Huisraad

Huisraad is de inboedel van in het bijzonder een woning. Huisraad bestaat uit alle niet-eetbare roerende voorwerpen in het huishouden, die bestemd zijn voor gebruik door de personen in dat huishouden. Hieronder vallen kookgerei (potten, pannen), elektrische apparaten, meubilair en dergelijke. 

Huisraad omvat onder andere:

  • Consumentenelektronica
  • Meubilair
  • Huishoudelijke apparatuur
  • gebruiksvoorwerpen.