Nederlandse Tradities

Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend.

Er zijn diverse soorten tradities, zoals:

 • doorgeven van bepaald cultureel erfgoed, kennis en praktijk
 • feesten voor goden of godinnen, voor doden of levenden
 • sporten in een bepaald gebied
 • herdenkingen van belangrijke mensen uit de geschiedenis
 • het zingen van liederen bij speciale gelegenheden.
 •  
   De jaarcyclus:
 • Oud en Nieuw
 • Driekoningen
 • Carnaval
 • Paasfeest
 • Koningsdag
 • Meifeest
 • Feesten van minderheden
 • Luilak
 • Pinksteren
 • Kermis
 • Nieuwe en oude tradities
 • Sint Maarten
 • Sinterklaas
 • Kerstmis