Melkfabieken

Gerangschikt per provincie:

Friesland

 • Aalsum- (O.dongeradeel) Stoomzuivelfabriek - niet meer in ‘28

Oprichting in ????-1926?

 

 • Achlum- Monnikenweg 20 C.Z. “Achlum” 

Oprichting in 1888-1971

 

 • Akkerwoude- Achterweg 52 CZ. “Dokkumer Walden en omstreken” 

Oprichting in 1899-1969

 

 • Akkrum- Boarnsterdyk 2 CZ. “Utingeradeel” - 

Oprichting in 1897-1972

 

 • Akmarijp-  Fjeldwei 39 CZ. “De lege Walden” - 

Oprichting in 1896-1968

 

 • Ameland-    Nes (Fa. de Jong)

Oprichting in 1896-1934

 

 • Ameland Zie Buren, Hollum en Nes

 

 • Ameland-  Verzend- en ontvangststation De Takomst

Oprichting in 1978-1994

 

 • Anjum-  Klooster Anjum Fabr. van Jouke Swart / nw fabr. naar Berlikum

Oprichting in 1886-1889

 

 • Anjum CZ  / na 1899 verder als ??  

Oprichting in 1891-1911

 

 • Anjum  Naar N.V. Lijempf                                            

Oprichting in 1911-1925

 

 • Appelscha- Vaart N.Z. 23 “De Landman”

Oprichting in 1892-1907

 

 • Augustinusga- It West 19  “De goede Verwachting” / 1912  Lijempf  - 

Oprichting in 1899-1969

 

 • Balk-  Gaaikemastraat 46 CZ. “Harich” - 

Oprichting in 1897-1999 

 

 • Ballum-  (Ameland) CZ. “De Goede Verwachting” 

Oprichting in 1904-1924

 

 • Bartlehiem- Bartlehiem 35 C.Z. “Bartlehiem” - 

Oprichting in 1893-1957

 

 • Bergum- Burgumerdaam 32 CZ. “Bergumerdam” -

Oprichting in 1902-2003  

 

 • Berlikum-   St. Anna Parochie SZ. “De Volharding”

Oprichting in 1886-1889

 

 • Berlikum- Bitgumerdyk 28 

Oprichting in 1889-1967

 

 • Betterwird-  9 (Dokkum) “CZ Betterwird” Dokkum en Omstreken 

Oprichting in 1898-1991

 

 • Birdaard- Bourboomweg 6   CZ. “Concordia” -

Oprichting in 1897-1965

 

 • Bolsward-h  Harlingerstraat “Hollandia” -

Oprichting in

 

 • Bolsward- Harlingerw. 65

Oprichting in 1894-heden

 

 • Bolsward-k Snekerstraat 14   Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in 1883-1961

 

 • Bolsward- Stadsstreng 1 N.V. Hol. Melksuikerfabriek HMS

Oprichting in 1900-1980

 

 • Bontebok- Hogeveensweg 5 CZ. “De Gemeenschap”

Oprichting in 1898-1968

 

 • Boornbergum- Galhoeke 10   C.Z. “Boornbergum” - 

Oprichting in 1903-1967

 

 • Boornzwaag- Boarnsweachsterdyk 16 / CZ. Boornzwaag

Oprichting in 1887-1891

 

 • Boven-Haulerwijk- “De Eendracht”

Oprichting in 1898-1907

 

 • Bovenknype- NV. SZF. “Bovenknype” ?

Oprichting in 1893-1934

 

 • Boijl- Boijlerweg 59 ?CZ. “De Hoop”        

Oprichting in 1896-1934 ?

 

 • Buitenpost- Kuipersweg 76CZ. “Lutjepost” -

Oprichting in 1891-1930

 

 • Buren-Ameland- CZ. “Buren” - 

Oprichting in 1911-1946

 

 • Deinum- St. Janswei 5 “C. Stoom-Zuivelfabriek Deinum”- 

Oprichting in 1892-1951

 

 • Delfstrahuizen- Marwei 14 CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1899-1965

 

 • Dokkum- Hantumerweg (Jumbo) Zuivelf. Fa. Helder -

Oprichting in 1889-1927

 

 • Dokkum- Zuivelf. N.V. “Lijempf “

Oprichting in 1927-1955

 

 • Dokkumer-Nw.Zijlen Sylsterwei 9CZ. “De Nieuwezylen” -

Oprichting in 1891-1947

 

 • Dongjum

Oprichting in 1888-1901

 

 • Donkerbroek- Schapendrift 12 CZ. “Het Klaverblad”

Oprichting in 1902-1990

 

 • Drachtster  Compagnie

Oprichting in 1900-1902

 

 • Drachtster  Compagnie-

Oprichting in 1902-1903

 

 • Drachtster  Comp.- Fallaetswei CZ. en Graanm. “Drachtster Compagnie”

Oprichting in 1909-1933

 

 • Drachten- Moleneind ZZ35  9) N.V. Lijempf - 1970 CCF

Oprichting in 1889-1970

 

 • Drachten- Amperelaan 4 Ecologische zuivelfabriek 

Oprichting in 1998-heden

 

 • Dronrijp-  It Heech 4 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1891-2010

 

 • Echten- “De Eenvoud”

Oprichting in

 

 • Ee- “Het Steenvak “

Oprichting in 1888-1912

 

 • Ee- Stienfeksterwei CZ. “Ee en Omstreken” -

Oprichting in 1912-1977

 

 • Elsloo- Verwersweg 2  CZ. “De Drie Gemeenten” - 

Oprichting in 1898-1999

 

 • Fochteloo- Zuideinde 34 “De Nijverheid”

Oprichting in 1895-1907

 

 • Formérum- “De Toekomst”

Oprichting in 1896-1916

 

 • Formérum- Zie Terschelling

Oprichting in 1918-1974

 

 • Friesche Palen- ??? N.V.  “Friesche Palen” - ‘30 Ver. Zuivelf. /

Oprichting in 1893-1908  ?

 

 • Garijp- Eendrachtsweg 7 CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1893-1965

 

 • Gerkesklooster Verlaatsterweg 24 CZ. “Welgelegen” -

Oprichting in 1900-heden

 

 • Giekerk- Rinia van Nautaweg 3 CZ. “Trynwalden en omstreken” (53 “min omst.)

Oprichting in 1896-1976

 

 • Grote Wiske de  ??? (Hindelopen) - 

Oprichting in 1888-1894

 

 • Grouw- It Buterfabryk C.Z. “Grouw “ -

Oprichting in 1896-1966

 

 • Harlingen- Trekweg ? “De Eersteling” -Coöp. MI. De Centrale samen met Sexbierum

Oprichting in ?-1920 ?

 

 • Haskerdijken- Rijksstraatweg 38 ?

Oprichting in 1888-1898

 

 • Haskerhorne- Jouwsterweg 9 C.Z. “Haskerhorne” -

Oprichting in 1898-1974

 

 • Haulerwijk- Leeksterweg 2 e 4 (Ook als Waskemeer)  CZ. “Hoop op Zegen”

Oprichting in 1902-1969

 

 • Heeg- It Fabriek CZ. “Hoop op Zegen”

Oprichting in 1900-1995

 

 • Heeg-   zie  Osingahuizen Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomb.f.

Oprichting in

 

Heeg- >>( Lankhorst)  

Oprichting in 1889-1986

 

 • Heerenveen-  Veensluis 26 (Ook bij ‘t Meer) CZ. ‘t Meer”

Oprichting in

 

 • Heerenveen- Venus “Hooidammer”

Oprichting in ????-heden

 

 • Heerenveen- Saturnus 21 “A-Ware” Cheese Prodution B.V.  

Oprichting in 2010-heden

 

 • Heerenveen- Saturnus 23 “Fonterra” - weiverwerkende fabriek

Oprichting in 2010-heden

 

 • Hemelum- Buorren 31 C.Z. “Hemelum”

Oprichting in 1896-1970

 

 • Hemrik- Compagnonsvaart 38 CZ. “De Nijverheid”

Oprichting in 1902-1930

 

 • Hoeve (Vinkega)

Oprichting in 1892-1907

 

 • Hollum>>  Ameland C.Z. “Ameland” /

Oprichting in 1904-1976

 

 • Hoorn-Terschelling

Oprichting in 1894-1916

 

 • Hoornsterzwaag- Inrichting tot ontroming van melk vd. SZF. “Ons Belang”

Oprichting in ?-1912

 

 • Hijlaard- Hoptille 6 CZ. “Hoptille” 

Oprichting in 1899-1935

 

 • Irnsum-  Rijksweg 90 “Coöperatieve Zuivelfabriek “

Oprichting in 1888-1938

 

 • Jelsum- Skierhusterwei 8 C.Z. “Jelsum” -

Oprichting in 1891-1956

 

 • Joure- Slachtedyk 9 Fa. de Boer (Snikzwaag)

Oprichting in 1884-1912

 

 • Joure-  Gjalt Brouwer

Oprichting in 1899-1912

 

 • Joure-  Slachtedijk 9 (?) De Vlecke / 

Oprichting in 1899-1932 ?

