Melkfabieken

Gerangschikt per provincie:

Friesland

 • Aalsum- (O.dongeradeel) Stoomzuivelfabriek - niet meer in ‘28

Oprichting in ????-1926?

 

 • Achlum- Monnikenweg 20 C.Z. “Achlum” 

Oprichting in 1888-1971

 

 • Akkerwoude- Achterweg 52 CZ. “Dokkumer Walden en omstreken” 

Oprichting in 1899-1969

 

 • Akkrum- Boarnsterdyk 2 CZ. “Utingeradeel” - 

Oprichting in 1897-1972

 

 • Akmarijp-  Fjeldwei 39 CZ. “De lege Walden” - 

Oprichting in 1896-1968

 

 • Ameland-    Nes (Fa. de Jong)

Oprichting in 1896-1934

 

 • Ameland Zie Buren, Hollum en Nes

 

 • Ameland-  Verzend- en ontvangststation De Takomst

Oprichting in 1978-1994

 

 • Anjum-  Klooster Anjum Fabr. van Jouke Swart / nw fabr. naar Berlikum

Oprichting in 1886-1889

 

 • Anjum CZ  / na 1899 verder als ??  

Oprichting in 1891-1911

 

 • Anjum  Naar N.V. Lijempf                                            

Oprichting in 1911-1925

 

 • Appelscha- Vaart N.Z. 23 “De Landman”

Oprichting in 1892-1907

 

 • Augustinusga- It West 19  “De goede Verwachting” / 1912  Lijempf  - 

Oprichting in 1899-1969

 

 • Balk-  Gaaikemastraat 46 CZ. “Harich” - 

Oprichting in 1897-1999 

 

 • Ballum-  (Ameland) CZ. “De Goede Verwachting” 

Oprichting in 1904-1924

 

 • Bartlehiem- Bartlehiem 35 C.Z. “Bartlehiem” - 

Oprichting in 1893-1957

 

 • Bergum- Burgumerdaam 32 CZ. “Bergumerdam” -

Oprichting in 1902-2003  

 

 • Berlikum-   St. Anna Parochie SZ. “De Volharding”

Oprichting in 1886-1889

 

 • Berlikum- Bitgumerdyk 28 

Oprichting in 1889-1967

 

 • Betterwird-  9 (Dokkum) “CZ Betterwird” Dokkum en Omstreken 

Oprichting in 1898-1991

 

 • Birdaard- Bourboomweg 6   CZ. “Concordia” -

Oprichting in 1897-1965

 

 • Bolsward-h  Harlingerstraat “Hollandia” -

Oprichting in

 

 • Bolsward- Harlingerw. 65

Oprichting in 1894-heden

 

 • Bolsward-k Snekerstraat 14   Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in 1883-1961

 

 • Bolsward- Stadsstreng 1 N.V. Hol. Melksuikerfabriek HMS

Oprichting in 1900-1980

 

 • Bontebok- Hogeveensweg 5 CZ. “De Gemeenschap”

Oprichting in 1898-1968

 

 • Boornbergum- Galhoeke 10   C.Z. “Boornbergum” - 

Oprichting in 1903-1967

 

 • Boornzwaag- Boarnsweachsterdyk 16 / CZ. Boornzwaag

Oprichting in 1887-1891

 

 • Boven-Haulerwijk- “De Eendracht”

Oprichting in 1898-1907

 

 • Bovenknype- NV. SZF. “Bovenknype” ?

Oprichting in 1893-1934

 

 • Boijl- Boijlerweg 59 ?CZ. “De Hoop”        

Oprichting in 1896-1934 ?

 

 • Buitenpost- Kuipersweg 76CZ. “Lutjepost” -

Oprichting in 1891-1930

 

 • Buren-Ameland- CZ. “Buren” - 

Oprichting in 1911-1946

 

 • Deinum- St. Janswei 5 “C. Stoom-Zuivelfabriek Deinum”- 

Oprichting in 1892-1951

 

 • Delfstrahuizen- Marwei 14 CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1899-1965

 

 • Dokkum- Hantumerweg (Jumbo) Zuivelf. Fa. Helder -

Oprichting in 1889-1927

 

 • Dokkum- Zuivelf. N.V. “Lijempf “

Oprichting in 1927-1955

 

 • Dokkumer-Nw.Zijlen Sylsterwei 9CZ. “De Nieuwezylen” -

Oprichting in 1891-1947

 

 • Dongjum

Oprichting in 1888-1901

 

 • Donkerbroek- Schapendrift 12 CZ. “Het Klaverblad”

Oprichting in 1902-1990

 

 • Drachtster  Compagnie

Oprichting in 1900-1902

 

 • Drachtster  Compagnie-

Oprichting in 1902-1903

 

 • Drachtster  Comp.- Fallaetswei CZ. en Graanm. “Drachtster Compagnie”

Oprichting in 1909-1933

 

 • Drachten- Moleneind ZZ35  9) N.V. Lijempf - 1970 CCF

Oprichting in 1889-1970

 

 • Drachten- Amperelaan 4 Ecologische zuivelfabriek 

Oprichting in 1998-heden

 

 • Dronrijp-  It Heech 4 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1891-2010

 

 • Echten- “De Eenvoud”

Oprichting in

 

 • Ee- “Het Steenvak “

Oprichting in 1888-1912

 

 • Ee- Stienfeksterwei CZ. “Ee en Omstreken” -

Oprichting in 1912-1977

 

 • Elsloo- Verwersweg 2  CZ. “De Drie Gemeenten” - 

Oprichting in 1898-1999

 

 • Fochteloo- Zuideinde 34 “De Nijverheid”

Oprichting in 1895-1907

 

 • Formérum- “De Toekomst”

Oprichting in 1896-1916

 

 • Formérum- Zie Terschelling

Oprichting in 1918-1974

 

 • Friesche Palen- ??? N.V.  “Friesche Palen” - ‘30 Ver. Zuivelf. /

Oprichting in 1893-1908  ?

 

 • Garijp- Eendrachtsweg 7 CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1893-1965

 

 • Gerkesklooster Verlaatsterweg 24 CZ. “Welgelegen” -

Oprichting in 1900-heden

 

 • Giekerk- Rinia van Nautaweg 3 CZ. “Trynwalden en omstreken” (53 “min omst.)

Oprichting in 1896-1976

 

 • Grote Wiske de  ??? (Hindelopen) - 

Oprichting in 1888-1894

 

 • Grouw- It Buterfabryk C.Z. “Grouw “ -

Oprichting in 1896-1966

 

 • Harlingen- Trekweg ? “De Eersteling” -Coöp. MI. De Centrale samen met Sexbierum

Oprichting in ?-1920 ?

 

 • Haskerdijken- Rijksstraatweg 38 ?

Oprichting in 1888-1898

 

 • Haskerhorne- Jouwsterweg 9 C.Z. “Haskerhorne” -

Oprichting in 1898-1974

 

 • Haulerwijk- Leeksterweg 2 e 4 (Ook als Waskemeer)  CZ. “Hoop op Zegen”

Oprichting in 1902-1969

 

 • Heeg- It Fabriek CZ. “Hoop op Zegen”

Oprichting in 1900-1995

 

 • Heeg-   zie  Osingahuizen Fa. A. Lankhorst Kaas en Roomb.f.

Oprichting in

 

Heeg- >>( Lankhorst)  

Oprichting in 1889-1986

 

 • Heerenveen-  Veensluis 26 (Ook bij ‘t Meer) CZ. ‘t Meer”

Oprichting in

 

 • Heerenveen- Venus “Hooidammer”

Oprichting in ????-heden

 

 • Heerenveen- Saturnus 21 “A-Ware” Cheese Prodution B.V.  

Oprichting in 2010-heden

 

 • Heerenveen- Saturnus 23 “Fonterra” - weiverwerkende fabriek

Oprichting in 2010-heden

 

 • Hemelum- Buorren 31 C.Z. “Hemelum”

Oprichting in 1896-1970

 

 • Hemrik- Compagnonsvaart 38 CZ. “De Nijverheid”

Oprichting in 1902-1930

 

 • Hoeve (Vinkega)

Oprichting in 1892-1907

 

 • Hollum>>  Ameland C.Z. “Ameland” /

Oprichting in 1904-1976

 

 • Hoorn-Terschelling

Oprichting in 1894-1916

 

 • Hoornsterzwaag- Inrichting tot ontroming van melk vd. SZF. “Ons Belang”

Oprichting in ?-1912

 

 • Hijlaard- Hoptille 6 CZ. “Hoptille” 

Oprichting in 1899-1935

 

 • Irnsum-  Rijksweg 90 “Coöperatieve Zuivelfabriek “

Oprichting in 1888-1938

 

 • Jelsum- Skierhusterwei 8 C.Z. “Jelsum” -

Oprichting in 1891-1956

 

 • Joure- Slachtedyk 9 Fa. de Boer (Snikzwaag)

Oprichting in 1884-1912

 

 • Joure-  Gjalt Brouwer

Oprichting in 1899-1912

 

 • Joure-  Slachtedijk 9 (?) De Vlecke / 

Oprichting in 1899-1932 ?

 

 • Joure-  Torenstraat Neerlandia (fa. Romkema)

Oprichting in 1888-1902

 

 • Jubbega-  Gorredijksterweg 54 CZ. “Ons Belang”  - 

Oprichting in 1903-1968

 

 • Kimswerd- Grote Reed 10

Oprichting in 1888-1920 

 

 • Kootstertille- Markowei 4 De Hoop ?  

Oprichting in 1891-1920 

 

 • Koudum-  De Tille 2 CZ. “Concordia” - 

Oprichting in 1898-1969 

 

 • Langezwaag-. de Haan

Oprichting in 1890-1902

 

 • Langezwaag- Hegedyk 18 C.Z. “Langezwaag” - 

Oprichting in 1908-1964

 

 • Langweer-  Stevenshoek 21  $) C.Z. “Langweer” -

Oprichting in 1908-1956

 

 • Leeuwarden- Emmakade 180 19) CZ. “Leeuwarden” -LMI -1956 fusie Jelsum

 

Oprichting in 1896-1975

 

 • Leeuwarden-W.Lodew.str <<“Fresia” L. C. Melkinrichting

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Potmarne 3-5 Hoofdk. N.V. “Lijempf “

Oprichting in 1912-1986

 

 • Leeuwarden- Potmarne 3 Hoofdk. N.V. “v. Heel” - 

Oprichting in 19??-1986

 

 • Leeuwarden- Elizabethstr Melkinr.  N.V. Lijempf - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Kanaalw. ZZ Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Tijnjestr. 1 Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Mérodesstr. 5 Coöp. Condensfabriek Friesland - C.C.F

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1 Coöp. Company Friesland - 

Oprichting in 1913- 1990

 

 • Leeuwarden- Pieter Stuyv.weg 1 Friesland Frico-Domo (FFD) 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden - Willemsk. 45-47 CZEV 1898 Kantoor 1905/1912 en pakhuis 1909

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- Snekertr.w. 5 CZEV >1930  “Frico” 1938

Oprichting in

 

 • Leeuwarden- “Hemrik” Frico

Oprichting in 1898-1982

 

 • Leeuwarden- Fontijnstr. 81 V .Z. (N.V de Ver. Zuivelf) - H. Boterkooper 

Oprichting in ?-1963 ?

 

 • Leeuwarden- Zuidergrachtwal 1 N.V. “Freia” Hoofdkantoor. / Kaashandel de jong - 

Oprichting in

 

 • Leeuwarden-  Plantinga

Oprichting in

 

 • Leeuwarden-  Smids Cie (Leeuwarder M.I. a/d Schrans)

Oprichting in 1882-1894

 

 • Lemmer-  Nieuwburen 15 Zuivelf. “De Hoop” Fa. A. Lankhorst

Oprichting in 1900-?

 

 • Lollum- v. Abbemastrjitte 2 CZ. “Ruigelollum-Waacsens en omstreken”  -

Oprichting in 1897-1926

 

 • Luinjeberd- Aengwirderweg 167 CZ. “Aengwirden”

Oprichting in 1901-1963

 

 • Lutjewoude-

Oprichting in

 

 • Makkinga- Wemeweg 17  CZ.“De Eendracht”

Oprichting in 1894-1984

 

 • Makkum- Kerkstraat 26  Eig. L. Kleiterp (?)

Oprichting in 1913-1924

 

 • Makkum- Ds. L. Touwenlaan 17 Electrische Zuivelbereiding “De Eersteling” - 

Oprichting in 1913-1944

 

 • Marrum- Lage Herenweg 2 C.Z. “Marrum” - 

Oprichting in 1891-1980

 

 • Marssum- Rypsterdyk (?) CZ. “De Eendracht” -

Oprichting in 1897-1966

 

 • ‘t  Meer (‘53> Heerenveen) CZ. “Knype en omstreken” - 

Oprichting in 1907-1961

 

 • Metslawier-  Reidtswal 4 “De Onderneming”-

Oprichting in 1888-1931

 

 • Mildam-

Oprichting in 1898-1899

 

 • Morra-Lioessens- Moarsterwei 12 CZ. “De Dongeradelen” - 

Oprichting in 1914-1973

 

 • Munnikeburen-Langelilleweg 30 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1896-1970

 

 • Nes- (Ameland) Zuivelfabr.

Oprichting in 1896-1935

 

 • Noordwolde-   S.Z.F. “De Nijverheid” ??

Oprichting in 1896-1907

 

 • Noordwolde- Hoofdstr.-West 64 S.Z.F. “De Nijverheid” -

Oprichting in 1896-1907

 

 • Noordwolde- Fa. Hettinga

Oprichting in 1907-1948

 

 • Nijega- Mardyk   (Elahuizen) Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in 1893-1960

 

 • Nijehorne- (BontebokZie Bontebok

Oprichting in

 

 • Nijeholtpade-SZF.

Oprichting in 1902-1930

 

 • Oenkerk-  ??? Apollo   

Oprichting in 1889-1913

 

 • Oldeberkoop- Oosterwoldseweg 35 CZ. “De Goede Verwachting” - 

Oprichting in 1896-1977

 

 • Oldeboorn-  Tjerkebuorren 95 C.Z.”Oldeboorn” 

Oprichting in 1899-1979

 

 • Oldeboorn-  ??? de Pauw

Oprichting in 1896-?

 

 • Oldeholtpade- ???

Oprichting in 1892-1900

 

 • Olterterp-  Boppefjild 2 CZ. “De Hoop”

Oprichting in 1893-2003 

 

 • Oosterend-  ??? CZ. “Oosterend en omstreken” -

Oprichting in 1897-1964

 

 • Oosterlittens-  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. 

Oprichting in 1888-1982

 

 • Oostermeer- TeyeTolstraat ? Stoomz. “Welgelegen” - F.E. Postma

Oprichting in

 

 • Oostermeer-  C.Z. (De Verenigde Zuivelfabrieken)

Oprichting in 1904-1963

 

 • Oosterwolde-  Wrongel 24 CZ. “Oosterwolde en omstreken” - 

Oprichting in

 

 • Oosterwolde Na fusie met Elsloo “ZOH”

Oprichting in 1889-2005 

 

 • Oosterzee-  Sluispad 17 CZ. “Lemsterland”

Oprichting in 1898-1993

 

 • Oosthem- Nijesyl 25 CZ. “De Hem” -

Oprichting in 1901-1963

 

 • Opeinde-  Iendrachtsingel CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1892-1984

 

 • Osingahuizen- Osingahuizen 11 Stoomz.f. Fa. A. Lankhorst

Oprichting in 1889-1986

 

 • Oudebiltzijl-  Van Albedaw. 29 CZ. “De Broederschap” - 

Oprichting in 1892-1934

 

 • Oudega-S Fabrykswei 13 CZ. “De Hoop” - 

Oprichting in 1900-1966 ?

 

 • Oudega-W- Hoytemadyk 2  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f.

