Namen WOII slachtoffers

Tweede Wereldoorlog

 
Via onderstaande links kunt u zoeken naar personen en persoonsgegevens. Aanvullingen zijn welkom!
 

Algemeen

Oorlogsbronnen
Netwerk Oorlogsbronnen verbindt collectie houdende instellingen met materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog, specifiek gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in de voormalige koloniën, met als doel de verspreide digitale WO2-collecties vindbaar en bruikbaar te maken. Via het zoekscherm kunt u tevens op personen zoeken.

Oorlogsarchief Rode Kruis
Het oorlogsarchief van het Rode Kruis, een grote collectie documenten over de oorlog in Europa en Azië (Nederlands-Indië), is overgedragen aan het Nationaal Archief. Het materiaal bestaat onder andere uit kampadministraties (cartotheken) en deportatielijsten. Het naoorlogse opsporingsproces van vermiste personen is gedocumenteerd in dossiers. U kunt een aanvraag indienen om stukken uit het oorlogsarchief op te vragen.

Rode Kruiskaarten WieWasWie
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Rode Kruis een verzameling kaarten aangelegd met gegevens van vermiste personen om de familie te kunnen informeren over hun lot. Scans van deze kaarten en openbare gegevens worden binnenkort digitaal beschikbaar gesteld via WieWasWie.

Duitse overlijdensakten
Deze Duitse overlijdensakten zijn afschriften van overlijden van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in Duitsland verbleven en niet in concentratiekampen waren ondergebracht. Deze afschriften zijn in opdracht van de geallieerden kort na de oorlog door Duitse gemeenteambtenaren opgesteld. In de loop van 2020 zullen de scans en openbare gegevens digitaal beschikbaar worden gesteld via WieWasWie en Netwerk Oorlogsbronnen.

Arolsen Archives
Ongeveer dertig miljoen documenten, die bewaard worden in het archief van Arolsen Archives in Duitsland, voorheen International Tracing Service (ITS), geven informatie over het lot van nazi-vervolgden. De documentatie heeft betrekking op drie hoofdthema’s: opsluiting, dwangarbeid en bevrijde overlevenden.
U kunt zoeken via het Online Archief. Nog niet alle documenten zijn digitaal toegankelijk. Voor onderzoek naar een familielid kunt u via een formulier op de website een verzoek indienen. Het gaat wel enige maanden duren voordat u bericht ontvangt.

Traces Of War
Go2War2.nl, een project van STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) met het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog, is samengevoegd met TracesOfWar.nl. Onafhankelijke informatie van aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde onderwerpen.

Niod
Het huidige instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies werd op 8 mei 1945 opgericht om door middel van onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen.
 

Onderduik en verzet

Ondergedoken in Fryslân
Website met scans van duik- en registratiekaarten van onderduikers in Friesland met waar mogelijk hun verhaal. De gevonden registratiekaarten van Sneek zijn gereed om geplaatst te worden. Deze zullen, samen met de registratiekaarten van de website, te zijner tijd aan de website Netwerk Oorlogsbronnen worden toegevoegd.

Lijst van gevluchte personen uit Leeuwarden
Lijst van gevluchte personen, opgemaakt op 28 november 1942, met vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats en adres.

Namen van te Leeuwarden opgedoken Joden
Ongedateerde lijst van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in Leeuwarden. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en officieel adres. Het laatste blad bevat extra vermeldingen van geboorteplaatsen en voormalige adressen.

Namen van in het district Sneek opgedoken Joden
Lijst van 19 juni 1945 met namen van ondergedoken Joden, die na de bevrijding opgedoken zijn in het district Sneek. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, naam van onderduikverlener en onderduikadres.

Lijst met namen van (Joodse) onderduikers opgedoken in Achtkarspelen
Lijst met namen van (Joodse) onderduikers, die na de bevrijding zijn opgedoken in Achtkarspelen. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum, officieel adres, onderduikadres en naam van de onderduikverlener en een eventueel nieuw adres.

De Terugkeer van de Joodse Kinderen
Onderzoeksproject. Centraal staan 210 Joodse kinderen die in 1943 van Amsterdam naar Fryslân zijn gesmokkeld en bij Friese gezinnen werden ondergebracht.

Onderduikers in Wageningen
In Wageningen waren verschillende Joodse burgers ondergedoken, sommige bronnen spreken van tweehonderd personen. Het is niet te achterhalen of het aantal klopt. De namen en verhalen van Joodse medeburgers op deze website zijn degenen, die het niet overleefden. Ondergedoken in Wageningen en opgespoord door Jodenjagers. Enkele onderduikers zijn op hun onderduikadres een natuurlijke dood gestorven.
Ook verzetsmensen, studenten en mannen die niet voor de Duitsers wilden werken waren in Wageningen ondergedoken.

Lijst van burgerverzetsgroepen in Nederland
Lijst van burgerverzetsgroepen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze lijst met verwijzingen is niet compleet. In de laatste kolom wordt een enkele keer een naam vermeld betreffende voornamelijk oprichters of leiders van de betreffende verzetsgroep.
Zie ook de lijst op Geni met verwijzingen naar verzetsgroepen die tot nu toe geïdentificeerd zijn (per provincie gerangschikt).

Kaart van Verzet
Van illegaal koerieren tot het regelen van onderduikadressen. Van gewapende overvallen tot het vervalsen van persoonsbewijzen. Van deze daden zijn zowel de gebeurtenis als de daarbij betrokken personen en context gevende bronnen uitgewerkt. Bekijk de diverse verzetsacties in de Tweede Wereldoorlog op de kaart. Onvolledig!

Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
Verzamellijst met namen van verzetsstrijders in Nederland en de koloniën gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Nederlands Verzet 1940-1945
Hoeveel mensen precies actief waren in het verzet tegen de Duitsers is moeilijk te bepalen. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat zo’n 45.000 mensen in het georganiseerde verzet zaten, waarvan aan het eind van de oorlog nog zo’n 35.000 in leven waren. Zij werden door honderdduizenden anderen gesteund en geholpen. Zo’n 20.000 mensen werden tijdens de oorlogsjaren wegens verzetsdaden door de Duitsers opgepakt; velen daarvan overleefden dat niet. Het verzet kenmerkte zich in vergelijking met andere bezette landen door relatief weinig gewapend en gewelddadig verzet en plaatselijk zeer succesvolle onderduik, die leidde tot een grote verzetsorganisatie, de LO (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers). ‧
Op de pagina staat een namenlijst van 619 verzetsmensen met een profiel op Geni.

Erelijst van gevallenen 1940-1945 Verzet
De Erelijst van Gevallenen 1940-1945, opgesteld in opdracht van de regering door het NIOD, ligt sinds 1960 in de entree van Binnenhof 1a van de Tweede Kamer. Het bevat de namen van degenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het vaderland zijn gevallen. Sinds 2010 bestaat er de digitale versie van het boek die tevens de mogelijkheid biedt tot het doorzoeken van de namenlijst. Via het hoofdmenu kunt u naar de gedeelten van K.N.I.L. en Indisch Verzet en Verzet.

Registers HGG
Registers behorende bij ‘Het Grote Gebod’, gedenkboek van het verzet in LO en LKP, met onder andere de registers van schuilnamen en werkelijke namen.

Netwerken
Naast veel bijzondere informatie kunt u op de website ook schema’s van de diverse netwerken vinden. Via de schema’s kunt u doorklikken naar persoons- of andere gegevens, waaronder indien van toepassing alias en rol. Deze gegevens kunt u ook zoeken via de indexen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (niet van alle letters was een werkende link te vinden).

Archief CPN
Namenlijst (Archief CPN) die is samengesteld ten behoeve van het ‘Gedenkboek gevallen verzetsstrijders’ uit de ingekomen stukken (1945-1946) na een oproep in De Waarheid (vanaf blz. 28, per district geordend).
Zie ook de (onvolledige) lijst van omgebrachte medewerkers van De Waarheid, het illegale blad van de CPN.

Gefusilleerden Doniaga 17 maart 1945
Verhalen over de gefusilleerden in Doniaga op 17 maart 1945 (naar beneden scrollen).

Verzet Eindhoven
De namen van verzetsmensen die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet in Groningen (OVCG)
Op Archieven.nl vindt u de systeemkaarten van de personen uit het verzet in Groningen. Klik daarvoor op ‘Systeemkaarten met namen van personen uit het verzet’ onder de titel ‘Gevonden archiefstukken’. Er ontvouwt zich dan een overzicht van de beginletter van de naam.