 

 • Joure-  Torenstraat Neerlandia (fa. Romkema)

Oprichting in 1888-1902

 

 • Jubbega-  Gorredijksterweg 54 CZ. “Ons Belang”  - 

Oprichting in 1903-1968

 

 • Kimswerd- Grote Reed 10

Oprichting in 1888-1920 

 

 • Kootstertille- Markowei 4 De Hoop ?  

Oprichting in 1891-1920 

 

 • Koudum-  De Tille 2 CZ. “Concordia” - 

Oprichting in 1898-1969 

 

 • Langezwaag-. de Haan

Oprichting in 1890-1902

 

 • Langezwaag- Hegedyk 18 C.Z. “Langezwaag” - 

Oprichting in 1908-1964

 

 • Langweer-  Stevenshoek 21  $) C.Z. “Langweer” -

Oprichting in 1908-1956

 

 • Leeuwarden- Emmakade 180 19) CZ. “Leeuwarden” -LMI -1956 fusie Jelsum

 

Oprichting in 1896-1975

 

 • Leeuwarden-W.Lodew.str <<“Fresia” L. C. Melkinrichting

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Potmarne 3-5 Hoofdk. N.V. “Lijempf “

Oprichting in 1912-1986

 

 • Leeuwarden- Potmarne 3 Hoofdk. N.V. “v. Heel” - 

Oprichting in 19??-1986

 

 • Leeuwarden- Elizabethstr Melkinr.  N.V. Lijempf - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Kanaalw. ZZ Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Tijnjestr. 1 Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Mérodesstr. 5 Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1 Coöp. Company Friesland - 

Oprichting in 1913- 1990

 

 • Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1 Friesland Frico-Domo (FFD) 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden - Willemsk. 45-47 CZEV 1898 Kantoor 1905/1912 en pakhuis 1909

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Snekertr.w. 5 CZEV >1930  “Frico” 1938

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- “Hemrik” Frico

Oprichting in 1898-1982

 

 • Leeuwarden- Fontijnstr. 81 V .Z. (N.V de Ver. Zuivelf) - H. Boterkooper 

Oprichting in ?-1963 ?

 

 • Leeuwarden- Zuidergrachtwal 1 N.V. “Freia” Hoofdkantoor. / Kaashandel de jong - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden-  Plantinga

Oprichting in

 

 • Leeuwarden-  Smids Cie (Leeuwarder M.I. a/d Schrans)

Oprichting in 1882-1894

 

 • Lemmer-  Nieuwburen 15 Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst

Oprichting in 1900-?

 

 • Lollum- v. Abbemastrjitte 2 CZ. “Ruigelollum-Waacsens en omstreken”  -

Oprichting in 1897-1926

 

 • Luinjeberd- Aengwirderweg 167 CZ. “Aengwirden”

Oprichting in 1901-1963

 

 • Lutjewoude-

Oprichting in

 

 • Makkinga- Wemeweg 17  CZ.“De Eendracht”

Oprichting in 1894-1984

 

 • Makkum- Kerkstraat 26  Eig. L. Kleiterp (?)

Oprichting in 1913-1924

 

 • Makkum- Ds. L. Touwenlaan 17 Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” - 

Oprichting in 1913-1944

 

 • Marrum- Lage Herenweg 2 C.Z. “Marrum” - 

Oprichting in 1891-1980

 

 • Marssum- Rypsterdyk (?) CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1897-1966

 

 • ‘t  Meer (‘53> Heerenveen) CZ. “Knype en omstreken” - 

Oprichting in 1907-1961

 

 • Metslawier-  Reidtswal 4 “De Onderneming”-

Oprichting in 1888-1931

 

 • Mildam-

Oprichting in 1898-1899

 

 • Morra-Lioessens- Moarsterwei 12 CZ. “De Dongeradelen” - 

Oprichting in 1914-1973

 

 • Munnikeburen-Langelilleweg 30 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1896-1970

 

 • Nes- (Ameland) Zuivelfabr.

Oprichting in 1896-1935

 

 • Noordwolde-   S.Z.F. “De Nijverheid” ??

Oprichting in 1896-1907

 

 • Noordwolde- Hoofdstr.-West 64 S.Z.F. “De Nijverheid” -

Oprichting in 1896-1907

 

 • Noordwolde- Fa. Hettinga

Oprichting in 1907-1948

 

 • Nijega- Mardyk   (Elahuizen) Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in 1893-1960

 

 • Nijehorne- (BontebokZie Bontebok

Oprichting in

 

 • Nijeholtpade-SZF.

Oprichting in 1902-1930

 

 • Oenkerk-  ??? Apollo   

Oprichting in 1889-1913

 

 • Oldeberkoop- Oosterwoldseweg 35 CZ. “De Goede Verwachting” - 

Oprichting in 1896-1977

 

 • Oldeboorn-  Tjerkebuorren 95 C.Z.”Oldeboorn” 

Oprichting in 1899-1979

 

 • Oldeboorn-  ??? de Pauw

Oprichting in 1896-?

 

 • Oldeholtpade- ???

Oprichting in 1892-1900

 

 • Olterterp-  Boppefjild 2 CZ. “De Hoop”

Oprichting in 1893-2003 

 

 • Oosterend-  ??? CZ. “Oosterend en omstreken” -

Oprichting in 1897-1964

 

 • Oosterlittens-  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. 

Oprichting in 1888-1982

 

 • Oostermeer- TeyeTolstraat ? Stoomz. “Welgelegen” - F.E. Postma

Oprichting in

 

 • Oostermeer-  C.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken)

Oprichting in 1904-1963

 

 • Oosterwolde-  Wrongel 24 CZ. “Oosterwolde en omstreken” - 

Oprichting in

 

 • Oosterwolde Na fusie met Elsloo “ZOH”

Oprichting in 1889-2005 

 

 • Oosterzee-  Sluispad 17 CZ. “Lemsterland”

Oprichting in 1898-1993

 

 • Oosthem- Nijesyl 25 CZ. “De Hem” -

Oprichting in 1901-1963

 

 • Opeinde-  Iendrachtsingel CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1892-1984

 

 • Osingahuizen- Osingahuizen 11 Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst

Oprichting in 1889-1986

 

 • Oudebiltzijl-  Van Albedaw. 29 CZ. “De Broederschap” - 

Oprichting in 1892-1934

 

 • Oudega-S Fabrykswei 13 CZ. “De Hoop” - 

Oprichting in 1900-1966 ?

 

 • Oudega-W- Hoytemadyk 2  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.

Oprichting in 1880-1962 

 

 • Oudega- J.Tusken Bosk en Mar, Schapenkaas

Oprichting in 1991-heden

 

 • Oudeschoot-  Heremaweg 21 CZ. “Jagtlust” - 

Oprichting in 1900-1963

 

 • Oudwoude-  Hústernoard 1  CZ. “Huis ter Noord”

Oprichting in 1899-1996 

 

 • Ried-  Hoofdstraat 10 C.Z. “Ried”

Oprichting in 1889-1935

 

 • Rinsumageest-  Tjaerdawei 43 CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1901-1976

 

 • Roordahuizum-  Ayttawei 71 CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1890-1962

 

 • Rottevalle- Buorren 15  

Oprichting in 1899-1920

 

 • Scharnegoutum- Legedyk 53 C.Z. “Scharnegoutum”

Oprichting in 1897-1972

 

 • Scharsterbrug-  Hollandiastr. 60 “Hollandia”-

Oprichting in 1911-heden

 

 • Schiermonnikoog-  “De Eensgezindheid” - 

Oprichting in 1924-1932

 

 • Schiermonnikoog-CZ. “Schiermonnikoog” - 

Oprichting in 1935-1973

 

 • Schiermonnikoog-  de Vlugt 

Oprichting in 1936-1973

 

 • Sexbierum-  Frentsjerterein 3 C.Z. “Sexbierum” - 

Oprichting in 1888-1961

 

 • Spanga-  Spangahoekweg 40 Coöp. Roomboterf. Scherpen­zeel en omsteken

Oprichting in 1896-1903

 

 • St. Jacobiparochie-  't Hoekje

Oprichting in

 

 • St. Nicolaasga-  De Eensgezindheid (later Hollandia)

Oprichting in 1891-1911

 

 • St. Nicolaasga-  Stationsstraat 4 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1911-2000 

 

 • Sloten- N.V. Kaas en Roomb.f.  

