Schoolboeken met illustraties van J.H. Isings

Indische Bloemen.

Leesboek voor de Christelijke scholen in Nederlandsch-Indié.

Door G.van Duinen en P.de Zeeuw J.Gzn. 

Den Haag - n.v.G.B.van Goor Zonen's U.M.  omstreeks 1930.

 

Ons oude Nederland.

De geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden ,aan het Nederlandsche volk verhaald.

Door L.Penning , schrijver van ,, De Oorlog in Zuid-Afrika.

Verlucht met 18 platen en een 150-tal Portretten van J.H. Isings Jr.

Rotterdam, D.A.Daamen omstreeks 1905.

 

Ons oude Nederland.

De geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden ,aan het Nederlandsche volk verhaald.

Door L.Penning , schrijver van ,, De Oorlog in Zuid-Afrika.

Verlucht met 18 platen en een 150-tal Portretten van J.H. Isings Jr.

Rotterdam, D.A.Daamen omstreeks  1905.

 

Tafreelen uit de Vaderlandsche Geschiedenis.

18 Platen uit bovenstaande boeken werden in apart in een map uitgegeven.

Dit zijn dezelfde platen als de serie ,, Nederland's Verleden".

 

Ons oude Nederland.

8 illustraties van Isings.

Door G.van der Meulen en H.Wansink.

H.J.Spruyt's Uitgevers- MIJ , n.v. - Amsterdam.

 

Zilver op Oranje.

Gedenkboekje bij het Zilveren Regeeringsfeest van H.M.de Koningin.

Voor de kinderen van de lagere school door G.G.van As , inspecteur van het lager onderwijs.

2 illustraties van Isings.

Uitgave D.A.Daamen - s' Gravenhage - omstreeks  1923.

 

Uit de vreemde.

Schetsjes uit het leven der Volken.

Door C.H. Krienen.

3 deeltjes met dezelfde omslag van J.H. Isings Jr.

1e deeltje met 10 illustraties van J.H. Isings Jr.

2e deeltje met 14 illustraties van J.H. Isings Jr.

3e deeltje met 10 illustraties van J.H. Isings Jr.

H.ten Brink - Meppel  omstreeks 1909.

 

Vaderlandsche geschiedenis.

2 delen in een band.

Omslag en 215 illustraties van Isings.

J. de Liefde en bewerkt door W.Swijnenburg.

D.A.Daamen - Rotterdam omstreeks  1910.

 

Ook 13 illustraties uit dit boek in,, Prins Willem , Vader des Vaderlands.

W.G. van de Hulst.

D.A.Daamen - s' Gravenhage omstreeks  1933.

 

Vaderlandsche geschiedenis.

2 delen in een band.

185 illustraties van J.H. Isings Jr.

Naar J. de Liefde bewerkt door J.Lens.

D.A.Daamen - s' Gravenhage - omstreeks  1922.

 

Oud en Nieuw.

Een gedichten bundel.

Omslag van Isings.

P.van Belkum - Zutphen omstreeks  1911.

 

In en om de school.

Deel 5.kent:

21 illustraties van Isings.

Omslag is getekend door C.Jetses.

Door A.G.Schilp en H.Wagenvoort.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1912.

 

 

In en om ons huis.

3 deeltjes met dezelfde omslag van Isings.

1e deeltje, met 21 illustraties van Isings - jaartal  191x..

2e deeltje, met 24 illustraties van Isings - jaartal  191x

3e deeltje, met 20 illustraties van Isings - jaartal 191x.

H.Wagenvoort.

J.B.Wolters - Groningen

 

Oogst.

Bloemlezing voor het lager onderwijs door

F.H.N.Bloemink.

G.B. van Goor - Zonen - Gouda.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 

Deel 6

Deel 7 met 10 illustraties van Isings.

Deel 8 met 5 illustraties.

Deel 9 met 2 illustraties.

Deel 10 met 3 illustraties.

 

 

Als 't regent.

Met 7 illustraties van Isings.

G.B. van Goor en Zonen - Gouda.

 

Voor alle jaargetijden.

illustraties van Isings.

G.B. van Goor en Zonen - Gouda. 

 

Gouden aren.

Deel 1

Deel 2

Deel 3. 13 illustratie van Isings.

Door Dr. G.A.Brands en R.W.Lieve, met medewerking van C.A.G. Planye.

G.B. van Goor en Zonen - Gouda.

 

Uit 's lands historieblaan.

Deel 1

Deel 2

Deel 3.

2 illustraties van Isings uit.

P.de Zeeuw.

G.B. van Goor en Zonen - Gouda omstreeks  1929.

 

Bloei.

Deel I t/m XI dezelfde omslag van Isings.

Deel I met 41 illustraties van Isings.
Deel II met 30 illustraties van Isings.

