Verklaring van achternamen W

W.

Waachman, Waachmans, Wageman, Wagemans, Wagemann, Waegeman, Waegemans. Beroepsnaam van de waagmeester, de opzichter van de stadswaag, de beëdigde stadsweger.

Waaker. Beroepsnaam van de waker.

Waal, de, de Wal, de Wael, de Waele, de Waelle, de Walle, Dewaeles, Dewaels, Waelen, Waelens, Walen, Walens, Waals, Waels, Waeles, Wales, Swaels, Swalens, Swaelen, Swaelens, Swaalens, Zwaelens, Zwalens, Zwahlen, Swales: Volksnaam van de Waal, Romaan, Fransman, met s; zoon van de Waal.

Waal, vn de(der), van der Waals, van der Waele, van der Wael, Wals, de, Walst, Wels, van de Waelle, van de Waele, van der Wal, Uiterwaal. 1. Familienaam afgeleid van de Waal = zijarm van de Rijn. 2. Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam Wal, Waal = kolk achter een dijk ingevolge een dijkdoorbraak. 3. Vadersnaam van een Germaanse wal(d) naam als Walter, Walram, Walraaf, Walbrecht, Waldemar en Walewein, 4. Een variant van de Waal.

Waalbeek: Plaatsnaam Walbecq in Ariën (Pas-de-Calais, Oost-Vlaanderen), Walbeke in Deulémont (Nord), Waalbeek in Jabbeke, Ruddervoorde (West-Vlaanderen), Walebeek, Walebeke in Houtem, Keiem, Leke, Lendelede, Schore, Snellegem, Woumen (West-Vlaanderen), Astene (Oost-Vlaanderen).

Waalwijk, van, Walewijck, Walewyck: Plaatsnaam Waalwijk (Noord-Brabant).

Waard, de, de Waerdt, de Waart, de Weerdt, de Weerd, de Werd, de Weert, de Weirt, Sweerts (zoon van de waard): Bijnaam van de waard: heer des huizes, gastheer, waard, herbergier.

Waarde, de: Variant van de Waard of van van de Waarde.

Waarde, van; van (de) Waard, van Waart, van de(der) Waart, van der Wart, van der Weerdt, van de Weert, van Werd, Verweire: Plaatsnaam Waarde (Reimerswaal, Zeeland): 1222 Wilmarsward, 1265 Warde, 1396 Weerde. Waarde, van Germaans waritha ‘riviereiland’.

Waardenburg, (van): Plaatsnaam Waardenburg(Gelderland).

Waarschouwer, Waerschouwer: Warschauer, van plaatsnaam Warschau (Polen).

Waas, van, van Waes, Verwaest: Plaatsnaam Waas ‘drassige grond’. Het Land van Waas of Waasland in het noorden van Oost-Vlaanderen, grenzend aan Oost-Zeeuws -Vlaanderen: 868 Wasia. Eventueel Westkapelle (West-Vlaanderen): 1130 Vuas.

Waasdorp: Familienaam uit de gelijknamige plaatsnaam (is gerelateerd aan een heerlijkheid welke gelegen is/was op de huidige Waalsdorper vlakte, nabij Wassenaar.

Waasdijk, van, Wasdyk. Plaatsnaam Maasdijk, Zuid-Holland, met wisseling van bilabialen m/w.

Waast. 1. Variant van Vaast. 2. Korte vorm van Verwaest = Van Waas. 3. Plaatsnaam Le Waast (Pas-de-Calais).

Waatjes: Onduidelijk. Uit Wadekins, verkleinvorm van Wade (zie de Waaij 2)? Of van Duits Waltges, verkleinvorm van Walt, van Walther, Wouter.

Waay, de, de Waaij, de Way, de Waey: 1. Dewaay, van plaatsnaam Waay in Goé (Luik), Waey in Sartlez-Spa (Luxemburg). 2. Uit Middelnederlands Wade ‘kledingstuk, gewaad, groot sleepnet; knieschijf, kuit’. Bijnaam. Of vadersnaam., Germaanse voornaam Wado.

Waaij, van der, van der Waa, Verwaijen: Plaatsnaam Waa(i) ‘plas, poel, wiel’ in Hattem (Gelderland), Culemborg (Gelderland), Lienden (Gelderland) en Neer (Nederlands Limburg).

Waaijen, Weijens: Verkort uit Verwaijen? Of veeleer verbogen vorm van Waaie, van werkwoord waaien ‘door de wind meegevoerd worden, met de leden zwaaien, wuft zijn, wind maken’. Bijnaam voor wie onberekenbaar is als de wind.

Wabeke, (van), (van) Wabeeke, van Waebeeke, van Waebeke: Plaatsnaam Wabbeke in Wachtebeke (Oost-Vlaanderen).

Wach, Wache: Vadersnaam. Duits vorm voor de Tsjechische voornaam Wacha, van Waczlaw, Wenczlaw.

Wachauf, Waauf, Waauff, Waauf, Waaub: Duits Wach auf: ontwaak. Bijnaam voor een nachtwaker? lemand die vroeg ontwaakt?

Wachbeke, van. Uit Van Wabeke door associatie met plaatsnaam Wachtebeke (Oost-Vlaanderen).

Wacht, van der: Plaatsnaam of huisnaam Wacht ‘wachtpost, wachthuis’.

Wache, Woiche: Plaatsnaam Wache: moeras.

Wachtel. Wachtelaer, Wachtler, Wächtler. Familienaam uit het Middelnederlandse en het Duitse wachtel: kwartel of kwakkel. Naam van de vanger en/of de verkoper.

Wachem, van. Plaatsnaam. Misschien Wachene in Hofstade (Oost-Vlaanderen).

Wacheuil, Wacheul, Wascheul, Wasseuil, Waucheul: Plaatsnaam. Picardische vorm van Oudfrans gaçueil: moeras.

Wacholder. Plaatsnaam, Beieren. Duits Wacholder; jeneverbes.

Wachsmann, Waxmann, Vaxman, Waksman, Wassmann, Waszmann: 1. Beroepsnaam van de washandelaar, kaarsenmaker. 2. Wachsmann kan hypercorrect zijn voor de vadersnaam Wassmann, vleivorm van Wasmuth.

Wachsstock. Duits Wachsstock: wasstok, waslint, schroefvormige waskaars. Beroepsnaam.

Wachtel, Wachtelaer, Wachtler, Wächtler: Middenenderlands en Duits Wachtel: kwartel, kwakkel. Naam voor de kwartelvanger of-verkoper.

Wachten. Variant van Wachter?

Wachtendonck, van, von Wachtendonk, von Wachtendonck: Plaatsnaam Wachtendonk (Noordrijn-Westfalen).

Wachter, de, Wachtere, de, Wachters, Wächter, de Wagtere, de Wagter, Wacht, de Waechter, de Waghtere, de Wechter, Wagt, de, Swagten: Beroepsnaam van de wachter, nacht-of stadswaker.

Wack. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wago, Wacco.

Wackenier, Wackeniers, Waekenier, Wacrenier, Wacreniez. Familienaam uit de plaatsnaam Warquignies (Henegouwen).

Wacker, (de), Wackers, Wakkers, Wakker: 1. Middelnederlands wacker: flink, levendig, levenslustig. Bijnaam. 2. Wellicht oorspronkelijk Germaanse voornaam Wackar.Vergelijk Wecker.

Wackerghom, Wackergom. Plaatsnaam Wachelgem in St.-Ulriks-Kapelle (Vlaams-Brabant).

Wacomont, Wacomont, Waucomont: Plaatsnaam in Battice en Chaineux (Luik).

Wade, Wa, de Waet, de Waay, de Way, de Waey, de Wae: 1. Middelnederlands wade: kledingstuk, gewaad, groot sleepnet; knieschijf, kuit. Bijnaam. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wado. Duitse familienaam Wate.

Wadde: Vadersnaam. Germaans wad-naam: Waddinus.

Wadeleux. Plaatsnaam in Charneux, Luik.

Waders. Waarschijnlijk spellingvariant van Vaders.

Wadin. Vadersnaam. Vleivorm van een Germaanse wad-naam:

Waddington. Plaatsnaam Surrey, Yorkshire.

Wadoux. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam wad-wulf 'pand, wedde-wolf: Guadolf.

Waeben, Waebens, Wabben, Wabbens, Wabbes: Vaders- moedersnaam Wabbe, bakervorm van een Germaanse voornaam zoals Waldbert, Waldberg, Waldburg of Wadibert.

Waedemont, Waedemon. Vooral Oostvlaamse familienaam. Daarom plaatsnaam Wadimont in Rozenaken (Henegouwen, vroeger Oost-Vlaanderen).

Waeg, van. Middenenderlands waech: stadswaag. Familienaam voor de stadsweger.

Waegevelde, van. Plaatsnaam Wagenveld in Coevorden (Drenthe). Nederduitse plaatsnaam Wagenfeld: vochtig, moerassig land.

Waegh, (de), Wage, (de) Waeghe, Waege, Waage: 1. beroepsnaam van de waagmeester, stadsweger. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wago. 3. Bijnaam voor een waaghals?

Waelburghs, Waelburgs, Walbers, Waelbers, Walber, Walbourgh: 1. Moedersnaam. Germaanse voornaam Wouburg, Germaans Walburg. Zie ook Walbergue. 2. Eventueel plaatsnaam Walburg (Zuid-Holland).

Waeghaert, Wagaert. Germaanse voornaam Wag-hard: Wachardus? Of van werkwoord wagen ‘durven’? Of beambte bij een waag?

Waegte: Spelling voor Wachte ‘wachter’?

Wael, de, de Waal van Ankeveen, de Waal van Anckeveen. Afstammelingen van de familie De Wael die lange tijd heren waren van An(c)keveen in 's Graveland.

Waelderen, van, van Walderen. Plaatsnaam Waalre, Noord-Brabant.

Waelfelghem, van, van Waefelghem: Plaatsnaam Walfergem in Asse (Vlams-Brabant).

Waelkens, Waelckens, Walkens, Waelken. 1. Naam uit het Middelnederlandse Waelkin: Waaltje (uit Wallonië). 2. Vadersnaam uit een walh-naam als bijvoorbeeld Walbert, Walraad, Walrik.

Waelpoel: Plaatsnaam (poel in een kolk achter een dijk’; vergelijk Engels Walpole.

Waelscappel, van, van Walscappel, van Welscappel, van Waescappel, van Waelseappel, van Waeslappel, Walschap, Walschaps. Familienaam uit de plaatsnaam Waalskapel (Wallon-Cappel in Frans-Vlaanderen).

Waelvelde, van. Plaatsnaam Waalveld in Lokeren.

Waem. 1. Zie Waen De (zie hieronder). 2. Of uit Dewame(s).

Waen, de, de Waene, de Weyn, de Weine, Duwein, Duweyn, Duwijn, Duwyn, Duyn, Duijn. Naam uit het Middelnederlandse wain, wain, van Picardische wain, het Oudfranse gain: weide, landbouwland. Vergelijk Winne. De familienaam is dus een beroeps(bij)naam voor een landbouwer.

Waenroy, van. Plaatsnaam Waanrode (Vlaams-Brabant). 2. Zie ook Van Wanrooy.

Waer, (de). Bijvoeglijk naamwoord waer: waar, waarachtig, betrouwbaar. Bijnaam

Waerbeke, van, (van) Waerebeek, (van) Waerebeke, van Waarbeek, van Waarbeck, van Waerbeeck, van Warbeek, Warbeeck, Warbeck, Warbecq. Naam uit de plaatsnaam Waarbeke (Oost-Vlaanderen) of Waarbeek in Asse (Vlaams-Brabant).

Waerden, van der, van der Waarde, van der Waarden, van der Warden, van der Warde, Vanderwaeren, Vanderwaren, van der Waeren, van der Waren, van der Weerden, van der Weerde, van de Waert, van de Wart, van de(der) Weerd, Weerdt, Verwaard, Verwaerden, Verwaerde, Verwarden, Verwarde, Verweirden, Verweirde, Verweiren, Verweire, Verwaede, Verwaeren. 1. Plaatsnaam Waard(e)n, Weerd beemd, eiland, samengevat aan het water gelegen land. 2. Ter waarden: wacht, uitkijkpost, Duits Warte.

Waerenborgh, Waerenborg, Waerenburgh, Warembourg, Warambourg. Familienaam uit de plaatsnaam Warembourg in Ouve-Wirquin (Pas-de-Calais).

Waerhede, van der, den. Een heide-naam? Vergelijk plaatsnaam in 1702 Waerheij in Sperleke (Frans-Vlaanderen) Misschien reïnterpretatie van Van der Waerden?

Waerheid, de, Waerheit, Waerheyt, Waerheijt, Waerheyd, Waerheijd, Waerhert. Wellicht van Van der Waerhede. Of aanpassing van De Waret; zie De Varez?

Waerloos, van. Plaatsnaam Waarloos (Antwerpen). 2. Plaatsnaam Waarloos, Frans Waroux in Alleur (Luik).

Waerzeggers, Waersegers, Waerseggers, de Waersegger, de Waersegers, de Waersegher Waersegher, de Waereseggers, Woerseggers: Beroepsnaam van de waarzegger, wichelaar.

Waes. Korte Germaanse voornaam Wazo. 2. Plaatsnaam Waas. Zie Van Waas.

Waesberge, van, (van) Waesberghe: Plaatsnaam Waasberge in St.-Maria-Lierde (Oost-Vlaanderen).

Waesmans. Bijnaam voor een Waaslander. Afleiding van Van Waes.

Waeteraere, Naeteraere: Beroepsnaam van de waterdrager, die de weiden besproeit. Vergelijk Duits Wasserer.

Waeyaert, Waeyard, Waeijaert: Afleiding van werkwoord waaien. Synoniem met De Waeyere.

Waaye, Waeyen, Waye, Wayen, Waeijen, Weyens, Weyen, Weijens, Weijen: Wa(e)ye nomen agentis van werkwoord waeyen: op winderige wijze lopen, met de leden zwaaien, wuft zijn, wind maken. Bijnaam voor wie onberekenbaar is als de wind

Waeyenberg, (van) Waeyenberge (van), van den Waeyenbergh, van de Waeyenberg, van den Wayenberg, Waayenberg, Waaijenberg, van den Weyenberg, Weyenbergh, (van) Waeyemberg, Waeymeberghe, Waeymebergh, Waeyemberch, (van) Waeyenbergh, Waeyenberghe, Waeyenberch, van Waeijenberghe, Waeijnebergh, (van) Wayenberghe, Wayenbergh, Wayenberg, (van) Waeymberge, Wayemberge, van de Weyenberg, (van) Weyenberghe, Weyenbergh, Weynberg, Weynbergh, Weynberghe, Weynberg, van Weijenberge, Weijenbergh, van Weyenbergen, van Weynberg, Weynbergh, van Weymbergh, van Wyenberghe, Waeyenborghs, Waeyenborgs, Wayenberghs, Wayenborch, Wayenborgs, Wayenburg, Wayenburghs, Wayembergh, Wayemberghe, Wayemberg, Wayembercg, Weijenberg, Weyemberg, Weyembergh, Wyemberg, Wyenberg, Weinberg, Weimberg, Woiemberghe, Wuyenborghs. Familienaam naar de verspreide (vooral Vlaams-Brabant) plaatsnaam 'Waaienberg' en variant Weienberg'; waegin + berga, berg waar het waait.

Waeijenberg: Verspreide plaatsnaam Waaienberg, vooral in Vlaams-Brabant, maar ook in Zundert (Noord-Brabant) ‘berg waar het waait’.

Waeijhaert: Spelling voor Waeijaert, synoniem met Waaijer, de Waeyere, afleiding van werkwoord waeien ‘waaien, wuft zijn, wind maken’. Bijnaam voor een windmaker, onberekenbaar mens.

Waeyens, Weyens. Familienaam uit het Middelnederlandse waeyen. Bijnaam voor iemand die zo onberekenbaar is als de wind.

Waeyere, de, de Wayer, de Woyer, Waaijer, Wajer, Waijers, de Weyer, Weyers, de Weijer, Weijers. Familienaam uit de bijnaam waaijer: bijnaam voor een windmaker, onberekenbaar iemand.

Wafelaer, Wafelaerts, Wafelard, Waefelaer, Waffelaerts, Waffelaert, Wafflard, Wafflart, Vaflard: 1. Beroepsnaam van de wafelbakker. Duits Waffler. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam op -hard.

Wafelbakker, Wafellman: Beroepsnaam van de wafelbakker. Vergelijk Wafelaert. Duits Wafelmann.

Waffard: Wellicht door l-elisie uit Wafflard, van Waffelaert. Beroepsnaam van de wafelbakker.

Waffel, Waver. Beroepsnaam van de wafelbakker.

Wagabart, Waegebaert, Wagebaert. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam 'wag-bertht': Wacobertus.

Wagaert, Wagaert, Waegaert: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wag-hard? Wachardus. Of van werkwoord wagen: durven? Of beambte bij een waag?

Wagebart, Wagebaert, Waegebaert: Vadersnaam. Germaanse voornaam wag-berht: Wacobertus.

Wage, Waage: 1. Beroepsbijnaam van de waagmeester, stadsweger. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wago. 3. Bijnaam voor een waaghals?

Wage, van: Van Waeg. Middelnederlands waech ‘stadswaag’. Bijnaam voor de stadsweger.

Wagemaker (de), Wagemaeker, de Wagemacker, Wagemaekers, Wagemakers, Waegemacker, Waegemaekers, Waegemakcer, Waghemacker, de Waegemaecker, de Waegemacker, de Waegemaker, Wagemaecker, (de) Waghemaecker, de Waegemeeker, Waeghemaeker, Swaegemaekers, Swagemaekers, Swagemakers, Swaegemackers, Zwagemaker, Zwagenmaler, Zwagemaler: Beroepsnaam van de wagenmaker.

Wagemans, Wagemann, Waghemans, Waegemans, Waegeman, Wagmans, Wagman, Waemans, Vagman, Wagelmans, Wagemance: 1. Beroepsnaam van de wagenmenner, voerman, vrachtrijder; of voor de wagenmaker. Zie ook Waachman(s). 2. Variant van Waachmans, beroepsnaam van de waagmeester, de opzichter van de stadswaag.

Wagenaar, (de), Waagenaar, (de) Wagenaer, Wagenaère, Wageneer, Wagener, Wagenere, Wagenaire, Wagenair, Wagenaire, de Waggeneer, (de) Waegenaere, (de) Waegenaer, Waegeneer, Waegeneere, Wageneir, Waegeneire, Waegeneers, Waegeneer, Waegenaar, (de) Waeghenaere, (de) Waegneer, de Waegheneire, de Wagheneire, Wagenar, Wageneers, Wageners, de Wagner, Wagnair, Waeguenaire, Waegenaire, Wacguenaire, de Wagenier, Dewagenière, Warignginaire, Warginaire, Wagner: Beroepsnaam van de wagenmaker; ook voerman, koetsier. Duits Wagner. 1351 Heinric de Waghenare, Hulst (op hun zegel staat een rad, een wiel, wat wijst op het beroep van rademaker ‘wagenmaker’.

Wageningen, van; van Waegeningh: Plaatsnaam Wageningen (Gelderland).

Wagendorp. Duitse plaatsnaam Wachendorf (onder meer Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen), bijvoorbeeld in Mechernich (Noordrijn-Westfalen): 1182 Wachindorp.

Wageningen, van, van Waegeningh: Plaatsnaam Wageningen (Gelderland).

Wagenknecht. Beroepsnaam van de voermansknecht.

Wageschiet. Middelnederlands wagenschot; Engels wainscot: beschot. Duitse familienaam Wagenschùtz, Wagenschiess: houten hok waarin wagens ondergebracht worden. Beroepsnaam; die wagens in houten loods of keet brengt.

Wagensveld: Plaatsnaam Wagenfeld (Nedersaksen).

Wagenvoorde, Wagenvoort: Plaatsnaam in Gorssel (Gelderland).

Waghto, Wagtho: Onduidelijk. Misschien verhaspeling van Picardisch Wat(t)eau, Frans Gâteau ‘koek, taart’.

Wagner, (de), Vagner, Vaguener, Waagner, Wagnair,Wagener, Wagner, Wanner, Vannerus: Beroepsnaam. Duits Wagner: wagenmaker; voerman. Vergelijk Wagenaar. In Luxemburg Wanner, gelatiniseerd tot Vannerus.

Wagneur, Wagneux, Wangneur, Caigneur, Cagneux, Legagneux: Frans gagneur, Waals-Picardisch wagneu(r): landbouwer. Vergelijk Winne.

Wagnon, Waignon, Gagnon: Beroepsnaam. Afleiding van Wagneur/Gagneur.

Wagon. Vadersnaam. Romaanse verbogen vorm van Germaanse voornaam Wago.

Wagschal. Waarschijnlijk Duitse familienaam Wagschal(l): weegschaal. Beroepsnaam van de stadsweger.

Wagtmans. Waarschijnlijk reïnterpretatie van Wagmans, Wagemans.

Wahis, Gohy, Bohy, Bohij: Vadersnaam. Waalse vormen van de Germaanse voornaam valh-hari: Walierus, Gualeherus.

Wahl, Wahle, Wahlen: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam Walo. Vergelijk Walen(s). 2. Volksnaam: Waal, Romaan.

Wahler, Wahlers. Verspreide Duitse plaatsnaam Wahl.

Wahrhaft. Duitse bijnaam; waarachtig, eerlijk.

