Uitgaven J.B. Wolters

1.Van An en Jan : methode voor aanvankelijk lezen ; Handleiding Bielen, R. / 3e dr / J.B. Wolters / [1973]

2.Van An en Jan : methode voor aanvankelijk lezen Bielen, R. / J.B. Wolters / 19XX-...

3.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1968

4.Jossy wordt een indiaan Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [1968]

5.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Achtste deeltje Grimme, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1968

6.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholenD eursen, A. van / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1968

7.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Voorlopertje Paulusse, J.P. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1968

8.Pim en Mien ; 1e deeltje Ligthart, Jan / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1968

9.Met de natuur mee ; 1 Steen, J.C. van der / Derde, ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1968 / ©1965

10.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel II Grimme, A. / 6e druk / J.B. Wolters / 1968

11.Taal. Taalboekjes ; 3b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1968

12.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 4 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / 1968

13.Het verraad der vlaggen Braak, Menno ter / Tweede druk / Em. Querido / 1967

14.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1967

15.Nildo en de maan Diekmann, Miep / 2e dr / J.B. Wolters / [1967]

16.Eudoxus of Cyzicus : a chapter in the history of the sea-route to India and the route round the Cape in ancient times Thiel, J.H. / J.B. Wolters / [1967]

17.Herman Heijermans en de verniewing van het Europese drama Jong, Evert de / J.B. Wolters / 1967

18.Verzamelingen Vredenduin, P.G.J. / J.B. Wolters / 1967

19.Observatie van kinderen : aanwijzingen voor de observatie van kinderen in de leef- en leersituatie Vedder, R. / J.B. Wolters / 1967

20.Autogene symbolen in de poëzie van Robert Lowell Riewald, J.G. / J.B. Wolters / 1967

21.Arbeidsbestel en participatie IJzerman, Th.J. / J.B. Wolters / 1967

22.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1967

23.Rekenen Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967-...

24.Ons speeluur : handboek bij de leiding van het zaal- en openluchtspel op de lagere en middelbare school Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1967

25.Vacances en caravane Picard, Emilie / Troisième édition / J.B. Wolters / 1967

26.Aide-traducteur : choix de difficultés à l'usage des classes supérieures des lycées classiques et modernes ; II: Partie syntaxique : syntactische aantekeningen met oefenstof voor het vertalen Frans-Nederlands ten dienste van de hoogste klassen van het V.H.M.O. en de kandidaten L.O. Wagenaar, K. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1967

27.Beginselen der natuurkundige aardrijkskunde voor de middelbare school Blonk, A. / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1967

28.The hound of the Baskervilles Doyle, Arthur Conan / New edition / J.B. Wolters-Noordhoff / [1967] / ©1967

29.Nederlandse schrijvers en schrijfsters : proeven uit hun werken, met beknopte biografiëen en portretten ; Eerste deel Leopold, L. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1967

30.Organische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1967

31.Rekenen ; Iene miene mutte : platen 1-16 Kramer, K.J. / J.B. Wolters / [1967?]

32.Met de natuur mee ; 2 Steen, J.C. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1967 / ©1965

33.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 6 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / 1967

34.Bos-Niermeyer schoolatlas der gehele aarde Ormeling, F.J. / 45e dr / J.B. Wolters / 1967

35.Rekenen ; 3a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

36.Rekenen ; 3b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

37.Rekenen ; 2b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

38.Rekenen ; 2a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

39.Taal. Taalboekjes ; 2b Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

40.Taal. Taalboekjes ; 2a Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967

41.Hans en Riekje ; Dl. 6: Nieuwe vrienden Eising, Marchien / 3e dr / J.B. Wolters / 1967

42.Hans en Riekje ; 2e dl.: Riekje komt logeren Eising, Marchien / 5e dr / J.B. Wolters / 1967

43.Kleine Griekse mythologie Broos, H.J.M. / J.B. Wolters / 1967

44.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Voorloper 1 Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1967

45.Handvaardigheidsonderzoek voor groeps- en individuele afname Both, F.J. / J.B. Wolters / 1967

46.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Sixteenth edition / J.B. Wolters / 1967

47.Nederlandse schrijvers en schrijfsters : proeven uit hun werken, met beknopte biografiëen en portretten ; Tweede deel Leopold, L. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1967

48.Taal ; Taalboekjes Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1967-...

49.Van Josje Puntmuts, Elsje, het elfje en juffrouw Spin Grevers-van Dijke, Corry / J.B. Wolters / 1966

50.Zus en Jan Cramer, Rie / 2e dr / J.B. Wolters / [1966]

51.Hans en Riekje ; Dl. 9: De grenzen over Eising, Marchien / J.B. Wolters / 1966

52.Een jaar bij de Van Berkels Bos-Goedhart, C. / J.B. Wolters / 1966

53.Albert Verwey en het nieuwe classicisme = Albert Verwey et le nouveau classicisme : "De richting van de hedendaagsche poëzie" (1913) in zijn internationale context Kamerbeek, Jan / J.B. Wolters / 1966

54.Representatie en mandaat in het politiek bestel : rede uitgesproken op maandag 19 september 1966 ter gelegenheid van de 352ste dies natalis der Rijksuniversiteit te Groningen op 23 augustus 1966 en van de aanvang van het studiejaar 1966-1967 Jacob, E.H. s' / J.B. Wolters / 1966

55.Inleiding tot de calligrafie Engelhart, Ben / J.B. Wolters / 1966

56.Het metafysisch grondpatroon van het romantische literaire denken : de fenomenologie van een geestesgesteldheid Deugd, Cornelis de / J.B. Wolters / 1966

57.Four complementary structures of predication in contemporary British English : an inventory Ek, Jan Ate van / J.B. Wolters / 1966

58.Rekenen voor houtbewerkers Paludanus, F. / J.B. Wolters / 1966

59.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel V Grimme, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

60.Die Brücke : Duitse leergang. Oefeningen ; I Brouwer, C. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1966

61.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1966

62.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs ; Deel 2: Werelddelen Bolkestein, G.W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1966

63.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs ; Deel 1: Europa Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

64.Verhalen en liederen : een leesboek voor de laagste klassen van alle scholen voor voortgezet onderwijs, met aantekeningen en opgaven op het gebied van taal en stijl ; II Leeuwen, W.L.M.E. van / Zesde druk / J.B. Wolters / 1966

65.Tien jaar Engels op het staatsexamen : stukken ter vertaling uit het Engels Popma, T. / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1966

66.Wolters' tafels voor schoolgebruik Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1966

67.Op vleugels door de eeuwen ; Eerste deeltje Grimme, A. / 3e dr / J.B. Wolters / 1966

68.Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1966

69.Zesde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1966

70.Taal : herziene uitgave ; Deeltje H4 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1966

71.Van korenrijke velden ; Dl. 6 Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1966]

72.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 1 Grimme, A. / 6e dr / J.B. Wolters / [1966]

73.Taal. Leesboekjes ; 2 Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966

74.Van korenrijke velden ; Deel VIII Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1966]

75.Vriend of vijand Rutgers van der Loeff-Basenau, A. / J.B. Wolters / 1966

76.Met de natuur mee Steen, J.C. van der / J.B. Wolters / 1966-...

77.Het schateiland Stevenson, R.L. / 2e dr / J.B. Wolters / 1966

78.Beknopt leerboek der psychologie Bigot / Negende druk / J.B. Wolters / 1966

79.Taal. Korte toelichting en didactische aanwijzingen voor de onderwijzer ; Taal 1: De wondervogel Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966

80.Taal ; Korte toelichting en didactische aanwijzingen voor de onderwijzer Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

81.Taal ; Leesboekjes Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

82.Taal Michels-Scholten, J.A. / J.B. Wolters / 1966-...

83.Tom Poes en de pruikenmaker Toonder, Marten / J.B. Wolters / 1965

84.Wit en zwart : technieken van borduurwerk Sandvold, A. / J.B. Wolters / 1965

85.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1965

86.Kerstversieringen : oud en nieuw Lødrup, Ruth Arnestad / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

87.De lichamelijke opvoeding van de kleuter Ruurs-Broekhuijsen, E.J.M. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1965

88.Sociale geneeskunde Baaij, J.H. / 2e dr / J.B. Wolters / 1965

89.La question du mariage dans Jean-Christophe de Romain Rolland Duchatelet, B. / J.B. Wolters / 1965

90.Het endometrium bij verstoorde extra-uteriene graviditeit Bossenbroek, Barend / J.B. Wolters / 1965

91.Ritmiek van licht en leven Baggerman, Bertha / J.B. Wolters / 1965

92.Van korenrijke velden ; Deel IV Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

93.Van korenrijke velden ; Deel III Hesper-Sint, Marian / Tweede druk / J.B. Wolters / [1965]

94.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Deel VIII Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1965

95.Le verbe Français Bakker, V. / Achtste druk / J.B. Wolters / [1965]

96.Grieksch leesboek Cohen, D. / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1965

97.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

98.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I Hameetman, R.P.G. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

99.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel II: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handeslcorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1965

100.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel II Hameetman, R.P.G. / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1965

101.Aide-traducteur : choix de difficultés à l'usage des classes supérieures des lycées classiques et modernes ; I: Partie idiomatique Wagenaar, K. / Dix-septième édition / J.B. Wolters / 1965

102.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium. Spraakkunst ; Derde deel, A Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1965

103.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Deel 6 Grimme, A. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1965

104.Van hunebed tot heden : vaderlandse geschiedenis voor de christelijke lagere school ; I Vlasblom, J. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1965

105.Textielwaren Paassen, W.J.C. van / Eenentwintigste druk / J.B. Wolters / 1965

106.Heggeranken ; Dl. 2 Bruijn, Margreet / 3e dr / J.B. Wolters / 1965

107.Heggeranken ; Dl. 1 Bruijn, Margreet / 3e dr / J.B. Wolters / 1965

108.Heggeranken Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1965-...

109.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 9 Ploeger, G. / J.B. Wolters / 19651

10.Van korenrijke velden ; Deel II Hesper-Sint, Marian / 2e dr / J.B. Wolters / [1965]

111.Van korenrijke velden ; Deel 1 Hesper-Sint, Marian / 2e dr / J.B. Wolters / [1965]

112.Het schateiland : een oud verhaal van R.L. Stevenson Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1965

113.Epiek en lyriek : een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst Leeuwen, W.L.M.E. van / 15e dr / J.B. Wolters / 1965

114.Recht voor de H.B.S. A : beknopt leerboek van het recht voor school en zelfstudie Scheer, J. van der / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1965

115.Open kaart Ormeling, Ferdinand Jan / J.B. Wolters / 1965

116.Hans en Riekje ; Dl. 8: De zee Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1964]

117.Hans en Riekje ; Dl. 5: Er komt een vogel gevlogen Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1964]

118.De schoonste dag Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [ca. 1964]

119.Sjon Karko Diekmann, Miep / J.B. Wolters / [1964]

120.Inleiding tot de kunstgeschiedenis Hulst, Gerard van / zevende druk / J.B. Wolters / 1964

121.Honderd jaar spellingstrijd : de Nederlandse spelling sinds 1863 Berits, J. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1964

122.Der Doppelroman : eine literatursystematische Studie über duplikative Erzählstrukturen (with a summary in English) Maatje, Frank Christiaan / J.B. Wolters / 1964

123.Italiaanse boeken in het Nederlands vertaald : (tot 1800) Clemens, J.TH.W. / J.B. Wolters / 1964

124.Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV Visser, Elizabeth / J.B. Wolters / 1964-1966

125.De wiskunde door : vragen over de theorie der wiskunde voor het mulo-examen A en B Gaillard, J.L.J. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1964

126.Hoogeveen's leesmethode ; Tweede oefenboekje: behorende bij de leesboekjes IV, V en VI van Hoogeveens leesmethode Alderts, E.A. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1964

127.Taal is niet zo moeilijk : aanvankelijk taalonderwijs ; Dl. 2: Medeklinkers Bulthuis-de Veer, Anneke / J.B. Wolters / 1964

128.Tweede leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethodeHoogeveen, M.B. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1964

129.Der Richter und sein Henker : Roman Dürrenmatt, Friedrich / Sechste Auflage / J.B. Wolters / 1964

130.Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1964

131.Spraakkunst ; I Brouwer, C. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1964

132.Spraakkunst ; Nieuwe leergang Duits voor het U.L.O. J.B. Wolters / 1964-...

133.Nieuwe leergang Duits voor het U.L.O. J.B. Wolters / 1964-...

134.La Belle-nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / Tiende druk / J.B. Wolters / 1964

135.Nieuwe algebra-vraagstukken Coster, B. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1964

136.Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie Koenen / Veertiende herziene druk / J.B. Wolters / 1964

137.Leesstof voor de lagere school J.B. Wolters / 1964

138.Bijbelse beelden : ten dienste van het godsdienstonderwijs Isings, J.H. / J.B. Wolters / 1964

139.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; IV Schuil, B. / 7e dr / J.B. Wolters / 1964

140.Landbouw-plantkunde en erfelijkheidsleer Brouwer, Fop I. / Derde druk / J.B. Wolters / 1964

141.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters Noordhoff / 1964

142.Keukeninrichting en voedingsleer Dik, C.J. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1964

143.Inter-ethnic relations in a plural society Wittermans, Elizabeth / J.B. Wolters / 1964

144.A survey of English literature for use in Dutch schools Perdeck, A. / Twelfth edition / J.B. Wolters / 1964

145.Nuttige handwerken Lang, G.CH. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1964

146.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Fifteenth edition / J.B. Wolters / 1964

147.Minderaa-nummer Haeringen, C.B. van / J.B. Wolters / 1964

148.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / Zevende druk / J.B. Wolters / 1964

149.Welkome en ongewenste "vreemdelingen" : de invloed van vreemde talen op het Nederlands en de reacties daarop Schippers, B.W. / Derde druk / J.B. Wolters / 1964

150.Kinderen van 1813 Rutgers van der Loeff-Basenau, A. / J.B. Wolters / 1963

151.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1963

152.Und ouch Hagene Stout, Jacob / J.B. Wolters / 1963

153.Bevrijdingsspel 1813 Rutgers van der Loeff-Basenau, An / J.B. Wolters / 1963

154.Judeo-gallica ou gallo-judaïca? Kukenheim Ezn., Louis / J.B. Wolters / [1963]

155.Volwassen wetenschap Kommandeur, J. / J.B. Wolters / 1963

156.Gysbert Japiks en het oordeel van tijdgenoot en nageslacht Galama, E.G.A. / J.B. Wolters / 1963

157.Sociale geneeskunde Baaij, J.H. / J.B. Wolters / 1963

158.Schets van de Nederlandse letterkunde Vooys, C.G.N. de / Achtentwintigste druk / J.B. Wolters / 1963

159.Hoogeveen's leesmethode ; 1e oefenboekje: behorende bij de leesboekjes I, II en III van Hoogeveens leesmethode Alderts, E.A. / Ongewijzigde tweede druk / J.B. Wolters / 1963

160.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1963

161.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Deel VII Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1963

162.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / Tweede druk / J.B. Wolters / 1963

163.The merchant of Venice Shakespeare, William / Vierentwintigste druk / J.B. Wolters / 1963

164.Natuurkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel 1 Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1963

165.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel I Drumpt, G.J. van / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1963

166.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel II: Hulpboek behorende bij het Leerboek der Engelse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

167.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel IIHameetman, R.P.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

168.Leerboek der opvoedkunde ; I: Kinderpsychologie Hees, L.S. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1963

169.Duitsch woordenboek ; II: Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1963]

170.Duitsch woordenboek ; II: Nederlands-Duits Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1963]

171.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; 7 Blink, W.P. van den / 6e druk / J.B. Wolters / 1963

172.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Tweede deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1963

173.Meisje kun je koken? Holthausen, Henriëtte / Tweede druk / J.B. Wolters / 1963

174.Stereometrie : voor V.H. en M.O Dop, A. van / Negende druk / J.B. Wolters / 1963

175.Van korenrijke velden ; Dl. 4 Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1963]

176.Van korenrijke velden ; Dl. III Hesper-Sint, Marian / [1e druk] / J.B. Wolters / [1963?]

177.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 4 Ploeger, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1963

178.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / 11e dr / J.B. Wolters / 1963

179.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / 8e dr / J.B. Wolters / 1963-1965

180.Het kind ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1963

181.Nederland zingt Federatie van Oranjeverenigingen in Nederland / J.B. Wolters / 1963

182.Avonturen van de Baron ; Dl. 1: Reisverhalen Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1963

183.Avonturen van de Baron ; Dl. 2: Mijn paard Lito Kernkamp-Biegel, Heleen / J.B. Wolters / 1963

184.Les jeux sont faits Sartre, Jean-Paul / 4e édition / J.B. Wolters / 1963

185.Goniometrie voor V.H. en M.O. Dop, A. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1963

186.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Vijfde deeltje Bruijn, Margreet / [1e dr.] / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

187.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Vierde deeltje Bruijn, Margreet / [1e dr.] / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

188.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Zesde deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters-Noordhoff / 1963

189.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1963

190.Beknopte theoretische paedagogiek Langeveld, M.J. / 9e, herz. dr / J.B. Wolters / 1963

191.Dèr Mouw-Adwaita : denker en dichter Cram-Magré, Antonia Maria / J.B. Wolters / 1962

192.De rol van de kristallografie in de organische scheikunde Romers, C. / J.B. Wolters / 1962

193.Universitas ludens Vos, H. de / J.B. Wolters / [1962]

194.Ons tijdschrift, 1896-1914 : een literair-historisch onderzoek Kraan, Reyer Ghisbert Karel / J.B. Wolters / 1962

195.Wat doet de huisvrouw met haar tijd? Wilzen-Bruins, E.J. / J.B. Wolters / 1962

196.Didactische aanwijzingen voor het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis bestemd voor leerlingen van de tweede leerkring van kweekscholen Molen, IJ. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

197.De Veluwe vlamde Stuvel, G. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

198.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 4e leerjaar : proeve van een leergang voor het stillezen op de lagere school : op experimentele basis samengesteld door het Nutsseminarium voor Paedagogiek Dertiende druk / J.B. Wolters / 1962

199.Michel Strogoff : le courier du czar Verne, Jules / Zevende druk / J.B. Wolters / 1962

200.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Derde deel B Wagenaar, K. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1962

201.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Twintigste druk, vierde oplage / J.B. Wolters / 1962

202.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het Leerboek der Engelse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

203.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie ; Deel I Hameetman, R.P.G. / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

204.La Belle-Nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / Negende druk / J.B. Wolters / 1962

205.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 5e deeltje Meijer, W. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1962

206.Systematische anorganische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

207.Theoretische scheikunde ; Scheikunde voor analisten Bokhorst, S.C. / Derde druk / J.B. Wolters / 1962

208.Eenvoudig handelsrekenen : voor U.L.O. en voor de lagere klassen van handelsavondscholen ; Derde deeltje Berger, A.W. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1962-...

209.Eenvoudig handelsrekenen : voor U.L.O. en voor de lagere klassen van handelsavondscholen Berger, A.W. / J.B. Wolters / 1962-...

210.Land- en volkenkunde voor de middelbare school ; I: Europa Brummelkamp, J. / Tweeentwintigste druk / J.B. Wolters / 1962

211.Heggeranken : een serie leesboekjes voor de lagere school ; Eerste deeltje Bruijn, Margreet / J.B. Wolters / 1962

212.Handelingen van het zevenentwintigste Nederlands filologencongres : gehouden te Utrecht op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 april 1962Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / 1962

213.Op vleugels door de eeuwen ; Tweede deeltje Grimme, A. / J.B. Wolters / 1962

214.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 4 Grimme, A. / 4e dr / J.B. Wolters / [1962]

215.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1962

216.Kleine schoolatlas der gehele aarde Bos, P.R. / 49e dr / J.B. Wolters / 1962

217.De bijbelse landen in kaart en beeld : geïllustreerde schoolatlas voor bijbelse geschiedenis, met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

218.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. 5 Ploeger, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1962

219.Olle Kapoen en de gestolen kroon Dick, Phiny / J.B. Wolters / 1962

220.Zon en schaduw ; Dl. IV: Letterkundige bloemlezing voor het Christelijk u.l.o en ander voortgezet onderwijs Norel, K. / J.B. Wolters / 1962

221.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1962

222.Ars grammatica bij de Latijnse leergang Accipe ut reddas ; Accipe ut reddas Man, A.G. de / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

223.Zesde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

224.Vijfde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

225.Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

226.Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

227.Tweede leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

228.Eerste leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1962

229.Het tijdeloos gesprek Swart, J. / J.B. Wolters / 1962

230.Florilegium latinum : bloemlezing van poëzie en proza uit klassiek, christelijk, vulgair en middeleeuws Latijn : (met aantekeningen) Kate, R. ten / Tweede druk / J.B. Wolters / 1962

231.Op vleugels door de eeuwen Grimme, A. / J.B. Wolters / 1962-...

232.Nog bij moeder Ligthart, Jan / [Herdr.] / J.B. Wolters / [1961]

233.Ot en Sien ; Derde deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

234.Ot en Sien ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

235.Ot en Sien ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

236.Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961-...

237.Ot en Sien ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

238.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1961

239.Het kamp aan de Dinkel Horst, W. ter / J.B. Wolters / 1961

240.The ecological significance of activity patterns in the woodlouse Porcellio scaber Latr. (Isopoda) Boer, Pieter Johannes den / J.B. Wolters / 1961

241.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1961]

242.Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein, 1836-1961 Brugmans, I.J. / J.B. Wolters / 1961

243.De anti-honger actie en de voedsel- en landbouworganisatie der Verenigde Naties : rede uitgesproken op dinsdag 28 februari 1961 ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kennis van de internationale organisaties in het bijzonder in verband met de landbouw- en voedselpolitiek aan de Rijksuniversiteit te Groningen Vondeling, A. / J.B. Wolters / 1961

244.De wetenschap van oorlog en vrede : rede uitgesproken ter gelegenheid van de Groninger Universiteitsdag op zaterdag 19 november 1960 Röling, B.V.A. / J.B. Wolters / 1961

245.Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961 : [gedenkboek uitgeg. ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Pro Excolendo ; commissie tot samenst.: Herman Jan Scheltema ... et al.]Scheltema, Herman Jan / J.B. Wolters / 1961

246.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / Negentiende druk / J.B. Wolters / 1961

247.Leesoefeningen ; IV: Ter inleiding van het vierde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1961

248.Wat het hunebed vertelde ; A Werff, S. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

249.Van hunebed tot heden : vaderlandse geschiedenis voor de christelijke lagere school ; I Vlasblom, J. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

250.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; Toegift : jaartallen met toelichting Werff, S. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1961

251.A handful of exercises : losse zinnen en examenstof ter vertaling in en uit het Engels : verzameld ten dienste van het U.L.O. Uittenbogaard, W. / Negentiende druk / J.B. Wolters / 1961

252.Hulpboek bij poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland ; II Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1961

253.Macbeth Shakespeare, William / Fifth edition / J.B. Wolters / 1961

254.Vormgeving ; 3: Handenarbeid Egmond, Jaap / 2e druk / J.B. Wolters / 1961

255.A selection of words and idioms : Engelse vocabulaire voor het M.O. ; Eerste deel Dekker, A. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1961

256.Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1961

257.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; V Blink, W.P. van den / Zesde druk / J.B. Wolters / 1961

258.Hans en Riekje ; 2e deel: Riekje komt logeren Eising, Marchien / Tweede druk / J.B. Wolters / [1961]

259.Meesterwerken der Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1961

260.Land- en volkenkunde voor de middelbare school ; II: De werelddelen Brummelkamp, J. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1961

261.The thirty-nine steps Buchan, John / Zevende druk / J.B. Wolters / 1961

262.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zevende deeltje: Gewone en tiendelige breuken (eenvoudigste vormen)Diels, P.A. / 12e dr / J.B. Wolters / 1961

263.Les aventures de Babar ; Deuxième partie Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

264.Les aventures de Babar ; Première partie Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

265.Les aventures de Babar Brunhoff, Jean de / J.B. Wolters / 1961

266.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1961

267.Pim en Mien ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

268.Pim en Mien ; Derde deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

269.Pim en Mien ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 13e dr / J.B. Wolters / 1961

270.Landbouwdierkunde Brouwer, Fop I. / J.B. Wolters / 1961

271.Nederlands na 1600 : proza en poëzie ter lezing en verklaring voor leerlingen der hoogste klassen van gymnasium, lyceum en H.B.S Karsemeijer, J. / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1961

272.Dieren zoals ze zijn Grimme, A. / J.B. Wolters / 1961

273.Aanleg en ontplooiing : de mens en zijn fysieke fundering Planting, G.J. / J.B. Wolters / 1961

274.Nog bij moeder Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / [1960]-....

275.Trein op hol Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]276.De mondviool : en andere verhalen Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]

277.Jaap is dwars Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]

278.Meer van Zus en Jan Cramer, Rie / J.B. Wolters / [1960]

279.Tradition and D. H. Lawrence Drain, R.L. / J.B. Wolters / 1960

280.De wiskunde door ; I: Vragen over de theorie der algebra volgens het mulo-programma A en B Gaillard, J.L.J. / Tiende druk / bij J.B. Wolters 'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1960

281.De wiskunde door Gaillard, J.L.J. / J.B. Wolters / 1960-...