Oprichting in 1880-1962 

 

 • Oudega- J.Tusken Bosk en Mar, Schapenkaas

Oprichting in 1991-heden

 

 • Oudeschoot-  Heremaweg 21 CZ. “Jagtlust” - 

Oprichting in 1900-1963

 

 • Oudwoude-  Hústernoard 1  CZ. “Huis ter Noord”

Oprichting in 1899-1996 

 

 • Ried-  Hoofdstraat 10 C.Z. “Ried”

Oprichting in 1889-1935

 

 • Rinsumageest-  Tjaerdawei 43 CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1901-1976

 

 • Roordahuizum-  Ayttawei 71 CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1890-1962

 

 • Rottevalle- Buorren 15  

Oprichting in 1899-1920

 

 • Scharnegoutum- Legedyk 53 C.Z. “Scharnegoutum”

Oprichting in 1897-1972

 

 • Scharsterbrug-  Hollandiastr. 60 “Hollandia”-

Oprichting in 1911-heden

 

 • Schiermonnikoog-  “De Eensgezindheid” - 

Oprichting in 1924-1932

 

 • Schiermonnikoog-CZ. “Schiermonnikoog” - 

Oprichting in 1935-1973

 

 • Schiermonnikoog-  de Vlugt 

Oprichting in 1936-1973

 

 • Sexbierum-  Frentsjerterein 3 C.Z. “Sexbierum” - 

Oprichting in 1888-1961

 

 • Spanga-  Spangahoekweg 40 Coöp. Roomboterf. Scherpen­zeel en omsteken

Oprichting in 1896-1903

 

 • St. Jacobiparochie-  't Hoekje

Oprichting in

 

 • St. Nicolaasga-  De Eensgezindheid (later Hollandia)

Oprichting in 1891-1911

 

 • St. Nicolaasga-  Stationsstraat 4 CZ. “De Volharding”

Oprichting in 1911-2000 

 

 • Sloten- N.V. Kaas en Roomb.f.  

Oprichting in

 

 • Sloten-  Bolwerk Zuidzijde 24 “Lijempf”

Oprichting in 1891-heden

 

 • Sneek- Normandiaplein 4  Zuivelf. en koelh. N.V. “Normandia” - 

Oprichting in 1888-1969

 

 • Sneek- Stationsw. 16 / Harste 40 Hoofdkantoor “K.N.M.”

Oprichting in 1883-1963

 

 • Sneek- ook als IJsbrechtum  << Nestlé (Hollandia).

Oprichting in ?-1986

 

 • Steggerda-  Pepergaweg 142 CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1907-1979

 

 • Stiens-  Nijlansdyk 1 C.Z. “Stiens” - 

Oprichting in 1887-1966

 

 • Suameer-  Heerenweg 6 Stoomz.f. “Suameer” - N.V. “Lyempf”  

Oprichting in 1908-1931

 

 • Surhuisterveen-  De Dellen 16 V.Z. (N.V. Verenigde Zuivelfabrieken)

Oprichting in 1891-1963

 

 • Surhuizum -

Oprichting in 1900-1903

 

 • Sybrandaburen-  Aesgewei 2 CZ. “De Lege Gaen” - 

Oprichting in 1891-1974

 

 • Terschelling-Formerum CZ. “De Toekomst”

Oprichting in 1896-1916

 

 • Terschelling- Formerum 48 CZ. “Terschelling” -

Oprichting in 1896-1988

 

Terschelling- Oosterend 10a De Terschellinger, Eco-bedrijf  - J. Cruiming

Oprichting in 1992-2004

 

 • Terschelling- Oosterend 10a De Terschellinger, Eco-bedrijf 

Oprichting in 2004-heden

 

 • Terschelling- Lies “Lytse Lies” / 1916 CZ. “Terschelling”

Oprichting in

 

 • Terschelling-Midsland

Oprichting in 1896-1916

 

 • Terwispel-  Hellingwál 1 CZ. “De Volharding” - 

Oprichting in 1897-1973

 

 • Tjalleberd-  ???

Oprichting in 1896-1905

 

 • Twijzel-  Wedzebuorren 44 CZ. “De Eendracht”

Oprichting in 1898-1974

 

 • Tijnje- Warrewei 13 CZ. “De Volharding” 

Oprichting in 1916-1971

 

 • Tzum-  Fabrieksweg 10 C.Z. “Tzum”  

Oprichting in 1897-1974

 

 • Tzummarum- Kleasterwei 6 In 1911 overgenomen door N.V. Lijempf en gesloten

Oprichting in 1887-1911

 

 • Uitwellingerga- Brébesleatswei 2 CZ. “De Westerbrugsloot”

Oprichting in 1903-1965

 

 • Ureterp-  ??? “Aurora”

Oprichting in 1898-1911

 

 • Veenwouden-  Freiahof  Kaas en Roomb.f  “Freia”

Oprichting in 1879-1969

 

 • Warga-  Fricoweg 4  C.Z. “Warga” -

Oprichting in 1886-1936

 

 • Warga-  Fricoweg 4 Centr. Melkinr. 1936  Frico / 1970 nw. Fabriek  

Oprichting in 1936-1994

 

 • Warns- Nei de feart (?)  C.Z. “Warns en omstreken” 

Oprichting in 1899-1964

 

 • Wartena-  Hoofdstraat 77 CZ. “Helpt Elkander”

Oprichting in 1898-1965

 

 • Waskemeer- De Kromten (?)

(Haulerwijk) CZ. “Hoop op Zegen” zie Haulerwijk

Oprichting in

 

 • Weidum-  Weisterdyk 27 C.Z. ‘Weidum” 

Oprichting in 1893-1969

 

 • Wieuwerd-  Froonackerdyk 2 C.Z. “Wieuwerd” 

Oprichting in 1897-1964

 

 • Winsum-  Kleasderdyk 8 CZ. “Klimop”

Oprichting in 1897-1939

 

 • Wirdum-  Tjaerderdyk 1 C.Z. “Wirdum”

Oprichting in 1891-1965

 

 • Witmarsum-  Arumerweg 2 C.Z. “Witmarsum”

Oprichting in 1896-1965 

 

 • Wolvega-c  Lycklamaweg 38 CZ. “Wolvega”

Oprichting in 1914-1990

 

 • Wolvega- N.V. Kaas en Roomb.f. “Oppers-Frieslandia” -

Oprichting in

 

 • Wolvega-p  Oppers 58 N.V. “Lijempf” 

Oprichting in ?-1959

 

 • Wolvega-  Visser

Oprichting in 1894-1918

 

 • Wommels-c- De Untfangst 2 CZ. “Wommels en omstreken”

Oprichting in 1893-1988

 

 • Wommels-p- De Koate Baan 11 Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f.

Oprichting in

 

 • Wommels- Limmen

Oprichting in 1981-1986

 

 • Workum-c Spoardyk 21 CZ. “De Goede Verwachting”

Oprichting in 1900-heden

 

 • Workum-p N.V. Kaas en Roomb.f v/h Tjebbes en Co.

Oprichting in 1889-1934

 

 • Workum-p  Emmabuert (?) N.V. “Lijempf” 

Oprichting in 1892-1955

 

 • Woudsend-  Vosseleane 43 CZ. “De Samenwerking”

Oprichting in 1902-1965

 

 • Wijnjeterp-  Klein Groningen 13 CZ. “De Vooruitgang”

Oprichting in 1903-1967

 

 • IJsbrechtum-  Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Roomb.f. 

Oprichting in 

 

 • Zurich- Gebr. Bangma 

Oprichting in 1892-1897

 

 • Zurich-  It Leech CZ. “Frisia”

Oprichting in 1897-1955

Groningen

 

 • Adorp- Part. “Eendracht” van J. Eriks en J. Wiglama

Opgericht in 1892-19xx

 

 • Adorp- Coöp. “Eendracht”

Opgericht in 19xx-1915?

 

 • Adorp- Part. “Welgelegen” van E. Sijbolts en E. De Maar

Opgericht in 1911-1920

 

 • Aduard / den Ham-Fransum-

Opgericht in 1888-1916

 

 • Appingedam- Opwierde Woltweg NV. “Appingedammer Zuivelfabriek.”

Opgericht in 1900-1943?

 

 • Baflo- “Hunsingo”

Opgericht in 1888-1916

 

 • Bedum-

Opgericht in ????- ca.1917 

 

 • Bedum

Opgericht in 1902-1922

 

 • Bedum- Boterd. ZZ.45 Coöp.  Fabr. v. Melkpr.

Opgericht in 1916-heden

 

 • Bellingwolde- NV / coöp.  “Den Ham” 

Opgericht in 1890 - 1948

Opgericht in 1896 - 1934

 

 • Blijham-

Opgericht in ????-1913

 

 • Blijham- “Blijhamster Zuivelf.” Van Eysden

Opgericht in 1921-1943

 

 • Borgercompagnie- NV. Borger- en Tripscompagnie -

Opgericht in 1897-1908

 

 • Briltil- Part. E. Dijksterhuis / Schortinghuis / Margarinefabriek De Noordstar.

Opgericht in 1891-1913?

 

 • Brilltil- NV. “Lijempf” - 

Opgericht in 1913-1970

 

 • Den Ham en Fransum- zie Aduard

Opgericht in

 

 • Den Hoorn- zie Wehe Den Hoorn

Opgericht in

 

 • De Wilp- CZ. “De Goede Hulp” 

Opgericht in 1901-1965

 

 • Doezum       

Opgericht in 1909 - 1970

 

 • Ezinge- v Swinderenlaan CZ. “Ezinge” 

Opgericht in 1894-1976

 

 • Farmsum-Molenstr.62-64 CZ. “de Eems” 

Opgericht in 1912-1960

 

 • Finsterwolde-

Opgericht in ????-1913

 

 • Finsterwolde- Klink.w. 274 Melkinr. J. Modderman

Opgericht in 1918-1960

 

 • Foxhol- Melkinr. H. Venema

Opgericht in

 

 • Garmerwolde- CZ. “Garmerwolde-Thesinge” 

Opgericht in 1891?-1919?

 

 • GlimmenCZ. “De Toekomst” 

Opgericht in 1896-1966

 

 • Groningen
 • Lage der A 183 “Melkinr. “Vredewold” Firma Eppens & v. Moorsel filiaal van Vredewold Leek Opgericht in 1895-1898
 •  Kraneweg 8 Groninsche Melkinr. Vredewold” Eig. J. F. van Moorsel /ca. 1919 Stad en Lande Opgericht in 1898-1919?
 •  Noorderhaven “Stad en Lande” (‘11 filiaal Fr. Str.w / ca. 1919 overname Vredewold) ‘23 Failliet Opgericht in 1907-1923
 •  Noorderhaven “Vredewold” kortdurende herstart in pand faillite Stad en Lande Opgericht in 1926-1927
 •  Friesche Straatweg  Welgelegen” Eigenaar E. Sijbolts Stoomzuivelfabriek Opgericht in ???? -1911
 •  Friesche Straatweg Overname door coöp. “Stad en Lande” / gaat in 1923 faillietOpgericht in 1911-1923
 •  Friesche Straatweg 219 Overname door nw. coöp.  “De OmmelandenOpgericht in 1924-1995
 •  A-Weg- 25 “Volharding” Melkinrichting Opgericht in 1907-19??
 •  Eendrachtskade- ZZ14  NV. LIJEMPF Melkinrichting  /1955 DOMO Opgericht in ??    -1966?
 •  Tuinbouwdwarsstraat Filiaal CZ. Roden (Dr.) - geen fabriek /1965 Domo Opgericht in 1934-1965
 •  Scandinavieweg 12 Melkpr. Domo-Bedum /NN / FF. /sluiting in 2008 Opgericht in 1966-2008
 •  Boterdiep 49-53 CZ. “De Eendracht”/‘47 Slijters-Coöp./1952 naar DOMO Opgericht in ??    -??
 •  Boterdiep 49-53 Overgenomen door “DOMO” Opgericht in ?-1952 ?
 •  Singelw 39-41  Nieuw Groninger Melkinrichting”1961 naar DOMO Opgericht in ??    -??
 •  Van Julsinghastr. 2 “De Nijverheid” - Steenh. /1950 Lijempf  filiaal / 1955 overname Domo en sluiting Opgericht in ??   -1950
 • Groningen- Zuiderdiep 68 Opgericht in
 •  Oude Kijk. In ‘t Jatstr. 73 De Groninger Melkinrichting” eigenaar  D. Renken Opgericht in
 •  Zuiderdiep 34 Winkel en Melkinr. NV. Lijempf” / 1955 naar DOMO Opgericht in

 

 • Grijpskerk-  Kievitsw. 4 NV. SZF. “Grijpskerk”

Opgericht in 1889-1969

 

 • Grootegast- N.V. Grootegaster stoomzuivelfabriek. 

Opgericht in 1892-190?

 

 • Grootegast- Handkrachtfabriek Exelsior

Opgericht in 190?-1910

 

 • Haantil-

Opgericht in

 

 • Haren-

Opgericht in 1898-1912

 

 • Harkstede- CZ. “Eensgezindheid”

Opgericht in 1899-1944

 

 • Hellum- CZ. “Woldjer Stoomzuivelf.” 

Opgericht in 1896-1942

 

 • Holwierde- CZ. “De Toekomst” 

Opgericht in 1898-1963

 

 • Hoogkerk-  Rijksstraatweg  Mogelijk Handkrachtfabriek Welgelegen 

Opgericht in ??   -1904

 

 • Hoogkerk- Friesche Straatw. Stoomzuivelfabriek Welgelegen E. Sijbolst / na 1911 Stad en Lande Groningen Opgericht in 1904-1911

 

 • Hoogkerk- Hoendiep Melkinr. en Zuivelf. “Hoogkerk” Gebr. / H.J. Woudhuis

Opgericht in 1916-1949

 

 • Kielwindeweer- NV. “De Eendracht”

Opgericht in ?-1908

 

 • Kolham- Nieuwelaan.E209 Melkinr. Leggelo & Tiele / 1941 overgenomen door Lijempf

Opgericht in 1933-1942

 

 • Kostverloren-

Opgericht in

 

 • Kropswolde- ?? Coöperatie / 1906 is er faillissement van een NV in liquidatie

Opgericht in 1899-1903

 

 • Kropswolde- Melkinr. K. Doesburg

Opgericht in 1909-195?

 

 • Laude- Ter Apelerstr. 16 CZ. “Sellingen en omstreken” 

Opgericht in 1898-1976

 

 • Leek- Part Eppens

Opgericht in1891-1901?

 

 • Leek- “Vreedewold”

Opgericht in 19?? -1915

 

 • Leens- “De Marne”

Opgericht in 1892-1915

 

 • Loppersum- “De Fivel” /1921 Bedum /’26 melkontv. Bedum

Opgericht in 1892-1920

 

 • Lutjegast

Opgericht in 1910-1919

 

 • Marum-  “Eensgezindheid”

Opgericht in 1900-1918

 

 • Marum- Noorderringw.35  CZ. “Zuidelijk Westerkwartier” 

Opgericht in 1918-heden

 

 • Meeden-  N.V. Stoomz. en Melkinr.

Opgericht in 1893-1921

 

 • Meeden-  Stoomz. en Melkinr. K. Wigboldus

Opgericht in 1921-1935

 

 • Middelstum- Stoomz en Melkinr.  N.V. / melkonv. Bedum

Opgericht in 1894-1921 

 

 • Midwolda

Opgericht in 1889-?

 

 • Midwolde 

Opgericht in

 

 • Muntendam- Part. Gebr. Spelbrink

Opgericht in 1898-1910

 

 • Musselkanaal- Stoomzuivelfabriek 

Opgericht in 1901-19??

 

 • Niekerk- Coöp. Zuivelfabriek “Niekerk en Omstreken” / ook “Ons Voordeel” (Handkracht )

Opgericht in 1898-1904

 

 • Niekerk- Meerdere eigenaren ‘04 G. W. Beerda / ‘05 G. J. Meindema  (Handkracht)

Opgericht in 1904-1907

 

 • Niekerk- Nw. Eig. H. Veenstra (dir. Fabriek Farmsum) Stoomzuivelf. /’10 in brand gestoken

Opgericht in 1907-1910

 

 • Nieuwe Pekela- N.V. “Klaver Drie”  1903 op stoom

Opgericht in 1896-1915

 

 • Nieuwe Schans- De Schans Stoomzuivelfabriek mogelijk begonnen als Part van Buiskool

Opgericht in 1889-1908

 

 • Noordlaren-  Stoomz. “Noordlaren” 

Opgericht in 1896-1931

 

 • Noordwijk- CZ. “De Goede Verwachting”

Opgericht in 1902-1918

 

 • Noordwijk- “De Goede Verwachting” 

Opgericht in

 

 • Noordwijk- CZ. “De Goede Verwachting” M. vd. Kamp /’63 /

Opgericht in 1900-heden

 

 • Onderdendam - Fabr. v. Melkpr. 

Opgericht in

 

 • Onderdendam - NV. Zuivelf. “Onderdendam

Opgericht in

 

 • Onnen - CZ. “De Hoop” H. Harsema /’471A. M.Castelein

Opgericht in 1899-?

 

 • Oosterhogebrug- A 181 Gebr. B. en A. Huisman

Opgericht in ?-?

 

 • Oosterhogebrug- Melkinr. en Roomijsf. H. Meijer

Opgericht in

 

 • Oosterhogebrug- A 124 b Zuivelf. en Melkinr. “Damsterdiep”

Opgericht in ?-?

 

 • Opwierde- Woltweg ?