Waignein. Afleiding van Picardisch waigneur: landbouwer. Zie Wagneur.

Waignier, Waingnier, Waiengnier, Wagnier, Wagnies, Wagnie, Wagny: Picardisch wainier, Frans gainier: vervaardiger van scheden, kokers. Vergelijk De Scheemaker.

Wailliez, Waillez, Woillez, Woilliez, Wayet, Wayez, Waijet, Walliez: Plaatsnaam Waillet (Namen).

Waisblom, Waisblum, Wajsblum, Wajcblum, Waysblum: Duits-Joods Weisblum: witte bloem.

Waisler. Duitse beroepsnaam Weissler; witter, kalker.

Wait, Waite. 1. Spelling voor Duitse familienaam Weite, plaatsnaam Weite: uitgestrekt veld. 2. Vadersnaam Weit = Wouter.

Waitschull. Duitse bijnaam Weitschuh: grote, brede schoen.

Wajncwajg. Duits-Joods Weinzweig; wijntwijg, -tak.

Wajsbaum. Duits-Joodse familienaam Weissbaum; witte boom.

Wakeren, van. Plaatsnaam? Of variant van Wakker?

Wakierman. Verhaspeling van Wakkerman, afleiding (de) Waeker.

Wakkee: Spelling voor Wa(c)quet = Wau(c)quez, verkleinvorm van Wauquier, Picardisch vorm van Walker.

Wakker, Wacker: 1. Bijnaam. Middelnederlands wacker ‘flink, levendig, levenslustig’. 2. Wellicht oorspronkelijk Germaanse voornaam Wackar.

Wakkersma, Wakkers, vadersnaam Wakker, Wacchar.

Waks. Duitse familienaam Wachs: was. Beroepsnaam van de wasmaker, washandelaar, kaarsengieter.

Waksbojm. Duits Wachsbaum. Waarschijnlijk beroepsnaam voor de wasmaker, kaarsengieter. Vergelijk Wachsstock.

Wal, van de(der, den), van Wallen, van Wal, (van de) Wall, Walle, van, Wallé, Walles, Wall, van der Wallen, van der Walle, van der Whalle, van der Whale, van der Wald, van de(der) Waele, van de Waal, Walstra, Walsma, Walker, van de Valle, Wandewalle, Vandwalle, Vaudwalle. 1. Familienaam afgeleid van de verspreide plaatsnaam wal(le), van het Germaanse walla=mot(t)e, kunstmatige heuvel, wal. 2. Zie ook Waal.

Wala, Walla. Plaatsnaam Wala in Verlaine, Luik?

Walach, Walag, Wallach. Joodse familienaam uit het Tsjechische Vlach (: idem als Waal, Welsch) : volksnaam voor Italianen en Roemenen.

Walbrecht, Walbrercq, Walbrecq, Walbert, Walbers. Vadersnaam uit het Germaanse walh + berht.

Walbroek: Plaatsnaam Waalbroek (Nederlands Limburg).

Walch: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam Walo ‘Waal, Romaan’ 2. Volksnaam Middelhoogduits Walch, Walhe ‘Waal, Romaan’.

Walbeek, Walbecq, Walbecque, Walspeck: Plaatsnaam Walbecq in Arien (Pas-de-Calais), Walbeke in Deulémont (Nord), Wal­beek in Jabbeke, Ruddervoorde; Walebeek, -beke in Houtem, Keiem, Leke, Lendelede, Schore, Snellegem, Woumen (West-Vlaanderen), Astene (Oost-Vlaanderen).

Walbergue. Moedersnaam. Germaanse voornaam Wouberg: Waltberga, Valberga. De naam kon worden verward met Wouburg, Walburga. Zie Waelburg(h)s. Noot: Sint-Walburga is de patroonheilige van Oudenaarde.

Walbrecht, Walbrecq, Walbrercq, Walbert, Walbers: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-berht 'Waal, Romaans -schitterend': Walabertus, Walbertus;

Walcheren, van: Plaatsnaam Walcheren (Zeeland).

Waldbrol. Plaatsnaam Waldbröl (Noordrijn-Westfalen).

Waldbrouck, Waelbrouck, Walbrough, Walbrou, Wallebroek, Waelebroeck: Plaatsnaam Waalbroek (Nederlands-Limburg).

Walc, Walch. Vadersnaam. Germaanse voornaam Walo 'Waal, Romaan'. 2. Volksnaam Middenhoogduits Walch, Walhe: Waal, Romaan.

Walcarius. 1. Zie Walker. Toch kan het een variant zijn van Wolfcarius (of ermee verward), aangezien beide familienamen in de 18de eeuw in Oostrozebeke voorkomen: 2. Latinisering voor Van Walcheren?

Wald, Waldt. Verspreide Duitse plaatsnaam Wald; woud, bos.

Waldbillig. Duitse plaatsnaam.

Wäldchen. Plaatsnaam. Afleiding van Wald; woud.

Waldeck, van, Waldek, Waldack, Waldock: Plaatsnaam Waldeck (Zuid-Holland, Rijnland-Palts).

Walder, Valder, Walders: Duitse familienaam van plaatsnaam Wald. Of naam voor een bosbewoner.

Waldericus. Vadersnaam. Germaanse voornaam wald-rîk 'heerser-machtig'. Waldricus. Zie ook Walryck.

Waldeyer. Platduitse uitspraak van Waldegger, Waldecker. Afleiding van plaatsnaam Waldeck.

Waldman, Waldmann. Duits Waldmann; bosbewoner.

Waldhaus: Verspreide Duitse plaatsnaam Waldhaus.

Waldner, Waltner, Waltener, Valdenaire: Duits Waldner: bosbewoner, boswachter.

Waldorf. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Waldschmidt. Waldschmied. Smid die in het bos ijzererts verzamelt en smelt.

Waleboer: Herinterpretatie van Walbourgh, Romaanse vorm van de Germaanse voornaam Walburg, Wouburg.

Walek, Waleckx: 1. Vadersnaam Waleke, Nederduitse afleiding van een walh-naam. 2. Vadersnaam, Oost-Duitse Slavische vleivorm van Valentin.

Walem, (van), van Waelem, van Waelhem, Walemme, Wallem, Walemme, Walem, Walenne: Plaatsnaam Walem in Wortegem (Oost-Vlaanderen), Waelhem in Houtave of Walem (Antwerpen).

Walen, Walens, Waelen, Waelens, Wallens, Walin, Walling, Wallin, Waeles, Wales, Waëles: 1. Vadersnaam Vleivorm van Germaanse walh-naam, zoals Walraven Woubrecht. Wal(l)o, Of=Wallens. 2. Zie ook De Waal, Wals(ch).

Walesche. Waalse vorm van Walsch.

Walet: 1. Vadersnaam. Romaans verkleinvorm van Germaans walh-naam, zoals Walbertus, of van Walther. 2.Variant van Vale t‘knecht’. 3. Plaatsnaam Walet in Herchies (Henegouwen).

Walewyns, Walewijns, Waalewijn: Vadersnaam. Voornaam Walewein uit de Brits-Keltische romans.

Walgeback. Plaatsnaam Walgenbach, Rijnland-Palts.

Walhain, Walhin: Plaatsnaam Walhain (Waals-Brabant).

Walheer, Waller, Vallers, Valler: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-hari 'vreemdeling-leger': Walharius, Walerius

Walhout: Plaatsnaam Walhout in Pittem (West-Vlaanderen).

Walis, Walisch, Wallis, Wallisch: 1. Plaatsnaam Wallis (Zwitserland). Vergelijk Duits Walliser. 2. Zie Wallace.

Walk. Vadersnaam. Oude voornaam Walko.

Walker, Walkers, Welcker, Welker, Walcarius, Walkiers, (de) Walckiers, Walchiers, Walkise, Wauquier, Wauquiers, Wauquiez, Waucquier, Waucqwier, Waquier, Wacquier, Wacquiez, Woukier, Woekier, Vauquier, Vaquier, Valckiers, Valcker, Valkiers, Valkies, Valkier, Vallekier, Gauquie, Gauquier, Gauquié, Gauquir, Gockier, Gaucher, Gauchez, Gauché, Gauchie, Gauchier, Gauchi, Gauchir, Gauchy. Vadersnaam uit een Nederlandse, verfranste (Picardisch) en terug vernederlandste vormen van het Germaanse walh-hari ‘Romaan-leger’: Walacharius, Wal(e)carius, Walkerus, Walharius.

Wall. Duitse familienaam. 1. Wal, ringmuur, stadsmuur. 2. Waal. 3. Vadersnaam. Verkort van Walther.

Wallace, Wallas, Wallisch, Walisch, Wallis, Walis: Volksnaam. Oudfrans Walais, Waleis: bewoner van Wales, Kelt.

Walleaux, Welleaux. Spelling voor Valleau, afleiding van Val; dal.

Wallaert, Wallard, Wallard, Wallacre, Vallaert, Vallart, Valaert, Valard: Afleiding van Van de Walle.

Walland: Plaatsnaam Walland in Adegem (Oost-Vlaanderen), Merkem (West-Vlaanderen), Ruiselede (West-Vlaanderen).

Walle, van; van de(r) Walle, van der Wal, ter Wal, van Wallen: Verspreide plaatsnaam Wal, ten/ter Walle ‘mote, kunstmatige heuvel’ (let op het citaat uit 1328). 1328 bona sua dicta de Walle que quondam fuerunt bona Johannis de Walle.

Wallenburg, (van): Plaatsnaam Wallenburg (Beieren). Ook huisnaam Wallenburg in Langbroek (Utrecht): 1377 Walenborch.

Wallecam, Wallecan, Wallican, Wellecam, Wellecan, Welkamp, Walenkamp, Wollecamp, Valecamps, Walquan. Naam uit de plaatsnaam Walencamp in Marcq-en-Baroeul (Nord), Walloncamp bij Quèvy (Henegouwen), 1201 Walluncamp, Wallekamp in Rekkem of Wallekant in Maarke-Kerkem (Oost-Vlaanderen).

Walleghem, (van) Wallegem, (van), van Waeleghem, van Wallighem, (van) Wolleghem. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wallegem in Bavikhove, Hulste.

Wallekens, Wellekens: 1. Vadersnaam. Vleivorm van een Germaanse walh-naam; zie Walens, Wallens. Of vleivorm van Germaanse voornaam Walter/Wouter. 2. Afleiding van Van de Walle.

Wallemans, Walman, Walmans, Wallman: 1. Afleiding van Van de Walle. 2. Brabantse en Limburgse afleiding van Walther. Vergelijk Wallekens, Wellemans.

Wallenborn. Plaatsnaam. Rijnland-Palts.

Wallenbourg. Plaatsnaam Wallenburg, Beieren.

Wallendael, van, van Wallendael, van Walendal, van Walendael. Familienaam uit de plaatsnaam Walledal in Herent (Vlaams-Brabant).

Wallendorf, Wallendorff. Plaatsnaam Wallendorf, Rijnland-Palts.

Wallens, Wallin, Walling, Warling, Warlin, Wollens, Wolles, Welling, Wellin, Wellens, Welens, Welles, Wels, Wals, Wils, Welsch, Welsing, Welts. 1.Vadersnaam, knuffelvorm van de Germaanse voornaam Walther/Wouter. Walterus. 2.Variant van Willens, zie bij Willekens. 3. Eventueel vleivorm van Germaanse walh-naam. Vergelijk Wallekens, Walen(s). Gualltherus is de Latijnse vorm van Walther.

Waller: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-hari ‘vreemdeling-leger’: Walharius, Walerius.

Wallerath. 1. Plaatsnaam Wallrath, Noordrijn-Westfalen. 2. Vadersnaam, zie Walraet.

Walles: Wallace, Wallas, Wallis, Walles. ‘bewoner van Wales’.

Wallet, Walley, Wallez, Walleze, Wallèze, Walet, Warlet, Warlez. 1. Vadersnaam uit een Germaanse walh-naam. 2. Variant van Valet. 3. Of naam uit de plaatsnaam Walet in Herchies of Wallez in Arc-Ainières (Henegouwen).

Walleyn, Wallyn, Wallijn. Familienaam uit het Franse Walin/Valin, een knuffelvorm van een Germaanse walh-naam.

Walliser. Afkomstig uit Wallis, Zwitserland.

Wallon, Wallond, Walon, Vallons, Vallon: 1. Vadersnaam. Romaanse verbogen vorm van de Germaanse voornaam Walo 'Waal, Romaan'. 2. Volksnaam Frans Wallon: Waal, Romaan.

Walmack, Wallemacq, Walmacq, Walmacque, Walmach, Walmagh, Walmag, Wailmacq: Middelnederlands walmac(ke): bos rijshout, takkenbos. Beroepsnaam.

Walop, Waerlop, Warlop. Beroepsbijnaam uit het Middelnederlandse walop: galop. Dit voor bode of loper.

Walpot, Walput, Waelput, Waelpot, Walpot, Walput: Middelnederlands waelpuyt, waelpoyt, wa(e)lpot ‘naam voor een maat voor bier of wijn’. Beroepsbijnaam.

Walput, Waelput. 1. Plaatsnaam Walpit in Ruiselede. Plaatsnaam Wa(a)lput in Oostakker is evenwel = Wolput. Vergelijk Willeput. Wal kan hypercorrect zijn voor Wol. 2. Zie Waelpot.

Walraet, Walraedt, Walraed, Walraert, Waelraet, Waelraedt, Waldraet, Welraeds: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-rêd 'Waal-raad': Walerat.

Walrand, Walrandt, Walrant, Wallerand, Wallerant, Wallerang, Waldrant, Waldron: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Walrave (vergelijk Bertram = Bertrand): Walerandus.

Walrave, Walraven, Walravens, Walraeves, Walraevens, Walrawens, Wallraf, Wallraff, Walraf, Walraff, Waldraff, Waldrabe, Waltraevens, Walgraeve, Walgrave, Walggrraeve, Walgraeve, Walgraef, Walgraffe, Walgraff: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-hrabn ‘Waal-raaf’.

Walrecht: Wellicht vervormd uit Walryck, Germaanse voornaam walh-rîk ‘Waal-machtig’:Walericus.

Walryck, Wallerick, Walry, Walrij, Walri: Vadersnaam. Germaanse voornaam walh-rîk 'Waal-machtig': Walhericus, Walericus.

Wals, Walsch, Walsh, Vais, Waals, Waels, Waeles, Wales: 1. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Walo. 2. Eventueel van De Walsche of afleiding van De Waal.

Walsche, de, Walsche, de, de Waelsche, (de) Wals, (de) Walsch, de Waeles, de Waels: Volksnaam De Waalse: de Waal, Fransman.

Walschaert, Walschaerts, Walschaers, Walscharts, Valschaerts. Afleiding van Walsch: Waals. Zie De Walsche.

Walscheid, Walscheidt, Walsheid: Plaatsnaam Wahlscheid (Noordrijn-Westfalen).

Walschot, Walschots, Waalschot, Walescotte, Welschot. Familienaam uit de plaatsnaam Waalscho(o)t in de Belgische Kempen (juiste plaats nog onbekend) en onder andere bij Beugen in Nederland.

Walsdorff. Plaatsnaam Waldsdorf, Beieren, Rijnland-Palts.

Walsmann. Volksnaam; de Wale, Waal, Walsche.

Walsum, van: Plaatsnaam Welsum in Dalfsen en Olst, Overijssel.

Waltaire, Wahaltaire: Vadersnaam. Waalse uitspraak van de Germaanse voornaam Walther.

Walter, Walters, Walther: Vadersnaam. Duitse vorm van de Germaanse voornaam wald-hari ‘heerser-leger’. Zie Wouters.

Walterscheid. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Walterus, Waltery, Walthery, Waltérus, Walthérus, Waltéry: Vadersnaam. Latinisering van de Germ.aanse voornaam Wouter.

Walthuis: Aanpassing van Duits Waldhaus. Of Oost-Nederlands Woldhuis, Wolthuis ‘woudhuis’. Plaatsnaam in Raalte, Overijssel.

Walthoff. Erg verspreide Duitse plaatsnaam Waldhof.

Wälti, Walthie, Waltin: Vadersnaam. Duits Wälti, Walti, van de voornaam Walther.

Waltmans, Waltman: Afleiding van voornaam Walter of Duits Waldmann ‘bosbewoner’.

Waltniel, Waltenier. Familienaam uit de plaatsnaam Waldniel in Schwalmtal (Noordrijn-Westfalen).

Waltos: Wellicht door dialectische uitspraak van Walthuis.

Waltregny. Waarschijnlijk van Wattignies.

Waltz, Wolz, Walzel, Walz, Welche, Welch, Welzel: Duitse vadersnaam van de voornaam Walther.

Waltzing. Plaatsnaam in Bonnert, Luxemburg.

Walus. Nederduitse plaatsnaam Walhûs. Vergelijk Walhaus (Rijnland-Palts), Wallhausen (Rijnland-Palts).

Walvisch, Walwis, Welvis: Huisnaam: De Walvis. Vergelijk Duits Walfisch.

Walzer. Beroepsnaam van de Walzenmiiller: pletter, walser. 2. Misschien hypercorrect voor Walter.

Wambach, Wampach, Wambacq, Wamback: 1. Plaatsnaam Wambach in Wurselen (Noordrijn-Westfalen). 2. Plaatsnaam Wampach. 3. Plaatsnaam Wambeek (Vlaams-Brabant). Zie ook Wambeek.

Wambeek (van), (van) Wambeke, van Waenbeke, Waembeke, (van) Wambecke, Wambecq, Wambacq, Wamback, Vamwambeke. Familienaam uit de plaatsnaam Wambeek (Vlaams-Brabant), de plaats Wambeek (Steenokkerzeel), Wambeke (Oost-Vlaanderen), Wambecque (Pas-de-Calais) en Wambeke in Dottenijs, Wervik en Wijtschate (West-Vlaanderen). Zie ook Wambach.

Wamberghe, Wambergue. Romaanse spelling voor Van (den) Bergee. Naar woonplaats of plaats van afkomst.

Wamberchies, Wambersie, Wambersy, Dewambrechies, Dewambersie, Dewambersi, Vamberchies, Vanbercie, Vanbercy, Vanbergie, Vanbersie, Vanbersy, Vanberzy: Plaatsnaam Wambrechies (Nord).

Wamberghe, Wambergue: Romaanse spellingvoor Van (den) Berge.

Wambrouck. 1. Zie Van (den) Broek(e). 2. Plaatsnaam Wambrouck in Montignies-sur-Sambre (Henegouwen).

Wambsgans, Wambsganse. Bijnaam voor iemand die heupwiegend, waggelend als een gans loopt.

Wamelen, van. Plaatsnaam Wamel, Gelderland.

Wamme, van. Plaatsnaam Wasmes, Henegouwen. Zie Dewasmes.

Wamelink: Plaatsnaam in Winterswijk (Gelderland): 1356 Wamboldinch, Wamelinck.

Wammes, Wams: 1. Middenenderlands wambeis, wammes: hemdrok, kledingstuk. Bijnaam. 2. Zie ook Dewasmes.

Wamink: Vadersnaam. Waning, van Wanin, vleivorm van Germaanse voornaam Wano. Of uit Walmink vleivorm van Germaanse voornaam Walmar?

Wamper, Wampers. Vadersnam. Germaanse voornaam wan-berht: Wambert.

Wancamp. Waalse spelling voor Van Camp.

Wanckel, de, Wanckele, de, de Wankele, de Wancker. Beroepsbijnaam voor iemand die 'wankel' van karakter is of iemand die 'wankelend' loopt.

Wancour. Familienaam uit de plaatsnaam Wancourt (Pas-de-Calais).

Wanctin, Wanquitin. Afleiding van Wanquet.

Wandel, Wandels, Wandelst, Wendel, Wendels, Wendelen, Wendeln, Windelen, Windels, Wuyndels, Wyndels, Wingel, Wingels, Vindels, Vendels, Eyndels, Heyndels, Heijndels. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Wandil: volksnaam van de Vandalen/Wandalen. 2. Bijnaam voor een dolend, veranderlijk persoon. 3. Zie ook bij Wandelaer(e) (de).

Wandel, de, Wandele, de: 1. Bijnaam ‘veranderlijk van karakter, onbetrouwbaar’. 2. Moedersnaam. Wandel met lidwoord door volksetymologie.

Wandelaer, Wandelaere, (de), de Wandeleer, de Wandeler, de Waandeleer, de Wandeleir, Wandelaire, Wendeler. Naam uit werkwoord "wandelen": heen en weer gaan, rondzwerven, veranderen. Bijnaam voor iemand die veel weg is of voor een veranderlijk/wispelturig iemand.

Wandelen, van. Plaatsnaam Wandre, Luik, negende eeuw Wandala.

Wandelseck. Duits-Slavische vadersnaam Wanderschek, Wondraschek, afleiding van Andréas; vergelijk Tsjechisch Andrysek, Ondrâsek.

Wander, de Wandre, Waanders, Wanders, Wender, Wenders: 1. Variant van De Wandel. 2. Zie Wanner. 3. Germaanse voornaam Wander, van Wern(d)er, 4. Duits Wanderer.

Wanderer: Duits Wanderer ‘trekker, zwerver, wandelaar’. Vergelijk (de) Wandelaer(e), de Wandele(e)r.

Wanderpepen. Verfranst van Van der Pijpen.

Wanders, Waanders: 1. Variant van Wandel of Wanderer. 2. Zie Wanner. 3. Germaanse voornaam Wander, van Wern(d)er.

