Lijst van Kamper tabaks- en sigarenfabrieken

Lijst van alle Kamper Tabaksfabrieken en sigarenmakerijen:

 • Aalvink, J., voor het eerst vermeld in 1873.
 • Alberts, H., diende in 1923 verzoek in om vergunning voor droogkast. Deed in hetzelfde jaar zijn zaak over aan Gebr. Kiel. Gevestigd in Geerstraat 42. Eigenwerker, ook samen
  met Kanis in de Geerstraat.
 • Bakker, M., Buitenhofstraat 89. In 1940 opgeheven.
  Bertelds, voor het eerst vermeldin 1922. In 1923 vergunning
  voor droogkamer in Morrensteeg 12.
 • Bastiaannet, T opgericht 1934, in 1936 vergunning voor droogkamer in Veerweg 10. Was later gevestigd in de Meerrninnensteeg.
 • Belt, E. van der, opgericht 1936 in Meerminnensteeg 2, in 1941
  vergunning voor stripmachine in Meerminnensteeg 2. Had ook tabakshandel in pand van voormalig. Post en v. d. Linde.
 • Belt. R. J. van der, in 1948 vergunning voor droogkamer in Heiligesteeg 56.
 • Berg, f. H. van den, opgericht 1934, opgeheven circa 1940.
 • Berg, J. P. van den, in 1933 vergunning voor droogkamer in 2e Ebbingestraat 8. Thans in Dorpstraat,
 • Bessem, A. en Co., in ... fabriek in Morrensteeg 2 overgenomen van A. Jaeggi. Voerde het merk "Kamper UC.
 • Bessem en Hoogenkamp, voor het eerst vermeld in 1869. Nieuwe fabriek gebouwd in 1878 in Broederstraat 35. Dit gebouw in 1926 overgenomen door J. Sollie, in hetzelfde jaar door Fa. P. D. Stuurop.
 • Blenkespcor. J. G. en Kwakkel, D., in 1936 vergunning voor droogkamer in BurgwaI 131. Waren tevens verkopers van sigaren. Voerden merk Camper Damper.
 • Boele, W. G. Sr., (N.V. Sigarenfabriek De Beurs van Amsterdam), Hofstraat 40-42.
  In 1847 opgericht door Cornelis Johannes Boele.
  In 1869 vermeld aIs: C. J. Boele en Zn.
  In 1874 vermeld aIs: W. G. Bode Sr.
  In 1886 vermeld als: N.V. Sigarenfabriek de Beurs van Amsterdam.
  In 1895 W. van der Muelen compagnon.
  In 1898 vermeld als eigenaar: W. van der Muelen.
  In 1925 opgenomen in N.V. La Bolsa.
  In: 1865 machinale kerfbank.
  In 1867 nieuw fabrieksgebouw in de Hofstraat.
  In 1868 (6 december) vereerd met Koninklijk wapen.
  In 1868 houten vormen en wikkelmachine.
  In 1870 zelfpakkende kerfbank.
  In 1873 verkoop van rooktabak ter hand genomen.
  In 1883 de bestaande stoommachine van 2 p.k. vervangen door een van 4 p.k.
  In 1887 stoommachine van 10 p.k. voor aandrijving electrische verlichting, kerfbank, steendrukkerij, eest, pletmachine en slijpmachine.
  In 1892 tweede stoommachine van 10 p.k.
  In 1897 gasmotor van 30 p.k.
  In 1910 tabaksplukmachine.
  In 1912 stripzaal in Hofstraat 12.
  In 1913 inwendige verbouwing en vergroting droogkamers
  In 1914 electromotor van 6 p.k.
  In 1915 electromotor van 1 p.k. voor cirkelzaag i.v.m. vervaardiging sigarenkistjes.
  In 1920 4 electromotoren voor kerverij in Bov. Nieuwstraat 43.
  In: 1931 binnengoedmachine, 2 wikkelmachines en electromotor voor ketelhuis.
 • Boele, C. J., (N.V. Sigarenfabriek La Bolsa) Oudestraat 25.
  Opgericht in 1888 door C. J. Boele.
  In 1915 N.V. La Bolsa v.h. C. J. Boele.
  In 1906 de fabriek verbouwd.
  In 1915 de fabriek uitgebreid met het pand van de Fa. Lehmkuhl en Co, gelegen in de Voorstraat.
  In 1925 in de N.V. opgenomen de Fa. W. G. Boele Sr.
  In 1932: 2 cirkelzagen, 2 schuurrnachines, 1 fraismachine en een afzuiginstallatie voor vervaardiging sigarenkistjes.
  In 1940: lagestoomdrukverwarming in gebouw Oudestraat 25 en Voorstraat 22, 24, 26.
