Stichting Historie der Techniek

De Stichting Historie der Techniek (SHT) is een Nederlandse stichting die techniekhistorisch onderzoek verricht en techniekhistorische boeken uitgeeft. Zij werd opgericht in 1988 op initiatief van de Nederlandse beroepsvereniging voor ingenieurs KIVI NIRIA en de technische universiteiten van DelftEindhoven en Twente.