Spiegels

Ontleend aan de middeleeuws-Latijnse nevenvorm speglum van klassiek Latijn speculum 'spiegel', dat is afgeleid van het ww. specere 'zien, bekijken', verwant met → spieden.