  Voerde merk Lord Beaconsfield, Rubens en Street Havanna I in Kamper courant 7 okt. en 14 okt. 1888.
  Opgeheven 1 juni 1965.
 • Boom, Joh., in 1936 vergunning voor droogkamer in Patrimoniumstraat 8.
 • Bos W., Voorstraat 79.
 • Bosch, J, W., tabakskerverij. Opgericht in 1904.
 • Breuker, J; bouw sigarenfabriek met droogkamer in 1928 in de Buiten Nieuwstraat~hoek Kerksteeg.
 • Bruggeman, J. H., was stucadoor. In 1932 vergunning voor droogkamer in Karpersteeg 21-23.
 • Bruggen J. van, Meerensmitsteeg 24/26/28.
 • Bruggink, Fa., in 1934 verplaatst naar Amsterdam.
 • Buitenhuis, Fa. J., in 1936 vergunning voor droogkamer in Bregittensteeg 10.
 • Burg, H. J. ter, Veerstraat 44. Opgericht 1939. Opgeheven mei 1940.
 • Burg, H. L. G. van der, OIieslagersteeg 9. Opgericht 1936.
 • Carras, A. G., in 1923 vergunning voor droogkast in Houtzagerssteeg 3.
 • Deinum, Fa. S. P., in ... perceeI Voorstraat 14 overgenomen van Fa. H. J. Sollie. Het perceel in ... overgenomen door Gebr. Vinke. Verrneld in 1924 t.g.v. werkstaking.
 • Dekker, J., narn in 1915 perceel Bov. Nieuwstraat 114 over van Fa. J. G. van Riemsdtik. In 1925 vergunning voor drooqkast in Oudestraat 250 I.
 • Dielmen, Fa., voor het eerst verrneld in 1877.
 • Diepeveen, F., in 1921 vergunning voor droogkamer in fabriek aan Bov. Nieuwstraat 9.
 • Dillen, G., Buitenhofstraat 46 I. In 1940 opgeheven.
 • Dillen, F., in 1933 vergunning voor droogkast in Buiten Hofstraat 3. In 1941 Heiligedwarssteeg 21.
 • Dokter, Joh., opgericht in 1919. In 1926 vergunning voor droogkast in Bov. Hofstraat 17. 
 • Doornebel. P. J., opgericht in 1932. In 1935 vergunning voor droogkamer in SIeurinksteeg 3.
 • Dousi, A., in 1894 vergunning voor droogkamer in Achterorn 6. In 1895 naar Achterom 11.
 • Dregt, A. f. van, in 1933 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat 41. Opgeheven in 1944.
 • Duiveman, Fa. Gebr., in 1936 vergunning voor droogkamer in Morrensteeg 2. In 1940 naar Panjansteeg 6 en 8. In 1954 opgeheven.
 • Duiveman, W. ]., in 1946 sigarenfabriek met droogkamer in Voorstraat 43.
 • Dijk, G. van W zn, nam in 1921 perceel Voorstraat 55 over van P. J. Ubink. In 1928 bouw fabriek met droogkamer in Buiten Nieuwstraat 89. In 1930 overgenomen door Fa. G.
  M. Visser.
 • Dijk, H. C. van, in 1895 vergunning voor droogkamer in Oudestraat 182.
 • Ekkel, G., in 1936 vergunninq voor droogkamer in Tuinsteeg 5.
 • Ekkel. W. J., in 1941 in Tuinsteeg 5.
 • Elburg, J. van, in 1961 sigarenfabriek met droogkamer in Marktsteeg 10.
 • Everts, F. W., in 1883 van Amsterdam naar Kampen. Fabriek met droogkamer in de Graafschap.
 • Feyge, B. W., in 1921 vergunning. voor droogkamer in zijn sigarenfabriekje in Oudestraat 170.
  Figge, J. R., in 1937 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat 124.
 • Fik, Fa., voor het eerst vermeld in 1869. Fabriekje van ca. 20 man, dat voornamelijk aan Rusland leverde. In 1881 vergunning voor droogkamer in Voorstraat-hoek Meerminnensteeg.
 • Fikse, D., Opgericht in 1891 tabakskerverij met droogkamer aan Koornmarkt 16. In 1894 geassocieerd met W. Fransen onder de naam Fikse en Fransen.