Lijst van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie
Een totaaloverzicht van omgekomen verzetsmensen met een Maastrichtse connectie: geboren, wonend, gearresteerd, veroordeeld, gestorven of begraven in Maastricht.

Verzetsslachtoffers gemeente Pekela
Overzicht van verzetsslachtoffers uit de gemeente Pekela in de Tweede Wereldoorlog. Zie ‘Overzicht omgekomen verzetsstrijders’.

De Oranje Vrijbuiters
Overzicht met gegevens van leden van de verzetsgroep De Oranje Vrijbuiters.

De Overval 8 december 1944
De Overval op het Huis van Bewaring de Blokhuispoort te Leeuwarden is een van de meest spectaculaire gevangenisontsnappingen in de geschiedenis, uitgevoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Nederlands verzet op 8 december 1944. U leest er alles over op de website. Tevens is er een namenlijst van verzetsstrijders gepubliceerd, een namenlijst van de bevrijde gevangenen en diverse verhalen.
 
 
Razzia en represaille

Razzia Beverwijk en Velsen-Noord
Als reactie op een aantal liquidaties door het verzet besloot de Duitse bezettingsmacht op 16 april 1944 een razzia te houden in Beverwijk en Velsen-Noord met als doel 500 jonge mannen in de leeftijd van 18 jaar tot en met 25 jaar te gijzelen en over te brengen naar kamp Amersfoort. Deze gijzelaars zouden vastgehouden worden totdat de daders van deze aanslagen zich gemeld hadden. Van de 486 jongemannen, die door de bezetter weggevoerd werden, zijn velen nooit teruggekeerd. U leest er alles over op de website met onder andere een namenlijst met informatie. Als aanvulling: mutatie namenlijst.

Groninger gijzelaars
Op 22 april 1944 wordt op het station van Bedum de onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, neergeschoten. Keijer, opvolger van de eveneens vermoorde Elsinga en werkzaam voor de Duitsers in het Scholtenshuis te Groningen, overlijdt later in het ziekenhuis van die stad aan zijn verwondingen. De daders, twee leden uit het Gronings verzet die nooit gepakt worden, ruimden Keijer uit de weg, omdat hij te gevaarlijk zou zijn geworden.
De bezetter neemt een dag later meteen wraak door de Bedumer aannemer J.W. Formsma te vermoorden. En op 25 april 1944 volgen razzia’s in de dorpen Bedum, Winsum, Middelstum en Zuidwolde. Deze strooptochten, die honderden arrestaties tot gevolg hadden, worden geleid door Hauptsturmführer Friedrich Bellmer, hierbij geassisteerd door 1000 militairen van de Sicherheitsdienst (SD), Feldgendarmerie en leden van de Grüne Polizei.
U vindt op de website een namenlijst en informatie over deze gijzelaars.

Merwedegijzelaars
De ‘Merwedegijzelaars’ was een groep van honderden jonge mannen, voor het overgrote deel afkomstig uit Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Sleeuwijk, Werkendam en de Biesbosch, die op 16 mei 1944 in dorpen aan beide zijden van de rivier de Merwede bij een razzia werden opgepakt en door de bezetter zijn weggevoerd. Deze razzia was een vergeldingsactie voor een aanslag op een groep Landwachters in de nacht van 9 op 10 mei 1944. Velen van hen keerden nooit terug. Alles over deze razzia en een namenlijst van deze gijzelaars en hun informatie.

Razia van Putten
In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 beschoten leden van de Puttense verzetsbeweging bij de Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk vanuit een hinderlaag een auto met daarin officieren van de Duitse Wehrmacht. Als vergelding werd een dag later door de Duitse bezetters een razzia uitgevoerd in Putten, waarbij het grootste deel van de mannelijke beroepsbevolking werd afgevoerd naar diverse concentratiekampen. In totaal kwamen 552 mensen om het leven. Lees er alles over op de website. Met een namenlijst van de weggevoerde mannen en hun gegevens.

Represaille Utrecht met gevangenen Kamp Amersfoort
Namenlijst met de twintig personen afkomstig uit Kamp Amersfoort, die in Utrecht zijn gefusilleerd als represaillemaatregel voor het opblazen van een seinhuisje (nr 50).

Represaille aanslag Alois Bamberger (Haarlem)
Op zaterdagavond 30 januari 1943 werd de op de Verspronckweg in Haarlem fietsende Duitse onderofficier bij de geneeskundige dienst van de Wehrmacht Alois Bamberger door een kogel dodelijk in de rug getroffen. Als Duitse vergeldingsmaatregel werden op 1 februari 1943 in totaal 109 inwoners van Haarlem opgepakt; van hen werden er 102 als gijzelaars naar Kamp Vught gebracht. Op 2 februari 1943 werden drie Joden en zeven communisten geëxecuteerd in de duinen bij het Kopje van Bloemendaal. Op de pagina vindt u de tien namen en drie beschrijvingen.

Represaille de Dreef in Haarlem
In de Tweede Wereldoorlog zijn op 7 maart 1945 bij de Dreef in Haarlem vijftien gevangen verzetslieden door de Duitsers geëxecuteerd. Burgers werden gedwongen toe te kijken. De executie stond onder leiding van luitenant Stover en was een represaille voor de aanslag van Hannie Schaft en Truus Oversteegen op Willem Zirkzee en wellicht voor de aanslag op Hanns Rauter van enkele uren daarvoor. De vijftien ‘Todeskandidaten’ zaten opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam. Op de pagina vindt u de namen en één beschrijving.

Represaille Jan Gijzenbrug in Haarlem
Op 12 februari 1945 zijn bij de Jan Gijzenbrug in Haarlem acht Nederlandse verzetsstrijders gefusilleerd als vergelding voor een schietpartij tussen verzetsstrijders en Duitsers op 10 februari 1945. Verzetsmensen stuitten hier met de auto op een controlepost nadat ze een overval hadden gepleegd. Een schietpartij volgde waarbij een Duitse onderofficier om het leven kwam en een soldaat en burger gewond raakten. De verzetsmensen ontkwamen maar werden een week later opgepakt en doodgeschoten. De acht verzetsstrijders die als vergelding geëxecuteerd werden zaten gevangen in het Huis van Bewaring Weteringschans in Amsterdam. Hun namen en vijf beschrijvingen vindt u op de pagina.

Represailles Westergracht in Haarlem
De represailles aan de Westergracht op 26 oktober 1944 waren een vergelding van de Duitse bezetter voor de aanslag door het Haarlems verzet op politieagent Fake Krist, lid van de NSB en medewerker van de Duitse Sicherheitsdienst. Als represaillemaatregel werden tien Nederlanders op de Westergracht te Haarlem gefusilleerd en werden vier huizen op de hoek Leidsezijstraat-Westergracht in brand gestoken. De tien ‘Todeskandidaten’ waren afkomstig uit het Amsterdamse Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Op de pagina vindt u de namen en twee beschrijvingen.

Razzia en represaille De Burcht Zaandam
Op 9 februari 1945 werden op De Burcht 10 Todeskandidaten gefusilleerd. Het was een Duitse represaille na de liquidatie van twee ‘foute’ Nederlanders: Fred Kater, de zoon van een banketbakker op de Gedempte Gracht, die als informant voor de Sicherheitspolizei (Sipo) werkte; en van F.D. Willemse, NSB-er en Onderluitenant van de Staatspolitie. De tien mannen, die eerder voor verzetsactiviteiten waren opgepakt, werden vanuit het Huis van Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam naar de Burcht vervoerd en vermoord.
 
 
Dwangarbeiders en tewerkgestelden

Tewerkgestelden 1940-1945 Amsterdam
In de Tweede Wereldoorlog werden arbeiders uit de bezette gebieden tewerkgesteld in Duitsland. In eerste instantie was de tewerkstelling vrijwillig. Maar dat leverde niet voldoende arbeidskrachten op en maart 1942 werd een verordening aangenomen over verplichte tewerkstelling in Duitsland. Veel arbeiders keerden illegaal terug en doken onder. Vanaf mei 1943 werden alle mannen tussen 18 en 35 jaar verplicht zich voor werk in Duitsland aan te melden. Wie zich niet aanmeldde werd gestraft en vanaf oktober 1944 werden ook razzia’s gehouden om mannen op te sporen om in Duitsland te gaan werken. De laatste grote actie dateert van januari 1945. Toen moesten alle mannen tussen 17 en 40 jaar zich melden voor deportatie naar Duitsland. Ga naar: 3. Gedeponeerde Archieven → 3.1 Stukken afkomstig van het Gewestelijk Arbeidsbureau 1941-1945.
Op de website van het Stadsarchief Amsterdam kunt u op naam zoeken in de transportlijsten en staten.

Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam
In het Archief van de Gemeente Arbeidsbeurs Amsterdam vindt u onder andere staten betreffende al dan niet vrijwillig naar Duitsland vertrokken arbeiders en staten van uit Duitsland teruggekeerde personen. Ga naar: 2. Gemeente Arbeidsbeurs → 2.2 Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen → 2.2.7 Arbeidsbemiddeling → 2.2.7.2 Internationaal → 2.2.7.2.2 Duitsland → inventarisnummers 407 en verder.

Tewerkgestelden Dordrecht
Een index met tewerkgestelde personen genoemd in Dordtse archiefstukken, tewerkgestelden via de A.I. (januari 1945) en een bronbewerking van de medische verzorging van in Duitsland werkzame Dordtenaren en van hun gezinsleden.

Documentatiegroep 40-45
Deze website bevat informatie over onderwerpen die verband houden met de dwangarbeid die door nazi-Duitsland in de bezette gebieden werd ingesteld gedurende de Tweede Wereldoorlog. Eenvoudig zoeken in de lijst met namen van werkgevers en namen zoeken of plaatsen in oproepen. Voor zoeken op naam kunt u gebruik maken van de databank.

Omgekomen dwangarbeiders Hamelen-Pyrmont
Overzicht met namen en gegevens van overleden dwangarbeiders (Belgen, Fransen, Italianen, Joegoslaven, Nederlanders, Polen, Slowaken, Sovjetburgers en Tsjechen), veelal gestorven door de erbarmelijke omstandigheden in de kampen. Op de website is zeer veel informatie te vinden. Zie ook de verhalen en foto’s van voormalige dwangarbeiders, te vinden via de links aan de rechterzijde onder Dwangarbeid-brieven.

Kamp Rees
Kamp Rees (Arbeitslager Groin) was in de Tweede Wereldoorlog van november 1944 tot 23 maart 1945 een concentratiekamp in nazi-Duitsland. Het kamp lag aan de oostzijde van de Rijn in Rees in de buurtschap Groin vlak over de Nederlandse grens. Het was geen vernietigingskamp, maar een dwangarbeiderskamp, waar de gevangenen tankgrachten moesten graven in de stugge rivierklei, in een vertwijfelde Duitse poging om de oprukkende geallieerde legers tegen te houden.
Deze vier namenlijsten op de website betreffen vele honderden personen onder andere uit Den Haag, Delft, Rotterdam, Enschede, Scheveningen en Apeldoorn. De daarbij behorende lijsten waren helaas niet compleet. Zo zou het kunnen zijn dat er iemand niet op staat, waarvan u zeker weet dat die wel in Rees is geweest. Soms staan er op de lijsten adressen van andere plaatsen tussen. Staat er niets achter het adres, dan komt men uit de plaats die vermeld staat als lijstnaam. De lijsten zijn overgenomen zoals ze destijds zijn opgemaakt. Daarbij staat niet of ze zijn overleden. Ze staan niet altijd in alfabetische volgorde; ze zijn letterlijk op dezelfde wijze opgenomen als ze stonden geregistreerd.
 
 
Krijgsgevangen in Duitsland

Krijgsgevangen
Deze website, met informatie, foto’s, (persoonlijke) verhalen en documenten, vertelt het verzwegen verhaal van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenkampen van 1940 tot 1945. In de periode 1942-1945 zijn er binnen de kampen de nodige huwelijken gesloten ‘met de handschoen’, veelal gedaan uit uit financieel oogpunt: er ging soldij naar de echtgenote en men had meer rechten. Een overzicht van deze gesloten huwelijken in Neurenberg-Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg vindt u onder Getrouwd achter Prikkeldraad. Tevens kunt u in een menu zoeken naar militairen die zijn overleden in krijgsgevangenschap als gevolg van ziekte, honger, ontbering, als gevolg van een ontsnapping of met een natuurlijke oorzaak.

Krijgsgevangen begraafplaats te Bohmte
Hier rusten 482 vrouwen, mannen en kinderen, die slachtoffer van de oorlog en geweldpleging zijn geworden. Zij kwamen uit de Sovjet Unie, Polen en andere Europese landen. Een deel van hen stierf aan de gevolgen van onmenselijke dwangarbeid. 12 Doden zijn slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.
 
 
Kampen en gevangenissen in Nederland

Namen Lezen
Via dit pdf-bestand vindt u de 102.000 namen van slachtoffers uit Nederland, die naamloos stierven in concentratie- en vernietigingskampen als Auschwitz, Sobibor, Theresiënstadt en Bergen Belsen.

Kamparchieven
Hier vindt u een overzicht van archieven en collecties over de Duitse kampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons land hebben bestaan. Kamparchieven.nl is opgezet door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in samenwerking met tal van andere instellingen.

Kamp Amersfoort
In 1941 besloot de bezetter barakken van het Nederlandse leger vlak bij Amersfoort en Leusden als kamp in te richten. In dit doorgangs- en strafkamp ‘Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort’ werden in totaal ongeveer 37.000 veelal politieke gevangenen opgesloten. Ongeveer 20.000 van hen zijn in Duitsland te werk gesteld of naar andere kampen getransporteerd, circa 15.000 zijn vrijgelaten, ontvlucht, geëxecuteerd of als gevolg van ontbering gestorven. Een lijst van in Kamp Amersfoort om het leven gekomen Nederlanders gedurende de Tweede Wereldoorlog kunt u vinden op wikipedia. Zie eventueel voor namen van gevangenen ook het nog lopende fotoproject ‘Geef gevangenen een gezicht’.

Huis van Bewaring Assen
Twee lijsten van het Huis van Bewaring te Assen met namen van ingekomen en uitgegane gevangenen op 16 januari 1945.
Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘11. Assen-Huis van Bewaring’ en vervolgens naar ’63. Lijsten met namen van gevangenen, 16 januari 1945′.

Oranjehotel 1940-1945
Het Oranjehotel in Scheveningen was in de Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar Nederlanders die zich, op wat voor manier ook, tegen de Duitsers verzetten werden opgesloten voor verhoor en berechting. Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet langdurig, en werd gevolgd door hetzij vrijlating, hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland, hetzij executie op de Waalsdorpervlakte.
De Doodenboeken zijn vier banden met foto’s en levensbeschrijvingen van 734 verzetsmensen die tijdens of na hun verblijf in het Oranjehotel zijn omgekomen. Ze zijn in bewaring bij het Nationaal Archief en digitaal in te zien via het Nationaal Archief.
Daarnaast vindt u in een pdf-bestand een overzicht van personen die gevangen hebben gezeten in het Oranjehotel met vermelding van persoonlijke gegevens, de reden van gevangenneming, gevangenisduur en wat er met ze is gebeurd na vertrek uit het Oranjehotel.

Huis van Bewaring Maastricht
Notitieboekje met door SS-Oberscharführer R.H.G. Nitsch gearresteerde personen in de periode 16 juli tot 9 oktober 1941. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘19. Maastricht-Huis van Bewaring’ en vervolgens naar ‘108. Notitieboekje met door SS-Oberscharführer R.H.G. Nitsch gearresteerde personen, 16 juli-9 oktober 1941’.

Arrestantenkaarten Rotterdam
De arrestantenkaarten maken deel uit van de administratie van de Rotterdamse Gemeentepolitie in oorlogstijd (1940-1945). Ze bevatten informatie over personen die op een politiebureau in voorarrest hebben gezeten. Onder die arrestanten waren behalve gewone criminelen, ook personen die waren opgepakt vanwege hun Joodse achtergrond of omdat ze in het verzet zaten. Zie ook de uitleg.

Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Oranjehotel) Scheveningen
Aantekeningenboek van het ‘Oranjehotel’ van de nachtdienst (Meldebuch) over de periode 14 november 1940-28 januari 1941. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘21. Scheveningen-Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Oranjehotel)’, dan ‘21.1. Het “Oranjehotel”‘ en vervolgens naar ‘135-136 Aantekeningenboek van de nachtdienst (Meldebuch), 14 november 1940-28 januari 1941’. De transcriptie van het aantekeningenboek vindt u één nummer lager; ‘136. Transcripties’.

Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Wolvenplein) Utrecht
– Registers van gevangenen die door de gevangenisdirecteur zijn ontvangen in de periode 20 september 1944-16 april 1945. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘22. Utrecht-Deutsches Untersuchungs- und Strafgefängnis (Wolvenplein)’ en vervolgens naar ‘239. Registers van gevangenen die door de gevangenisdirecteur zijn ontvangen, 20 september 1944-16 april 1945’.
– Lijsten opgesteld door de Clandestiene Centrale Inlichtingendienst met namen van gevangenen in de periode 27 september 1944-6 februari 1945. Kies voor ‘237. Lijsten opgesteld door de clandestiene Centrale inlichtingendienst met namen van gevangenen, 27 september 1944-6 februari 1945’.
– Lijsten met geldbedragen die gevangenen bij hun insluiting hebben afgedragen in de periode 1 april 1944-31 maart 1945. Deze inventaris bevat steeds voor een periode een lijst met namen, geboortedata en geldbedragen, gevolgd door kwitanties met vermelding van namen, adressen en geldbedragen. Kies voor ‘161-162. Lijsten met geldbedragen die gevangenen bij hun insluiting hebben afgedragen, april 1944-maart 1945’.
– Lijsten van gevangenen die vermoedelijk gefusilleerd zijn in 1945. Kies voor ‘228. Lijsten van gevangenen die vermoedelijk gefusilleerd zijn, 1945’.

Huis van Bewaring & Kriegswehrmachtgefängnis (Gansstraat) Utrecht
Lijst met binnengebrachte gevangenen in de jaren 1942-1944. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘23. Utrecht-Huis van Bewaring & Kriegswehrmachtgefängnis (Gansstraat)’ en vervolgens naar ‘240. Lijst met binnengebrachte gevangenen, 1942-1944’.

Kamp Vught
Kamp Vught was tijdens de Tweede Wereldoorlog het enige SS-concentratiekamp buiten nazi-Duitsland en het door nazi-Duitsland geannexeerde gebied. De SS had behoefte aan ruimte, omdat de doorgangskampen in Amersfoort en Westerbork de toenemende stroom gevangenen niet meer konden verwerken. In tegenstelling tot andere ‘buitenlandse’ kampen werd kamp Vught opgezet naar het model van andere kampen in nazi-Duitsland. Het kamp viel ook rechtstreeks onder commando van het SS-hoofdkantoor in Berlijn.
Via de alfabetische namenlijst kunt u de namen en verhalen lezen van de mannen, vrouwen en kinderen die in Kamp Vught zijn omgekomen.

Lijst van in Kamp Vught overleden Joodse gevangenen in april en mei 1943
Lijst van veelal Joodse gevangenen in Kamp Vught, die tussen 25 april 1943 en 10 mei 1943 in het kamp zijn overleden. Vermelding van voor- en achternaam, geboorte- en sterfdatum en doodsoorzaak.

Kamp Westerbork
Het kamp werd door de Nederlandse regering in 1939 gebouwd als Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork om Joodse vluchtelingen uit Duitsland op te vangen. Vanaf 1 juli 1942 was het kamp als ‘Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork’ het vertrekpunt waarvandaan ruim 100.000 in Nederland wonende Joden en 245 Roma en Sinti naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibor, Theresientadt en Bergen-Belsen werden gedeporteerd.
Op Alle Drenten vindt u het overlijdensregister van gevangenen, die in de periode van 1945-1948 in kamp Westerbork zijn overleden. Een aanzienlijk aantal van de overlijdens zijn namelijk pas na 1945 in Westerbork nog opgenomen in het overlijdensregister. Van de overleden personen zijn ook de gegevens van eventuele partners geregistreerd en de akten. Nadat u via de link op de pagina bent gekomen gelijk doorscrollen naar beneden.
Een overzicht en een lijst met overlijdensdata van in kamp Westerbork overleden personen die begraven zijn in Assen vindt u op de website Joodse Begraafplaats Assen.

Op 26 November 1942 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Lijst met namen van zes personen, waaronder vijf van de familie Krammer, die woonachtig waren in Leeuwarden en op 26 november 1942 zijn gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Op 15 december 1942 en 4 Februari 1943 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Ongedateerde lijst met Joodse personen die op 15 december 1942 en 4 februari 1943 van Leeuwarden naar doorgangskamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Lijst van op 9 maart 1943 uit Friesland vertrokken of gedeporteerde personen, mogelijk naar Westerbork
Lijst, daterend van 9 maart 1943, met namen van Joden uit Friesland, die waarschijnlijk op die datum naar Kamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermeldingen van voor- en achternaam, geboortedatum en eventuele aantekening.
 
 
Concentratiekampen en Getto Łódź

Merktekens in Duitse concentratiekampen
Informatief. Tijdens de Tweede Wereldoorlog interneerden de nazi’s verschillende groepen mensen in hun concentratiekampen. Om deze vlot van elkaar te kunnen onderscheiden, gebruikten ze een indeling met gekleurde driehoeken. Op de pagina vindt u uitleg over deze merktekens en bijkomende aanduidingen.

Vermisten Tweede Wereldoorlog
Informatie over het opmaken van overlijdensakten van vermisten als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, met links naar de lijsten in de Nederlandsche Staatscourant.

KZ Buchenwald, KZ Mittelbau-Dora en het Sovjet Kamp
Buchenwald was tijdens de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp in nazi-Duitsland in een bosrijke omgeving nabij de stad Weimar. Het bijna volledig van de buitenwereld afgesloten kamp werd in 1937 aangelegd door SS-ers en gevangenen. Buchenwald werd op 11 april 1945 bevrijd door de zesde pantserdivisie van het derde Amerikaanse leger. Mittelbau-Dora, soms ook wel het concentratiekamp Mittelbau genoemd, was een naziconcentratiekamp dat in augustus 1943 in gebruik werd genomen nabij Nordhausen, ten zuiden van het Harz-gebergte, waar ook al het Buchenwald kamp lag. Het belangrijkste doel van het kamp was niet het uitroeien van de gevangenen, maar gebruik van hen maken als goedkope arbeidskrachten in de wapenindustrie, voornamelijk in de productie van V1’s en V2’s.
Op de website van Buchenwald is veel informatie te vinden over deze kampen en de dodenboeken van KZ Buchenwald 1937-1945, KZ Mittelbau-Dora en het Speciale Sovjet-kamp 1945-1950.

KZ Bergen-Belsen
Lijst van overledenen van het ‘Sternlager’ te Bergen-Belsen. De opgave bevat alleen de namen van diegenen die rechtstreeks van Westerbork naar Bergen-Belsen zijn gedeporteerd. (Naar beneden scrollen) Aansluitend de ‘Eerste lijst der teruggevonden Joden’.

Onvolledige lijsten van Joden bevrijd in de kampen Bergen-Belsen en Buchenwald
Lijst van eind april 1945 van Joden, die vanuit de kampen in Bergen-Belsen en Buchenwald in Eindhoven zijn aangekomen; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 3 mei 1945 in het hospitaal te Bergen-Belsen bevonden; Lijst van Joden met de Nederlandse nationaliteit, die zich op 29 april 1945 in Bergen-Belsen bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden (van niet Nederlandse nationaliteit), die zich op 6 mei 1945 in het repatriëringskamp te Hillersleben bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 4 mei 1945 in het kamp te Buchenwald bevonden. Vermelding van voor- en achternaam; overige gegevens wisselen per lijst.

KZ Dachau
Het concentratiekamp Dachau was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp van de SS in nazi-Duitsland. Het lag ten oosten van de Zuid-Duitse stad Dachau, ongeveer 20 km ten noordwesten van München, de hoofdstad van de nazibeweging. Het was in gebruik van 22 maart 1933 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 29 april 1945. In eerste instantie werden in Dachau politieke tegenstanders van Hitler gevangengezet, maar in de loop der tijd werd de bevolking van het kamp meer divers; er werden nu ook Roma, homoseksuelen, misdadigers, verzetsstrijders en vooral Joden opgesloten. In concentratiekamp Dachau zaten tussen 1941 en 1945 ruim 2000 Nederlanders. Van een deel van deze Nederlanders vindt u de naam en enkele gegevens op de website. Tevens vindt u op Wikipedia namen en biografieën van ‘bekende’ gevangenen en kunt u op One Step zoeken naar personen in de registers van het kamp.

KZ Flossenbürg
Concentratiekamp Flossenbürg was een nazi-Duitse gevangenis, die in 1938 nabij Flossenbürg in de Beierse regio Oberpfalz gebouwd werd. Vanaf de oprichting werd de gevangenis als een concentratiekamp volgens het Dachau-principe opgezet en diende het vooral voor gevangenen en krijgsgevangenen uit de bezette gebieden in het oosten. De gevangenen werden ingezet voor werk in de plaatselijke granietgroeves en Messerschmitt-fabrieken. In 1944 werd Flossenbürg een opleidingskamp voor vrouwelijke bewakers van de Waffen-SS.
In het digitale dodenboek kunt u zoeken naar gegevens van gevangenen, die tussen 1938 en 1945 in het concentratiekamp Flossenbürg en in de satellietkampen in Beieren, Bohemen en Saksen stierven.