282.Venster op de wereld : aardrijkskunde voor het lager onderwijs ; Dl. I: Nederland Kaspers, J. / J.B. Wolters / 1960

283.Gijs van Geert Stuvel, G. / Derde druk / J.B. Wolters / 1960

284.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1960

285.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Tweede deel Wagenaar, K. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1960

286.Door arbeid geest en kunst : wording en gang van samenleving en cultuur in de Nederlanden : voor v.g.l.o. en algemeen vormend onderwijs ; 2: Werkboekje Mourik, J. van / Tweede druk / J.B. Wolters / [1960]

287.Beknopte bijbelse archeologie : voor gymnasia, hogereburgerscholen, kweek- en normaalscholen Katwijk, D.J. van / Tiende druk, bewerkt door Dr. A. van Deursen / J.B. Wolters / 1960

288.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholen Deursen, A. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1960

289.Vormgeving ; 2: Kunstbeschouwing Egmond, Jaap / 2e druk / J.B. Wolters / [1960]

290.Michel Strogoff : le courier du czar Verne, Jules / Zesde druk / J.B. Wolters / 1960

291.De hoofdzaken van de Franse spraakkunst ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs Ahn, A. / Zestiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1960

292.Leerboek der vlakke meetkunde : met opgaven ; Eerste deel Thijn, Ad. van / Vierentwintigste druk / J.B. Wolters / 1960

293.Het A.B.C. van de versieringskunst : leidraad voor het geven van handwerkonderwijs op V.G.L.O.-, U.L.O.-, Nijverheids- en Kweekscholen en M.M.S. Vegte, T. van der / Zesde druk / J.B. Wolters / 1960

294.Nog bij moeder ; 3e deeltjeLigthart, Jan / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1960

295.Nog bij moeder ; 2e deeltje Ligthart, Jan / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1960

296.Natuurkunde voor het Uitgebreid Lager Onderwijs ; Deel 2A Brunsting, C. / Derde druk / J.B. Wolters-Noordhoff / 1960

297.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; 2 Blink, W.P. van den / 5e druk / J.B. Wolters / 1960

298.Dierenvreugd en leed ; Tweede deeltje : Europese dieren Dorsman, L. / 21e dr / J.B. Wolters / 1960

299.Leesoefeningen ; I: Ter inleiding van het eerste leesboekje Hoogeveen, M.B. / 11e dr. / J.B. Wolters / 1960

300.Mijn lichaam : werkschrift voor V.H.M.O., kweekscholen en andere inrichtingen voor voortgezet onderwijs en voor verpleegsterscursussen Steen, J.C. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1960

301.Vormgeving ; 1: Kinderen tekenen Egmond, Jaap / 2e dr / J.B. Wolters / [1960]

302.Onze moedertaal ; Taalboekje V A (zesde leerjaar, eerste helft) Evers, F. / Negende gewijzigde druk / J.B. Wolters / 1960

303.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IV: Merelslag Deken, Daan / 10e dr / J.B. Wolters / 1960

304.Poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland : een bloemlezing ten dienste van het litteratuuronderwijs ; Dl. I Leeuwen, W.L.M.E. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1960

305.Sport als jong-menselijke activiteit Rijsdorp, K. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1960

306.Nog bij moeder ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters / 1960

307.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 12e dr / J.B. Wolters / 1960

308.Nog bij moeder ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters / 1960

309.Pim en Mien ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg., 14e dr / J.B. Wolters / 1960

310.Pim en Mien Ligthart, Jan / Heruitg. / J.B. Wolters / 1960-1977

311.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 9e deeltje Meijer, W. / 8e dr / J.B. Wolters / 1960

312.Van korenrijke velden Hesper-Sint, Marian / J.B. Wolters / [1960]-...

313.Verleden en heden : beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs ; Pedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / 7e dr. / J.B. Wolters / [1960?]

314.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / 28ste dr. / J.B. Wolters / 1960

315.Tikkeltje Tak Luijn, Willy C. van / J.B. Wolters / 1959

316.Het boek van Pim en Mien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1959]

317.De tocht met "De Zwaan" Horst, W. ter / J.B. Wolters / 1959

318.Hans en Riekje ; Dl. 4: In Amsterdam die grote stad Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1959]

319.Allebei een varkentje Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / [1959]

320.Recht in de welvaartsstaat : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het sociaal recht en het recht der economische ordening aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 6 oktober 1959 Cluysenaer, J.L.H. / J.B. Wolters / 1959

321.Didactische aansluiting L.O.-V.H.M.O. : verslag conferentie Pedagogisch Centrum-N.O.V., Chr. Paed. Studiecentrum, Kath. Pedag. Centrum op 21 april 1958 in "Esplanade" te Utrecht Stellwag, H.W.F. / J.B. Wolters / 1959

322.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1959

323.Het gevaarlijke water Stuvel, G. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

324.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school. Nevenserie ; Deeltje N-2 Paulusse, J.P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1959

325.Het begin (spreken, lezen, spellen, stellen) : eenvoudig Nederlands voor scholen op Nieuw-Guinea ; Taalboek VI Bochove, N.E. / J.B. Wolters / 1959

326.Verborgen schatten in de Oosterschelde Stuvel, G. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

327.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Eerste deel Wagenaar, K. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1959

328.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Toelichting Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters / 1959

329.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Handleiding Meulen, E.C. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1959

330.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1959

331.Op verkenning naar mens en maatschappij Wolthuis, E. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1959

332.Door oor en oog en hand naar denken en expressie ; Biologie Groen, A. / Tweede druk / J.B. Wolters / [1959]

333.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; III Hulst, W.G. van de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1959

334.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; II Hulst, W.G. van de / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1959

335.Der Richter und sein Henker : Roman Dürrenmatt, Friedrich / Vierte Auflage / J.B. Wolters / 1959

336.Duitsch woordenboek ; I: Duits-Nederlands Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1959]

337.Duitsch woordenboek ; I: Duits-Nederlands Gelderen, I. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / [1959]

338.Nog bij moeder ; 1e deeltje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1959

339.Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis : met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1959

340.Italiano facile : leergang voor het Italiaans : met aanhangsel voor hen die Latijn kennen ; Dl. 1Huysman, Annie E. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1959

341.Dorientje : werkboek voor kinderverzorging en opvoeding ; Eerste deel Dieters-Noordtzij, A.J. / J.B. Wolters / 1959

342.Dorientje : werkboek voor kinderverzorging en opvoeding Dieters-Noordtzij, A.J. / J.B. Wolters / 1959-...

343.Jos : leesboek voor het derde leerjaar Meijer, W. / J.B. Wolters / 1959

344.Leesoefeningen ; II: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / 10e dr. / J.B. Wolters / 1959

345.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1959

346.Zon en schaduw ; Dl. I: Een Nederlands leesboek voor het Christelijk u.l.o. en ander voortgezet onderwijs Norel, K. / J.B. Wolters / 1959

347.Zon en schaduw ; Dl. III: Een Nederlands leesboek voor het Christelijk u.l.o. en ander voortgezet onderwijs ; geïll. door H. Prahl Norel, K. / J.B. Wolters / 1959

348.Zon en schaduw Norel, K. / J.B. Wolters / 1959-...

349.Uit klare bronnen : gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs Jansen, M. / 2e dr / J.B. Wolters / 1959

350.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 18e dr / J.B. Wolters / 1959

351.Zus en Jan Cramer, Rie / J.B. Wolters / [1959]

352.Reflections of a medical investigator MacCance, R.A. / J.B. Wolters / 1959

353.De vitaliteit van de westerse beschaving : rede uitgesproken bij het afscheid van het ambt als hoogleraar in de Nieuwe Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit te Utrecht, 31 mei 1958 Geyl, P. / J.B. Wolters / 1958

354.Hans en Riekje ; Dl. 2: Riekje komt logeren Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1958]

355.Hans en Riekje ; Dl. 1: Hans is alleen Eising, Marchien / J.B. Wolters / [1958]

356.Naar zelfstandig rekenen ; XIV: A en B taken Zandvoort, R.H. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

357.Naar zelfstandig rekenen ; XIII: A en B taken Zandvoort, R.H. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

358.Wijd is de wereld : leesstof voor de hogere leerjaren der lagere school ; IV Jansen, M. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1958

359.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Eenentwintigste druk / J.B. Wolters / 1958

360.Beknopt leerboekje der vaderlandse geschiedenis en der algemene, voor zover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van de Eenvoudige leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J.W. de / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1958

361.Le petit prince Saint-Exupéry, Antoine de / 6e édition / J.B. Wolters / 1958

362.Duits leesboek ; Eerste deel Verdenius, J.A. / Drieentwintigste druk / J.B. Wolters / 1958

363.The secret aeroplane Marsh, D.E. / Seventh edition / J.B. Wolters / 1958

364.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VII: Duizendschonen Deken, Daan / Zevende druk / J.B Wolters / 1958

365.La neige en deuil : roman Troyat, Henri / 4ème édition / J.B. Wolters / 1958

366.Beknopte bijbelse aardrijkskunde Deursen, A. van / 12e dr / J.B. Wolters / 1958

367.Beknopte bijbelse archeologie Katwijk, D.J. van / 9e dr. / J.B. Wolters / 1958

368.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 6e leerjaar 10e dr / J.B. Wolters / 1958

369.De ontwikkelingsgang der historie : geïllustreerde beknopte algemeene en vaderlandsche geschiedenis ; I: Oudheid en Middeleeuwen Rijpma, E. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1958

370.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zesde deeltje: Grote getallen Diels, P.A. / 11e [ongew.] dr / J.B. Wolters / 1958

371.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Tweede deeltje: (Vijfde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1958

372.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Derde deeltje: (Zesde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1958

373.Tijs van de wagenmaker : leesboek voor het vierde leerjaar Hulzen, Joh. van / 3e dr / J.B. Wolters / 1958

374.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; I Schuil, B. / 6e dr / J.B. Wolters / 1958

375.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; III Schuil, B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1958

376.Giovanni Papini : 9 januari 1881 - 8 juli 1956 Ypes, Catharina / J.B. Wolters / 1958

377.De wereld in! ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 36e dr / J.B. Wolters / 1958

378.Wolters' atlas voor het lager onderwijs : in 32 kaarten J.B. Wolters. Cartographisch Instituut / J.B. Wolters / 1958

379.Op lichte voeten : kinderpoëzie voor de middelklassen der lagere school Jansen, M. / J.B. Wolters / 1958

380.Ken je dit... ken je dat...? : nieuwe kinderversjes Cremer, Fannie / J.B. Wolters / 1958

381.Leven en werken van E. Heimans en de opbloei der natuurstudie in Nederland in het begin van de twintigste eeuw Brouwer, Foppe Inne / J.B. Wolters / 1958

382.Onze textielnijverheid Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1957

383.Inleiding in de psychologie Langeveld, M.J. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1957

384.Verborgen schatten in de Oosterschelde Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

385.Het gevaarlijke water Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

386.A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer : doctor iuris honoris causa ab universitate Groningana creatus doctor litterarum et philosophiae Winter, P.J. van / J.B. Wolters / 1957

387.De tuin van Algabal Elema, J. / J.B. Wolters / 1957

388.Leonard Offerhaus : professor historiarum Groninganus, 1699-1779 Deursen, Arie Theodorus van / J.B. Wolters / 1957

389.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school ; Tweede deeltje Bakkum, P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1957

390.Wat het hunebed vertelde ; B Werff, S. van der / Derde druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1957

391.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Negende druk / J.B. Wolters / 1957

392.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1957

393.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; X Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

394.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IX Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

395.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing ; Dl. II: Aantekeningen Ovidius Naso, P. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

396.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing Ovidius Naso, P. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

397.Een honderdtal examenopgaven : Frans-Nederlands : voor gymnasia, H.B. scholen, kweekscholen en kandidaten voor de akte frans L. O. Hildebrand, W.F. / 10e druk / J.B. Wolters / 1957

398.Algemene geschiedenis voor het christelijk M.U.L.O. Kuyvenhoven, V. / 7e druk / J.B. Wolters / 1957

399.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vierde deeltje Meijer, W. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1957

400.Tijdtafel van de vaderlandse geschiedenis : met aantekeningen voor voorbereidingsklassen en het uitgebreid lager onderwijs Broeke, E. ten / Achttiende druk / J.B. Wolters / 1957

401.Sterkteleer voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie ; Leerboek der mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / Vijftiende, geheel omgewerkte druk / J.B. Wolters / 1957

402.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen ; 2 Evonius, M. / J.B. Wolters / 1957

403.Avonturen in het Geuldal Stuvel, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1957

404.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VIII Stefanus' / J.B. Wolters / 1957

405.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen ; 5 Evonius, M. / J.B. Wolters / 1957

406.De eerste stap : methode voor het lees- en schrijfonderwijs op de Ned. Antillen Evonius, M. / J.B. Wolters / [1957]-...

407.Guus en Ans ; II Evers, F. / 7e dr / J.B. Wolters / 1957

408.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Eerste deeltje: (Vierde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1957

409.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 7e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1957

410.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 9 Grimme, A. / 2e dr / J.B. Wolters / [1957]

411.Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 13e dr / J.B. Wolters / 1957

412.Onder de geuzenvlag herenigd Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

413.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Derde deel Neut, D.N. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1957

414.De horizon wordt wijder : leesboek voor het vijfde leerjaar ; De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1957

415.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Elfde deeltje: Vraagstukken Diels, P.A. / 9e dr / J.B. Wolters / 1957

416.Onze textielnijverheid : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1957

417.De wereld in! ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 37e dr / J.B. Wolters / 1957

418.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / 12e dr / J.B. Wolters / 1957

419.Dierenvreugd en leed ; Voorloper Dorsman, L. / J.B. Wolters / [ca. 1957]

420.Op het ijs Visser-Bakker, J.A. / 3e dr / J.B. Wolters / 1957

421.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. II Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1957

422.Bonte kralen : leesstof voor de lagere school ; Dl. I Ploeger, G. / J.B. Wolters / 1957

423.Zwemmend de oceaan over Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

424.Un jour de ma vie Madeleine, Jean / J.B. Wolters / 1957

425.Individualistische tendenties in de wereld van de Islam Kohlbrugge, D.J. / J.B. Wolters / 1957

426.De lichtjes van Sint-Maarten Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1957

427.Op verkenning naar mens en maatschappij Wolthuis, E. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1957

428.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1957

429.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1957

430.Uit klare bronnen : gedichten voor de hoogste klassen der lagere school, en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs Jansen, M. / J.B. Wolters / 1956

431.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd ; Dl. IV: De letterkunde in vogelvlucht voor U.L.O. scholen en ander voortgezet onderwijs en voor zelfstudie Schuil, B. / J.B. Wolters / 1956

432.De ijsbijters Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

433.Sirius, de zoon van de centurio Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

434.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 3 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1956

435.Een eiber vertrok Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

436.Achterlijke kinderen Herderschêe, D. / Derde druk / J.B. Wolters / 1956

437.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1956

438.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; II Hulzen, Joh. van / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1956

439.Rijke lading : grote vertellers van heinde en ver : een bundel verhalen voor het onderwijs aan 12-16 jarigen ; I Geest, K. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1956

440.Francia : nieuwe lees- en leerstof voor de lagere school ; Voorloper II Lange, H. de / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1956

441.Sept soleils sur la neige Teldy Naïm, Robert / J.B. Wolters / 1956

442.Algemene muziekleer Worp, J. / Negende druk / J.B. Wolters / 1956

443.Wat het hunebed vertelde ; A Werff, S. van der / Tweede druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1956

444.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 4e deeltje Klei, Jac. van der / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1956

445.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1956

446.De theorie van de handenarbeid Groen, A. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1956

447.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1956

448.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1956

449.Beknopt leerboekje der vaderlandse geschiedenis en der algemene, voor zover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van de Eenvoudige leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J.W. de / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1956

450.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VII Stefanus' / J.B. Wolters / 1956

451.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; VI Stefanus' / J.B. Wolters / 1956

452.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 6e deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1956

453.Natuurkunde voor het Uitgebreid Lager Onderwijs Brunsting, C. / J.B. Wolters-Noordhoff / 1956-...

454.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Eerste deel Neut, D.N. van der / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1956

455.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / J.B. Wolters / 1956

456.In en om het huis : werkboekje J.B. Wolters / 1956

457.In en om het huis : klasseboekje J.B. Wolters / 1956

458.Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs ; Eerste afdeling: Voor de 3e klasse van de H.B.S. A en B Wasscher, E.J. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1956

459.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; III Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

460.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

461.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Zesentwintigste druk / J.B. Wolters / 1956

462.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1956

463.Bij huis en van honk : een Nederlands leesboek voor de Christelijke lagere school ; Dl. 1 Grimme, A. / 2e dr / J.B. Wolters / [1956]

464.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; I Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

465.Mannen van naam : figuren uit de vaderlandse geschiedenis : leesboek bestemd voor de hogere klassen der christelijke lagere school en voor het V.G.L.O. ; II Grimme, A. / J.B. Wolters / 1956

466.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 13e dr / J.B. Wolters / 1956

467.Handelingen van het vierentwintigste Nederlands filologencongres : gehouden te Amsterdam op donderdag 5 en vrijdag 6 April 1956 Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / Vereniging "Het Nederlands Philologen-congres" / 1956

468.Werkschrift voor het menselijk lichaam Heer, H. / 11e dr / J.B. Wolters / [ca. 1956]

469.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 7e deeltje Meijer, W. / 8e dr / J.B. Wolters / 1956

470.Met Marco Polo op reis : leesboek voor het zesde leerjaar Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / 1956

471.Guus en Ans ; III Evers, F. / 7e dr / J.B. Wolters / 1956

472.Het verhaal van koning Kriebelteen Luijn, W.C. van / J.B. Wolters / 1956

473.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; II Schuil, B. / 4e dr / J.B. Wolters / 1956

474.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Tweede deel Neut, D.N. van der / Negende druk / J.B. Wolters / 1956

475.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1956-...

476.Bibliografie over volksopvoeding 1955-1956J .B. Wolters / 1956

477.Moederschapszorg, zuigelingenzorg, kleuterzorg : leidraad ten behoeve van deelneemsters aan moederkursussen Koppius, P.W. / Derde druk / J.B. Wolters / [1956]

478.Omhoog en vooruit : aardrijkskundig leerleesboek voor de scholen in Nieuw-Guinea Groot, L. de / J.B. Wolters / 1956

479.Naar zelfstandig rekenen Zandvoort, R.H. / J.B. Wolters / [ca. 1956-....]

480.De Veluwe vlamde Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1956

481.Hun opdracht : leesboek over de V.N.-gedachte in een wordende wereld Werff, S. van der / J.B. Wolters / 1956

482.Vrije expressie en aesthetische vormingPost, P. / J.B. Wolters / 1956

483.Kreta en de mythologie Brunsting, H. / J.B. Wolters / 1956

484.Études de littérature néerlandaise Brachin, Pierre / J.B. Wolters / 1955

485.Enkele opmerkingen over het ontwerp Wet economische mededinging : rede uitgesproken bij aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 10 december 1955 Wiersma, K. / J.B. Wolters / 1955

486.Le thème de la femme dans la Picaresque espagnole Álvarez, G.E. / J.B. Wolters / 1955

487.De toverlantaarn : leesstof voor 12 jaar en ouder ; II Goudswaard, A. / 2e dr / J.B. Wolters / 1955

488.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 2 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1955

489.Jan Eikelman Kuitert, Jet / J.B. Wolters / 1955

490.Dim van Dam Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / [1955]

491.Dim van Dam Hamaker-Willink, A. / J.B. Wolters / 1955

492.Inleiding in de psychologie Kohnstamm, Ph. / J.B. Wolters / 1955

493.Een vergeten letterkundige : H.J. Polak (1844-1908) IJzeren, J. van / J.B. Wolters / 1955

494.Inleiding tot de theorie en de geschiedenis van de muziek Lange, Jaap de / Derde, herziene druk / J.B. Wolters / 1955

495.Enkele opmerkingen over de dwangsom : rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Nederlands privaatrecht aan de Rijks-universiteit te Utrecht op maandag 21 november 1955 Opstall, S.N. van / J.B. Wolters / 1955

496.Gijsbrecht van Aemstel Vondel, Joost van den / Zeventiende uitgave / J.B. Wolters / 1955

497.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / Tiende druk / bij J.B. Wolters / 1955

498.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 5e deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1955

499.Wat het hunebed vertelde Werff, S. van der / J.B. Wolters / 1955-...

500.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1955

501.Beknopte bijbelse aardrijkskunde : voor gymnasia, hogere burgerscholen en kweekscholen Deursen, A. van / Elfde druk / J.B. Wolters / 1955

502.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Elfde druk / J.B. Wolters / 1955

503.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Negentiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1955

504.Guus en Ans ; I Evers, F. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1955

505.Nog bij moeder ; 4e stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

506.Nog bij moeder ; 3e deeltje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

507.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; I: Appelbloesem Deken, Daan / Achtste druk / J.B. Wolters / 1955

508.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Eerste deeltje: (Vierde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1955

509.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; I Werff, S. van der / Vierde druk / Djakarta : J.B. Wolters / 1955

510.Nog bij moeder ; 2e stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1955

511.Italiano facile : leergang voor het Italiaans : met aanhangsel voor hen die Latijn kennen Huysman, Annie E. / J.B. Wolters / 1955-...

512.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VI: Zeegeruis Deken, Daan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

513.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1955

514.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vijfde deeltje Blink, T. van den / 4e dr. / J.B. Wolters / 1955

515.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Zesde deeltje: Grote getallen Diels, P.A. / 10e [ongew.] dr / J.B. Wolters / 1955

516.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 15e dr / J.B. Wolters / 1955

517.Rekenmethode voor de lagere school ; Zevende deeltje Boswinkel, J.W. / Vierde herziene druk / J.B. Wolters / 1955

518.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

519.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters / 1955

520.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 7e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1955

521.Die Brücke : Duitse leergang Brouwer, C. / J.B. Wolters / 1955-...

522.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 3e deeltje Meijer, W. / 7e dr / J.B. Wolters / 1955

523.Bibliografie over volksopvoeding 1952-1954 Schevenhels, Leo / J.B. Wolters / 1955

524.De wereld in! ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 35e dr / J.B. Wolters / 1955

525.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; V Daalder, D.L. / J.B. Wolters / 1955

526.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / 11e dr / J.B. Wolters / 1955

527.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vierde deeltje Meijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1955

528.Joost van Rijn leert de helling kennen : leesboek voor het vierde leerjaar ; De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1955

529.De helling aan de Hunze Meijer, W. / J.B. Wolters / 1955-...

530.Onze dijkbouwers en waterwerkers : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1955

531.Onze strijd tegen het water Boerefijn, W F. / J.B. Wolters / 1955

532.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1955

533.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1955

534.De wereld in! ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 36e dr / J.B. Wolters / 1955

535.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltje Klei, Jac. van der / 17e dr / J.B. Wolters / 1955

536.Verleden en heden : beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / 6e dr. / J.B. Wolters / 1955

537.Onze dijkbouwers en waterwerkers Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1955

538.De motivering van de klassieke vorming : een historisch-paedagogische studie over twee eeuwen Duyvendijk, Arie Jan van / J.B. Wolters / 1955

539.Het onderwijs in de natuurlijke historie op de lagere school Dijkstra, D. / 4e dr / J.B. Wolters / 1955

540.Langs oude paden : een rondleiding door onze vaderlandse geschiedenis ; Deel 1 Blonk, Arij / J.B. Wolters / 1955

541.Südtirol Block, Mathilde de / J.B. Wolters / 1954

542.De kleine poes Velde, Nel van der / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

543.Nog bij moeder ; Eerste deeltje Ligthart, Jan / 13e dr / J.B. Wolters / 1954

544.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

545.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede deeltje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

546.Jaap en Truus : een viertal leesboekjes voor de eerste twee leerjaren van de lagere school ; Dl. 1 Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / 1954

547.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1954

548.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1954

549.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 13e dr / J.B. Wolters / 1954

550.Mens en staat : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 15 november 1954 Prins, W.F. / J.B. Wolters / 1954

551.Verkenningen in het land der literatuur Tielrooy, Johannes / J.B. Wolters / 1954

552.Mathematica en de dochters van Mnemosyne Blij, F. van der / J.B. Wolters / 1954

553.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school ; Eerste deeltje Bakkum, P. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

554.Oude verhalen, mythen en sagen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Klei, Jac. van der / Twaalfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1954

555.Leesoefeningen ; III: Ter inleiding van het derde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1954

556.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Vierde deeltje Blink, T. van den / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1954

557.De kleine poes Velde, Nel van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1954

558.Overzicht der economische aardrijkskunde Blonk, A. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1954

559.Anglia : leergang voor het onderwijs in de Engelse taal in drie delen ; Deel II Formsma, B. / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

560.Le petit prince Saint-Exupéry, Antoine de / 3e édition / J.B. Wolters / 1954

561.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Tweede deeltje Visser, J.J. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

562.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis Jongh, J.W. de / Tiende druk / J.B. Wolters / 1954

563.Hulpboek bij poëzie en proza uit Noord- en Zuid-Nederland Leeuwen, W.L.M.E. van / J.B. Wolters / 1954-...