 • Fransen en Zn., Fa. W., in 1891 vergunning verleend voor tabakskerverij met droogkamer aan D. Fikse.  In hetzelfde jaar opgericht sigarenfabriek met droogkamer
  van W. Fransen in Koornmarkt 20. In 1894 Fa. Fikse en Fransen; in dat jaar gasmotor voor kerfbank. In 1896 verbouwing fabriek in Koornmarkt 14 en 16. In 1911 houw
  nieuwe sigarenfabriek in Koornmarkt 14, onder de naam Fa. W. Fransen en Zn. In 1913 gasmotor van 10 p.k. In 1938 bouw nieuwe droogkamer. In deze firma opgenomen
  in 1947 de Fa. Wed. H. Meulenkamp, Voorstraat 100-102. Deze fabriek in 1962 uitgebreid. Het perceel Koornmarkt 14 gehuurd door Fa. Neervoort.
 • Frenne, A. C. de, in 1888 vergunning voor droogkamer in Oudestraat W. 1 nr. 176.
 • Geertman, B. A., in 1880 vergunning voor droogkamer in Groenestraat W. 3 nr. 87.
 • Gendringen. Gebr. van, voor het eerst vermeld in 1870. Voerde wapen van Prins Hendrik van Nassau.
 • Gluysteen, A. M., in 1896 fabriek met droogkamer gebouwd in Groenestraat 39. In 1926 uitgebreid door zijn zoon J. C. H. Gluysteen. In 1923 vermeld als Fa. Gluysteen en Van
  Breuge1; in dat jaar electromotor voor zaagmachine i.v.m. vervaardiging sigarenkistjes. In 1931 opgeheven.
 • Goor en Van Oorschot, Fa. v., in 1915 bouw fabriek met droogkamer door W. van Goor aarr de Buitenkade. In 1922 geassocieerd met A. C. van Oorschot. In 1923 bouw fabriek
  met droogkamer in Spoorkade 22. In 1926 Van Oorschot zelfstandig. In 1927 uitgebreid met sigaren- en tabaksmagazijn. In 1933 tabakplukmachine, 10 cigarillomachines en
  sorteerkamer; bezat toen reeds drukkerij, kistjeszagerij en sorteerzaal. Nam in 1932 de gebouwen van de opgeheven Fa. Van Oenen en Maassen aan Bov. Nieuwstraat 88 over.
 • Goossen, Fa. A. P. - en Zn, opgericht in 1919. Nam in ...... perceel Buiten Nieuwstraat 105 van C. Stuurop over.
 • Goossen, Fa. B.I., opgericht in 1923.
 • Goossen, I., opgericht 1945.
 • Gosen, I. G., in 1936 vergunning voor droogkamer in Buiten Hofstraat 19.
 • Gottmer, Fa. H. J.J., opgericht in 1922. Opgeheven in 1940.
 • Greevelink, I., afkomstig uit Heerenveen. In 1892 vergunninq
  voor droogkamer in Voorstraat 31.
 • Groot en Co., Fa. de, in 1917 vergunning voor droogkamer in fabriekje in Blauwehandsteeg 2. In 1913 was dit perceel in gebruik bij E. Engelen en in 1919 bij P. D. Stuurop.
 • Haar, H. J. van der, .in 1923 vergunning voor droogkamer In Buiten Nieuwstraat 96 I. Het perceel in ... overgenomen door D. H. van Nunspeet.
 • Habekotte, F., opgericht in' 1918. In 1923 vergunning voor droogkamer in Breedesteeg 1a. In 1947 naar Zeepztedersteeg 6.
 • Hendriks, Fa. G., Tabaksfabriek aan de Botermarkt. Voor het eerst vermeld in 1872. In 1884 stoommachine van 4 p.k.
 • Hendriks, W., in 1941 Veenestraat 6.
 • Hiebendaal, H. F. T., voor het eerst vermeld in 1896. In 1902 gasmotor in Broederstraat 5. In 1909 Fa. Hiebendaal en De Groot. In 1909 vergunning voor droogkamer in Bovenhavenstraat 12.
  Houtkamp en HoI, Fa., in 1923 vergunning voor fabriek met droogkamer in Buiten Hofstraat 5 t.b.v. A. HoI en G. Houtkamp. In 1924 vergunning vervallen.
 • Hoogeboom, G., opgericht in 1933 in 1942 vergunning voor stripmachine en matteermachine in Groenestraat 39 I.
 • Hoogenkamp, C. J., nam in 1904 het Fabriekje van Schinkel en
  Dingler in Bov. Nieuwstraat 88 over.
 • Hoogenkamp en Co., Fa. J : in 1904 vergunning voor droogkamer in Boven Hofstraat 12.
 • Hulst, W. van der, opgericht 1933, van Heutszplein.
 • Hulst en Co., Fa. J. H. van, opgericht in 1867, Ijsselkade 3.
  in 1869: Van Hulst en Schaepman
  in 1871: J.H.van Hulst.
  in 1875: J. H. van Hulst en Co. (F. L. Brenkman)
  in 1887: fabriek afgebrand.