Opgericht in ?-1943

 

 • Sappemeer- S.Z.Fabr. en Melkinr. “Lyempf”/1955 DOMO

Opgericht in 1947-1955

 

 • Sappemeer “DOMO.” Beilen (Dr.) 

Opgericht in 1955-1965

 

 • Sappemeer-   “Borger en Tripcompagnie.” - 3-5-1924 ZF en MI de Volharding verkocht

Opgericht in ?-?

 

 • Schildwolde-  Part Stoomzuivelfabriekje van L. Adriani

Opgericht in ??-1903

 

 • Slochteren- CZ. “Slochteren” / 1937 “Slochteren-Kolham”

Opgericht in

 

 • Slochteren- CZ. “Duurswold” /’62 Winsch

Opgericht in 1894-1964 

 

 • Stadskanaal-

Opgericht in

 

 • Spijk- “Rival” Stoomzuivelfabriek  / 1910 verkoop kaasfabriek

Opgericht in 1900-1915 ?

 

 • Ten Boer-

Opgericht in

 

 • Ter Apel

Opgericht in 1895-1920

 

 • Thesinge- CZ. “Garmerwolde-Thesinge” -

Opgericht in

 

 • Tolbert-

Opgericht in 1898-????

 

 • Tolbert- NV. “Lijempf “ 

Opgericht in 1916-1970

 

 • Uithuizen- melkontv. Bedum

Opgericht in 1919-?

 

 • Usquert- De Concurrent” - stopt per 1 jan. 1917 melk naar  Middelstum

Opgericht in 1889-1917

 

 • Veendam- “Veendammer Melkinr”. Gebr. Alders

Opgericht in ?-?

 

 • Vlachtwedde-  “Westerwolde’

Opgericht in 1911-1920

 

 • Vriescheloo- NV. Vriescheloo 

Opgericht in 1898?*1910

 

 • Warffum- (Zuiderhorn) “Warffum-Zuiderhorn”

Opgericht in 1900-1904

 

 • Wedde -

Opgericht in 1900-1914 

 

 • Wehe den Hoorn- Wehe-den Hoorn / ’26  melkonv. Bedum

Opgericht in 1917-1922 

 

 • Wildervank-  Wildervankster Zuivelfabriek

Opgericht in 1896-1906

 

 • Wildervank-  

Opgericht in 1912-1923

 

 • Winneweer- aan Damsterdiep De Eendracht

Opgericht in 1896?-1919?

 

 • Winschoten- N.V. Oldambster Zuivelf. en Melkinr. “OZMI”

Opgericht in 1884-1909

 

 • Winschoten- Coöp. “Oldamster Zuivelf. Melkinr.” 

Opgericht in 1909-1960

 

 • Winschoten- Combinatie Oost Gron. 1960 fusie met Slochteren

Opgericht in 1960-1999 

 

 • Winschoten- Fusie met ZOH

Opgericht in

 

 • Winsum- “NOWO” Nw. Onderneming Winsum

1892-1921

 

 • Winsum- NV. “Lyempf” - 

Opgericht in 1921-1972

 

 • Winsum- 1970 DOMO-Bedum

Opgericht in 19??-1976

 

 • Winsum-Obergum  Melkinr. H. van Dijk

Opgericht in ?-?

 

 • Winsum- Botermakerij Speerstra

Opgericht in

 

 • Winsum-   Fabr. v. Melkpr. “Hunsingo” 

Opgericht in

 

 • Woltersum-  CZ. “Woltersum” 

Opgericht in 1896-1920

 

 • Zevenhuizen- 

Opgericht in 1895-????

 

 • Zevenhuizen - CZ. “Roden-Zevenhuizen” - per 1917 met Roden

Opgericht in 1901?-1964

 

 • Zuidbroek- Uiterburen “N.- en Zuidbroekster Stoomz.fabriek” 

Opgericht in 1882-1947

 

Drenthe

 

 • Aard Ter

Opgericht in ?-1908

 

 • Alting

Opgericht in 1898-1912

 

 • Amen “De Hoop”

Opgericht in 1903-1913

 

 • Anderen “De Eenheid”

Opgericht in 1900-1908

 

 • Anloo- 1e Boterfabriek “Anloo”

Opgericht in 1895-1913

 

 • Anloo- 2e “De Eensgezindheid” -

Opgericht in 1915-1970

 

 • Annen “De Wolden”

Opgericht in 1895-1904

 

 • Annerveenschekanaal “Concordia” - 

Opgericht in 1896-1942

 

 • Anreep

Opgericht in 1904-1908

 

 • Assen- 

Opgericht in 1898-1904

 

 • Assen- part

Opgericht in 1898-1905

 

 • Assen- part

Opgericht in 1898-1910

 

 • Assen- part “De Nijverheid”

Opgericht in 1904-1922

 

 • Assen- part “La Confiance”

Opgericht in ?-1904

 

 • Assen- part Bonder en Aalders

Opgericht in ?-1922 ?

 

 • Assen Acmesa CM. “ACMESA” -  

Opgericht in 1908-2005

 

 • Balinge

Opgericht in 1900-1913

 

 • Balloo “De Drie Eenheid”

Opgericht in 1898-1913

 

 • Beilen- v/d Borch en Co

Opgericht in 1895-1907

 

 • Beilen

Opgericht in ?-1917

 

 • Beilen “De Hoop”

Opgericht in 1901-1907

 

 • Beilen “Beilen” - 

Opgericht in 1908-1848 

 

 • Beilen- 1948 DOMO. G.A.  Domo-Bedum .....

Opgericht in 1948-heden

 

 • Bonnen-Gieten> Zie Gieten

Opgericht in

 

 • Borger CZ. “Borger” -

Opgericht in 1894-1970

 

 • Bovensmilde

Opgericht in 1898-1909

 

 • Bronniger

Opgericht in 1899-1909

 

 • Brunsting

Opgericht in ?-1909

 

 • Buinen CZ. “Vooruitgang”- 

Opgericht in 1894-1968

 

 • Buinerveen Part. ??

Opgericht in ?-1905

 

 • Bunne CZ. “Winde en Bunne”-

Opgericht in 1896-1968

 

 • Coevorden-, “Volharding” 

Opgericht in 1898-1901

 

 • Coevorden-NV. Stoomz.f. - 

Opgericht in 1901-1969

 

 • Dalen- CZ. “Dalen”

Opgericht in 1889-1978

 

 • Dalerveen- CZ. “De Hoop”- 

Opgericht in 1894-1968

 

 • De Maten-

Opgericht in 1901-1918

 

 • Deurze  [ook als Duurze] CZ. “Vooruitgang  zij ons doel” 

Opgericht in 1895-1908

 

 • Diever- CZ. “Diever”- 

Opgericht in 1899-1970

 

 • Dieverbrug- Hylkemeyer /  (De Wit Coöp.)

Opgericht in ?-1900

 

 • Donderen-

Opgericht in 1895-1914

 

 • Drochteropslag- Was ontroomstation voor Zuidwolde

Opgericht in 1913-1947

 

 • Drouwen- CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1901-1941

 

 • Drijber-

Opgericht in ?-1911

 

 • Dwingeloo- CZ. “Dwingelo”-

Opgericht in 1895-1974

 

 • Echten Part.

Opgericht in ?-?

 

 • Eelde- CZ.  “Eelde”- 

Opgericht in 1896-1968

 

 • Eemster part.

Opgericht in 1900<-1900

 

 • Eemster- CZ. “Eemster”-

Opgericht in 1900?-1968

 

 • Een- “De Eendracht”

Opgericht in 1896-1905

 

 • Eext- CZ. “Eendracht”

Opgericht in 1895-1977

 

 • Eexterveen- CZ. “Eexterveen”- 

Opgericht in 1896-1943

 

 • Elp-                                                            2)

Opgericht in 1899-1911

 

 • Emmen- Westeresch- CZ. “Emmen”-  ‘49 fusie Noordbarge 

Opgericht in 1920 -1949

 

 • Erm-

Opgericht in 1894-1907

 

 • Exloo- CZ. “Exloo”- 

Opgericht in 1894-1966

 

 • Freederiksoord- CZ. “Deli”- 

Opgericht in 1898-1935

 

 • Gasselte

Opgericht in 1897-1904

 

 • Gasselternijveen

Opgericht in

 

 • Gasselternijveensche-mond N.V. “Eerste Veenkoloniale Melk en Roomb.F.

Opgericht in 1893-1970

 

 • Gasteren Gasteren

Opgericht in 1895-1915

 

 • Gees- CZ. “Gemeenschappelijk Belang”- 

Opgericht in 1896-1969

 

 • Gieten- CZ. “Gieten - Bonnen”-

Opgericht in 1895-1966

 

 • Gieterveen CZ. “Gieterveen - Bonnerveen”- 

Opgericht in 1898-1960

 

 • Grolloo CZ. “Vooruitgang zij ons doel”- 

Opgericht in 1894-1971

 

 • Haalweide part Boelens en L. Steenbergen

Opgericht in 1898-?

 

 • Haalweide- CZ. “De eendracht”- 

Opgericht in 1896-1969

 

 • Havelte- CZ. “Havelte”-

Opgericht in 1894-1977

 

 • Hijken- CZ. “De Goede Verwachting”- 

Opgericht in 1896-1928

 

 • Hijkersmilde- Scheffer en van Dijken

Opgericht in ?-1909

 

 • Hijkersmilde- (Smilde)

Opgericht in 1909-1958

 

 • Holthe

Opgericht in 1915?-1917

 

 • Holthe “De Eendracht”

Opgericht in 1899-1911

 

 • Hoogersmilde- CZ. “Nooit Gedacht”- 

Opgericht in 1899-1967

 

 • Hoogeveen- CZ. “Hoogeveen” 

Opgericht in 1890-heden

 

 • Hooghalen- CZ. “Halen”- 

Opgericht in 1895-1966

 

 • Klatering-“Onderling Belang”

Opgericht in 1898-1912

 

 • Kloosterveen- “Exelsior” / april 1902 door brand vernield 

Opgericht in 1898-1908

 

 • Koekange- CZ. “Koekange”-

Opgericht in 1896-1987

 

 • Kolderveen- CZ. “Kolderveen”/1961 “N-K”/1966 “De Venen”

Opgericht in 1893-1995

 

 • Lieveren- Geen fabriek maar botermakende landbouwer

Opgericht in ?-1906

 

 • Loon- “De volharding”

Opgericht in 1896-1908

 

 • Maten De

Opgericht in 1901-1918

 

 • Meppel- Kievit “Kievit” 

Opgericht in 1894-1999 

 

 • Meppel- Kievit Kievit - (Friesland Foods)

Opgericht in 1999-2005

 

 • Meppel- 

Opgericht in 1888-1940

 

 • Meppel -Toekomst 

Opgericht in ?-1933

 

 

 • Nieuw-Buinen- CZ. “Nieuwbuinen”-  

Opgericht in 1895-1930

 

 • Nieuweroord Koekoek

Opgericht in 1904-1909

 

 • Nieuw-Schoonebeek-

Opgericht in 1896-????

 

 • Nieuw-Schoonebeek- CZ. “Concordia”- 

Opgericht in ????-1969

 

 • Noordbarge- CZ. “Noordbarge” / “Emmen” -  

Opgericht in 1893-1988

 

 • Noord-Sleen 

Opgericht in 1897-1903

 

 • NorgCZ. “Norg”- 

Opgericht in 1896-1977

 

 • Nijeveen- CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1898-1962

 

 • Odoorn part

Opgericht in 1898? -?

 

 • Odoorn- CZ. “Odoorn-Valthe”- 

Opgericht in 1903-1969

 

 • Oosterhessellerbrug M.J. Danneboom en Zn.

Opgericht in 1892-1901

 

 • Oosterhesselen- CZ. “Oosterhesselen”- 

Opgericht in 1898-1968

 

 • Orvelte- “De Onderneming”

Opgericht in 1899-1908

 

 • Orvelte- “De Onderneming” 

Opgericht in 1985-heden

 

 • Oud Schoonebeek- Zie Schoonebeek

Opgericht in

 

 • Oudemolen (Taarloo) - “Centrum”

Opgericht in 1896-1909

 

 • Peeloo- “Nooit Gedacht”

Opgericht in 1903-1908

 

 • Peize- CZ. “De Verwachting”- 

Opgericht in 1896-1969

 

Roden- CZ. “Roden - Zevenhuizen”- 

Opgericht in 1893-1982

 

 • Rogat- (De Wijk) CZ. “Rogat”- 

Opgericht in 1888-1977

 

 • Rolde- CZ. “Ons Voordeel”- 

Opgericht in 1895-1976

 

 • Rolde- “Karwij” - kaasboerderij

Opgericht in 1984-heden

 

 • Roswinkel-

Opgericht in 1895-1917

 

 • Ruinen- SZ. “Ruinen” / 1962 DOC

Opgericht in 1896-1977

 

 • Ruinerdijk-

Opgericht in 1900-1903

 

 • Ruinerwold- part

Opgericht in 1898 ?-1903

 

 • Ruinerwold-OE “Oosterend”  of “Oost End” ?

Opgericht in 1903-1923

 

 • Ruinerwold-part. G. Reimers en E. Derks

Opgericht in ?-1903

 

 • Ruinerwold AB-(Dijkhuizen) CZ. “Algemeen Belang”- 

Opgericht in 1903? -1984

 

 • Schoonebeek- Part?

Opgericht in 1896-1903

 

 • Schoonebeek-Nieuw

Opgericht in

 

 • Schoonebeek- (Oud) CZ. “Schoonebeek”

Opgericht in 1896-1972

 

 • Schoonloo-

Opgericht in 1901-1912

 

 • Sleen-

Opgericht in 1898?-1903

 

 • Sleen-CZ. “Sleen”-

Opgericht in 1903-1969

 

 • Smilde- (ook Hijkersmilde) CZ “Smilde” 

Opgericht in 1909-1958

 

 • Spier-

Opgericht in ?-?

 

 • Steenbergen-

Opgericht in ?-1903

 

 • Ter Aard-

Opgericht in ?-1908

 

 • Tynaarlo- CZ. “Tynaarlo”- 

Opgericht in 1896-1925

 

 • Uffelte- part

Opgericht in 1896-1902

 

 • Uffelte- part. Kingma

Opgericht in ?-1908

 

 • Uffelte- CZ. “Algemeen Belang”- 

Opgericht in 1898-1969

 

 • Valthermond-

Opgericht in ?-?

 

 • Valthermond- “De IJzeren Klap”

Opgericht in 1902-1917

 

 • Veenhuizen II- “Stoomzuivelfabriek der Rijksinrichting”- 

Opgericht in 1902-1926 

 

 • Vledder - 

Opgericht in 1891-1905

 

 • Vledder  “Esperanza”

Opgericht in 1898?-1907

 

 • Vledder

Opgericht in 1880 ?-1907

 

 • Vries- CZ. “De Vooruitgang”- 

Opgericht in 1896-1972

 

 • Wachtum- CZ. “Ons Belang”- 

Opgericht in 1897-1961

 

 • Wapse- CZ. “Ons Belang”-

Opgericht in 1894-1970

 

 • Wapserveen- CZ. “Wapserveen”-  

Opgericht in 1896-1977

 

 • Wateren-

Opgericht in 1887-?

 

 • Weerdinge CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1896-1961

 

 • Westdorp- “Wilhelmina”

Opgericht in 1901-1909

 

 • Westerbork- CZ. “Westerbork”- 

Opgericht in 1893-1977

 

 • Wilhelminaoord- “De Dankbaarheid”/  “Deli”

Opgericht in 1890-1894

 

 • Wilhelmsoord- 

Opgericht in ?-?

 

 • Wittelte- Veeze

Opgericht in ?-?

 

 • Witten- “Concordia”

Opgericht in 1898-1915

 

 • Wijster- “Algemeen Belang”

Opgericht in 1896-1919

 

 • Yde- ook als Ide

Opgericht in 1896-1914

 

 • Zeyen- “De Hoop”

Opgericht in 1895-1914

 

 • Zuidbarge-

Opgericht in 1901-?

 

 • Zuidlaren CZ. “Zuidlaren”- 

Opgericht in 1893-1968

 

 • Zuidwolde- part. Firma J. Fritzler en Maas

Opgericht in 1891-1903

 

 • Zuidwolde- Kerkenbosch CZ. “De Eendracht”- 

Opgericht in 1896-1987

 

 • Zweeloo- CZ. “Zweeloo”- 

Opgericht in 1892-1977

 

 • Zwiggelte-

Opgericht in 1899-1911

 

Overijssel

 

 • Albergen-   CZ. “De Samenwerking”  09-01-’65 fusie met Almelo

Opgericht in 1916-1967

 

 • Almelo- Wondestraat 1-4 ‘65 naar Plesmanweg - A. Coöp. Melkinr. en Zuivelf.  “ACO”

Opgericht in 1911-199?