Concentratie- en werkkamp Hannover-Mühlenberg
Het kamp bestond sinds 1942 en huisvestte gemiddeld 3300 dwangarbeiders uit meer dan 10 landen, die tewerkgesteld waren in bedrijven in de omgeving. Alternatieve namen voor dit kamp, gelegen ten zuidwesten van Hannover aan de landweg naar Hameln, waren Kamp Hanau, Kamp Hano(mag) of Hannover-Linden. Op 3 februari 1945 werden 500 gevangenen naar het SS-kamp gebracht.
Op de website vindt u een overzicht van de slachtoffers, waaronder Nederlanders, in het kamp.

Getto Łódź (Litzmannstadt-Polen)
Meer dan 300.000 mensen kwamen in het Getto van Łódź (Litzmannstadt-Polen) te wonen, dat in augustus 1944 vernietigd werd. Slechts negenhonderd mensen overleefden.
Via de website van de Joodse begraafplaats in Łódź kunt u op de plattegrond zoeken naar de namen van begraven personen. Hier heeft u wel Adobe Flash voor nodig. Via de databank van de website ‘One Step’ is het tevens mogelijk op naam te zoeken.

KZ Mauthausen
Voor Nederland was het vernietigingskamp Mauthausen, gelegen nabij de Oostenrijkse plaats Mauthausen, het eerste KZ waar massaal mensen heen gestuurd werden: Joodse jonge mannen van de razzia’s van februari en juni 1941 in Amsterdam en die van 14 september 1941 in Enschede. Toen in de zomer en de herfst van dat jaar lange lijsten met namen van doden bekend werden, zogenaamd gestorven aan diverse ziektes, sprak men in Amsterdam van ‘Mordhausen’. Pas vele jaren later werd bekend dat de meeste van deze 800 tot 900 doden door vergassing waren vermoord.
De lijst op de website bevat de namen van alle Nederlanders die in Mauthausen, of in één van de nevenkampen, omgekomen zijn. Wanneer een naam vooraf gegaan wordt door een asterisk, wil dat zeggen dat van de betrokkene een biografie in het ‘Gedenkboek’ is opgenomen.
Daarnaast kunt u op de website Mauthausen Memorial op naam zoeken naar personen die in kamp Mauthausen zijn overleden. Deze pagina is te vertalen in het Nederlands.

KZ Neuengamme
Van december 1938 tot april 1945 werden bijna 100.000 mensen uit heel Europa gevangen gezet in concentratiekamp Neuengamme. Aanvankelijk was het concentratiekamp Neuengamme de plaats van detentie voor mensen uit Duitsland. Ze werden naar concentratiekampen gestuurd om politieke of racistische redenen, of werden vastgehouden als ‘criminelen’, ‘asocialen’, homoseksuelen of Jehovah’s Getuigen. In de loop van de oorlog hebben de Gestapo en de veiligheidsdiensten tienduizenden mensen uit alle bezette Europese landen gedeporteerd naar Neuengamme als concentratiekamp.
Een groot deel van de overledenen in het concentratiekamp Neuengamme, in de satellietkampen en tijdens de evacuatiemarsen in de laatste weken van de oorlog kunt u vinden in het ‘Dodenboek‘. Meer info: KZ‑Gedenkstätte Neuengamme
U kunt ook zoeken in de databank van het Digitaal Monument Neuengamme. Op deze website vindt u over het algemeen meer informatie over de personen.

KZ Oranienburg
Oranienburg was een naziconcentratiekamp in de gemeente Oranienburg, gelegen ongeveer 30 kilometer ten noorden van Berlijn. In 1933 werd een oude brouwerij in Oranienburg door het 208e regiment van de SA omgevormd tot een kamp voor in eerste instantie 700 gevangenen en 14 bewakers. Kort daarna werd het kamp officieel erkend door de staat; daarvoor werd het onderhouden door de lokale overheid, daar het kamp midden in de stad gelegen was. De gevangenen die er werden opgesloten waren voornamelijk leden van de KPD (Duitse Communistische Partij). Vanaf juli kwamen daar ook leden van de Sociaal Democratische Partij bij, en alle vijandige elementen die samenzwoeren tegen Adolf Hitler, waaronder voormalige partijleden. De sluiting kwam er in 1934 na de machtsovername van de SS op de SA en de daaropvolgende centralisatie van de kampen. In het begin van de Tweede Wereldoorlog kreeg het kamp echter een bestemming als concentratiekamp. Er vonden ten minste drie massa-executies plaats waarbij honderd Nederlandse slachtoffers vielen. (Zie ook: KZ Sachsenhausen).
Op de Duitstalige website vindt u biografieën van de politieke gevangenen. Daarnaast kunt u zoeken naar personen in de diverse groepen van gevangenen. Op Wikipedia kunt u nog enkele namen vinden en waar mogelijk een biografie van ‘bekende gevangenen’ uit het kamp.

KZ Ravensbrück
Ravensbrück was ten tijde van de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp voor vrouwen, in de buurt van Fürstenberg-Havel, vijfentachtig kilometer ten noorden van Berlijn. Ravensbrück werd in de herfst van 1938 gebouwd door gedetineerden uit het concentratiekamp Sachsenhausen. De bevolking van het kamp groeide snel, Ravensbrück werd dan ook vier keer uitgebreid. Deze uitbreidingen werden gebouwd door de vrouwelijke gevangenen. In 1942 werd het kamp uitgebreid met een afdeling voor heropvoeding van tienermeisjes, het jeugdkamp Uckermark. Uckermark lag achter het industrieterrein, ruim een kilometer buiten het hoofdkamp. Siemens vestigde twintig fabrieken rond Ravensbrück en had negen eigen barakken met gevangenen die dwangarbeid verrichtten. De gevangenen maakten ook uniformen en schoeisel voor de SS, werkten in de landbouw, de wapenindustrie of aan de uitbreiding en onderhoud van het kamp. Vrouwen die te zwak waren om te werken, werden om het leven gebracht of gebruikt voor medische experimenten.
Op de (Duitstalige) Wikipedia-pagina vindt u een lijst met namen en gegevens van gevangenen en overledenen uit Kamp Ravensbrück. Op de Duitse website Widerstand Christlicher Frauen vindt u een lijst met namen van Christelijke vrouwen en vermelding van hun aankomst in het kamp en enkele persoonlijke gegevens.

KZ Sachsenhausen
Het kamp Sachsenhausen werd in 1936 door gevangenen van het kamp Esterwegen gebouwd en lag 35 kilometer van Berlijn. De eerste gevangenen waren politieke gevangenen, als snel gevolgd door ‘minderwaardigen’ als geestelijk gehandicapten, Roma, Joden en homoseksuelen en later Russische krijgsgevangenen. Vanaf 1938 was het kamp tevens de standplaats van de ‘Inspectie der Concentratiekampen’ en het opleidingscentrum voor SS-bewakers. Zie ook: KZ Oranienburg.
Via het digitale dodenboek van KZ Sachsenhausen kunt u op verschillende manieren zoeken.

Amsterdamse slachtoffers vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz (Oświęcim)
Scans van de, uit naam van de Arrondissements Rechtbank, in 1950 in gemeente Amsterdam ingeschreven akten van overlijden betreffende de in de Poolse vernietigingskampen Sobibór en Auschwitz vermoorde of omgekomen personen. Alhoewel de inschrijvingen op datum en op alfabetische volgorde van achternaam staan, bestaat het gehele bestand uit een aantal delen, waardoor u wel moet zoeken naar het juiste deel als u niet over een exacte overlijdensdatum beschikt. Bladzijde 8-2433 betreft Sobibór (1943), bladzijde 2433-2481 betreft diverse kampen (onder andere Ebensee, Gusen, Dachau en Mauthausen; door elkaar) en vanaf bladzijde 2481 betreft het Oświęcim (Auschwitz, 1942)

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Foto’s gevangenen Auschwitz
Foto’s van gevangenen in Auschwitz.

Opfer der Shoa
Herdenkingspagina betreffende Joodse personen, die in concentratiekampen zijn omgekomen; met links naar persoonsgegevens en soms een foto.

Overleden in concentratiekampen
Een incompleet namenoverzicht met geboortegegevens en overlijdensgegevens en het betreffende concentratiekamp van met name mensen van Belgische en Nederlandse afkomst.
 