564.Aardrijkskundige leer- en werkschriften voor de lagere school ; IV: Nederland en de werelddelen (zesde of zevende leerjaar) Bakkum, P. / Negende druk / J.B. Wolters / [1954]

565.Werelddelen ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1954

566.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; V Stefanus' / J.B. Wolters / 1954

567.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IV Stefanus' / J.B. Wolters / 1954

568.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Vierde deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1954

569.Fruitteelt ; Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs Planting, A.S. / Tiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1954

570.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1954

571.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Derde deeltje: (Zesde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954

572.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school ; Tweede deeltje: (Vijfde leerjaar) Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954

573.Het A.B.C. van de versieringskunst : leidraad voor het geven van handwerkonderwijs op V.G.L.O.-, U.L.O.-, Nijverheids- en Kweekscholen Vegte, T. van der / J.B. Wolters / 1954

574.Meetkunde van de ruimte Neut, D.N. van der / Derde [ingekorte en vereenvoudigde] druk / J.B. Wolters / 1954

575.Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs ; Tweede afdeling: Voor de B-klassen van H.B.S. en gymnasium Wasscher, E.J. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1954

576.De verrekijker : aardrijkskundige verhalen voor het onderwijs, met illustraties en opdrachten ; I: Europa Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1954

577.Van hunebed tot heden : eenvoudige geschiedenismethode voor de lagere school ; II Werff, S. van der / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

578.Nederland te midden van andere volken ; 19: Wat volken verbindt 2e dr / J.B. Wolters / 1954

579.Nederland te midden van andere volken ; 16: Hoe Nederland groeide 2e dr / J.B. Wolters / 1954

580.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 10: Leren, lezen, leven Groen, A. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

581.De mens en de hem omringende wereld ; 4: Mens en kunst 2e dr / J.B. Wolters / 1954

582.De mens en zijn vrije tijd ; 12: Sport en spel 2e dr / J.B. Wolters / 1954

583.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 6: Volksgezondheid 2e dr / J.B. Wolters / 1954

584.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / 6e dr / J.B. Wolters / 1954

585.De mens en zijn vrije tijd ; 11: De natuur in 2e dr / J.B. Wolters / 1954

586.Nederland te midden van andere volken ; 20: Voor vrijheid en recht 2e dr / J.B. Wolters / 1954

587.Nederland te midden van andere volken ; 18: De wereld één gezin 2e dr / J.B. Wolters / 1954

588.De mens en zijn vrije tijd ; 13: Liefhebberijen 2e dr / J.B. Wolters / 1954

589.De mens en zijn vrije tijd ; 14: Uitgaan 2e dr / J.B. Wolters / 1954

590.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 9: Van huisgezin tot "Nederlands gezin" 2e dr / J.B. Wolters / 1954

591.De mens en zijn strijd om het bestaan ; 8: Helpt elkander 2e dr / J.B. Wolters / 1954

592.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; X: Wilde Kastanje Deken, Daan / 7e dr / J.B. Wolters / 1954

593.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IX: Gouden lovers Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1954

594.Naar onze moedertaal : globale methode voor het aanvankelijk leesonderwijs, het schrijven en het taalonderwijs in het eerste leerjaar ; 2e leesboekje Evers, F. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

595.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

596.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Achtste deeltje: Gewone en tiendelige breuken (voortzetting) Diels, P.A. / 10e dr / J.B. Wolters / 1954

597.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

598.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Derde deeltje Klei, Jac. van der / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

599.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B Wolters / 1954

600.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Tweede deeltje: Uitheemse planten Dorsman, L. / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

601.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Slotbundel Meijer, W. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

602.Dieren in hun omgeving. Tweede serie: Buiten ons land ; Uit de Australische dierenwereld Dorsman, L. / J.B. Wolters / [1954?]

603.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 18e dr / J.B. Wolters / 1954

604.Beschrijvende meetkunde Wansink, Joh. H. / Derde druk / J.B. Wolters / 1954

605.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 6e dr., nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1954

606.De verrekijker : aardrijkskundige verhalen voor het onderwijs, met illustraties en opdrachten Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1954-...

607.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1954

608.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

609.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 12e dr / J.B. Wolters / 1954

610.Inleiding tot de psychiatrie Vedder, R. / 5e dr / J.B. Wolters / 1954

611.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 15e dr / J.B. Wolters / 1954

612.Onze steenkoolwinning : werkboekjeBoerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1954

613.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltjeKlei, Jac. van der / 11e dr / J.B. Wolters / 1954

614.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; II: Zuidenwind Deken, Daan / 9e dr / J.B. Wolters / 1954

615.Door gekleurde ruitjes Ster, Jac. van der / J.B. Wolters / 1954

616.La belle et la bête : leesboek voor de aanvangsklassen van voortgezet en middelbaar onderwijs Leprince de Beaumont, ... / 2e, ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1954

617.Dierenvreugd en leed ; Tweede deeltje: Europese dieren Dorsman, L. / 19e dr / J.B. Wolters / 1954

618.Gelegenheidsonderwerpen Ingen, J. van / J.B. Wolters / 1954-1955

619.Van Ahmes tot Euclides : hoofdstukken uit de geschiedenis van de wiskunde Bunt, L.N.H. / J.B. Wolters / 1954

620.De wondere wereld van planten en dieren : eenvoudige biologie voor de lagere school Blijdestijn, J.P. van / J.B. Wolters / 1954-...

621.Kartonmodellen voor de lagere school en ten dienste van hen, die zich bekwamen voor de akte handenarbeid Tongeren, H. van / Achtste druk / J.B. Wolters / 1954

622.Handleiding voor het onderwijs in het aanvankelijk lezen Hoogeveen, M.B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1954

623.Het Buitenhof en de Gevangenpoort te 's-Gravenhage ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / 1954

624.Onze steenkoolwinning Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1954

625.De nieuwe kweekschool Dousma, H.A. / J.B. Wolters / 1954-1972

626.Criminaliteit der toekomst : structuurveranderingen in onze samenleving Rooy, H. van / J.B. Wolters / 1953

627.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-...

628.De wereld in! ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 20e dr / J.B. Wolters / 1953

629.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs Meulen, E.C. van der / 2e dr / J.B. Wolters / 1953-1964

630.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1953

631.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukjeLigthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1953

632.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1953

633.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1953

634.De wereld in! ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 29e dr / J.B. Wolters / 1953

635.Blond en bruin ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 22e dr. / J.B. Wolters / 1953

636.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1953

637.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1953

638.Fundamenteel rekenen. Voor opleidingsscholen ; 11e rekenboek A Diels, P.A. / Twaalfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1953

639.Leesoefeningen ; IV: Ter inleiding van het vierde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1953

640.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Tweede deel Hulst, W.G. van de / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1953

641.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / Zevende druk / J.B. Wolters / 1953

642.Guus en Ans ; III Evers, F. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1953

643.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1953

644.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1953

645.Rijke lading : grote vertellers van heinde en ver : een bundel verhalen voor het onderwijs aan 12-16 jarigen Geest, K. van der / J.B. Wolters / 1953-...

646.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1953

647.De mens en de hem omringende wereld ; 5: Mens en wetenschap Tweede druk / J.B. Wolters / 1953

648.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; II Dorsman, L. / Tiende druk / J.B. Wolters / 1953

649.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Derde rekenboek: Getallen tot 100 Diels, P.A. / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1953

650.Van kindertaal tot moedertaal. Guus en Ans ; 1 Evers, F. / 6e dr / J.B. Wolters / 1953

651.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; 1e deeltje: Inheemse planten Dorsman, L. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1953

652.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters / 1953

653.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; IIIS tefanus' / J.B. Wolters / 1953

654.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; II Stefanus' / J.B. Wolters / 1953

655.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Derde deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1953

656.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes ; 3e deeltje (eerste helft derde leerjaar) Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953

657.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes ; 2e deeltje (tweede helft tweede leerjaar) Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953

658.De kok en de keuken : (keukeninrichting en voedingsleer) : werkboekje J.B. Wolters / 1953

659.De kok en de keuken : (keukeninrichting en voedingsleer) : klasseboekje J.B. Wolters / 1953

660.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; I Hulzen, Joh. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1953

661.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / Vijfde druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1953

662.De mens en de hem omringende wereld ; 3: Mens en techniek 2e dr / J.B. Wolters / 1953

663.De mens en de hem omringende wereld ; 1: Mens en dierenwereld 2e dr / J.B. Wolters / 1953

664.De mens en de hem omringende wereld ; 2: Mens en plantenwereld 2e dr / J.B. Wolters / 1953

665.Wij en de wereld Groen, A. / J.B. Wolters / 1953-...

666.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IV: Merelslag Deken, Daan / 8e dr / J.B. Wolters / 1953

667.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / 17e dr / J.B. Wolters / 1953

668.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 5e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1953

669.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; IX: Gouden lovers Deken, Daan / 7e dr / J.B. Wolters / 1953

670.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tiende deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

671.De pit : correctieboekje bij De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-1954

672.De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953-1954

673.De kinkhoorn : leesboek voor de rijpere jeugd ; Dl. I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

674.De pit : correctieboekje bij De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

675.De notenkraker : oefenboekje voor het zuiver schrijven en de ontleding ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

676.Onze akkerbouw : werkboekje Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

677.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; III Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

678.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; II Schuil, B. / J.B. Wolters / 1953

679.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 14e dr / J.B. Wolters / 1953

680.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; III Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

681.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; II Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters / 1953

682.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 5de deeltje Klei, Jac. van der / 16e dr / J.B. Wolters / 1953

683.Onze moedertaal Evers, F. / J.B. Wolters / 1953-....

684.Zó is ons Nederlands : leergang voor de lagere school in tien deeltjes Duinen, J. van / J.B. Wolters / 1953-...

685.Onze oliewinning Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

686.Onze akkerbouw Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1953

687.Enkele beschouwingen over de toenemende betekenis van de administratieve organisatie bij het streven naar economische doelmatigheid : openbare les gehouden bij de aanvaarding van het ambt van lector in de accountancy aan de Rijksuniversiteit te Groningen op woensdag 22 april 1953 Brok, A.L. / J.B. Wolters / 1953

688.Tussen riet en biezen : biologisch leesboek voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leesjaar van het u.l.o.-onderwijs Jonge, J. de / 2e dr / J.B. Wolters / 1953

689.De sleutel van het koninkrijk : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

690.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

691.Nog bij moeder ; Derde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

692.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 28e dr / J.B. Wolters / 1952

693.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

694.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1952

695.De wereld in! ; Zesde stukje Ligthart, Jan / 30e dr / J.B. Wolters / 1952

696.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1952

697.Heb ik het goed? : handleiding bij een zestiental series rekenkaarten bevattende de getallen tot 100 Alders, E.A. / J.B. Wolters / 1952

698.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Achttiende, herziene druk / J.B. Wolters / 1952

699.Leerboek der plantkunde : voor hogere burgerscholen met vijfjarige cursus, lycea en gymnasia ; Leerboek der natuurlijke historie Reinders, E. / Elfde druk / J.B. Wolters / 1952

700.Rondgang door de algemene en vaderlandse geschiedenis ; Deel I: Oudheid, Middeleeuwen en nieuwe geschiedenis Blonk, A. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1952

701.Miniatuur muziekgeschiedenis André de la Porte, G. / Tweede ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1952

702.Le petit chose Daudet, Alphonse / Negende druk / J.B. Wolters / 1952

703.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. B: Van de oudste tijden tot heden ; Eerste deel Jongh, J.W. de / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

704.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltjeMeijer, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1952

705.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Deel I: Hulpboek behorende bij het leerboek der Duitse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

706.Leerboek der Duitsche handelscorrespondentie ; Eerste deel Hameetman, R.P.G. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1952

707.Handboek der Engelse handelstaal ; Deel C: Spraakkunst Maar, H.G. de / Elfde druk / J.B. Wolters / 1952

708.Macbeth Shakespeare, William / Second edition / J.B. Wolters / 1952

709.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Tweede deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1952

710.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Slotbundel Meijer, W. / Djakarta : J.B. Wolters / 1952

711.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school ; I Stefanus' / J.B. Wolters / 1952

712.Bijbelfragmenten : leesboek voor de hoogste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs ; 2: Uit het Nieuwe Testament Flipse, G. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1952

713.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 2e deeltje Klei, Jac. van der / Tiende druk / J.B. Wolters / 1952

714.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen ; Deel 2 Mellink, A. / J.B. Wolters / 1952

715.Schoolopvoeding en -onderwijs Duyvendijk, P. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

716.Beknopt leerboek der aardrijkskunde voor burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen en mulo-scholen ; Derde deel: Nederland, Indonesië, Ned. Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antille nKwast, B.A. / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1952

717.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zesde deeltj eMeijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1952

718.Ons patronenboek : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

719.Wat er leeft langs de weg : determineertabellen van in Nederland algemeen voorkomende planten en wintervogels Jonge, J. de / Tweede druk / J.B. Wolters / 1952

720.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; 2e deeltje Kramer, J.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

721.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; Eerste deeltje Kramer, J.G. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1952

722.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : werkboekje ; Eerste deeltje J.B. Wolters / 1952

723.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : werkboekje J.B. Wolters / 1952-...

724.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : klasseboekje ; Eerste deeltje J.B. Wolters / 1952

725.Hoe de dingen gemaakt worden : (materialenkennis huishoudkunde) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952-...

726.Het geheim van het mooiste beroep : leerlingenboekje J.B. Wolters / 1952

727.De mens en zijn gezondheid : (gezondheidsleer 1) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952

728.Ons lichaam en zijn verzorging : (hygiëne 1) : klasseboekje J.B. Wolters / 1952

729.De toverlantaarn : leesstof voor 12 jaar en ouder ; I Goudswaard, A. / J.B. Wolters / 1952

730.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 9e dr / J.B. Wolters / 1952

731.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school Blink, W.P. van den / J.B. Wolters / 1952-...

732.Van geniale en gewone mensen ; 2 Stuvel, G. / 2e dr / J.B. Wolters / 1952

733.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

734.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1952

735.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

736.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; IV Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

737.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; III Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

738.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; I Schuil, B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1952

739.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school : uitgave voor de rooms-katholieke school Stefanus' / J.B. Wolters / 1952-...

740.De Zaanstreek ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1952?]

741.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

742.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

743.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes ; I Schuil, B. / J.B. Wolters / 1952

744.Nog bij moeder ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1952

745.Wijkende kimmen : nieuwe leergang voor het Middelbaar Onderwijs aan Meisjes J.B. Wolters / 1952-...

746.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / 5e dr / J.B. Wolters / 1952

747.Leesoefeningen ; V: Ter inleiding van het vijfde leesboekje Hoogeveen, M.B. / 6e dr. / J.B. Wolters / 1952

748.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1952

749.Nuttige handwerken Lang, G.Ch. / Vijfde [gewijzigde] druk / J.B. Wolters / 1952

750.Natuurbescherming en wildbeheer : speciaal met betrekking tot Indonesië Pluygers, Lucie A. / J.B. Wolters / 1952

751.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1952

752.Klassiek handwoordenboekje van namen uit de Griekse en Romeinse mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis en uit de Germaanse (Noordse) mythologie Koenen, Matthijs Jacobus / Elfde herziene druk / J.B. Wolters / 1952

753.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 30e dr / J.B. Wolters / 1951

754.De wereld in! ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 35e dr / J.B. Wolters / 1951

755.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1951-1956

756.De wereld in! ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 22e dr / J.B. Wolters / 1951

757.Juridisch modernisme en het staatsrecht van onze tijd : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijks-universiteit te Groningen 20 januari 1951J acob, E.H. s' / J.B. Wolters / 1951

758.Denkend lezen : een stil-leesboekje voor opleidingsscholen en de eerste leerjaren van voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs, zevende leerjaren en laagste klassen van U.L.O.-scholen Langeveld, M.J. / Negende druk / J.B. Wolters / 1951

759.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. B: Van de oudste tijden tot heden ; Tweede deel Jongh, J.W. de / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1951

760.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Tweede druk / J.B. Wolters / 1951

761.Stil lezen en zelf doen ; Stilleesboekje voor het 4e leerjaar : proeve van een leergang voor het stillezen op de lagere school Kohnstamm, Ph. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1951

762.Beknopt leerboek der psychologie : ten dienste van studerenden voor de akte van hoofdonderwijzer(es) Bigot, L.C.T. / Derde druk / J.B. Wolters / 1951

763.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VI: Zeegeruis Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

764.Door oor en oog en hand naar denken en expressie Groen, A. / J.B. Wolters / 1951-...

765.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 9e deeltje Meijer, W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1951

766.The Scarlet Pimpernel Orczy / Nineteenth edition / J.B. Wolters / 1951

767.De Nederlands-Indonesische Unie ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1951

768.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes ; Eerste deeltje Verolme, B. / J.B. Wolters / 1951

769.Fröhlich und Frisch : nieuwe leergang voor het U.L.O. in vier deeltjes Verolme, B. / J.B. Wolters / 1951-1954

770.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; IHulzen, Joh. van / Derde druk / J.B. Wolters / 1951771.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Het nijverheidsonderwijs Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1951772.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen ; Deel 1Mellink, A. / J.B. Wolters / 1951

773.Leerboek der plantkunde : in 't bizonder voor het onderwijs aan de kweekscholen Mellink, A. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1951-1952

774.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Tiende deeltje Meijer, W. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1951

775.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Vijfde deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

776.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; V: Meidoorn Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

777.Leerboek der vaderlandse geschiedenis : ten gebruike van gymnasia, lycea en hogere burgerscholen ; Deel II: Van 1789 tot heden Langedijk, D. / Derde druk / J.B. Wolters / 1951

778.Ḍeḍasaring étungan Diels, P.A. / J.B. Wolters / 1951-...

779.Terp Niehoeve ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1951]

780.Eenvoudige textielwarenkennis ten dienste van industrie- en huishoudscholen, kleermakersscholen en opleidingsscholen voor winkelpersoneel Paassen, W.J.C. van / Zestiende druk / J.B. Wolters / 1951

781.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 13e dr / J.B. Wolters / 1951

782.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1951

783.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Elfde druk / J.B. Wolters / 1951

784.Tussen riet en biezen : biologisch leesboek voor de hoogste klassen der l.s., het v.g.l.o. en het eerste leesjaar van het u.l.o.-onderwijs Jonge, J. de / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij n.v. / 1951

785.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters / 1951

786.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 1e deeltje Meijer, W. / 6e dr / J.B. Wolters / 1951

787.Derde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 10e dr / J.B. Wolters / 1951

788.Leerboek der plantkunde : voor hogere burgerscholen met vijfjarige cursus, lycea en gymnasia ; Leerboek der natuurlijke historie Reinders, E. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1951

789.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. ; II Schuil, B. / J.B. Wolters / 1951

790.Neerlandia : nieuwe leergang voor het U.L.O. Schuil, B. / J.B. Wolters / 1951-...

791.Beknopt leerboek der natuurlijke historie : voor gymnasia, hogere burgerscholen, lycea en kweekscholen ; Deel 1: De mens Gaay Fortman, J.P. de / Elfde ongewijzigde druk / J.B. Wolters / 1951

792.Ajo matja! Sastrowardojo, Samoed / J.B. Wolters / 1951

793.Ḍeḍasaring étungan ; I: Buku djilid kapisan kanggo klas loro tekan tengahan taun Diels, P.A. / J.B. Wolters / 1951

794.De spiegel der eeuwen Blonk, A. / J.B. Wolters / 1951-...

795.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Drie en twintigste druk / J.B. Wolters / 1951

796.Dunia nan kaja Court, J.F.H.A. de la / J.B. Wolters / 1951

797.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 10e dr / J.B. Wolters / 1951

798.Blond en bruin ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 23e dr. / J.B. Wolters / 1951

799.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 13e dr / J.B. Wolters' U-M / 1951

800.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 26e dr / J.B. Wolters / 1951

801.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1951

802.Hikmat dengan kuda dan lembunja Tresna, R. / J.B. Wolters / 1951

803.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / 13e dr. / J.B. Wolters / 1951

804.Van geniale en gewone mensen Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1951-...

805.Rechtsgeleerd handwoordenboek : verklaring van rechts- en bestuurstermen in Nederland gebruikelijk, voor studie en praktijk Fockema Andreae, S.J. / 2e [verb. en bijgew.] dr / J.B. Wolters / 1951

806.David van Bourgondië, bisschop van Terwaan en van Utrecht (± 1427-1496) = David de Bourgogne, évêque de Térouanne et dÚtrecht (±1427-1496)Zilverberg, Siegfried Boudewijn Johan / bij J.B. Wolters / 1951

807.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / 16e dr / J.B. Wolters / 1951

808.Dierenvreugd en leed Dorsman, L. / J.B. Wolters / [1951]-...

809.Ons loods- en reddingswezen Boerefijn, W.F. / J.B. Wolters / 1951

810.Zonnestralen : oude sprookjes Dietz, Henriëtte / 7e dr / J.B. Wolters / [1951]

811.Het onderwijs in lichaamsoefeningen op de lagere school Ruurs-Broekhuysen, E.J.M. / J.B. Wolters / 1951

812.Cultuurgeschiedenis van Indonesië ; II: Het Hinduïsme in de Archipel Stutterheim, W.F. / 2e dr. / J.B. Wolters / 1951

813.Cultuurgeschiedenis van Indonesië Stutterheim, W.F. / 2e dr. / J.B. Wolters / 1951-1952

814.Het belastingrecht van Indonesie Prins, W.F. / J.B. Wolters / 1951

815.Si Lemah-Lembut dan Si Upi'-Djantan Jajasan Bakti / J.B. Wolters / 1950

816.Algemeen vormend onderwijs, voor de gehele Nederlandse jeugd Houte, I.C. van / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

817.Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes Chabot, Hendrik Theodorus / J.B. Wolters / [1950]

818.Het boek van Ot en Sien : 4 deeltjes "Nog bij moeder" tezamen in één band Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [ca. 1950]

819.Strafbaarheid van de agressieve oorlog : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 maart 1950 Röling, B.V.A. / J.B. Wolters / [1950]

820.De bestraffing van principiële dienstweigeraars : openbare les gegeven bij de aanvang van zijn colleges in het militair straf- en tuchtrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen op Dinsdag 21 November 1950 Bosch, Th.W. van den / J.B. Wolters / 1950

821.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / Dertiende druk verzorgd door Gilles van Hees / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

822.Eerst duidelijk .... dan snel. Overtrekschriften ; Overtrekschrift A-B (eerste leerjaar) Tazelaar, P. / Geheel herziene editie, zestiende druk / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij n.v. / [1950?]

823.Vormleer voor Homerus en Herodotus met woordenlijsten en registers Slijper, E. / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1950

824.De bijenkorf : leesboek voor handelsscholen in Indonesie Gritter, K. / J.B. Wolters / 1950

825.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

826.Vragenboekje bij Feiten en verhalen ; Tweede deeltje Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

827.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1950

828.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

829.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

830.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

831.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 27e dr. / J.B. Wolters / 1950

832.De wereld in! ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 33e dr. / J.B. Wolters / 1950

833.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 25e dr. / J.B. Wolters / 1950

834.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 26e dr. / J.B. Wolters / 1950

835.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1950

836.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / 17e dr / J.B. Wolters / 1950

837.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 5e deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1950

838.Heuvellandschap aan de Geul ; Nederland in woord en beeld Noordhoff, R. / J.B. Wolters / [1950?]

839.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Nevenserie Paulusse, J.P. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / [1950]-...

840.Van geniale en gewone mensen ; 1 Stuvel, G. / J.B. Wolters / 1950

841.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Vijfde deeltje Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1950

842.Kant en klaar binnen 't jaar : een methode voor het aanvankelijk leesonderwijs Meulen, E.C. van der / J.B. Wolters / 1950-1951

843.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 10e deeltje Klei, Jac. van der / 12e dr / J.B. Wolters / 1950

844.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vijfde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1950

845.Blond en bruin ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 20e dr. / J.B. Wolters / 1950

846.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

847.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

848.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / Vierde druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1950

849.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 11e deeltje Meijer, W. / 4e dr / J.B. Wolters / 1950

850.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 11e dr / J.B. Wolters / 1950

851.La France poétique : recueil de chansons et de poésies pour les juniors Rotthier, F.C. / J.B. Wolters / [ca.1950]

852.Hoogeveen's leesplankje : aap, noot, mies, wim ....Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / [195-?]

853.Leer- en handboek der recepteerkunde ; deel I: Algemeene en bijzondere recepteerkunde Wielen, P. van der / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

854.Leer- en handboek der recepteerkunde Wielen, P. van der / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950-...

855.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 8e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1950

856.Mengapa kita tiap tiap hari harus mandi Suleiman / J.B. Wolters / [1950?]

857.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

858.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 10e dr / J.B. Wolters / 1950

859.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Zesde deeltje Blink, T. van den / 3e dr., Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1950

860.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 6e dr / J.B. Wolters / 1950

861.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / 10e dr. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1950

862.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters / 1950

863.Het menselijk lichaam : een leerboek voor verplegenden Bierhorst, Arie / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

864.Nuttige handwerken Lang, G.CH. / Vierde [licht gewijzigde] druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1950

865.Francia : nieuwe lees- en leerstof voor de lagere school Lange, H. de / J.B. Wolters / [1950-...?]

866.Algebraïsche hoofdstukken Thijn, A. van / Vierde druk / J.B. Wolters / 1950

867.De hoogovens te Velsen ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [1950?]