Oprichting in

 

 • Sloten-  Bolwerk Zuidzijde 24 “Lijempf”

Oprichting in 1891-heden

 

 • Sneek- Normandiaplein 4  Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” - 

Oprichting in 1888-1969

 

 • Sneek- Stationsw. 16 / Harste 40 Hoofdkantoor “K.N.M.”

Oprichting in 1883-1963

 

 • Sneek- ook als IJsbrechtum  << Nestlé (Hollandia).

Oprichting in ?-1986

 

 • Steggerda-  Pepergaweg 142 CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1907-1979

 

 • Stiens-  Nijlansdyk 1 C.Z. “Stiens” - 

Oprichting in 1887-1966

 

 • Suameer-  Heerenweg 6 Stoomz.f. “Suameer” - N.V. “Lyempf”  

Oprichting in 1908-1931

 

 • Surhuisterveen-  De Dellen 16 V.Z. (N.V. Verenigde Zuivelfabrieken)

Oprichting in 1891-1963

 

 • Surhuizum -

Oprichting in 1900-1903

 

 • Sybrandaburen-  Aesgewei 2 CZ. “De Lege Gaen” - 

Oprichting in 1891-1974

 

 • Terschelling-Formerum CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1896-1916

 

 • Terschelling- Formerum 48 CZ. “Terschelling” -

Oprichting in 1896-1988

 

Terschelling- Oosterend 10a De Terschellinger, Eco-bedrijf  - J. Cruiming

Oprichting in 1992-2004

 

 • Terschelling- Oosterend 10a De Terschellinger, Eco-bedrijf 

Oprichting in 2004-heden

 

 • Terschelling- Lies “Lytse Lies” / 1916 CZ. “Terschelling”

Oprichting in

 

 • Terschelling-Midsland

Oprichting in 1896-1916

 

 • Terwispel-  Hellingwál 1 CZ. “De Volharding” - 

Oprichting in 1897-1973

 

 • Tjalleberd-  ???

Oprichting in 1896-1905

 

 • Twijzel-  Wedzebuorren 44 CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1898-1974

 

 • Tijnje- Warrewei 13 CZ. “De Volharding” 

Oprichting in 1916-1971

 

 • Tzum-  Fabrieksweg 10 C.Z. “Tzum”  

Oprichting in 1897-1974

 

 • Tzummarum- Kleasterwei 6 In 1911 overgenomen door N.V. Lijempf en gesloten

Oprichting in 1887-1911

 

 • Uitwellingerga- Brébesleatswei 2 CZ. “De Westerbrugsloot”

Oprichting in 1903-1965

 

 • Ureterp-  ??? “Aurora”

Oprichting in 1898-1911

 

 • Veenwouden-  Freiahof  Kaas en Roomb.f  “Freia”

Oprichting in 1879-1969

 

 • Warga-  Fricoweg 4  C.Z. “Warga” -

Oprichting in 1886-1936

 

 • Warga-  Fricoweg 4 Centr. Melkinr. 1936  Frico / 1970 nw. Fabriek  

Oprichting in 1936-1994

 

 • Warns- Nei de feart (?)  C.Z. “Warns en omstreken” 

Oprichting in 1899-1964

 

 • Wartena-  Hoofdstraat 77 CZ. “Helpt Elkander”

Oprichting in 1898-1965

 

 • Waskemeer- De Kromten (?)

(Haulerwijk) CZ. “Hoop op Zegen” zie Haulerwijk

Oprichting in

 

 • Weidum-  Weisterdyk 27 C.Z. ‘Weidum” 

Oprichting in 1893-1969

 

 • Wieuwerd-  Froonackerdyk 2 C.Z. “Wieuwerd” 

Oprichting in 1897-1964

 

 • Winsum-  Kleasderdyk 8 CZ. “Klimop”

Oprichting in 1897-1939

 

 • Wirdum-  Tjaerderdyk 1 C.Z. “Wirdum”

Oprichting in 1891-1965

 

 • Witmarsum-  Arumerweg 2 C.Z. “Witmarsum”

Oprichting in 1896-1965 

 

 • Wolvega-c  Lycklamaweg 38 CZ. “Wolvega”

Oprichting in 1914-1990

 

 • Wolvega- N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia” -

Oprichting in

 

 • Wolvega-p  Oppers 58 N.V. “Lijempf” 

Oprichting in ?-1959

 

 • Wolvega-  Visser

Oprichting in 1894-1918

 

 • Wommels-c- De Untfangst 2 CZ. “Wommels en omstreken”

Oprichting in 1893-1988

 

 • Wommels-p- De Koate Baan 11 Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in

 

 • Wommels- Limmen

Oprichting in 1981-1986

 

 • Workum-c Spoardyk 21 CZ. “De Goede Verwachting”

Oprichting in 1900-heden

 

 • Workum-p N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co.

Oprichting in 1889-1934

 

 • Workum-p  Emmabuert (?) N.V. “Lijempf” 

Oprichting in 1892-1955

 

 • Woudsend-  Vosseleane 43 CZ. “De Samenwerking”

Oprichting in 1902-1965

 

 • Wijnjeterp-  Klein Groningen 13 CZ. “De Vooruitgang”

Oprichting in 1903-1967

 

 • IJsbrechtum-  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. 

Oprichting in 

 

 • Zurich- Gebr. Bangma 

Oprichting in 1892-1897

 

 • Zurich-  It Leech CZ. “Frisia”

Oprichting in 1897-1955

Groningen

 

 • Adorp- Part. “Eendracht” van J. Eriks en J. Wiglama

Opgericht in 1892-19xx

 

 • Adorp- Coöp. “Eendracht”

Opgericht in 19xx-1915?

 

 • Adorp- Part. “Welgelegen” van E. Sijbolts en E. De Maar

Opgericht in 1911-1920

 

 • Aduard / den Ham-Fransum-

Opgericht in 1888-1916

 

 • Appingedam- Opwierde Woltweg NV. “Appingedammer Zuivelfabriek.”

Opgericht in 1900-1943?

 

 • Baflo- “Hunsingo”

Opgericht in 1888-1916

 

 • Bedum-

Opgericht in ????- ca.1917 

 

 • Bedum

Opgericht in 1902-1922

 

 • Bedum- Boterd. ZZ.45 Coöp.  Fabr. v. Melkpr.

Opgericht in 1916-heden

 

 • Bellingwolde- NV / coöp.  “Den Ham” 

Opgericht in 1890 - 1948

Opgericht in 1896 - 1934

 

 • Blijham-

Opgericht in ????-1913

 

 • Blijham- “Blijhamster Zuivelf.” Van Eysden

Opgericht in 1921-1943

 

 • Borgercompagnie- NV. Borger- en Tripscompagnie -

Opgericht in 1897-1908

 

 • Briltil- Part. E. Dijksterhuis / Schortinghuis / Margarinefabriek De Noordstar.

Opgericht in 1891-1913?

 

 • Brilltil- NV. “Lijempf” - 

Opgericht in 1913-1970

 

 • Den Ham en Fransum- zie Aduard

Opgericht in

 

 • Den Hoorn- zie Wehe Den Hoorn

Opgericht in

 

 • De Wilp- CZ. “De Goede Hulp” 

Opgericht in 1901-1965

 

 • Doezum       

Opgericht in 1909 - 1970

 

 • Ezinge- v Swinderenlaan CZ. “Ezinge” 

Opgericht in 1894-1976

 

 • Farmsum-Molenstr.62-64 CZ. “de Eems” 

Opgericht in 1912-1960

 

 • Finsterwolde-

Opgericht in ????-1913

 

 • Finsterwolde- Klink.w. 274 Melkinr. J. Modderman

Opgericht in 1918-1960

 

 • Foxhol- Melkinr. H. Venema

Opgericht in

 

 • Garmerwolde- CZ. “Garmerwolde-Thesinge” 

Opgericht in 1891?-1919?