  J. H. van Hulst ca. 1890 uit Kampen vertrokken. De zaken onder de naam Fa. J. H. van Hulst voortgezet door F. L. Brenkman en J. M. C. Uittenhage de Mist. Laatstgenoemde
  werd bij not. acte van 17 april 1888 in de firma opgenomen.
  in 1870: houten vormen in gebruik qenomen.
  in 1884: filiaal in Soerabaja.
  in 1887: vergunning voor droogkamer.
  in 1888: verbouwing fabriek.
  in 1906: verwarmingskelder.
  in 1920: opgeheven en overgenomen door J. H. Sollie.
 • Ilcken, H. H. C; voor het eerst vermeld in 1885. In 1888 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat-hoek Marktsteeg.
 • Jaeggi, A. C., in 1903 verqunninq voor droogkamer in Morrensteeg 2. In overgenomen door A. Bessem en Co.
 • Jansen en Storms, Fa., gevestigd te Weesp. Vestigde in 1934 fabriek met droogkamer en 5 electromotoren in IJsseldijk 8. In .....overgenomen door H. J. van Rijsewijk.
 • Jonker, R., in 1900 vergunning door droogkamer in 2e Ebbingestraat 17.
 • Justus van Maurik, N.V., in 1928 gevestigd te Kampen in pand van voormalige fabriek "Selma" in Breedesteeg 5. In 1929 uitgebreid met kistjeszagerij. In 1931 verplaatst naar Zaandam. Het pand in 1935 overgenomen' door Smit en ten Hove.
 • Kalf, M., in 1904 vergunning voor droogkamer in IJsselkade 12 b. (slager?)
 • Kanis, L.,  in 1941 in Voorstraat 14.
 • Karel, A., Opgericht in 1934. vergunning voor droogkamer inBuiten Nieuwstraat 90 1.
 • Kerke en Co., Fa. van der, in 1934 vergunning voor droogkamer in Heerensmitsteeg 21. In ...... Fa. J. F. van der Kerke.
 • Ketjen en Nieveen, Fa., opgericht 1886. in 1891 U. Ketjen.
 • Kiel en Co. (J. en H. Kiel ), hun fabriekje in Boven Nieuwstraat 114 in 1923 verplaatst naar Geerstraat 42 en in 1924 naar Karpersteeg 9. In dat perceel vergunning voor droogkast.
 • Koek, A., in 1923 vergunning voor droogkast in Noordweg 50. In 1941 Fa. H. J. Koek.
 • Koek, Fa. W. - en Zn, opgericht in 1934. Buiten Nieuwstraat 124.
 • Kok, W., Hofstraat 5. In 1940 opgeheven.
 • Kroes, J., in 1941 in Buiten Hofstraat 57.
 • Kuyper, H., in 1936 vergunning voor droogkamer in Groenestraat 48. In 1937 naar Dorpstraat 65.
 • Kuyper P., opgericht in 1904. In 1936 verqunninq voor drooqkamer in Voorstraat 28.
 • Kwakkel, G. in 1941 in Meerminnensteeg 8.
 • Kwakkel, J, en H., in 1920 sigarenfabriek met droogkamer opgericht in Buiten Nieuwstraat 66 door J. en H. Kwakkel. In 1924 door J. Kwakkel tabakskerverij opgericht in Panjansteeg 6 met 2 electromotoren voor kerfbank. eest, exhauser,koelrnachine, pakketmachine en slijpsteen. In 1926 vermeld als N .V. Camper Damper. In 1948 vergunning voor H. Kwakkel voor droogkamer in Venestraat 1. Deze was in 1936 voor zichzelf begonnen.
 • Kwakkel, Th. en Van der Weg, H., ontruimden in 1924 het perceel Pannekoekendijk 51.
 • Lehmkuhl, (Kon. Ned. Sigarenfabriek).
  In 1826: opgericht door Johan Wilke Lehmkuhl.
  In 1872: bouw nieuwe fabriek in de Voorstraat.
  In 1876: Kon. Ned. Sigarenfabriek bij 50 jarig bestaan op 9 september).
  In 1891 vermeld als eigenaar G. Hondius Gzn.
  In 1915 opgenomen in N.V. La Bolsa.
 • Leutink, D., in 1936 vergunning voor droogkamer in Boven Hofstraat 6.
 • Linde, Gebr. van der, Oudestraat lOS. Voor het eerst vermeld in 1874. In 1889 fabriek gedeeltelijk verbrand. In dat jaar vergunning voor droogkamer in Boven Hofstraat W. 1 nr.
  360-361. In 1896 verrneld als Fa. H. Post van der Linde. In 1926 werkstaking. Perceel overqenomen door E. v. d. Belt.