868.De Surinaamse samenleving als sociaal-paedagogische opgave Ferrier, Johan Henri Eliza / J.B. Wolters' Uitg. / 1950

869.KraamverplegingKouwer, B.J. / Achtste druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

870.De romantische lijn in het beeld van de Nederlandse letteren : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de faculteit der letteren en wijsbegeerte van de universiteit van Indonesië te Batavia op 25 februari 1949 Uri, Sikko P. / J.B. Wolters / 1949

871.Verspreide geschriften Tenhaeff, N.B. / J.B. Wolters / 1949

872.Leesoefeningen ; VI: Ter inleiding van het zesde leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

873.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltjeKlei, Jac. van der / Elfde druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

874.Historische invul-atlas Rijpma, E. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1949

875.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; 3e stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave, tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

876.Veeteelt ; Handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouwwinterkursussen Dommerhold, E.J. / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

877.Eine Kindheit Carossa, Hans / Zweite Auflage / Verlag von J.B. Wolters N.V. / 1949

878.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zesde deeltje Meijer, W. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

879.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

880.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Negende deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

881.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel II Drumpt, G.J. van / Zesde druk / J.B. Wolters / 1949

882.Werktuigbouwkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Deel I Drumpt, G.J. van / Negende druk / J.B. Wolters / 1949

883.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk ; II Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

884.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Derde deeltje Rijpma, E. / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v / 1949

885.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal Koenen, M.J. / Dertiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1949

886.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Achttiende druk / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

887.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / Dertiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

888.Ganda-sari : boekoe batjaan pikeun klas ... di sakola Soenda ; II: Pikeun klas II Sastraatmadja / J.B. Wolters / 1949

889.Ganda-sari : boekoe batjaan pikeun klas ... di sakola Soenda Sastraatmadja / Tjitakan ka tiloe / J.B. Wolters / 1949-...

890.Common things : a new elementary word- & phrasebook for the use of schools Uittenbogaard, W. / Sixteenth edition / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

891.Vragenboekje bij Feiten en verhalen ; Eerste deeltje Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

892.Vragenboekje bij Feiten en verhalen Kramer, J.G. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949-...

893.Nog bij moeder ; 3e stukje Ligthart, Jan / Tiende druk / Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

894.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Nauta, J. / Zesde ongewijzigde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

895.De reinbôge : lêsboek foar skoalle en hûs ; Diel I Brouwer, J.H. / J.B. Wolters / 1949896.De reinbôge : lêsboek foar skoalle en hûs Brouwer, J.H. / J.B. Wolters / 1949-...

897.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 29e dr. / J.B. Wolters / 1949

898.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 10e deeltje Meijer, W. / 4e dr / J.B. Wolters / 1949

899.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / 14e dr / J.B. Wolters / 1949

900.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltje Klei, Jac. van der / 9e dr / J.B. Wolters / 1949

901.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; 2 Dorsman, L. / 8e dr / J.B. Wolters / 1949

902.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1949

903.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VII: Duizendschonen Deken, Daan / Derde druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1949

904.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / 9 dr / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

905.Sterrengids 1949 Raimond, Jean Jacques / J.B. Wolters / [1949]

906.De haven van IJmuiden ; Nederland in woord en beeld Kwast, B.A. / J.B. Wolters / [1949?]

907.Hitungan dagang : untuk kaum tengah Pamoentjak, K. St. / J.B. Wolters / 1949-1950

908.Rumah dan halaman Sjafei, Mohammad / J.B. Wolters / 1949

909.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1949

910.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; III Hofer, J. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1949

911.De wereld in! ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 33e dr. / J.B. Wolters / 1949

912.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Tweede deel Hulst, W.G. van de / 4e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1949

913.De wereld in! Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1949-...

914.Blond en bruin ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 22e dr. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1949

915.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 24e dr. / J.B. Wolters / 1949

916.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 25e dr. / J.B. Wolters / 1949

917.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Achtste deeltje Meijer, W. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

918.Dierenvreugd en leed ; Eerste deeltje: Nederlandse dieren Dorsman, L. / 16e dr / J.B. Wolters / 1949

919.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 4e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1949

920.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / 14e dr / J.B. Wolters / 1949

921.De mijn Maurits ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1949?]

922.Sterkteleer voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie (met 647 vraagstukken) ; Leerboek der mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / 11e dr. / J.B. Wolters / 1949

923.Het beginsel van de grondwetsherziening van 1848 : rede in opdracht van den Senaat der Rijksuniversiteit te Leiden uitgesproken op vrijdag 3 december 1948 ter herdenking van de grondwetsherziening van 1848 Scholten, L.W.G. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1949

924.Existentialisme, personalisme en paedagogiek Kohnstamm, Ph. / J.B. Wolters / 1949

925.Leerboek der economie voor Indonesië Stikker, A.H. / 5e dr / J.B. Wolters / 1949

926.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 24e dr / J.B. Wolters / 1948

927.Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat Scheltema, Michael Wilhelm / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

928.Verhalen en liederen : een leesboek voor de laagste klassen van alle scholen voor voortgezet onderwijs, met aantekeningen en opgaven op het gebied van taal en stijl Leeuwen, W.L.M.E. van / J.B. Wolters / 1948-...

929.Sprookjesvertellers en hun wereld : van primitivisme tot symbolisme : vier sprookjesstudiën Ramondt, Marie / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

930.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Eerste deeltje Klei, Jac. van der / Tiende druk / bij J.B Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

931.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. ; Deel I Lockefeer, L. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

932.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs ; Serie I - deel B Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

933.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs ; Serie I - deel A Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

934.Bijbelonderwijs op nijverheidsscholen en andere scholen voor voortgezet onderwijs Have, P. ten / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948-...

935.Schwere Wörter : eine Auswahl der wichtigsten, dem Holländer nicht ohne weiteres verständlichen deutschen Wörter Gerzon, J. / 17. Aufl / J.B. Wolters / 1948

936.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; 3e deeltje Dorsman, L. / Tiende druk / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

937.Een honderdtal examenopgaven : Duits-Nederlands : voor gymnasia, H.B. scholen, kweekscholen en kandidaten voor de akte frans L. O.Rameckers, J.M. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

938.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

939.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Elfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

940.Leesoefeningen ; I: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

941.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Twaalfde deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

942.Beknopt leerboek der handelskennis Speerstra, W. / Negende druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

943.Leesoefeningen ; II: Ter inleiding van het tweede leesboekje Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

944.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Spraakkunst Paulusse, J.P. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

945.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 3e druk, nieuwe uitgave / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1948

946.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / 1948-...

947.In en om de desa : leesboekje over menschen, dieren en planten voor de Indische scholen ; 2 Schroo, H. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1948

948.Helden van de dag : werkers voor ons allen : een leesboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor lager- en voortgezet onderwijs ; IBurgt, J.H.G.H. van de / 6e dr / J.B. Wolters / 1948

949.Leerboek der vlakke driehoeksmeting : met vraagstukkenThijn, Ad. van / 21e dr / J.B. Wolters / 1948

950.Het Maasdal bij de Sint Pietersberg ; Nederland in woord en beeldPelder, F. / J.B. Wolters / [1948?]

951.Het badstrand bij Scheveningen ; Nederland in woord en beeldKwast, B.A. / J.B. Wolters / [1948?]

952.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs ; Derde deeltjeHees, Gilles van / 3e dr / J.B. Wolters / 1948

953.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Zesde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1948

954.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / 3e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1948

955.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; VIII: Zomervogels Deken, Daan / 3e dr / J.B. Wolters / 1948

956.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 9e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

957.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; II Hofer, J. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

958.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere school ; I Hofer, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

959.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vijfde deeltje Klei, Jac. van der / 13e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

960.Nog bij moeder ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948

961.Engels woordenboek Bruggencate, Karel ten / 14e verbeterde en vermeerderde uitgave / J.B. Wolters / 1948-1951

962.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukjeLigthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1948

963.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1948

964.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / 16e dr / J.B. Wolters / 1948

965.In 't verleden ligt het heden : vaderlandse geschiedenis voor de hoogste klassen der katholieke lagere school Lambooij, Th.P.A. / J.B. Wolters / 1948

966.Terra sigillata uit de provincie Groningen : bijdrage tot de geschiedenis van den handel in den Romeinschen tijd Glasbergen, W. / J.B. Wolters / [1948]

967."Tjarakan" (het Javaanse alphabet) : methode voor Nederlands-sprekenden om Javaans letterschrift te leren Nimpoeno, S. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1948

968.Het olieveld van Schoonebeek ; Nederland in woord en beeldPelder, F. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1948?]

969.In volle wapenrusting : schetsen uit de geschiedenis der kerk Hulzen, Joh. van / J.B. Wolters / [1948-1949]

970.Nieuw handwerkonderwijs Mekes, E.H. / J.B. Wolters / 1948

971.Gespleten zielen : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de Spaansche taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam op 1 Nov. 1948 Praag, J.A. van / bij J.B. Wolters / 1948

972.De dalang achter 't scherm : leesboek voor de lagere schoolHofer, J. / Batavia ; J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1948-...

973.Textielwaren : ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de akten Na, N VII en de aantekening "Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling" op de akten N VII en N XIX voorbereiden Paassen, W.J.C. van / Twaalfde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1947

974.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" Ligthart, Jan / Nieuwe uitg / J.B. Wolters / 1947-...

975.Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kuns Kramer, W. / Tweede, omgewerkte druk / J.B. Wolters / 1947

976.De wiskunde door ; I: Vragen over de theorie der algebra volgens het mulo-programma A en B Gaillard, J.L.J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

977.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. ; Deel II Lockefeer, L. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

978.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; I Altink, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

979.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; IV Altink, J. / Tweede druk / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

980.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school Altink, J. / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947-...

981.Korte ontwikkelingsgang der historie : geïllustreerde kleine algemeene en vaderlandsche geschiedenis ; I: Van de oudste tijden tot de Franse Revolutie Rijpma, E. / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1947

982.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; In het duin Dorsman Czn, L. / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / [1947]

983.Gedichten van De Génestet, Staring en Potgieter Génestet, ... De / Zevende druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

984.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Derde deel Have, P. ten / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

985.Le petit chose Daudet, Alphonse / Zevende druk / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

986.La Belle-nivernaise : histoire d'un vieux bateau et son équipage Daudet, Alphonse / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

987.Metamorphoses en elegische gedichten : een bloemlezing Ovidius Naso, P. / Vierde druk / J.B. Wolters / 1947

988.Leerboek der plantkunde Geerts, S.J. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947-....

989.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Tiende deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

990.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Eight edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1947

991.Verzamelde taalkundige opstellen ; Derde bundel Vooys, C.G.N. de / J.B. Wolters / 1947

992.Nieuwe leercursus voor de Franse taal : spraakkunst Dory, Albert / Vijfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij N.V. / 1947

993.Algebraische vraagstukken ; Derde deel Thijn, A van / Vierde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

994.Bijbelfragmenten : leesboek voor de hoogste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs ; I: Uit het Oude Testament Flipse, G. / Negende druk / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

995.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Vierde stukje Blink, T. van den / 11e dr / J.B. Wolters / 1947

996.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Elfde deeltje Meijer, W. / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

997.Het hunebed te Havelte ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / [1947]

998.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; I: Appelbloesem Deken, Daan / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

999.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1947

1000.De drie kleuren : 16 tekenvoorbeelden voor de hogere klassen der lagere school ; III Altink, J. / 3e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1001.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Zesde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1947

1002.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Hees, Gilles van / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1003.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 7e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1947

1004.Hector : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het Ambt Hoogleraar in De Griekse Taal-en Letterkunde aan De Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 13 october 1947 Verdenius, Willem Jacob / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1005.Dierenvreugd en leed ; 1e deeltje: Nederlandse dieren Dorsman, L. / 14e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1947

1006.Over alle grenzen : een drietal leesboeken voor scholen voor lager en voortgezet onderwijs Hees, Gilles van / J.B. Wolters / 1947-...

1007.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 8e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1947

1008.Dicht bij huis : voorloper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Nieuwe uitg / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1009.Leerboek der plantkunde ; Tweede deel: Beknopte uitgave Geerts, S.J. / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1010.Beatrijs Tinbergen, D.C. / Dertiende druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1947

1011.Voor jong Indonesië ; Derde deeltje Man-Sonius, A.M. de / 4e herz. dr / J.B. Wolters / 1947

1012.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 2e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1947

1013.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 4e dr / J.B. Wolters / 1947

1014.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Eerste deeltje Stavast, W. / 3e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1015.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Tweede deeltje Stavast, W. / 3e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1016.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Vierde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1017.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Derde deeltje Stavast, W. / 2e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1947

1018.Voor jong Indonesië ; Eerste deeltje A Man-Sonius, A.M. de / 4e herziene druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1947

1019.Epiek en lyriek : een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte aantekeningen over inhoud en vorm van woordkunst Leeuwen, W.L.M.E. van / 7e dr / J.B. Wolters / 1947

1020.Het probleem van den staatsnood vroeger en thans : rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Universiteit te Groningen op maandag 16 september 1946 Pot, C.W. van der / J.B. Wolters / 1946

1021.De reactie van ons volk op de bevrijding Buytendijk, F.J.J. / J.B. Wolters's Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1022.Leerboek der organische chemie ; Leerboek der chemie Holleman, A.F. / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1946

1023.Fundamenteel rekenen. Onderwijzersboekje ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Nauta, J. / Vierde ongewijzigde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1024.Veevoeding : een beknopt leer- en handboek Leignes Bakhoven, H.G.A. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1946

1025.Aardrijkskundige leer- en werkschriften voor de lagere school ; III: Ned. Oost- en West-Indië (vijfde en zesde leerjaar) Bakkum, P. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1946

1026.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltjeKlei, Jac. van der / Tiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1027.Van den vos Reinaerde Kaakebeen, C.G. / Elfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1028.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Tweede deeltje Rijpma, E. / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1946

1029.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Tweede deel Have, P. ten / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1030.Het werkende woord : leerboekje bij het Bijbels onderricht voor inrichtingen voor voortgezet onderwijs ; Eerste deel Have, P. ten / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1031.Natuurkunde voor de eerste ronde : voor hogere burgerscholen, lycea en gymnasia ; Dl. 1Reindersma, W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1946

1032.Eenvoudige Engelse spraakkunst ; Tweede deeltje Kooistra, J. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1033.Latijnse grammatica ; Dl. II: Syntaxis Heyde, K. van der / Zevende druk / J.B. Wolters / 1946

1034.Literatuur- en stijlstudie : een oefenboek voor de hoogste klassen van scholen voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Kramer, W. / Zesde herziene druk / J.B. Wolters / 1946

1035.De hoofdzaken van de Franse spraakkunst ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs Ahn, A. / Elfde druk / Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946

1036.Zwischen Wasser und Urwald : Erlebnisse und Beobachtungen eines Arztes im Urwalde Äquatorialafrikas Schweitzer, Albert / 4. Auflage / J.B. Wolters / 1946

1037.The chief's way : an adverture of the Scarlet Pimpernel Orczy, ... / Fifth edition / J.B. Wolters / 1946

1038.Nieuwe Nederlandse spraakkunst : met oefeningen ; Deel 1: Zinsleer, klankleer en spelling voor de eerste klas van middelbare scholenErné, B.H. / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1039.Nieuwe Nederlandse spraakkunst : met oefeningenErné, B.H. / J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946-... 

1040.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukjeLigthart, Jan / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V . / 1946

1041.Nog bij moeder ; 1e stukje Ligthart, Jan / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1946 

1042.Fundamenteel rekenen ; Voorloper: Van hoeveelheid tot getal Diels, P.A. / 5e, ongew. dr / J.B. Wolters / 1946

1043.Beknopt overzicht der Griekse mythologie Veen, J.S. van / Twintigste druk / J.B. Wolters / 1946

1044.Joost van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel : d'onderganck van zijne stadt en zijn ballingschap : treurspel; Urbs antiqua ruit (D'aeloude stad gaet te gront) Vondel, Joost van den / Veertiende uitgave / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1946

1045.Eerst duidelijk .... dan snel Tazelaar, P. / Geheel herziene editie / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij n.v. / [1946]-...

1046.Fruitteelt ; Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs Planting, A.S. / Zesde, herziene druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1946

1047.Handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs J.B. Wolters / 1946-...

1048.A poet and a theatre Jeffares, A.N. / J.B. Wolters / 1946

1049.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 3e dr., nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1946

1050.Beknopt leer- en leesboek der economie Zwijndregt, J. van / Zevende druk / J.B. Wolters / 1946

1051.Allard Pierson herdenking, op 23 mei 1946 Pos, H.J. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1946

1052.Herdenking van Leo Polak Wal, Libbe van der / J.B. Wolters / 1946

1053.Van den vos Reinaerde Kaakebeen, C.G. / Elfde druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1946

1054.Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen Bouwman, E. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1945

1055.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; Op de heide Dorsman, L. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / [ca. 1945]

1056.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Tweede deel Neut, D.N. van der / Vierde druk / J.B. Wolters / 1945

1057.Verzameling van planimetrische vraagstukken : met supplement, bevattende aanwijzingen tot het oplossen Thijn, A. van / Vijftiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1945

1058.Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren : voor leerlingen bij het middelbaar en hoger onderwijs en voor hoofdacte-studie Rijpma, E. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1945

1059.Meetkunde met de beginselen der goniometrie ; Eerste deel Neut, D.N. van der / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1945

1060.Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 1542-1853 : (niet voorkomende in de catalogi van Broekema, Knuttel, Petit, van Someren, Tiele en Van der Wulp)Alphen, G. van / J.B. Wolters / 1944

1061.Oude verhalen, mythen en sagen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Klei, Jac. van der / Achtste druk / J.B. Wolters / 1944

1062.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Visser, J.J. / 7e dr / J.B. Wolters / 1944

1063.Joost van Vondel's Jeptha of Offerbelofte : treurspel Vondel, Joost van / Achtste druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1944

1064.Het bonte leven : bloemlezing voor het zevende en achtste leerjaar, de lagere klassen van Ulo-scholen e.d. Lockefeer, L. / J.B. Wolters / 1943-...

1065.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tweede deeltje Klei, Jac. van der / Zesde druk / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1943

1066.Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie Ludolph, G.L. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1943

1067.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; Tweede deeltje Dorsman, L. / Tiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1943

1068.Nederland en zijn overzeese gewesten ; Aardrijkskundig leer- en werkboek voor de middelbare scholen Bolkestein, G.W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1943

1069.Oefenboek bij de Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / [1943]

1070.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltje Klei, Jac. van der / 9e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1943

1071.Aardrijkskundig leer- en werkboek voor het uitgebreid lager onderwijs Bolkestein, G.W. / J.B. Wolters / 1943-....

1072.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1943

1073.Woordkunst Poelhekke, M.A.P.C. / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1943

1074.Leerboek der verloskunde Snoo, K. de / Vierde druk / J.B. Wolters / 1943

1075.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 23e dr / J.B. Wolters / 1942

1076.Handleiding bij het onderwijs in receptuur ; [2]: Pharmacognosie Schroeder, M.J. / Zevende herziene druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1077.Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie Buitendijk, W.J.C. / J.B. Wolters / 1942

1078.Daddy-long-legs Webster, Jean / Fifth edition / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1942

1079.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltjeKlei, Jac. van der / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1080.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vijfde deeltje Klei, Jac. van der / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1081.Denken, vinden en toepassen : natuurkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen ; Tweede deeltje Dorsman, L. / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1082.Stijloefeningen voor inrichtingen van voortgezet onderwijs ; 2e stuk Duijser, J.L.Ph. / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1083.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Vijftiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1084.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Veertiende, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1085.Die Freiherren von Gemperlein Ebner-Eschenbach, Marie von / 5. Auflage / Verlag von J.B. Wolters / 1942

1086.Duits woordenboek ; Eerste deel: Duits-Nederlands Beckum, J.H. van / Negende druk / J.B. Wolters / [1942]

1087.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Eerste deeltjeVisser, J.J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij N.V. / 1942

1088.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandse taal : bevattende de betekenis, de spelling, het meervoud, het accent, het geslacht en voor zover nodig de vormverandering van eigen en vreemde woorden; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen voor de vervoeging; zomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels, een lijst van Bijbelse namen en uitdrukkingen, twee van namen en uitdrukkingen uit de fabelleer en de oudheid en een verzameling van in Nederlands Indië gebruikelijke titels en predicaten Koenen, M. J. / Negende druk / bij J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1942

1089.Historische invul-atlas Rijpma, E. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1942

1090.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen ; Tweede deeltje Starkenbrug, J.J.C. / 6e dr / J.B. Wolters / [1942]

1091.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1942

1092.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1942-1952

1093.Het nieuwe Nederlandse proza in novellen ; Derde bundel: Voor de hoogste klassen van alle inrichtingen van V.H.O. M.O. en voor de kweekscholen Godthelp, H. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1942

1094.Esmoreit : abel spel uit de veertiende eeuwKaakebeen, C.G. / Veertiende druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1942

1095.Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de wiskunde-werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1940 : (rekenen II) Reeser, C.A. / J.B. Wolters / 1942

1096.Nog bij moede rLigthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / [1941]-...

1097.Kijkjes achter de schermen van onze hedendaagse school Boer, Jan / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / [1941]

1098.Theorie van den catalogus Greve, H.E. / J.B. Wolters / 1941

1099.Michel Strogoff ; 1 Verne, Jules / Quatrième edition / J.B. Wolters / 1941

1100.Beginselen der Engelse taal ; I Poel, F. van de / bij J.B. Wolters' uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1101.Beginselen der Engelse taal Poel, F. van de / bij J.B. Wolters' uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941-...

1102.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Tiende deeltje Klei, Jac. van der / Achtste druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1941

1103.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 2e deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1104.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; 1e deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1105.[Fondscatalogus jun 1941J.B. Wolters / J.B. Wolters / 1941

1106.Natuurkunde voor het lager nijverheidsonderwijs ; Het nijverheidsonderwijs Drumpt, G.J. van / J.B. Wolters / 1941-...

1107.De ongewervelde dieren. Het menselijk lichaam : leerboek voor de hogere klassen van de middelbare school in Indie Holstvoogd, C. / bij J.B. Wolters' Uitgevers Maatschappij n.v. / 1941

1108.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Eerste deeltje Blink, T. van den / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1941

1109.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium ; Spraakkunst Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1941-...

1110.La France et sa langue : leercursus voor de lagere klassen van H.B.S. en gymnasium Wagenaar, K. / J.B. Wolters / 1941-...

1111.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen ; Derde deeltje Starkenbrug, J.J.C. / 6e dr / J.B. Wolters / [1941]

1112.Van kindertaal tot moedertaal. Guus en Ans ; 4 Evers, F. / J.B. Wolters / 1941

1113.Het wijde leven : leesboek voor de christelijke school ; Zevende deeltje Meijer, W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1941

1114.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1941

1115.Geschiedenis van Nederland voor de lagere school Bakkum, P. / J.B. Wolters / 1941-...

1116.Langs rijpende velden : nieuwe serie leesboeken voor de christelijke lagere school in Nederlandsch Indië ; Dl. 7B Lamain, P. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1941

1117.Leerboek der organische chemie ; Leerboek der chemie Holleman, A.F. / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1941

1118.Het boek van Ot en Sien : 4 deeltjes "Nog bij moeder" tezamen in één band Ligthart, Jan / De Publiciteitsafdeling der Coöperatieve Groothandelsvereniging "De Handelskamer" / [1940]

1119.Kraamverpleging Kouwer, B.J. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1120.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Negende deeltje Klei, Jac. van der / Negende druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1940

1121.Handboek der Engelse handelstaal ; Dl. D: Stukken ter vertaling uit het Engels Maar, H.G. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1122.[Fondscatalogus feb 1940 J.B. Wolters / J.B. Wolters / 1940

1123.Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1940

1124.Nieuwe stijloefeningen ten dienste van inrichtingen voor hooger, middelbaar en voortgezet lager onderwijs ; Tweede deeltje Rijpma, E. / Twaalfde druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1125.Duits woordenboek Beckum, J.H. van / J.B. Wolters / [1940]

1126.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Derde rekenboek: Getallen tot 100 Diels, P.A. / Vierde ongewijzigde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1940

1127.Bloeimaand : een Nederlands leesboek voor de volksschool ; III: Anemonen Deken, Daan / J.B. Wolters / 1940

1128.Van kindertaal tot moedertaal ; Taalboekje IV D voor opleidingsscholen Evers, F. / 2e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1940

1129.Fundamenteel rekenen. Voor opleidingsscholen ; Onderwijzersboekjes Nauta, J. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1940

1130.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1940

1131.Duits woordenboek ; Tweede deel: Nederlands-Duits Beckum, J.H. van / Achtste, veel verbeterde en vermeerderde druk / J.B. Wolters / [1940]

1132.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zesde deeltje Klei, Jac. van der / 6e dr / J.B. Wolters / 1940

1133.Tjepat dan moedah : kitab bagi anak-anak sekolah Soenda mempeladjari bahasa Melajoe Radja, Soeria di / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1940-...

1134.Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc Endepols, H.J.E. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1940

1135.Intensiteitsmetingen in het röntgenspectrum Langen, Klaas Writzer de / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1940

1136.Beknopt overzicht van de Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 5 dr / J.B. Wolters / 1940

1137.Rapport uitgebracht aan het Nutsseminarium voor Paedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam omtrent door de wiskunde-werkgroep samengestelde opgaven voor het toelatingsexamen 1939 : (rekenen II)Reeser, C.A. / J.B. Wolters / 1940

1138.Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis : met een alfabetisch register van namen Deursen, A. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1940

1139.Internationale invloed in koloniaal bewind : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op vrijdag 26 mei 1939 Asbeck, F.M. van / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1140.L'œuvre pédagogique d'Alexandre Vinet Baardman, G.G. / J.-B. Wolters / 1939

1141.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / 1939-...