 
Deportatietransporten

Deportatietransporten vanuit Nederland
In de Tweede Wereldoorlog hebben per trein ruim honderd gedwongen deportatietransporten vanuit Nederland plaatsgevonden naar de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz, Sobibór, Bergen-Belsen, Theresienstadt en Mauthausen. Een overzicht van deze transporten kunt u vinden via de link.
Het grootste deel van de transporten verliep via doorgangskamp Westerbork. Daarnaast zijn er ook enkele transporten vanuit andere plaatsen in Nederland vertrokken naar het oosten. In totaal zijn 107.000 in Nederland wonende Joden per trein weggevoerd. De meesten werden op de plaats van bestemming direct vermoord. Ongeveer 5000 van hen hebben de oorlog overleefd.
Zie ook: Deportatietransporten en Deportations Database.

Deportatietransporten naar Auschwitz Deel III
Informatie over de deportatietransporten naar Auschwitz gedurende de Cosel-periode van 28 augustus t/m 12 december 1942. Zie ook: Deel IV (1943) en Deel V (1944).

De negentien transporten
In 1943 kwamen negentien treinen vanuit kamp Westerbork in kamp Sobibór aan. Ruim 34.000 mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland maakten de gedwongen reis naar dit onbekende oord in het oosten van Polen. Op een enkeling na werden zij in nog geen vijf maanden tijd allemaal vermoord. Van de negentien transporten overleefden slechts vijftien vrouwen en drie mannen de oorlog. Een overzicht met beschrijvingen van de afzonderlijke transporten.

Transportlijsten Westerbork-Sobibór 1943
Scans van de transportlijsten Westerbork-Sobibór in 1943.

Transporten naar Sobibór en overledenen tijdens deze transporten
Gedetailleerde verslagen over de transporten naar Sobibór en vermelding van de overledenen tijdens deze transporten. Via ‘Inventaris’ (even scrollen) gaat u naar ‘2. Levenstekens’ en vervolgens naar ’12. Stukken over berichten uit Polen en de zenders van deze berichten’.

Bladzijde uit het register van het Kindertransport van 6 juni 1943
Eén pagina (Wessel-de Jong t/m v.d. Woude) uit het alfabetische register van het beruchte ‘Kindertransport’ van 6 juni 1943 van concentratiekamp Vught naar doorgangskamp Westerbork. Alle kinderen van dit transport, waarvan de meesten 16 jaar of jonger waren, en het tweede kindertransport van de volgende dag, zijn vanuit Westerbork opnieuw gedeporteerd naar Sobibór, waar allen werden vermoord.
 
 
Verkaufsbücher en Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg

Verkaufsbücher
Op 11 augustus 1941 verplicht de Duitse bezetter Joden hun vastgoed aan te melden bij de Niederländische Grundstücksverwaltung (NGV). De NGV krijgt het beheer over het vastgoed om het vervolgens te onteigenen en te verkopen. De Grundstücksverwaltung besteedt het beheer weer uit aan een aantal organisaties zoals Anbo en Nobiscum en aan enkele makelaars. De beheerders verkopen de panden weer door namens de NGV. Om de afkomst te verhullen worden de panden vaak eerst aan een stroman verkocht. Op die akte staat dan nog de naam van de Joodse eigenaar. De tussenpersoon verkoopt het pand weer door aan een particulier. Op die tweede akte staat alleen de naam van de tussenpersoon en niet van de oorspronkelijke, vaak Joodse, eigenaar. Op die manier zijn duizenden Joodse panden geroofd.
De bijgehouden administratie in de Verkaufsbücher bevat de adressen en de namen van de oorspronkelijke eigenaren, de betrokken makelaars en de oorlogskopers. Met daarbij de verkoopprijzen. Helaas is het eerste van de in totaal achttien boeken verloren gegaan en ontbreken ‘laufnummers’ 1 t/m 449.

Verkaufsbücher Project
Voor dit project zijn de data uit de Verkaufsbücher van het Nationaal Archief gekoppeld aan de data van het Kadaster.

Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 1942-1943
Dit onderdeel van de NSDAP hield zich bezig met het leeghalen van door Joden verlaten woningen. Van de inboedels werden inventarissen opgemaakt en er werden overzichten bijgehouden van leeggehaalde woningen. De inboedels werden vervolgens naar Duitsland getransporteerd. De instelling was tevens Liquidationstreuhänder van verschillende Joodse firma’s.
 
 
Joodse overlevenden van de Holocaust

Supplement A1 Centraal Registratiebureau voor Joden
Supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in maart 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Tweede supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Tweede supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in april 1945. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Vierde supplement Centraal Registratiebureau voor Joden
Vierde supplement op de lijst van overlevenden van de Holocaust, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden; Afdeling voor de Joodse Coördinatie Commissie voor het bevrijde Nederlandse gebied (Eindhoven) in mei 1945, met onder meer een eerste kennisgeving van Joden in Enschede, Neede, Ommen, Eibergen, Haaksbergen, Groenlo en Winterswijk. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, soms geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Lijst van gerepatrieerden in Enschede
Ongedateerde lijst van overlevenden van de Holocaust, die Enschede passeerden. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats, voormalig adres en de naam van het kamp waar de persoon was geïnterneerd.

Lijst van overlevenden van de Holocaust in Apeldoorn en omgeving
Ongedateerde lijst en supplement van overlevenden van de Holocaust, die zich na de oorlog vestigden in Apeldoorn, Beekbergen, Nijmegen, Otterloo, Varsseveld en Velp. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en –plaats en oude en nieuwe adressen.

Onvolledige lijsten van Joden bevrijd in de kampen in Duitsland en Polen
Lijst van eind april 1945 van Joden, die vanuit de kampen in Bergen-Belsen en Buchenwald in Eindhoven zijn aangekomen; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 3 mei 1945 in het hospitaal te Bergen-Belsen bevonden; Lijst van Joden met de Nederlandse nationaliteit, die zich op 29 april 1945 in Bergen-Belsen bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden (van niet Nederlandse nationaliteit), die zich op 6 mei 1945 in het repatriëringskamp te Hillersleben bevonden; Lijst van uit Nederland afkomstige Joden, die zich op 4 mei 1945 in het kamp te Buchenwald bevonden. Vermelding van voor- en achternaam; overige gegevens wisselen per lijst.

Lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland
Ongedateerde lijst van ontslagen gevangenen uit Duitsland. Sommige of alle genoemde personen kunnen Joods zijn. Vermelding van initiaal of voornaam, achternaam, geboortedatum en -plaats.

Palestina-pioniers Gemeente Weerselo
Het blijkt dat er in deze gemeente tussen 1934 en 1942 veel Palestina-pioniers hebben gewoond. Ze waren grotendeels ondergebracht bij Nederlands Hervormde boeren. Palestina-pioniers waren Joodse jongeren die zich door het volgen van een agrarische opleiding voorbereidden op migratie naar het toenmalige Palestina. Onder hen waren ook veel Duitse Joden. Enkelen van hen sloten zich later aan bij de Westerweelgroep. Van de in totaal 36 Palestina-pioniers, die in de gemeente Weerselo hebben gewoond, hebben er 25 de oorlog overleefd.
Zie ook Alle Palestina-pioniers in de gemeente Weerselo.

Passagierslijst S.S. ‘Serpa Pinto’
Passagierslijst van S.S. ‘Serpa Pinto’ van 29 november 1942. Vermelding van voor- en achternaam.

Lijst van in Palestina aangekomen Joden
Ongedateerde lijst van in Palestina aangekomen Nederlandse of Duitse Joden met vermelding van voor- en achternaam en soms een geboortejaar en –plaats.
 
 
Joodse slachtoffers Nederland

Deportatie van Joden in Nederland 1942
Bestand van de CIA met scans van de deportatielijst van Joden in Nederland van 2-15 augustus 1942.

Joodse oorlogsgraven
Overzicht van namen en gegevens van overleden Joodse personen.

In Memoriam
Lijst van alle Joden uit Nederland die werden gedeporteerd en stierven zonder graven.

Joods Monument
Deze nieuwe versie van Het Joods Monument is een voortzetting van het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland en de Community Joods Monument.
Het Joods Monument bevat de gegevens van de meer dan 104.000 joden die de Holocaust in Nederland niet overleefden: hun namen, geboorte- en sterfdatum, geboorte- en sterfplaats. Voor ieder slachtoffer is een aparte gedenkpagina: een donkerpaarse pagina met de basisgegevens, de leeftijd bij overlijden, en indien aanwezig, een portretfoto. Van bijna alle personen is daarbij informatie te vinden over het adres en de medebewoners en over de naaste familie. Bij een heel aantal slachtoffers is bovendien aanvullende informatie beschikbaar: korte biografische aantekeningen en fragmenten uit allerhande bronnen, foto’s en documenten, informatie over na-oorlogse schadeclaims, inboedellijsten en links naar andere websites waarop de persoon vermeld staat.
Daarnaast vindt u op de website thema artikelen met informatie over de joodse geschiedenis in Nederland voor 1933 en een uitgebreide toelichting over joodse diamantbewerkers, joodse artsen, joodse marktkooplieden, joodse sociale zorginstellingen, zionisme en hachsjara en het onderdeel Holocaust in Nederland met informatie over de Holocaust, de deportaties en vernietiging, de aanloop, de roof van joodse bezittingen en de naoorlogse omgang met deze catastrofe.

