Over ons

 

Over de collectie

Stichting Behoud van 't Oud verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met Nederlands Cultureel Erfgoed. De collectie omvat meer dan duizenden objecten, zoals schilderijen, prenten, tekeningen, textiel, munten & penningen, glas, zilver, kunstnijverheid, archeologie en typisch Nederlandse objecten.

Benieuwd waaruit de collectie van Stichting Behoud van 't Oud bestaat? Via onze site is het mogelijk voor alle geïnteresseerden om onze collectie online te doorzoeken.

Wij houden ons daarnaast ook bezig met Nederlands immateriële erfgoed.

Samenwerken

Kruisbestuiving leidt tot culturele rijkdom

Stichting Behoud van 't Oud werkt veel samen met andere instellingen in het culturele veld en hecht daar grote waarde aan. We zien dat samenwerking echt werkt als kruisbestuiving en resulteert in culturele hoogstandjes. 

 

Wat doen we

Missie, visie en stichting

 

Missie

Stichting Behoud van 't Oud  presenteert  Nederlandse Cultureel Erfgoed en dan met name objecten uit grootmoederstijd. Stichting Behoud van 't Oud is bij uitstek dé plaats waar waardevolle kennis en roerend Nederlands Cultureel Erfgoed wordt bewaard en tentoongesteld. Het levert een bijdrage aan het culturele leven van Nederland met een diversiteit aan bijzondere tentoonstellingen met een (inter)nationale aantrekkingskracht.

Visie

Educatie, artistieke kwaliteit en emotie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de presentaties en de activiteiten; hiermee wil Stichting Behoud van 't Oud zijn bezoekers vermaken, samenbrengen en prikkelen. Door middel van menselijke verhalen brengt Stichting Behoud van 't Oud de thema's uit de opstelling dichterbij, waardoor zij voor de bezoeker een bron van inspiratie kunnen zijn.

Kernwaarden

Onze kernwaarden kunnen worden gevat in de begrippen gastvrijheid, veelzijdigheid, kwaliteit en inspiratie. Deze begrippen liggen ten grondslag aan ons handelen als organisatie en als individuele medewerkers.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Behoud van 't Oud wordt verwoord in de statuten van mei 2009: "De stichting heeft ten doel het bevorderen van inzicht in, kennis van en waardering voor de kunst, geschiedenis en cultuur van Nederlands Cultureel Erfgoed. Zij tracht dit doel te bereiken door: instandhouding van een representatieve collectie; het uitvoeren van activiteiten die bevorderlijk zijn voor de doelstelling (tentoonstellingen, publicaties e.d.; samenwerking met gelijk gerichte instellingen en rechtspersonen." (art. 2)

ANBI

Stichting Behoud van 't Oud  is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn schenkingen fiscaal voordelig.

Wij staan voor museale kwaliteit!

Met de centrale positie die wij als organisatie willen innemen binnen het stichtings- / verenigings- en museumbestel van Overijssel willen wij de cultuur en cultuurbehoud in Nederland en dus in Overijssel in stand houden, ontwikkelen en uitdragen en behouden.

De stichting bestaat inmiddels al meer dan 10 jaar. Ons doel is om Nederlands Cultureel erfgoed in het bijzonder dagelijkse gebruiksvoorwerpen met name uit grootmoederstijd te behouden, te bewaren en te onderzoeken voor het nageslacht. Door middel van lezingen, tentoonstellingen, publicaties, web site, taxaties en jaarverslagen willen wij iedereen bereiken met onze geschiedkundige activiteiten. Wij hebben geen beschikking over een eigen museum, hebben wel diverse vitrinekasten in instellingen staan enz. Om onze doelstelling in stand te houden zoeken wij donateurs.

Als stichting houden wij ons op vele gebieden bezig, zoals: restauratie collecties, onderhoud, archief, exposities, lezingen, diaseries enz. 

Ons kleine maar krachtige en enthousiaste team van bestuursleden en vrijwilligers staat iedere dag voor u klaar!

De commissies maken een jaarplanning met daarbij een begroting, het bestuur stelt per commissie de benodigde financiën beschikbaar en kan extra middelen beschikbaar stellen zulks op verzoek van de commissie. De commissies met ieder een eigen taak met diverse subcommissies zijn autonoom en worden direct of indirect aangestuurd door bestuur.

 

Even voorstellen: 

 

Dagelijks bestuur:

Carina Boom

Voorzitter

Bertus Jeunink

Algemeen bestuurslid  

Voorzitter commissie fondsenwerving

Albert Zwart, 

Penningmeester

 

Toegevoegde bestuursleden:

Jan Bosch, vice voorzitter

Henk Hekman, voorzitter commissiecollectiebeheer

Jos Kruiper, collectiebeheerder 06-43120921

Wim Dijkstra, toegevoegd bestuurslid, vitrinekasten Almelo

Jan Sterk, toegevoegd bestuurslid, wissellijsten

Frans Rosink, toegevoegd bestuurslid, beeld- en geluidsarchief

 

Vrijwilligers

Stichting Framed, redactioneel

Ans Bertelink, vitrinekasten Wierden

Hans Bertelink, onderhoud

Johan Braakman, vitrinekasten Nijverdal, buitengebied Wierden en Enter

Joke Pasop, vitrinekasten Rijssen

Henk Smelt, vitrinekasten Vriezenveen

Jenne Brinks, vitrinekasten Hellendoorn

Harry Garrelds, vitrinekasten Hengelo

Hans Teernstra, algemeen

Siebold Schipper, restauratie uurwerken