Disclaimer

BIJZONDERE COLLECTIES BEWAARD EN TE ZIEN IN VITRINEKASTEN VAN STICHTING BEHOUD VAN 'T OUD

In de collectie van stichting Behoud van 't Oud bevinden zich duizenden voorwerpen, waaronder objecten uit grootmoederstijd, textiel, gereedschappen en speelgoed. Een deel daarvan is te zien in vitrinekasten, maar ook een deel bevindt zich in depot.
 
Deze collectie is niet in één dag verzameld. Al sinds oprichting in 2009 verwerft stichting Behoud van 't Oud voorwerpen. Samen vormen deze voorwerpen het geheugen van het dagelijks leven. Ze roepen emoties en reacties op en dagen uit tot het doen van nader onderzoek over gebruik en herkomst. Stichting Behoud van 't Oud bezit naast de voorwerpen een uitgebreide documentaire collectie, waarin zich boeken, tijdschriften, foto’s, films, dia’s en gedigitaliseerde bestanden bevinden.


Op deze website is nu een deel van onze collectie te zien. We kiezen ervoor om niet in een keer onze hele collectie online te plaatsen. Daarnaast willen we dat de objecten voorzien zijn van goede, bruikbare foto’s.
 
Foto’s van de collectie
Van elk object is ten minste één afbeelding beschikbaar. In de meeste gevallen kun je de afbeelding opslaan door op je rechtermuisknop te klikken en te kiezen voor ‘opslaan als’ en vervolgens downloaden. 
 
Stichting Behoud van 't Oud  heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal  en of beschrijvingen (tekst) te achterhalen. Neem in geval van onjuistheden contact op met secretariaat van stichting Behoud van 't Oud.
 
Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. 

Stichting Behoud van 't Oud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Stichting Behoud van 't Oud garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

Stichting Behoud van 't Oud s niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat stichting Behoud van 't Oud gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat stichting Behoud van 't Oud de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Stichting Behoud van 't Oud  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt.

Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat stichting Behoud van 't Oud  in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot stichting Behoud van 't Oud , via stichtingbvho@hotmail.com

Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.