 

 • GlimmenCZ. “De Toekomst” 

Opgericht in 1896-1966

 

 • Groningen
 • Lage der A 183 “Melkinr. “Vredewold” Firma Eppens & v. Moorsel filiaal van Vredewold Leek Opgericht in 1895-1898
 •  Kraneweg 8 Groninsche Melkinr. Vredewold” Eig. J. F. van Moorsel /ca. 1919 Stad en Lande Opgericht in 1898-1919?
 •  Noorderhaven “Stad en Lande” (‘11 filiaal Fr. Str.w / ca. 1919 overname Vredewold) ‘23 Failliet Opgericht in 1907-1923
 •  Noorderhaven “Vredewold” kortdurende herstart in pand faillite Stad en Lande Opgericht in 1926-1927
 •  Friesche Straatweg  Welgelegen” Eigenaar E. Sijbolts Stoomzuivelfabriek Opgericht in ???? -1911
 •  Friesche Straatweg Overname door coöp. “Stad en Lande” / gaat in 1923 faillietOpgericht in 1911-1923
 •  Friesche Straatweg 219 Overname door nw. coöp.  “De OmmelandenOpgericht in 1924-1995
 •  A-Weg- 25 “Volharding” Melkinrichting Opgericht in 1907-19??
 •  Eendrachtskade- ZZ14  NV. LIJEMPF Melkinrichting  /1955 DOMO Opgericht in ??    -1966?
 •  Tuinbouwdwarsstraat Filiaal CZ. Roden (Dr.) - geen fabriek /1965 Domo Opgericht in 1934-1965
 •  Scandinavieweg 12 Melkpr. Domo-Bedum /NN / FF. /sluiting in 2008 Opgericht in 1966-2008
 •  Boterdiep 49-53 CZ. “De Eendracht”/‘47 Slijters-Coöp./1952 naar DOMO Opgericht in ??    -??
 •  Boterdiep 49-53 Overgenomen door “DOMO” Opgericht in ?-1952 ?
 •  Singelw 39-41  Nieuw Groninger Melkinrichting”1961 naar DOMO Opgericht in ??    -??
 •  Van Julsinghastr. 2 “De Nijverheid” - Steenh. /1950 Lijempf  filiaal / 1955 overname Domo en sluiting Opgericht in ??   -1950
 • Groningen- Zuiderdiep 68 Opgericht in
 •  Oude Kijk. In ‘t Jatstr. 73 De Groninger Melkinrichting” eigenaar  D. Renken Opgericht in
 •  Zuiderdiep 34 Winkel en Melkinr. NV. Lijempf” / 1955 naar DOMO Opgericht in

 

 • Grijpskerk-  Kievitsw. 4 NV. SZF. “Grijpskerk”

Opgericht in 1889-1969

 

 • Grootegast- N.V. Grootegaster stoomzuivelfabriek. 

Opgericht in 1892-190?

 

 • Grootegast- Handkrachtfabriek Exelsior

Opgericht in 190?-1910

 

 • Haantil-

Opgericht in

 

 • Haren-

Opgericht in 1898-1912

 

 • Harkstede- CZ. “Eensgezindheid”

Opgericht in 1899-1944

 

 • Hellum- CZ. “Woldjer Stoomzuivelf.” 

Opgericht in 1896-1942

 

 • Holwierde- CZ. “De Toekomst” 

Opgericht in 1898-1963

 

 • Hoogkerk-  Rijksstraatweg  Mogelijk Handkrachtfabriek Welgelegen 

Opgericht in ??   -1904

 

 • Hoogkerk- Friesche Straatw. Stoomzuivelfabriek Welgelegen E. Sijbolst / na 1911 Stad en Lande Groningen Opgericht in 1904-1911

 

 • Hoogkerk- Hoendiep Melkinr. en Zuivelf. “Hoogkerk” Gebr. / H.J. Woudhuis

Opgericht in 1916-1949

 

 • Kielwindeweer- NV. “De Eendracht”

Opgericht in ?-1908

 

 • Kolham- Nieuwelaan.E209 Melkinr. Leggelo & Tiele / 1941 overgenomen door Lijempf

Opgericht in 1933-1942

 

 • Kostverloren-

Opgericht in

 

 • Kropswolde- ?? Coöperatie / 1906 is er faillissement van een NV in liquidatie

Opgericht in 1899-1903

 

 • Kropswolde- Melkinr. K. Doesburg

Opgericht in 1909-195?

 

 • Laude- Ter Apelerstr. 16 CZ. “Sellingen en omstreken” 

Opgericht in 1898-1976

 

 • Leek- Part Eppens

Opgericht in1891-1901?

 

 • Leek- “Vreedewold”

Opgericht in 19?? -1915

 

 • Leens- “De Marne”

Opgericht in 1892-1915

 

 • Loppersum- “De Fivel” /1921 Bedum /’26 melkontv. Bedum

Opgericht in 1892-1920

 

 • Lutjegast

Opgericht in 1910-1919

 

 • Marum-  “Eensgezindheid”

Opgericht in 1900-1918

 

 • Marum- Noorderringw.35  CZ. “Zuidelijk Westerkwartier” 

Opgericht in 1918-heden

 

 • Meeden-  N.V. Stoomz. en Melkinr.

Opgericht in 1893-1921

 

 • Meeden-  Stoomz. en Melkinr. K. Wigboldus

Opgericht in 1921-1935

 

 • Middelstum- Stoomz en Melkinr.  N.V. / melkonv. Bedum

Opgericht in 1894-1921 

 

 • Midwolda

Opgericht in 1889-?

 

 • Midwolde 

Opgericht in

 

 • Muntendam- Part. Gebr. Spelbrink

Opgericht in 1898-1910

 

 • Musselkanaal- Stoomzuivelfabriek 

Opgericht in 1901-19??

 

 • Niekerk- Coöp. Zuivelfabriek “Niekerk en Omstreken” / ook “Ons Voordeel” (Handkracht )

Opgericht in 1898-1904

 

 • Niekerk- Meerdere eigenaren ‘04 G. W. Beerda / ‘05 G. J. Meindema  (Handkracht)

Opgericht in 1904-1907

 

 • Niekerk- Nw. Eig. H. Veenstra (dir. Fabriek Farmsum) Stoomzuivelf. /’10 in brand gestoken

Opgericht in 1907-1910

 

 • Nieuwe Pekela- N.V. “Klaver Drie”  1903 op stoom

Opgericht in 1896-1915

 

 • Nieuwe Schans- De Schans Stoomzuivelfabriek mogelijk begonnen als Part van Buiskool

Opgericht in 1889-1908

 

 • Noordlaren-  Stoomz. “Noordlaren” 

Opgericht in 1896-1931

 

 • Noordwijk- CZ. “De Goede Verwachting”

Opgericht in 1902-1918

 

 • Noordwijk- “De Goede Verwachting” 

Opgericht in

 

 • Noordwijk- CZ. “De Goede Verwachting” M. vd. Kamp /’63 /

Opgericht in 1900-heden

 

 • Onderdendam - Fabr. v. Melkpr. 

Opgericht in

 

 • Onderdendam - NV. Zuivelf. “Onderdendam

Opgericht in

 

 • Onnen - CZ. “De Hoop” H. Harsema /’471A. M.Castelein

Opgericht in 1899-?

 

 • Oosterhogebrug- A 181 Gebr. B. en A. Huisman

Opgericht in ?-?

 

 • Oosterhogebrug- Melkinr. en Roomijsf. H. Meijer

Opgericht in

 

 • Oosterhogebrug- A 124 b Zuivelf. en Melkinr. “Damsterdiep”

Opgericht in ?-?

 

 • Opwierde- Woltweg ?

Opgericht in ?-1943

 

 • Sappemeer- S.Z.Fabr. en Melkinr. “Lyempf”/1955 DOMO

Opgericht in 1947-1955

 

 • Sappemeer “DOMO.” Beilen (Dr.) 

Opgericht in 1955-1965

 

 • Sappemeer-   “Borger en Tripcompagnie.” - 3-5-1924 ZF en MI de Volharding verkocht

Opgericht in ?-?

 

 • Schildwolde-  Part Stoomzuivelfabriekje van L. Adriani

Opgericht in ??-1903

 

 • Slochteren- CZ. “Slochteren” / 1937 “Slochteren-Kolham”

Opgericht in

 

 • Slochteren- CZ. “Duurswold” /’62 Winsch

Opgericht in 1894-1964 

 

 • Stadskanaal-

Opgericht in

 

 • Spijk- “Rival” Stoomzuivelfabriek  / 1910 verkoop kaasfabriek

Opgericht in 1900-1915 ?