Deel III geen illustraties van Isings.

Deel IV met 6 illustraties van Isings.

Deel V met 27 illustraties van Isings.

Deel VI met 19 illustraties van Isings.

Deel VII met 29 illustraties van Isings.

Deel VIII met 20 illustraties van Isings.

Deel IX met 19 illustraties van Isings.

Deel X met 17 illustraties van Isings.

Deel XI met 1 illustraties van Isings.

J.Lens en H.J.van Wijlen.

H.J.Spruyt's uitgevers - Amsterdam.

 

Historien onzer lage landen bij de zee.

2 delen dezelfde omslag van Isings.

Deel 1 met 29 illustraties en deel 2 met 15 illustraties van Isings.

Door D.Wouters.

P.Noordhoff - Groningen omstreeks  1916.

 

Hoe het groeide.

2 Illustraties van Isings.

Door J.Lukkes en J.A.J. Nonnekens.

P.Noordhoff N.V. - 1955 - Groningen - Djakarta.

 

Groot vertelboek van de geschiedenis des Vaderlands.

Deel 1 met 21 illustraties en deel 2 met 7 illustraties van Isings.

Door D.Wouters en J.Hoogwerf.

P.Noordhoff - Groningen omstreeks  1928.

 

Vaderlandsche geschiedenis.

Met 4 illustraties van Isings.

J.H.van Haren.

P.Noordhoff - Groningen omstreeks  1927.

 

Elck wat wils.

Omslag en 13 illustraties van Isings.

W.G. van de Hulst en K. ter Beeke.

H.ten Brink - Arnhem.

Later door G.J.A.Ruys - Utrecht.

 

Neerlandia.

Door D.Wouters.

Delen 1-2-5-6 en slotbundel met dezelfde omslag getekend door Isings.

Slotbundel met 49 illustraties van Isings.

P.Noordhoff - Groningen omstreeks 1917.

 

Uit vroeger eeuwen.

Deel 1

Deel 2

3e deeltje. 19 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1918.

 

Kleine vaderlandsche geschiedenis A.

Deeltje A, met 8 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1918.

 

Kleine vaderlandsche geschiedenis B.

Deeltje B, met 6 illustraties van Isings.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje.

J.B.Wolters - Groningen 1918.

 

Kleine Vaderlandse geschiedenis voor de lagere school.

Door T.Pluim , herzien door A.Egmond.

P.Noordhoff N.V. - Groningen - Batavia.

 

Geschiedenis van Nederland voor de Indische scholen.

16 illustraties van Isings.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1926.

 

Veertig Jaartallen.

J.W.de Jongh en A.G.van Poelje , met medewerking van J.Otte.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks  1929.

 

Fris en Fraai.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5.  2 illustraties van Isings.

W.Wiltschut.

G.B. van Goor - 's Gravenhage omstreeks 1919.

 

Toen .... en nu !

Leesboek over de geschiedenis van het Vaderland voor de Christelijke scholen.

Omslag en 21 illustraties van Isings.

W.G. van de Hulst en R.Huizinga.

J.B.Wolters - Groningen 1924.

Deel 1. Omslag van Isings.

Deel 2.Omslag van Isings.

Deel 3Omslag en 21 illustraties van Isings.

 

Nieuwe klanken.

Leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school door

Josef Cohen en Wytze Keuning.

Bij J.B.Wolters - Groningen - Den Haag  omstreeks  1920.

Afbeelding van de omslag van de 6 deeltjes door J.H Isings Jr. getekend.

Alleen in deel 1 en 2 teekeninngen van J.H Isings Jr.

Deel 3-4-5-6 ,zijn met teekeningen van L.O.Wenckenbach.

Deel 1, met omslag en 14 teekeningen van J.H Isings Jr.

Deel 2, met omslag en 11 teekeningen van J.H.Isings Jr.

 

Deutsches Lesebuch fur Niederlander.

20 illustraties van Isings.

A.van Dissel.

J.Ykema - Den Haag omstreeks 1921.

 

Lentezangen.

Omslag van Isings.

Door G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters - Groningen - Den Haag omstreeks  1922.

 

Lentezangen voor de kleintjes.

Omslag van Isings.

G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters - Groningen - Den Haag omstreeks 1921.

 

Lentezangen.

Voor kleuters en kleintjes.

J.B.Wolters - Groningen, Djakarta 1953..

G.van Hees en J.van Herwaarden.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1921.

 

 

Leesboek voor de Volksschool.

Deel I

Deel II

Deel III

Deel IV

Deel VI

Deel VII

Deel VIII

Deel IX, Stofgoud. Voor het 6e leerjaar. 12 illustraties van Isings.

L.Leopold en J.B.Ubink.

J.B.Wolters U.M. Groningen , Den Haag omstreeks 1921.

