weerslag gehad op de productie van speelgoed, dat geen eerste levensbehoefte is.

Van 1950 tot heden

Sinds de tweede helft van de 20ste eeuw lift ook de speelgoedindustrie mee op de alsmaar groeiende welvaart en de nieuwe technologische vooruitgang. Het assortiment aan beschikbaar speelgoed explodeerde opnieuw en er kwamen bovendien steeds geavanceerdere en duurdere vormen van speelgoed, met de spelcomputer als grootste blikvanger.