 

 • Almelo-Bornschestr. 259 Nw. A. Melk Inr. H.A. te Wechel / “N.A.M.I.”

Opgericht in

 

 • Almelo-Bornschestr. 259 N.A.M.I. /‘41 overgenomen door “ACO”

Opgericht in 1926-?

 

 • Almelo- Pasteur

Opgericht in ?-1911

 

 • Avereest- Veldzicht / In 1900 Coöp. De Goede Verwachting

Opgericht in ?-?

 

 • Balkbrug- Kingma

Opgericht in ?-1911

 

 • Balkbrug-  Frijlink (Onderling Belang)

Opgericht in ?-?

 

 • Balkbrug-   C.Z. “Balkbrug” 

Opgericht in

 

 • Balkbrug-Coevorderweg.15 CFM. /’65 “Avereest” GA. 

Opgericht in

 

 • Balkbrug-  C.Z. “Balkbrug” /’73 “Coberco” /  F.F.

Opgericht in 1908-heden

 

 • Bathmen- “Wilhelmina”

Opgericht in ?-1905

 

 • Bathmen- Dorp 188 “B. Coöp. Z.F.” /“IJsseldal”8) /‘73 “Coberco”

Opgericht in 1905-1985

 

 • Barsbeek Staat bij Vollenhove Ambt

Opgericht in

 

 • Blokzijl- Lagewal 1 CZ. “De Volharding” /’55 “Novac” 

Opgericht in 1903-1972

 

 • Boekelo- Windmolenweg 44 “Boekelosche Coöp. Zuivelf.” 

Opgericht in 1894-1974

 

 • Borne-  Ennekerdijk Gebr. Koning

Opgericht in 1891-1904

 

 • Borne-  Ennekerdijk C.Z. “Borne” 

Opgericht in 1904-196?

 

 • Borne- Bornerbroeksestr. 29 CZ. “Borne” / 1972  Coberco 

Opgericht in 196?-1997

 

 • Borne-Bornerbr. str.29 CZ “Borne” Naar Campina-MU (Mona)

Opgericht in 1997-2000

 

 • Bornerbroek-   CZ. “Concordia”

Opgericht in 1913-1965

 

 • Colmschate-   Coöp. Zuivelfabriek 

Opgericht in

 

 • Colmschate- Wetering 76 Ver. Coöp. Zuivelf. “IJsseldal” 

Opgericht in 1905-1971

 

 • Dalfsen-  Ruitenborgh

Opgericht in ?-?

 

 • Dalfsen-  Landgoed de Bes

Opgericht in ?-?

 

 • Dalfsen- Wilhelminastr. 62CZ “Dalfen” / “Leerdammer”

Opgericht in 1917-heden

 

 • Dedemsvaart-  SluisVI CZ. “Op Hoop van Zegen”

Opgericht in

 

 • Dedemsvaart-Rheezerend 65 “Avereest” R.W. Boscha

Opgericht in 1900-1968

 

 • Delden- Stad Zuivelf. C.H. /Gebr. Ensink

Opgericht in

 

 • Delden- StadCoöp. Zuivelfabriek 

Opgericht in 1918-1949

 

 • Delden- Ambt. Firma Wed. A.H. Brummelhuis

Opgericht in

 

 • Delden- Ambt CZ.  en Lbv. “De Vooruitgang” 

Opgericht in

 

 • Delden(erbroek)-  ( Delden-Ambt” / “De Vooruitgang”

Opgericht in 1899-1982 ?

 

 • De Leeuwte Zie Vollenhove

Opgericht in

 

 • Denekamp- Zuivelf. Fa. G.J. Westerhof

Opgericht in

 

 • Denekamp-  Ootmarsumsestr.23 CZ. “Volharding” / ‘67 “Oldewe”

Opgericht in 1917-1980

 

 • Den Ham-   CZ. “De Volharding”

Opgericht in 1895-1915

 

 • Den Ham-  Dorpsstraat 58 CZ. “Eensgezindheid” 

Opgericht in 1915-1994

 

 • Den Hulst-   CZ.  = Ontr. station Balkbrug / staat ook bij Nieuwleusen!

Opgericht in 1908-1930

 

 • Den Hulst-CZ. “Den Hulst” 

Opgericht in 1930-1964

 

 • Den Hulst- Hoofdvaart 174 CF. Melkpr. “Den hulst” 64 Vecolac 

Opgericht in 1930-1967

Opgericht in 1964-1967

 

 • Den Oosterhuis-  CZ. “De Goede Verwachting”

Opgericht in ?-?

 

 • Deventer- Pothooft Kon. Fabr. imp. en Exp. G.J. en H.H. Lugard

Opgericht in ?-?

 

 • Deventer- Parrallelw. 3 CM. “Volharding “

Opgericht in 1920-1926

 

 • Deventer- Smyrnastr. 2 CM. “Ons Belang “ Verbr. Coöp.

Opgericht in 1897-1955

 

 • Deventer- Coöp. Melkc. Deventer  “C.M.D.”

Opgericht in

 

 • Deventer-A.d.Broederen  Melkinr. L.J.M. Jansen

Opgericht in

 

 • Deventer-Boxbergerweg 125  ‘57 Hoofdkantoor  “IJsseldal”

Opgericht in

 

 • Deventer- Harderw.str. Coöp. Condensf. G.O. /’67 Coberco / “Sloten”

Opgericht in 1956-1996

 

 • Diepenheim Zuivelf. J. Noordendorp en Zn.  

Opgericht in ? 1907

 

 • Dochterenopslag Ontroomstation Zuidwolde (Dr.)

Opgericht in 1910-1947

 

 • Dulder Coöp. Handkr. zuivelf. De goede Hoop gaat op in Stoomz. ‘Dulder’te Saarveld

Opgericht in 1904-1913

 

 • Eesveen-

Opgericht in 1892-1915

 

 • Enschede- L.Bothofstr.36 Nw. E. Melkinr. Fa. Koopman (E.N.M.I)

Opgericht in

 

 • Enschede- Minkmaatstr. Stoomz.f “Dinkelland” / ENMI 

Opgericht in 1897-?

 

 • Enschede-  Voortweg 56 NV. Melkinr. “Frisia”

Opgericht in 1921-1943

 

 • Enschede-  Kottendijk 1 CM. “Lonneker” 

Opgericht in

 

 • Enschede- Hengelosedwarsstraat 25  CM. “Lonneker” 

Opgericht in 1896-1995

 

 • Genemuiden- Oosterkade C.Z. “Genemuiden”

Opgericht in

 

 • Genemuiden- Oosterkade 25 CZ  Melk en Melkpr. “Genemuiden”  “Vecolac”  

Opgericht in 1898-1974 ?

 

 • Giethoorn-   De Goede Verwachting 

Opgericht in 1905-1923

 

 • Giethoorn-   CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in ?-1963

 

 • Goor-  Haaksbergerweg 1 CZ. “Weddehoen” 

Opgericht in 1902-1973

 

 • Gramsbergen- Stationstraat 30  C.Z. “Gramsbergen” 

Opgericht in 1893-1971

 

 • Haaksbergen-   C.Z. “Haaksbergen”

Opgericht in 1908-1978

 

 • Halfweg- Zie IJhorst

Opgericht in

 

 • Hardenberg- Stationstraat 7 CZ. “Salland” 

Opgericht in 1903-1987

 

 • Hasselt-  Nahuijsbrug Veerweg 3 / CZ. “Juliana” 

Opgericht in 1910-1982

 

 • s-Heerenbroek- Bisschopsw 55  ‘67) Bisschopswetering 14 / C.Z. “’s-Heerenbroek” / “Vecolac” 16)

Opgericht in 1915-1979 *

 

 • Heeten- He 119 CZ. “De Vooruitgang” 

Opgericht in 1917-1996 

 

 • Heino- Zwolseweg 33-35 C.Z. “Heino” 

Opgericht in 1912-1991

 

 • Hellendoorn-  Koestraat

Opgericht in 1883-1890

 

 • Hellendoorn-   “‘t Reggedal “

Opgericht in 1894-1922

 

 • Hellendoorn- Reggeweg 9-11 CZ. “Nooit Gedacht” / “Twente”

Opgericht in 1925-1978

 

 • Hengelo- Ensch.s.w.203 Nw. H. Melkinr. “De Volharding” 

Opgericht in 1913-1949

 

 • Hengelo- Parralelw.L.S. 28 “Hengelosche C. Zuivelf.” / ORMET

Opgericht in 1909-1979

 

 • Hengevelde- Zie Wegdam

Opgericht in  

 

 • Holten-  Stationstraat 4 CZ. “De Vrijheid”  

Opgericht in 1907-1977

 

 • Holten-  A 149 “De Eendracht” Gebr. Wansink / S. Beetsma

Opgericht in 1899-1948

 

 • Holten-  Omefa

Opgericht in 1957-?

 

 • Ittersum- (Bij Zwolle) Fabr. v. Melkpr. Fa. de Boer en Schuring

Opgericht in 1926-?

 

 • Kampen- CZ. “De IJssel” - 

Opgericht in 1906-1932

 

 • Kampen- IJsseldijk 32 CZ. “De Delta” ‘73 Coberco

Opgericht in 1916-1977

 

 • Kampen- IJsseldijk 14 NV. Z.f. “Kampereiland” / v.Heel / ‘67 Lijempf 

Opgericht in 1900-heden

 

 • Kampen- Veenepoort “Van Heel’s Cond. Milk Cy” LTD. /‘47 Lijempf

Opgericht in 1907-??

 

 • Kuinre-   Stoomz.f. “Kuinre” / ‘41 Lijempf / 1955 CCF

Opgericht in 1888-1960

 

 • Langeveen-   van der Aast

Opgericht in 1896-1916

 

 • Lemelerveld- E 118 NV. Stoomz.f. “Statum” 

Opgericht in ?-?

 

 • Losser- NV. t. Expl. der Nw. Enschedesche Melkinr

Opgericht in

 

 • Losser-  Gronausestraat 76 NV. Nw. Ensch. Melkinr. “Dinkelland”

Opgericht in

 

 • Losser- CZ. en Melkinr. “De Volharding”

Opgericht in

 

 • Losser- Gronausestraat 76 CZ. “Dinkelland” 

Opgericht in 1903-2002 

 

 • Lutte-  De Lutte

Opgericht in 1902-?

 

 • Lutten- Fa. Fritzlin

Opgericht in ?-?

 

 • Markelo-   Fa. Stokkentreeft en Zonen

Opgericht in ?-1907

 

 • Markelo- Grotestraat 2 C.Z. “Markelo”

Opgericht in 1907-heden

 

 • Markelo-  ontvangstation van “Weddehoen” Goor

Opgericht in ?-?

 

 • Nieuwleusen-  ook bij Den Hulst De Hoop 1900-1901  /  Kingma 1901-1908  / Ontroomstation 1908-1930

Opgericht in ?-?

 

 • Nieuwleusen- J. Ph. Backxlaan 36 CZ. “Onderling Belang” 

Opgericht in 1907-1971

 

 • Noorddeurningen-  B. Westerhof

Opgericht in 1890-1929

 

 • Nijensbeek- Fa. Hilkemeyer

Opgericht in 1890-1901

 

 • Oldemarkt- Kingma  

Opgericht in ?-?

 

 • Oldemarkt- Zuivelf. ”Volharding” 

Opgericht in ?-?

 

 • Oldemarkt- Hoofdstraat 107 CZ. “Oldemarkt”/ 1961  “De Drie Provinciën”

Opgericht in 1926-1964

 

 • Oldenzaal- Bentheimerstr. 13 CM en Z. “Ons Belang” / “Oldewe” /ORMET

Opgericht in 1902-1976

 

 • Olst-  De Eikelhof

Opgericht in 1897-1911

 

 • Olst-  J. Schamhartstraat 27 C.Z. “Olst”

Opgericht in 1911-1973

 

 • Ommen- J.G. Kramer jr.

Opgericht in 1897-1910

 

 • Ommen- Hammerweg 25 CZ. “De Vechtstreek”  /1996 Hyproca Dairy B.V.

Opgericht in 1910-heden

 

 • Ootmarsum-  Tubantia

Opgericht in 1894-1919

 

 • Ootmarsum-  Oldenzaalsestr. 34 RK. CZ. “Nooit Gedacht”

Opgericht in 1920-1974

 

 • Oud- Avereest- De Volharding

Opgericht in ?-?

 

 • Raalte- 

Opgericht in 1897-1910

 

 • Raalte- Kanaalstraat WZ.12 CZ. “De Hoop” / “HOVO”/

Opgericht in 1916-1992

 

 • Rouveen-  Van Dedum

Opgericht in 1899-1923

 

 • Rouveen- Oude Rijksweg 651 CZ. “De Vlijt”

Opgericht in 1901-1987

 

 • Rossum- Fatherraatgerstr. 8 CZ. “De Eendracht” / “Ormet”

Opgericht in 1896-1980

 

 • Rouveen-   CZ. “Helpt Elkaar” 

Opgericht in 1902-1936

 

 • Rouveen-  Oude Rijksw. 395 CZ. “De Kleine Winst” / CZ. Rouveen”

Opgericht in 1906-heden

 

 • Rijssen- Enterweg 98 Stoomz.f. “Salland” D. Eerdmans eig.

Opgericht in

 

 • Rijssen- Gr. Ottostr. 53 NV. Overijs Melkpr. “Omefa” / Coberco

Opgericht in 1894-2003 

 

 • Saasveld-   CZ. “Dulder”  Gebr. Silderhuis / J.B. Elderink  

Opgericht in 1913-1964

 

 • Slagharen- “De Vooruitgang” A.Vos eig. /‘47 wed. A.Vos

Opgericht in

 

 • Slagharen- “De Vooruitgang”  

Opgericht in 1906-1987

 

 • Staphorst-  Tubantia

Opgericht in 1895-1914

 

 • Staphorst-  Kingma

Opgericht in 1897-1913

 

 • Staphorst-  Fa. Hettema

Opgericht in 1897-1930

 

 • Staphorst-  2) Zuivelf. “De Eendracht” Fa. Hettema en Wes..

Opgericht in 1897-1930

 

 • Staphorst-  Bergerslag

Opgericht in 1900-1915

 

 • Staphorst-  H. Webben

Opgericht in 1900-1903

 

 • Staphorst-  De Vrijheid

Opgericht in 1900-1915

 

 • Staphorst- Oude Rijksweg 102 CZ. “De Nijverheid “ 

Opgericht in 1901-1996

 

 • Staphorst-  Helpt Elkaar

Opgericht in 1902-1936

 

 • Staphorst-  Gemeenteweg 299 CZ. “Ons Belang “

Opgericht in 1904-1998

 

 • Staphorst-  Uffels

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  De Vrijheid

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  De Eendracht (Gelderingen)

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  Karos

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold-  Fa. Klijzing

Opgericht in ?-1907

 

 • Steenwijkerwold- TukCZ. “Ons Belang” 

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold- TukNV. Stoomz.f. “Steenwijkerwold” 

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold- TukNV. Stoomz.f. “Steenwijkerwold” /’41 Lijempf

Opgericht in ?-?

 

 • Steenwijkerwold- TukOldemarkseweg 64 Coöp. Cond. Friesland. “Steenwijkerwold”

Opgericht in

 

 • Steenwijkerwold-  CZ. “De Eendracht”

Opgericht in 1905-1962 ?

Opgericht in 1893-

 

 • St. Jansklooster-Zie Vollenhove

Opgericht in

 

 • Tjoene-  Roomboterfabriek van het Klooster “Sion”

Opgericht in ?-?

 

 • Tubbergen- De Vrijheid

Opgericht in 1893-1916

 

 • Tubbergen- La Neerlandia

Opgericht in 1893-1916

 

 • Tubbergen- Markt 1 CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in

 

 • Tuk- Tukseweg 87“Ons Belang”/ 1961  “De Drie Provinciën”  

Opgericht in

 

 • Tuk- Tukseweg 87 CZ. “Novac” (Munnikeburen) Hoofdk / fabr.

Opgericht in 1911-1992

 

 • Vollenhove-Ambt. =Barsbeek CZ. Algemeen Belang /

Opgericht in 1900-1943 ?