 

 • Ten Boer-

Opgericht in

 

 • Ter Apel

Opgericht in 1895-1920

 

 • Thesinge- CZ. “Garmerwolde-Thesinge” -

Opgericht in

 

 • Tolbert-

Opgericht in 1898-????

 

 • Tolbert- NV. “Lijempf “ 

Opgericht in 1916-1970

 

 • Uithuizen- melkontv. Bedum

Opgericht in 1919-?

 

 • Usquert- De Concurrent” - stopt per 1 jan. 1917 melk naar  Middelstum

Opgericht in 1889-1917

 

 • Veendam- “Veendammer Melkinr”. Gebr. Alders

Opgericht in ?-?

 

 • Vlachtwedde-  “Westerwolde’

Opgericht in 1911-1920

 

 • Vriescheloo- NV. Vriescheloo 

Opgericht in 1898?*1910

 

 • Warffum- (Zuiderhorn) “Warffum-Zuiderhorn”

Opgericht in 1900-1904

 

 • Wedde -

Opgericht in 1900-1914 

 

 • Wehe den Hoorn- Wehe-den Hoorn / ’26  melkonv. Bedum

Opgericht in 1917-1922 

 

 • Wildervank-  Wildervankster Zuivelfabriek

Opgericht in 1896-1906

 

 • Wildervank-  

Opgericht in 1912-1923

 

 • Winneweer- aan Damsterdiep De Eendracht

Opgericht in 1896?-1919?

 

 • Winschoten- N.V. Oldambster Zuivelf. en Melkinr. “OZMI”

Opgericht in 1884-1909

 

 • Winschoten- Coöp. “Oldamster Zuivelf. Melkinr.” 

Opgericht in 1909-1960

 

 • Winschoten- Combinatie Oost Gron. 1960 fusie met Slochteren

Opgericht in 1960-1999 

 

 • Winschoten- Fusie met ZOH

Opgericht in

 

 • Winsum- “NOWO” Nw. Onderneming Winsum

1892-1921

 

 • Winsum- NV. “Lyempf” - 

Opgericht in 1921-1972

 

 • Winsum- 1970 DOMO-Bedum

Opgericht in 19??-1976

 

 • Winsum-Obergum  Melkinr. H. van Dijk

Opgericht in ?-?

 

 • Winsum- Botermakerij Speerstra

Opgericht in

 

 • Winsum-   Fabr. v. Melkpr. “Hunsingo” 

Opgericht in

 

 • Woltersum-  CZ. “Woltersum” 

Opgericht in 1896-1920

 

 • Zevenhuizen- 

Opgericht in 1895-????

 

 • Zevenhuizen - CZ. “Roden-Zevenhuizen” - per 1917 met Roden

Opgericht in 1901?-1964

 

 • Zuidbroek- Uiterburen “N.- en Zuidbroekster Stoomz.fabriek” 

Opgericht in 1882-1947

 

Drenthe

 

 • Aard Ter

Opgericht in ?-1908

 

 • Alting

Opgericht in 1898-1912

 

 • Amen “De Hoop”

Opgericht in 1903-1913

 

 • Anderen “De Eenheid”

Opgericht in 1900-1908

 

 • Anloo- 1e Boterfabriek “Anloo”

Opgericht in 1895-1913

 

 • Anloo- 2e “De Eensgezindheid” -

Opgericht in 1915-1970

 

 • Annen “De Wolden”

Opgericht in 1895-1904

 

 • Annerveenschekanaal “Concordia” - 

Opgericht in 1896-1942

 

 • Anreep

Opgericht in 1904-1908

 

 • Assen- 

Opgericht in 1898-1904

 

 • Assen- part

Opgericht in 1898-1905

 

 • Assen- part

Opgericht in 1898-1910

 

 • Assen- part “De Nijverheid”

Opgericht in 1904-1922

 

 • Assen- part “La Confiance”

Opgericht in ?-1904

 

 • Assen- part Bonder en Aalders

Opgericht in ?-1922 ?

 

 • Assen Acmesa CM. “ACMESA” -  

Opgericht in 1908-2005

 

 • Balinge

Opgericht in 1900-1913

 

 • Balloo “De Drie Eenheid”

Opgericht in 1898-1913

 

 • Beilen- v/d Borch en Co

Opgericht in 1895-1907

 

 • Beilen

Opgericht in ?-1917

 

 • Beilen “De Hoop”

Opgericht in 1901-1907

 

 • Beilen “Beilen” - 

Opgericht in 1908-1848 

 

 • Beilen- 1948 DOMO. G.A.  Domo-Bedum .....

Opgericht in 1948-heden

 

 • Bonnen-Gieten> Zie Gieten

Opgericht in

 

 • Borger CZ. “Borger” -

Opgericht in 1894-1970

 

 • Bovensmilde

Opgericht in 1898-1909

 

 • Bronniger

Opgericht in 1899-1909

 

 • Brunsting

Opgericht in ?-1909

 

 • Buinen CZ. “Vooruitgang”- 

Opgericht in 1894-1968

 

 • Buinerveen Part. ??

Opgericht in ?-1905

 

 • Bunne CZ. “Winde en Bunne”-

Opgericht in 1896-1968

 

 • Coevorden-, “Volharding” 

Opgericht in 1898-1901

 

 • Coevorden-NV. Stoomz.f. - 

Opgericht in 1901-1969

 

 • Dalen- CZ. “Dalen”

Opgericht in 1889-1978

 

 • Dalerveen- CZ. “De Hoop”- 

Opgericht in 1894-1968

 

 • De Maten-

Opgericht in 1901-1918

 

 • Deurze  [ook als Duurze] CZ. “Vooruitgang  zij ons doel” 

Opgericht in 1895-1908

 

 • Diever- CZ. “Diever”- 

Opgericht in 1899-1970

 

 • Dieverbrug- Hylkemeyer /  (De Wit Coöp.)

Opgericht in ?-1900

 

 • Donderen-

Opgericht in 1895-1914

 

 • Drochteropslag- Was ontroomstation voor Zuidwolde

Opgericht in 1913-1947

 

 • Drouwen- CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1901-1941

 

 • Drijber-

Opgericht in ?-1911

 

 • Dwingeloo- CZ. “Dwingelo”-

Opgericht in 1895-1974

 

 • Echten Part.

Opgericht in ?-?

 

 • Eelde- CZ.  “Eelde”- 

Opgericht in 1896-1968

 

 • Eemster part.

Opgericht in 1900<-1900

 

 • Eemster- CZ. “Eemster”-

Opgericht in 1900?-1968

 

 • Een- “De Eendracht”

Opgericht in 1896-1905

 

 • Eext- CZ. “Eendracht”

Opgericht in 1895-1977

 

 • Eexterveen- CZ. “Eexterveen”- 

Opgericht in 1896-1943

 

 • Elp-                                                            2)

Opgericht in 1899-1911

 

 • Emmen- Westeresch- CZ. “Emmen”-  ‘49 fusie Noordbarge 

Opgericht in 1920 -1949

 

 • Erm-

Opgericht in 1894-1907

 

 • Exloo- CZ. “Exloo”- 

Opgericht in 1894-1966

 

 • Freederiksoord- CZ. “Deli”- 

Opgericht in 1898-1935

 

 • Gasselte

Opgericht in 1897-1904

 

 • Gasselternijveen

Opgericht in

 

 • Gasselternijveensche-mond N.V. “Eerste Veenkoloniale Melk en Roomb.F.

Opgericht in 1893-1970

 

 • Gasteren Gasteren

Opgericht in 1895-1915

 

 • Gees- CZ. “Gemeenschappelijk Belang”- 

Opgericht in 1896-1969

 

 • Gieten- CZ. “Gieten - Bonnen”-

Opgericht in 1895-1966

 

 • Gieterveen CZ. “Gieterveen - Bonnerveen”- 

Opgericht in 1898-1960

 

 • Grolloo CZ. “Vooruitgang zij ons doel”- 

Opgericht in 1894-1971

 

 • Haalweide part Boelens en L. Steenbergen

Opgericht in 1898-?