Wanderscheid, Wanderstheid: Familienaam van plaatsnaam Manderscheid (Rijnland-Palts)?

Wane, Woien: Plaatsnaam Wanne (Luik).

Wanet, Wannet, Wannez: Vadersnaam. Romaanse afleiding van Germaanse voornaam Wano.

Wang, Wangen. Bijnaam naar de opvallende wang(en). Vergelijk Backe, Hals, Nese, Cheek.

Wanger, Wangen: Beroepsnaam. Opperduitse vorm van Wagner: wagenmaker.

Wangermez, Wangermée, Wangermey, Vangermez, Vangermee, Wongermez, Worgermez, Vangermeersch, Vangermersch: Plaatsnaam Wangermez in Anvaing (Henegouwen).

Wanghe, van, van Wangh, van Wang, van der Wangen. Familienaam uit de plaatsnaam Wange (Vlaams-Brabant).

Waniart, Wanya: 1. Afleiding van Oudfrans gaignier, Picardisch wagnier: boeren, aan landbouw doen. Beroepsnaam van de landbouwer, zoals Wagneur. 2. Oudfrans gaignart, Picardisch waignart: rover, dief.

Wanin, Wannin, Wannijn, Wanneyn, Wannyn, Wanyn. Vadersnaam, knuffelvorm van de voornaam Wano (betekenis ?).

Waning, van. Plaatsnaam Wanink onder meer in Ambt-Delden (Overijssel).

Wanjon, Wajon: Spelling voor Picardisch Wagnon, Waignon, afleiding van Picardisch Wagneur, Frans Gagneur ‘landbouwer’.

Wanken, Wankene. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Wano. Wanchin. De Duitse familienaam Wan(c)ke is een korte vorm van de Slavische voornaam Wenzel.

Wanlin. Plaatsnaam Wanlin, Limburg.

Wannee, Wannée: Spelling voor Frans Wan(n)et. Vadersnaam. Verkleinvorm op –et van de Germaanse voornaam Wano.

Wannemaeker, de, de Wannemacker, Wanmaker, Wannenmacher, Wenmaekers, Wenmakers, Wenmacker, Wenmackers, Wenmeekers, Wenmeckers, Wenmekers, Wennmacher. Beroepsnaam voor de wannenmaker. Een wan heeft diverse betekenissen. Zie in een woordenboek.

Wanner, Wanners, Wander, de Wandre, Waanders, Wanders, Wenner, Wender, Wenders: Beroepsnaam van de wanner, die koren want of de wannenmaker.

Wannepain, Empain, Empein, Ampin: Oudpicardisch wagne pain, Frans gagne pain: broodwinner. Vergelijk Gagnepain.

Wanninkhof. Plaatsnaam in Hove, Antwerpen.

Wanquet, Wanket, Wancket, Wancquet: Variant met n-epenthesis van Waquet.

Wanrooij, van, (van) Wanrooy: 1. Plaatsnaam Wanroij (Noord-Brabant). 2. Plaatsnaam Waanrode (Vlaams-Brabant) van van Waenroy.

Wans, Wensch. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Wanzo/Wano. 2. Familienaam uit de plaatsnaam Wanze (Luik).

Wansart, Wansar, Wansard, Wansaert. 1. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Wanzo. 2. Plaatsnaam Wansart in Grand-Rosière (Waals-Brabant).

Wanschoor. Variant van de Schoor.

Wansele, van: Plaatsnaam Wanzele (Oost-Vlaanderen).

Wansink: Plaatsnaam (Overijssel, Gelderland) van Warnsink, Wernsing, van de voornaam Werenzo.

Wansleeben. Verspreide Duitse plaatsnaam Wansleben.

Wanson. Vadersnaam. Verbogen vorm van de Germaanse voornaam Wanso of afleiding op -eçon van Wano.

Wanst: Met paragogische t van Wans. Vadersnaam, van Germaanse voornaam Wanzo, van Wano.

Want, (de), Wante, Wan, Wand, Waents, Wanten, Wantens: Nederlands want, van Waalse-Picardisch want, Frans gant ‘handschoen’. Beroepsbijnaam van de handschoenmaker. Vergelijk Frans Gant, Duits Handschuh.

Want, van der: Plaatsnaam Want ‘omheining van landerijen, schutting’.

Wante. Familienaam uit want: handschoen. Beroepsnaam voor de maker van.

Wanter. Beroepsnaam van de maker van wanten, handschoenen.

Wantz. Germaanse voornaam Wanzo.

Wanyberg. Verhaspeling van Waaiberg. Of van Van den Berg?

Wanzelle, (van) Wanzeele, (van), (van) Wanseele, van Wanzelle, Wanzel: Plaatsnaam Wanzele (Oost-Vlaanderen).

Wanzoul. Plaatsnaam in Vinalmont, Luik.

Waonry. Plaatsnaam in Queue-du-Bois (Luik).

Wapenaar, Wapenaert, de Waepenaere, Waepenaert: De gewapende.

Wapenmaker, de. Beroepsnaam van de wapenmaker, vervaardiger van wapenen en wapens.

Wappers. Middelnederlands wapper: stok met leren riem, leren riem met loden bal, knots. Bijnaam of beroepsnaam.

Warberg. Plaatsnaam, Beieren.

Warchal. Variant van Marchai, met w/m-wisseling?

Warbout: Vadersnaam. Germaanse voornaam warô-balth‘hoede-moedig’: Uuarbald. Wareman, Warman: Vadersnaam. Germaanse voornaam warô-man ‘hoede-man’: Waramannus.

Warck, Warcq: Plaatsnaam Warcq (Ardeche, Meuse).

Warcken, Warken, Warkens, Werkers: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse warin-naam, zoals Werquin. Maar vanwege de Duitse herkomst (Duren) zal de naam oorspronkelijk wellicht Warnken/Warnkes geweest zijn (Duitse familienaam Warneke, Werneke), in Mtr. aangepast als Warkens.

Ward, Warden, Werden, Werdens: Vadersnaam. Korte vorm en vleivorm van Germaanse voornaam op -ward, zoals Edward.

Wardenbach. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Wareghem, van, Warenghem, Warenghien, Waringhem, Waringhien: 1. Plaatsnaam Waregem (West-Vlaanderen). 2. Plaatsnaam Waringhem (Pas-de-Calais).

Warenburgh, van de: Plaatsnaam Waardenburg in Neerijnen (Gelderland)? Of zoals Waerenborg(h) van plaatsnaam Warembourg in Ouve-Wirquin (Pas-de-Calais, Oost-Vlaanderen).

Wareman. Vadersnaam uit de voornaam Wero.

Warendorp, van: Plaatsnaam Warendorf (Noordrijn-Westfalen).

Warez, Varet, Varé, Worré: 1. Zie De Varez. 2. Zie Garet.

Warginaire, Wariginaire: Waalse verhaspeling van Waegenaire (Wagenaar) met r-epenthesis.

Warhem. 1. Plaatsnaam Waremme, Nederlands Borgworm (Luik). 2. Zie Van Warrem.

Warin, Waryn, Warein, Warreyn, Warren, Warrens, Warens, Varin, Waring, Warring, Warrinck, Warrink, Weerens, Weeren, Wehrens,

Werrens, Werres, Wariens: Vadersnaam. Vleivorm van een Germaanse war (hoeder)-naam: Waro, Warmundus.

Warinet, Warnet, Warné, Warnez, WarnesWarne, Werné, Wèné, Wené, Winné: Vadersnaam. Afleiding van Warin.

Warland, Warlant, Werland: Vadersnaam. 1. Germaanse voornaam war-land 'hoede-land': War(i)landus. 2. Metathesis van Wal(e)rand.

Warlus, Warolus: Plaatsnaam Warlus (Pas-de-Calais, Somme).

Warman. Vadersnaam. Germaanse voornaam war-man 'hoede-man': Waramannus.

Warmelinck. Vadersnam. Afleiding van Germaanse voornaam Warmilo, afleiding van Warin-naam.

Warmenhoven: Plaatsnaam, vergelijk Warmhof in Maldegem (Oost-Vlaanderen).

Warmerdam: Plaatsnaam Warmerdam, van Warmonderdam tussen Warmond (Zuid-Holland) en Sassenheim (Zuid-Holland).

Warmoes, Wermos, Wermoes, Waeremoes, Waermoes, Warmuz: Middelnederlands warmoes: groente, moeskruid. Beroepsnaam voor de warmoesman of warmoezenier, de groenteboer.

Warmoeskerke, Warmoeskerken: Volks etymologische vervorming van de plaatsnaam Wermelskirchen(Noordrijn-Westfalen).

Warmon, Warmont. Vadersnaam. Germaanse voornaam war-mund 'hoede-bescherming'. 2. Plaatsnaam Warmond (Zuid-Holland).

Warnan, Warnants, Warnant, Warnand, Warnent: Spelling voor Frans Warnant, Warnand. 1. Plaatsnaam Warnant (Provincie Luik, Namen). 2. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Werner, Warnier.

Warnau, Warnauts, Wornoo: Vadersnaam. Germaanse voornaam warin-wald 'Warnen-heerser': Warnaldus.

Warnderink: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Warner, Werner.

Warneke, Warneck, Warnecke, Warnock: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse warin-naam, zoals Werner.

Warnier, Warnie, Warniers, Warniez, Warmy, Warnij, Wargnier, Wargnie, Wargniez, Wargnez, Waerniers, Waernier, Werniers, Werny, Warrinnier, Warrinier, Warriner, Wardenier, Varnier, Walnier, Warlier, Woirlier. 1. Beroepsnaam uit het Oudfranse warrenier: opzichter van de warande, het jachtterrein, boswachter. 2. Zie ook Werner.

Warning, Warnink, Werning: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse warin-naam, zoals Warinher.

Warnon, Warnot, Warnotte, Warnots, Warlotte, Warlot: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse warin-naam, zoals Werner.

Warocquet, Waroquet, Warké: Afleiding van Oudfrans waroqueau: grote stok, staaf, hefboom; werpspies, pijl. Beroepsnaam. Of bijnaam naar de gedrongen gestalte.

Waroquier, Waroquiers, Waroquies, Waroquiez, Warocquier, Waraquier, Varoquier, Waroqquier, Warroquiers, Waroquit, Warloquier, Warlocquie: Beroepsnaam. Maker van warokes; zie Warocquet.

Warot, Warrot, Warron: Vadersnaam. Romaanse afleiding van Waro of een andere Germaanse War-naam.

Waroux, Varoux:. Plaatsnaam. Zie De Waroux. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam war-wulf 'hoede-wolf: Warulfus, of wer-wulf'man-wolf, dat is weerwolf, Frans (loup) garou.

Warrant, Warran, Warrand, Warant, Warans: Oudfrans garant, Picardisch warant: waarborg, borg, garant.

Warrem, van, Warhem, van Werrem. 1. Plaatsnaam Warrem, Warhem (Frans-Vlaanderen). 2. Plaatsnaam in Maldegem (Oost-Vlaanderen).

Warrier, Warriez, Dewarier, Warrie, Warie, Wari, Wary, Waerie, Waeri, Waeris: 1. Vadersnaam Warier, Romaanse vorm van Germaanse voornaam war-hari 'hoede-leger': Warherus, 2. Voor de vormen op -y/-i(e) eventueel plaatsnaam Wary in Crepy (Aisne).

Warrimont, (de), Warnimont, Wernimont, Warlimont, Warlomont, Warlaumont: Plaatsnaam Warrimont in Charneux (Luik). Let op de dissimilatie ri en rn.

Warsage. Plaatsnaam, Luxemburg, Nederlands Weerst.

Warson. Vadersnaam. Waalse vleivorm op -eçon van Germaanse war- naam.

Wart, Warte. 1. Beroepsnaam. Oudfrans garde, Picardisch warde: wachter, waker. 2. Zie Delwarde. 3. Verspreide Duitse plaatsnaam Wart: wacht. Vergelijk Von der Warth.

Wartelle, Wartel: Variant van Watel(le) met r-epenthesis.

Wartena: Plaatsnaam Wartena in Boarnsterhim (Friesland).

Warth, von der. Verspreide plaatsnaam Wart(h): wacht, uitkijkpost. Vergelijk Van der Waerden.

Warthold. Variant van Germaanse voornaam Barthold, met wisseling bilabialen b/w.

Wartmann. Vadersnaam. Germaanse voornaam ward-man 'bewaarder-man': Wartmannus, Wartman.

Warwick. Plaatsnaam (Warwickshire, Cumberland).

Warzée, (de), Warzée, Warsée: Plaatsnaam Warzée (Luik).

Was, Wasch: 1. Misschien aanpassing van Waalse plaatsnaam Wache ‘moeras’. 2. De Thoolse familie Was zou van Schotse oorsprong zijn. Misschien van Wace, Wase, Wass, wat op Germaans Wadzo, Wazzo terug kan gaan.

Was, Wass. Beroepsnaam van de wasmaker, washandelaar.

Wasen, Waasen, Wassenne, Wassen: Vadersnaam van Germaanse voornaam Waso of Wazo.

Wasilewski, Wasillewski, Wasylewski: Vadersnaam. Slavische afleiding van Griekse heiligennaam Basilius.

Waslander. Naam voor iemand afkomstig uit het Waasland. (Oost-Vlaanderen).

Waslet, Vaslet, Vasselet, Vasselai: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Wazo; vergelijk Wasselin.

Wasmuth, Wachsmuth, Wachsmund: Vadersnaam. Vooral Nederduitse voornaam Wasmut.

Wassel, Wasel, Waselle, Wazelles, Wazelle: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornam Wa(d)so, bijvoorbeeld Wazili, Wezilo. Vergelijk Wasselin.

Wasschebalie. Geïsoleerde naam die uitsluitend voorkomt in en rond het Nederlandse Meppel/Staphorst. Hij is mogelijk een vadersnaam (uit zoiets als Wasbald) afkomstig uit het Tsjechische vasil (koning) of uit het Germaans waso + het Germaanse bald. De hakselmolen van de tijd heeft deze familie wellicht via of vanuit Slavisch gebied naar Nederland gestuurd, waar hij nogmaals fonetisch geschreven werd met bovenstaand resultaat.

Wassenberg, Wassenbergh (van), van Wassenberge, Wassenburg. Familienaam uit de plaatsnaam Wassenberg in Temse (Oost-Vlaanderen). Of uit de plaatsnaam Wassenberg (Noordrijn-Westfalen).

Wasselin, Woisselin, Vaslin, Wasselynck, Wasselyn, Waselinck, Waeselynck, Waselynck: 1. Vadersnaam. Vleivorm op -lin van een -so-afleiding van Germaanse Wad-naam (Wazo): Wacelinus, Wascelin. 2. De familienaam kan In Noord Frankrijk een variant zijn van Wastelin. Zie Wastelain.

Wassen, Wassein, Wassink: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Was, Wazo.

Wassenaer, van Wassenaar, Wasnair, Wasnaire: Plaatsnaam Wassenaar (Zuid-Holland).

Wassenberg, (van), Wassenberghe, (van), van Wassenberge: 1. Plaatsnaam in Temse (Oost-Vlaanderen). 2. Plaatsnaam Wassenberg (Noordrijn-Westfalen).

Wassenhove (van), Wassenhoven, (van), van Vassenove: Plaatsnaam Wassenhoven in Grotenberge (Oost-Vlaanderen).

Wasser, Wassers: Duitse plaatsnaam Wasser ‘water(loop)’.

Wasserman, Wassermann, Waserman: Beroepsnaam. Middenhoogduits Wasserman: waterdrager.

Wassin, Wassing, Wassink, Wasyng. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Was, Wazo.

Wasson, Woisson: Vadersnaam. 1. Warson met assimilatie rs/ss.2, Romaanse verbogen vorm van Germaanse voornaam Wazo, Waszo, Vasso.

Wastable, Watebled, Watteblée, Wateblee, Watteblé, Wattebled, Watteble, Watblée, Watblé, Watbled, Waterblee, Waterble, Waterblye, Waterbly, Wadbled, Wadble, Vadeblé: Picardisch waste blé, Frans gâte blé. Bijnaam voor een molenaar of bakker die het graan verspilt.

Wasteel, Wasteels, Wastiel, Wastiels, Watseels, Watzeels, Watzeel, Watzeils, Westeels, Westeel, Westel, Wastels, Vasteels, Vastels, Wasteau, Wastenéau, Wasteniau, Wasteniaux, Vastiau, Watteel, Wattel, Watelle, Watelle, Watel, Wartelle, Wartel, Watteau, Watteaux, Wateau, Wateaux, Watiau, Watiaux, Wattieaux, Wauthia, Watteeuw, Wateeuw, Watteeux, Watteeu. 1. Familienaam uit het Oudfranse gastel, het Picardisch-Franse wastel Frans gâteau: koek. Beroepsbijnaam van de koekenbakker. 2. In de 12de eeuw komt in Atrecht de Latijnse vorm vastans aquatn voor, dat is gâte l'eau of kwistwater (vergelijk Quisquater). Wasteau zou dan waste eau kunnen zijn.

Wastelain, Wastelin, Wasterlin, Wasterlain, Wettlin, Wattelainne, Wattelaine: 1. Afleiding van Oudfrans wastel. Zie Wasteel(s). 2. Zie Westerling.

Wateghem, van, van Wattegem, van Watteghem: Plaatsnaam Ter Wadden in Voorschoten (Zuid-Holland) eerder Watdinchem. Maar vermoedelijk plaatsnaam in streek van Tienen.

Water, van de; (van) de Waeter, van den Waetter, van de Waetere, van de Watere, van de Wauter, van de Waeterren, van de Waeter, van der Water, Wandewaeter: Verspreide plaatsnaam Water.

Waterhölter. Afleiding van plaatsnaam Waterholt: nat bosje, struikgewas.

Waterinckx, Watrinckx, Waeterinckx: Vadersnaam van germaanse voornaam Wouter (vergelijk Woltering); reïnterpretatie door dialect uitspraak en associatie met water. Vergelijk ook Wauterickx.

Watering, van de: Erg frequente plaatsnaam Watering. Ook Wateringen (Zuid-Holland).

Waterkeyn, Waterkeijn: Aanpassing van Watrequin, Wautrequin, Picardisch pendant van Wouterkin, afleiding van Wouter. Vadersnaam.

Waterland. Plaatsnaam (Oost-Vlaanderen, Zuid-Holland) en in Gottem (Oost-Vlaanderen), Houtave, Oostkerke, Tielt (West-Vlaanderen), IJzendijke (Zeeland).

Waterlander. Afleiding van plaatsnaam Waterland.

Waterloo, Waterloos, Watterloo, Watterlos, Watterlot, Waterlot, Waeterloos, Waeterloss, Waerterloot, Wattrelos, Watrelos, Watrelot, Auterlot: 1. Plaatsnaam Waterloo (Vlaams-Brabant), Wattrelos (Nord), Waterloos in Ophasselt, St.-Lievens-Houtem (Oost-Vlaanderen), Neeroeteren (Belgisch-Limburg). 2. Sommige vormen van Watrelot, afleiding op -lot van de voornaam Watier = Wouter.

Waterloo, van. Plaatsnaam, Waals-Brabant.

Watermael. Plaatsnaam Watermaal.

Watermans, Waterman, Waetermans, Watterman: 1. Afleiding van van de water. 2. Beroepsnaam van een waterdrager.

Watermeulen, van, Watermolen, van Waetermeulen, Verwaetermeulen: Plaatsnaam Watermeulen; Watermolen, bijvoorbeeld in Westerbork (Drenthe).

Watermulder. Beroepsnaam van de mulder, eigenaar van een watermolen.

Waterplas. Familienaam uit de plaatsnaam Waterplas: waterpoel. Plaats van ontstaan helaas onbekend.

Waterreus. Nederlandse familienaam, wellicht Waterhuis.

Waters, Watter, Watters. Vadersnaam. Spelling voor dialect uitspraak van Wouters.

Waterschoot, (van), van Waeterschoodt, Waeterschoot: Plaatsnaam Waterschoot in Belsele en Eksaarde (Oost-Vlaanderen).

Waterval, Wasserfall. Naam uit de gelijknamige plaatsnaam op diverse plaatsen in België en Nederland (vooral omgeving Limburg). Maar ook in Zuid-Afrika en als Wasserfall in Duitsland.

Wathar, Wathard, Wata, Watar, Watard, Wataal, (de) Water. Vadersnaam uit Watier, dit weer uit Wautier. Zie daar.

Wathieu, Wathieux. Vadersnaam. Variant van de voornaam Wathier.

Wathion, Wathiong, Wationg, Wauthion, Haution, Votion: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Wa(u)tier.

Wathon, Waton, Watong. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Watier.

Wathoul, Wathour, Wastoul, Wasoul: Vadersnaam. Picardische Waalse vorm van Germaanse voornaam wald-wulf ' heerser-wolf: Waldolf. Achteraf als vleivorm van Wouter/Watier opgevat. Wastoul is hypercorrect.

Watillion, Watillon. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Wa(u)tier.

Watjou. Ongetwijfeld spelling voor Watiau.

Watremez, Wattremet: Samenstelling met Wautier?

Wats, Watts: Vadersnaam. Afleiding en korte vorm van de voornaam Walter.

Watrinet. Vadersnaam. Afleiding van Watrin.

Watripont, (de), (de) Wattripont, Oewadripont: Pllaatsnaam Wattripont (Henegouwen).

Watriquant, Watrigant, Vatriquant, Watticant, Wattecant, Watcant, Wattecamps, Wattecamp, Woittequand, Wetekam: Waarschijnlijk aanpassing van plaatsnaam watergang: waterloop. Vaak ook Watergant, Wattergand gespeld.