 

 • Vollenhove-(De Leeuwte) CZ. De Eendracht  

Opgericht in 1897-  

 

 • Vollenhove-Weg v. Rollecate 21 CF. Melkpr. Vollenhove /64 “Vecolac”  16) /79 Coberco

Opgericht in ???? -1999

 

 • Vriezenveen- Almelosew. 47-49 CZ. “Ons Belang” J. ter Steeg / ‘47 Wijk 3

Opgericht in 1893-1986

 

 • Vroomshoop- De Eendracht

Opgericht in 1899-1907

 

 • Wanneperveen- CZ. “De Hoop” 

Opgericht in 1898-1966

 

 • Weerselo-   C.Z. “Weerselo” 

Opgericht in 1910-1965

 

 • Wegdam- (Goor) Zuivelf. “Wegdam”/‘47 wed.A.H.Brummelhuis

Opgericht in 1894-1962

 

 • Wesepe- Raalterweg 57 CZ. “Nieuw Leven”

Opgericht in 1915-1980

 

 • Wetering- CZ.  “De goede Verwachting”

Opgericht in 1898-1921

 

 • Wierden-  Van Zanten

Opgericht in 1895-1899

 

 • Wierden-   CZ. “De Samenwerking” 

Opgericht in

 

 • Wierden-Marktstr. 33-35 Coöp. Fabr. v Melkpr “Twenthe”

Opgericht in 1910-199?

 

 • Willemsoord- Deli

Opgericht in 1898-1935

 

 • Wilp

Opgericht in ?-?

 

 • Windesheim- Nutricia

Opgericht in 1896-1901

 

 • Wijhe- Fa. Maas

Opgericht in ?-1918

 

 • Wijhe- Oranjelaan 12 C.Z. “Wijhe” per 1 jan 1919 J.R. Groot /64 “Vecolac”  16)

Opgericht in 1919-1973

 

 • IJhorst-   CZ. “De Halfweg” /1942 still. / 1945 ontbonden

Opgericht in 1901-1947

 

 • IJhorst-   CZ. “Ons Voordeel” 

Opgericht in 1901-1943

 

 • Zenderen-  Eendracht

Opgericht in 1901-1921

 

 • Zuidveen-   CZ. “Eensgezindheid” 

Opgericht in 1897-1926

 

 • Zwolle- ‘t Frankhuis NV. Mastenbroek”

Opgericht in 1895 -

 

 • Zwolle- Gasthuisdijk 44 Ned. Gruyére NV. “Blokmelk”

Opgericht in

 

 • Zwolle- Gasthuisdijk 44 “Vecolac” / “Coberco /FCDF /

Opgericht in 1926-1999

 

Zwolle- Philosofenallee 59 CZ. “Hoop op Zegen” / ‘51 “Isalaca”

Opgericht in 1913-1980

 

 • Zwolle- Philosofenallee 53 CZ. “Hoop op Zegen” / 64 Vecolac  16)

Opgericht in

 

 • Zwolle- Berkumstr. 6 CZ. “De Eendracht” (VZM)

Opgericht in 1917-1980

 

 • Zwolle- Berkumstr. 6 Ver. Coöp. “Wezep”

Opgericht in

 

 • Zwolle- Berkumstr. 6 Centr. Melkinr “Vecolac” / “Coberco”

Opgericht in

 

 • Zwolle-  Hygicia

Opgericht in ?-?

 

Gelderland

 • Aalten -A. de Ruyterstr.10 Aaltensche Coöperatieve Zuivelfabriek

Opgericht in 1896-1977

 

 • Achterveld- zie prov. Utrecht

Opgericht in

 

 • Aerdt >> ( zie Herwen) C.Z. “Herwen en Aerdt” ‘35 Herwen

Opgericht in

 

 • Afferden-  CZ. “De Eendracht”

Opgericht in 1896-1941?

 

 • Almen-  G. Gorssel C.Z. “Almen” W.H. Bokhorst

Opgericht in 1894-1953

 

 • Alphen ad M-  CZ. “De Maas”  (1926 handkracht)

Opgericht in 1894?-1927?

 

 • Altforst- G. Appelterm CZ. “De Vooruitgang “ motor

Opgericht in 1898-1939?

 

 • Ammerzoden- “De Bommelerwaard”. F. A. Wöhrmann en Zn

Opgericht in 1917-1946

 

 • Angerlo- C.Z. “Angerlo- Elderik” 

Opgericht in

 

 • Angerlo- Dorpsstr. 99 CZ. “Andi” /Angerlo-Dieren

Opgericht in 1894-1983

 

 • Apeldoorn- Asselstr. 46  Melkinr. “De Goede Verw.” 

Opgericht in 1933-?

 

 • Apeldoorn- Beekstr. 35 Melkinr. “De Veluwe” 

Opgericht in

 

 • Apeldoorn- Deventerstr. 53 A. Coöp. Fabr. v. Melkpr. “Mariëndaal”

Opgericht in 1916-1978

 

 • Apeldoorn-  Havenweg “Holland”

Opgericht in 1913-?

 

 • Apeldoorn-Kanaalstr. 17 NV. A. Melkinr. “De Sierkan”

Opgericht in

 

 • Apeldoorn-Kanaalstr. 17 NV. A. Melkf. “de Veluwe” 

Opgericht in 1918-1950

 

 • Apeldoorn- K. Kanaalstr. A. Coöp. Centr. Melkinr. “Ons Belang” Sl.C..

Opgericht in

 

 • Apeldoorn-  Mheerweg

Opgericht in 1935-1947

 

 • Apeldoorn-  Ritbr.dw.str. 29 SZF. en Melkinr. “De Volharding”  

Opgericht in 1939-?

 

 • Apeldoorn-  Schotweg Melkinr. “’t Zuivelsticht”

Opgericht in 1933-?

 

 • Appeltern- CZ. “Maasstroorn” motor

Opgericht in 1898-1935

 

 • Arnhem

Opgericht in ?-?

 

 • Arnhem- Westt.dijk De Vooruitgang arbeiderscoöp. > 1919 CAMIZ

Opgericht in ?-1919

 

 • Azewijn- G. ‘s-Heerenb. N.V. Zuivelf. “Azewijn” 

Opgericht in 1896-1939

 

 • Balgoy-  G. Overasselt CZ. “De Eendracht”

1903-1916

 

 • Barchem-  CZ. “De Lijster”

Opgericht in 1894-1900

 

 • Barchem-   CZ. “Bosheurne”

Opgericht in 1902-1934

 

 • Barneveld- CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in 1897-1955

 

 • Barneveld- CSZF. “Concordia”

Opgericht in

 

 • Barneveld-Stationsweg 181 NV. V.V.M. (Nijkerk) / ‘67 “Ursina” 

Opgericht in 1919-?

 

 • Barneveld- NV. W.C. v. Zwieten en Co. “De Harselaar”

Opgericht in

 

 • Batenburg- CZ. “Juliana”

1912? -1923

 

 • Beekbergen-  Klein Essink

Opgericht in 1928-1946

 

 • Beesd- Onbekend boterfabriekje  

Opgericht in

 

 

 • Beltrum- M.Nelissenstraat C.Z.  “Beltrum” 

Opgericht in 1894-1972

 

 • Bemmel- Karstr. 429

Opgericht in 1938-1945

 

 •  Beneden Leeuwen

Opgericht in

 

 • Bennekom- Dorpsstr. 51 CZ. “De Hoop” / 1964 Vecomi 

Opgericht in 1932-1967

 

 • Bennekom-  Krulweg 7 Bennekomsche Melkinr. 

Opgericht in ?-?

 

 • Bergharen- CZ. “Nooit Gedacht”

Opgericht in 1910-1918

 

 • Borculo- Needsew. 23 CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in

 

 • Borculo- Needsew. 23 CZ. “Mel-Ami” (+ Ruurlo) - kaasfabr.

Opgericht in 1897-1985

 

 • Borculo- Opgericht in Borculo-Needsew. 23 Whey Products “Borculo”

Opgericht in 1962-heden

 

 • Bosheurne- G. Laren CZ. “De Bosheurne”

Opgericht in 1902-1942

 

 • Boven-Leeuwen Zie bij Leeuwen

Opgericht in

 

 • Bredevoort-  C.Z. “Breedevoort” 

Opgericht in 1906-1960

Opgericht in 1894-1943

 

 • Brummen-  “IJsselhoeve”

Opgericht in 1913-1923

 

 • Buren-   CZ. “Oranje” 

Opgericht in 1895-1946

 

 • Buren- Hulsterstr. 20 CZ. “De Stichting” 

Opgericht in 1895-1987

 

 • Buurmalsen-   “De Goede Hulp”  / ‘Tricht’ per 1913 

Opgericht in ?-1918

 

 • Culemborg - CZ “De Stichting”  

Opgericht in ?-?

 

 • Culemborg - Everwijnstr. 19“C. Melkinr. “ 

Opgericht in ?-?

 

 • Culemburg- K. Meent 12 Zuivelf. en Melkinr. Gebr.Klein 

Opgericht in 1895-1947

 

 • Culemborg - Ridderstr.3 Melkinr.“Gelderse Melkinr. ” 

Opgericht in 1895-?

 

 • Didam-  Spoorstr. 26“Coöperatieve Zuivelfabriek” 

Opgericht in 1891-1970

 

 • Dieren-  > ‘51 Angerloo C. D. Melkinr. en Zuivelf.

Opgericht in 1925-1964

 

 • Dinxperlo- C. Roomb.f. “Dinxperlo” 

Opgericht in 1896-1971

 

 • Doesburg- “Geldersche Roomboterfabriek” 

Opgericht in 1891-1914

 

 • Doetinchem-   CZ. “De Oude IJssel”

Opgericht in

 

 • Doetinchem-Spoorstr.39 CZ.en “Angerlo-Doetichem” (ANDI)

Opgericht in 1911-1975

 

 • Doornenburg-

Opgericht in 1895-1910

 

 • Doornspijk- NV. Ver. Vel. Melkpr.fabrieken J.v. Binsbergen

Opgericht in

 

 • Doornspijk- Oostburg NV. Stoom.Z.f. “Altena” 

Opgericht in 1895-1942

 

 • Doorwerth- “Het Huis ter A”

Opgericht in 1908-1915

 

 • Dreumel- CZ. “De Boterbloem” 

Opgericht in 1896-1985

 

 • Drump- Lingendijk D12 (Bij Tiel) Zuivelf. “Stella”  

Opgericht in 1930-1939

 

 • Druten-  CZ. “Maas en Waal”

Opgericht in 1896-1916

 

 • Duiven-   Melkinr. “De Volharding” W. Driessen

Opgericht in 1930-1951

 

 • Ede-  Concordialaan24 CZ. “Concordia” /1964 Vecomi  28)

Opgericht in 1901-1987

 

 • Ede-  “De Kruiff “

Opgericht in 1927-1951

 

 • Ede-  De Edesche Melkinr. en Roomboterfabr.

Opgericht in 1900-1910

 

 • Ede-  “Stroomberg”

Opgericht in ?-?

 

 • Ede- Kenhemsew. 2 “Nizo” Zuivelonderzoek

Opgericht in

 

 • Eefde- Zutphensew. 172 C.Z. “Eefde”  

Opgericht in 1894-1988

 

 • Eibergen-Hupsels.w.9-11 C.Z. “Eibergen’ 

Opgericht in 1899-1978

 

 • Elspeet- Landgoed “Staverden”

Opgericht in

 

 • Elst- Zuivelf. “Over Betuwe”

Opgericht in 1891-1942

 

 • Elst- (drost)

Opgericht in ?-?

 

 • Elten- “Mölkerei Elten” 

Opgericht in ?-?

 

 • Epe- Zuuk 23 CZ. “Gelria” 

Opgericht in 1899-1981

 

 • Epe- Gelriaweg 15 CZ. “Gelria” 

Opgericht in 1899-1981

 

 • Epe- CZ. “Onze Fabriek” 

Opgericht in 1900-1942

 

 • Ermelo-  NV. VVM “Veldwijk”

Opgericht in 1898-1940

 

 • Gendringen-Wiekens.w. 32 CZ. “Hameland’  1968 ijsfabriek Wilp

Opgericht in 1907-1973

 

 • Groenlo- CZ. “Ons Belang” motor

Opgericht in 1915-1953

 

 • Groesbeek-Kl. terstr. 29 CZ. “St. Anthonius”

Opgericht in 1905-1979

 

 • Groesbeek- “Eigen Hulp”

Opgericht in ?-?

 

 • Groessen-  G. Duiven CZ. “St. Anthonius” /‘32 Afd. Arnhemsche C.

Opgericht in 1914-1934

 

 • Harderwijk-Stationsl.181 NV. V.V.M. “Amersfortia II” 

Opgericht in 1906-1940 ?

 

 • Harderwijk-  Bruggestr. Melkinr. “De Vlijt” 

Opgericht in ?-?

  

 • Harderwijk- V V M.

Opgericht in 1940-?

 

 • Heerde- Kanaaldijk 12 C.Z. “Heerde” 

Opgericht in 1901-1983

 

 • Heerde- Altena

Opgericht in 1895-1904

 

 • Heerde- “Het Veen”

Opgericht in 1899-1908

 

 • ‘s-Heerenberg-Klinkerstr Kunsthoornfabriek “De Struisvogel”

Opgericht in 

 

 • Hengelo- Spalstr. 55 C.Z. “Hengelo”-

Opgericht in 1900-1987

 

 • Hernen- G. Bergharen CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in 1909-1934

 

 • Heiveld- G. Budding

Opgericht in 1894-1920

 

 • Herwen- NV. Zuivelfabr. Wöhrmann en Zn.

Opgericht in 1907-1916

 

 • Herwen- ook als Aerdt   CZ. “Herwen en Aerdt” 

Opgericht in 1908-1961

 

 • Heumen- CZ. “Ons Belang”

Opgericht in 1907-1923

 

 • Hoenderloo- Krimw. 33 NV. Melkinr. Zuivelf. “Deelerwoud” 

Opgericht in 

 

 • Hoenderloo-  Hoenderlosche Melkinr. “H.M.I.”

Opgericht in 1936-1947

 

 • Hoog Keppel- CZ. “Hummelo en Keppel” 

Opgericht in 1915-1961

 

 • Horssen- C.Z. “Horssenen Omstr.” 

Opgericht in 1898-1967

 

 • Huissen- Pol E193a G. Wetters

Opgericht in 

 

 • Ingen- Gem. Lienden Melkinr. “Rheningen”

Opgericht in 

 

 • Ingen- Gem. Lienden CZ. “De Meibloem”

Opgericht in 1897-1929

 

 • Kekerdom-   “Kaasfabriek Haukus”

Opgericht in 1902-1929

 

 • Kekerdom- Kaasfabriek “Onder Ons”  

Opgericht in 1903-1914

 

 • Kekerdom-  Melkinr “Kekerdom” 

Opgericht in 1931-1955

 

 • Kerkdriel-  G. Driel CZ. “De Boterbloem”

Opgericht in 1913-?

 

 • Kerkdriel-  Fa. Deckers

Opgericht in 1896-?

 

 • Kerkdriel-  Fa. H. van Heck

Opgericht in ?-?

 

 • Kesteren- Handkrachtboterfabriek A. W. de Haas 

Opgericht in 1902-1905

 

 • Klooster- Hulsbergen

Opgericht in ?-?

 

 • Kootwijkerbroek- “De Hoop” (opgeheven 1 febr 1919 fnz 1917)

Opgericht in 1904-1919

 

 • Laren- Holterweg 3 C.Z. “Laren”

Opgericht in 1898-1975

 

 • Laren / De Croese / Zwiep CZ. “De Cloese”

Opgericht in 1895-1906

 

 • Leur- G. Bergharen CZ. “De Nijverheid”

Opgericht in 1917-1921

 

 • Leeuwen- G. Wamel (Boven) Cz. “De Zon”

Opgericht in 1897-1931

 

 • Leeuwen- G. Wamel CZ. “De Ster”

Opgericht in 1897-1928

 

 • Leeuwen- G. Wamel CZ. “De Hoop”   

Opgericht in 1895-1929

 

 • Leeuwen- G. Wamel (Beneden) “St. Jozeph”

Opgericht in 1928-1965

 

 • Lem- G. Bergharen Coöp. “Nijverheid”

Opgericht in 1909-1926

 

 • Leuth- G. Ubbergen CZ. “De Duffelt” 

Opgericht in 1911-1946

 

 • Lichtenvoorde-  Z.w.4 C.Z. “Gem. Lichtenvoorde”

Opgericht in 1900-1978

 

 • Linde- G. Vorden CZ. “De Wiersse” 

Opgericht in 1897-1971

 

 • Linde- CZ. “Eendracht maakt macht” 

Opgericht in 

 

 • Lobith-  CZ. “Eendracht maakt macht” 

Opgericht in ?-?

 

 • Lobith- Tolkamer   CZ. “Eendracht maakt macht” 

Opgericht in 1918-1958

 

 • Lochem- Lochemsche CSZ. 

