De Zilverdistel

De Zilverdistel was een Nederlandse uitgeverij.

In 1909 richtte Jan Greshoff samen met J.C. Bloem en P.N. van Eyck de eerste Nederlandse bibliofiele uitgeverij De Zilverdistel op, waar in het begin werd gedrukt bij professionele drukkers. De bovengenoemde dichters kozen de tekst en bemoeiden zich ook met de vormgeving.

In het begin werd gekozen voor oude lettertypen, die in ruime mate aanwezig waren bij de grafische inrichting Joh. Enschedé en Zonen. Toen Jean François van Royen de dichters in 1913 kwam versterken, werd De Zilverdistel een echte private press. Het eerste drukwerkje dat in 1915 door De Zilverdistel op eigen pers werd gedrukt was een folder over De Zilverdistel.

Van Royen ging zich toeleggen op het handmatig drukken van de boeken, eerst op een handpers bij Enschedé, later op zijn eigen pers. In totaal verschenen er tot 1919 zestien boeken.

Hier de tekst van een folder (een vouwblad van 8 pagina's) uit 1915: Den Haag, december 1915, De Zilverdistel, Onze bedoeling is: over te gaan tot het vormen van eene vereeniging, welker leden zich verbinden tot inteekening op door De Zilverdistel uit te geven Nederlandsche werken, en wel naar de volgende regelen: Het maximumaantal leden wordt bepaald op vijftig. De oplage van ieder werk wordt beperkt tot hetzelfde aantal, genummerd van 1-50, vermeerderd met twintig exemplaren, welke genummerd van i-xx, ter beschikking blijven van de beide eigenaren van De Zilverdistel. 

Van Royen drukte met de speciaal door S.H. de Roos ontworpen letter, het Zilvertype. In 1923 werd de Kunera Pers als opvolger van De Zilverdistel door Van Royen opgericht. Van Royen nam het besluit om de Kunera Pers te beginnen zonder zijn oude vennoot Van Eyck daarvan op de hoogte te stellen. De jarenlange samenwerking werd toen door Van Eyck verbroken.