Watseels, Watzeel, Watzeels, Watzeils. Metathesis van Wasteels.

Watson. Engelse vadersnaam. Zoon van Wat of Watt, van de voornaam Walter.

Wattel: Picardisch wastel, Oudfrans gastel, Frans gâteau ‘koek’. Vergelijk Watteau/Gâteau. Beroepsnaam van de koekenbakker.

Wattelar, Vadersnaam. Afleiding van Watier? Of variant van Waeteraere?

Wattez, Watthée, Watthé, Watthez, Watté, Watte, Watthe, Watthee. Vadersnaam uit Wa(u)tier = Wouter, zie bij Walter.

Wattin, Watin, Wattijn, Wattyn, Atyn, Wettens, Wetten, (de) Wettinck: 1. Vadersnaam. Vleivorm van Wouter, waarschijnlijk van Picardisch Watier. 2. Zie Van de Wattyne.

Wattenberg, Wattenbergh, Wattenberghe. Plaatsnaam Wattenberg (Rijnland-Plats, Beieren). Evtentueel de Wattenberg in Watten (Frans-Vlaanderen).

Wattergnauax, Wattergnaux, Watterniaux, Wattergniaux, Waternaux: Vadersnaam Watrinel, afleiding van Watrin. Vergelijk Watrinet.

Wattez, Watthé, Watthe, Wattez, Watté, Watte, Watthee, Watthe. Vadersnaam. Afleiding van Wa(u)tier = Wouter.

Wattignies, Watteny, Wattenij: Plaatsnaam Wattignies (Nord), Wattigny (Oise).

Wattingen, van: Plaatsnaam Wettingen (Baden-Württemberg)?Wattum, van: Plaatsnaam (Bocht van) Watum bij Spijk (Bierum, Groningen).

Wattré. Vadersnaam. Afleiding van Watier.

Wattron. Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Wa(u)tier.

Wattyne, van de, van de Wattijne, van de Wattine, de Watteyne, Dewattines, Dewattine, Dewatines, Dewatine, Dewattinnes, Dewattinne, Deswattines, Devoitinne, Wattinne, Watine, Watin, Watteyne, Watteyn, Watteijne, Wattyn, Wattijn, Wattin, Wastyn, Wastijn, Wastyne, Westyn, Westijn: Plaatsnaam. Oudfrans watine, guastine, een contaminatie van de Oudnederlandse vorm van woestijn en Latijn vastus 'eenzaam, verlaten', Oudfrans wast 'woest, onbebouwd'. Verspreide plaatsnaam Wastine: woeste, onbebouwde grond.

Waucquez, Wauquez, Waquet, Wacquet, Waquez, Woké: Vadersnaam. Afleiding van Wauquier.

Wauben. Moedersnaam. Vleivorm van Germaanse voornaam Wouburg. Zie Waelburg(h)s. Of hypercorrect voor Waeben?

Waudry, Vaudry, Vodderie, Watry: Vadersnaam. Picardische vorm van Germaanse voornaam wald-rîk 'heerser-machtig': Waldricus.

Waulsort, Wausort, Vaussort, Vausort, Vassort, Vassor, Haussort: Plaatsnaam Waulsort (Namen).

Wauman, Waumans: Afleiding van van der Woude, van Wouwe.

Wauquaire. Vadersnaam. Oostenrijkse variant van Wauquier.

Wautelet, Wauthelet, Wauthelê, Wauthele, Wauthlé, Wauthle, Wautlet, Wautlé, Woutlé, Wantelez, Wantellet, Wantelet, Wanttellet, Outtelet, Outelet, Auttelet, Autelet, Wathlet, Watlet, Wathelet, Watlet, Watteleft, Wattelé, Wattlet, Woithelet, Watlot, Vatlet, Vaudelet, Wodelet: 1. Vadersnaam. Afleiding op -let (-lot) van Wa(u)tier. 2. De vormen met Wat- kunnen ook afleiding zijn van Picardisch wastel: koek. Vergelijk Wasteels, Watteau.

Wautelingen, van. Plaatsnaam Wouteringen, Frans Otrange (Luxemburg).

Wauterickx, Wautrecht, Wauterecht, Wautrecq: Vadersnaam. Germaanse voornaam wald-rîk 'heerser-machtig'. Vergelijk Waudry, Duits Waltricher. Zie ook Waterinckx.

Wautier, Wautié, Wautie, Wautiez, Wauthier, Wauthiez, Wottier, Watier, Watiez, Wattier, Wattié, Wattiez, Watthy, Wathy,Waty, Wattij, Wauthy, Wauty, Wauthij, Woutie, De Wautier, Vuattier, Vaultier, Vauthier, Vautier, Vatier: Vadersnaam. Picardisch-Waalse vorm van de Germaanse voornaam Wouter, zie bij Walter.

Wautot, Wauthoz, Hautot: Vadersnaam. Afleiding van Wautier.

Wautraets, Wauteraerts: Vadersnaam. Germaanse voornaam wald-rêd 'heerser-raad': Waldradus.

Wautrequin. Vadersnaam. Picardische vorm van Wouterkin, afleiding van Wouter.

Wautriche, Watrice, Watris, Watrisse: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Wa(u)thier.

Wautrin, Wautrain, Watrin, Watrain, Watrein, Watroin, Wattrain, Waltrin, Wantrin, Hautrin, Woitrain, Woitrin, Wétrain: Vadersnaam. Vleivorm van Wa(u)tier.

Waveren, van: Plaatsnaam Waver in Onder-Amstel (Noord-Holland).

Waverijn: Plaatsnaam Wavrin (Nord).

Wavreil, Wavreille, Wavrelle, Wavrielle: Plaatsnaam Wavreille (Namen).

Waxweiller, Waxweiler. Plaatsnaam Waxweiler, Rijnland-Palts.

Wayaffe, Woyaffe, Woyave: Bijnaam. Waals (Namen) vayauve, van Frans vaillable: flink, moedig.

Waysblatt. Joods-Duitse familienaam Weissblatt.

Weckx, Wekx. 1. Zie (de) Week. 2. Afleiding van Wegge. 3. Vadersnaam. Afleiding van Wicke, Wyck.

Webb, Webbe, Webber, Webbers. Engelse beroepsnaam van de wever?

Webbekom, van. Plaatsnaam, Vlaams-Brabant.

Weber, Webers, Webbers, Webber, Wébert, Wéber, Weberg, Veber, Waeber, Swevers (zoon van de wever) : Duitse beroepsnaam Weber ‘wever’.

Weberman. Beroepsnaam. Afleiding van Weber; wever.

Webster. Engelse beroepsnaam. Oudengels webbestre: weefster, wever.

Wechel, te: Plaatsnaam Wechele, ’t Wechel in Diepenveen, Overijssel: 1379-82 tgoet to Wechele.

Wechsler, Wechscler, Wechzeler, Weckseler, Weksler, Weccel, (de) Vexler: Duitse beroepsnaam van de geldwisselaar. Vergelijk Wisseler.

Wechselberg, Wechselberger, Wechenberger: Plaatsnaam Wechselberg (Beieren).

Wechgelaar: Achterhoekse familienaam. 1. Afleiding van plaatsnaam Wechel. 2. Variant van Wiggelaar. Middelnederlands wichelare ‘waarzegger, voorspeller’.

Wechelmans, Van Wechelen. Naam uit de plaatsnaam Wechele (=Wechelderzande - Antwerpen).

Weck (de), (de) Week, Week, Weeks, Weekx, Weecq, Weckx, Wekx. 1. Naam uit het Middelnederlandse wecke: wachter, waker. Beroepsnaam. 2. Of uit het Middelnederlandse weec(k), weic, wek: week, zacht, zwak. Bijnaam.

Weckbecker. Beroepsnaam: bakker van weggen, wigvormig brood. Zie Wegge.

Wecker, Weckering. Weckering: Vadersnaam. Oude Germaanse voornaam Wacker.

Wecker, Weckers, Weeckers, Weekers. Beroepsnaam uit het Middelnederlandse wecker, weker: waker.

Weckesser. Bijnaam voor de eter van Duits Wecken: wegge, wigvormig brood. Vergelijk Wegge.

Weckmann, Weckman, Weckmans, Weekmans, Weeckmans: Beroepsnaam van de weggenbakker, bakker van wigvormig, langwerpig brood. Duits Wecken. Vergelijk Weckesser.

Weckx, Wekx. 1. Zie bij Weck (de). 2. Of variant van Wegge. Zie daar. 3. Mogelijk ook een variant van Wicke. Zie bij Wicke.

Weda, Weeda: Plaatsnaam Wehda in Kuinre, Overijssel.

Wedekind, Wittekind: Vadersnaam. Germaanse voornaam Widukind. Germaans widu ‘hout, boom’ (vergelijk Duits Weide ‘wilg’).

Weddingen, van. Plaatsnaam Weddingen in Borgloon, Limburg.

Weder, de, de Weer, Weers, Sweers: Bijnaam naar de diernaam weder, weer: ram, hamel. Vergelijk De Ram.

Wederholt. Vadersnaam. Oude voornaam Widerolt 'weerspannige tegenstrever': Wideraldus, Duits ook Wiederhold, Wetterhold.

Weduwe, van de, der, Weduwen, van de, der. Kind van een weduwe.

Wee, de: Lees Dewee = Dewez, Duwez. Plaatsnaam Wez, Frans Gué ‘wad, doorwaadbare plaats’

Wee, van de(der), van der Vee, van der Weeden, van de Weide, van der Weide, van der Weiden, van der Wey, (van der) Weij, Weyde, Weyden, van der Wijden, van der Weijen, van der Weij, van der Weyen, van der Weye, van der Weyen, van der Weeën, van der Ween, van der Weehe, Verwee, Verwé, Verwée, Verween, Verweyen, Verwey, Verweijen, Verweij, Wee, Wei, Wey, Vervey, Vandertwee (wellicht verschrijving van voorgaande)

Familienaam uit de verspreide plaatsnaam wee(de): weide Dikwijls bedoeld als gemeenschappelijke weide.

Weeckers: 1. Variant van Wijkers. Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-hari ‘strijd-leger’: Wichari, Wigerus. 2. Zie de Wekker.

Weedaeg, Weedaegh, van Weehaege, van Weehaeghe, van Weeheghe, van Wehaeghe, van Wehaege, Weyhaeghe, van de Wyhaeghe, Wydhaeghe, Wydaeghe, Wijdhaeghe, Wijdaeghe, Wiedaghe,Weedage: Verspreide plaatsnaam Wedage ‘haag van wede, teen, twijgen’, onder meer Wedehage in Uden (Noord-Brabant).

Weedemans, Weeman, Weemans, Wemans, Wémans, Weydemans, Weidemann, Weideman, Weidmann, Weimann, Weymans, Weymann: 1. Afleiding van Van der Weiden, Verwee. Ook Duits Weidemann: die op of aan een weide woont. 2. Soms ook variant van Wijman.

Weegels, Weigel, Weigelt: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse wîg-naam, zoals Wîgand, Wîgbert. Ook familienaam Wiegel.

Weegenhoven: Plaatsnaam Wegerhof (Noordrijn-Westfalen) of Weghof (Beieren)?

Weegschaelle. Beroepsnaam van de stadsweger, die de stadsweegschaal, stadswaag bedient. Vergelijk Wagschal.

Week, (de), (de) Weeck, Weeks, Weekx, Weecq, Weckx, Wekx: 1. Middelnederlands wecke: wachter, waker. Beroepsnaam. 2. De Duitse familienaam Week wordt verklaard aals vadersnaam. Zie ook Wegge. 3. Middenenderlands weec(k), weic, wek: week, zacht, slap, zwak. Bijnaam.

Weekerts: 1. Vadersnaam. Afleiding van Wijckaert. Germaanse voornaam wîg-hard ‘strijd-sterk’: Wighard, Wicart. 2. Variant van Weeckers.

Weeldemans. Waarschijnlijk reïnterpretatie van Wielemans (vergelijk Van der Weele = Van de Wiele) of van Wellemans.

Weekhout. Wellicht de Duitse plaatsnaam Wechold.

Weelden, van. Plaatsnaam Weelde, Antwerpen.

Weemeeuw. Aanpassing van Picardisch Waimiaux. Wellicht afleiding van Germaanse voornaam Waimerus. De naam werd evenwel verward met Ameeuw.

Weem, van de. 1. Variant van Van de(r) Wee. Zie bij Wee. 2. Naam uit de plaatsnaam Weem, Wimen, Wijmen (uit wipwo): plaats waar wilgentenen groeien.

Weenen, de: Afkomstig van de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.

Weenink: Vadersnaam. Variant van Wijninck, afleiding van Germaans wini-naam. Gyseweenink en Janweenink. De lieden die deze namen, welke ook in de Saksische gebieden van Gelderland inheems zijn, dragen, heten eigenlijk eenvoudig Weenink; ze zijn oorspronkelijk Weeninken. Twee broeders uit de maagschap Weenink, beiden met talrijk kroost gezegend, en naast elkaar wonende, droegen de voornamen Gise (Gijs, Gijsbert, Gyselbrecht) en Jan. Ten einde nu die talrijke kinderen der twee gebroeders van elkaar te onderscheiden voegde men de voornamen der vaders bij de oude vadersnaam en noemde deze jongelieden Harbert Giseweenink en Bartje Janweenink. En deze onderscheidingsnamen bleven in gebruik, gingen ook later op de kinderen van die Harbrechts en Bartjes over en werden eindelijk vaste geslachtsnamen.

Weer, ter: Plaatsnaam Ter Weer in Tinallinge (Groningen).

Weerd, de, Weerdt, de, de Weert, Weerdts, Weerts, Weertz, Wertz, Werts, De Weirdt, de Weird, de Weirt, de Werdt, de Werd, de Werdt, de Werte, de Wert, de Waard, de Waart, de Waert, (de) Waerts, Dewaers, de Wierdt, Sweerts, Swerts, Zweerts, Zwerts, Swaerts, Wirth, Wirt, Virth, Wirtgen, Wirts, Wirtz, Wirz, Wirth, Wierts, Wiertz. Familienaam uit het Middelnederlandse we(e)rt of het Oud Duitse wirth: gastheer, waard.

Weerdenburg, van, Waardenburg. Plaatsnaam. Waardenburg (Gelderland

Weeremans, Weerman, Weermann, Wermann, Weiremans, Weremans, Wiermans: Vadersnaam. Germaanse voornaam war-man 'hoede-man': Waramannus.

Weeren, van, Weerden, van, Weerd, Werden, Weeren: Plaatsnaam Weeren in Kuinre, Overijssel, Oldemarkt, Overijssel, Peize (Drenthe), Weststellingwerf (Friesland), Wûnseradiel (Friesland).

Weerman, van de, Weermann, Weurman, Wehrman. Plaatsnaam.

Weerpas: Naam van een 19de eeuwse immigrant uit Mülheim (Noordrijn-Westfalen). De naam komt in de 18de eeuw voor in het Rijnland.

Weers, van: Plaatsnaam Weerst, Frans Warsage (Provincie Luik).

Weert, van, van Weerd, van Weerdt, van Wert, van Werte, van Werde, Wanwert: Plaatsnaam Weert, Werde (Provincie Antwerpen, Belgisch Limburg, Nederlands-Limburg, Vlaams-Brabant) of Weerde (Vlaams-Brabant).

Weerst, van, van Weersth, van Weersch, van Weers, van Weerts, (van) Werst, Wers, van Wersch, van Werts, van Wees. Familienaam uit de plaatsnaam Weerst, in het Frans Warsage (Luik).

Weertman: Afleiding Van van Weert of van de Weert.

Wees, van der: Plaatsnaam. Middelnederlands wese ‘grasland, weide’. Vergelijk Duitse Wiese ‘wei’.

Wees, (de), de Weese, Wese, de Weze, Dewèze, de Weeze: Bijnaam voor de wees, het ouderloze kind.

Weesman, Weezeman: Duitse familienaam Wesemann, afleiding van Middennoordduits wese ‘weide’. Ook Duits Wiesemann.

Weeveringh, Weverink, beroepsnaam van de wever.

Weeze, de: Bijnaam voor de wees, het ouderloze kind.

Weezenbeek, van: Plaatsnaam Wezembeek (Vlaams-Brabant).

Wegen, van de, Wege, van de, van de(den) Weghe, Vandeweghe, van de(der) Weg, van der Weghen, van der Weghe, van de Weeghe, van de Weege, van de(der) Weeghde, van de(der) Weegen, van de Wegen, van Weegen, van der Wegh, van Wegens, Wege, Wegh, Vegh, de Weghe, Dewège, van der Veghe, van der Veeghde. Familienaam uit de verspreide plaatsnaam Weg, ten Wege ‘weg’.

Wegeling: Wegeling ‘pad’ is een verkleinvorm van weg.

Wegener: Middennoordduits wegener, Duits Wagner ‘wagenmaker, voerman’. Zie Wagenaar.

Wegenhausen, Weegenhausen, Weegenhaum: Plaatsnaam Weghausen (Beieren)? Een Wegehaus is een stadswaag.

Weger, de, Wegher, Swegers, Waeger: Beroepsnaam van de weger, waagmeester.

Wegewijs: Volksetymologische aanpassing van de Oost-Duits-Slavische Plaatsnaam Wegewitz.

Wegge, Wigge, Wige, Wegh, Vegh, Weckx, Wekx. Naam uit het Middelnederlandse wegge, wegge: Spits toelopend brood. Beroepsbijnaam voor een bakker.

Weggemans, Wegman: 1. Afleiding van van den Weghe. 2. Afleiding van Wegge ‘spits toelopend broodje, wigvormig tarwebrood’. Beroepsnaam van de bakker; vergelijk Duits Weckmann.

Weghe, de, Deweghe, Dewège: 1. Waarschijnlijk verkort van Van de Wege. 2. Eventueel plaatsnaam Lauw (Limburg), Frans Lowaige: 1196 Lewege, 1197 de le Wege.

Weghman, Weghmans, Wegman, Wegmann, Weggeman, Weeghmans: 1. Afleiding van Van den Weghe. 2. Afleiding van Wegge. Beroepsnaam van de bakker. Vergelijk Weckmann.

Wegimont, Wégimont. Plaatsnaam in Ayeneux, Luik.

Wegnez, Weignez. Plaatsnaam Wegnez, Luik.

Wegscheider, Afleiding van plaatsnaam Wegescheide: twee-, drie-of viersprong. Maar afleidingen van de plaatsnaam op -er zijn oostelijk of Duits Daarom veeleer Duitse plaatsnaam Wegscheid (Beieren).

Wegsteen, Weghsteen, Weksteen, Wecsteen, Wecxsteen, Wexsteen, Wexteen, Weecksteen, Weexsteen, Weexteen, Weysteen, Wettstein, Wetstein: Reïnterpretatie van Middenenderlands wetsteen: slijpsteen. Beroepsnaam voor messen- of scharenslijper. Vergelijk Duits Wet(t)stein, Wetzstein.

Wehinger. Plaatsnaam Wehingen, Duitsland.

Wehkamp. Duitse familienaam uit de plaatsnaam Wehkamp, de locatie van de plaats is helaas niet bekend.

Wehner, Wehnert. Dialect voor Weiner=Wagner.

Wehnes: Wellicht uit Wehners. Wehner is een variant van Wegner, Wagner.

Wehrmann, Wehermann: 1. Nederduitse beroepsnaam van de man die verdedigingswerken (Wehr), vestingen bewaakt. 2. Vadersnaam = Weeremans.

Weibel, Waibel: Beroepsnaam van de gerechtsdienaar, gerechtsbode.

Weicherding. Vadersnaam. Afleiding van Weichert.

Weichsel, Weichselbaum. Plaatsnaam (vooral Beieren): weichselboom (Prunus), morel, zure kers.

Weidebach, Weidenbach. Plaatsnaam, Rijnland-Palts, Beieren.

Weide, van der, Weiden, van der, van der Weij, van der Weijde, van der Weijden, van der/in de Weij, van der Weijer, Van der Weijers, Verwei, Verweij, Verwij, Verwee: Verspreide plaatsnaam ter Weide, Wee(de) ‘wei, weide’. Vaak de algemene weide.

Weidenbaum, Wajdenbaum. Plaatsnaam; wilg.

Weidenfeld. Verspreide Duitse plaatsnaam; weideveld of wilgenveld.

Weider, Weiderer, Weidert, Weides, Veiders, Weyders, Weydert, Veijer, Veyder, Veyer. Beroepsnaam uit het Middelnederlandse weider: herder.

Weideveld, van Weydeveld, van Weydeveldt, van Weydevelt, van Weidevelle: Plaatsnaam Weideveld: wei(de) of wilgenveld. Vergelijk Weidenfeld.

Weidisch, Weydisch, Weijdisch: Waarschijnlijk de weergave van de Rijnlandse uitspraak (-isch in plaats van -ig) van Duitse familienaam Weidig. Middenhoogduits wîdach, Duits Weidicht: bosje, kreupelhout van wilgen, wilgentwijgen.

Weidlich. Duitse bijnaam. Middenhoogduits weidenlich: fris, monter, uitstekend, mooi, flink.

Weidner, Weidener, Wiedner, Wiedler, Wittner: 1. Duitse beroepsnaam, Middelhoogduits weidenxre, Middelnederlands weidenære, ‘jager’. 2. Naar de woonplaats bij een wilg.