Opgericht in 1905-1952

 

 • Lochem- Kanaalstr. 4-6 Coöp. Melpr.f. “Berkelstroom” / ‘67 Coberco 

Opgericht in 1952-heden

 

 • Lochem- >‘51 Lange K26 CZ. “De Cloese” 

Opgericht in 1906-1972

 

 • Lochem- Kl. Dochteren C. Roomb.f. “De Boekhorst”

Opgericht in 1896-1951

 

 • Loenen- Voorsterw. 45 CZ. “De Gelderland” 

Opgericht in 1904-1973

 

 • Lunen- “De Goede Hoop”

Opgericht in 1910-1926

 

 • Maasbommel- CZ. “Onze Eendracht“  

Opgericht in 1901-1931

 

 • Malden- G. Heumen CZ. “St Isodorus Malden” 

Opgericht in 1910-1932

 

 • Maurik- C. “Neder Betuwe”

Opgericht in 1896-1928

 

 • Millingen-   Melkerij “Millingen”  

Opgericht in 1915-1929

 

 • Millingen-  Toon Berns

Opgericht in 1928-1942

 

 • Millingen- Ot Klomp

Opgericht in 1915-1929

 

 • Millingen-  Karel Peters

Opgericht in 1915-1942

 

 • Millingen- Kobus Verkerk

Opgericht in 1922-1944

 

 • Nederasselt- CZ. “De Volharding’

Opgericht in 1904-1950

 

 • Neede-  Noordijk Stoomz. ‘De Berkel’ firma Reinders & J. Bos

Opgericht in 1894-1900

 

 • Niftrik- CZ. “St. Damianus”  

Opgericht in 1911-1936

 

 • Nunspeet-  Laan 110 NV. Fabr. v. Melkpr. Schaap (V V.M./Nestlé)

Opgericht in 1899-heden

 

 • Nijkerk- Nijkerksche Zuivelinr.

Opgericht in 

 

 • Nijkerk- NV. V.V.M “De Eendracht”  

Opgericht in 1902-1940

 

 • Nijkerk- Barneveldweg 42 NV. V.V.M.  

Opgericht in 1905-1963

 

 • Nijkerk- Hogenhof 35 CZ. “De Volharding” MU / Coberco /FF. / 2007 Arla

Opgericht in 1918-heden

 

 • Nijkerk- Van der Mey

Opgericht in 1902-?

 

 • Nijmegen
 • Bar.rossastr. 53 Melkerij “E rlecom” Gebr. Sliepenbeek

Opgericht in ?-?

 • Berg enD.weg. “Nijmeegsche Melkinr.” 

Opgericht in 1909-?

 • Berg en D.Weg 35  “E.N.M.I.” A.L.W....

Opgericht in?-?

 • Bloemenstr.41 Melkinr. “Jong Limburg” W

Opgericht in

 • Bottelstr. 71 Fabr. v Melkpr. “Terwolde”

Opgericht in

 • Brederow 52 Melkinr. “Ceres” 

Opgericht in

 • P. Brugm.str.83 Zuivelf. “Wilhelmina” Firma Hoogland en Zn.

Opgericht in

 • van Gendtstr 8 Coöp. N. Melkinr. en Zuivelf. 

Opgericht in

 • Haterv.weg 32 Stoomz.f. en Melkinr. “Maas en Waal” >

Opgericht in 1927-1963

 • Haterv.weg 212 Melkinr. “Aurora” 

Opgericht in

 • vd. Havenstr. 76 Verbr. Coöp. “De Vooruitgang”

Opgericht in?-?

 • Graasch.w.183 < SZF. en Melkinbr “Maas en Waal 

Opgericht in

 •  Groesb.dw.w 192 “Het Zwaantje” 

Opgericht in

 • v.Gentstr. 8  C. “Melkerij Lent” 

Opgericht in1916-1980

 • Stokkumstr. Melkinr. “Neerlandia”

Opgericht in 1917-

 • O. Stadsgr. 37 Melkinr. “Neerlandia” 

Opgericht in 1917-

 • Stationstr. Melkinr. “Berg en Dal”

Opgericht in

 • Nijmegen-  J. H. Dekker

Opgericht in?-?

 • Nijmegen-   Melkinrichting ‘Frisia’

Opgericht in 1904-?

 • Nijmegen- Koninklijke Federatie

Opgericht in 1889-?

 • F. Halsstr. 32 Melkerij “Noviomagnum”

Opgericht in

 

 • Oene- Keizerstr. 3 CZ. “De Hoop”- “Oene Melk” H. Mulder /

Opgericht in 1895-1976

 

 • Oldebroek-

Opgericht in 

 

 • Oldebroek- Zuiderz.str.w Stoomz.f . Schaap Nunspeet / 1918 “van Heel” Cond. M  

Opgericht in 1906-1925

 

 • Oosterbeek- Steinweg 21 O. Melkinr. en Zuivelf. 

Opgericht in 

 

 • Oosterbeek-  Emmastr. Melkinr. “Betuwzicht” 

Opgericht in 1924-1938

 

 • Oosterbeek- Fangm.w. 47 Melkinr. Gebr. Veenbrink

Opgericht in 

 

 • Oosterbeek-  J. Hendriks

Opgericht in 1923-?

 

 • Oosterbeek- Melkinr. “Johanna Hoeve”

Opgericht in 1908-1922

 

 • Oosterbeek- A. Huisman

Opgericht in 1899-1940

 

 • Opheusden-  Zuivelfabriek “De Betuwe” 

Opgericht in 1941-1948

 

 • Overasselt- RK.CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in 1915-1957

 

 • Overasselt- CZ. “De Onderneming:”

Opgericht in 1904-1959

 

 • Puiflijk-  CZ. “Unitas”

Opgericht in 1896-1916

 

 • Putten-  Stationstr. 69 C.Z. ‘Putten”  / 1964 Vecomi

Opgericht in 1920-1970

 

 • Putten-  “Natura”

Opgericht in 1906-1919 

 

 • Putten-  H. Wielenga

Opgericht in 1906-1919

 

 • Ruurlo-   CZ, “De Volharding” 

Opgericht in 

 

 • Ruurlo-   CZ, “Mel-Ami”

Opgericht in 1897-1969

 

 • Silvolde- Pr.Bernh.str.54 CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in 1905-1977

 

 • Steenderen-  Told.w.21 C.Z.”Steenderen” 

Opgericht in 

 

 • Steenderen-  Told. w.21 ‘67 Andi / 1972 Coberco / 2008 Kaasf. F.F.

Opgericht in 1899-heden

 

 • Terschuur- G. Barneveld CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in 

 

 • Terschuur-Hoevenl.w.52 C. Ver. SZF. “Concordia” afd T. / 1964 Vecomi

Opgericht in 1917-1979

 

 • Terwolde- Twellosew. 79 CZ. “De Boerenstand” 

Opgericht in 1912-1972

 

 • Terwolde-  “Emstermate”

Opgericht in 1893-1915

  

 • Tiel- Stationsstr. K 49 “Geldersche Melkinr. en Zuivelinr.”

Opgericht in 1894- ?

 

 • Tiel- Stationsstr. K.49 / 30 “Geldersche Melkinr.” 

Opgericht in 

 

 • Tiel- Stationsstr. 30 “Tielse Melkinr.” 

Opgericht in 

 

 • Tiel- Stationsstr. 30 Slijters. Coöp. “De Ver.T.Melkbedr.” 

Opgericht in ? - 1951

 

 • Tiel- Stationsstr. 30 Coöp. Melkinr. “De Ver. Melkb.” 

Opgericht in 1964- 

 

 • Tiel- Stationsstr. 30 N.V. Zuivelf. En Melkinr. D.V.M.

Opgericht in ? -1967

 

 • Tiel- stationsstr. 30 Melkinr. “Midden Betuwe” 

Opgericht in 1967-1978

 

 • Tiel- Stationsstr. 30 Melkunie

Opgericht in 1894-1980

 

 • Tiel-Tolhuisstr. 101 T. Melkinr.

Opgericht in 1915-1941

 

 • Tiel- Drump Zuivelhuis “Stella” 

Opgericht in 

 

 • Tricht- G. Buurmalsen NV. Zuivelf. “Tricht” 

Opgericht in 

 

 • Tricht- G. Buurmalsen NV. “Amilko” 

Opgericht in 1913-1975

 

 • Vaassen- De Jonas

Opgericht in 1899-1918

 

 • Varsseveld- Boterstr. 7 CZ. “Volharding”

Opgericht in 

 

 • Varsseveld- CZ. “Volharding” / 1972 Coberco >

Opgericht in 1898-heden

 

 • Veenendaal- “Eerste Ve. Melkinr” C. v. Doorn en Zn.

Opgericht in 

 

 • Veenendaal- Zuivelstr. 4 NV. Veened. Melkinr. “Vemiez”/‘73 CMC /MU

Opgericht in 

 

 • Veessen- NV. Zuivelf. “De Eendracht” 

Opgericht in 1898-1940

 

 • Velddriel-  G. Driel C.R.B.F.. “St. Martinus”

Opgericht in 1910-?

 

 • Veldwijk- NV. Stoomz.f. “Veldwijk” Gebr. Zwikker

Opgericht in 

 

 • Velp- Larensteins.laan 6 Melkinr. “De Groote Nord”

Opgericht in 

 

 • Velp- Beekh.laan 10 Velpsche Melkinr. B. v. Zeumeren

Opgericht in 

  

 • Velp- Beekh.laan 10 Velpsche Melkinrichting “Melbo” 

Opgericht in 1902-1921

 

 • Velp- Kerkallee 1 Melkinr. “Beatrix” B. v.Zeumeren

Opgericht in ?-?

 

 • Velp. Afd. Velp “C.A.M.I.Z.”  (Arnhem)

Opgericht in 

  

 • Vorchten-  van Heel  

Opgericht in 1898 -?

 

 • Voorthuizen- G. Barnev.. NV. W.C. v. Zwieteren en Co.

Opgericht in 

 

 • Vorden- C.Z. “Vorden” 

Opgericht in 

 

 • Vorden- Burg. Galleesstr “Vordense Coöp. Zuivelf.” 

Opgericht in 1893-1986

 

 • Wadenoyen-  “Stella”

Opgericht in ?-?

 

 • Wageningen- N.V. “De Hoop”

Opgericht in 1898-1901

 

 • Wageningen- CZ. “De Hoop” 1901 Coöp. 1903 samen met Ede

Opgericht in 1901-1903

 

 • Wageningen-Grintweg 101 CZ. “Concordia” /1964 Vecomi  28)

Opgericht in 1903-1976

 

 • Wamel-  “Concordia”

Opgericht in ?-?

 

 •  Wamel-  CZ. “Gelria”

Opgericht in 1896-1940

 

 • Wapenveld-  van Heel

Opgericht in 1899-1919

 

 • Warnveld-Marschp.str.3 /68 Hoofdkantoor  Coberco

Opgericht in 

 

 • Weh1- C.Z. “Wehl” 

Opgericht in 1894-1968

 

 • Wezep- Gem. Oldebroek CZ.“Kamperveen”

Opgericht in 1914-1984

 

 • Wezep- Gem. Oldebroek CZ.“Kamperveen” Vecolac (Zwolle) / 1978 Coberco              

Opgericht in 1914-1996

  

 • Wilp- Molenallee 51 C.Z. “Wilp”  / 1968  (IJsfabr.Davino)

Opgericht in 1897-1967/68

 

 • Winssen- G. Beuningen CZ. “Rijk van Nijmegen”

Opgericht in 1897-1916

 

 • Winterswijk- Gasthuisstr. “W.C. Zuivelf.” 

Opgericht in 1894-1943

 

 • Winterswijk-  Tuberw. 6 “W.C.Z.”

Opgericht in 1943-1971

 

 • Winterswijk-  Tuberw. 6 “Coöp. Centrale Kaasf.”- C.C.K 

Opgericht in 1951-1971

 

 • Winterswijk-  Tuberw. 6 Coberco kaasfabriek 

Opgericht in 1895-1997/2001

 

 • Wijchen- C.S.z.f. “St. Cunera”

Opgericht in 1926-1950?

 

 • Wijchen- Geitweg “St. Isodorus” 

Opgericht in 1913-1927

 

 • Wijchen- Roomboterfabriek “St. Jozef “

Opgericht in 1913-1923

 

 • Wijchen-(De Musschenberg) CZ. “St. Franciscus “ 

Opgericht in 1911-1927

 

 • Wijchen- (Woesik) CZ. “De Dageraad”

Opgericht in 1910-1924

 

 • Wijchen- CZ. “De Leliaart”

Opgericht in 1891-1901

 

 • Wijchen- (Hoogbroek) CZ.  “St. Anthonius” 

Opgericht in 1911-1921

 

 • Wijchen-  (Woord) Coöp. “St. Jan” 

Opgericht in 1911-1926

 

 • Wijnbergen-   CZ. “De Nijverheid”

Opgericht in 1894-1911

 

 • Zaltbommel- Bommelerwaard / 1920-1925  Bloos

Opgericht in ?-?

 

 • Zeddam-O.Doeting.w.24 CZ. “Bergh” 

Opgericht in 1912-1971

 

 • Zelhem-  Veeninkbr.w.2 CZ. “Erica” 

Opgericht in 1903-1976

 

 • Zelhem- VIV Vreeland / geen melk-verwerking / nu boter-olie ed.)

Opgericht in 1976-heden

 

 • Zevenaar- NV. Stoomz.f. “Zevenaar”

Opgericht in 

 

 • Zevenaar- NV. SZF. “Zevenaar” A. Wöhrmann en Zn. 

Opgericht in 1899-1947

 

 • Zevenaar- NV. SZF. “Zevenaar”

Opgericht in 1899-1942

 

 • Zevenaar-  Molenstr. 9 NV. SZF. “De Liemers” 

Opgericht in 1893-?

 

 • Zevenaar-   Zuivelf. “Zonegge”

Opgericht in 1927-1942

 

 • Zutphen- R ten Cate

Opgericht in ?-?

 

 • Zutphen- Kattenh.str 1 N.V. Zutphensche Melkinrichting7

Opgericht in 1883-1935

 

 • Zutphen- Nieuwstad 69 Hoofdkantoor  “Comego” (opger. 28 okt. 1947)

Opgericht in 1947- ?

 

 • Zutphen- Stationsstr. 37 Hoofdbedrijf  Coberco

Opgericht in ?-?

 

Utrecht

 

 • Abcoude- NV. “O. v.v. Veeh. “De Eendracht” Amsterd.

Opgericht in: 

 

 • Abcoude- Gein Nrd. 30 Zuivelf. Fa. Snoek

Opgericht in: ?-1953

 

 • Achterveld- Coöp. Zuivelf “Juliana” 

Opgericht in: 1911-1954

 

 • Amerongen-   Ontv. st. “vd Galak” 

Opgericht in: ?-?

 

 • Amerongen-   “Hollandia “Galak” 

Opgericht in: 

 

 • Amerongen- Roomboterf. “De Hoop”

Opgericht in: 

 

 • Amerongen- E. Meys.str. 45 Melkinr. “De Hoop” 

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort-Gr. gerstr. 19 Amersf. Melkinr. “A.M.I. 

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort-Gr. gerstr. 19 Melkinr. “De Hygienische” Schutte en Stal..

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort-  Lagew. 2 Coöp. Melkcentrale “Amersfortia”

Opgericht in: 1919-1949

 

 • Amersfoort- Nachteg.st. “De Geldersche Vallei” F

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort- v. Randw.l. 4 Coöp. Melkcentrale “Amersfortia”     

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort- Sluisstr. 10 Fabr. v Melkprod. “Amsvorde”

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort-Tuinstr. 18-22 A. Melkinr. “A.M.I.” 

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort- Z.singel Melkinr. Jac. Spelt

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort- Z.singel Electr. hyg. Melkinr. “de Zuids.” 

Opgericht in: 

 

 • Amersfoort-  Melkunie

Opgericht in: 1949-1980

 

 • Baambrugge-(Abcoude) NV. Melkf. en Melkinr. “Moba” 

Opgericht in: 1901-1965

 

 • Baambrugge- Ver. Z. en M. bedr. “O.V.V.- Moba” 

Opgericht in: 1901

 

 • Baambrugge- Melkinr. “OVV. MOBA” “Ned.Melk-Unie”

Opgericht in: 

 

 • Baanbrugge- Zuivelf. en Melkinr. “Lindenhoff” 

Opgericht in: 

 

 • Baambrugge- Landlust

Opgericht in: 1920-?

 

 • Baarn-  Nieuwstr. 26-32 Baarnsche Melkinrichting 

Opgericht in: 1917-1978 ?

 

 • Baarn-  Nieuwstr. 26-32 Ver. Gooise Melkbedr. NV. “V.G.M.” 

Opgericht in: 

 

 • Bilthoven / Vinkenlaan 10 Melkinrichting ‘De Landbouw’

Opgericht in: 

 

Nw. Bilthoven- NV. Utr. Melkinr. en Zuivelf. 