1142.Derde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 4e dr / J.B. Wolters / 1939

1143.De briefwisseling Vosmaer-Kloos Vosmaer, Carel / J.B. Wolters / 1939

1144.Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs en Hooft Zwaan, F.L. / J.B. Wolters / 1939

1145.Engels woordenboek Bruggencate, K. ten / 13. verb. en verm. uitg. / J.B. Wolters / [1939-1940]

1146.Nederlandsch-Indië : aardrijkskundig leesboek ; I: Naar Nederlandsch-Indië - Java Hooftman, J.L. / Derde druk / bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. / 1939

1147.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar. Uitgave B : (zonder verdeling in lettergrepen) ; Eerste stukje Blink, T. van den / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1148.Duits voor de H.B.S.-A : zakelijke gegevens voor het stellen van een brief of verslag verwerkt tot oefeningen en opgaven Stalling, N.C. / J.B. Wolters / 1939

1149.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis B Jongh, J.W. de / Veertiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1150.Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1151.Nieuw jaartallenboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / Zesde, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1152.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Dertiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1153.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Dertiende, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1154.Mit Welle DX 9,5 : eine Fahrtenerzählung Blank-Jansen, Gustav / 2. Auflage / Verlag J.B. Wolters R.B. / 1939

1155.A shorter introduction to English literature Kooistra, J. / Third edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1156.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1157.A waif Winter, John Strange / Twentieth edition / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1158.Sprookjes en vertellingen : leesboek voor de hoogste klassen der Hollandsch-Indische School Reitsma-Brutel de la Rivier̀e, M.E. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939

1159.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje ligthart, Jan / Derde druk / bij J.B. Wolters uitgevers-maatschappij / [1939]

1160.Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké" ; Aksara Djawa Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939-...

1161.Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké"Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939-...

1162.Bos-Niermeyer schoolatlas der gehele aarde Eibergen, P. / 36e verb. en verm. dr / J.B. Wolters / 1939

1163.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltje Klei, Jac. van der / 7e dr / J.B. Wolters / 1939

1164.Taal : een methode voor het zuiver schrijven en stellen op de lagere school ; Voor opleidingsscholen Paulusse, J.P. / J.B. Wolters / [1939]-...

1165.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; Eerste deel Hulst, W.G. van de / 2e [gew.] dr / J.B. Wolters / 1939

1166.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1939

1167.Handleiding voor het natuurkundig practicum voor studenten aan de Landbouwhogeschool te Wageningen Prins, J.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1939

1168.Oefeningen bij de Latijnse grammatica ; Dl. II: Syntaxis Heyde, K. van der / Tweede druk / J.B. Wolters / 1939

1169.Beknopt leerboek der cosmographie : in het bijzonder voor Nederlandsch Indië Visser, S.W. / 4e [gew.] dr / J.B. Wolters / 1939

1170.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / 9e dr. / J.B. Wolters / 1939

1171.Vormleer voor Homerus en Herodotus met woordenlijsten Slijper, E. / Vijfde druk / J.B. Wolters / 1939

1172.Daddy-long-legs Webster, Jean / Third edition / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1939

1173.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 3e deeltje Klei, Jac. van der / 5e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1939

1174.Panoentoen ; Dalan anjar moelang matja wiwitan : "énggal, gampang, njenengaké". Aksara Djawa Croes, H.C. / Pangetjapan J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1939

1175.De wettelijke 'neutraliteits'-bepalingen voor het openbaar onderwijs : een geschiedkundig overzicht Bolkestein, G. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1176.De goddelijke moeder in de Voor-Indische religie Kuiper, F.B.J. / J.B. Wolters / 1939

1177.Indië in een ver verleden Man-Sonius, A.M. de / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1939

1178.Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst : grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en reviseurs, en Hooft Zwaan, F.L. / J.B. Wolters / 1939

1179.Een onderzoek naar de betekenis der denkpsychologische opvattingen voor de didactiek der lagere school Nieuwenhuis, Hendrik / J.B. Wolters / 1939

1180.Een onderzoek naar de betekenis der denkpsychologische opvattingen voor de didactiek der lagere school Nieuwenhuis, H. / J.B. Wolters / 1939

1181.Concentratie-plan voor het voorbereidend hoger onderwijs : publicatie van de Haagse Werkgroep voor Voortgezet Onderwijs en Jeugdstudie Berg, C. van den / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1939

1182.Rapport van het Nutsseminarium aan de Directeurenvereniging van Hogere Burgerscholen in de voormalige 5e Inspectie naar aanleiding van de proef : in September 1936 genomen met taal- en rekenwerk in den geest van het Rapport-Bolkenstein Universiteit van Amsterdam / J.B. Wolters / 1938

1183.Esmoreit : abel spel uit de veertiende eeuw Kaakebeen, C.G. / 13e druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1938

1184.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Uitgave B : (zonder verdeling in lettergrepen) Blink, T. van den / Batavia : J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1938-...

1185.Ons liedeboek : tekstboekje Pelser, J. / Zeventiende druk / J.B. Wolters / 1938

1186.Veevoeding : een beknopt leer- en handboek Leignes Bakhoven, H.G.A. / Vijfde druk / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1938

1187.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1188.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492 tot 1650 Jongh, J.W. de / Negendee druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1189.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1190.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1191.Leerboek der Engelse handelscorrespondentie Hameetman, R.P.G. / J.B. Wolters / 1938-....

1192.Praeventieve geneeskunde ; Derde deel Hoeve, J. van der / J.B. Wolters / 1938

1193.Praeventieve geneeskunde ; Tweede deel Hoeve, J. van der / J.B. Wolters / 1938

1194.The skipper Cuthell, Edith E. / Fifteenth edition / J.B. Wolters / 1938

1195.La belle-Nivernaise : histoire d'un vieux bateau et de son équipage Daudet, Alphonse / Dix-septième édition / Librairie J.-B. Wolters Sté ANme / 1938

1196.Historische invul-atlas Rijpma, E. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1938

1197.Taman Kesoema : boekoe njanji oentoek sekolah rendah boemipoetera ; 1Loebis, Madong / J.B. Wolters / [1938-1942]...

1198.Taman Kesoema : boekoe njanji oentoek sekolah rendah boemipoetera Loebis, Madong / J.B. Wolters / [1938-1942]...

1199.Trigonometrie voor gymnasiaal en middelbaar onderwijs Wasscher, E.J. / J.B. Wolters / 1938-...

1200.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1938

1201.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Nieuwe uitg., 4e dr / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1938

1202.Nog bij moeder ; Derde stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1938

1203.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltje Klei, Jac. van der / 6e dr / J.B. Wolters / 1938

1204.Meetkunde met de beginselen der goniometrie Neut, D.N. van der / J.B. Wolters / 1938-...

1205.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / 10e dr., nieuwe spelling / J.B. Wolters / 1938

1206.Jacob Cats in Dordrecht : leven en werken gedurende de jaren 1623-1636 Smilde, H. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1938

1207.32 tekenvoorbeelden Boer, Dick de / J.B. Wolters / [1938]

1208.Interregionaal en internationaal privaatrecht : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 14 oktober 1938 Kollewijn, R.D. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1938

1209.Herdenking van de invoering van eigen wetgeving met ingang van 1 october 1838 : rede gehouden op 5 october 1938 Goudoever, H. van / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1938

1210.De grondslagen der maatschappijschool Elzinga, S. / 2e omgew. dr / J.B. Wolters / 1937

1211.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Twaalfde rekenboek: Overgang naar het voortgezet onderwijs Diels, P.A. / Tweede ongewijzigde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1937

1212.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Achtste rekenboek: Tiendelige breuken Diels, P.A. / Derde ongewijzigde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1937

1213.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Derde rekenboek: Getallen tot 100 Diels, P.A. / Tweede ongewijzigde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1937

1214.Fundamenteel rekenen. Rekenboeken ; Eerste rekenboek: Getallen 1-20 Diels, P.A. / Tweede ongewijzigde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1937

1215.Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school ; Zesde stukje A: Zevende leerjaar Ley, L. bij de / Vierde geheel gewijzigde druk, omgewerkte uitgave / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1937

1216.Van kindertaal tot moedertaal ; 2e leesboekje A : voor het aanvankelijk leesonderwijs Evers, F. / Derde, ongewijzigde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1937

1217.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behorende bij de Kleine vaderlandse geschiedenis BJongh, J.W. de / Dertiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1937

1218.Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1937

1219.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1937

1220.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Twaalfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1937

1221.Beknopt leer- en leesboek der economie Zwijndregt, J. van / Tweede druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1937

1222.Raa la buse Larigaudie, Guy de / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1937

1223."Énggal, gampang, njenengaké" : een nieuwe methode voor het aanvankelijk leesonderwijs voor de Javaanse en Hollands-Javaanse scholen (uitgave met Latijnse karakters) : handleiding (Hollandse tekst) Croes, H.C. / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij n.v. / 1937

1224.Van kindertaal tot moedertaal ; Eerste leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs Evers, F. / 3e, ongewijzigde dr / J.B. Wolters / 1937

1225.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1937

1226.Études sur l'origine et la formation de la Chanson d'Aspremont Waard, Roelof van / J.-B. Wolters / 1937

1227.Dierenvreugd en leed ; Eerste deeltje: Nederlandse dieren Dorsman, L. / 9e dr / J.B. Wolters / 1937

1228.Logarithmische en goniometrische tafels in vier decimalen behorende bij de wiskundeboeken van dr. A. van Thijn met medewerking van M.L. Kobus Kobus, M.L. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1937

1229.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; 2e dl Hulst, W.G. van de / J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij / 1937

1230.Toen.... en nu! : schetsen uit de algemene geschiedenis ; 1e dl Hulst, W.G. van de / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1937

1231.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Nieuwe uitgave, 4e dr / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1937

1232.Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl Smit, Jc. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1937

1233.Philips van Kleef : een bijdrage tot de kennis van zijn leven en karakter Fouw, Arie de / J.B. Wolters / 1937

1234.Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandse letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 3e bijgew. dr / J.B. Wolters / 1936

1235.Oude verhalen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Historische personen Klei, Jac. van der / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1936

1236.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Vierde deeltje Klei, Jac. van der / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1936

1237.Land- en volkenkunde voor de middelbare school ; III: Nederland, Nederl. Oost- en West-Indië Brummelkamp, J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1936

1238.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 6e deeltje Klei, Jac. van der / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1936

1239.Nieuwe Nederlandse poëzie ; Tweede bundel Godthelp, H. / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1936

1240.Nieuwe Nederlandse poëzie Godthelp, H. / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1936

1241.Praeventieve geneeskunde ; Eerste deel Hoeve, J. van der / J.B. Wolters / 1936

1242.Praeventieve geneeskunde Hoeve, J. van der / J.B. Wolters / 1936-1938

1243.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 24e dr. / J.B. Wolters / 1936

1244.Oude verhalen, mythen en sagen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Klei, Jac. van der / 5e dr / J.B. Wolters / 1936

1245.Dierenvreugd en leed. Voorloper ; I Dorsman, L. / Tweede druk, uitgave in de spelling 1934 / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1936

1246.Van kindertaal tot moedertaal ; Taalboekje VB (vijfde leerjaar, tweede helft) Evers, F. / Bij J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1936

1247.Ons eigen boek ; Zesde deeltje Stavast, W. / 2e dr. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1936

1248.Ons eigen boek ; Vijfde deeltje Stavast, W. / 2e dr. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1936

1249.Leerboek der recepteerkunde Schröder, .... / Negende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1936

1250.Ons eigen boek ; Derde deeltje Stavast, W. / 2e dr. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1936

1251.Ons eigen boek ; Vierde deeltje Stavast, W. / 2e dr. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1936

1252.Waarnemingen bij onbehandelde luetici Klein, Frederik / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1936

1253.De staatswetenschappen in het middelbaar onderwijs en het middelbaar onderwijs in de staatswetenschappen Duyverman, J.P. / J.B. Wolters / 1936

1254.De functie van de bestuursdienst Logemann, J.H.A. / J.B. Wolters / 1936

1255.De beweging van Tachtig : redevoeringen gehouden ter gelegenheid van de ere-promotie van Willem Kloos en Lodewijk van Deyssel op 27 Mei 1935 in de aula der Universiteit van Amsterdam Verdenius, A.A. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1935

1256.De toekomst onzer monetaire politiek : rede uitgesproken op de christelijk-historische zomerconferentie te Lunteren, op vrijdag 19 juli 1935 Lieftinck, P. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1935

1257.Het nieuwe Nederlandse proza in novellen ; Eerste bundel: Voor de middelklassen van alle inrichtingen van V.H.O. M.O. en voor de kweekscholen Godthelp, H. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1935

1258.Het geweten Aalders, W.J. / J.B. Wolters / 1935

1259.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Derde deeltje Klei, Jac. van der / Tweede druk, uitgave in de spelling 1934 / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1935

1260.Ons nieuwe leesboek : bloemlezing voor de christelijke school ; Vijfde deeltje, zesde leerjaar Risseeuw, P.J. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1935

1261.La fille du Braconnier Saint-Hilaire, Rosseuw de / Onzième édition / Librairie J.B. Wolters Sté ANme / 1935

1262.Psychologie : hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij N.V. / 1935

1263.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1935

1264.Schwere Wörter : eine Auswahl der wichtigsten, dem Holländer nicht ohne weiteres verständlichen deutschen Wörter Gerzon, J. / 7. Aufl / Verlag von J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1935

1265.Deutsche Gedichte : mit Notizen und Fragen versehen Uittenbogaard, J. / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1935

1266.De ontwikkelingsgang der historie : (uitgave voor Nederlandsch-Indië) ; I: Van de oudste tijden tot omstreeks 1815 Rijpma, Enneus / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1935

1267.Zwölftausend : Schauspiel in drei Akten Frank, Bruno / 3. Auflage / J.B. Wolters / 1935

1268.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Tweede deeltje Blink, T. van den / 15e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1935

1269.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / Tiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1935

1270.Pim en Mien : voorlooper van "Ot en Sien" : voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; 4e stukje Ligthart, Jan / Achtste druk / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1935

1271.Jessica's first prayer Stretton, Hesba / 3e dr / J.B. Wolters / 1935

1272.The Scarlet Pimpernel Orczy / Twelfth edition / Bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / [1935]

1273.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 18e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1935

1274.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 19e dr / J.B. Wolters / 1935

1275.Leesoefeningen Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1935-...

1276.Ons nieuwe leesboek : bloemlezing voor de christelijke school ; Derde deeltje, vierde leerjaar Risseeuw, P.J. / 2e dr / J.B. Wolters / 1935

1277.Jewish characters in eighteenth century English fiction and drama Veen, Harm Reijnderd Sientjo van der / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij n.v / 1935

1278.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 18e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1935

1279.Het boek van Ot en Sien : 4 deeltjes "Nog bij moeder" tezamen in één band Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1935

1280.Kleine schoolatlas der gehele aarde : in 48 kaarten en 50 platen Bos, P.R. / 38ste dr. van atlas voor de volksschool / J.B. Wolters / 1935

1281.Schoolatlas voor bijbelse geschiedenis Wessels, C. / J.B. Wolters / 1934

1282.Eenige aspecten van de gezwelstudie Deelman, H.T. / J.B. Wolters / 1934

1283.Versbouw en ritme in de tijd van '80 Stuiveling, G. / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1934

1284.Schoolatlas der geheele aarde Bos / 34e verb. en verm. druk / J.B. Wolters / 1934

1285.Nederlandse spraakkunst Lancée, Th. / Vijfde druk / Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1934

1286.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Zesde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1934

1287.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 5e deeltje Klei, Jac. van der / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1934

1288.Theoretische mechanica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie ; B: Statica en dynamica Ludolph, G.L. / Tweede herziene druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1934

1289.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen ; Vijfde deeltje Starkenbrug, J.J.C. / 3e dr / J.B. Wolters'Uitgeversmaatschappij / 1934

1290.Varia vita : schets van de geestelijke stroomingen in Rome en Italië van omstreeks 200 vóór tot 200 na Chr. Wagenvoort, H. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1934

1291.In één week : oefeningen in de spelling Marchant; met boekje voor eigen correctie Kuitert, R. / J.B. Wolters / 1934

1292.Aardrijkskunde op de lagere school als grondslag voor het verwerven van eenig maatschappelijk inzicht Schreuder, C. / J.B. Wolters / 1934

1293.Gedenkboek naar aanleiding van het feit, dat 25 jaar geleden de Arbeidsinspectie gesteld werd onder leiding van den Directeur-Generaal van den Arbeid : 1909-1 september-1934 IJsselsteyn, H.A. van / J.B. Wolters / 1934

1294.Herman Gorter's dichterlijke ontwikkeling in "Mei", "Verzen" en eerste sonnetten Langeveld-Bakker, Titia Johanna / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / 1934

1295.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 2e dr., nieuwe uitg / J.B. Wolters / 1933

1296.De vrijheidsgedachte in de regeling van het middelbaar onderwijs Bolkestein, G. / bij J.B. Wolters / 1933

1297.Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis Poelhekke, M.A.P.C. / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933

1298.Epiek en lyriek : een leesboek voor H.B.S., Gymnasium, Lyceum en kweekscholen, met korte aanteekeningen over inhoud en vorm van woordkunst Leeuwen, W.L.M.E. van / Derde druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1933

1299.Statica en sterkteleer voor bouwkundigen ; Deel B: Sterkteleer Ludolph, G.L. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933

1300.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; In het bos Dorsman Czn, L. / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1933

1301.Dieren in hun omgeving. Eerste serie: In ons land ; Zoetwatervissen Dorsman Czn, L. / bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij / 1933

1302.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Elfde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1933

1303.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; 7e deeltje Klei, Jac. van der / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1933

1304.Leerboek der algebra ten dienste der hoogere burgerschool ; Derde deel Groot, W.F. de / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933

1305.Leerboek der algebra ten dienste der hoogere burgerschool ; Eerste deel Groot, W.F. de / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933

1306.Van vier kinderen : eerste serie leesboekjes voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; Tweede deeltje Mann, A.F.Ph. / negende druk / bij J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V. / 1933

1307.Samenspraken : voor de hoogste klasse der lagere school en de eerste klasse van het voortgezet onderwijs ; Tweede deeltje Visser, J.J. / Derde druk / bij J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V. / 1933

1308.Das Deutsch der Technik : Lesebuch für den technischen Unterricht ; Erster Teil Heemstra, Joh. / Dritte Auflage / J.B. Wolters N.V. / 1933

1309.Statica en sterkteleer voor bouwkundigen Ludolph, G.L. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933-...

1310.Kraamverpleging Kouwer, B.J. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1933

1311.Dierenvreugd en leed ; VoorloperDorsman, L. / J.B. Wolters / [1933]-...

1312.Het natuurlijk teekenvermogen ontwikkeld : teekenmethode voor de lagere school Leeflang, A. / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1933

1313.Twee eeuwen (1660-1860) uit de geschiedenis van het weeshuis der Ned. Hervormde gemeente te Groningen (gewoonlijk genoemd het Groene Weeshuis)Woldendorp, Jacob Johannes / J.B. Wolters / 1933

1314.De concentratiegedachte in het middelbaar onderwijs : twee opstellen Bolkestein, G. / bij J.B. Wolters / 1932

1315.Ons nieuwe leesboek : bloemlezing voor de christelijke school ; Tweede deeltje, derde leerjaar Risseeuw, P.J. / J.B. Wolters / [1932]

1316.De wereld in! ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 16e dr / J.B. Wolters / 1932

1317.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 25e dr / J.B. Wolters' uitgevers maatschappij / 1932

1318.Het volksonderwijs in Nederlandsch-Indie Post, P. / bij J.B. Wolters / 1932

1319.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 23e dr / J.B. Wolters / 1932

1320.Bloeiende canna's Klok, A.D. / J.B. Wolters / 1932

1321.De trek van de plattelandsbevolking in Nederland : bijdrage tot de kennis van de sociale mobiliteit en de horizontale migratie van de plattelandsbevolking Vooys, Adriaan Cornelis de / J.B. Wolters / 1932

1322.Het literaire kunstwerk Kramer, W. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1932

1323.Functioneele decentralisatie : de grondgedachte van den corporatieven staat binnen het kader der parlementaire democratie : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in het staatsrecht, het administratiefrecht (met uitzondering van de arbeids- en fabriekswetgeving en het mijnrecht) en het handelsrecht aan de Technische Hoogeschool te Delft op woensdag 5 october 1932 Josephus Jitta, A.C. / bij J.B. Wolters / 1932

1324.Engelsch woordenboek Bruggencate, Karel / 12. verb. en verm. uitg / J.B. Wolters / [1932-1934]

1325.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Zevende deeltjeKlei, Jac. van der / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1932 

1326.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal : bevattende de beteekenis, de spelling, het meervoud, het accent en het geslacht van eigen en vreemde woorden; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen der vervoeging; zoomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels en twee van namen uit de fabelleer en de oudheid Koenen, M.J. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1327.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1932

1328.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Elfde, herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1932

1329.Woordenlijst behorende bij Oefeningen bij de Grieksche grammatica Schwartz, M.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1330.Oefeningen bij de Grieksche grammatica ; Eerste stuk Schwartz, M.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1331.Oefeningen bij de Grieksche grammatica Schwartz, M.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1332.Oefeningen bij de Grieksche grammatica Schwartz, M.A. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1333.Van kindertaal tot moedertaal. Knipkartons ; 2 Evers, F. / J.B. Wolters / 1932

1334.Van kindertaal tot moedertaal. Knipkartons ; 1 Evers, F. / J.B. Wolters / 1932

1335.Van kindertaal tot moedertaal ; Knipkartons Evers, F. / J.B. Wolters / 1932-...

1336.Van kindertaal tot moedertaal ; Tweede leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs Evers, F. / J.B. Wolters / 1932

1337.Van kindertaal tot moedertaal ; Eerste leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs Evers, F. / J.B. Wolters / 1932

1338.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Drie en twintigste druk / Den Haag : Batavia : bij J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1339.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / Derde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1932

1340.De wereld in! ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 16e dr / J.B. Wolters / 1932

1341.Aa bee cee dee : om te leeren lezen ; Vijfde leesboekje Jager, A. / J.B. Wolters / 1932

1342.Aa bee cee dee : om te leeren lezen Jager, A. / J.B. Wolters / [1932-...]

1343.Langs opwaartsche wegen : de geschiedenis van het Nederlandsche volk voor de hoogere klassen van de lagere school ; Dl. 4: In verre gewesten; godsdienst en kerk; worstelen en overwinnen; oorlog of vrede? Bruijn, Cor / 3e dr / J.B. Wolters / 1932

1344.Lentezangen : nieuwe melodieën voor het lager onderwijs en kinderzangkoren Hees, Gilles van / 4e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1932

1345.Spel en athletiek : tevens ten dienste van lagere scholen, van hen, die zich voorbereiden voor de Akten J. en S. van spelleiders, padvinders- en andere jeugdorganisaties en sportvereenigingen Dobbenga, J.H. / J.B. Wolters / 1932

1346.F. van Rijsens' hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis ; 2: Nieuwe geschiedenis Rijsens, F. van / Veertiende druk / J.B. Wolters / 1932

1347.Korte schets van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde Leeuwen, W.L.M.E. van / 2e verm. dr / J.B. Wolters / 1932

1348.Ons nieuwe leesboek : bloemlezing voor de christelijke school Risseeuw, P.J. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1932-...

