Kandelaber- en poorttegels

De Chinese porselein was in Europa fel begeerd. In geen tijd begonnen ook hier in Europa ca. 1620 de tegelmakers hun tegels en pottenbakkers hun potten en borden te versieren naar het Chinees model in blauw en wit.

Een kandelabertegel heeft meestal Bourgondische lelie als hoekmotief, terwijl de omlijsting doet denken aan de verdikte vaasvormige stijl van een balustrade. Vandaar dat deze tegel de balustertegel werd genoemd. Zeldzaam zijn deze baluster- of kandelabertegels niet. De voorstellingen op de tegels zijn zeer gevarieerd van bloemvazen, bloemen, dieren, ruiters, krijgers, ambachten en figuren. Enkel de balustertegels met een landschappen zijn uiterst zeldzaam. De balustertegels werden net zoals de poorttegels uitsluitend gebruikt om in een horizontale rij in serie naast elkaar te plaatsen. Ze werden uitsluitend gebruik als randtegel of als plinttegel.

 

De zgn. poort- of portaaltegel, een gewelf door twee ronde zuilen ondersteund met meestal een persoon of krijger daartussen, werd net als de balustertegels niet gebruikt om er een wand mee te bezetten maar als plinttegels of randtegel waar ze in serie naast elkaar werden geplaatst in horizontale rij.