 

 • Haalweide- CZ. “De eendracht”- 

Opgericht in 1896-1969

 

 • Havelte- CZ. “Havelte”-

Opgericht in 1894-1977

 

 • Hijken- CZ. “De Goede Verwachting”- 

Opgericht in 1896-1928

 

 • Hijkersmilde- Scheffer en van Dijken

Opgericht in ?-1909

 

 • Hijkersmilde- (Smilde)

Opgericht in 1909-1958

 

 • Holthe

Opgericht in 1915?-1917

 

 • Holthe “De Eendracht”

Opgericht in 1899-1911

 

 • Hoogersmilde- CZ. “Nooit Gedacht”- 

Opgericht in 1899-1967

 

 • Hoogeveen- CZ. “Hoogeveen” 

Opgericht in 1890-heden

 

 • Hooghalen- CZ. “Halen”- 

Opgericht in 1895-1966

 

 • Klatering-“Onderling Belang”

Opgericht in 1898-1912

 

 • Kloosterveen- “Exelsior” / april 1902 door brand vernield 

Opgericht in 1898-1908

 

 • Koekange- CZ. “Koekange”-

Opgericht in 1896-1987

 

 • Kolderveen- CZ. “Kolderveen”/1961 “N-K”/1966 “De Venen”

Opgericht in 1893-1995

 

 • Lieveren- Geen fabriek maar botermakende landbouwer

Opgericht in ?-1906

 

 • Loon- “De volharding”

Opgericht in 1896-1908

 

 • Maten De

Opgericht in 1901-1918

 

 • Meppel- Kievit “Kievit” 

Opgericht in 1894-1999 

 

 • Meppel- Kievit Kievit - (Friesland Foods)

Opgericht in 1999-2005

 

 • Meppel- 

Opgericht in 1888-1940

 

 • Meppel -Toekomst 

Opgericht in ?-1933

 

 

 • Nieuw-Buinen- CZ. “Nieuwbuinen”-  

Opgericht in 1895-1930

 

 • Nieuweroord Koekoek

Opgericht in 1904-1909

 

 • Nieuw-Schoonebeek-

Opgericht in 1896-????

 

 • Nieuw-Schoonebeek- CZ. “Concordia”- 

Opgericht in ????-1969

 

 • Noordbarge- CZ. “Noordbarge” / “Emmen” -  

Opgericht in 1893-1988

 

 • Noord-Sleen 

Opgericht in 1897-1903

 

 • NorgCZ. “Norg”- 

Opgericht in 1896-1977

 

 • Nijeveen- CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1898-1962

 

 • Odoorn part

Opgericht in 1898? -?

 

 • Odoorn- CZ. “Odoorn-Valthe”- 

Opgericht in 1903-1969

 

 • Oosterhessellerbrug M.J. Danneboom en Zn.

Opgericht in 1892-1901

 

 • Oosterhesselen- CZ. “Oosterhesselen”- 

Opgericht in 1898-1968

 

 • Orvelte- “De Onderneming”

Opgericht in 1899-1908

 

 • Orvelte- “De Onderneming” 

Opgericht in 1985-heden

 

 • Oud Schoonebeek- Zie Schoonebeek

Opgericht in

 

 • Oudemolen (Taarloo) - “Centrum”

Opgericht in 1896-1909

 

 • Peeloo- “Nooit Gedacht”

Opgericht in 1903-1908

 

 • Peize- CZ. “De Verwachting”- 

Opgericht in 1896-1969

 

Roden- CZ. “Roden - Zevenhuizen”- 

Opgericht in 1893-1982

 

 • Rogat- (De Wijk) CZ. “Rogat”- 

Opgericht in 1888-1977

 

 • Rolde- CZ. “Ons Voordeel”- 

Opgericht in 1895-1976

 

 • Rolde- “Karwij” - kaasboerderij

Opgericht in 1984-heden

 

 • Roswinkel-

Opgericht in 1895-1917

 

 • Ruinen- SZ. “Ruinen” / 1962 DOC

Opgericht in 1896-1977

 

 • Ruinerdijk-

Opgericht in 1900-1903

 

 • Ruinerwold- part

Opgericht in 1898 ?-1903

 

 • Ruinerwold-OE “Oosterend”  of “Oost End” ?

Opgericht in 1903-1923

 

 • Ruinerwold-part. G. Reimers en E. Derks

Opgericht in ?-1903

 

 • Ruinerwold AB-(Dijkhuizen) CZ. “Algemeen Belang”- 

Opgericht in 1903? -1984

 

 • Schoonebeek- Part?

Opgericht in 1896-1903

 

 • Schoonebeek-Nieuw

Opgericht in

 

 • Schoonebeek- (Oud) CZ. “Schoonebeek”

Opgericht in 1896-1972

 

 • Schoonloo-

Opgericht in 1901-1912

 

 • Sleen-

Opgericht in 1898?-1903

 

 • Sleen-CZ. “Sleen”-

Opgericht in 1903-1969

 

 • Smilde- (ook Hijkersmilde) CZ “Smilde” 

Opgericht in 1909-1958

 

 • Spier-

Opgericht in ?-?

 

 • Steenbergen-

Opgericht in ?-1903

 

 • Ter Aard-

Opgericht in ?-1908

 

 • Tynaarlo- CZ. “Tynaarlo”- 

Opgericht in 1896-1925

 

 • Uffelte- part

Opgericht in 1896-1902

 

 • Uffelte- part. Kingma

Opgericht in ?-1908

 

 • Uffelte- CZ. “Algemeen Belang”- 

Opgericht in 1898-1969

 

 • Valthermond-

Opgericht in ?-?

 

 • Valthermond- “De IJzeren Klap”

Opgericht in 1902-1917

 

 • Veenhuizen II- “Stoomzuivelfabriek der Rijksinrichting”- 

Opgericht in 1902-1926 

 

 • Vledder - 

Opgericht in 1891-1905

 

 • Vledder  “Esperanza”

Opgericht in 1898?-1907

 

 • Vledder

Opgericht in 1880 ?-1907

 

 • Vries- CZ. “De Vooruitgang”- 

Opgericht in 1896-1972

 

 • Wachtum- CZ. “Ons Belang”- 

Opgericht in 1897-1961

 

 • Wapse- CZ. “Ons Belang”-

Opgericht in 1894-1970

 

 • Wapserveen- CZ. “Wapserveen”-  

Opgericht in 1896-1977

 

 • Wateren-

Opgericht in 1887-?

 

 • Weerdinge CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1896-1961

 

 • Westdorp- “Wilhelmina”

Opgericht in 1901-1909

 

 • Westerbork- CZ. “Westerbork”- 

Opgericht in 1893-1977

 

 • Wilhelminaoord- “De Dankbaarheid”/  “Deli”

Opgericht in 1890-1894

 

 • Wilhelmsoord- 

Opgericht in ?-?

 

 • Wittelte- Veeze

Opgericht in ?-?

 

 • Witten- “Concordia”

Opgericht in 1898-1915

 

 • Wijster- “Algemeen Belang”

Opgericht in 1896-1919

 

 • Yde- ook als Ide

Opgericht in 1896-1914

 

 • Zeyen- “De Hoop”

Opgericht in 1895-1914

 

 • Zuidbarge-

Opgericht in 1901-?

 

 • Zuidlaren CZ. “Zuidlaren”- 

Opgericht in 1893-1968

 

 • Zuidwolde- part. Firma J. Fritzler en Maas

Opgericht in 1891-1903

 

 • Zuidwolde- Kerkenbosch CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1896-1987

 

 • Zweeloo- CZ. “Zweeloo”- 

Opgericht in 1892-1977

 

 • Zwiggelte-

Opgericht in 1899-1911

 

Overijssel

 

 • Albergen-   CZ. “De Samenwerking”  09-01-’65 fusie met Almelo

Opgericht in 1916-1967

 

 • Almelo- Wondestraat 1-4 ‘65 naar Plesmanweg - A. Coöp. Melkinr. en Zuivelf.  “ACO”

Opgericht in 1911-199?

 

 • Almelo-Bornschestr. 259 Nw. A. Melk Inr. H.A. te Wechel / “N.A.M.I.”

Opgericht in

 

 • Almelo-Bornschestr. 259 N.A.M.I. /‘41 overgenomen door “ACO”

Opgericht in 1926-?

 

 • Almelo- Pasteur

Opgericht in ?-1911

 

 • Avereest- Veldzicht / In 1900 Coöp. De Goede Verwachting

Opgericht in ?-?

 

 • Balkbrug- Kingma

Opgericht in ?-1911

 

 • Balkbrug-  Frijlink (Onderling Belang)

Opgericht in ?-?

 

 • Balkbrug-   C.Z. “Balkbrug” 

Opgericht in

 

 • Balkbrug-Coevorderweg.15 CFM. /’65 “Avereest” GA. 

Opgericht in

 

 • Balkbrug-  C.Z. “Balkbrug” /’73 “Coberco” /  F.F.

