L.A.C. Hesse

Uitgaven:

 

1.Over het papieren geld en de middelen om hetzelve te vernietigen Simondi de Sismondi, J.C.S. / L.A.C. Hesse / 1810

2.Eduard : een tafereel van zwakheid en kiesche deugd Schilling, G. / L.A.C. Hesse / 1810

3.Tableau d'Amsterdam, ou Guide des étrangers dans cette ville ...Witsen-Geysbeek, P.G. /  L.A.C. Hesse / 1810

4.Manum de tabula, of Hy die geen goede vertaler is, wordt op de vingers geklopt : een onontbeerlyk aanhangsel tot de door den heer E. Maaskamp uitgegevene vertaling van Nemnich's Nieuwste reize door Engeland, Schotland en Ierland, enz Nemnich, P.A. / L.A.C. Hesse / 1809

5.Het tegenwoordig Amsterdam Witsen Geysbeek, P.G. / L.A.C. Hesse / 1809

6.Tooneelkundige brieven, geschreven in het najaar 1808 : ten vervolge op de Brieven uit Amsteldam, over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde, van C.F. Haug : niet vertaald Hesse, L.A.C. / L.A.C. Hesse / 1808

7.Spaansche novellen. Het signalement ; Nieuwe romans van Wieland, La Fontaine, Schilling en anderen Fischer, C.A. / L.A.C. Hesse / 1808

8.Anacreontis et Sapphus Reliquiae Anacreon / L.A.C. Hesse / 1807

9.Le voyageur en Hollande : ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ce pays Seconde édition / L.A.C. Hesse [etc.] / [1807]

10.Tableau d'Amsterdam, ou Guide des étrangers par cette ville : ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et où est indigué tout ce qu'il y faut connoitre et éviter Witsen Geysbeek, P.G. / L.A.C. Hesse / 1807

11.Londen : nieuwste tafereelen van deszelfs zeden, handel, beschaafdheid, letterkunde, ...Vrijmoedige beschouwer, Een / L.A.C. Hesse / 1807

12.Roosjens geheimen : een roman ter behartiging van alle roozen en roosjens ; Nieuwe romans van Wieland, La Fontaine, Schilling en anderen Schilling, G. / L.A.C. Hesse / 1807

13.De familie-papieren, of De gevaaren der verkeering ; Nieuwe romans van Wieland, La Fontaine, Schilling en anderen Lafontaine, A. / L.A.C. Hesse / 1806-1809

14.De ervenis en De broeders : twee romans in brieven ; Nieuwe romans van Wieland, La Fontaine, Schilling en anderen Lafontaine, A. / L.A.C. Hesse / 1806

15.Nieuwe romans van Wieland, La Fontaine, Schilling en anderen La Fontaine / L.A.C. Hesse / 1806-1810

16.Beknopte leerwijze der Hoogduitsche taal, naar het ontwerp van J.D. Deszmann : ter gemaklijke bevatting voor eerstbeginnenden, volgens de gronden der Nederduitsche taal ingericht Witsen Geysbeek, P.G. / L.A.C. Hesse / 1805

17.Brieven uit Amsteldam, over het nationaal tooneel en de Nederlandsche letterkunde Haug, C.F. / L.A.C. Hesse / 1805

18.Le voyageur en Hollande, ou Manuel pour ceux qui veulent visiter ce pays L.A.C. Hesse / 1804

19.[Antiquariaatscatalogus van L.A.C. Hesse, Amsterdam] L.A.C. Hesse / L.A.C. Hesse / 1804-1806

20.[Antiquariaatscatalogus van L.A.C. Hesse, Amsterdam] L.A.C. Hesse / L.A.C. Hesse / 1804-1806

21.

22.

23.

24.

25.