 • Lipjes, A. Pzn. In 1880 vergunning voor droogkamer in Broederweg W. 3 nr. 388. In 1881 aldaar nieuwe fabriek sebouwd.
 • Meulenbroek, wed. H., in 1887 vergunning voor droogkamerin Buiten Nieuwstraat 100. In 1904 uitgebrand. In 1907 opgeheven en verbouwd tot slagerij.
 • Meulenkemp, wed. H., Tabakskerverij en tabakshandel "De Jonge Koopman". Opgericht in 1842. In 1882 vermeld als tabaksfabriek onder de naam Fa. wed. H. Meulenkamp, eigenaar W. Meulenkamp. In dat jaar stoommachine van 5 p.k. In 1883 gevestigd in nieuwgebouwde fabriek in de Voorstraat. Maakte ook sigaren. In 1907 gasmotor voor
  kerverij. In 1947 overgenomen door Fa. W. Fransen en Zn.
 • Mulder, Th., in 1918 vergunning voor droogkamer in Voorstraat 25. Dit perceel in 1922 overgenomen door P. J. Ubink.
 • Mijle, A. A. C. van der, in 1881 vergunning van droogkamer in Zeepziedersteeg 1. In 1884 verbouwd het perceel in Voorstraat W. 2. nr. 545, met vergunning voor droogkamer. Voerde als handelsmerk een zwarte eenhoorn op zilver veld (Kamper courant 11/11/1888). In 1929 overgenomen door Fa. H. van der Sluis.
 • Mijle, F. H. van der, in 1901 vergunning voor droogkamer in Boven Nieuwstraat 4. Het gebouw in 1913 overgenomen door de Kon. Utrechtse Sigarenfabriek.
 • Nelle, Fa. van, in 1894 gevestigd in de Morrensteeg. In 1901 vergunning voor droogkamer in Graafschap 29. In 1918 verplaatst naar Rotterdam. Het perceel overgenomen door J. van der Kaay, in 192? door G. van 't Veen, in ...... door Fa. Van 't Veen en Van Elburg.
 • Nieuwenhuis, H., in 1941 in Groenestraat 193.
 • Neva, N.V., voor het eerst vermeld in 1936.
 • Nunspeet, D. H. van, nam in het perceel Buiten Nieuwstraat 96 lover van H. J. van der Haar.
 • Nunspeet, Gebr. van, namen in 1923 het perceel Boven Nieuwstraat 114 over van J. Dekker. In dat jaar vergunning voor droogkast. In 1935 het perceel overgenomen door Fa. G. Koops.
 • Oenen en Manssen, N.V. van, in 1913 fabriek in Boven Nieuwstraat 88 verbouwd. In 1915 uitgebrand. In 1929 opgeheven. De gebouwen overgenomen door Fa. van Vlijmen
  en Co, in 1932 door A. C. van Oorschot.
 • Oever, Jan van 't: Bzn., Tabaksfabriek. Maakte ook sigaren onder merk Indiana, welk merk later door de Sollie's is overgenomen. De eiqenaar, afkomstig uit Kamperveen, kreeg in 1881 vergunning voor droogkamer in Hofstraat 17 en 19. In 1894 gasmotor voor kerverij in Oudestraat 30. In 1919 en 1921 verbouwing fabriek in de Hofstraat. In 1919
  tevens vergunning voor electromotor voor kerfbank. In 1921 pakmachine. Gedurende een aantal jaren Schinkel en van 't Oever, waarna in 1890 Schinkel zich associeerde met Dingler.
 • Ommen, H. I. van, in 1902 vergunning voor droogkamer in Dwarsstraat 4.
 • Oomes, A. I., in 1931 Iabriek in Hofstraat 39 verbouwd.
 • Oorschot, A. C. van, zie Goor, van,
 • Oud Campen, in 1929 verplaatst naar Apeldoorn. (Eigenaar v. d. Belt).
 • Ooink, Fa., voor het eerst vermeld in 1875.
 • Palland, I., sigarenwinkelier. In 1921 vergunning voor droogkamer in Oudestraat 15. In 1922 verbouwing sigarenfabriek met droogkamer in Panjansteeg 6. In 1924 overgenomen
  door J. Kwakkel.
 • Pol, Gebr., in 1923 vergunning voor droogkamer in Burgwalstraat 20.
 • Prins, T. J., voor het eerst vermeld in 1876.
 • Prins en Van lerselo, voor het eerst vermeld in 1873.
 • Prins en Van Putten, voor het eerst vermeld in 1880.
 • Prinsen, H. A., in 1923 vergunning voor droogkamer in Broederstraat 15. In 1940 opgeheven.
 • Putten, H. W. van, in 1900 vergunning voor droogkamer in Gasthuisstraat. In 1905 opgeheven.