1349.Beknopt leerboek der staatsinrichting van Nederland en Nederlandsch-Indië Franssen, C.J. / 2e dr / J.B. Wolters / 1932

1350.Om den gouden standaard : rede uitgesproken op 28 november 1931 voor de Notariëele Vereeniging te Amsterdam Bordewijk, H.W.C. / bij J.B. Wolters / 1931

1351.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 17e dr / J.B. Wolters / 1931

1352.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 18e dr / J.B. Wolters / 1931

1353.Blond en bruin ; Derde stukje Ligthart, Jan / 16e dr. / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1931

1354.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 23e dr / J.B. Wolters / 1931

1355.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 23e dr., opnieuw bew / J.B. Wolters / 1931

1356.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Vier en twintigste druk / J.B. Wolters / 1931

1357.Moderne struktuurveranderingen der industrie in de Vereenigde Staten van Amerika Lieftinck, Pieter / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1358.De wereld in! ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Vijf en twintigste druk / bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V. / 1931

1359.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Vierde stukje Blink, T. van den / Zevende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1360.Kleine schoolatlas der geheele aarde : in 48 kaarten Bos, P.R. / Zes-en-dertigste geheel gewijzigde en vermeerderde druk van Atlas voor de Volksschool / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1361.Ons speeluur : theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het openluchtspel : en ten dienste van hen die studeeren voor het examen, genoemd onder lett. J (lichamelijke oefening) der Lageronderwijswet 1920 ; Deel 1: Het openluchtspel op de lagere school Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Technische Commissie / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1362.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; II Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1363.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; III Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1364.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; III: Van 1650 tot heden Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1365.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492 tot 1650 Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1366.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1367.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Derde druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1931

1368.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492 tot 1650 Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1931

1369.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; Tweede deeltje Kramer, J.G. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1370.Précis historique et anthologie de la littérature francaise : avec de nombreuses illustrations à l'usage des lycées classiques et modernes ; Deuxième partie Besançon, J.-B. / Quatrième édition / Librairie J.-B. Wolters / 1931

1371.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1372.De aarde : leerboek der aardrijkskunde ten behoeve van stuurlieden en radio-telegrafisten Balen, C.L. van / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1931

1373.Indië in een ver verleden Man-Sonius, A.M. de / 2e dr / J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij / 1931

1374.Ons speeluur : theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het openluchtspel : en ten dienste van hen die studeeren voor het examen, genoemd onder lett. J (lichamelijke oefening) der Lageronderwijswet 1920 ; Dl. 1: Het openluchtspel op de lagere school Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Technische Commissie / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931

1375.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje, eerste gedeelte Cremer, A.F. / 14e [herz.] dr. / J.B. Wolters / 1931

1376.Feiten en verhalen : leesboek over de vaderlandse geschiedenis ; Dl. 1 Kramer, J.G. / J.B. Wolters / 1931

1377.Helden van de dag : werkers voor ons allen : een leesboek voor onze opgroeiende jeugd van 12 jaar en daarboven op scholen voor lager- en voortgezet onderwijs ; II Brants, K. / J.B. Wolters / 1931

1378.Langs opwaartsche wegen : de geschiedenis van het Nederlandsche volk voor de hoogere klassen van de lagere school ; Dl. 2: De ontwikkeling van de menschelijke samenwerking Bruijn, Cor / 3e dr / J.B. Wolters / 1931

1379.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school ; Achtste deeltje Klei, Jac. van der / J.B. Wolters / 1931

1380.Leerboek der algebra ten dienste der hoogere burgerschool Groot, W.F. de / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1931-....

1381.Derde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 23e dr / J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij / 1931

1382.Klassiek handwoordenboekje bevattende de verklaring van namen uit de Grieksche en Romeinsche mythologie, aardrijkskunde en geschiedenis Koenen / Zesde druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij n.v. / 1931

1383.De school : een theoretisch-praktische inleiding ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Hees, Gilles van / J.B. Wolters'uitgeversmaatschappij N.V. / 1931

1384.Wetenschap als getuigenis Aalders, W.J. / J.B. Wolters / 19301

385.Historische schets van de Nederlandsche letterkunde voor schoolgebruik en hoofdakte-studie Vooys, C.G.N. de / Veertiende herziene druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1930

1386.Korte redevoeringen gehouden op de vergadering van de groep Nederland van het Algemeen Nederlandsch Verbond ter herdenking van de scheiding van Noord- en Zuid-Nederland in 1830 op 4 februari 1930 in Pulchri Studio te 's-Gravenhage Sneller, Z.W. / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1930

1387.PersaeAeschylus / J.B. Wolters / 1930

1388.Elementair practisch werk : rekenboek voor de hoogste leerjaren der lagere school, beginklassen van handelsavondscholen en andere inrichtingen van voortgezet onderwijs ; Eerste deeltje Heuvel, W. van den / Vierde druk / J.B. Wolters / 1930

1389.Stofgoud ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / Vijfde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1930

1390.De wereld in! ; 4e stukje Ligthart, Jan / Twee en twintigste druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1930

1391.Beknopt leerboek der stereometrie : ten dienste van kweekscholen en andere scholen met beperkt wiskundeprogram en van de opleiding voor de hoofdakte Brink, G.W. van / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1930

1392.Statuten en Huishoudelijk reglement van de Vereeniging van Leeraren in Natuur- en Scheikunde Vereeniging van Leeraren in Natuur- en Scheikunde / Vereeniging van Leeraren in Natuur- en Scheikunde / [1930]

1393.Nieuw leerboek der physica : voornamelijk ten dienste van kweekscholen en cursussen voor de hoofdakte ; Deel II: Warmte Boerman, J.W. / J.B. Wolters' U. M. / 1930

1394.Nieuw leerboek der physica : voornamelijk ten dienste van kweekscholen en cursussen voor de hoofdakte ; Deel IV: Magnetisme en electriciteit Boerman, J.W. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1930

1395.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Tiende druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1930

1396.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Tiende druk / J.B. Wolters' U. M. / 1930

1397.Choix de mots et de locutions usuelles : à l'usage des écoles Uittenbogaard, W. / Cinquième édition / Librairie J.-B. Wolters Sté Anme / 1930

1398.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; 2e deeltje Blink, T. van den / Dertiende druk / Den Haag : bij J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V. / 1930

1399.Vragen en oefeningen bij de beknopte Nederlandsche spraakkunst Rijpma, E. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1930

1400.Beknopt leerboek der land- en volkenkunde Bos, P.R. / Twaalfde, geillustreerde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij n.v. / 1930

1401.Dierenvreugd en leed ; Derde deeltje: Dieren buiten Europa Dorsman, L. / Zevende druk / bij J.B. Wolters Uitgevers-maatschappij N.V. / 1930

1402.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / Twee en twintigste druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1930

1403.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Eerste stukje Blink, T. van den / J.B. Wolters / 1930

1404.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar ; Vierde stukje Blink, T. van den / J.B. Wolters / 1930

1405.F. van Rijsens' hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis ; 1: Oudheid en Middeleeuwen Rijsens, F. van / Dertiende druk / J.B. Wolters / 1930

1406.Uit onze omgeving : een zestal leesboeken voor de middelklassen van katholieke lagere scholen Starkenbrug, J.J.C. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / [ca. 1930]-...

1407.Nieuwe klanken : leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school ; Tweede deeltje Cohen, Josef / 6e dr / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1930

1408.Bijbelfragmenten : leesboek voor de hoogste klassen van lagere scholen en voor het voortgezet onderwijs Flipse, G. / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / [1930?]-...

1409.Tok-tok, de baas van het hok Klazes, Rein / J.B. Wolters / 1930

1410.Pim en Mien : voorloper van "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / [193-?]-...

1411.Nog bij moeder Ligthart, Jan / Nieuwe uitgave / J.B. Wolters / [193-?]-...

1412.Prosateurs modernes : anthologie des prosateurs français du XXe siècleFransen, J. / Deuxième édition / J.-B. Wolters Sté Anme / 1930

1413.A Christmas carol in prose : being a ghost story of Christmas Dickens, Charles / Twintigste druk, / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / 1930

1414.Van vier kinderen : eerste serie leesboekjes voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; Vijfde deeltje Mann, A.F.Ph. / 5e dr / J.B. Wolters / 1930

1415.Door bloeiende velden : een viertal leesboeken voor het derde leerjaar Blink, T. van den / J.B. Wolters / 1930-...

1416.Het ruischende woud : leesboek voor de lagere school Klei, Jac. van der / J.B. Wolters / 1930-1931

1417.The merchant of Venice Shakespeare, W. / 14e druk / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1930

1418.Koos en Kees : een serie leesboekjes voor het aanvankelijk leesonderwijs Stavast, W. / J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij / [ca. 1930]-...

1419.Schoolatlas voor bijbelsche geschiedenis : in kaarten en platen, voor het onderwijs op scholen en voor catechisaties Bleeker, G.H. / 8e dr. / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1930

1420.Jezus de Christus Ubbink, J.Th. / bij J.B. Wolters / 1930

1421.Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland : rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in de vaderlandsche geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 27 october 1930 Theissen, J.S. / bij J.B. Wolters / 1930

1422.Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school ; Eerste deeltje: Europa Bruijn, Cor / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1930

1423.Groninger volksverhalen Huizenga-Onnekes, E.J. / J.B. Wolters / 1930

1424.Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis : ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen Meulen, A.J. van der / 5e dr. / J.B. Wolters / 1929

1425.Langs opwaartsche wegen : de geschiedenis van het Nederlandsche volk voor de hoogere klassen van de lagere school ; Derde deeltje: Uit de ontwikkelingsgeschiedenis van den staat Bruijn, Cor / Tweede druk / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij N.V. / 1929

1426.Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool ; Eerste deeltje: Nederland Bos, P.R. / Achtste druk / J.B. Wolters' U.M. / 1929

1427.Leerboek der algebra met vraagstukken ; Tweede deel Thijn, A. van / Vierde druk / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1929

1428.De wereld en die daarin wonen : beknopt leerboek der aardrijkskunde voor christelijke gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea en kweekscholen ; IV: Natuurkundige aardrijkskunde Deursen, A. van / Bij J.B. Wolters' U.M. / 1929

1429.Kern der vaderlandse geschiedenis : eenvoudig leerboekje met vragen voor het zesde en zevende leerjaar Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters'Uitgevers-Maatschappij / 1929

1430.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Negende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1929

1431.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1929

1432.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1929

1433.Dierkunde voor het M.U.L.O. in Nederlansch Indië Delsman, H.C. / Tweede druk / Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1929

1434.Omhoog de harten! : een tiental leesboeken voor de R.K. Indische lagere scholen ; Derde deeltje Walterida / J.B. Wolters / 1929

1435.Omhoog de harten! : een tiental leesboeken voor de R.K. Indische lagere scholen ; Tweede deeltje A Walterida / J.B. Wolters / 1929

1436.Omhoog de harten! : een tiental leesboeken voor de R.K. Indische lagere scholen ; Tweede deeltje Walterida / J.B. Wolters / 1929

1437.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje: Tweede gedeelte Cremer, A.F. / 13e dr. / J.B. Wolters / 1929

1438.Blond en bruin ; 2e stukje Ligthart, Jan / 15e dr. / J.B. Wolters' U.M / 1929

1439.Van menschen, dieren en planten buiten Europa ; II: De oude wereld Eigenhuis, J. / 4e dr / J.B. Wolters / [1929]

1440.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school ; Eerste deeltje: Inheemsche planten Dorsman, L. / J.B. Wolters / 1929

1441.Ons mooi en nijver Nederland ; Derde deeltje Cohen, Josef / 5e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1929

1442.Werken en denken : cijfer- en rekenboek voor lagere scholen ; Tweede deeltje B: Getallen 1-100; vermenigvuldiging en deeling Ewouds, Ph. / J.B. Wolters / 1929

1443.Werken en denken : cijfer- en rekenboek voor lagere scholen Ewouds, Ph. / J.B. Wolters / [ca. 1929-...]

1444.Plantengroei en bloei : leesboek voor de hoogste klassen der lagere school Dorsman, L. / J.B. Wolters / 1929-...

1445.Het speeltuinvraagstuk in verband met gezin en school Veen, G. van / J.B. Wolters / 1929

1446.Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school ; Derde deeltje: De werelddeelen Bruijn, Cor / J.B. Wolters' U.M. / 1929

1447.Uit en over de werken van Prof. Dr. Ovide Decroly ; I: Het verschijnsel der globalisatie toegepast op het onderwijs in het lezen en schrijven Philippi-Siewertsz van Reesema, C. / J.B. Wolters / 1929

1448.Uit en over de werken van Prof. Dr. Ovide Decroly Philippi-Siewertsz van Reesema, C. / J.B. Wolters / 1929-..

1449.Over den landbouw in Nederlandsch-Indië Smits, M.B. / J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V. / 1929

1450.Te recht! Vrij, M.P. / J.B. Wolters / 1928

1451.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 22e dr / J.B. Wolters / 1928

1452.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 22e dr / J.B. Wolters / 1928

1453.Natuur en dichter : een monographie ter afsluiting van het literatuuronderwijs en voor zelfstudie, met bloemlezing Leeuwen, W.L.M.E. van / J.B. Wolters / 1928

1454.PrometheusAeschylus / J.B. Wolters / 1928 [i.e. 1927]

1455.Geschiedkundige verhalen : leesboek voor de lagere school ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis ; Tweede stukje Molt, E. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1928

1456.Beknopte meetkunde voor leerlingen van M.U.L.O.-scholen ; Uitgave B Hettema, C. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters'U.M. / 1928

1457.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; 1e deeltje Blink, T. van den / Tiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1928

1458.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492-1650 Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1928

1459.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Negende druk / J.B. Wolters' U. M. / 1928

1460.Deutsche Prosa für die oberen Klassen höherer Lehranstalten ; I: Zwanzig ausgewählte Erzählungen Rameckers, J.M. / Verlag von J.B. Wolters / 1928

1461.Deutsche Prosa für die oberen Klassen höherer Lehranstalten Rameckers, J.M. / J.B. Wolters / 1928-...

1462.Eenvoudige Duitse spraakkunst ; Voor het tweede en derde jaar Brouwer, C. / Zevende druk / J.B. Wolters U.M. / 1928

1463.Leerboek der algebra ten dienste van gymnasia ; Eerste deel Groot, W.F. de / bij J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij / 1928

1464.Natuur en dichter : een monographie ter afsluiting van het literatuuronderwijs en voor zelfstudie, met bloemlezing Leeuwen, W.L.M.E. van / bij J.B. Wolters' U.M. / 1928

1465.Ons nieuwe leesboek : voor het voortgezet onderwijs ; Tweede deeltje Ek, J. / Tweede druk / bij J.B. Wolters U.M. / 1928

1466.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Derde deeltje Blink, T. van den / 11e dr / J.B. Wolters / 1928

1467.Omhoog de harten! : een tiental leesboeken voor de R.K. Indische lagere scholen ; Vierde deeltje Walterida / J.B. Wolters / 1928

1468.Dieren in hun omgeving. Tweede serie: Buiten ons land ; Noord-Amerikaansche woudbewoners Boerman, J.W. / bij J.B. Wolters' U.M. / [tussen 1928 en 1932?]

1469.De wereld in! ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 17e dr / J.B. Wolters / 1928

1470.Stereometrie ten dienste van kweekscholen en gymnasia Thijn, A. van / 2e dr / J.B. Wolters / 1928

1471.Omhoog de harten! : een tiental leesboeken voor de R.K. Indische lagere scholen Walterida / J.B. Wolters / 1928-...

1472.Leerboek der algebra ten dienste van gymnasia Groot, W.F. de / bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. / 1928-....

1473.Psychologie : hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen ; Paedagogiek : handboek voor opvoedkunde ten dienste van kweekscholen Bigot, L.C.T. / Tweede druk / Bij J.B. Wolters U.M. / 1928

1474.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 11e dr / J.B. Wolters / 1928

1475.Nieuw leerboek der physica : voornamelijk ten dienste van kweekscholen en cursussen voor de hoofdakte ; Deel III: Geluid en licht Boerman, J.W. / J.B. Wolters' U.M. / 1928

1476.Ausgewählte Deutsche Gedichte Verdenius, J.A. / Fünfte Auflage / Verlag von J.B. Wolters / 1928

1477.Plantkunde voor de hoogste klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië Welsem, J.W.A. van / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / [1927-...]

1478.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Derde stukje Blink, T. van den / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1927

1479.Ons mooi en nijver Nederland ; Tweede deeltje Cohen, Josef / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1927

1480.Leercursus der Duitse taal voor middelbare en mulo-scholen ; Vierde deeltje Verdenius, J.A. / Derde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1927

1481.Leerboek der aardrijkskunde voor middelbare handelsscholen, handelscursussen en driejarige hoogere burgerscholen ; 3e deel: Nederlandsch Indië, Nederland en het wereldverkeer Kwast, B.A. / 2e dr / J.B. Wolters / 1927

1482.Op zonnige wegen : een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs ; I Blink, T. van den / Elfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1927

1483.De wereld en die daarin wonen : beknopt leerboek der aardrijkskunde voor christelijke gymnasia, hoogere burgerscholen, lycea en kweekscholen ; II: De werelddeelen Deursen, A. van / Bij J.B. Wolters' U.M. / 1927

1484.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' U. M. / 1927

1485.Handboek voor het Nederlandsche handels- en faillissementsrecht ; Eerste deel Polak, M. / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1486.Oliver Twist Dickens, Charles / Vijfde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1487.Oude verhalen : leesboek voor de hoogste klassen der lagere schoolKlei, Jac. van der / J.B. Wolters' Uitg.-Mij. / 1927-...

1488.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1489.Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen Jongh, J.W. de / 2e dr / J.B. Wolters / 1927

1490.Stereometrie voor onderwijzersopleiding en hoofdakte-studie Beek, C.A. van / 2e dr / J.B. Wolters / 1927

1491.Volkssprookjes Cohen, Josef / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1492.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 17e dr / J.B. Wolters / 1927

1493.Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school ; Eerste deeltje: Europa Bruijn, Cor / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1494.Voorlooper spel- en leesboek in de Tae'-taal (Z.M. Celebes)Loosdrecht, A.A. van de / 3e dr. / J.B. Wolters / 1927

1495.Het gulden gedenkboek van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Deventer : 1877-1927 Bosman, Th.J / gedrukt bij J.B. Wolters / 1927

1496.Schoolatlas der geheele aarde Bos / 31e verb. en verm. dr. / J.B. Wolters / 1927

1497.Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school ; Tweede deeltje: Onze overzeesche gewesten Bruijn, Cor / J.B. Wolters' U.M. / 1927

1498.Uit het sagenland : leesboek voor de hoogere klassen der lagere school Bruijn, Cor / J.B. Wolters' U.M. / 1927-1929

1499.Dierenvreugd en leed ; Tweede deeltje: Europeesche dieren Dorsman, L. / 3e dr / J.B. Wolters / 1926

1500.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 16e dr / J.B. Wolters / 1926

1501.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 21e dr / J.B. Wolters / 1926

1502.Die invloed van Keats en Shelley in Nederland gedurende die negentiende eeu Dekker, G. / J.B. Wolters' U.-M. / 1926

1503.Kaart en kennis : eenvoudige aardrijkskunde voor de volksschool ; 2e deeltje: Europa, Indië en de werelddeelen Hees, Gilles van / Tweede druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1504.Van eigen bodem. Serie A: Uit tweeërlei pen : leesboek voor de lagere school ; 3e deeltje Honigh, C. / Zes-en-twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1505.Sneeuwvlokken ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / Derde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1506.Ons mooi en nijver Nederland ; Vierde deeltje Cohen, Josef / Vierde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1507.[Fondscatalogus feb 1926 Wolters, J.B. / J.B. Wolters / 1926

1508.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; III: Van 1650 tot heden Jongh, J.W. de / Zesde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1509.Geschiedenis van Nederland voor de Indische lagere scholen Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1510.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' U. M. / 1926

1511.An elementary history of Holland : from ancient times till the present Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1512.Common things : a new elementary word- & phrasebook for the use of schools Uittenbogaard, W. / Third edition / J.B. Wolters' U. M. / 1926

1513.Nieuw leerboek der physica : voornamelijk ten dienste van kweekscholen en cursussen voor de hoofdakte Boerman, J.W. / J.B. Wolters' U.M. / 1926-...

1514.Klimop ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / Derde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1515.Zesde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 22e dr / J.B. Wolters / 1926

1516.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 19e dr / J.B. Wolters / 1926

1517.In en om de desa : leesboekje over menschen, dieren en planten voor de Indische scholen ; 1 Schroo, H. / Tweede druk / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. / 1926

1518.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; 1e deeltje Blink, T. van den / 9e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1926

1519.Ziende op Jezus : zes voordrachten over het christendom Aalders, W.J. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1520.Dierenvreugd en leed ; Eerste deeltje: Nederlandsche dieren Dorsman, L. / 4e dr / J.B. Wolters / 1926

1521.Ons speeluur : theoretisch-praktisch handboek bij de leiding van het openluchtspel : en ten dienste van hen die studeeren voor het examen, genoemd onder lett. J (lichamelijke oefening) der Lageronderwijswet 1920 ; Dl. 2: Het openluchtspel voor de rijpere jeugd Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Technische Commissie / J.B. Wolters' U. M. / 1926

1522.Geschiedkundige verhalen : leesboek voor de lagere school ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis ; Eerste stukje Molt, E. / Zevende druk / Bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1523.Christelijke ethiek : leerboek ten gebruike bij het godsdienstonderwijs op Christelijke H.B.S.-en en andere inrichtingen van middelbaar onderwijs, kweek- en normaalscholen Katwijk, D.J. van / bij J.B. Wolters' U.M. / 1926

1524.Het voorspel van Rome's imperialisme Cohen, D. / J.B. Wolters / 1926

1525.Een psychotechnisch onderzoek bij de N.V. Machinefabriek Gebr. Stork en CoBrugmans, H.J.F.W. / J.B. Wolters / 1926

1526.Op de boerderij in het zomerhalfjaar ; Van planten en dieren Ligthart, Jan / 13e dr. / J.B. Wolters / 1925

1527.Lyrische poezie Bilderdijk, Willem / J.B. Wolters / 1925

1528.De roman in de 18e eeuw in West-Europa Prinsen J.Lzn., J. / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1529.Nieuwe klanken : leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school ; Derde deeltje Cohen, Josef / Derde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / [tussen 1925 en 1930]

1530.Ons mooi en nijver Nederland ; Derde deeltje Cohen, Josef / Vierde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1925

1531.Ons mooi en nijver Nederland ; Eerste deeltje Cohen, Josef / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1925

1532.Michel Strogoff ; 1 Verne, Jules / J.B. Wolters / 1925

1533.Michel Strogoff Verne, Jules / J.B. Wolters / 1925

1534.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Achtste druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1535.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Zevende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1536.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Zesde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1537.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1538.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Zesde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1925

1539.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Zesde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1925

1540.Van heinde en verre : leesboek over planten, dieren en bedrijven (in aansluiting bij de aardrijkskunde) ; Derde deeltje B: (Bedrijven)Elgersma, G. / Vierde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1925

1541.Précis historique et anthologie de la littérature francaise : avec de nombreuses illustrations à l'usage des lycées classiques et modernes ; Deuxième partie Besançon, J.-B. / Deuxième édition / Librairie J.-B. Wolters / 1925

1542.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; I Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1543.Blond en bruin ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / J.B. Wolters U.M. / 1925

1544.In het wonderland van planten en dieren : leesboek voor de hoogste klassen van de lagere school ; Eerste deeltje Cohen, Josef / 2e [herz.] dr / J.B. Wolters / 1925

1545.Dieren in hun omgeving. Tweede serie: Buiten ons land ; In een Duitsch bergwoud Boerman, J.W. / bij J.B. Wolters' U.M. / [1925]

1546.Ons nieuwe leesboek : voor het voortgezet onderwijs Ek, J. / bij J.B. Wolters U.M. / 1925-...

1547.Aan den ingang : leiddraad voor de catechesatiën voor aanstaande lidmaten der Nederlandsch Hervormde kerk Haar, B. ter / J.B. Wolters / 1925

1548.Planimetrie voor onderwijzersopleiding en hoofdakte-studie Beek, C.A. van / J.B. Wolters / 1925

1549.Lentezangen : nieuwe melodieën voor het lager onderwijs en kinderzangkoren Hees, Gilles van / 3e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1550.Taal en lied : liederen in vreemde talen ten dienste van christelijke scholen voor voortgezet onderwijs ; Duitsch Veldkamp, K. / J.B. Wolters U.M. / 1925

1551.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 15e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1552.Beknopt leerboek der zuivelbereiding Zande, K.H.M. van der / Zevende, herziene druk / J.B. Wolters' U.M. / 1925

1553.Dierenvreugd en leed Dorsman, L. / J.B. Wolters / 1924-...

1554.Nederlandsch-Indië : aardrijkskundig leesboek ; Dl. 2A: Java Hooftman, J.L. / 12e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1924

1555.Esmoreit : abel spel uit de XIVe eeuw Verdeyen, R. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1924

1556.In de levende natuur : leesboek ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke historie, voor christelijke scholen ; Eerste stukje - vierde leerjaar Aalten, P. van / Vierde druk. - Geillustreerd / bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1557.In de levende natuur : leesboek ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke historie, voor christelijke scholen ; Derde stukje - zesde leerjaar Aalten, P. van / Derde druk, geillustreerd / bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1558.Beknopte meetkunde voor leerlingen van M.U.L.O.-scholen Hettema, C. / bij J.B. Wolters'U.M. / 1924-...

1559.Stereometrie ten dienste van kweekscholen en gymnasia ; Van Thijn en Scholten's wiskundige leerboeken Thijn, A. van / J.B. Wolters' U.M. / 1924

1560.Van Thijn en Scholten's wiskundige leerboeken Thijn, A. van / J.B. Wolters' U.M. / 1924-...

