Stichting Levende Mens

Stichting Levende Mens is een Nederlandse stichting die sinds 2010 fondsen werft voor culturele evenementen en publicaties. De stichting is in Leiden gevestigd en verbonden aan de internationale, katholieke lekenbeweging Gemeenschap en Bevrijding.