The Central Database of Shoah Victims’ Names
Yad Vashem, together with its partners, has collected and recorded the names and biographical details of millions of victims of systematic anti-Jewish persecution during the Holocaust (Shoah) period. Four and a half of the six million Jews murdered by the Nazis and their accomplices are commemorated here. This database includes information regarding victims of the Shoah: those who were murdered and some whose fate has yet to be determined.

Holocaust Survivors and Victims Database
In de databank van het United States Holocaust Memorial Museum kunt u op naam zoeken naar overlevenden en slachtoffers van de Holocaust.

Het Apeldoornsche Bosch
Het Apeldoornsche Bosch was een Joodse psychiatrische inrichting, die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan de Zutphensestraat te Apeldoorn. In 1939 werd de instelling overspoeld door vluchtelingen uit Duitsland, vaak zonder psychiatrische achtergrond, én onderduikers die dachten dat de Nazi’s deze mensen met rust zouden laten en het Apeldoornsche Bosch een veilige onderduikplaats zou zijn. De ontruiming van het gesticht was in de nacht van 21 op 22 januari 1943. Met een extra trein, bestaande uit goederenwagons voor de bijna elfhonderd patiënten en een personentrein voor de tweeënvijftig verpleegkundigen, werden ze direct van Apeldoorn naar Auschwitz-Birkenau gebracht. De namen van deze slachtoffers zijn nu bekend gemaakt en alfabetisch gerangschikt op achternaam. Deze lijst is nu ook te bekijken via een pdf-bestand.

Joodse slachtoffers Assen
In dit menu wordt een overzicht gegeven van alle inwoners van Assen, die werden weggevoerd en omkwamen in concentratiekampen of onbekende bestemmingen in Midden en Oost Europa. Er bestaat overigens nog een overzicht van alle oorlogsslachtoffers, dat gepubliceerd werd in het boek ‘De Drentse Sjoa, oorlogsslachtoffers in de provincie Drenthe’. Dat overzicht omvat ook de overlevenden en de in Westerbork overledenen, die in Assen werden begraven.

Stolpersteine Bennekom
Overzicht van stolpersteine in Bennekom. Klik op het adres voor meer gegevens over de personen en/of families.

Joodse slachtoffers Delft
Joodse burgers die in Delft gewoond, gewerkt, gestudeerd, ondergedoken, enz. hebben met hun gegevens.

Stolpersteine Denekamp en Ootmarsum
Overzicht van geplaatste stolpersteine in Denekamp en Ootmarsum. Door op de straatnaam te klikken komt u bij meer informatie.

Stroffelstiennen Drachten
Joodse slachtoffers uit Drachten en hun (familie)verhalen.

Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht
Namenlijst van omgekomen Joodse inwoners van Dordrecht en Zwijndrecht (1940-1945)

Stolpersteine Dordrecht
Op de website kunt u onder andere zoeken via het zoekscherm en in de Adressenlijst 1 en Adressenlijst 2.

Dordrecht: lijst Centraal Registratiebureau voor Joden
Registratielijst van Joden ten behoeve van Centraal Registratiebureau voor Joden (circa 1945) met diverse gegevens en een lijst van in Gemeente Dordrecht opgedoken Joden.

Joodse slachtoffers uit Eindhoven
De namen van de Joodse medeburgers die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad.

Joodse slachtoffers Enschede
Via pdf-bestanden vindt u een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede en een overzicht van Joodse slachtoffers uit Enschede behorende tot de Mauthausengroep.

Stroffelstiennen Fryslân
Overzicht van de struikelstenen in Friesland: Sneek, Harlingen, Drachten en Dongeradeel.

Joodse slachtoffers Geleen
Lijst met namen en geboortedata van fedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Geleen. Zie hiervoor ook de correcties en aanvullingen op ‘De vergeten joden van Geleen 1920-1950’ en Dagboek van een Geleense jongen.

Stolpersteine Goeree-Overflakkee
Overzicht van de stolpersteine uit Dirksland, Middelharnis, Ouddorp, Oude-Tonge en Sommelsdijk.

Joodse stadsgenoten Gouda 1940-1945
Een namenlijst ter gedachtenis van de Joodse stadgenoten, die tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 om het leven zijn gebracht. Tevens vindt u op de website informatie over de stolpersteine in Gouda.

Lijst van weggevoerde Joden uit Haarlem
Op 13 augustus 1942 deed het Haarlemse gemeentebestuur aan het Centraal Bureau voor Joodse ‘Emigratie’ te Amsterdam een opgave met de namen van de in Haarlem woonachtige Joden. De lijst bevat 1521 namen en was waarschijnlijk de basis voor de latere deportaties. Er staan echter te veel personen op. Uitgaande van de nazi-maatstaven voor Joods-zijn en na controle via een aantal andere bronnen is het bijgestelde beeld te zien op de website met een toegevoegde namenlijst met informatie.

Lijst van omgekomen Joodse burgers 1942-1945 uit Heemstede
De verhalen van in Heemstede woonachtige en merendeels via doorgangskamp Westerbork gedeporteerde Joodse burgers die tussen 1942 en 1945 omkwamen in Duitse vernietigingskampen of vermist zijn.

Joodse slachtoffers ‘s-Heerenberg
De namen van de Joodse oorlogsslachtoffers die in ‘s-Heerenberg geboren zijn of er voor langere dan wel kortere tijd gewoond hebben met hun verhaal.

Joodse overlijdens Hoogeveen
Pdf-bestand met gegevens van Joodse slachtoffers van Hoogeveen.

Stolpersteine Hoorn
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Hoorn.

Adressen van Joden in Leeuwarden in 1942
Lijst uit 1942 van Joden in Leeuwarden met vermelding van initiaal, achternaam en adres. Gelet op de marginale notities zal deze lijst waarschijnlijk na 1942 zijn samengesteld of gewijzigd.

Adressen van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942
Lijst van Joodse gezinnen in Leeuwarden in 1942 met vermelding van voor- en achternaam en adres. De toegevoegde vermeldingen van de datum 20 maart 1943 lijken verband te houden met deportaties naar het vernietigingskamp van Sobibór.

Op 26 November 1942 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Lijst met namen van zes personen, waaronder vijf van de familie Krammer, die woonachtig waren in Leeuwarden en op 26 november 1942 zijn gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Op 15 december 1942 en 4 Februari 1943 gedeporteerd van Leeuwarden naar Westerbork
Ongedateerde lijst met Joodse personen die op 15 december 1942 en 4 februari 1943 van Leeuwarden naar doorgangskamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en adres.

Joodse slachtoffers Lemsterland
Een overzicht van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Lemsterland.

Lijst van op 9 maart 1943 uit Friesland vertrokken of gedeporteerde personen
Lijst, daterend van 9 maart 1943, met namen van Joden uit Friesland, die waarschijnlijk op die datum naar Kamp Westerbork zijn gedeporteerd. Vermeldingen van voor- en achternaam, geboortedatum en eventuele aantekening.

Joodse slachtoffers Limburg in Auschwitz vermoord
Geboren of wonend in Limburg en in Auschwitz vermoord.

Joodse slachtoffers Maastricht
Een overzicht van de struikelsteentjes met informatie en waar mogelijk foto’s en een namenlijst van gedeporteerde Joden van Maastricht, Amby en Heer.
Zie ook: Overzicht van deportatie van Joden uit Maastricht (pdf-bestand) met per naam een link naar het Joods Monument.

Joodse inwoners Muntendam
Overzicht van Joodse inwoners van Muntendam tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Joodse slachtoffers Mussel
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Mussel.

Joodse slachtoffers Musselkanaal
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Musselkanaal.

De Joodse gemeenschap van Nijkerk in de periode 1926-1945
Informatie over de Joodse gemeenschap van Nijkerk en een ‘in memoriam’ gerangschikt op straatnaam met gegevens van de personen in een pdf-bestand.