Weidt, Weith, Weijdt, Weydt: 1. Vadersnaam Weit, korte vorm van Wouter; zie Wouts. 2. Vadersnaam. Spelling voor Veyt. Zie Vijt. 3. Duitse familienaam Weit: veldnaam voor een uitgestrekt, wijd, weids stuk land.

Weihrauch, Weirauch, Weinrauch, Weyrauch, Weyhrauch: Duits Weihrauch: wierook. Boepsnaam voor een wierookhandelaar, kruidenhandelaar? Maar waarschijnlijk is het een reïnterpretatie van Weirich = Weinrich, temeer omdat Middenhoogduits wîroch ook in de vorm wîrich voorkwam.

Weijburg. Moedersnaam. Germaanse voornaam widu-burg 'hout, boom-burg'.

Weijergang, Weijergans, Weyergans: Weiergang: Middelnederlands weygeren = Middelnederlands weyeren: huppelen, springen + gang. Bijnaam voor iemand die huppelend loopt, met wippende stap. Vergelijk Duits Waiger.

Weijgers, Weygers, Weygerse. 1. Vadersnaam uit Wigger(s) zie aldaar. 2. Bijnaam uit het Middelnederlandse weiger: halsstarrig, trots, zuinig, welwillend. Waals-Vlaams weiger; zuinig op.

Weijsters, Wuyster, Wuijster: Bijnaam voor iemand die erg beweeglijk is, die druk doet, heen en weer loopt.

Weil, Weill, Weijl. Verspreide Duitse plaatsnaam Weil.

Weiler, Weiller, Weyler: Verspreide Duitse plaatsnaam Weiler, van Latijn villare: boerderij, gehucht. Of spelling voor de Nederlandse plaatsnaam Wijler, met dezelfde etymologie en betekenis; zie Van Wijler, Van Wilder.

Weiland, Weilandt, Weylant, Weylandt, Weyland, Weijland: 1. Plaatsnaam Weijland (Zuid-Holland). 2. Zie Wieland.

Weillaert. Vadersnaam. Germaanse voornaam. Weilin.

Weimann: Duits familienaam, van Weinmann. Of spelling voor Weijman.

Weimar: 1. Zie Wemaer(e). 2. Eventueel plaatsnaam Weimar (Hessen, Thüringen).

Weimerskirch, Weimeschkirch. Duitse plaatsnaam.

Wein, Weins, Weyne, Weijn, Weijns, Weyns, Weyn, Wens, Wensch, Wenes, Weens, Waine, Wain, Wayne, Wains. Vadersnaam. 1. Verkorte vorm van de voornaam Walewein of Iwein (gekend uit ridderromans). Zie ook Weinen, Weinkin. 2. De naam kon (met name in Brabant) worden verward met Wijn. Zie Wijns.

Weinachter, Weinacker: Duitse bijnaam Weihnachter, afleiding van Weihnachten: Kerstmis. Ook plaatsnaam.

Weinberg, Weinber, Weimberg, Wejnberg, Waimberg, Waynberg, Wajnberg: 1. Duitse plaatsnaam Weinberg: 2. Uit Weienberg, Waaienberg; zie Van Waeyenberg(e).

Weinberger, Veinberger, Wajnberger, Wajnbergier: Afkomstig van Weinberg, een verspreide Duitse plaatsnaam.

Weinblum, Wajnblum: Duits-Joodse familienaam Weinblum.

Weinbrod. Duits Weinbrot: wijnbrood. Vergelijk Frans Painvin.

Weindorf. Plaatsnaam. Beieren.

Weinen, Weynen, Weenen, Wénin, Wenin: Vadersnaam. Vleivorm van Iwein of Walewein, namen uit de ridderromans. Zie Wein.

Weiner. Beroepsnaam. Variant van Wagner. 2. Variant van Weinert.

Weinfeld. Plaatsnaam Weinfelden in Thurgau.

Weingarten, Wajngarten, Wajngorten, Wayngarten: Verspreide Duitse plaatsnaam Weingart(en): wijngaard.

Weingartner, Weingärtner, Wijngaertner: Duits Weingärtner ‘wijngaardenier, wijnbouwer’.

Weinhardt, Weinert, Weynars, Wynaerts, Weynaerts, Winnaert. Vadersnaam. Germaanse voornaam win-hard 'vriend-sterk': Winihart. 2. Variant van Wagnard; zie Waniart.

Weinhausen. Plaatsnaam. Beieren.

Weinhofer, Weinhöfer: Plaatsnaam Weinhof (Beieren).

Weinhold, Weinholz Wynalda, Wynolds: Vadersnaam. Germaanse voornaam win-wald 'vriend-heerser': Winold, Wynald, Wynout, Winoldus met de plaatsnaam Winaldum (Winallda-heim_ woonplaats van Winald. In Barradeel.

Weinig. Vadersnaam van Germaanse wini-naam.

Weinkauf. Beroepsnaam van de wijnhandelaar.

Weinkin, Weinquin, Wenkin, Weijnjes, Weynjes: 1. Vadersnaam. Afleiding van de literatuurnaam Walewein of Iwein. 2. Variant van Wijntjens.

Weinmann, Wajman, Wajnman, Veinman: Duitse beroepsnaam van de wijnbouwer of wijnhandelaar.

Weinreb, Weinryb, Wainryb, Wajnryb: Duitse familienaam Weinreb(e): wijnstok. Waarschijnlijk huisnaam.

Weinroth, Wajnrajter, Wajnryt, Weirather: Duits Weinraute: wijnruit, kruid als specerij en geneesmiddel (Ruta graveolens). Ook Weihraut(h)er, Weinreuther, Weinreiter.

Weinstein, Wajnsztejn: Beroepsnaam. Duits Weinstein: wijnsteen.

Weinstock, Wainstok, Wainstock, Wajnsztok, Veinstok, Venstock, Vinstock, Vinstocq: Duitse bijnaam naar de huisnaam: wijnstok.

Weintraub, Wajntraub, Wayntraub: Duitse bijnaam Weintraub: wijndruif. Huisnaam.

Weirepand, Wierpand, Wierepand, Wierpant: Middenenderlands wederpant: tegenpand. Beroepsnaam van de pander.

Weisbart, Weissbart, Wajsbard, Wajsbort, Wajsburt: Duitse bijnaam: witte baard.

Weisgerber, Weissgerber. Duitse beroepsnaam van de looier van wit leer, zeemleer, die het leer met aluin looit. Middelnederlands witledertauwer.

Weishaupt, Weisshaupt. Duitse bijnaam: wit hoofd, wittekop. Vergelijk Weisskopf, Withofs. Eventueel Weishaupt: wijs hoofd, verstandige kop. Vergelijk Wijshoff.

Weisbecker, Weispecher: Duitse beroepsnaam van de wittebrood bakker.

Weise, Weihs, Weihse, Weisers, Weiser, Wajser: Middenhoogduits wîse: wijs. Zie ook De Wijse. Vaak verward met Weiss(er): wit, de witte.

Weisengrun. Waarschijnlijk Duits-Joodse familienaam: wit en groen.

Weiskirchen:Duitse plaatsnaam.

Weiss, Wisz: Duitse bijnaam Weiss ‘wit’. Vergelijk Wit(te).

Weissberg, Weisberger, Wajsberg, Weitzberg, Waysberg: Duitse plaatsnaam Weissberg: witte berg.

Weissbrot, Wajsbrot: Duitse beroepsnaam Weissbrot: wittebrood. Vergelijk Wittebroodt.

Weissenborn, Weiszenborn: Verspreide Duitse plaatsnaam Weissenborn: witte bron.

Weissenfeld, Wajsfeld: Plaatsnaam Weissenfeld (Beieren), Weissfeld (Rijnland-Palts).

Weissman, Weissmann, Weisman, Weitzman, Weizman,Wajsman, Wajcman: Duitse bijnaam. Afleiding van weiss: wit. Vergelijk Wittemans.

Weisswein, Wajswain:. Duitse bijnaam Weisswein: witte wijn.

Weitsema; vadersnaam Weite.

Weisz. Weis, Weiss, Weissen, Weisser, Weihs, Weihs, Weiz, Weizer, Weitz, Waiss, Wais, Waitz, Waids, Wajc, Wajs, Wajs, Waysse, Ways, Wyss: Duitse bijnaam Weiss: wit. Vergelijk De Witte.

Weiszenberg, Wajcenberg, Wajchenberg, Veisenberger, Wojcenberg: Verspreide Duitse plaatsnaam Weissenberg: witte berg.

Wekke, de: Vermoedelijk van de Wekker.

Wekker, de; Weeckers: Middelnederlands wecker, weker ‘waker’.

Wekking. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse wîg-naam.

Wekselman. Duits Wechselmann. Beroepsnaam van de geldwisselaar. Zie Wechsler.

Wel, van, Well, van. Plaatsnaam Well, Nederlands-Limburg, Gelderland. Zie ook van Welle, van Welden.

Wel, van (der); van der Welle, van der Wellen: Plaatsnaam Wel ‘bron’. Ter Welle(n) op Schouwen (Zeeland). Vergelijk Van Well.

Welbergen: Plaatsnaam Welberg in Ambt Delden, Overijssel en Steenbergen (Noord-Brabant).

Welner, Wellner, Wilner, Willner. Waals Wellner, van Weldner, afleiding van plaatsnaam Wald: woud. Of van Duits Wildner: jager, wildhandelaar? Wels, Wells. Engelse plaatsnaam Well: bron.

Welcome, Welcomme, Welkom, Wellecommen, Wellecomme, Willecomme, Willecome, Willkommen, Wilcomme, Nellecomme: Bijnaam voor een welkome gast of een gastvrij man, die graag verwelkomt. Vergelijk Engels Wellcome, Italiaans Benvenuto, Duits Willkommen.

Welde, (van, Welden, (van), van Wellen, van Welle, Dewelde, Dewel, Dewelle, Dewell: 1. Plaatsnaam Welden (Oots-Vlaanderen), lokale uitspraak Wellen. 2. Plaatsnaam Weelde (Antwerpen): Zie Van Weelden. 3. Eventueel plaatsnaam Welden in Zevergem (Oost-Vlaanderen), Welle bij Aalst (Oost-Vlaanderen) of Wellen (Limburg). Zie Van Welle. De oudst bekende (aanwijsbare) voorouders van de huidige Van Welde's woonden op het gehucht Bij voorden in Kerkom (Vlaams-Brabant).

Weldern, van. Waalse verhaspeling, Henegouwen, van Van Welden.

Welders. Vadersnaam, Germaanse voornaam wild-hari: Wildeharius.

Welf, de, de Welff. Variant van de Wolf?

Welffens. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse voornaam Wolf.

Welgeboren, Welboren, Welbooren, Wilebore, Wilbore: Bijnaam voor iemand die voor het geluk geboren is: goed geboren.

Welgenoed, Walgemoed: Bijnaam voor een goedgeluimde. Vergelijk Duits Wohlgemut(h).

Welkenhuizen (van), Welkenhuisen, Welkenhuysen, Welkenhuysens, Welkenhuijsen, Welkenhuijzen, Welkenhuyze, Welkenhuyzen, Welkenhuzen, Welkenhysen, Van Welckenhuizen, Welckenhuysen, Welckenhuijsen, Welckenhuyzen, Welckenhuijzen, (van) Wilkenhuysen, Van

Werelyckhuysen. Familienaam uit de plaatsnaam Welkenhuizen/Welchenhausen in Rijnland-Palts op 12 km te zuiden van Sankt Vith.

Welle. Vadersnaam. Korte vorm van Willem of Wouter; zie Wallens.

Well, van: Plaatsnaam Well (Gelderland, Nederlands Limburg). 1300 terre Petri de Welle, Vier Ambachten; deze laatste naam kan teruggaan op de plaatsnaam Welle (Oost-Vlaanderen, Zeeland).

Welleman, Wellemans, Welman, Welmane, Welment, Welemane, Wellemane: Deze naam kan een variant zijn van Willeman (van Willem) of van Walleman (van van (de) Walle) of een afleiding van van (der) Welle. Variant uit Van Welde; uit de plaatsnaam Welde/Weelde die op vele plaatsen voorkomt. Variant van Walkmans.

Weller. Wellicht familienaam van Duitse origine. 1. Uit de plaatsnaam Wald: woud. 2. Uit de plaatsnaam Well: bron. 3. Uit de plaatsnaam Weyler: landbouwgebied. 4. Of vadersnaam uit het Germaanse wil-hari.

Wellershaus, Wellershausen. Duitse plaatsnaam Willershausen.

Wellin. Plaatsnaam. Luxemburg.

Welch, Welschen, Welscher, Velscher: Volksnaam. Middenhoogduits walhisch, welhisch, walsch, welsch: Romaan, Italiaan, Waal.

Welsenes, van, van Welzenes, van Welzenis, van Welssenaers, van Welsenaers, Vanwelsenaers, van Welsenaere, van Welssemaers, van Velcenaher. Familienaam uit een nog niet gesitueerde plaatsnaam, mogelijk in het zuiden van West-Vlaanderen.

Welsh. Oudengels wealisc, wêlisc: vreemdeling, Welshman. Ook Wellis(ch). Vergelijk Welsch.

Welt, van. Plaatsnaam Weelde (Antwerpen), Welten (Nederlands-Limburg) of Welde in Aubel (Luxemburg)?

Weltevrede, Weltevreden: Bijnaam voor een tevreden mens.

Welvaert: Welvaert, van Wilfaert, ontrond uit Wulfaert, Wolfaart (zie op dat woord), de Germaanse voornaam Wolfhard. Vergelijk Duits Wohlfahrt, van Wolfhard. De familienaam Wilfaert komt namelijk in de 17de eeuw in Tielt (West-Vlaanderen) voor, juist daar waar al in de 14de eeuw Wulfaert voorkwam.

Welzoet: Vadersnaam. Volks etymologisch van de oude Zeeuwse voornaam Wilzoete.

Wemaer, Wemaere, Weimar, Weemaas, Weemaes: Vadersnaam. Germaanse voornaam win-mêr ‘vriend-beroemd’: Winimar. Of uit wîg-mêr ‘strijd-beroemd’: Wigmer, Wimar, Wimarus. Weemaes, van afleiding Weemaers.

Wembacher. Duitse plaatsnaam Wembach.

Wemel. Van het werkwoord wemelen: schudden, beroeren. Bijnaam voor een onrustig mens.

Wemeldinge, van: Plaatsnaam Wemeldinge (Zeeland).

Wemelsfelder: Wimmersfelder, afleiding van de plaatsnaam Wimmerfeld (Traun, Oostenrijk).

Wemers, Wémers: Variant van Wemaers, zie Wenemaers.

Wemeijer, Weemeijer. Duits Wehmeier, van Wedemeier. Meier op een Wede. Middelnederlands wede ‘woud, bos’ of wee(de)‘wei(de)’.

Wemmel, van. Plaatsnaam Wemmel, Vlaams-Brabant.

Wemmers: Vadersnaam. Variant van Wemaer.

Wemmerslager: Wellicht dubbele familienaam Wemmers + Slager.

Wenceslaw, Wenceslas, Vencislau, Welslau, Wenzlawski: Vadersnaam. Slavische voornaam Wenceslaus 'groter-roem', Russisch Wjaceslaw, Tsjechisch Vaclav, Pools Waclaw, Duits Wenzeslaus, korte vorm Wenzel. De vorm Welslau (25x in Antwerpen) is te verklaren van Wentzlaw/Wenzlau door n/1-wisseling.

Wenckstern, de. Duitse bijnaam Wenkstern: wandelster, planeet. Huisnaam of naam van een sterrenkijker.

Wende, van der: Plaatsnaam Wende ‘wending, keer’.

Wenderloot. Waalse verhaspeling van waarschijnlijk Van der Noot.

Wendland, Wendlandt. Plaatsnaam Wendland, het land van de Wenden (O.-Duitsland.), ook landschap in Lûneburg.

Wenemaers, Wemaer, Wemaere, Weymaere, Weijmaere, Weemaels, Weemaes, Weemaets. Vadersnaam uit de Germaanse vadersnaam win- mêr vriend-beroemd': Winimar.

Wendijk: Plaatsnaam? In Oost-Pruisen kwam de familienaam Wendik voor. Vadersnaam. uit Benedik(t), heiligennaam Benedictus.

Wengert, Wenger. Duitse beroepsnaam Wanger/Wengerm van Wagner/Wegner. 2. Wengert: wijngaard.

Wengler: Duitse beroepsnaam, afleiding van Wanger/Wänger ‘Wagner’.

Wenk, Wenke, Wenkel, Wehenkel: Vadersnaam. Oude Duitse voornaam.

Wennerick: Vadersnaam. Germaanse voornaam win-rîk ‘vriend-machtig’: Winirich, Winricus.

Wennerker, Wennekers, Wennegers: Beroepsnaam Wenneker(s) is Nederduitse variant van Wenmakers.

Wennekes, Wennekus, Wenneke, Wennes, Wennen. Vadersnaam, Verkleinvorm van Germaans win-naam, zoals Boudewijn, Adelwin, of van Winand.

Wennink: Vadersnaam. Afleiding van Germaans wini-naam of van Werner.

Wens, Wensch: Vadersnaam. 1. Afleiding van Wein. 2. Variant van Wans. Vergelijk Wensing, Wenz.

Wens, van der. Wellicht Van der Vens=Van der Ven.

Wensing, Wensink, Wensma, Wenssens: Vadersnaam. Zoals Wansink, afleiding van Germaanse voornaam, bakernaam, zoals Wanzo van Werner. Ook erven Wensink in Oost-Nederlands.

Wensveen: Plaatsnaam Waddinxveen (Zuid-Holland).

Wensvoort: Plaatsnaam.

Went, Wend, Wind. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Wind of Win.

Wentink: Vadersnaam. Afleiding van een Germaanse voornaam met win(i)d ‘volksnaam van de Wenden’, zoals Wintboldus, Wintbertus. Vandaar ook Oost-Nederlands plaatsnaam Wentink.

Wentzel: Duits Vadersnaam. Wenzel, korte vorm van Slavische voornaam Wenceslaus ‘groter-roem’, Russisch Wjaceslaw, Tsjechisch Václac, Pools Waclaw, Duits Wenzeslaus. Maar Opperduits is Wenzel vaak verkleinvorm van Wernher. 14de eeuw Wencelau dit Wensel van Botzelaer, Luik.

Wenz. Wentz, Wenzke: Vadersnaam. Opperduits en Middenduitse. vleivorm van Germaanse voornaam Wernher; Oost-Duits ook voor Wenzeslaus.

Wentzler: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Wenzel (zie Wentzel) of verkleinvorm van Wernher.

Wenzel, Wensel, Wentzel, Wenczel, Vencelj, Winsels, Winsel: Vadersnaam. Duitse korte vorm van de voornaam Wenceslaus; zie Wenceslaw. Maar Opperduits is Wenzel vaak afleiding van Wernher.

Wenzeler, Wentzler, Wenseleer, Wenseleers, Wenseleir, Wenselaers, Wenselaer, Winselaers. Vadersnaam uit de Duitse voornaam Wenzel (Wenzeslaus) of uit Wernher.

Wepster: Engelse beroepsnaam Webster, Oudengels Webbestre ‘weefster, wever’.

Wer, van de. Variant van Van der Waerde (van der Weert) of Van de Veere.

Werbeke, van. 1. Plaatsnaam Werbeke in Avelgem (West-Vlaanderen). 2. Plaatsnaam Werbeek in Retie (Antwerpen).

Werbomont. Plaatsnaam, Luxemburg.

Werbrouck, Werbrouk, Werbroek, Werrebroeck, Werbroeck, Werrebrouck, Weerebrouck, Weerbrouck, Wercbrouck, Werkbrouck, Wertbrouck, Warbroek. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Verrebroek (Oost-Vlaanderen) (het verre broek/moeras).

Werdefroy, Werderfroy: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam warin-frith 'bewaren-vrede'. Weremfridus.

Werdekker. Wellicht Duits Werdecker van plaatsnaam Werdeck (nu Rogowka) in Silezië.

Werding. Vadersnaam. Afleiding van een Germaanse voornaam, zoals Werdolf, Werdmannus.

Werdmolder. Waals, Henegouwen, verhaspeling van Windmolder.

Werelds, Werelts, (de) Weireld, Van Weireld, Van Weereld, Weerelds. Bijnaam, wellicht naar een uitroep of stoplap die overgedragen is op de persoon.

Werenstein. Plaatsnaam Weerestein, Zuid-Holland.

Werhert. Vadersnaam. Germaanse voornaam war-hard (zie Guérard). Werihart, Werardus.

Werick, Werix, Wircx, Wierickx, Wiercx, Wierks, Wierings, Wierink, Wierinckx, Wierinck Vadersnam. Germaanse voornaam wîg-rîk 'strijd-rijk' of wid-rîk 'hout-rijk': Wigericus, Wiricus, Wirich, Widerich, Widricus, Wiric. Maar deze namen zijn niet altijd duidelijk te onderscheiden van Winrix en variant Widericus.

Wérihay, Werihay, Werihasse: Plaatsnaam Wéri(x)has in Ayeneux en Montegnée (Luik): braakland.

Wérion, Werion, Werrion: Vadersnaam. Vleivorm op -ion van Germaanse warô-naam, zoals Warmond.

Werf, van der; van der Werff, van der Werve, van (der) Werven: Plaatsnaam Werf, Werve ‘onbebouwde ruimte rond een huis, hoeve, kade, oever, dijk, kunstmatige vluchtheuvel; (ook) plaats met waterwilgen’.