 

 

Leesboek voor de Volksschool.

Deel I

Deel II

Deel III

Deel IV

Deel VI

Deel VII

Deel VIII

Deel IX

Deel X,Bonte stenen. 12 illustraties van Isings.

L.Leopold en J.B.Ubink.

J.B.Wolters U.M. Groningen , Den Haag omstreeks 1921.

 

Goede vrienden.

2 delen.

Deel 1, Omslag en 33 illustraties van Isings - jaartal omstreeks  1922.

Deel 2, Omslag en 15 illustraties van Isings - jaartal omstreeks 1923.

W.Merode ( W.E.Keuning).

 

Het nieuwe taalboek voor de lagere school.

Serie B.

Deel 1, 132 illustraties van Isings.

Deel 2, 38 illustraties van Isings.

E.Vrieze.

G.B.van Goor - Gouda omstreeks 1922.

 

Op zonnige wegen.

Deel I

Deel 2  4 illustraties van Isings.

T. van der Blink.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks  1923.

 

 

Nieuwe oogst.

Bloemlezing voor het lager onderwijs.

Door F.H.N. Bloemink.

Gouda - G.B.van Goor Zonen.

Deel I

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 met 3 illustraties van J.H.Isings.

Deel 7 met 1 illustraties van J.H.Isings.

Deel 8 met 6 illustraties van J.H.Isings.

 

 

Nieuwe oogst.

Andere omslag.

Deel I

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 met 1 illustraties van J.H.Isings.

Deel 7

Deel 8 met 6 illustraties van J.H.Isings.

Deel 9 met 1 illustraties van J.H.Isings.

 

Voor vrije uren.

1 illustratie van Isings.

Verdere gegevens nog onbekend.

 

Gouden aren.

Deel I

Deel 2

Deel 3. 13 illustraties van Isings.

Dr.G.A. Brands en R.W.Lieve.

G.B.van Goor - Gouda 1925.

 

 

Gouden aren , Voor de Indische scholen.

2 delen met 1 illustratie van Isings.

J.A.M. Augustijn , W.P.Jonkmans en R.W.Lieve.

G.B.van Goor en Zonen - Gouda omstreeks  1926.

 

Uit 's lands historieblaan.

Deel 2 met 3 illustraties van Isings.

P.de Zeeuw.

G.B.van Goor en Zonen - Den Haag omstreeks 1929.

 

Das Weihnachtsoratorium.

4 illustraties van Isings.

A.Stern.

J.B.Wolters - Groningen - Den Haag omstreeks 1925.

 

Deutsches Lesebuch für Christliche Schulen.

Deel 1

Deel 2

Deel 3 en 4 in een band.

Deel 3, Der Schulmeister und sein Sohn

Deel 4, Die Flut des lebens.

0mslag en 10 illustraties van Isings.

A.Stern.

P.Noordhoff - Groningen omstreeks 1926.

 

Het nieuwe taalboek voor de lagere scholen in Ned. Indie bewerkt.

2 delen, aantal illustraties nog onbekend.

E.Vrieze.

Bewerking door H.Ennen en G.H.Knol.

G.B. van Goor - Den Haag  omstreeks 1926.

 

Bonte bloemen.

Leesboek voor de Christelijke school.

Deel 1

Deel 2

Deeltjes 3-5-6-9-10-11 en 12. Veschillende illustraties van Isings overgenomen uit andere boekentitels overgenomen.

Deel 4

Deel 7

Deel 8

G.B.van Goor - Den Haag.

 

Uit het Sagenland.

Leesboek voor de hogere klassen der lagere school.

C.Bruijn en N.van Hichtum (Sjoukje M.D.Troelstra-Bokma de Boer)

J.B.Wolters - Groningen.

 

Eerste deel , Europa.

Omslag en 16 teekeningen van Isings.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum.

Bij J.B.Wolters - Groningen omstreeks  1927.

 

Derde deel , De Werelddeelen.

Omslag en 16 teekeningen van Isings.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum.

Bij J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1929.

 

 

Uit het Sagenland.

 

Met 32 illustratie van J.H.Isings en verder geillustreerd door J.Gabriëlse en S.Pennink.

Door Cor Bruijn en N.van Hichtum (Sjoukje M.D.Troelstra-Bokma de Boer).

Nederland.

Indonesië en Suriname.

Europa.

Andere Werelddelen.

Uitgeverij Ploegsma - Amsterdam ,omstreeks 1949.

Afbeelding uit bovenstaand boekje.

 

Oude verhalen.

Eerste deel, Historische personen.

Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.

Door Jac. van der Klei en Joh. Veenbaas.

Omslag en 15 illustraties van Isings.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks  1927.

 

Oude verhalen.

Tweede deel, Mythen en Sagen.

Leesboek voor de hoogste klassen der lagere school.