Opgericht in: 

 

 • Bilthoven- NV. Utr. Melkinr. en Zuivelf.

Opgericht in: 

 

 • Bilthoven en De Bilt Utrechtsche Melkcentrale 

Opgericht in: 

 

 • Bilthoven- Melkinr. Corn. Blanken

Opgericht in:

 

 • Bilthoven- O. Branderw. 79 Melkinr. en Stoomz.f. “De Bonte Koe”

Opgericht in: 

 

 • Bilthoven- Julianalaan 14 NV. Verenigde Melkbedr. “VM.” 

Opgericht in: 

 

 • Breukelen- (Nijenrode) Roomboterf. “Insulinde” 

Opgericht in: 

 

 • Breukelen- Rijksstr.w 4  C.V. Sterovita  ‘49 NV.

Opgericht in: 1890-1974

 

 • Breukelen- Rijksstr.w 4 NV. Sterovita “Ned. Melk-Unie”

Opgericht in: 

 

 • Breukelen- Straatw 54 “Melk Unie”

Opgericht in: 

 

 • Bunschoten- Dorpsstr. Zuivelfabriekje van A. Zijl

Opgericht in: 1906-1909 

 

 • Bunschoten- Eemdijk Zuivelfabriekje van A. Zijl 

Opgericht in: 1908-1918

 

 • Bunschoten-  N.V. “De Kleine Pol”

Opgericht in: 1901-1918

 

 • Bunschoten-   Coöp. “Eemlandia” 

Opgericht in: 

 

 • Bunschoten-  C.M.C. “Eemlandia” G.A.

Opgericht in: 1918-1963

 

 • Doorn-  Acacialaan 15  Doornsche Electr. Melkinr. 

Opgericht in: 1929-1946

 

 • De Bilt-Bunnikschew.1A

Opgericht in: 

 

 • Doorn-  Kampweg 51 Doorsche Melkinr. 

Opgericht in: 

 

 • Doorn-  Kampweg 101 Melkinr. 

Opgericht in: 1929-1958

 

 • De Bilt- Nw. str. 100 Biltsche Melkinr. 

Opgericht in: 

 

 • Driebergen-  Buntlaan. 8 NV. Hyg. Melkinr. en Zuivelf. “Driebergen” 

Opgericht in: ?-1958

 

 • Elst-   Melkinr. E.M.I. 

Opgericht in: ?-?

 

 • Hoogland-Zevenh.str 24 Coöp. Stoomz.f.. “Hoogland” 

Opgericht in: 1909-1977

 

 • Hoogland- Zevenh.str.24 Coberco 

Opgericht in: 

 

 • Huis ter Heide H. t. Heidensche. Melkinr. 

Opgericht in: 

 

 • Leersum-   Melkpr. Fabr. Firma H. Kolfschoten

Opgericht in: 1934-1973

 

 • Leersum-  Middelw. 4 Roomboterf. “Leersum” 

Opgericht in: 

 

 • Loosdrecht- Nw. Dijk Coöp. Zuivelfabriek ‘Loosdrecht’

Opgericht in: 1898-1921

 

 • Loosdrecht-  Nw. Dijk  Stoomzuivelf. “Loosdrecht” 

Opgericht in: 1898-1949

 

 • Maarssen- Melkhandel “V.I.O.D..” Gebr. Stam 

Opgericht in: 

 

 • Maarsseveen-   A.A. Vloten

Opgericht in: 1890-1903

 

 • Mijdrecht- Melkonv.st V.A.M.I.   A.dam. (‘49 Sterovita)   

Opgericht in: ?-1942

 

 • Mijdrecht- Zuivelfabriek “De Roompot”

Opgericht in: 

 

 • Mijdrecht- Zuivelfabriek  L. Ter Haar

Opgericht in: 

 

 • Montfoort- Kerkstr. Zuivelf. “De IJsselstreek” 

Opgericht in: 

 

 • Oudewater- Gem. Willeskop Oudewatersche Stoomz.f.

Opgericht in: 

 

 • Renswoude- (Woudenb) Zuivelf. “De Volharding”

Opgericht in: 1900-1964

 

 • Rhenen- Melkinr. “R.M.I.” 

Opgericht in: ?-?

 

 • Rhenen- Kastanjel. 4 Melkinr. “De Geldersche Vallei” 

Opgericht in: 

 

 • Rhenen- Nw. Veenendaalse St.z. Inr. “De Mol”

Opgericht in: ?-?

 

 • Soest-Hartweg 25 Zuivelf. en Melkinr.”Beak”

Opgericht in: 1926-1947

 

 • Soest- Kerkpad NZ. 13 Melkinr. 

Opgericht in: 1930-1949

 

 • Soest- K. Melmweg 15 Melkinr. “E.S.M.I. “ 

Opgericht in: 

 

 • Soest- Middelw. str. 26 Coöp. Melkinr. “De Soester” 

Opgericht in: 1907-1949

 

 • Soest- Middelw .str. 26 Coöp. “Eemland” 

Opgericht in: 

 

 • Soest- Middelw .str. 26 Soester Zuivelf. en Melkf. 

Opgericht in: 

 

 • Soest- Middelw .str. 38 Melkinr. en Zuivelf “ De Soester” 

Opgericht in: 

 

 • Soestdijk- Melkinr. “E.S.M.I.”

Opgericht in: 

 

 • Utrecht-
 • Adelaarstr. 18 NV. Utrechtsche Melk-Centrale “UMC.” 

Opgericht in: 

 • Adelaarstr. 48 NV. Utrechtsche Melk-Centrale “UMC.”

Opgericht in: 

 • Adelaarstr. 72 Melkinrichting “Concordia” 

Opgericht in: 

 • Adelaarstr. 72 NV. Stoomz. en Melkinr. “Concordia” 

Opgericht in: 

 • Amst. str.w. 320 Melkinr. NV. 

Opgericht in: 

 • Amst.str.w. 320 Melkinr. NV. 

Opgericht in: 

 • Amst.str.w. 320 NV. Ver. Utr. Melkinr. “V.U.M.I.” / VM. 

Opgericht in: 

 • Bankastr. 10-16 Melkinr. en Zuivelf. 

Opgericht in: 

 • Bremstr. 71 Melkinr. H. v. Drie

Opgericht in: 

 • Boterstr. 14 Melkinr. Ver. Melkinr. “V.M.”Gebr. Hooft

Opgericht in: 

 • Boterstr. 14-18 NV. Zuivelf. en Melkinr. “VM.” 

Opgericht in: 

 • J. Camph.str. 11 Melkinr. Smellenburg

Opgericht in: 

 • Eschdoornstr. 1 Melkinr. en Zuivelf. “’t Sticht” 

Opgericht in: 

 • Europalaan 45 Verenigde Melkbedr. “VM.” 

Opgericht in: 

 • Gansstr. 51 Hyg. Modelboerderij Firma G. Th. de Bruin

Opgericht in: 

 • Hopakker 53-55 Zuivelf. en Melkinr. A.W. de Groot

Opgericht in: 

 • Houtstr. 14-16 Melkinr. Wed. Verkerk

Opgericht in: 

 • Z. Jansensstr.15 Melkinr. G. Slob

Opgericht in: 

 • Nw. Keizergr. 29 - 34 NV. (Bond v Veehouders) Stz. en Mi  “Concordia” 2)

Opgericht in: 

 • Krommerijn 5 Melkinr. “Rijnzicht” 

Opgericht in: 

 • Lamstr. 15 J. de Hoop

Opgericht in: 

 • Minkkade 2 Melkinr. H. de Rooy

Opgericht in: 

 • A.Mulderstr. 26a Elinckwijksche melkinr. Gebr. J. en A. Stam 

Opgericht in: 

 • Obrechtstr.14 Melkinr. “De Landbouw” 

Opgericht in: 

 • Oranjestr. Melkinr. A. Rosseweij

Opgericht in: 

 • Prinsenstr  11 Zuivelf. en Melkinr. J. de Groot

Opgericht in: 

 • L. Reaalstr. 21 Melkinr. “De Toekomst” H. Fokker en Zn.

Opgericht in: 

 • L. Rosendaal 29 “Melkinr. “De Onderneming” “M.I.D.O” 

Opgericht in: 

 • Servetstr. Melkinr. Gebr. Hooft

Opgericht in: 

 • Vleuterschew. 43 NV. Utrechtsche Melkinr. en Zuivelf. “U.M.I.”

Opgericht in: 

 • Vosseng.str. 5 Melkinr. A.F. v. Maurik

Opgericht in: 

 • Adelaarstraat ? Concordia” Hulpfabr. Bond van Melkveehouders 

Opgericht in: 

 • A. v Leeuwenberchstr  Melkinrichting Hollandia  

Opgericht in: 

 

 • Veenendaal (Geld.) “Eerste Veensche Melkinr. “ 

Opgericht in: 

 

 • Veenendaal- Melkinr. “Wilhelmina”

Opgericht in: 

 

 • Veenendaal- Parralelw. 10 NV. Veenend. Melkinr. “Vemiez”

Opgericht in: 1940-1955

 

 • Veenendaal-Zuivelstr.4-6 NV. Veenend. Melkinr. “Vemiez” 

Opgericht in: 

 

 • Vreeland-  a/d Vecht NV. Roomboterf. “Vreeland” 

Opgericht in: ?-?

 

 • Vreeland- Vechtzijde “Milka”

Opgericht in: 

 

 • Vreeswijk- Kanaal Zuivelf. P. Stam ‘49 NV. v/h P. Stam. 

Opgericht in: 1908-1953

 

 • Willeskop- Zie Oudewater (Z.H.) “Oud Holland”

Opgericht in: 

 

 • Wilnis- Wijk 191 K. van Vliet

Opgericht in: 

 

 • Wilnis-  Sterovita

Opgericht in: ?-?

 

 • Willige- Langerak Stoomz.f. Filiaal der Rot.d. Melkinr. 

Opgericht in: 

 

 • Willige- Langerak Fabr. v. Melkpr. der Hand. Mij NV. Amilco 

Opgericht in: 

 

 • Willige- Langerak- Amilco Zie Schoonhoven Z-H

Opgericht in: 

 

 • Woudenberg- Stat.w 160 NV. Roomb.f. “De Vooruitgang”

Opgericht in: 

 

 • Woudenberg- Stat.w.160 Melkunie

Opgericht in: 1897-1986

 

 • Wijk bij Duurstede- Volderstr. 221 Melkinr.f           

Opgericht in: ?-?

 

 • IJselstein- Poortdijk 18 Melkinr. en Zuivelf. 

Opgericht in: 

 

 • IJselstein- Ontv.st v/d Mij t expl. v. Kaasf  “Oud Holland” 

Opgericht in: 

 

 • Zeist- O. Arnh.w. 191 Coöp. Ver. Melkcentrale “Zeist” 

Opgericht in: ?-?

 

 • Zeist- Bergweg 101 C Coöp. Ver. Melkcentrale “Zeist”  /‘67 CMC.

Opgericht in: 

 

 • Zeist - Bergweg 101c Coöp. Vereniging Melkcentr. “Zeist” CMC.

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Emmalaan 21 Melkinr. 

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Egelinstr. 25 H. Verboom

Opgericht in: 

 

 • Zeist- vd. Heidelaan 61 Melkinr. M. v. Florestein

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Krullelaan 36 Zeister Melkinr. J. v. Amersfoort

Opgericht in: 

 

 • Zeist-Nooit Gedacht 32 Melkinr. W. v. Wiggen

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Burg. Patijnl. 132A Melkinr. “De Volharding”

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Steenlaan 23 Melkinr. P.J. Bakker Pz.

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Torenlaan 17 N.V. Utrechtse Melkinr. en Zuivelfabr. “Zeist

Opgericht in: 1908-1965

 

 • Zeist- Tulpstr. 2 Coöp. Ver Melkcentr. “Zeist” U.A. 

Opgericht in: 1943-1949

 

 • Zeist- Voorheuvel 21 Melkinr. Gebr. Dorrestein

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Voorheuvel 71 Melkinr. M.Th. v Leeuwen

Opgericht in: 

 

 • Zeist- Hygi

Opgericht in: 1901-1908

 

 • Zeist- Dieten

Opgericht in: 1908-1940

 

 • Zuilen- De Lessepstr. 48 Melkinr “Nieuw Zuilen”

Opgericht in: 

 

 • Zuilen- Stephenonstr 16 Elinckwijksche Melkinr. “E.M.I.” Gebr. Stam 

Opgericht in: 

 

 • Zuilen-Adr.Mulderstr.26a Elinckwijksche Melkinr. “E.M.I.”

Opgericht in: 

 

Noord-Holland

 • Aalsmeer- Oosteinderweg Melkinr. Zuivelf.  

Opgericht in:

 

 • Aalsmeer-Stommeerweg 17 Eerste Electr. Melkir. J. en W. Kniep 

Opgericht in: ?? - 195?

 

 • Aartswoud- De Eendracht

Opgericht in: 1890-1915

 

 • Abcoude NV. Holl. fabr. van Melkpr. “Amstra”

Opgericht in: ?-?

 

 • Abcoude- NV. Ond. Ver. v Veehouders. “Tot verkoop van Zuivere k.melk”

Opgericht in: ?-?

 

 • Abbekerk-   CZ. “West-Friesland”

Opgericht in: 1913-1961

 

 • Abbekerk-   Zuivelf. Gebr. Zijp / ‘32 v/h Zijp, J. Zijp, D. Doorn en K. Waker

Opgericht in: 1905-1930

 

 • Aerdenhout-   Melkerij. “Marieënbosch”

Opgericht in: 1933-1957

 

 • Akersloot- CZ. “De Hoop” 

Opgericht in: 1899-1937

 

 • Akersloot- Zuivelf. “Ceres” 

Opgericht in: ?

 

 • Alkmaar- Helderscheweg 2 NV. The Cond. Milk Comp. of  Holland Hoofdk.  cond.f. ‘Uithoorn’

Opgericht in:

 • Helderscheweg 2 NV. Fabr. v Melkpr. “Uithoorn” (Condens) 

Opgericht in: 1896-1939 

 • Oudegracht 94 Coöp. A. Centr. Melkinr. - Slijters Coöp. 

Opgericht in:

 • Oudegracht 94 NV. Hol. Zuivelinr. Crema / ‘47 NV. Lijempf

Opgericht in: 1948-1955

 • Oudegracht 88 NV. Hol. Zuivelinr. Crema / NV. Lijempf

Opgericht in: 1948-1955

 • Schoolstraat 1 NV. Mij. t. Expl.  Melkpr.  “Concordia” (MICA.) 

Opgericht in: 1912-1955

 • Westerweg 135 Zuivelf.  P. Postma

Opgericht in:

 • Westdijk  (Plaats) NV. Zuivelf. “Prins Hendrik” 

Opgericht in:  Vóór 1912 opgericht

 • Westdijk NV. Zuivelf. “Prins Hendrik” 

Opgericht in:

 • Kanaalkade 65-66 Kon. Fabrieken Eyssen B.V.  - smeerkaas e.d.

Opgericht in:

 • Kanaalkade 15 Kaasfabriek B.V. Karperton - korstloze kaas - Frico

Opgericht in:

 • Pettemerstr. 17 Luba - nevenvest. kaashandel Kramer - kaaspoeder

Opgericht in:

 

 • Amsterdam-
 • Nw. Achterw. 106 Melkinr.N.V. Kon.  “Confederatie”

Opgericht in:

 • Adm. de Ruyterw. 402 N.V. Melkinr “Sloten” 

Opgericht in:

 • Alb. Cuypstr. 222a N.V. Melinr. “Nieuw Plancius” /1941 Sterovita 

Opgericht in:

 • Baarsjesw. 206-207 N.V. v/h Ried / in ‘35 “Friesland”  

Opgericht in:

 • Baarsjesw. 294 Amsterdamsche Melkcentrale

Opgericht in:

 • Bataviastr. 26 Melkinr. H. v. Proosdij

Opgericht in:

 • Beethovenstr 54 Melkinr. “Stompetoren”

Opgericht in:

 • Begoniastr. 6 Melkinr. “Nw. Leven” 

Opgericht in:

 • Beijersweg 10 N.V. “Sterovita” / ‘65 N.M.U.

Opgericht in:

 • Beijersweg 10  ‘65 Productiebedrijf NMU

Opgericht in:1941-1989

 • Bilderdijkkade 55-61 C. Melkinr. “Assumptie” 

Opgericht in:

 • Bilderdijkkade 55-61 CV. “Sterovita” Melkpr.