Werfhout, van den: Plaatsnaam samengesteld uit werf ‘wilg’ en hout. Vergelijk Duits Weidenholz. Kiliaan vermeldt wervenhout, werfhout ‘genus salicis ripariae’, dat is ‘teenwilg, bindwilg’.

Werk, Werck, Werckx, Werkx. 1. Bijnaam voor een werker. 2. De naam kan ook een vervorming uit Germaanse voornaam Wierik zijn; wig-rik = strijd-rijk.

Werken, van de; van der Werke: Plaatsnaam De Werken (Noord-Brabant).

Werken, van. Plaatsnaam Werken, West-Vlaanderen.

Werker, de, de Werk, Werkers: 1. Naam voor een ’werker, handwerker, arbeider’. 2. In Limburg werd de Duitse familienaam Warneke/Werneke over Warnkes als Warkens aangepast en tenslotte als Werkers gereinterpreteerd.

Werkin, Warkin, Werquin, Werkeyn, Verkin, Verquain, Verquin, Verkain, Verkein, Verkindt. 1. Vadersnaam uit een Germaanse voornaam zoals Werenbout, Werembert, Werem. 2. Soms ook uit de plaatsnaam Verquin (Pas-de-Calais).

Werkhoven, van. Plaatsnaam, Utrecht.

Werkman: Beroepsnaam van een werkman.

Werkmeister, Wermeister, Wermeester: Beroepsnaam. Middenenderlands qerkmeester, -meister: bouwmeester, metselaarsbaas.

Werkmuller, Werkmüller: Beroepsnaam. Molenaar.

Werkum: Plaatsnaam Workum (Friesland).

Wermaer. Vadersnaam. Germaanse voornaam war-mêr 'hoede-beroemd': Warmerus, Wairmarus.

Wermelskirchen. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Wermenbol, Warmenbol: Vadersnaam. Reïnterpretatie van de Germaanse voornaam Werenboud: Werimbold, Werembaldus.

Wermer: Duitse vadersnaam. Germaanse voornaam warin/werin-mêr.

Wernaers, Warnars, Warnaars: 1. Wernaer, Warnaar: variant van Werner. 2. Wernaers, Warnaars, van Wernaerts.

Wernaerts, Wernaers, Warnaerts: Vadersnaam. Germaanse voornaam warin-hard: Werinhart.

Werner, Wernerus, Wernaers, Warnaars, Warnaar, Warner, Warners, Warnars, Werniers, Werny, Warrener, Warener, Wargnier, Wargnie, Wargniez, Wargnez, Waernier, Waerniers, Warnier, Warniers, Warnie, Warniez, Warnij, Warny, Warrinnier, Warrinier, Warriner, Wardenier, Varnier, Walnier, Warlier: Vadersnaam. Germaanse voornaam warin-hari: Warinheri, Warnerus, Wernarius. Zie ook Werniers. Zie ook Warnier.

Wernicke, Wiernik, Wiernek, Wiernicki: Vadersnaam. Vleivorm van de Germaanse voornaam Werner.

Werniers, Verniers, Warnier: Vadersnaam. Picardisch-Normandische vorm van de Germaanse voornaam warin-hari: Warinheri, Warnerus, Wernarius. Zie ook Werner.

Wéron, Weron, Wairon, Woiron: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse warô-naam. Vergelijk Wérion, Wéry.

Wérotte, Werotte, Werlotte, Vérotte: Vaders-, moedersnaam. Afleiding van Germaanse warô-naam, zoals Wéry.

Werpin. Plaatsnaam in Hotton, Luxemburg.

Werri: Ook Wery, Wéry, Werrie. Vadersnaam. Waalse –Picardisch Wéry, Frans Guéry, van Germaanse voornaam widu-rîk‘ boom-machtig’.

Wersand, Wersant. Vadersnaam. Waalse vorm van de Franse familienaam Guersent, Guersant, van Germaanse voornaam Warsind.

Wershoven, van. Plaatsnaam Wershofen, Rijnland-Palts.

Werson. Vadersnaam. Waalse vleivorm op -eçon van een Germaanse warô-naam of van Wéry.

Werter: Afleiding van Duitse plaatsnaam Werth, Middelhoogduits wert, werder ‘riviereiland, beemd’. Vergelijk van Waarde.

Werth, Werthe, Werthen, Werther, Werter: Duitse plaatsnaam Werth, Middenhoogduits wert, werder: riviereiland, beemd. Vergelijk Van der Waerden.

Wertheim, Werthaim. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Wertingen. Plaatsnaam, Beieren.

Werve, van de(der), van der Werven, van de(der) Werff, Werf, Verwerft. Familienaam uit de plaatsnaam Werf, Werve, Werft: onbebouwde ruimte rond huis, hoeve, kade, oever, dijk, kunstmatige vluchtheuvel; (ook) plaats met waterwilgen.

Werveke, van, van Wervick: Plaatsnaam Wervik (West-Vlaanderen), waarvan een deel in Frankrijk ligt, namelijk Wervicq-Sud (Nord).

Wéry, Wery, Guéry, Cuerry, Guerri, Gueri, Werry, Wérry, Werrie, Wairy, Wiry: 1. Vadersnaam. Waals-Picardisch Wéry, Frans Guéry, van Germaanse voornaam widu-rîk 'boom-heerser':

Wesche. Vadersnaam van Nederduitse Wesseke, afleiding van de voornaam Wasmod.

Wesely, Weseli, Weselij, Wesoly, Wesly: Tsjechisch vesely: vrolijk, lustig. Bijnaam.

Wesemann, Wesemeier: Naar de woonplaats aan de wei; zie Wiesemann.

Wesemaal, van; van Wesemael: Plaatsnaam Wezemaal (Vlaams-Brabant).

Wesepoel, van, van Wesepoel, (van) Wezepoel, Weezepoel. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezepoel te Zele (Oost-Vlaanderen).

Wespe, Wespes. Plaatsnaam Wespes in Leernes, Henegouwen.

Wesse: Beroepsnaam. Waals wèsse, Frans hôte ‘waard’.

Wessel, Wessels, Wissel, Wissels, Wyssels: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wezelo, Wezilo, verkleinvorm van bijvoorbeeld Wernher (warin-hari).

Wesseling, Wesselingh, Wesselink, Wesselein, Wesling, Weslinck, Wisselinck, Wisselink, Wysselinck. 1. Vadersnaam uit de (Duitse) voornaam Wessel. Het achtervoegsel -ing betekent hier zoveel als "horend bij de stam van.". Zie dus ook bij Wessel. 2. Familienaam uit de plaatsnaam Wesseling bij Bonn.

Wesselman, Wesselmann. 1. Afleiding van Wessel. 2. Weselmann uit Wesel/Wezel. 3. Wechselmann = Wisselman, geldwisselaar.

Wesselius: Latinisering van Wessel.

Wessem, van, van Wessum: Plaatsnaam Wessem (Nederlands-Limburg).

Wessenmayr. Variant van Wesemeier, zie Wesemann.

Wessing: 1. Vadersnaam. Afleiding van Wess, korte vorm van de voornaam Wasmut. 2. Oost-Duitse vorm naast Wessig, Wessnig, van Slavische wesnik ‘dorpeling, dorper’.

Westacker, van. Plaatsnaam Westakker, onder meer in Ruiselede en Wingene.

Westbroeck, van Westbroek, Westbrock, Westbrookk: Plaatsnaam Westbroek (Utrecht) en in Jabbeke, Knesselare, Lampernisse, Waasten.

Westbusch, van. Verspreide plaatsnaam Westbos(ch), -busch.

Westcott. Verspreide Engelse plaatsnaam Westcot, Westcoot, Westcote, Westacott, of gewoon een westelijk huis.

Westdorp, Wesdorp, Westendorp, Wesdarp; Verspreide plaatsnaam Westdorp(e), onder meer in Zeeland.

Westdijk: Verspreide plaatsnaam Westdijk.

Westebbe. Plaatsnaam Westebbe, Noordrijn-Westfalen.

Westeinde, van ‘t; van het/’t Westende: Verspreide plaatsnaam Westeind(e).

Westelinck, de: Variant van Westerling, Weste(r)linck. Bewoner van het Westland, West-Vlaming.

Westland. Plaatsnaam, zo ook Oostland, Zuidland.

Westen, (van) (van) West: Naar de woonplaats ten westen van een plaats, een dorp.

Westen, van der, den, Westen, Wes, Wester, West, van der: Variant van van der Vesten (zie Vervest) of van van West.

Westenberg, Westenborg, Westenburg, Westenburger, Westerburg: Plaatsnaam Westenberg (Nedersaksen). Ook verspreide plaatsnaam Westerberg/Westerburg.

Westenbroek. Plaatsnaam Westerbroek, Gelderland, Groningen.

Westenbrugge, Westenbruggen, (van): Plaatsnaam ‘westelijke brug’.

Westende, (van): Plaatsnaam Westende (West-Vlaanderen).

Westendorp. Plaatsnaam, Gelderland.

Westeneng, Westening, Westenenk, Westerneng. Plaatsnaam.

Wester: 1. Naam voor iemand die westelijk woont. 2. Plaatsnaam Wester (Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein). 3. Volgens Winkler Friese mansnaam Wester.

Westerhoff, Westhoff, Westhof, Westerhof, Westhoeve, Westhoven, Westerink, Westerik, Westering, van. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Westerhof (Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein). De naam betekent zoiets als 'de hoeve in het westen'.

Westerbeek, Westerbeeke, Westerbeke: Plaatsnaam Westerbeek (Noord-Brabant), Westerbeke in Westsoeburg (Zeeland).

Westerbohm. Plaatsnaam Westerbodem in Klemskerke. Of Finse familienaam? Of plaatsnaam Vesterboom in Estland?

Westerdijk, Westerdyk: Plaatsnaam Westerdijk (Groningen, Noord-Holland).

Westerhof: Plaatsnaam Westerhof (Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein).

Westerhoff. Duitse plaatsnaam Westerhof.

Westerhout: Plaatsnaam Westerhout in Wijk-aan-Zee (Noord-Holland).

Westerhuis, van, Westerhuijs, Westerhuys, Westhuis, Westerhaus. Plaatsnaam Westerhuis, Overijssel.

Westering: Plaatsnaam Westering in Maasbree (Nederlands Limburg) en Rossum (Gelderland).

Westerkamp, Westercamp, Weskamp. Plaatsnaam, Drenthe.

Westerlaken, van de, van, (de, der) Westelaken, Westerlaak, van, Laken, van der. Plaatsnaam; westelijke plas. Deze naam en varianten die zich in Noord-Brabant concentreren duiden op bewoning van een plek (boerderij, gehucht) met de naam Westerlaken die gelokaliseerd kan worden in de gemeente Den Dungen, Noord-Brabant. 1340 Hendrik van der Westelaken.. die Westlake op Dunghen, Den Dungen.

Westerling, Westerlin, Westerlink, Westerlynck, (de) Westelinck, (de) Westerlinck, Wiesterlinck, Westelynck, Westerink, Westrelin, Wasterlinck, Wasterlain, Wastelain, Wersterlin, Vesterlin: Bewoner van het Westland, West-Vlaming, Hollander.

Westerlo, van de. Plaatsnaam Westerlo, Antwerpen. Het lidwoord is evenwel ongewoon. De familienaam is daarom waarschijnlijk een reïnterpretatie van Van der Westerlaken, waarvan trouwens ook een variant Westeloock bestaat, die te verklaren is door dialect Brabantse uitspraak.

Westerloope. Familienaam in Frans-Vlaanderen. Plaatsnaam?

Westerop, van Westrop. Plaatsnaam, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen.

Westerlund. Duitse plaatsnaam.

Westerman, Westermann. Iemand die westelijk woont; vergelijk Westerling, Van Westen.

Westermolen. Plaatsnaam, bijvoorbeeld in Beveren-Roes.

Westerveld, Westerfeld, Westerweld: Plaatsnaam Westervelde (Drenthe), Westerveld in Koekelare en Waardamme (West-Vlaanderen).

Westerum, Westram, Mestrum, Mesterom, Mestrom. Familienaam uit de plaatsnaam Westrum (Nedersaksen).

Westervoort, van: Plaatsnaam Westervoort (Gelderland).

Westerwaal: Variant van Westerweel of Westerwal?

Westerwal, Familienaam uit de plaatsnaam Westerwal die op diverse plaatsen in Nederland voorkomt, onder andere in Lochem.

Westerweel, Westerweele, Westenweel, Westerveele: Plaatsnaam ‘westelijke kolk door dijkbreuk’.

Westinga, Wetsinga (Fries), Westerinck, Westrink (Saksisch), Westerling, Westering (Frankisch). Vadersnaam uit de Germaanse voornaam Wetse +i nga.

Westfaal, Westphal: Afkomstig uit Westfalen.

Westhaus, Westhausen. Verspreide Duitse plaatsnaam Westhausen.

Westheim. Verspreide Duitse plaatsnaam.

Westhoeve: Vermoedelijk naar het Westhof in de Poel tussen Heinkenszand en Baarsdorp (Zeeland).

Westhove, van, Westhoven, Westhovens, Westhof, Westhoff, Westhofen: 1. Plaatsnaam Westhof/Westhove in Nieuwkerke en Th. 2. Duitse plaatsnaam Westhof (Saksenanhalt), Westhofen (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts), Westhoven (Noordrijn-Westfalen).

Westhuis, van Westhuyze: Plaatsnaam Westhuize in Stoppeldijk (Zeeland).

Westland. Het Westland of Westkwartier was het westelijke deel van Vlaanderen, het oorspronkelijke West-Vlaanderen dus, de Kasselrijen, Ieper, Veurne, Waasten, Belle, Kassel, St.-Winoks en Broekburg: 1327 tWestlant.

Westmaas: Plaatsnaam Westmaas (Zuid-Holland).

Westphal, Westphael, Westphaelen, Westfahl, Wesphal, Wesphale, Wesphalen, Vesval: Herkomstig uit Westfalen.

Westplate: Plaatsnaam Westplaat in Sommelsdijk en Middelharnis (Zuid-Holland).

Westra, Westera: Weststra, Friese afleiding van West.

Westrate, Weststrate: De variant Weststrate is volks etymologisch te verklaren uit Westrate, wat op zijn beurt geherinterpreteerd is uit Westrade, van Vastrade, Vastra(e)t. Germaanse voornaam fast-rêd ‘vast-raad’: Fastarat, Fastrad(us), Vastrad(us).

Westreenen, van. Plaatsnaam Westrhenen, wellicht ten westen van Rhenen (Utrecht).

Westreich. Plaatsnaam Westrich. Noordrijn-Westfalen.

Westveer, Westfeer: 17de eeuw Jan Andriesz Westvere, genoemd naar de Westveerpolder ten westen van Waarde (Zeeland), waar hij woonde en landerijen bezat.

Westwater. Reïnterpretatie van Quistwater? Riviernaam in Schotland?

Wetekam. Variant van Watriquant? Of Duitse familienaam Wetekamp, naar plaatsnaam Wettekamp, Wittkamp?

Wetenkamp, Weterkamp, Wetekam. Familienaam uit de plaatsnaam Weter(n)kamp/ Wettekamp/Wittkamp ergens in Nederland of België.

Wetering, van (de), Weterings, van de Watering, van de Weteringh, van de Weetering: Plaatsnaam Wetering, Overijssel. Vergelijk van de Watering.

Weterings: Verkort uit van de Wetering of variant van Waterinckx. 1595 Peter Jan Watringhs, Oosterhout, woonde bij de Weijtering.

Wets, Wedts: Vadersnaam. Weits, van Wouts, korte vorm van Wouter.

Wetser: Duitse beroepsnaam Wetzer ‘slijper, die messen wet’. Vergelijk de Wette.

Wetsoen. Aanpassing van een Romaanse familiemaam op –on, wellicht van Huisson.

Wetsteijn, Witstein, Weststeijn: Weststein is volksetymologisch voor Wetstein. Middelnederlands wetsteen ‘slijpsteen’. Beroepsbijnaam voor een messen-of scharenslijper. Vergelijk Duits Wet(t)stein, Wetzstein. De afstammelingen van 1600 Joost Wastijn, Halewijn (Nord)- Naaldwijk pasten de naam als Wetsteijn, Weststeijn.

Wetswinckel, van, Wetswinckel, van, van Worstwinkel, van Wortswinckel, van Wortswinkel, van Weutswinckel, van Wuystwinckel, van Wuytswinkel: Plaatsnaam Woutswinkel (ook Wuytswinkel) in Meerhout (Antwerpen).

Wettendorff. Plaatsnaam Wettendorf, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen.

Wetzels, Wetzel, Wetsels, Wetzelaer, Watzeels. Zoon van Wetzel, een Duitse 'Koseform' van de voornaam Werhner.

Wette, de: Beroepsnaam. Variant van de Wetter ‘messen-of scharenslijper’.

Wetter (de), de Wette. Uit het Middelnederlandse wetter: slijper. Beroepsnaam van de messen- en scharenslijper.

Wetteren, (van), van Wetter, van Wettere, van Vetteren, Wetterene: Plaatsnaam Wetteren (Oost-Vlaanderen).

Wetting: Vadersnaam. Afleiding van Wouter.

Wetzelaer, Wetzler, Wetzeler: Duitse plaatsnaam Wetzlar.

Wetzer. Duitse beroepsnaam van de messen- en scharenslijper. Vergelijk De Wetter.

Weug: Vlaamse dialectisch variant van Weg.

Weustenrade, Weustenraad, Weustenraed, Weustenraedt. Plaatsnaam Weustenrade (Nederlands-Limburg).

Weve, Wève, Wéve, Wêve: Middenenderlands weve: horzel. Bijnaam. Vergelijk Vliege, de Bie, Duits Horniss. Bijnaam voor een onrustige? Maar de familienaam is erg frequent in Henegouwen. Hij zou dus een aanpassing kunnen zijn van (de) Wever.

Wever, de Wever, Weevers, Wevers, de Wevere, de Wevre, Dewèvre, Weevers, Wevers, Wefers, Sweevers, Swevers: Beroepsnaam van de wever.

Weverbecq, Wéverbecq: Waalse aanpassing van Weverberg.

Weverberg, (van), Weverbergh, (van), Weverberghe, (van), van Weverenbergh, van Weversbergh: Plaatsnaam Weversberg in Meerhout (Antwerpen).

Weweire, de, de Weveire, de Weveyre, de Weweirne, de Wewerre, Weewer, Wewer: Middelnederlands weduware, dialectisch weeuwêre ‘weduwnaar’.

Weijel: Spellingvariant van Weil(l), Weijl. Verspreide Duitse plaatsnaam Weil.

Weijens: Afleiding van Waaijen of spelling voor Weijns.

Weijer, (de), de Weijer, Weier, Weir, Weyers, Weijers, Wijers, Wyers: 1. Van Middelnederlands weyen, waeyen: bijnaam voor iemand die zo onberekenbaar is als de wind. Vergelijk De Waeyere. 2. Van Middelnederlandse werkwoord weyen: weiden, doen grazen. Beroepsnaam van een herder. Zie Weider(er). 3. Eventueel verkort van Van de Wijer. 4. Zie ook Wiers.

Weijermans, Weyerman, Weyermann, Weijerman, Weijermans, Weijermars: Spelling voor Wijermans, afleiding op –man van van de Wijer ‘van de Vijver’.

Weijers, Weijerse, Weijman: Uit Weijdeman, afleiding van van der Weide(n).Vergelijk Duits Weidemann ‘die op of aan een weide woont’.

Weykamp. Plaatsnaam Weikamp in Schijndel, Noord-Brabant.

Weijn, Weijns, Weijens: Vadersnaam. 1. Korte vorm van de voornaam Walewein of Iwein, namen uit ridderromans. Zie ook Weijnen. 2. Ook wel spelling voor Wijn(s). 1530 Jan Wijns (stamvader van de Kempense familie)

Weyne. Oudfrans gaine, waine: schede. Beroepsnaam van de schedenmaker. Vergelijk Descheemaker.

Weijn, de; de Wijn, du Vijn: Uit Duwain; Picardisch wain, Frans Gain ‘weide, landbouwland’.

Weijnen: Vadersnaam. Weinen, vleivorm van Walewein of Iwein, namen uit de ridderromans. Zie Weijn.

Weysen, Weijzen: 1. Vadersnaam. Vleivorm op -sin van Germaanse voornaam (Wago?) van Wagisin?

Weijsenborn: Verspreide Duitse plaatsnaam Weissenborn ‘witte bron’ (Hessen, Nedersaksen).

Weijts, Weijdt: Vadersnaam. Weit, ontrond uit Wuit, Woit, van Wout, korte vorm van Wouter.

Welie, van, Welij, van Wely, van, Welie, Weelie, van, Wely van. Plaatsnaam bij Dodewaard, Gelderland, eind 11de eeuw apud VUelie, 1681 Welij. In Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden komt welie 'grote aalkorf, palingfuik' voor, verwant met het Oudengelse wilige 'mand (van wilgentenen)', maar dat past niet bij de oudste vorm van de plaatsnaam.

Wezel, Wezels, Wesel, Wesels, (de) Weser: Bijnaam naar de diernaam, de wezel. Voor een behendige kerel. Vergelijk Duits Wiesele.

Wezel, van: 1. Plaatsnaam Wezel (Provincie Antwerpen), ’s-Gravenwezel of Wuustwezel (Provincie Antwerpen). 2. Plaatsnaam Wezel, Duits Wesel (Noordrijn-Westfalen). 3. Plaatsnaam Wezel in Wijchen (Gelderland).