Door Jac. van der Klei en Joh. Veenbaas.

Omslag en 14 illustraties van Isings.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1927.

 

Leesboek voor de laagste klassen van het Christelijk Gymnasiaal, Middelbaar, Kweekschool en Ulo onderwijs.

Deel I

Deel II , met 11 illustraties van Isings.

Dr. P.A.Lansberg en Dr. C.Tazelaar.

J.B.Wolters - Groningen - Den Haag  omstreeks 1927.

 

Het Ruisende woud. (Het Ruischende woud).

Leesboek voor de lagere school.

Door Jac. van der Klei en J.B.Ubink.

Omslag en 46 illustraties door J.H. Isings.

J.B.Wolters - Groningen - omstreeks 1933.

1e deeltje

2e deeltje

3e deeltje

4e deeltje

5e deeltje

6e deeltje. Omslag en 46 illustraties door J.H. Isings.

7e deeltje.Omslag en 53 illustraties door J.H. Isings.

8e deeltje.Omslag en 52 illustraties door J.H. Isings.

9e deeltje.Omslag en 51 illustraties door J.H. Isings.

10e deeltjeOmslag en 51 illustraties door J.H. Isings.

 

 

 

Feiten en verhalen.

Eerste deeltje.

Omslag en 27 teekeningen van Isings.

Leesboek over de Vaderlanse geschiedenis.

Tweede deeltje.Omslag en 27 teekeningen van Isings.

Leesboek over de Vaderlanse geschiedenis.

Door J.G.Kramer en Jac. van der Klei.

J.B.Wolters - Groningen omstreeks  omstreeks 1931.

 

 

In volle wapenrusting.

Deel 1. Omslag en 10 illustraties door J.H.Isings.

Deel 2Omslag en 10 illustraties door J.H.Isings.

Schetsen uit de geschiedenis der kerk.

Door Joh. van Hulzen , L.Keemink en Anne de Vries

J.B.Wolters - Groningen  omstreeks 1936.

.

Toen .... en nu !.

Deel 1. Omslag en 17 illustraties door J.H.Isings.

Deel 2. Omslag en 15 illustraties door J.H.Isings.

J.B.Wolters - Groningen, omstreeks  1937.

 

Vlug naar het doel.

Prettige en doelmatige leesmethode voor de Indische school.

Met gekleurde platen van J.H.Isings.

S.Venema.

G.B.van Goor Zonen's U.M.NV. - Den Haag.

Deeltje 1 

Deeltje 2.Omslag en 50 illustraties van Isings.

Deeltje 3.

 

Langs rijpende velden.

Prospectus.

 

 

Langs rijpende velden.

Nieuwe serie leesboeken voor de Christelijke lagere school in Nederlansch Indie.

P.Lamain en R.Zijlstra.

J.B.Wolters -Groningen - Batavia omstreeks 1939.

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deeltje 5a.Omslag en 17 illustraties van Isings

Van de deeltjes 6a -6b en 7a die ook zijn voorzien met illustraties van Isings 

 

Geillustreerde Vaderlandse geschiedenis voor jong en oud Nederland.

Omslag en 17 illustratie van Isings.

Door P.Louwerse.

Bewerking van J.J.Moerman.

Amsterdam - Van Holkema Warendorf N.V.  omstreeks 1940.

 

Bij latere uitgaven bewerkt door J.J.Moerman en D.Offringa.

Afbeelding uit bovenstaand boek.

 

Voor jong Indonesie.

A.M. de Man - Sonius.

Met medewerking van H.P.van der Laak.

J.B.Wolters - Groningen  omstreeks 1947.

Deel 1.Omslag en 19 illustraties van Isings.

Deel 2.Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deeltje 2a.Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deel 3

Deeltje 3a.Omslag en 19 illustraties van Isings.

Deeltje 4. Omslag van Isings, geen afb. in boekje van Isings.

Deeltje 4a. Omslag en 15 illustraties van Isings.

Eerder is deze serie uitgegeven met de titel ,, Voor jong Indie.

 

Livius - Ab urbe condita.

Deel 1, Libri XXI - XXII - XXII.

45 illustraties van Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters - Groningen - omstreeks  1954.

 

Livius - Ab urbe condita.

Deel 2, Libri XXIV - XXV - XXVI.

53 illustraties van Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters - Groningen - omstreeks  1956.

 

 

Livius - Ab urbe condita.

 

Deel 3, Libri XXVII - XXVIII - XXIX - XXX.

50 illustraties van J.H.Isings.

Door Dr. P.K.Huibregtse.

J.B.Wolters - Groningen - omstreeks  1958.

 

 

Van Hunebed tot heden.

Vaderlandse geschiedenis voor Christelijke lagere school.

J.Vlasbom

J.B.Wolters - Groningen omstreeks 1960.