 • Putten en Franssen, Fa. v., opgericht in 1922, fabriek en droogkamer in Groenestraat 162. In 1930 werkstaking.
 • Raalte, Fa. van, in 1899 vergunning voor droogkamer in Oudestraat 81. In 1912 vergunninq aan H. van Raalte voor tabakseest in Schapensteeg 45 t.b.v. kerverij. In 1915 tabakskerverij opgericht in Hofstraat 49 door H. van Raalte. In 1917 tabakskerverij en sigarendrogerij opgericht in Voorstraat 92 door H. van Raalte. In 1923 3 electromotoren voor eest, kerfbank en slijpbank in Voorstraat 92 voor D. en H. van Raalte.
 • Raalte, F. van, in 1919 vergunning voor drooqkamer in Buiten Nieuwstraat 39.
 • Raay, W. van, in 1888 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat W. 4 nr. 460.
 • Rengers, N .. (fabriek Selma), was muzikant bij het Instructie Bataillon. In 1919 sigarenmaker en in 1920 vergunning voor droogkamer in Oudestraat 41. In 1922 perceel uitgebrand en verbouwd tot sigarenfabriek. Opgeheven circa 1928.
 • Reumer, P .. in 1936 vergunninq voor droogkamer in Heerensmitsteeg 24-26.
 • Ribberink, J .. in 1899 vergunning voor droogkamer in Boven Hofstraat 5 I. In 190? E. en J. Ribberink. In perceel overgenomen door Gebr. van Vlijmen, in door Gebr. van Putten.
 • Riemsdijk, Fa. van, Tabakskerverij. Voor het eerst vermeld in 1872, met als eigenaar W. W. van Riemsdijk. In 1877 verme1d als Fa. J. G. van Riemsdijk, gevoerd door W. W. en A. van Riemsdijk, gevestigd in perceel Boven Nieuwstraat 114. In 1877 stoommachine voor kerfbank. In 1896 naar Voorstraat 25, gekocht van J. van de Wal BHzn. In 1915
  failliet verklaard. Gebouw overgenomen door J. Dekker, in 1923 door Gebr. van Nunspeet, in 1935 door Fa. G. Koops. Maakte geen sigaren.
 • Riel. P., in 1936 vergunning voor droogkamer in Buiten Hofstraat 57.
 • Riepma, H., in 1921 sigarenfabriek met droogkamer opgericht in Marktgang 8 - hoek IJsselkade.
 • Riesebos. H., in 1936 vergunning voor droogkamer in Zeepziedersteeg 2.
 • Riesebos, J., in 1925 vergunning voor droogkast in Boven Hofstraat 15 I. In 1927 naar Olieslagersteeg 15.
 • Ruiter, J. de, in 1936 vergunning voor droogkamer in Dorpstraat 43. In 1948 naar Dorpstraat 51.
 • Rijsewijk, H. J., in 1941 in Buiten Nieuwstraat 103.
 • Samuels en De Leeuw, Fa., Tabakskerverij. In 1889 verqunning voor tabakseest t.b.v. K. Samuels in Boven Nieuwstraat 236/7. In 1894 vergunning voor tabakseest t.b.v. K.
  Samuels en W. de Leeuw in Boven Hofstraat 119. In 1899 gasmotor voor kerfbank en eest, Het perceelHofstraat 119 (99) in 1914 overgenomen door H. van der Sluis, terwijl Fa. Samuels en De Leeuw perceel Botermarkt 3 van Van der Sluis overnam.
 • San ten, ]. van, in 1941 in Groenestraat 204.
 • Schinkel en Dingler, Fa., Tabakskerverij. Ill' 1890 vergunning voor tabakseest .en droogkamer t.b.v. J. Schinkel in Boven Nieuwstraat 88. In 1891 vermeld als Fa. Schinkel en Dingler. Het perceel in 1904 overgenomen door C. J. Hoogenkamp, in 1913 door Fa. v. Oenen en Manssen, in 1930 door Fa. van Vlijmen en in 1932 door A. C. van Oorschot.
  Scholten, D., in. 1937 vergunning voor droogkamer in Meeuwensteeg 3. In 1955 naar Heerensmitsteeg.
 • Schrijver, A. P., opqericht in 1903, Geerstraat 8.
 • Schrijver, B. J., in 1904 vergunning voor droogkamer in Hofstraat 5.
 • Schuh, J.J., in 1882 vergunning voor droogkamer in Voorstraat W. 1 nr. 137. In 1884 naar Oudestraat W. 184.
 • Selles, F., in 1941 in Buiten Nieuwstraat 106.
 • Siebrand, L., in 1948 vergunning voor droogkamer in Karpersteeg 10.