Opgericht in 1908-heden

 

 • Bathmen- “Wilhelmina”

Opgericht in ?-1905

 

 • Bathmen- Dorp 188 “B. Coöp. Z.F.” /“IJsseldal”8) /‘73 “Coberco”

Opgericht in 1905-1985

 

 • Barsbeek Staat bij Vollenhove Ambt

Opgericht in

 

 • Blokzijl- Lagewal 1 CZ. “De Volharding” /’55 “Novac” 

Opgericht in 1903-1972

 

 • Boekelo- Windmolenweg 44 “Boekelosche Coöp. Zuivelf.” 

Opgericht in 1894-1974

 

 • Borne-  Ennekerdijk Gebr. Koning

Opgericht in 1891-1904

 

 • Borne-  Ennekerdijk C.Z. “Borne” 

Opgericht in 1904-196?

 

 • Borne- Bornerbroeksestr. 29 CZ. “Borne” / 1972  Coberco 

Opgericht in 196?-1997

 

 • Borne-Bornerbr. str.29 CZ “Borne” Naar Campina-MU (Mona)

Opgericht in 1997-2000

 

 • Bornerbroek-   CZ. “Concordia”

Opgericht in 1913-1965

 

 • Colmschate-   Coöp. Zuivelfabriek 

Opgericht in

 

 • Colmschate- Wetering 76 Ver. Coöp. Zuivelf. “IJsseldal” 

Opgericht in 1905-1971

 

 • Dalfsen-  Ruitenborgh

Opgericht in ?-?

 

 • Dalfsen-  Landgoed de Bes

Opgericht in ?-?

 

 • Dalfsen- Wilhelminastr. 62CZ “Dalfen” / “Leerdammer”

Opgericht in 1917-heden

 

 • Dedemsvaart-  SluisVI CZ. “Op Hoop van Zegen”

Opgericht in

 

 • Dedemsvaart-Rheezerend 65 “Avereest” R.W. Boscha

Opgericht in 1900-1968

 

 • Delden- Stad Zuivelf. C.H. /Gebr. Ensink

Opgericht in

 

 • Delden- StadCoöp. Zuivelfabriek 

Opgericht in 1918-1949

 

 • Delden- Ambt. Firma Wed. A.H. Brummelhuis

Opgericht in

 

 • Delden- Ambt CZ.  en Lbv. “De Vooruitgang” 

Opgericht in

 

 • Delden(erbroek)-  ( Delden-Ambt” / “De Vooruitgang”

Opgericht in 1899-1982 ?

 

 • De Leeuwte Zie Vollenhove

Opgericht in

 

 • Denekamp- Zuivelf. Fa. G.J. Westerhof

Opgericht in

 

 • Denekamp-  Ootmarsumsestr.23 CZ. “Volharding” / ‘67 “Oldewe”

Opgericht in 1917-1980

 

 • Den Ham-   CZ. “De Volharding”

Opgericht in 1895-1915

 

 • Den Ham-  Dorpsstraat 58 CZ. “Eensgezindheid” 

Opgericht in 1915-1994

 

 • Den Hulst-   CZ.  = Ontr. station Balkbrug / staat ook bij Nieuwleusen!

Opgericht in 1908-1930

 

 • Den Hulst-CZ. “Den Hulst” 

Opgericht in 1930-1964

 

 • Den Hulst- Hoofdvaart 174 CF. Melkpr. “Den hulst” 64 Vecolac 

Opgericht in 1930-1967

Opgericht in 1964-1967

 

 • Den Oosterhuis-  CZ. “De Goede Verwachting”

Opgericht in ?-?

 

 • Deventer- Pothooft Kon. Fabr. imp. en Exp. G.J. en H.H. Lugard

Opgericht in ?-?

 

 • Deventer- Parrallelw. 3 CM. “Volharding “

Opgericht in 1920-1926

 

 • Deventer- Smyrnastr. 2 CM. “Ons Belang “ Verbr. Coöp.

Opgericht in 1897-1955

 

 • Deventer- Coöp. Melkc. Deventer  “C.M.D.”

Opgericht in

 

 • Deventer-A.d.Broederen  Melkinr. L.J.M. Jansen

Opgericht in

 

 • Deventer-Boxbergerweg 125  ‘57 Hoofdkantoor  “IJsseldal”

Opgericht in

 

 • Deventer- Harderw.str. Coöp. Condensf. G.O. /’67 Coberco / “Sloten”

Opgericht in 1956-1996

 

 • Diepenheim Zuivelf. J. Noordendorp en Zn.  

Opgericht in ? 1907

 

 • Dochterenopslag Ontroomstation Zuidwolde (Dr.)

Opgericht in 1910-1947

 

 • Dulder Coöp. Handkr. zuivelf. De goede Hoop gaat op in Stoomz. ‘Dulder’te Saarveld

Opgericht in 1904-1913

 

 • Eesveen-

Opgericht in 1892-1915

 

 • Enschede- L.Bothofstr.36 Nw. E. Melkinr. Fa. Koopman (E.N.M.I)

Opgericht in

 

 • Enschede- Minkmaatstr. Stoomz.f “Dinkelland” / ENMI 

Opgericht in 1897-?

 

 • Enschede-  Voortweg 56 NV. Melkinr. “Frisia”

Opgericht in 1921-1943

 

 • Enschede-  Kottendijk 1 CM. “Lonneker” 

Opgericht in

 

 • Enschede- Hengelosedwarsstraat 25  CM. “Lonneker” 

Opgericht in 1896-1995

 

 • Genemuiden- Oosterkade C.Z. “Genemuiden”

Opgericht in

 

 • Genemuiden- Oosterkade 25 CZ  Melk en Melkpr. “Genemuiden”  “Vecolac”  

Opgericht in 1898-1974 ?

 

 • Giethoorn-   De Goede Verwachting 

Opgericht in 1905-1923

 

 • Giethoorn-   CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in ?-1963

 

 • Goor-  Haaksbergerweg 1 CZ. “Weddehoen” 

Opgericht in 1902-1973

 

 • Gramsbergen- Stationstraat 30  C.Z. “Gramsbergen” 

Opgericht in 1893-1971

 

 • Haaksbergen-   C.Z. “Haaksbergen”

Opgericht in 1908-1978

 

 • Halfweg- Zie IJhorst

Opgericht in

 

 • Hardenberg- Stationstraat 7 CZ. “Salland” 

Opgericht in 1903-1987

 

 • Hasselt-  Nahuijsbrug Veerweg 3 / CZ. “Juliana” 

Opgericht in 1910-1982

 

 • s-Heerenbroek- Bisschopsw 55  ‘67) Bisschopswetering 14 / C.Z. “’s-Heerenbroek” / “Vecolac” 16)

Opgericht in 1915-1979 *

 

 • Heeten- He 119 CZ. “De Vooruitgang” 

Opgericht in 1917-1996 

 

 • Heino- Zwolseweg 33-35 C.Z. “Heino” 

Opgericht in 1912-1991

 

 • Hellendoorn-  Koestraat

Opgericht in 1883-1890

 

 • Hellendoorn-   “‘t Reggedal “

Opgericht in 1894-1922

 

 • Hellendoorn- Reggeweg 9-11 CZ. “Nooit Gedacht” / “Twente”

Opgericht in 1925-1978

 

 • Hengelo- Ensch.s.w.203 Nw. H. Melkinr. “De Volharding” 

Opgericht in 1913-1949

 

 • Hengelo- Parralelw.L.S. 28 “Hengelosche C. Zuivelf.” / ORMET

Opgericht in 1909-1979

 

 • Hengevelde- Zie Wegdam

Opgericht in  

 

 • Holten-  Stationstraat 4 CZ. “De Vrijheid”  

Opgericht in 1907-1977

 

 • Holten-  A 149 “De Eendracht” Gebr. Wansink / S. Beetsma

Opgericht in 1899-1948

 

 • Holten-  Omefa

Opgericht in 1957-?

 

 • Ittersum- (Bij Zwolle) Fabr. v. Melkpr. Fa. de Boer en Schuring

Opgericht in 1926-?

 

 • Kampen- CZ. “De IJssel” - 

Opgericht in 1906-1932

 

 • Kampen- IJsseldijk 32 CZ. “De Delta” ‘73 Coberco

Opgericht in 1916-1977

 

 • Kampen- IJsseldijk 14 NV. Z.f. “Kampereiland” / v.Heel / ‘67 Lijempf 

Opgericht in 1900-heden

 

 • Kampen- Veenepoort “Van Heel’s Cond. Milk Cy” LTD. /‘47 Lijempf

Opgericht in 1907-??