1561.Verklarend zakwoordenboekje der Nederlandsche taal : bevattende de beteekenis, de spelling, het meervoud, het accent, het geslacht van eigen en vreemde woorden; ook sterke en zwakke werkwoorden met korte aanwijzingen der vervoeging; zoomede opgave van gebruikelijke afkortingen, een lijstje van titels en twee van namen uit de fabelleer en de oudheid Koenen, M. J. / Bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1562.Beknopt leerboek der natuurkunde Bouwman, Everh. / Zevende, geheel herziene druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1563.Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis : met aantekeningen Nuiver, A. / Zeventiende, herziene druk / J.B. Wolters' U.M. / 1924

1564.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar Blink, T. van den / J.B. Wolters / 1924-19591565.Historische schets van de Nederlandsche letterkunde voor schoolgebruik en hoofdakte-studie Vooys, CC.G.N. de / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1566.De openbaring van Johannes ; Tekst en uitleg : praktische bijbelverklaring. II: Het Nieuwe Testament Willemze, J. / J.B. Wolters / 1924

1567.Schröder's leerboek der recepteerkunde Schröder, M.J. / Zesde druk / Bij J.B. Wolters' U.M. / 1924

1568.De Germaansche en de Hoogduitsche klankverschuiving : feiten en hypothesen Kapteyn, J.M.N. / J.B. Wolters / 1924

1569.Universalisme en particularisme in den aanvang van het Hellenistisch tijdperk : uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 10 december 1924Cohen, D. / J.B. Wolters / 1924

1570.Elsje's avonturen in 't wonderland Carroll, Lewis / J.B. Wolters' U.M. / 1924

1571.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1572.Genesis ; Tekst en uitleg : praktische bijbelverklaring. I: Het Oude Testament Böhl, F.M.Th. / J.B. Wolters / 1923-1925

1573.In de levende natuur : leesboek ten behoeve van het onderwijs in de natuurlijke historie, voor christelijke scholen ; Tweede stukje - vijfde leerjaar Aalten, P. van / Derde druk, geillustreerd / bij J.B. Wolters' U.M. / 1923

1574.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; 1e stukje Ligthart, Jan / Twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1923

1575.Onze landbouw : een leerleesboek voor de hoogste klassen der lagere school, het vervolgonderwijs en het voorbereidend landbouwonderwijs ; Eerste deeltje: De grondKok, J. / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1576.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; B Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1577.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1578.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Vragenboekje behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis ; A Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1579.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Vijfde, herziene druk / J.B. Wolters' U. M. / 1923

1580.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Vijfde, herziene druk / J.B. Wolters' U. M. / 1923

1581.Beknopt leerboekje der vaderlandsche geschiedenis en der algemeene, voor zoover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van den Eenvoudigen en van den Volledigen leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U. M. / 1923

1582.Nieuw jaartallenboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / Derde, herziene druk / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1583.Das Deutsch der Technik : Lesebuch für den technischen Unterricht J.B. Wolters N.V. / 1923-...

1584.'t Boeiende boek : verhalen voor het lager en voortgezet lager onderwijs : onder redactie van Gilles van Hees en J.B. Ubink : prospectus en proeve van bewerking Hees, Gilles van / J.B. Wolters / [ca. 1923]

1585.Van heinde en verre : leesboek over planten, dieren en bedrijven (in aansluiting bij de aardrijkskunde) ; Eerste deeltje A: (Planten en dieren)Elgersma, G. / 4e gew. dr / J.B. Wolters / 1923

1586.Ons mooi en nijver Nederland ; Vierde deeltje Cohen, Josef / 3e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1587.Ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen ; Deel V Ritzema Bos, J. / 4e geheel gewijzigde druk / J.B. Wolters / 1923

1588.The cricket on the hearth : a fairy tale of home Dickens, Charles / Vijfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1923

1589.Stofgoud ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1590.Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs : toelichting bij Hoogeveen's leesplank voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië Hoogeveen, M.B. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1923

1591.Meiregen ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1592.De wereld in! ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 14e dr. / J.B. Wolters' U.M. / 1923

1593.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 20e dr. / J.B. Wolters / 1923

1594.Op zonnige wegen : een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs ; I Blink, T. van den / 9e dr / J.B. Wolters / [ca. 1923]

1595.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; II Hulst, W.G. van de / 3e dr / J.B. Wolters / 1923

1596.De tentcommandant Ubink, J.B. / J.B. Wolters / 1923

1597.Moderne paedagogiek : beknopt overzicht voor kweekelingen en hoofdakte-candidaten ; Tweede deel: Zielkunde, kinderkennis, algemeene opvoeding, onderwijswetten Douwes, B.J. / Tweede, vereenvoudigde en vermeerderde druk / J.B. Wolters / 1923

1598.Atlas voor de volksschool : in 42 kaarten en 50 platen ; Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool Balen, C.L. van / 31e druk / J.B. Wolters'U.M. / 1923

1599.Grondbeginselen der algemeene pharmacologie : voor studenten in de medicijnen en voor artsen Storm van Leeuwen, W. / J.B. Wolters / 1923

1600.Het eenige en eeuwige Testament of Verbond Gods : het oude geloof Bullinger, Heinrich / J.B. Wolters / 1923

1601.Op zonnige wegen : een zestal leesboeken voor de hoogste drie leerjaren der lagere school ; Vierde deeltje Blink, T. van den / 7e dr / J.B. Wolters / 1922

1602.Van eigen bodem. Serie A: Uit tweeërlei pen : leesboek voor de lagere school ; 2e deeltje Honigh, C. / Vijf-en-twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1922

1603.Van eigen bodem. Serie A: Uit tweeërlei pen : leesboek voor de lagere school ; 1e deeltje Honigh, C. / Zes-en-twintigste druk / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1604.Onze eigen taal : eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school Lancée, Th. / bij J.B. Wolters 'U. M. / 1922-...

1605.Onze eigen taal : eenvoudige taaloefeningen voor de lagere school ; Zesde stukje: Zevende leerjaar : B Lancée, Th. / Derde druk / bij J.B. Wolters / 1922

1606.Eenvoudig leerboekje voor landbouwwinterkursussen ; Stoffen en verschijnselen Kok, J. / bij J.B. Wolters / 1922

1607.Eenvoudig leerboekje voor landbouwwinterkursussen Kok, J. / bij J.B. Wolters / 1922-1925

1608.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1609.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492-1650 Jongh, J.W. de / Vijfde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1610.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1611.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1922

1612.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1922

1613.Beknopt leerboekje der vaderlandsche geschiedenis en der algemeene, voor zoover deze daarmede in onmiddellijk verband staat : slotstukje van den Eenvoudigen en van den Volledigen leergang voor het geschiedenisonderwijs op de lagere school, ter voorbereiding van het toelatingsexamen voor H.B.S., gymnasia en lycea Jongh, J W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters / 1922

1614.Duits leesboek ; Tweede deel A Verdenius, J.A. / Vijfde druk / J.B. Wolters U.M. / 1922

1615.Leercursus der Duitse taal voor middelbare en mulo-scholen ; Spraakkunst behorende bij het derde en vierde deeltje Verdenius, J.A. / J.B. Wolters U.M. / 1922

1616.Van heinde en verre : leesboek over planten, dieren en bedrijven (in aansluiting bij de aardrijkskunde) ; Tweede deeltje B: (Bedrijven) Elgersma, G. / Derde, gewijzigde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1922

1617.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / Dertiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1922

1618.Leerboek der aardrijkskunde voor middelbare handelsscholen, handelscursussen en driejarige hoogere burgerscholen ; Derde deel: Nederlandsch Indië, Nederland en het wereldverkeer Kwast, B.A. / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1619.Leerboek der aardrijkskunde voor middelbare handelsscholen, handelscursussen en driejarige hoogere burgerscholen Kwast, B.A. / J.B. Wolters' U.M. / 1922-...

1620.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 21e dr / J.B. Wolters / 1922

1621.Van menschen, dieren en planten buiten Europa ; I: De nieuwe wereld en Australië Eigenhuis, J. / J.B. Wolters / [1922]

1622.Toen - en nu! : leesboek over de geschiedenis van het vaderland voor de christelijke scholen ; I Hulst, W.G. van de / 2e dr / J.B. Wolters / 1922

1623.Ons mooi en nijver Nederland ; Tweede deeltje Cohen, Josef / 3e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1922

1624.Scheepswerf aan de Nieuwe Maas bij Rotterdam ; Nederland in woord en beeld Pelder, F. / J.B. Wolters / [ca. 1922]

1625.Beknopt leerboek der verloskunde Snoo, K. de / Derde druk / J.B. Wolters / 1922

1626.Op zonnige wegen : een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs ; 2e deeltje Blink, T. van den / 6e dr / J.B. Wolters / [ca. 1922]

1627.Goede bekenden : liederen voor school en gezin, gekozen en van cijferschrift voorzien Hees, Gilles van / J.B. Wolters / 1922

1628.Van menschen, dieren en planten buiten Europa Eigenhuis, J. / J.B. Wolters / [1922]-...

1629.Op en om het Binnenhof : de geschiedenis van 's-Gravenhage in schetsen en verhalen : geïllustreerd leesboek voor school en huis Jongh, J.W. de / J.B. Wolters / 1922

1630.Paulus' brieven aan de Korinthiërs ; Tekst en uitleg : praktische bijbelverklaring. II: Het Nieuwe Testament Veldhuizen, A. van / 2e dr / J.B. Wolters / 1922

1631.Reinaert de vos Kaakebeen, C.G. / 4e dr / J.B. Wolters / 1922

1632."Voor vrijheydt ende vaderlandt" : stad en lande in 1672Theissen, J.S. / J.B. Wolters / 1922

1633.De wetgever tegenover de recidive Kraak, Hajo / J.B. Wolters / 1922

1634.Catalogus van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen Universiteitsbibliotheek / J.B. Wolters / 1922-1932

1635.Van eigen bodem. Serie A: Uit tweeërlei pen : leesboek voor de lagere school ; 4e deeltje Honigh, C. / Vier-en-twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1921

1636.Onze planten en dieren : leesboek voor de hoogere klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; Eerste stukje Schroo, H. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1921

1637.Onze planten en dieren : leesboek voor de hoogere klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; Derde stukje Schroo, H. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1921

1638.Onze planten en dieren : leesboek voor de hoogere klassen der lagere scholen in Nederlandsch Oost-Indië Schroo, H. / J.B. Wolters' U.M. / 1921-...?

1639.Wildzang ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1640.Herfstloover ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1641.Klaprozen ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1642.Bonte steenen ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1643.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Eerste stukje: Tweede gedeelte Cremer, A.F. / Dertiende druk / bij J.B. Wolters U.M. / [tussen 1921 en 1925]

1644.Nieuwe klanken : leesboek voor de hoogere en voortzettingsklassen der lagere school ; Tweede deeltje Cohen, Josef / Tweede druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1921

1645.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492-1650 Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1646.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Derde druk / J.B. Wolters' U.M. / [1921]

1647.Ons liedeboek : tekstboekje Pelser, J. / 6e dr / J.B. Wolters / 1921

1648.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 20e dr / J.B. Wolters / 1921

1649.Ons mooi en nijver Nederland ; Eerste deeltje Cohen, Josef / 3e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1650.Van vier kinderen : eerste serie leesboekjes voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië ; Derde deeltjeMann, A.F.Ph. / 3e dr / J.B. Wolters / 1921

1651.Geschiedkundig leesboek voor de lagere school : ten gebruike bij de schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis van J.W. de Jongh en H. Wagenvoort ; II Jongh, J.W. de / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1921

1652.Der antike Prosarhythmus : zugleich Fortsetzung des Handbook of antique prose-rhythm Groot, A.W. de / J.B. Wolters / 1921

1653.Johan de Brune de Oude : een Zeeuwsche christen-moralist en humanist uit de zeventiende eeuw Winning, C.H.O.M. von / bij J.B. Wolters / 1921

1654.Over inhoud en oorsprong van Israëls heilsverwachting : rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen Bleeker, L.H.K. / J.B. Wolters / 1921

1655.Het spoorwegmaterieel en het spoor : beknopte handleiding voor de kennis van het spoorwegmaterieel en zijn werking op den weg Labrijn, P. / J.B. Wolters / 1920

1656.De wereld in! ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters / 1920

1657.De wereld in! ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 18e dr / J.B. Wolters / 1920

1658.Letterkundige studien ; I: De kleine Johannes Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1659.Mosroosjes ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1660.Sneeuwvlokken ; Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1661.Hochdeutsche Sprachlehre für niederländische Schulen Altena, Ch. / Neunte Auflage / Verlag von J.B. Wolters / 1920

1662.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1663.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; Tachtig jaartallen behoorende bij de Kleine vaderlandsche geschiedenis B Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1664.Geschiedenisatlasje voor de lagere school Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1665.Nieuw jaartallenboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / Tweede, herziene druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1666.Précis historique et anthologie de la littérature francaise : avec de nombreuses illustrations à l'usage des lycées classiques et modernes Besançon, J.-B. / Librairie J.-B. Wolters / 1920-...

1667.Engelsch woordenboek ; I: Engelsch-Nederlandsch Bruggencate, K. ten / 8e omgewerkte en zeer vermeerderde uitgave / bij J.B. Wolters' U. M. / [1920?]

1668.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; 4e stukje Ligthart, Jan / Tiende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1669.Ons mooi en nijver Nederland ; 3e deeltje Cohen, Josef / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1670.Zangmethode voor christelijke scholen Huizenga, L. / J.B. Wolters / [192-?]...

1671.Tweede leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 20e dr / J.B. Wolters / 1920

1672.Ons mooi en nijver Nederland ; Vierde deeltje Cohen, Josef / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1673.Langs bloemenpaden : een viertal leesboeken voor het tweede leerjaar ; Tweede stukje Blink, T. van den / 3e dr / J.B. Wolters / [192-?]

1674.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 11e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1675.Enige opmerkingen over de kennis der oudheid in de Middeleeuwen : rede uitgesproken de 8ste Mei 1920 bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt aan de Rijks-universiteit te Groningen Sneijders de Vogel, K. / J.B. Wolters' u. m / 1920

1676.Leesboek voor de volksschool Leopold, L. / J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij / [1920-...]

1677.Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool ; Eerste deeltje: Nederland Bos, P.R. / Vijfde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1920

1678.De oplossing van het spelling-vraagstuk : open brief aan Zijn Excellentie de Minister van onderwijs Vooys, C.G.N. de / bij J.B. Wolters / 1920

1679.Bijbelsch-kerkelijk woordenboek Veldhuizen, A. van / J.B. Wolters / 1919-1920

1680.Fragmenten uit middelnederlandse bijbelvertalingen Ebbinge Wubben, C.H. / J.B. Wolters / 1919

1681.Hendrick Laurensz. Spieghel Verwey, Albert / J.B. Wolters / 1919

1682.Hoeveel en waarom? : rekenboek voor de lagere school, met aanwijzingen voor de oplossing ; Tweede deeltje B Scholte, H. / Een en twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1919

1683.Eerste verzameling rekenkundige vraagstukken : ten dienste van het middelbaar en gymnasiaal onderwijs, van instituten, normaal- en kweekscholen Boswijk, D. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters / 1919

1684.Bijzondere plantenteelt ; Vierde deel: Bouwland IV (handelsgewassen)Rodengate Marissen, J.Z. ten / Tweede druk / J.B. Wolters' U. M. / 1919

1685.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; II Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1919

1686.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; III: Van 1650 tot heden Jongh, J.W. de / Vierde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1919

1687.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; III: Van 1650 tot heden Jongh, J.W. de / Derde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1919

1688.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; B: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U. M. / 1919

1689.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school ; A: Van de oudste tijden tot heden Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters / 1919

1690.Ons mooi en nijver Nederland ; 2e deeltje Cohen, Josef / Tweede druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1919

1691.Ons mooi en nijver Nederland ; 1e deeltje Cohen, Josef / Tweede druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1919

1692.Hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis ; [1]: Oudheid en Middeleeuwen Rijsens, F. van / Achtste druk / J.B. Wolters' U.M. / 1919

1693.Van eigen bodem. Serie C: Uit velerlei pen : leesboek voor lagere en middelbare scholen ; Zesde deeltje Honigh, C. / Tiende druk / bij J.B. Wolters / 1919

1694.Lazy Lawrence Edgeworth, Maria / Third edition / J.B. Wolter's U.M. / 1919

1695.Eerste leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 23e dr / J.B. Wolters / 1919

1696.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Eerste stukje, eerste gedeelte Cremer, A.F. / 15e dr / J.B. Wolters / 1919

1697.De wereld in! ; Zesde stukje Ligthart, Jan / 16e dr. / J.B. Wolters / 1919

1698.De wereld in! ; Derde stukje Ligthart, Jan / 18e dr / J.B. Wolters / 1919

1699.Paris et les Parisiens : cours de troisième année des lectures graduées à l'usage des établissements d'enseignement secondaire Robert, C.-M. / 9me édition / J.B. Wolters / 1919

1700.Hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis ; [2]: Nieuwe geschiedenis Rijsens, F. van / 9e dr. / J.B. Wolters / 1919

1701.Ziekten en beschadigingen der landbouwgewassen Ritzema Bos, J. / Vierde, geheel gewijzigde druk / J.B. Wolters / 1919-1924

1702.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1918-...

1703.Honderd gemengde stijloefeningen voor lagere en middelbare scholen Duijser, J.L.Ph. / Vijftiende druk / J.B. Wolters / 1918

1704.Stofgoud ; Leesboek voor de volksschool. Serie A Leopold, L. / Achtentwintigste druk / J.B. Wolters / 1918

1705.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; III Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1918

1706.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; I Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1918

1707.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492-1650 Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1918

1708.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; III: Van 1650 tot heden Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1918

1709.Kleine vaderlandsche geschiedenis voor de lagere school. Jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandse geschiedenis ; A: Veertig jaartallen behoorende bij de kleine vaderlandsche geschiedenis Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1918

1710.De nuttige handwerken voor meisjes : methodisch bewerkt ten dienste van de lagere school Teunisse, A. / 16e, herziene druk / J.B Wolters' U.M. / 1918

1711.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje, tweede gedeelte Cremer, A.F. / 9e dr. / J.B. Wolters / 1918

1712.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje, eerste gedeelte Cremer, A.F. / 11e dr. / J.B. Wolters / 1918

1713.Kleine Bijbelsche aardrijkskunde Bleeker, G.H. / 6e dr / J.B. Wolters / 1918

1714.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters / 1918

1715.Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool ; Tweede deeltje B: Europa en de wereld : landen van Europa en de werelddeelen afzonderlijk Balen, C.L. van / J.B. Wolters' Uitg.-Mij / 1918

1716.Natuurlijke historie : beknopt leerboek der dier- en plantkunde ; Deel I: Dierkunde Boerman, J.W. / Elfde herziene druk / J.B. Wolters / 1918

1717.Vierde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 20e dr / J.B. Wolters / 1918

1718.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / [Heruitg.] / J.B. Wolters / 1918-1939

1719.Het Evangelie van Markus ; Tekst en uitleg : praktische bijbelverklaring. II: Het Nieuwe Testament Veldhuizen, A. van / 2e dr / J.B. Wolters / 1918

1720.Het kiesrecht in de konstitutionele monarchie : onderzocht in het biezonder naar aanleiding van het stemplichtvraagstuk Gelderen, Jacob Johan van / J.B. Wolters / 1917

1721.Over suggestie : een proefondervindelijke studie Beck, Dirk Johannes / J.B. Wolters / 1917

1722.De rechterlijke organisatie van Zeeland in de Middeleeuwen Gosses, I.H. / J.B. Wolters / 1917

1723.Catalogus der afdeeling Engelsche taal- en letterkunde Roos, A.G. / J.B. Wolters / 1917

1724.Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere school ; Zevende stukje A: Zevende leerjaar Ley, L. bij de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1725.Bonte steenen ; Leesboek voor de volksschool. Serie A Leopold, L. / Zestiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1917

1726.Leercursus voor de Fransche taal : ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs, kweek- en normaalscholen, avondscholen, herhalingsscholen, taalcursussen, enz. ; Derde deeltje B: Spraakkunst met oefeningen Lange, D. de / Tweede, herziene druk / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1727.La belle-Nivernaise : histoire d'un vieux bateau et de son équipage Daudet, Alphonse / Quatrième édition / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1728.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; II Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1729.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1730.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; II: Van 1492 tot 1650 Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1917

1731.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje, eerste gedeelte Cremer, A.F. / Tiende druk / bij J.B. Wolters 'U.M. / 1917

1732.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 17e dr / J.B. Wolters / 1917

1733.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Eerste stukje, tweede gedeelte Cremer, A.F. / Elfde druk / bij J.B. Wolters U.M. / 1917

1734.De wereld in! Ligthart, Jan / [Nieuwe uitg.] / J.B. Wolters / 1917-...

1735.Ons mooi en nijver Nederland Cohen, Josef / J.B. Wolters' U.M. / 1917-...

1736.Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en zeventig jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van alcoholhoudende drankenNederlandsche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken / J.B. Wolters / [1917]

1737.De weg tot de kennis der oude geschiedenis Roos, A.G. / J.B. Wolters / 1917

1738.Considérations sur l'étude de la littérature française Boulan, Émile / J.B. Wolters / 1916

1739.Nederlandsch-Latijnsch woordenboek Mehler, J. / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / [1916]

1740.Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis Poelhekke, M.A.P.C. / 2e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1916

1741.Overheidszorg voor waterstaatswerken Scheltema, Foppe Gabbe / J.B. Wolters / 1916

1742.Derde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1916

1743.Tweede leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / Derde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1916

1744.Theorie-vraagstukken over de rekenkunde bij het Leerboek en het Beknopt leerboek der rekenkunde ; Tweede stukje Ley, L. bij de / 4e druk / J.B. Wolters / 1916

1745.Leercursus voor de Fransche taal : ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs, kweek- en normaalscholen, avondscholen, herhalingsscholen, taalcursussen, enz. ; Tweede deeltje Lange, D. de / Tweede druk / J.B. Wolters' U.M. / 1916

1746.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 15e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1916

1747.Nederlandsche letterkunde : schrijvers en schrijfsters na 1600 Groot, D. de / Elfde zeer vermeerderde druk / J.B. Wolters' U. M. / 1916

1748.De rechten van den Heer van Bergen op Zoom : historisch overzicht loopend tot 1567 Moll, Willem / J.B. Wolters / 1915

1749.De wereld in! : [eerste serie] ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 11e herz. dr / J.B. Wolters' U.M. / 1915

1750.Hoogeveen's leesmethode ; Zesde leesboekje: Nieuwe uitgave Hoogeveen, M.B. / Vijfde druk / J.B. Wolters / [tussen 1915 en 1920?

1751.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Achttiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1915

1752.De wereld in! : [eerste serie] ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1915

1753.De wereld in! : [eerste serie] ; Eerste stukje Ligthart, Jan / Achttiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1915

1754.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school. Vragenboekje ; I Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1915

1755.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; I: Van de oudste tijden tot 1492 Jongh, J.W. de / [Eerste druk] / J.B. Wolters' U.M. / 1915

1756.Geschiedenisatlasje voor de lagere school Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1915

1757.Nieuw jaartallenboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1915

1758.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school ; Vragenboekje Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1915-...

1759.Geschiedkundig leesboek voor de lagere school : ten gebruike bij de schoolplaten voor de vaderlandsche geschiedenis van J.W. de Jongh en H. Wagenvoort Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1915-...

1760.Uit vroeger eeuwen : geschiedkundig lees- en repetitieboekje voor de lagere school Jongh, J.W. de / J.B. Wolters' U.M. / 1915-1931

1761.Bij den boschwachter : in het winterhalfjaar ; Van planten en dieren Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1915

1762.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Eerste stukje: Eerste gedeelte* Cremer, A.F. / Elfde druk / J.B. Wolters' U.M. / 1914

1763.Natuurlijke historie : beknopt leerboek der dier- en plantkunde ; Deel II: Plantkunde Boerman, J.W. / Zesde druk / J.B. Wolters / 1914

1764.Op zonnige wegen : een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs ; 2 Blink, T. van den / 3e dr / J.B. Wolters / 1914

1765.Blond en bruin ; Vierde stukjeLigthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters / 1914

1766.Het Evangelie van Markus ; Tekst en uitleg : praktische bijbelverklaring. II: Het Nieuwe Testament Veldhuizen, A. van / J.B. Wolters / 1914

1767.Bloemlezing uit de "vrijheids"-litteratuur van ± (1810-1813)Koopmans, J. / J.B. Wolters' U. M. / 1913

1768.Aardrijkskundig woordenboek van Nederland : met toestemming van den Heer Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie mede uit officieele gegevens Pott, M. / Tweede, verbeterde, veel vermeerderde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1913

1769.De wereld in! : [eerste serie] ; Derde stukje Ligthart, Jan / Veertiende druk / J.B. Wolters' U.M. / 1913

1770.De wereld in! : [eerste serie] ; Achtste stukje Ligthart, Jan / Achtste druk / J.B. Wolters' U.M. / 1913

1771.La fille du Braconnier Saint-Hilaire, Rosseuw de / Deuxième édition / J.B. Wolters U.M. / 1913

1772.Cursus in practisch rekenen voor kweek- en normaalscholen, ho0gere burgerscholen en instituten ; Vierde stukje Ley, L. bij de / Derde druk / bij J.B. Wolters'U.M. / 1913

1773.Vijfde leesboekje bij Hoogeveen's leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / 2e dr / J.B. Wolters / 1913

1774.Cursus voor het schriftelijk rekenen in de lagere schoolLey, L. bij de / J.B. Wolters' U.M. / 1913-...

1775.De wereld in! : [eerste serie] ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 13e [gedeeltelijk omgew.] dr / J.B. Wolters / 1913

1776.De wereld in! : [eerste serie] ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 15e [gedeeltelijk omgew.] dr / J.B. Wolters / 1913

1777.De wereld in! : [eerste serie] ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 16e dr / J.B. Wolters / 1913

1778.Nog bij moeder ; Derde stukje Ligthart, Jan / 14e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1913

1779.Nog bij moeder ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 16e dr / J.B. Wolters / 1913

1780.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; *Eerste stukje, tweede gedeelte*Cremer, A.F. / 9e dr / J.B. Wolters / 1913

1781.Catalogus der afdeeling Duitsche letterkunde en letterkundige geschiedenis der laatste vier eeuwen Fenema, C.H. van / J.B. Wolters / 1913

1782.De wereld in! : [eerste serie] ; Zesde stukje Ligthart, Jan / 11e herz. dr / J.B. Wolters / 1912

1783.De wereld in! : [eerste serie] ; Derde stukje Ligthart, Jan / 13e herz. dr / J.B. Wolters / 1912

1784.Het boek van Piet van Dam Ligthart, Jan / J.B. Wolters' U.M. / [1912]

1785.De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw Vooys, C.G.N. de / J.B. Wolters / 1912

1786.Platen-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis : ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen Meulen, A.J. van der / 2e herz. dr / J.B. Wolters / [1912]

1787.Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / [1912-...]