Wezemael (van), (van) Wesemaele, Wesemael, van Weesemaele, van Weesemael, Wesmael. Familienaam uit de plaatsnaam Wezemaal (Vlaams-Brabant).

Wezenbeeck, van, van Wesembeeck, van Wesembeke, van Weesenbeeck, (van) Wesenbeeck, Wesenbeek, van Weezembeek, Wezenbeek. Familienaam afgeleid van de plaatsnaam Wezembeek in Vlaams-Brabant.

Wezenberg. Duitse plaatsnaam Wesenberg.

Wezemer: Duits familienaam Wiesemer, afgeleid van de plaatsnaam Wiesen (Nassau).

Wezenberg: Plaatsnaam Wesenberg (Nedersaksen, Sleeswijk-Holstein). Ook plaatsnaam in Wijhe, Overijssel: 1300 Wesenbarghe, Wesenberghe.

Wezepoel, Weezepoel, Weesepoel, Wesepoel: Plaatsnaam Wezepoel in Zele (Oost-Vlaanderen).

Wezer, (van), van Weser, van Wijzer, van Wyser: Plaatsnaam Melkwezer of Wezeren (Vlaams-Brabant).

Whitaker, Whittaker. Plaatsnaam Whitacre (Warwicks): witte akker of Wheatacre: tarweveld.

White, Whiteman: Engelse bijnaam White: wit. Vergelijk De Witte.

Whitley, Witheley, Whitely. Oudengelse naam die zoveel betekent als wit hout. Wellicht verwijst hij naar de plaatsnaam voor een berkenbos. De gelijknamige plaatsnaam komt op heel wat plaatsen in Engeland voor.

Wiarda, van Wyarda, Wearda, Wierda, Weerda, Wiards, Wierts, Wiertz, Weerds, Weerts, Wiertsema, Wiertzema, Wierdsma, Wierdema, enz. In sommige Friese spraken luidt de naam Wiard als Weiert; vandaar de geslachtsnamen Wyerda en Weyerda. De naam van het oud-Friese dorp Wiarden in Wrangerland (Oldenburger Friesland), die eveneens van de mansnaam Wiard, Wierd, Wiert, Weert, is afgeleid, van Wighart; strijd hard, wordt in de wandeling ook als Weierden, Weieren, Wei’rn uitgesproken.

Wiaumont, Wiamont, Wyaumont, Wionmont, Wiomont, Vriamont: Plaatsnaam Willemont in Tintigny (Luxemburg). Zie Wilmont 1. Of (Bois de) Viaumont in St-Léger (Luxemburg).

Wiard, Wia, Wiart, Wyard, Wyaart, Wuiart, Woiart, Viard, Viart, Wuyard, Cuidard, Cuidart, Guiart, Guyart, Guitard, Guitart, Guittard, Gietaert: Vadersnaam. Romaanse vormem van de Germaanse voornaam wid-hard 'hout-sterk': Withardus, Wi(h)ardus, Viardus, Guitardus.

Wibail, Wibault, Wibaux, Wuibaut, Wuilbeaux, Wuibeaux, Wybaux, Wybauw, Wibou, Wybouw, Wybou, Wiebouw, Wiebou. Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam Wiboud, achteraf weer aangepast als Wybauw.

Wibaut, Wibault, Wibaux, Wuibaut, Wuilbeaux, Wuibeaux, Wybaux, Wybauw, Wibou, Wybouw, Wybou, Wiebouw, Wiebou, Wibail, Wybaillie, Wijbaillie. Geromaniseerde vadersnaam naar de Germaanse voornaam Wiboud of Wibert.

Wibert, Wibler, Wiblez, Wybert, Vuibert, Vuybert, Wipier, Wigbers: Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-berht 'strijd-schitterend': Wigbertus, Wibertus.

Wibin. Vadersnaam. Vleivorm van Wibert of Wiboud.

Wiblet. Vadersnaam. Afleiding van Wibert of Wibaut.

Wibo, Wybo, Wijbo, Wybon, Wibolt: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wibode: wîg-bodo 'strijd-bode'. Wigbodo. Zie ook Wiboud.

Wiboud, Wibou, Wibout, Wibaut, Wigbout, Wigbolts, Wiebols, Wiebel, Wibbelt, Wibalda, Wibolda, Wyboltsma, Wigboldy, Wiebols: Vadersnam. Germaanse voornaam wîg-balth 'strijd-moedig': Wigbold. Wiboldus. Wiboud en Wibode werden vaak met elkaar verward. Plaatsnaam Wybelsum (Wigboldes-heim) bij Emden.

Wibrin. Plaatsnaam. Luxemburg.

Wicheler, Wicheleer, Wiggeleer, de Weggheleire, de Weygeleire, Weygeleir: Middenenderlands wichelare,wicheleer: waarzegger, voorspeller.

Wichelen, van, van Wechelen. Naam uit de plaatsnaam Wichelen in Dendermonde (Oost-Vlaanderen). Zie ook Wechelmans.

Wichen, van. Plaatsnaam Wijchen, Gelderland.

Wicher, Wiechers, Weicker, Weiker: 1. Vadersnaam. Hoogduitse en Nederduitse vormen van de Germaanse voornaam wîg-hari 'strijd-leger'; zie Wyckers 1. Of wîg-ger 'strijd-speer'. 2. Vaak verkort van Wichert.

Wichert, Wiechert, Weichert, Weigert, Wickert, Weickert: 1. Vadersnaam. Hoogduitse en Nederduitse vormen van Germaanse voornaam wîg-hard; zie Wyckaert. 2. Vaak verward met Wicher, Weicker; zie Wicher 2.

Wichertjes: Vadersnaam. Verkleinvorm van Wichers of Wichert.

Wichman, Wichmans, Wichmann, Weygman, Wigman, Wiegmans, Wiegman: Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-man ‘strijd-man’.

Wicht. Duitse bijnaam. Middenhoogduits wiht: kabouter, dwerg.

Wichterich. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Wicke, Wick, Wicken, Wickens, Wickes, Wicks, Wieken, Wyckens, Wycke, Wykes, Wix, Wijk, Wyk, Vuijk, Weick, Wiche, Wich: Vadersnaam Wikke, bakervorm van een Germaanse wîg-naam (vergelijk Wyckaert, Wyckers): Wicco, Wikko.

Wicke, de, Wickere, de, Wyckers, Wijckers, Wijker, Weiker, Weycker, Weyker, Vickers: 1. beroepsnaam van de waarzegger, voorspeller, wichelaar. Vergelijk Wicheleer, de Waersegger. 2. Het lidwoord kan worden verklaard door reïnterpretatie van de vadersnaam. Zie Wigger(s)1i.

Wickerath. Plaatsnaam Wickrath. Noordrijn-Westfalen.

Wickeren, van. Nederduitse plaatsnaam. 1671 zu Wickeren, Wiedenbruck (Noordrijn-Westfalen).

Wicket, Wiggett, Wiket: Vadersnaam. Afleiding van Germaanse wîg-naam. Zie Wicke.

Wickmayer. Beroepsnaam: meier van een bepaalde wijk, stad, vergelijk Duits Wichgrefe 'wijkgraaf.

Wicle, van de. Foute lezing van Van de Wiele.

Wicot. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse wîg-naam.

Wieberdinck: Vadersnaam. Afleiding op –ing van de Germaanse voornaam Wibert: wîg-berht ‘strijd-schitterend’: Wigbertus, Wibertus.

Wiebes: Vadersnaam. Afleiding van Wiebe, bakervorm van de Germaanse voornaam Wiboud, Wibert of Wibo.

Wiebols: Vadersnaam, van Wigbolts, van Wiboud. Germaanse voornaam wîg-balth ‘strijd-moedig’: Wigbold. Wiboldus.

Wiebrens: Vadersnaam uit Wiebrands. Germaanse voornaam wîg-brand ‘strijd-zwaard’: Wigbrand, Wibrannus.

Wiechardt, Wigard, Wieckard, Wieckardt: Ook Wijckaert. Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-hard ‘strijd-sterk’: Wighard, Wicart.

Wicke, Wick, Wicken, Wickens, Wickes, Wicks, Wieken, Wyckens, Wycke, Wykens, Wix, Wijk, Wyk, Vuijk, Weick. Vadersnaam uit Wikke. Dit is een knuffelvorm van een Germaanse wig-naam.

Widar, Widard, Widart, Wuidard, Wuidar, Wuidart, Vuidar, Vudart: Vadersnaam. Germaanse voornaam wid-hard; zie Wiard.

Widdingen, van. Plaatsnaam in Berlingen en Kuttekoven (Limburg).

Widendaele. Variant van Wynendael(e) of Uyttendaele (w = uu)?

Widera. Poolse bijnaam bij Oudslavisch *vydra: visotter.

Widiez, Widy: Vadersnaam. Romaanse vorm van Germaanse voornaam wid-hari 'hout-leger': Withari.

Widmer, Wiedemeier, Wiedemeijer, Wiemeijer, Wittemaier: 1. Zelfde betekenis als Wiedemann. Middenhoogduits widemer: exploitant van een kerkelijk goed. 2. Zie ook Witmaar.

Wiebe. Vadersnaam. Bakervorm van Germaanse voornaam Wiboud, Wibert of Wibo.

Wieber. Dialect variant van Weber. 2. Vadersnaam van de voornaam Wigbert; zie Wibert.

Wiebking. Vadersnaam Wiebeking. Afleiding van Wiebeke, van Wiebe, Wibe Wybo.

Wiebusch. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen.

Wieckhorst. Plaatsnaam, Nedersaksen; moerassig bosje.

Wiedel, Widel, Wietel, Weidel, Weidle, Wedel, Wittel, Wietl, Wiedl, Wiedle. 1. Naam uit het Middelhoogduitse wîde: wilg. Beroepsbijnaam voor iemand die ermee werkt (mandenmaker of kweker bvb). Of bijnaam (gestalte?). 2. Sommige varianten zijn mogelijk ook een vadersnaam uit de Germaanse voornaam Wido.

Wiedeler: Wiedler. Varian van Duits Wiedner, Weidener. 1. Duitse beroepsnaam Middelhoogduits weidenære, Middelnederlands weidenaer ‘jager’. 2. Naar de woonplaats bij een wilg.

Wiedemann, Wiedmann, Wiedenmann, Wiedemans, Wiedeman: 1. Afleiding van Middenhoogduis wîde, Duis Weide: wilg. Bewoner van een wilgenbosje. 2. Boer, landbouwer die geestelijk goed beheert. Afleiding van Middenhoogduits widem(e): begiftiging van een kerk, klooster met grond of gebouwen als geestelijke fundatie. Vergelijk Widmer.

Wieder. Afleiding van Middenhoogduits wîden: met wilgentwijgen binden. Beroepsnaam.

Wiederkehr, Widerker: Bijnaam voor iemand die na af-wezigheid teruggekeerd is. Vergelijk Revenu, Retour.

Wiedersich. Vadersnaam. Pools Wiederzych = Dietrich.

Wiederstein. Plaatsnaam. Noordrijn-Westfalen.

Wiedicke, Wiedijk, Wiedig: Vadersnaam. Variant van Nederduitse familienaam Wedeke, Weddecke, Wedege. Korte vorm van Wedekind.

Wieiemaker, de, Wieiemaeker, de, Wielmaecker, de Willemacker, Willemaeker: Beroepsnaam van de wielenmaker, wagenmaker. Vergelijk de Ramaker.

Wiegand: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wigand ‘de strijdende’.

Wiegel: Vadersnaam. Duitse verkleinvorm van een Germaans wîg-naam, zoals Wighard, Wigher (zie Wiechardt, Wiggers).

Wiegmann, Wigmann. Naam uit de Germaanse voornaam wig-man.

Wiegmink: Vadersnaam. Afleiding van Wiegman. Ook Plaatsnaam in Markelo, Overijssel.

Wieken, van der. 1. Zie Van der Veken. 2. Eventueel plaatsnaam Wieken in Gendringen (Gelderland). 3. Misschien plaatsnaam Wijken.

Wieland, Wielant, Wielandt, Wielandt, Wielandts, Wielands, Wylant, Wylants, Wylandt, Wylands, Wijlants, Wyelan, Weylant, Weyland, Weylandt, Weijland, Weeland, Weijland, Welland, Willand, Willandt, Willant, Wilante, Wioland, Vellande: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wielant; in de Germaanse mythologie de naam van de smid in de onderwereld.

Wiele, de. 1. Uit Van de Wiele? 2. Of= Dewille, Deville (zie Dewille)?

Wiele, van de(der), van der) Wiel, van de(der) Wielen, Wiele, van der Weel, van (der) Weele, van de Wille, Vanduille, van (der) Weel, Weele, Verwijlen, Verwylen: Plaatsnaam Wiel, Weel ‘waal, poel, plas, door dijkbreuk ontstane kolk’.

Wielema, Wieleman, Wielemans, Vielmans. 1. Naam uit Van de Wiele: uit de plaatsnaam wiel, weel: poel, plas, uit dijkbreuk ontstane kolk. Zie verder bij Wiele. 2. Uit Willemans: vadersnaam uit Willem. Zie verder bij Willem. 3. Beroepsnaam van de wielmaker, wagenmaker.

Wielgat. Waalse verhaspeling (6x in Henegouwen), waarschijnlijk van Wygaart? Poolse naam Wilgat, Wilkat?

Wielhouwer: Beroepsnaam van de wielmaker, wagenmaker, die de velgen voor de wielen houwt. Vergelijk Duits Felgenhauer.

Wielinga, Wielings, Wielink: Vadersnaam. Afleiding van de Germaanse voornaam Willem.

Wielingen, van der, van der Willingen: De Wielingen is een vaarwater in de Noordzee van Heist tot Vlissingen. Maar deze zeldzame familienaam is waarschijnlijk een reïnterpretatie van Van der Willigen, variant (met svarabhakti) van Van der Wilgen.

Wielmaker, Wielemaker: Beroepsnaam van de wielenmaker, wagenmaker.

Wiels. Vadersnaam. Waarschijnlijk spelling voor Wils. Zie Will.

Wielsbeke, van. Plaatsnaam, West-Vlaanderen.

Wiem, Wieme. 1. Zie Wieme(s). 2. Eventueel verschrijving voor Wième, Wyème; zie Williaume.

Wieme, Wiemes, Wiem, Wimme, Weyme, Wymes, Wyme, Wyemars, Wiemers, Wijms: Vadersnaam. Bakervorm van een Germaanse wîg-naam waarvan het tweede lid met een m begint, zoals Wigmar, Wigman, Wigmond, Friese voornaam Wiemer. Vergelijk Wimmer, Wiemer.

Wiemeersch, van: Verspreide Plaatsnaam Wijmeers, van Wijde meers ‘uitgestrekte beemd’.

Wienar. De naam gaat terug op 1592 Antoine Waignaert, Ronse; zie Waniart.

Wienecke, Wien(k, Wienk: Vadersnaam. Duits Wien(c)k(e), Wienken, Wiene(c)k(e), afleiding van Germaanse win-naam of Wijnand. Vergelijk Wijntjens.

Wienema. Vadersnaam. Friese afleiding van Germaanse win-naam.

Wiener, Wieners, Winer: 1. Afkomstig van Wenen, Duits Wien. Wiener = Wener. 2. Vadersnaam. Germaanse voornaam win-hari 'vriend-leger': Winiheri, Winerius.

Wienkotte. Spellinguitspraak van Vinçotte? Duitse familienaam Engels Wincot?

Wientjes: Vadersnaam. Verkleinvorm van Germaans win-naam, zoals Boudewijn, Adelwin, of van Winand. Zie Winkin.

Wieprecht. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wibrecht, zie Wibert.

Wierbos: Plaatsnaam?

Wiere, van de. Plaatsnaam Wierre-au-Bois (Pas-de-Calais) of Wierre-Effroy (Heinfrieds Wilder, Pas-de-Calais) van Latijn villare. Of plaatsnaam De Wier in Tielt (aals-Vlaanderen).

Wierckx: Vadersnaam. Samengetrokken uit Wierickx, Wirix. Germaanse voornaam wîg-rîk ‘strijd-rijk’ of wid-rîk‘hout-rijk’: Wigericus, Wiricus, Wirich,

Widerich, Widricus, Wirich.

Wieren, van: Plaatsnaam Wieren in Grootegast (Groningen), Utingeradeel (Friesland), Smallingerland (Friesland).

Wierik, Wierike, te: Plaatsnaam in Borne Overijssel.

Wieringa, Wierenga: Vadersnaam. Friese afleiding van Germaanse voornaam Wier, van wîg-hari ‘strijd-leger’. Vergelijk Wierings, Wierink, Wierinckx, Wieinck, die eveneens afleiding kunnen zijn van Wier, maar ook secundair uit Wiericx ontstaan kunnen zijn (-inck < -ick).

Wieringa, Wieringen, van Wieringh, Wierink, Viering, Weering, Wieringsma. Plaatsnaam., Wieringen (Noord-Holland).

Wierkardt: Schrijf-of leesfout voor Wieckardt.

Wiers, Wieërs, Wieers, Wijers, Wyers, Vyers, Weyers, Weyer, Weijers, Weier, Weir: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-hari 'strijd-

leger'; vergelijk Wiggers, Weygers(e). Nog huidige voornaam Wier, Weijer. 2. Korte vorm van Van de Wijer.

Wiersinga, Wiersema, Wiersma, Wierdsma, Wiegersma, Wygersma, Wiggersma, Wigersma, Wierda, Wiers, Wiertsema, Wiersum, Wierema, Wierdsma, Wiarda, Wijrdeman, Wyrdeman, Opwijrda, Anjewierden: Vadersnaam. Friese afleiding van Wiers; zie Wieringa. Hoewel de Friese naam Wierda in zijn middeleeuwse vorm gelezen kan worden als "(één) van de Wierds", dat wil zeggen als één van de nakomelingen van ene Wierd, kan voor de meeste naamdragers deze naam beschouwd worden als synoniem van de namen Wiersma en Wierstra, indien deze namen een locatie bij een wier(de), wat wellicht in de toponymie ter plaatse tot uitdrukking is gebracht, aanduiden. Deze naamgeving resulteert uit de 18de eeuwse situatie met vastlegging in 1811-12.

Wiers, Wieërs, Wieers, Wijers, Wyers, Vyers, Weyer, Weyers, Weijers, Weier, Weir. 1. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam wig-hari. 2. Verkorte vorm van Wijer (van de). Zie daar.

Wierstra: Friese afleiding van de Friese plaatsnaam Wier ‘kunstmatig opgeworpen hoogte’.

Wierts, Wiertsema: Vadersnaam. Friesevoornaam Wierd, Wiard, van Germaans, van wîg-hard ‘strijd-sterk’.

Wierum, van. Plaatsnaan, Friesland, Groningen.

Wies, Wiese. Plaatsnaam. Middenhoogduits wise, Duits Wiese: wei(de). 2. Zie Wiese(n).

Wiesé. Variant van Wiese met secundair accent? Of spelling voor Vizée, Vizet = Viset.

Wiese, Wiesen. 1. Bijnaam. Nederduits wîse: wijs, verstandig. Vergelijk Wiesemann 2, De Wijs(e). 2. Zie Wysen.

Wiesel. Duits Wiesel; wezel. Bijnam voor een behendig mens.

Wieselblad. Duits-Joodse familienaam; letterlijk wezelblad.

Wieseler, Wiesner. Afleiding van plaatsnaam Wies(e); wei.

Wiesemann, Wesemann: 1. Middennoordduits wese, Duits Wiese: wei(de). Naar de woonplaats. Vergelijk Weedeman. 2. Bijnaam voor een wijs man. Nederduitse familienaam.

Wiesemes. Plaatsnaam Waimes, Duits Weismes (Luik)?

Wiesenfeld. Frequente Duitse plaatsnaam.

Wieser, Vieser, Viezzer: Afleiding van plaatsnaam Wies(e): wei(de).

Wiessner, Wiesner, afleiding van Duitse plaatsnaam Wiese ‘wei’.

Wiest: Duits ontronde vorm van Wüst.

Wiest, de. In het Waasland kwam de familiemaam De Weest voor. Misschien variant van (de) Wees(e).

Wiethase, Wiethaus: Reïnterpretatie van Nederduits Wiethose, Weithose: brede, wijde broek.

Wietingen, van. De familienaam kwam in Haarlem voor. Plaatsnaam Wiedingen of Wittingen (Duitsland)?

Wietkin. Afleiding van Wiet, spelling voor Wijt, Wyt.

Wiets, Wietz: 1. Middelnederlands wiet: onkruid? 2. Zie Wyts.

Wieuw, de. Aanpassing van Duvieux? Of variant van Deveeuw?

Wiewauters, Wiewaters, Weewauters. Het dialect wiewouter, weewouter (Antwerpen), weiwater (Oost-Vlaanderen) betekent vlinder. Mogelijk een bijnaam. Kan ook een verschrijving zijn van Awouters: oude water (plaatsnaam) of van Aweiter: wachter (beroep).

Wiffrit. Vadersnaam. Door assimilatie van Germaanse voornaam Wilfried.

Wige, Wigge. Vadersnaam van Wigo, bakervorm van een Germaanse wîg-naam. 2. Zie Wegge.

Wigand, Wygand, Wiegand, Weigand, Weiand, Weygandt, Weygantt, Weyand, Vigand, Vigant, Wichand: Vadersnam. Germaanse voornaam Wigand 'de strijdende'. Wigandus.

