Nederlandse Tradities

 •  
   De jaarcyclus:
 • Oud en Nieuw
 • Driekoningen
 • Carnaval
 • Paasfeest
 • Koningsdag
 • Meifeest
 • Feesten van minderheden
 • Luilak
 • Pinksteren
 • Kermis
 • Nieuwe en oude tradities
 • Sint Maarten
 • Sinterklaas
 • Kerstmis

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend.

Er zijn diverse soorten tradities, zoals:

 • doorgeven van bepaald cultureel erfgoed, kennis en praktijk
 • feesten voor goden of godinnen, voor doden of levenden
 • sporten in een bepaald gebied
 • herdenkingen van belangrijke mensen uit de geschiedenis
 • het zingen van liederen bij speciale gelegenheden.

Veel van wat wij doen en denken hebben wij overgenomen van onze ouders en grootouders.
Gewoonten en gebruiken die zijn doorgegeven van generatie op generatie noemen wij ‘tradities’.
Deze vormen onbewust de ondergrond van ons dagelijks denken en doen. Zonder tradities zou je
overal over na moeten denken. Nu doe je veel dingen onbewust, omdat het altijd al zo gedaan is.
Tradities spelen een rol op school, op het werk en in de kerk, op straat en thuis. Sommige tradities
zijn vele honderden jaren oud, andere zijn pas kort geleden ontstaan.
Een voorbeeld van een jonge traditie is de Nieuwjaarsduik in Scheveningen, waar mensen in
het koude water springen om het begin van het nieuwe jaar een speciaal tintje geven. Wat ouder is
de traditie van het kijken naar skispringen op 1 januari. En nog weer ouder is het afsteken van
vuurwerk bij de jaarwisseling. Tradities hebben soms te maken met het leren
van een beroep. Zo gingen in de Middeleeuwen jonge mannen bij ‘meesters’ in de leer om bakker,
metselaar of beeldhouwer te worden. Na een lang traject konden de gezellen dan een ‘meesterproef’
afleggen, waarmee ze aangaven dat ze na jaren leren de tradities van hun vak in de vingers
hadden. Ook het doorgeven van recepten van moeder op dochter is een kwestie van het in stand houden
van tradities. Door dit doorgeven worden bepaalde maaltijden al eeuwenlang op dezelfde manier
bereid. Stamppot bijvoorbeeld is een gerecht dat al eeuwen wordt gegeten. Tradities kunnen te maken hebben met bepaalde overtuigingen of denkbeelden. Ze hebben te maken met de regels van een bepaalde groep mensen. Doordat ze dezelfde tradities hebben, horen mensen bij elkaar. Een belangrijke traditie
die de Nederlanders verbindt, is de dodenherdenking op 4 mei. Op die dag worden in Nederland de doden herdacht die in de Tweede Wereldoorlog te betreuren waren.