Opgericht in:

 • Blasiunstr. 91 Melkinr. Wed. A.G. Woudenberg

Opgericht in:

 • Chassésstr. 12-14 Melkinr. - H.C. Selle

Opgericht in:

 • Clercqstr. 89 Melkinr. “Landhoeve”

Opgericht in:

 • Ger. Douwstr. 1 . Ver Melkverk. “Meveco”  J. Lunsink / Gebr. Büchele

Opgericht in:

 • Drebbelstr. 3 Melkinr “Vooland”

Opgericht in:

 • Fagelstr. 83 Coöp. Centrale Melkinr. St.Z.F. Verbr. Coöp.

Opgericht in:

 • Fidorusstr. 54

Melinr. - B. de Swart

 • G. Flinkstr. 235 N.V. Melkinr. “Nw. Plancius” 

Opgericht in:

 • Hamerstr. 17-24 N.V. “Melkfabriek Noord”

Opgericht in:1941-1976

 • J. Hansenstr. 76-78  Melkinr. Fa. Gebr. Büchele

Opgericht in:

 • Heerengracht 498 N.V. v. Heel hfd.k. (Lijempf)

Opgericht in:

 • P.J. Heyenstr. 154 “Zaanlandsche Melkinr.” 

Opgericht in:

 • Hoofddorperweg 14 Melkinr. “Veelust”

Opgericht in:

 • P. Jacobsstr. 25 25-27 Melkinr. - P. Bindt en Zn.

Opgericht in:

 • Karperweg 19-23 N.V. Melkinr. “Nw. Plancius” / 1941 Sterovita

Opgericht in:

 • Karperweg 19-23 CV. “Sterovita”

Opgericht in:?-1946

 • Keizergracht 93 Melkinr. “Zaanlandia”

Opgericht in:

 • Kinkerstr. 40 Melkinr. A. Kok

Opgericht in:

 • Koekoeksplein 22 Melkinr. “De Toekomst

Opgericht in:

 • Krügerplein 17 Melkinr. “Aurora”

Opgericht in:

 • J. v. Lennepkade 16-22 N.V. Ned. Karnemelk Mij. 

Opgericht in:

 • J. v. Lennepk. 309-311 C.I.V.A.M. RK. Sl. C. 

Opgericht in:

 • J. v. Lennepstr. 8 Melkinr. 

Opgericht in:

 • Lijnbaansgracht 187 Melkinr. Fa. den Hartog

Opgericht in:

 • Lijnbaansgracht 231 N.V. A. Melkinr.  O.V.V. “De Eendracht” 

Opgericht in:

 • Lijnbaansgracht 231 N.V. ver, Zuivel en Melkinr. OVV.-MOBA. ‘De Melkweg’

Opgericht in:1886-1967

 • Marnixstr. 411 N.V. “Amstra”      

Opgericht in:

 • Marmixstr. 409-413 N.V. “De Eendracht” 

Opgericht in:

 • Mauritzstr. 28 Melkinr. 

Opgericht in:

 • Mauritzstr. ? Melkfabriek “De Vechtstreek”

Opgericht in:

 • St. Nicolaasstr. 22 Melkinr. “Het Centrum”

Opgericht in:

 • Nieuweweg 11 Melkinr.

Opgericht in:

 • Nieuwendam 1121 Nestlé Nederland Hoofdkantoor

Opgericht in:

 • Noorderstr. 49 Automatische model pasteur  inricht.  A.M.P.I

Opgericht in:

 • v. Ostadestr. 84 Melkinr. “Sarphati”

Opgericht in:

 • v. Ostadestr. 232 Koninklijke Confederatie

Opgericht in:

 • v. Ostadestr.403-411 N.V. Amst.d. Melkinr. “De Eendracht”

Opgericht in:

 • 3e Oosterp.str 123-129 Coöp. Melkinr. “Aurora” 

Opgericht in:

 • Overtoon 81 Melkinr. - Fa. De Hartog

Opgericht in:

 • Overtoom 187 Ver. A.damse Melkinr. VAMI / 1948 Sterovita

Opgericht in:

 • Overtoom 187-195 N.V. Sterovita Melkproducten 

Opgericht in:

 • Overtoom 189 Hoofdkantoor NV. “Sterovita” Melkpr. 

Opgericht in:

 • Overtoom 187-195 Productiebedrijf  N.M.U.

Opgericht in:?-1975

 • Papaverw. 18c N.V. “Melkc. Noord” /‘75 Horna /’77 MU.NH 

Opgericht in:

 • Planciusstr. 51 Melkinrichting en Roomboterfabriek 

Opgericht in:

 • Prinsengracht 770-772 N.V. Leo de Winter en Co. 

Opgericht in:

 • Prinsengracht 739-745 Ver. A.damse Melkinr. V.A.M.I. 

Opgericht in:1900-?

 • G. v. Prinsterenstr. 82 Melkinr. D. Klein

Opgericht in:

 • Purmerplein 5 Melkinr. “De Purmer”

Opgericht in:

 • Raadhuisstr. 19 Melkinr. Firma P. Koel en Zn.

Opgericht in:

 • Regulierdwarsstraat (1e) Melkinrichting ?

Opgericht in:1878-?? 

 • v. Renselaerstr. 10 Melkinr. 

Opgericht in:

 • Rijksstraatw. 131 Zuivelf. “Amstra” - Oude Amstel

Opgericht in:

 • Romeinarmsteeg 11 Fa. P. Koel en Zn.

Opgericht in:

 • 1e Schinkelstr. 19 Melkinr. - A.J. v Zijl

Opgericht in:

 • Sloterdijk N.V. “Elma” C. Inkoopv. C.I.V.A.M.

Opgericht in:

 • Smaraghstr. 34 Melkinr. “De Nieuwe Sierkan”

Opgericht in:

 • 1e Jan Steenstr. 10-30 N.V. Melkinr. en Flesschenf. “Holland” 

Opgericht in:

 • 1e Jan Steenstr. 20 Melkinrichting Ned. Melk-unie 

Opgericht in:

 • 2e Jan Steenstr. 9 Melkinr. P.h. Bosse

Opgericht in:

 • 2e Jan Steenstr. 37hs. Melkinr. J. Verkerk

Opgericht in:

 • 2e Jan Steenstr. 65 De Nederl. Melkinr. - S. Kikke

Opgericht in:

 • C. Trooststr. 47 bis Melkinr. “De Hoop”

Opgericht in:

 • Utr.  Dwarsstr. 107 Melkinr. A. Pouw

Opgericht in:

 • Vijzelstr 5-13 N.V. Kon “Confederatie’ - Alkmaar

Opgericht in:

 • Vondelkark 

Opgericht in:?

 • Voorburgwal 288 Hoofdkantoor “Sterovita”

Opgericht in:

 • J. Wattstr. 79 Hoofdkantoor - verkoop Europahuis N.M.U.

Opgericht in:?-?

 • Westerstr. 121 Melkinr. - Gebr. Vennik

Opgericht in:

 • Westerw. 135 Zuivelf. 

Opgericht in:

 • Weteringschans 81 N.V. Onderlinge Ver. v. Veehouders “De Eendracht”  OVV 

Opgericht in:

 • W. de Zwijgerl. 121 Melkinr. “Landlust” H.C. snelle Sr. en Zn.

Opgericht in:

 • de Wittekade 4 Melkinr. “De Beemster” J. Bakker

Opgericht in:

 • Woesduinstr. 2 Melkinr. De Toekomst

Opgericht in:

 • Watergraafsmeer Sterovita Melkpr.

Opgericht in:

 • Zuivelfabriek Concordia

Opgericht in:

 • Melkinr. “De Holland”   

Opgericht in:1898-1974

 • Melkinr. “Nw. Holland”

Opgericht in:

 • N.V. Fleschen Melkf. “De Landbouw”

Opgericht in:

 • N.V. Melkinr. “De Onderneming”

Opgericht in:

 • Beijersweg 10  N.V.  Sterovita Overtoom 187-195

Opgericht in:

 • Overtoom 189 N.V.  Sterovita

Opgericht in:

 • Lijbaansgracht 231 OVV-MOBA Fabr. Amsterdam en Baanbrugge

Opgericht in:

 • Papaverweg 36 NV. Melkcentrale Noord Opgegaan in Coöp Noord-Holland (Opmeer)

Opgericht in:

 • J. Steenstraat 10-30 N.V. Melkinr. -Holland. '68  Naar  NMU

Opgericht in:

 • James Wattstraat 79 NV Sterovita / NMU NV Ned. Melk-Unie

Opgericht in:

 

 • Andijk- De Buurt

Opgericht in: 1900-1918

 

 • Andijk- (Oost) Zuivelb. “De Goede Verw”

Opgericht in:1929-1959

 

 • Ankeveen- Hyg. Medelboerderij “Berg en Vaart”

Opgericht in:

 

 • Anna-Paulowna- “Molenvaart”  

Opgericht in: 1885-1916

 

 • Anna-Paulowna- Driebruggen CZ. “De Concurrent”

Opgericht in: ?-1928

 

 • Anna-Paulowna-  Boermansweg CZ. Kaasf. “Flevo” 

Opgericht in: 1903-1929

 

 • Anna-Paulowna- Naastepad

Opgericht in: ?-1929

 

 • Anna-Paulowna-

Opgericht in:

  

 • Assendelft-   “De Eersteling”

Opgericht in: 1890-1900

 

 • Assendelft-   NV. Hyg. Veestapel ‘ / A. Melkond. H.A.M.O.

Opgericht in: 1923-1941

 

 • Assendelft- Dorpsstraat 190 CZ. “De Hoop” april 1947 CMC.  

Opgericht in:

 

 • Assendelft- Dorpsstraat 190 Melkr. en Zuivelf. CMC. 

Opgericht in: 1893-1978

 

 • Assendelft-   De Unie

Opgericht in: ?-?

 

 • Assumburg- Assen16 CZ. “Assumburg” 

Opgericht in: 1915-1937

 

 • Avenhorn- CZ. “De Horn” - overn Oudendijk

Opgericht in: 1894-1937

 

 • Baarsdorpermeer-   CZ. “De Ster”

Opgericht in: 1891-1969

 

 • Baarsdorpermeer- (‘28  bij Kriel) NV. kaasf. “De Kriel”  

Opgericht in:

 

 • Barsingerhorn-   “De Leek”

Opgericht in: ?-1916

 

 • Barsingerhorn-   “Oosteinde”

Opgericht in: 1885-1916

 

 • Barsingerhorn-  “'t Wad”

Opgericht in: ?-?

 

 • Barsingerhorn-  Coöp.. Kaasf. “Westeinde” *

Opgericht in: ?-1926

 

 • Beemster- Rijperweg NV. “Hollandia”  

Opgericht in: 1919-?

 

 • Beemster- Rijperweg Klaterbuurt 

Opgericht in: 1900-1938

 

 • Beemster-  Arcadia

Opgericht in: 1900-1921

 

 • Beemster-  M. Beemster CZ. “Bamestra” 

Opgericht in: 1891-1964

 

 • Beemster- Oosthuizerweg CZ. “De Eendracht” 

Opgericht in: 1889-1939

 

 • Beemster- Zuiderweg NV. Kaasf. “De Hoop”

Opgericht in: 1889-1935

 

 • Beemster-   Kaasfabr. Sluis / Stuyt (le fabr. in Beemster)

Opgericht in: 1872-1874

 

 • Beemster-  Rijperw.-Nekkerw NV. Kaasf. “De Toekomst” 

Opgericht in: 1901-1934

 

 • Beemster- Rijperw. CZ. “De Tijd” / De Combinatie / Cono

Opgericht in: 1930-

 

 • Beemster- Volgerweg/Jisperweg CZ. “De Unie” 

Opgericht in: 1901-1930

 

 • Beemster- Middelweg 51 CZ. “De Vlijt”

Opgericht in: 1890-1930

 

 • Beemster- Hobrederweg NV.  “De Volharding’ 

Opgericht in: 1906-1930

 

 • Beemster- Hobrederweg   CZ. “Wilhelmina”

Opgericht in: 1907-1930

 

 • Beets- CZ. “Nova-Vita” 

Opgericht in: 1906-1960

 

 • Benningbroek- CZ. “Benningbroek” 

Opgericht in: 1913-1945

 

 • Benningbroek- Rosita

Opgericht in: 1904-1908

 

 • Bergen- Zuivelf.  P. Postma

Opgericht in:

 

 • Bergen- Melkinr. “Juliana” 

Opgericht in: 1910-1946

 

 • Bergen- Melkf. “De Lelie”

Opgericht in: 1922-?

 

 • Bergen- Bergerweg NV. Mij Expl. Melkinr. ”Wilhelmina” 

Opgericht in: 1923-1950

 

 • Berkhout- NV. Zuivelf. “Concordia” 

Opgericht in: 1901-1946

 

 • Berkhout- Tochthuis

Opgericht in: 1880-?

 

 • Berkhout- CZ. “De Ster”

Opgericht in:

 

 • Berkhout- CZ. “Wilhelmina” 

Opgericht in: 1901-1934

 

 • Berkhout- NV. Zuivelf. “Concordia”

Opgericht in:

 

 • Beverwijk- J. Alsweg  17-19NV. B. Melkinr. “Juliana”

Opgericht in:

 

 • Beverwijk- Bloksteeg 9 Fa. L. Adrichem en Zn.

Opgericht in:

 

 • Beverwijk- Koningstraat172 Melkinrichting “Meyendel”

Opgericht in: 1940-1951

 

 • Beverwijk- Zeestraat 24 NV. Melkinr. “Velsen”

Opgericht in:

 

 • Beverwijk- Zeestraat 58-60 Melkinricht. “Assumburg”  

Opgericht in: 1919-1973

 

 • Beverwijk- Melkinrichting van Eijk

Opgericht in: 1932-1935

 

 • Beverwijk- Melkinr. “Kennemerland” 

Opgericht in:

 

 • Binnenwijzend-   CZ. “Euréka” 

Opgericht in: 1901-1965

 

 • Blaricum- Stoomz.f. “De Hoop” Gebr. Kooy 

Opgericht in: 1909-1941

 

 • Blaricum- 1e Molenweg 1 Stoomz.f. “De Goede Verwachting”

Opgericht in: ?-?

 

 • Bloemendaal- Bl. weg 90 Melkinr Wed. H.G. Scholte

Opgericht in:

 

 • Bloemendaal- Electr. Melk- en Zuivelinr.

Opgericht in:

 

 • Bloemendaal- Kleverlaan 6a Melkinr. Gebr. Houtgraaf .

Opgericht in:  

 

 • Bobeldijk-   CZ. “De Goede Verwachting”

Opgericht in: 1914-1962

 

 • Breezand-   Kaasf ”Nooit Gedacht’ *

Opgericht in: ?-1929

 

 • Broek in Waterland   Opgericht door J. Mulder

Opgericht in: 1871-1872

 

 • Burgerbrug- Kaasfabriek “De Concurrent”

Opgericht in: 1891-1898

 

 • Burgerbrug- CZ. “De Dageraad” 

Opgericht in: 1910-1953

 

 • Burgerbrug- De Vereniging

Opgericht in: 1889-1908

 

 • Burgervlotbrug-   Kaasfabriek “Trio”

Opgericht in: 1890-1913

 

 • Bussum- O. Bus.w.32 Melkinr. W.C.H. 

Opgericht in:

 

 • Bussum- Zwarteweg 22 Melkinr. “De Landbouw”

Opgericht in:  

 

 • Bussum- A. v. L. h.w 7 Melkinr. “De Landbouw”

Opgericht in:

 

 • Bussum-   Oud Bussum

Opgericht in: 1906-1948

 

 • Bussum- Spiegelstraat Melkinr. (Nieuw-Bussum) D. Selerijk

Opgericht in: ?-?

 

 • Bussum- Veldhuizerlaan

Opgericht in: ?-?

 

 • Bussum- Singel 115

Opgericht in: Melkinr. T. de Boer

 

 • Bussum-Heerestraat 16 Jb. Tromp

Opgericht in:  

 

 • Callantsoog-   Zie Koegras

Opgericht in: 1907-1946

 

 • Callantsoog-  Gr. Keeten Stoomz. “De Onderneming” (staat ook onder Groote Keeten)

Opgericht in: 1910-1927

 

 • Castricum- Fabriek Cieweg

Opgericht in: 1898-1919

 

 • Castricum- De Duinstreek

Opgericht in: ?-1918

 

 • Castricum-  Bredeweg 1-5 NV. Stoomz.f. “De Holland” 

Opgericht in: 1905-1963

 

 • Den Helder
 • Spoorstr. ? Heldersche Melkinr.

Opgericht in: ?-?

 • Westgracht 32 Eerste H Stoommelkinr.  “Jong Holland” 

Opgericht in: 1900-1946

 • Binnenhaven 47 1e  H. Melkinr. en Fabr. v Melkpr. en Zuivelpr.

Opgericht in: ?-?

 • Dijkweg ? &l