Slachtoffers Jodenvervolging Nijmegen 1942-1944
Van juli 1942 tot september 1943 werd er systematische jacht gemaakt op joden. Zij werden gedeporteerd naar Westerbork of Vught en van daaruit tot medio september 1944 merendeels naar de vernietigingskampen. Voor de Jodenjacht stelde de SS-er Antoine van Dijk, in september 1941 tot commandant benoemd van het Nijmeegse politiekorps, een aparte afdeling in, de “Politieke Dienst” genoemd, die uitsluitend fanatieke NSB-ers en overtuigde Nazi’s zou herbergen zoals J.W.(Johannes) van Elferen, Willem Kaal, J.A.(Jacob) de Ruiter, Marinus Verstappen, G.W.(Willem) Wanders en A.H.(Anton) Wiebe. Voor elke gevangen jood kregen ze een premie, variërend van zeven tot veertig gulden. Van Dijk werd door het verzet geliquideerd. Zijn functie werd over genomen door de SS-er Johannes van Aperen. De Jodenjagers zijn na de oorlog voor hun misdaden berecht. Op de website vindt u de namen van de Joodse slachtoffers uit Nijmegen en hun verhaal. (Doorscrollen naar beneden voor de complete alfabetische namenlijst.)

Joodse slachtoffers Onstwedde
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Onstwedde.

Stolpersteine Ootmarsum en Denekamp
Overzicht van geplaatste stolpersteine in Ootmarsum en Denekamp. Door op de straatnaam te klikken komt u bij meer informatie.

Stolpersteine Gemeente Pekela
Overzicht met gegevens van gedeporteerde Joden uit de gemeente Pekela. Zie daarvoor ‘Overzicht steenlegging’.

Joodse oorlogsslachtoffers Roermond
Joodse medeburgers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen met toegevoegde links naar het Joods Digitaal Monument.

Loods 24 Rotterdam
Loods 24 was een havenloods in gebruik voor de opslag van tabak op het terrein van de Gemeentelijke Handelsinrichtingen tussen de Binnenhaven en de Spoorweghaven in Rotterdam. Deze loods werd in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als verzamelplaats voor de deportatie van Joden.
Op de website kunt u zoeken op naam, datum of plaats om de gegevens in de kaddisj en het Joods kindermonument te bekijken.

Joodse slachtoffers Schiedam
Overzicht van de honderdvierenveertig Joden die vanuit Schiedam weggevoerd werden en waarvan met zekerheid bekend is dat hun leven door de nazi’s werd genomen.

Stolpersteine Sittard-Geleen
Vervolgingsslachtoffers uit Sittard-Geleen en bijhorende kerkdorpen, die de oorlog niet hebben overleefd. Via het menu ‘Slachtoffers’ kunt u zoeken via het namen- of adressenoverzicht.

Joodse slachtoffers Sittard
Lijst met namen en geboortedata van gedeporteerde en niet meer teruggekeerde Joden uit Sittard.

Joodse slachtoffers Stadskanaal
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Stadskanaal.

Stolpersteine Tiel
Overzicht per adres met gegevens van Joodse slachtoffers uit Tiel.

Herinneringsboek Joods Utrecht 1940-1945
Aan hen die er geboren zijn, die er hebben gewoond en die er naartoe zijn gevlucht. U vindt er onder meer persoonsgegevens.

Stolpersteine provincie Utrecht
Overzicht van stolpersteine in De Ronde Venen, Maarssen, Oudewater, Soest, Utrecht en Vijfheerenlanden.

Stolpersteine Voorne-Putten
Overzicht van stolpersteine in Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne.

Joden in de Zaanstreek 1940-1945
Op de website vindt u onder andere een overzicht van familienamen met de gegevens en verhalen van de personen en een overzicht van personen uit de Zaanstreek die de Yad Vashem onderscheiding hebben ontvangen voor hun hulp aan Joden in de oorlog.

Stolpersteine Zeeland
Overzicht van stolpersteine in Burgh-Haamstede, Zierikzee, Middelburg, Hulst en Terneuzen

In concentratiekampen omgekomen Joodse Zeistenaren
Register van de in de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen omgekomen Joodse inwoners van Zeist of die in Zeist geboren zijn of gewoond hebben.

Namenlijst Zwolse Holocaustslachtoffers
Namenlijst van de Joden van Zwolle die omkwamen tijdens de Holocaust. De lijst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen en ingedeeld in regels per familie of gezin.
 
 
Oorlogsslachtoffers plaatselijk

Dodenlijst Tweede Wereldoorlog van gemeente Barneveld
Een getranscribeerd pdf-bestand met namen en gegevens van Nederlandse militairen (gesneuveld op Barnevelds grondgebied of net daarbuiten, alsmede in Barneveld geboren of woonachtige militairen, Duitse militairen en collaborateurs, Collaborateurs, Verzetsstrijders, In Barneveld geboren joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld woonachtige, maar elders geboren joden, om het leven gekomen in concentratie- of vernietigingskampen, In Barneveld geboren personen, elders overleden ten gevolge van de oorlog, In Barneveld woonachtige of tijdelijk verblijvende burgers (overleden ten gevolge van oorlogshandelingen en In de gemeente Barneveld (een natuurlijke dood) gestorven evacués.

Gemeente Bergh
Op deze pagina staan alle Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog die een binding met de gemeente Bergh hebben. Uiteraard is niet iedere dode uit die tijd een oorlogsslachtoffer, maar een sluitende definitie van dit begrip is er niet.

Bezuidenhout (Den Haag)
Lijst van slachtoffers door het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945.

Brabantse Gesneuvelden
Een eregalerij met niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook de Brabantse militairen die zijn omgekomen in Nederlands Oost-Indië, Nederlands Nieuw-Guinea, tijdens de Koreaoorlog en tijdens de verschillende VN- en NAVO-missies daarna.

Delf(t)enaren
Op de website van WikiDelft vindt u de gegevens en waar mogelijk verhalen van Delf(t)enaren, geboren en getogen in Delft, Hof van Delft of Vrijenban en in en door de Tweede Wereldoorlog omgekomen. De indexen zijn gerangschikt per jaar: 1939/1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 en 1945/1946.

Oorlogsdoden oude Gemeente Denekamp
Overzicht van oorlogsdoden oude Gemeente Denekamp. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Den Haag: afgevoerde personen over het spoor
In de periode april-september 1944 worden honderden personen vanuit Den Haag over het spoor afgevoerd naar Duitse kampen. Een beschrijving en enkele transportlijsten.

Oorlogsdoden Gemeente Dinkelland
Overzicht van oorlogsdoden Gemeente Dinkelland. Via de databank kunt u naar de persoonsgegevens.

Oorlogsslachtoffers in Dreumel
Op de website vindt u gegevens en foto’s van inwoners van Dreumel die als gevolg van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen en van militairen die in Dreumel om het leven gekomen zijn.

Herinner u de namen Eindhoven
De namen van alle Eindhovenaren die, voor zover men heeft kunnen achterhalen, op de dag dat zij werden opgehaald, gefusilleerd, zijn getroffen of zonder meer zijn verdwenen, officieel stonden ingeschreven in de Burgerlijke Stand van Eindhoven als ingezetene van de stad. In de namenlijst, staan alle persoonlijke gegevens van de slachtoffers: niet alleen hun namen, maar ook hun geboortedatum, het laatste adres, en, zo mogelijk, datum en plaats van overlijden. De gezinnen staan bij elkaar vermeld: als eerste eventueel de naam van de vader, zo nodig gevolgd door de naam van de moeder: met familienaam en haar meisjesnaam, daarna in chronologische volgorde de namen van de kinderen. Woonden familieleden op hetzelfde adres, dan is ook op die plaats de naam van hem of haar genoemd.

Slachtoffers Enschede
Op de website van het Stadsarchief Enschede vindt u in pdf-bestanden de namenlijsten van inwoners van Enschede omgekomen bij bombardementen, inwoners uit Enschede omgekomen in de jaren 1940-1945, geallieerde slachtoffers 1940-1945, militairen uit Enschede omgekomen tussen 1940-heden en Duitse slachtoffers 1940-1945.
Zie ook de lijst van niet-Joodse vervolgingsslachtoffers uit Enschede (onofficiële en incomplete lijst) met informatie en foto’s op secondworldwar.

Oorlogsslachtoffers Hardenberg
Omgekomen door de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Korea (1939-1962). Zie het stamboomprogramma voor meer informatie over de slachtoffers.

Oorlogsslachtoffers Hoorn
Een namenlijst van de zesenvijftig Hoornse ingezetenen die op heel uiteenlopende wijze in en door de oorlog zijn omgekomen en hun verhaal.

Slachtoffers Lemsterland
Overzicht van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog uit Lemsterland met waar mogelijk hun verhaal.
Zie ook