 • Siebrand, R., in 1941 in Karpersteeg 10 I.
 • Siefers, ... , voor het eerst vermeld in 1872.
 • Sleurink, J., in 1935 vergunning voor droogkamer in Veerweg 17 en 18. In 1939 opgeheven.
 • Slot, H., opgericht in 1899. In 1936 vergunning voor drooqkamer t.b.v. Gebr. Slot in Oorgat 1.
 • Sloten, G. van, in 1941 in Heiligedwarssteeg 5.
 • Sluis, H. van der, was depothouder in de Hofstraat van Samuels en de Leeuw, heeft de zaak later overqenomen. In 1913 tabakskerverij met droogkamer in Botermarkt 3. In 1914 sigarendrogerij in Hofstraat 99. In 1919 kantoor in Botermarkt 3 uitqebreid, In 1923 vergunning voor 7 electromotoren voor 2 exhausers, eest, kerfbank, koelmachine. pakmachine en slijpsteen in Botermarkt 3. In 1929 de afgebrande fabriek van v. d. Mijle in Voorstraat 78 herbouwd en uitgebreid. In 1933 6 electromotoren voor 2 luchtventiIatoren, 1 tabaksbewerkingsmachine, 1 tabakszeefmachine, 1 cigarillomachine en 1 zaagmachine in Voorstraat 78.
 • Smit en ten Hove, Kon. Sigarenfabriek, op 3 maart 1895 opgericht door W. F. Smit en P. ten Hove te Doesburg. Bij K.B. van 11 februari 1950 het praedicaat "Koninklijke"
  verleend. .. In 1895 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat 03 (in dit perceel in 1902 Fa. P. H. F. Wierts en in 1919 C. Stuurop). In 1896 vergunninq voor .drooqkamer in Oudestraat 57. In 1906 droogkamer in Oudestraat 57. In 1906 droogkamer uitgebreid. In 1909, 1914 en 1927 fabriek uitgebreid. In 1927 tevens 6 electromotoren voor verwarming en ventilatie. In 1931 drukpers, 2 liften en bevochtigingsinstallatie. In 1932 stripmachine in Breedesteeg 5.
 • Snippe, H., in 1941 in Bregittensteeg 12.
 • Snippe, R., in 1941 in Bov. Hofstraat 7 
 • Sollie, G., opgericht in 1938 in Burgwal .... in 1940 samen met H.J. Sollie (zie onder).
  Sollie: Fa.:H.J., in 1919 oprichting fabriek met droogkamer in Voorstraat 14. In 1936 het perceel Boven Nieuwstraat 6 overgenomen van N.V. Wascana. Het perceel Voorstraat 14 in gekocht door Fa. S. P. Deinum. Later samen met J. H. Sollie.
 • Solliei J, H.. in 1923 N .V. Indiana v/h J. H. Sollie. In dat jaar vergunning voor zaagbank t.b.v. kistjesmakerij in Ijsselkade 1/ In 1926 gebouw van voorm. Bessem en Hoogenkamp in de Broederstraat overgenomen en in hetzelfde jaar het pand van voorm. Van Hulst en Co. op Ijsselkade 3. In 1940 opgekocht door La Bolsa. 
 • Stege. P. H., in 1940 opgeheven, Hofstraat ...
 • Stibbe, N. I.. in 1891 vergunning voor tabakseest in perceel Oorgat 1. In 1892 naar Achterom 6
 • Stoom-Tabaksfabriek Van der Sluis & Zonen, Kampen, Nederland
 • Stroband, Fa., voor het eerst vermeld in 1877.
 • Stuurop, C., in 1917 sigarenfabriek met droogkamer in Blauwehandsteeg 2. In 1919 naar Boven Nieuwstraat 103. Dit perceel in overgenomen door Fa. A. J. Goossen en Zn.
 • Stuurop, H. W. opgericht ill' 1936, Schapensteeg 37.
 • Stuurop, Fa. P. D., in 1919 fabriek in Blauwehandsteeg overgenomen van voorm. Fa. De Groot en Co. In 1922 fabriek uitgebreid. In 1927 naar Broederstraat 35. Voerde merk
  Isala.
 • Sybrand, W., in 1941 in Nauwe Morrensteeg 2.
 • Tennekes, M., in 1942 vergunning voor droogkamer in Noordweg 30.
 • Tjebbes, voor het eerst vermeld in 1871.
 • Tjopma, A. B., in 1941 in Groenestraat 189.
 • Ubink, P. l.. had in 1921 sigarenfabriek in Oudestraat 170. In 1922 verbouw percee1 Voorstraat 55, met droogkamer. In overgenomen door G. van Dijk W zn.
