Het Nederlandsch Boekengilde

Wegens moeilijkheden met zijn compagnon Jan Hilvers (1886-1956), op wiens naam de uitgeverij stond, moest Boekenvrienden Solidariteit eind 1935 worden opgeheven. Daarna wist Kohn anderen te interesseren om in 1936 Het Nederlandsch Boekengilde te stichten, dat tot begin 1943 boeken kon laten verschijnen.