1788.Vierde leesboekje bij Hoogeveens leesmethode ; Hoogeveen's leesmethode Hoogeveen, M.B. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1912

1789.Duitsch leesboek met hulpboekje : voor middelbare, M.U.L.O. en handelsscholen ; Eerste deel erdenius, J.A. / J.B. Wolters' U.M. / 1912

1790.Leercursus voor de Fransche taal : ten dienste van het uitgebreid lager onderwijs, kweek- en normaalscholen, avondscholen, herhalingsscholen, taalcursussen, enz.  Lange, D. de / J.B. Wolters' U.M. / 1912-...

1791.Schetsen uit de natuurkunde : leesboek voor christelijke scholen ; Eerste deeltje Visser, W.J. / J.B. Wolters U. M. / 191

1792.Schetsen uit de natuurkunde : leesboek voor christelijke scholen Visser, W.J. / J.B. Wolters U. M. / 1912-...

1793.Nederlandse schrijvers en schrijfsters : proeven uit hun werken met beknopte biographieën en portretten Leopold, L. / Zesde, uitgebreide druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1912

1794.Van vroeger tijden : leesboek over de vaderlandsche geschiedenis voor de christelijke scholen ; Derde stukje. Oosterlee, P. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1912

1795.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / Bij J.B. Wolters U. M. / 1912

1796.Blond en bruin ; Derde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij / 1912

1797.De wereld in! : tweede serie ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 15e herz. dr / J.B. Wolters / 1912

1798.Beknopt handboekje der classieke mythologie : de voornaamste sagen der Grieken en Romeinen Jungius, C.L. / 2e herz. dr / J.B. Wolters / 1912

1799.Van heinde en verre : leesboek over planten, dieren en bedrijven (in aansluiting bij de aardrijkskunde)Elgersma, G. / J.B. Wolters' U.M. / 1912-...

1800.Nog bij moeder ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 13e dr / J.B. Wolters U.M. / 1912

1801.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 15e dr / J.B. Wolters' U.M. / 1912

1802.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Eerste bundel Dietz, Henr. / 5e dr / J.B. Wolters' U.M. / [1912]

1803.Nederlandsch-Indië : aardrijkskundig leesboek ; Dl. 2A: Java Hooftman, J.L. / 5e, verb. dr / J.B. Wolters / 1912

1804.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Tweede bundel Dietz, Henr. / 5e dr / J.B. Wolters / [1912]

1805.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Tweede bundel Dietz, Henr. / 5e dr / J.B. Wolters' U.M. / [1912]

1806.Nederland in woord en beeld J.B. Wolters / [1912]-...

1807.De wereld in! : [eerste serie] ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 9e herz. dr / J.B. Wolters' U.M. / 1911

1808.De wereld in! : [eerste serie] ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters' U.M. / 19111809.Buurkinderen : een vervolg op "Nog bij moeder" Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1911-1918

1810.Kraamverpleging Kouwer, B.J. / 2de herz. dr / J.B. Wolters / 1911

1811.Van eigen bodem. Serie C: Uit velerlei pen : leesboek voor lagere en middelbare scholen ; 5e deeltje Honigh, C. / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1911

1812.Nos fautes de français : exercices spéciaux accompagnés d'éclaircissements succints sur les solécismes les plus fréquents que commettent les Hollandais Rode, J.F. / 8e édition / J.B. Wolters U. M. / 1911

1813.Van vroeger tijden : leesboek over de vaderlandsche geschiedenis voor de christelijke scholen ; Eerste stukje Oosterlee, P. / bij J.B. Wolters' U.M. / 1911

1814.Hoeveel en waarom? : rekenboek voor de lagere school, met aanwijzingen voor de oplossing ; Handleiding bij het rekenboek voor de lagere school Scholte, H. / Derde, herziene druk / Bij J.B. Wolters U.M. / 1911

1815.Van vroeger tijden : leesboek over de vaderlandsche geschiedenis voor de christelijke scholen Oosterlee, P. / J.B. Wolters / [1911]-...

1816.Van heinde en verre : leesboek over planten, dieren en bedrijven (in aansluiting bij de aardrijkskunde) ; Eerste deeltje A: (Planten en dieren)Elgersma, G. / J.B. Wolters / 1911

1817.Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool ; Derde deeltje: De wereld, Oost- en West-Indië, en Nederland Balen, C.L. van / J.B. Wolters' U.M. / 1911

1818.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 12e dr / J.B. Wolters / 1911

1819.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje: Eerste gedeelte Cremer, A.F. / 7e dr / J.B. Wolters / 1911

1820.Het boek van Ot en Sien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1911]

1821.De betrekking tusschen theorie en therapie in de geneeskunde : rede uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijks universiteit te Groningen, den 18en September 1911 Reddingius, R.A. / J.B. Wolters / 1911

1822.Wat is het doel van het christelijk nationaal Schoolonderwijs? Woltjer, J. / 2e, herz. dr / J.B. Wolters / 1911

1823.Langs Rotte, Maas en Schie : schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam Droogendijk, J.M. / J.B. Wolters' U.M. / 1911

1824.De Romanorum indole et litteris cognoscenda : specimen litterarium inaugurale quod ... in Academia Rheno-Traiectina ... examini submittet Brouwer, Petrus C. de / Apud J.B. Wolters / 1911

1825.Nog bij moeder ; Derde stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters / 1910

1826.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; Derde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1910

1827.Hoogeveen's leesmethodeHoogeveen, M.B. / J.B. Wolters / 1910-...

1828.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 6e dr / J.B. Wolters U.M. / 1910

1829.Van eigen bodem. Serie C: Uit velerlei pen : leesboek voor lagere en middelbare scholen ; 4e deeltje Honigh, C. / Veertiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1910

1830.Van eigen bodem. Serie A: Uit tweeërlei pen : leesboek voor de lagere school ; 6e deeltje Honigh, C. / Zeventiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1910

1831.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / Tiende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1910

1832.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Derde stukje Ligthart, Jan / Negende druk / bij J.B. Wolters / 1910

1833.Theorie-vraagstukken over de rekenkunde bij het Leerboek en het Beknopt leerboek der rekenkunde Ley, L. bij de / J.B. Wolters / 1910-...

1834.Stijloefeningen voor inrichtingen van voortgezet onderwijs ; Tweede stuk Duijser, J.L.Ph. / Zesde druk / bij J.B. Wolters' U. M. / 1910

1835.Van de school het leven in! : leesboek voor voortgezet lager onderwijs, herhalings- en opleidingsscholen ; 1e deeltje. Zijlstra, Y. / Vierde herziene en vermeerderde druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1910

1836.Sprokkelingen : leesboek voor de christelijke school Hobma, J. / 3e dr. / J.B. Wolters / 1910

1837.Op Rozenhof Wagenvoort, H. / 2e dr / J.B. Wolters / 1910

1838.De wereld in! : tweede serie ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / [ca. 1910]

1839.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters U.M. / 1910

1840.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder" ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters U.M. / 1910

1841.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school ; Vijfde deeltje: De werelddeelen en Oost-Indië Cremer, A.F. / J.B. Wolters / 1910

1842.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school ; eerste deeltje Cremer, A.F. / 3e, herziene dr / J.B. Wolters / 1910

1843.Op zonnige wegen : een viertal leesboeken voor het zevende leerjaar der lagere school en inrichtingen van voortgezet onderwijs Blink, T. van den / J.B. Wolters / [1910]-...

1844.Templa Groningana : de Martini kerk, de A kerk, de Nieuwe kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde gemeente te Groningen : historisch onderzoek Rhijn, C.H. van / bij J.B. Wolters / 1910

1845.De wereld in! : [eerste serie] ; Tweede stukje Ligthart, Jan / Twaalfde druk / bij J.B. Wolters / 1909

1846.Oefeningen in de Engelsche taal ; II: Leerstof voor the first year Grasé, J.C.G. / Twaalfde druk / J.B. Wolters / 1909

1847.Duitsch leesboek voor middelbare en andere scholen ; Derde stukjeBeekman, F.A.R. / Zevende druk / bij J.B. Wolters' U. M. / 1909

1848.Het rekenen in de lagere school. Cijferoefeningen : verzameling van opgaven ter oefening in het vlug en nauwkeurig cijferen ; II Boswijk, D. / Vijfde druk / bij J.B. Wolters / 1909

1849.Gids bij de studie der Nederlandsche letterkunde : vooral ten dienste van candidaat - hoofdonderwijzers : bespreking van verschillende werken ; Eerste deel: 17e, 18e & 19e eeuw Rijpma, E. / Tweede druk / J.B. Wolters / 1909

1850.Een nieuw honderdtal : verhalen voor de volksschool ; Eerste serie Nuiver, A. / Zevende druk / bij J.B. Wolters'U.M. / 1909

1851.Het prentenboek van Ot en Sien Ligthart, Jan / Bij J.B. Wolters / [1909]

1852.Entre nous : lectures françaises à l'usage des écoles primaires ; Première partie Vos, Lucie / quatrième édition / J.B. Wolters / 1909

1853.Cursus in practisch rekenen voor kweek- en normaalscholen, ho0gere burgerscholen en instituten Ley, L. bij de / J.B. Wolters / 1909-...

1854.Door spreken tot lezen : methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Derde stukje Bok, J. / J.B. Wolters / 1909

1855.Door spreken tot lezen : methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Tweede stukje Bok, J. / J.B. Wolters / 1909

1856.Door spreken tot lezen : methode voor het aanvankelijk leesonderwijs ; Eerste stukje Bok, J. / J.B. Wolters / 1909

1857.Door spreken tot lezen : methode voor het aanvankelijk leesonderwijs Bok, J. / J.B. Wolters / 1909

1858.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school ; Vierde deeltje: Door Europa. Cremer, A.F. / J.B. Wolters / 1909

1859.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school ; Derde deeltjeCremer, A.F. / 2e dr / J.B. Wolters / 1909

1860.Kaart en landschap Cremer, A.F. / J.B. Wolters / 1909-...

1861.Kaart en landschap ; Eerste deeltje: Nederland. Cremer, A.F. / J.B. Wolters / 1909

1862.Bijna 200 millioen : overzicht der staatsuitgaven en inkomsten Polak, A. / bij J.B. Wolters / [1908]

1863.Gids bij de studie der Nederlandsche letterkunde : vooral ten dienste van candidaat - hoofdonderwijzers : bespreking van verschillende werken Rijpma, E. / J.B. Wolters / 1908-...

1864.Entre nous : lectures françaises à l'usage des écoles primaires ; Seconde partie Vos, Lucie / deuxième édition / J.B. Wolters / 1908

1865.Dauwdroppels ; Leesboek voor de volksschool. Serie B Leopold, L. / 14e dr / J.B. Wolters / 1908

1866.Nog bij moeder ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1908

1867.De wereld in! : tweede serie ; Derde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1908

1868.De wereld in! : tweede serie ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1908

1869.De wereld in! : tweede serie ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1908

1870.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school ; Tweede deeltje Cremer, A.F. / 2e dr / J.B. Wolters / 1908

1871.Praatjes en plaatjes voor kleine maatjes Maathuis-Ilcken, S. / J.B. Wolters / [1908]

1872.Het Nederlandsche Staatsrecht, aan de Grondwet ontleend Veldman, H.S. / J.B. Wolters / 1908

1873.Het wetsontwerp op de landbouwongevallenverzekering Dojes, R. / J.B. Wolters / 1908

1874.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1907

1875.De wereld in! : [eerste serie] ; Zesde stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1907

1876.De wereld in! : [eerste serie] ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters / 1907

1877.De wereld in! : [eerste serie] ; Eerste stukje Ligthart, Jan / 10e dr / J.B. Wolters / 1907

1878.Samen op reis : aardrijkskunde voor de lagere school Cremer, A.F. / J.B. Wolters / [1907-..]

1879.Pim en Mien : voorlooper van "Nog bij moeder"Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1907]-...

1880.Staatsexamens cum effectu civili en de waarachtige vrijmaking van het Hooger Onderwijs Gunning, J.H. / J.B. Wolters / 1907

1881.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Eerste bundel Dietz, Henr. / 4e dr. / J.B. Wolters / [1907]

1882.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school ; Tweede stukje, eerste gedeelte Cremer, A.F. / 4e dr / J.B. Wolters / 1907

1883.Kleine Fransche spraakkunst : ten dienste van de laagste klasse der H.B.S. en gymnasia en de hoogste klasse der lagere scholen Robert, C.M. / Achtste druk / J.B. Wolters / 1907

1884.De wereld in! : [eerste serie] ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 8e dr / J.B. Wolters / 1907

1885.De wereld in! : [eerste serie] ; Derde stukje Ligthart, Jan / 9e dr / J.B. Wolters / 1907

1886.Vier sprookjes, voor Hollandsche jongens en meisjes in poëzy gebracht Heye, Jan Pieter / [1e dr.] / J.B. Wolters / 1907

1887.Vier sprookjes, voor Hollandsche jongens en meisjes in poëzy gebracht Heye, Jan Pieter / 2e dr / J.B. Wolters / 1907

1888.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Vierde stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1907

1889.De wereld in! : [eerste serie] ; Zevende stukje Ligthart, Jan / 6e dr / bij J.B. Wolters / 1907

1890.De wereld in! : [eerste serie] ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1907

1891.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Tweede bundel Dietz, Henr. / 4e dr. / J.B. Wolters / [1907]

1892.De zingende kinderwereld : kinderliedjes voor een of twee stemmen met piano-begeleiding Worp, J. / J.B. Wolters / [1907]

1893.Oud-Israël en onze bijbel : leesboek voor Chr. scholen, catechisatiën en huisgezin Gras, J. / J.B. Wolters / 1907

1894.Overzicht van de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde en van haar hoofdvormen in proza en poëzie Duijser, J.L.Ph. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1907

1895.Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde Kalff, G. / J.B. Wolters / 1906-1912

1896.De wereld in! : [eerste serie] ; Derde stukje Ligthart, Jan / Achtste druk / J.B. Wolters / 1906

1897.De Bijbelsche geschiedenis voor catechisatiën en scholen ; I: Het Oude Testament Hoedemaker, Ph.J. / Tweede, verbeterde druk / J.B. Wolters / 1906

1898.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 7e dr / J.B. Wolters / 1906

1899.De wereld in! : [eerste serie] ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1906

1900.Van planten en dieren Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1906-...

1901.De zingende kinderwereld : kinderliedjes voor een of twee stemmen ; Vierde twaalftal Worp, J. / 9e dr / J.B. Wolters / 1906

1902.Le marquis de Venours, protecteur des victimes de l'intolérance de Louis XIV Guyot, H.D. / J.-B. Wolters / 1906

1903.Frederick William Robertson Nieweg, Jakob / J.B. Wolters / 1905

1904.Friesche schetsen Hichtum, N. van / J.B. Wolters / 1905

1905.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" ; Tweede stukje Ligthart, Jan / 4e dr / J.B. Wolters / 1905

1906.Eerste leesboekje : oefeningen naar aanleiding van de platen : voor 't aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin Bouman, H. / 37e dr. / J.B. Wolters / 1905

1907.De wereld in! : [eerste serie] ; Zevende stukj eLigthart, Jan / 5e dr / J.B. Wolters / 1905

1908.Entre nous : lectures françaises à l'usage des écoles primaires Vos, Lucie / J.B. Wolters / 1905-...

1909.Beknopt leerboek der plantkunde Bos, H. / Derde druk / J.B. Wolters / 1905

1910.De wereld in! : tweede serie Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1905-...

1911.Leerboek der land- en volkenkunde Bos, P.R. / Vijfde, geillustreerde druk / Bij J.B. Wolters / 1904

1912.Leerboek der dierkunde Ritzema Bos, J. / Zevende druk / J.B. Wolters / 1904

1913.Nog bij moeder Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1904-...

1914.De wereld in! ; 2 Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1904

1915.Leerboek der algebra met vraagstukken Thijn, A. van / J.B. Wolters' U.M. / 1904-...

1916.De wereld in! : [eerste serie] ; Achtste stukje Ligthart, Jan / 3e dr / J.B. Wolters / 1904

1917.Het nachtegaaltje : verzameling van twee- en driestemmige kinderliederen, voor scholen en huisgezinnen Bikkers, Jc. / 9e, herz. dr / J.B. Wolters / 1904

1918.Geschiedenis der christelijke kerk : (vervolg op de Bijbelsche geschiedenissen) Zahn, F.L. / Zestiende druk, / bij J.B. Wolters / 1904

1919.Van den doechden der vuriger ende stichtiger susteren van diepen veen : ('Handschrift D') Brinkerink, D.A. / J.B. Wolters / 1904

1920.In het bloembollenland Gogh-Kaulbach, Anna van / J.B. Wolters / 1904

1921.Nederlandsch-Indië : aardrijkskundig leesboek Hooftman, J.L. / J.B. Wolters' U.M. / 1903-...

1922.Een zomervacantie bij de grenzen Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1903

1923.Bijbelsche geschiedenissen voor catechisatiën, scholen en huisgezinnen ; Stukje 2: Nieuwe Testament Veen, S.D. van / Achtste druk / bij J.B. Wolters / 1903

1924.Scheikundige oefeningen Haas, R.N. de / J.B. Wolters / 1903

1925.Nederlandsche schrijvers der laatste eeuwen : proeven uit hunne werken, met beknopte biographieën en portretten Leopold, L. / Derde, zeer uitgebreide druk / J.B. Wolters / 1903

1926.Algemeene plantenteelt Rodengate Marissen, J.Z. ten / Tweede druk / J.B. Wolters / 1903

1927.Letterkundige studien Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1902-...

1928.De wereld in! : [eerste serie] ; Zesde stukje Ligthart, Jan / Derde druk / bij J.B. Wolters / 1902

1929.Schoolatlas der geheele aarde Bos / Vijftiende, verbeterde en vermeerderde druk / J.B. Wolters / 1902

1930.De wereld in! Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1902-...

1931.De wereld in! ; 1 Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1902

1932.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Eerste bundel Dietz, Henr. / 3e dr / J.B. Wolters / 1902

1933.Vertellingen van een' torenwachter : een leesboek voor de hoogste klasse der volksschool Hofkamp, K. / 12e dr / J.B. Wolters / 1902

1934.Dicht bij huis : voorlooper van "De Wereld in!" Ligthart, Jan / J.B. Wolters / 1902-...

1935.Van eigen bodem. Serie C: Uit velerlei pen : leesboek voor lagere en middelbare scholen ; 1e deeltje Honigh, C. / Twee en twintigste druk / bij J.B. Wolters' U.M. / 1901

1936.Van eigen bodem. Serie B: Uit velerlei pen : leesboek voor de lagere school ; 3e deeltje Honigh, C. / Zesde druk / bij J.B. Wolters / 1901

1937.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / Vierde druk / bij J.B. Wolters / 1901

1938.Op de fiets door Nederland : aardrijkskundig leesboek voor de lagere school Cremer, A.F. / J.B. Wolters / [1901]-...

1939.Het oudste Christendom Rhijn, C.H. van / J.B. Wolters / 1901

1940.Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland : 16 na Chr. - 1897 Kuiper, J. / J.B. Wolters / 1901

1941.De onuitgegeven parlementaire redevoeringen van Mr. J.R. Thorbecke Thorbecke, J.R. / J.B. Wolters / 1900-1910

1942.Geïllustreerd woordenboekje der Nederlandsche taal ten dienste van minder gevorderde leerlingen : met 147 afbeeldingen tusschen den tekst Koenen, M.J. / Negende druk / bij J.B. Wolters' U.M. / [tussen 1900 en 1910?]

1943.De wereld in! : [eerste serie] ; Vijfde stukje Ligthart, Jan / 2e dr / J.B. Wolters / 1900

1944.Van eigen bodem. Serie C: Uit velerlei pen : leesboek voor lagere en middelbare scholen ; 6e deeltje Honigh, C. / Zevende druk / bij J.B. Wolters / 1900

1945.Handboekje voor notarissen, candidaat-notarissen e.a. : bevattende wetten en besluiten, ten gebruike in de praktijk,Steen, C.G. / J.B. Wolters / 1900

1946.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Derde bundel Dietz, Henr. / J.B. Wolters / 1900

1947.Het voorbereidend lager onderwijs : handleiding voor aanstaande onderwijzeressen aan eene Fröbelschool Brouwer, C.J. / J.B. Wolters / 1900

1948.Handboek der plantbeschrijving Moll, J.W. / J.B. Wolters / 1900

1949.De ontwikkeling der natuurkunde in de 19e eeuw : redevoering uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen, den 17den september 1900 Haga, H. / J.B. Wolters / 1900

1950.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; tweede bundel Dietz, Henr. / 2e dr. / J.B. Wolters / 1900

1951.De techniek der chloroform-narcose Bosscha, Herman Pieter / J.B. Wolters / 19001952.Het wezen der straf : redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijksuniversiteit te Groningen, den 19den september 1899 Domela Nieuwenhuis, J. / bij J.B. Wolters / 1899

1953.Tweede leesboekje : oefeningen naar aanleiding van de platen voor 't aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin Bouman, H. / Vierendertigste druk / bij J.B. Wolters / 1899

1954.Iets over dampkringslucht en verbranding, in verband met het leven van dieren en planten Bueninck, C.E. / J.B. Wolters / 1899

1955.Eerste leesboekje : oefeningen naar aanleiding van de platen voor 't aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin Bouman, H. / 35e dr / J.B. Wolters / 1899

1956.De nijverheid, aanschouwelijk voorgesteld ; Tweede stukje Schmal, J. / J.B. Wolters / 1899

1957.De nijverheid, aanschouwelijk voorgesteld Schmal, J. / J.B. Wolters / 1899-..

1958.Geschiedkundige verhalen : leesboek voor de lagere school ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis Molt, E. / K.H. Idema / 1899-...

1959.Orationes, in quibus etiam Amatoria a Platone servata Lysias / J.B. Wolters / 1899

1960.Leerboek der land- en volkenkunde Bos, P.R. / Derde, geïllustreerde druk / J.B. Wolters / 1899

1961.Beknopt leerboek der staathuishoudkunde Gide, Charles / J.B. Wolters / 1899

1962.Scheiding van Kerk en Staat : een politieke eisch Schrieke, Otto / bij J.B. Wolters / 1899

1963.Aardrijkskundig woordenboek van Nederland Pott, M. / J.B. Wolters / 1899

1964.Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indië, ten aanzien van harer verkrijging en vervulling toegelicht en in rangschikking bijeengebracht Maathuis, S.C. / J.B. Wolters / 1899

1965.Onze volksopleiding Bos, D. / J.B. Wolters / 1898

1966.De wereld in! : [eerste serie] Ligthart, Jan / J.B. Wolters / [1898]-...

1967.Strophische gedichten Maerlant, Jacob van / Nieuwe uitg. / J.B. Wolters / 1898

1968.Catalogus codicum manu scriptorum Universitatis Groninganae Bibliothecae Brugmans, H. / J.B. Wolters / 1898

1969.Hoofdpersonen uit de Algemeene Geschiedenis ; [2]: Nieuwe geschiedenis Rijsens, F. van / Tweede druk / J.B. Wolters / 1898

1970.Voorheen en thans : schetsen en tafereelen uit ons volksleven en ons land : geïllustreerd leesboek voor school en huis Vos Az, G.J. / J.B. Wolters / 1898

1971.Over gymnasiaal onderwijs Krämer, F.J.L. / J.B. Wolters / 1898

1972.Zedelijke opvoeding Kooistra, I. / 3e verm. dr / J.B. Wolters / 1898

1973.Waarom Grieksch? Es, A.H.G.P. van den / J.B. Wolters / 1898

1974.Novum Testamentum Graece Baljon, J.M.S. / J.B. Wolters / 1898

1975.Inleiding tot de poëzie : schets van een moderne poëtiek in vier boeken: algemeene begrippen, lyriek, epiek, dramatiek Mont, Pol De / J.B. Wolters / 1898

1976.De Godsleer der Middeleeuwsche Joden : bijdrage tot de geschiedenis der leer aangaande God Muller, P.J. / bij J.B. Wolters / 1898

1977.Het godsdienstig karakter der openbare school : rede, uitgesproken in de jaarlijksche vergadering der gewestelijke vereeniging "Gelderland" van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap Boswijk, D. / J.B. Wolters / 1898

1978.Goederenprijzen en muntwezen Wijtema, Johannes / J.B. Wolters / 1898

1979.De uitvinder van de boekdrukkunst te Haarlem Boeles, W.B.S. / J.B. Wolters / 1897

1980.Zonnestralen in school en huis : vertellingen ; Eerste reeks Dietz, Henr. / J.B. Wolters / 1897

1981.Kleine atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis : in 38 kaarten en 43 platen Hermans, H. / J.B. Wol