 • Utrechtse Sigarenfabr., Kon., in 1913 fabriek droogkamer in Boven Nieuwstraat 6 door H. G. en M. A. Hagen, in gebouw van voorm. Fa. F. van der Mijle. Du gebouw in 1921
  overqenomen door F. R. P. Verdoom, directeur van N.V. Wascana.
 • Veen, A. F. van 't, in 1941 in Hofstraat 14.
 • Veen, G. van 't - en Zn., in 1898 vergunning voor drooqkamer in Prinsenstraat 6. In 1902 naar Prinsenstraat 3. In 1905 Fa. Wed. van 't Veen. In 1923 naar Graafschap 39.
  In 1925 werkstaking. In ...... Fa. van 't Veen en Van EIburg. In 1948 opgeheven.
  Veenstra, A. A., in 1941 in Groenestraat 191.
 • Veka, N. V., voor het eerst vermeld in 1934. Werkstaking in 1936. Eiqenaar?
 • Verstraete, B., opgericht 1939. in dat jaar vergunning voor droogkamer in Buiten Hofstraat 36a.
 • Vinke en cs.. D., opgericht 1938, 2e Ebbinqestraat 18. Voerde merk Burggraaf.
 • Vinke, R., in 1954 vergunning voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat 74.
 • Visscher, T., opgericht in 1936. In 1937 vergunning voor drooqkamer in Karpersteeg 33.
  244
 • Visser, A., in 1941 in Veerweg 7.
 • Visser, Fa. G. M., Nam in 1930 perceel Buiten Nieuwstraat 89
 • van G. van Dijk Wzn over. Opgeheven in 1953.
 • Visser, R., in 1931 vergunninq voor droogkamer in Hofstraat 39
 • Visser en Co.. Fa., in 1936 vergunning voor droogkamer in Tuinsteeg 6. R. Visser en 2 heren, Joh. Boom, L. en W. Siebrand hadden combinatie voor het inkopen van tabak.
  Thans in Erige Morrensteeg.
 • Vlijmen en Co., Fa. van, voor het eerst vermeld in 1928 t.g.v. werkstaking. In 1929 verbouwing en uitbreiding fabriek van voorm. Fa. Van Oenen . " Manssen in Boven Nieuwstraat 88.
 • Voorthuis, wed. E. W., Tahakskerverii. Voor het eerst vermeld in 1891.
 • Waf, J. van der BHzn, in 1893 vergunning voor droogkamer in Voorstraat 92. In 1896 naar Boven Hofstraat 9; het perceel Voorstraat 92 verkocht aan J. G. van Riemsdiik. Vestigde
  zich in hetzelfde jaar als koper., en blikslager.
 • Wascana, N.V., in 1921 opgericht aarr Burgwal 36 door F. R. P. Verdoorn te Hilversum. In 1922 aanvochtlokaal in Boven Nieuwstraat 6. In 1922 stripzaal in Boven Nieuwstraat 8. In 1923 electromotor voor verwarming en ventilatie in Boven Nieuwstraat 8. Idem 12 electromotoren voor cirkelzaag, spijkermachine, luchtverwarming stripzaal, sigarenmakerszaal en droogzolder en luchtverversing in Boven Nieuwstraat 6. In 1924 felsmachine in Burgwal 36. In 1936 opgeheven en overgenomen door N.V. La Bolsa.
  Het perceel Boven Nieuwstraat 6 door Fa. H. J. Sollie.
 • Weezep, J. van, in 1923 fabriek met droogkamer in Prinsenstraat 33.
 • Wensink, H., verbouwde in 1932 sigarenfabriekje in Morrensteeg 12 tot woning.
 • Wert, G. van de, in 1921 sigarenfabriek met droogkamer in Prinsenstraat 1. In 1924 naar Oorgat 4. Vrouw van Slot?
 • Weijmer, A., Opgericht in 1935. In 1937 vergunnirig voor droogkamer in Buiten Nieuwstraat 106. In 1941 in Heiligedwarssteeg 29.
 • Wiertz, P. H. F., in 1888 vergunning voor droogkamer in Butten Nieuwstraa t 119. Bestond nog in 1905.
 • Zand, G.J., opgericht in 1935.In 1937 vergunning voor droogkamer in Buiten Hofstraat 79 en 81. Opgeheven 1954.
 • Zanten, Chr. van, in 1933 vergunning voor droogkamer in Voorstraat 44.
 • Zwanepol, Fa. Joh, - en Zn, opgericht in 1928. In 1932 yergunning voor droogkamer in Karpersteeg 19. In 1936 naar Dorpstraat 53.
 • Zwanepol. K., in 1932 vergunning voor droogkast in Karpersteeg 27. In 1937 vergunning voor droogkamer in Marktsteeg 1 \a.