Wigerinck. Hypercorrect voor Wierinck.

Wiggen, van: Plaatsnaam Wijchen (Gelderland): 1201 Wigen, 1203 Wighen, 1502 Wichen.

Wiggenraad. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam wig-raad: strijd-raad.

Wigger, Wiggers, Weggers, Wichgers, Wichers, Wiechers, Wiegers, Wygers, Wijgers, Wijchers, Weijgers, Weygers, Weygers: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam wîg-hari‘ strijd-leger’: Wigharius, Wigerus. 2. Werd later begrepen als Middelnederlands wicker: wichelaar, waarzegger. Zie De Wickere.

Wigny. Plaatsnaam in Flamierge, Luxemburg.

Wihame, Wihamme. Spelling voor Williame, Willaumez.

Wijas: Waalse variant voor Wiard of Wiaux?

Wijbenga, Wybenga, Wiebenga, Wijbinga, Wibbens. Vadersnaam.

Wijchgel, Wiekel, Wiechels, Wiegel. Vadersnaam van Duitse origine uit wig(hart).

Wijckhuys, Wijckhuyse, Wyckhuyse, Wyckhuys, Wijckhuijs, Wyckhuis, Wyckhuijse, Wickhuys, Wychuyse, van Wuyckhuyse, Wekhuizen, Wekkuizen, Weckhuizen, Weckhuysen, Weckhuyzen, Wechhuysen, Weekhuyzen, Weekhuysen, Wechuysen, Weekhuyzen, Weekhuysen. Familienaam uit de plaatsnaam Wijkhuis (wijkplaats, versterking bij de stadsmuur, burcht). Er is een Wijkhuize in Kruishoutem (Oost-Vlaanderen), in Gits, Lichtervelde, Beveren-Roeselare, Hoogleden, Passendale en een Wijkhuizen in Steenokkerzeel (Vlaams-Brabant).

Wijdeven, van de, Wijnveen. Plaatsnaam.

Wijer (van de), van de Wyer, Vandeweyer, van de(den) Weijer, van de Weyer, van de Weyers, van de Weyr. De plaatsnaam wijer betekent vijver. Iemand die bij een vijver woonde of er wat mee te maken had. Duits Weiher. Wijer (Limburg) en in Hendrikkapelle (Luxemburg) en Hoeselt (Limburg), de Weijer in Helmond (Noord-Brabant).

Wijhe, van, van Wyhe. Plaatsnaam Wijhe, Overijssel.

Wijk, van (der), van Wyk, van (der) Wyck, van Wijck, Wijk, Wyk, Wijker, Vuijk. Familienaam uit de plaatsnaam Wijk (Noord-Brabant, Limburg, Overijssel), Wijk-bij-Duurstede (Utrecht), Wijk-aan-Zee (Noord-Holland). Of uit een andere Wijk plaatsnaam (komt nogal voor).

Wijller, van, Wijler, Wylern, Weyler, Weiler, Weiller, Wielders: 1. Plaatsnaam Wijlre (Nederlands-Limburg), Wijler in Zwalmen (Nederlands-Limburg), van Latijn villare: boerderij. Vergelijk Van Wilder, Weil(l)er. 2. Vernederlandsing van de erg verspreide Duitse plaatsnaam Weiler (zelfde etymologie en betekenis).

Wijman, Wijmans, Wyman, Wymans, Weimann, Weymann, Weymans: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaaam wîg-man 'strijd-man'; zie Wyckmans. Hier met g-syncope. 2. Zie ookWijdemans.

Wymeels, Wymeels. 1. Zie Wymeersch. 2. Een voorvader zou zich in de 16de eeuw in Leiden gevestigd hebben; hij heette Jacob de Wymyle/Wymele.

Wijmelbeke, (van), van Wymelbeke, van Wynmelbeke, Wymelbeke, Wymmelbeke, Wiemelbeke, Wimmelbeke, Wemelbeke, Wemelpeke: Plaatsnaam Wijmelbeek in Deerlijk.

Wijmen, van. Waarschijnlijk variant van Van Wijnen.

Wijn, Wijns, Wyn, Wyns, Wiens, Wien, Wins: 1. Vadersnaam. Germaanse voornaam Wini 'vriend' of korte vorm van een win-naam. 2. Brabantse spelling voor Weins. Zie Wein.

Wijnaerde, de, van Wynaerde, van Wienaerden: Door reductie van de g van Van Wijngaerde.

Wijnakker, Wynakker, Wijnackers, Wynackers, Wynacker: Plaatsnaam Wijnakker: wijnberg, wijngaard. Plaatsnaam in Bazel (Duitsland) en Belsele (Oost-Vlaanderen) Eventueel plaatsnaam Wijdenacker/Wienhacker in Beveren-Waas,

Wijnands, Wijnandt, Wijnandt, Wijnants, Wijnant, Wijnans, Wijnaendts, Dewijnants, de Wijnants, Dewynants, Dewynantz, Wynands, Wynand, Wynandt, Wynant, Wynants, Wynans, Wynhandt, Wienand, Winands, Winand, -Winants, Winant, Winandts, Winance, Winandy, Weinand, Weinants, Weynandt, Weynand, Weynans, Weynands, Weynands, Weynans, Weynand, Dewinant, Vinant, Vinandy. Vadersnaam uit de Germaanse voornaam wîg-nanth 'strijd-moed': Wichnand, Winandus.

Wijn, Wijns, Wyns, Wyn, Wiens, Wien, Wins. 1. Vadersnaam, korte vorm van een Germaanse wini-naam (wini=vriend). 2. Zie ook Wein en Wijnricx.

Wijnen, Wynen, Wijnne, Wijne, Wuine, Woine, Wijnens, Wynens, Wienen, Winnen, Winnens. Vadersnaam uit een Germaanse wini-naam (wine: vriend). Of van Walewein/Iwein. Zie Wijns.

Wijnen, van, van Wynen: 1. Zie van Win. 2. Uit Van Wijngene.

Wijngaerde, van de, den, Wijngaerden, van de den, Vandenwijngaerden, van der Wingaert, van de, den Wijngaarde, Wijngaarden, Wyngaarden, Wyngaarde, Wijngaerde, Wijngaerden, Wyngaerde, Wyngaerden, Wyngaert, Wyngaerdt, Wyngaerd, van den Weyngaert, Weyngaerts, van de Weijngaerden, van de Wijgaert, van de Wygaert, Wygaerden, Wygaart, Wygerd, van de, den Weijgarden, Wygarden, Weygarde, Weygarden, Weygaert, Weygert, van den Wyagaert, van Wijngaarden, Wyngaarden, Wyngaerden, van Wingaarden, van Wingerden, van Wynnaerde, Wandwingor, de Wyngaerde, de Wyngaers, de Wyngaert, de Wijngaerd, de Wijngaert, de Wingaert, Wingaerde, Wingaerden, de Weyngaert, de Wygaert, Wijngaarde, Wijngaarden, Wyngaard, Wyngaarden, Wingaerd, Wyngaerden, Wyngaert, Wingartz, Winger, Wingert, Wingers, Wygaerden, Wijgaerden, Wijgaart, Wijgaerts, Wijgerde, Weygaart, Weijgaart, Weijgaert, Weijgaarts. Familienaam uit de zeer verspreide plaatsnaam 'Wijngaard' (er waren vroeger heel wat wijngaarden in Vlaanderen, Zuid-Nederland). Dit voor de eigenaar van, of de arbeider in. De vormen zonder voorzetsel kunnen ook wel een beroepsnaam zijn van de wijngaardenier:

Wijnhof, Wijnhoven, Wynhoven: Plaatsnaam Wijnhof: wijngaard. Duits Weinhof.

Wijnhuysen, Wynhuysen, Wynhuyzen: Plaatsnaam Wijnhuizen in St.-L.-Esse (Oost-Vlaanderen), Wijnhuize in Steenhuize (Oost-Vlaanderen).

Wijninckx, Wijnings, Wyninckx, Wynincx, Wyning, Wynings. Vadersnaam. Afleiding van Germaanse wini-naam; vergelijk Wijns, Wijnen.

Wijnman, Wijnmans. Beroepsnaam van de wijnhandelaar.

Wijnschenk. Beroepsnaam van de wijnschenker.

Wijs, de, Wijse, de, de Wijs, de Wyse, de Wys, Weijs, Weys, Weijts, Weyts, Weiss, De Wies, de Weys, Weijs, Weis, De Wyze, de Wijze, Devise, Wysen, Wijsen, Wijzen, Wyzen, Wizen, Deswijsen, Desweyzen, Deswysen, Swijzen, Swijsen, Swyzen, Swysen, Zwijsen, Zwijzen, Zwyzen, Zwysen. Bijnaam voor een wijs, verstandig, geleerd en/of slim persoon. Deswysen/Swysen zijn afleiding: des wijzen.

Wijsen, Wysen, Wyssen, Wiesen, Wijzen, Wyzen, Wizen, Viskens, Vitskens: Vadersnaam van de voornaam Louis, Frans vorm van Lodewijk. Zie ook De Wijs(e).

Wijsevelde, Wysevelde: Wellicht aanpassing van Duitse plaatsnaam Weissfeld (Rijnland-Palts). Vergelijk Ook Ysveld.

Wijsgeer, Wysgeer: Aanpassing van Duits Weissger, afleiding van weisigen: witten, kalker. Of van Middenhoogduits wîssegxre: beul, scherprechter, van wîssegen: straffen, pijnigen.

Wijshof, Wijshoff, Wyshoff: Bijnaam Wijs hoofd: verstandige kop, wijze geest.

Wijsmans, Wysman, Wysmans, Vismans, Visman, Wizman, Wuisman. Bijnaam voor een wijs iemand.

Wijsmuller. Duitse beroepsnaam Weissmûller: molenaar van wit, fijn meel. Of afleiding van Duitse plaatsnaam Weissmùhle.

Wijst, van der, Verwijst. Waarschijnlijk hypercorrect voor Verwaest (zie Van Waas).

Wijten, Wyten, Wyttens, Wieten, Wittens: Vadersnaam. Vleivorm van de Germaanse voornaam Wijt, Wido. Vergelijk Wyts.

Wijtenburg, van den Wittenboer, Witberg, Wittenburg, Weitenberg, Wittenberghe, van, Wittenberg. Naam uit de Duitse plaatsnaam Wittenburg (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern en Nedersaksen).

Wijtstraete, Wytstraete, Wystrate: Plaatsnaam Wijtstrate in Ruiselede (West-Vlaanderen).

Wikker (de). Mogelijk naam uit het Middelnederlandse wicker: wichelaar, waarzegger. Zie ook bij Wigger.

Wikkerink: Vadersnaam. Afleiding op –ing van Wikker, van Wigger, Germaanse voornaam.

Wilbrink, Wilbers, Welbers, Wilberts, Wolbers: Vadersnaam. Afleiding op –ing van Germaanse voornaam Willebrand of Willebrord.

Wilequet, Willequet, Wiliquet, Williquet, Wilquet, Wilqué, Wilket, Willocquet, Willoquet, Villequey, Welliquet: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Willaume.

Wil, de. Middelnederlands wille, wilwijl; wil, verlangen, wens. Bijnaam.

Wilbaux, Wilbaut, Wilbeaux, Willebaux, Willebois, Wuillebaut, Wuillebeaux, Guilbaud, Guilbau, Guilbaut, Guileau, Cuillebault: Vadersnaam. Romaanse vormen (Waals-, Picardisch met W-) van Germaanse voornaam wil-balth 'wil-stoutmoedig'.

Wilbergs. Moedersnaam. Germaanse voornaam wil-berg 'wil-bescherming': Wilberga, Willeberga. 2. Spellingvariant van Wilber(t)s.

Wilbert, Wilbers, Wilberts, Wilberz, Wuilbert, Wilbergs, Wilbars, Wilpert, Wuilpart, Wilpart: Vadersnaam. Germaanse voornaam wil-berht 'wil-schitterend': Wilbertus.

Wilbrink, Wilbrennink: Vadersnaam. Afleiding van Willebrand of Willebrord.

Wilcot, Vilcot, Wuilcot, Wuilquot, Wilquot: Vadersnaam. Vleivorm van de voornaam Willem.

Wilcox, Vilcocq, Willcox: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Willem.

Wild. 1. Variant van Willier; zie Willer(s). 2. Aanpassing van plaatsnaam Vilers.

Wildanger. Afleiding van plaatsnaam Wildang.

Wilde, de, Wilde, Wilden, de Wildt, de Wild, Wild, Wildt, Wilt, de Weilde, de Welde, de Welle, de Wel, Wel, Dewelle, Well van, Dewel, Dewell, Schwilden, Swildens: Bijnaam voor een wildeman, die woest, onbeschaafd, ruw, gemeen is.

Wilde, van de. Familienaam in Henegouwen. Waarschijnlijk voor Van de Wille=van de Wiele.

Wildeboer, Wildenboer: Vermoedelijk volksetymologische herinterpretatie als ‘wilde boer’ van Duits plaatsnaam Wildenburg (Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts) of Wildenborch (Gelderland), of Wildenburg in Wingene (West-Vlaanderen): 1751 heerlykhede genaemt Wildenbourgh. Maar een herinterpretatie -met ingeschoven d-van Willeboer ligt misschien nog meer voor de hand. Of een uithangbord ‘De Wilde Boer’ (?).

Wildegans. Bijnaam voor een jager op wilde ganzen. Vergelijk Wildegos, Wildefuhel, Duits Wild(e)gans. Zie Wilgos.

Wildeman, (de) Dewildeman, Wildmann: 1. Bijnaam voor iemand met wild gedrag, woest karakter. Vergelijk de Wilde. 2. Huisnaam: 1394 inden wilden manne, Leuven, ook Wildeman, hof in Alkmaar. 3. Ook soms uit Willeman, vadersnaam uit de Germaanse voornaam wil + man.

Wildemauw, Wildemauwe. Naam uit de Henegouwse plaatsnaam Willemeau.

Wildemeersch, (van), Wildemersch (van), van Wildemeersch, van Wildermeesch, Wildermeersch, Wildemeerch, van Vildemeers. Familienaam uit de plaatsnaam Wildemeers: woeste meers.

Wildenbergh, van, Wildenberg, van, van de Wildebergh: Plaatsnaam Wildenberg, bijvoorbeeld in Zuidwolde (Drenthe).

Wilder, (van). Plaatsnaam Wilder in Erps, St.-P.-Leeuw (Vlaams-Brabant), Kh. (Antwerpen), Wylder (Frans-Vlaanderen) van villare: boerderij, hoeve. Vergelijk Van Wijller, Van Wilderen.

Wilderen, van. Plaatsnaam (Limburg) en in Galmaarden en Hamme-Mille (Vlaams-Brabant). Vergelijk Van Wilder.

Wilderjans, Wilderyans, wilderiane, Wilderian, Wildériane, Wildérian, Wildéria, Wildrianne, Wildriane: Bijnaam Wilde Jan. Vergelijk Duits Wildhans.

Wildermans. 1. Variant van Wildeman. 2. Afleiding van plaatsnaam Wilder.

Wilderode, van, Wildero, Wildro. 1. Familienaam uit de plaatsnaam wilde rode: woest gerooid terrein. Plaatsnaam in Parike en Welden (Oost-Vlaanderen). 2. Er is ook een Wildenrath (Noordrijn-Westfalen) dat aan de basis kan liggen van sommige namen.

Wilderom: Engelse familienaam Wildrom, Weldrum?

Wildert, van (der), Verwildert: Plaatsnaam (ter) Wildert: verwilderde, onbebouwde grond, wildernis. Plaatsnaam in Zandvliet (Antwerpen): 1154 terras campestres seu incultas que Wildert vocantur; in Geluwe (West-Vlaanderen).

Wildhagen. Plaatsnaam Wildhag: omheind jachtgebied. Wildhagen (Duitsland).

Wildschut, Wilschut, Wildschutz, Wildschutz, Wildschutze, Wildschietz: Beroepsnaam van de wildschutter: jager, stroper.

Wildstrom: Plaatsnaam? Vergelijk Wilderom, Verhaspeling?

Wilfinger, Wilffinger, Welfring, Welfringer: Afleiding van Duitse plaatsnaam Wilfingen of Wilflingen.

Wilfart, Wilfort, Williford, Wilfer, Willefert, Wuilfert, Wielfaert, Welvaert, Welvaarts, Welvaart, Wellewaert: Vadersnaam. Theoretisch zou het de Germaanse voornaam wil-frith 'wil-vrede' kunnen zijn. Voor de uitgang, vergelijk Godeva(e)rt. Welvaert door reïnterpretatie, zoals Duits Wohlfahrt, van Wolfhard. Wellewaert kan eventueel op Wilwerth teruggaan. Maar de familienaam Wilfaert komt al in Tielt voor, juist daar waar al Wulfaert voorkwam (zie Wolfaert). Wi(e)lfaert gaat daarom op Wulfaert terug.

Wilford. Plaatsnaam Wilford (Nottinghamshire, Suffolk), dat is Willow ford: wilgenwad of doorgang.

Wilgen, van der, van der Willigen, van der Willingen, Verwilghen, Verwilgen, Verwilghem, Verwilligen, Verwulgen, Verwulgem: Plaatsnaam Ter Wilgen/Wulgen: wilg.

Wilgenhof. Plaatsnaam. Bijvoorbeeld Wilgehoef in Jette.

Wilgos, Wielgus, Wielgoez: Nederduitse familienaam Willgôs: wilde gans. Vergelijk Wildegans.

Wilinski, Wiliski, Wilisky, Wilisqui:. Vadersnaa, slavische afleiding van de Germaanse voornaam Willem.

Wilhelm, Wilhelmus: Vadersnaam. Duitse vorm van de Germaanse voornaam Willem (zie op dat woord) en latinisering.

Wilk, van der, van der Welk, van der Welck: Waternaam De Wilk bij Benthuizen (Zuid-Holland).

Wilking, Wilkening: Vadersnaam. Afleiding van de voornaam Willem.

Wilkinson. Vadersnaam. Zoon van Wilkin, Willem.

Will, Wille, Willé, Wils, Wills, Wilst, Wiles, Wiele, Wiel, Wiels, Wyls, Vuille, Wuille, Guille, Wieles, Wielese: Vadersnaam. Will(e), korte Germaans wil-naam: Willo of korte vorm van wil-naam, zoals Willem.

Willaert, Willaerts, Willar, Willard, Willart, Willert, Wylaers, Wijlaars, Wullaert, Wullaerts, Wuillard, Vuillard, Wuiart, Wuyard, Guillard, Guilard, Geuliaerts, Geullaerts, Williard, Williart, Wielaard, Woillard: Vadersnaam. Germaanse voornaam wil-hard ‘wil-sterk’: Willehart, Wilardus, Willard.

Willaey, Willaeys, Willay, Willaeye, Wylaeys, Wuillay, Wallaeys, Wallays, Walaeys, Wallay, Wallaeyes, Villayes, Villays, Vallaeys, Valaeys, Valais, Vallaey, Vallaeijs, Vallays, Vallay, Vanlaeys, van Laeys. Vadersnaam, knuffelvorm van een -oi/-ai-variant van Wilhelm.

Wille, Vanduille, van (der) Weel, van (der) Weele, Verwielen, Verwijlen, Verwylen: Plaatsnaam Wiel, Weel: waal, poel, plas, door dijkbreuk ontstane kolk. Plaatsnaam Te Wiele in Pittem.

Will, Wille, Willé, Wills, Wils, Wilst, Wiles, Wiel, Wiele, Wiels, Wyls, Vuille, Wuille, Guille. Vadersnaam, verkorte vorm van een Germaanse wil-naam.

Willebien. Waarschijnlijk van Willebin, vleivorm van Wilbert of Wilbaux, of hypercorrect voor Gilbin,

Willeboer: Vadersnaam. Herinterpretatie als boer van Willeboord.

Willebois. Hypercorrect voor Willebaux of vleivorm van Willeboud.

Willebrant, Wilbrant, Wilbraham, Villebrandt, Wilbrenninck: Vadersnaam. Germaanse voornaam Wilbrant, wil-brand 'wil-zwaard': Willibrandus.

Willebrords, Willeboordse, Willeborts, Willebrock, Wilboorts, Wilboort, Wilbors, Wilbroodt, Willeboer: Vadersnaam. Germaanse voornaam wil-brord ‘wil-speerpunt’. Sint-Willibrord (658-739) is de apostel van de Friezen en de eerste bisschop van Utrecht. De kerk van Hulst (bisdom Utrecht) was aan Sint-Willibrord toegewijd en het stadszegel van Hulst (1226) stelde Sint-Willibrord voor. ±1330 bij sente Willeboerdsputte.

Willeken, Willekens, Willekens,Willekes, Wilkes, Willemkens, Willeke, Willemkes, Wilikens, Wylkens, Wellekens, Wilcke, Wilke, Wilk, Wilkes, Wilks, Wilkens, Wilken, Wilking, Wilkins, Wilkin, Vilenkin, Vilkin, Wilquin, Vinquin, Wuilkin, Wilquem, Wilguin, Wilgain, Willens, Willen, Willenz, Wilen, Willing, Willin, Willinck, Willynck, Wielens, Wijling, Wijlin, Wylinck, Wylin, Wielink, Villen, Wellens, Welles, Welling, Wellin, Welens, Wullens, Wulles, Vullings, Vulling, Wuylens, Wollens, Wolles, Wallens: Vadersnaam. Verkleinvorm van de voornaam Willem. Va