 

 • Kuinre-   Stoomz.f. “Kuinre” / ‘41 Lijempf / 1955 CCF

Opgericht in 1888-1960

 

 • Langeveen-   van der Aast

Opgericht in 1896-1916

 

 • Lemelerveld- E 118 NV. Stoomz.f. “Statum” 

Opgericht in ?-?

 

 • Losser- NV. t. Expl. der Nw. Enschedesche Melkinr

Opgericht in

 

 • Losser-  Gronausestraat 76 NV. Nw. Ensch. Melkinr. “Dinkelland”

Opgericht in

 

 • Losser- CZ. en Melkinr. “De Volharding”

Opgericht in

 

 • Losser- Gronausestraat 76 CZ. “Dinkelland” 

Opgericht in 1903-2002 

 

 • Lutte-  De Lutte

Opgericht in 1902-?

 

 • Lutten- Fa. Fritzlin

Opgericht in ?-?

 

 • Markelo-   Fa. Stokkentreeft en Zonen

Opgericht in ?-1907

 

 • Markelo- Grotestraat 2 C.Z. “Markelo”

Opgericht in 1907-heden

 

 • Markelo-  ontvangstation van “Weddehoen” Goor

Opgericht in ?-?

 

 • Nieuwleusen-  ook bij Den Hulst De Hoop 1900-1901  /  Kingma 1901-1908  / Ontroomstation 1908-1930

Opgericht in ?-?

 

 • Nieuwleusen- J. Ph. Backxlaan 36 CZ. “Onderling Belang” 

Opgericht in 1907-1971

 

 • Noorddeurningen-  B. Westerhof

Opgericht in 1890-1929

 

 • Nijensbeek- Fa. Hilkemeyer

Opgericht in 1890-1901

 

 • Oldemarkt- Kingma  

Opgericht in ?-?

 

 • Oldemarkt- Zuivelf. ”Volharding” 

Opgericht in ?-?

 

 • Oldemarkt- Hoofdstraat 107 CZ. “Oldemarkt”/ 1961  “De Drie Provinciën”

Opgericht in 1926-1964

 

 • Oldenzaal- Bentheimerstr. 13 CM en Z. “Ons Belang” / “Oldewe” /ORMET

Opgericht in 1902-1976

 

 • Olst-  De Eikelhof

Opgericht in 1897-1911

 

 • Olst-  J. Schamhartstraat 27 C.Z. “Olst”

Opgericht in 1911-1973

 

 • Ommen- J.G. Kramer jr.

Opgericht in 1897-1910

 

 • Ommen- Hammerweg 25 CZ. “De Vechtstreek”  /1996 Hyproca Dairy B.V.

Opgericht in 1910-heden

 

 • Ootmarsum-  Tubantia

Opgericht in 1894-1919

 

 • Ootmarsum-  Oldenzaalsestr. 34 RK. CZ. “Nooit Gedacht”

Opgericht in 1920-1974

 

 • Oud- Avereest- De Volharding

Opgericht in ?-?

 

 • Raalte- 

Opgericht in 1897-1910

 

 • Raalte- Kanaalstraat WZ.12 CZ. “De Hoop” / “HOVO”/

Opgericht in 1916-1992

 

 • Rouveen-  Van Dedum

Opgericht in 1899-1923

 

 • Rouveen- Oude Rijksweg 651 CZ. “De Vlijt”

Opgericht in 1901-1987

 

 • Rossum- Fatherraatgerstr. 8 CZ. “De Eendracht” / “Ormet”

Opgericht in 1896-1980

 

 • Rouveen-   CZ. “Helpt Elkaar” 

Opgericht in 1902-1936

 

 • Rouveen-  Oude Rijksw. 395 CZ. “De Kleine Winst” / CZ. Rouveen”

Opgericht in 1906-heden

 

 • Rijssen- Enterweg 98 Stoomz.f. “Salland” D. Eerdmans eig.

Opgericht in

 

 • Rijssen- Gr. Ottostr. 53 NV. Overijs Melkpr. “Omefa” / Coberco

Opgericht in 1894-2003 

 

 • Saasveld-   CZ. “Dulder”  Gebr. Silderhuis / J.B. Elderink  

Opgericht in 1913-1964

 

 • Slagharen- “De Vooruitgang” A.Vos eig. /‘47 wed. A.Vos

Opgericht in

 

 • Slagharen- “De Vooruitgang”  

Opgericht in 1906-1987

 

 • Staphorst-  Tubantia

Opgericht in 1895-1914

 

 • Staphorst-  Kingma

Opgericht in 1897-1913

 

 • Staphorst-  Fa. Hettema

Opgericht in 1897-1930

 

 • Staphorst-  2) Zuivelf. “De Eendracht” Fa. Hettema en Wes..

Opgericht in 1897-1930

 

 • Staphorst-  Bergerslag

Opgericht in 1900-1915

 

 • Staphorst-  H. Webben

Opgericht in 1900-1903

 

 • Staphorst-  De Vrijheid

Opgericht in 1900-1915

 

 • Staphorst- Oude Rijksweg 102 CZ. “De Nijverheid “ 

Opgericht in 1901-1996

 

 • Staphorst-  Helpt Elkaar

Opgericht in 1902-1936

 

 • Staphorst-  Gemeenteweg 299 CZ. “Ons Belang “

Opgericht in 1904-1998

 

 • Staphorst-  Uffels

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  De Vrijheid

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  De Eendracht (Gelderingen)

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  Karos

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  Fa. Klijzing

Opgericht in ?-1907

 

 • Steenwijkerwold- TukCZ. “Ons Belang” 

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold- TukNV. Stoomz.f. “Steenwijkerwold” 

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold- TukNV. Stoomz.f. “Steenwijkerwold” /’41 Lijempf

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold- TukOldemarkseweg 64 Coöp. Cond. Friesland. “Steenwijkerwold”

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold-  CZ. “De Eendracht”

Opgericht in 1905-1962 ?

Opgericht in 1893-

 

 • St. Jansklooster-Zie Vollenhove

Opgericht in

 

 • Tjoene-  Roomboterfabriek van het Klooster “Sion”

Opgericht in ?-?

 

 • Tubbergen- De Vrijheid

Opgericht in 1893-1916

 

 • Tubbergen- La Neerlandia

Opgericht in 1893-1916

 

 • Tubbergen- Markt 1 CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in

 

 • Tuk- Tukseweg 87“Ons Belang”/ 1961  “De Drie Provinciën”  

Opgericht in

 

 • Tuk- Tukseweg 87 CZ. “Novac” (Munnikeburen) Hoofdk / fabr.

Opgericht in 1911-1992

 

 • Vollenhove-Ambt. =Barsbeek CZ. Algemeen Belang /

Opgericht in 1900-1943 ?

 

 • Vollenhove-(De Leeuwte) CZ. De Eendracht  

Opgericht in 1897-  

 

 • Vollenhove-Weg v. Rollecate 21 CF. Melkpr. Vollenhove /64 “Vecolac”  16) /79 Coberco

Opgericht in ???? -1999

 

 • Vriezenveen- Almelosew. 47-49 CZ. “Ons Belang” J. ter Steeg / ‘47 Wijk 3

Opgericht in 1893-1986

 

 • Vroomshoop- De Eendracht

Opgericht in 1899-1907

 

 • Wanneperveen- CZ. “De Hoop” 

Opgericht in 1898-1966

 

 • Weerselo-   C.Z. “Weerselo” 

Opgericht in 1910-1965

 

 • Wegdam- (Goor) Zuivelf. “Wegdam”/‘47 wed.A.H.Brummelhuis

Opgericht in 1894-1962

 

 • Wesepe- Raalterweg 57 CZ. “Nieuw Leven”

Opgericht in 1915-1980

 

 • Wetering- CZ.  “De goede Verwachting”

Opgericht in 1898-1921

 

 • Wierden-  Van Zanten

Opgericht in 1895-1899

 

 • Wierden-   CZ. “De Samenwerking” 

Opgericht in

 

 • Wierden-Marktstr. 33-35 Coöp. Fabr. v Melkpr “Twenthe”

Opgericht in 1910-199?

 

 • Willemsoord- Deli

Opgericht in 1898-1935

 

 • Wilp

Opgericht in ?-?

 

 • Windesheim- Nutricia

Opgericht in 1896-1901

 

 • Wijhe- Fa. Maas

Opgericht in ?-1918

 

 • Wijhe- Oranjelaan 12 C.Z. “Wijhe” per 1 jan 1919 J.R. Groot /64 “Vecolac”  16)

Opgericht in 1919-1973

 

 • I