Cichorei

Uitgever van antroposofische en spiritueel georiënteerde boeken

Adrichemstraat 24

1013 DS Amsterdam

 

Uitgaven:

 

1.De zeven werken : verhalen uit de rijke geschiedenis van Alkmaar Nuyens, André / Cichorei / [2020] / 2020

2.De coronaviruspandemie : antroposofische gezichtspunten Halle, Judith von / Cichorei / [2020] / 2020

3.Images and concepts on the human being and his creations : the IMO methodology developed by Adriaan Bekman Bekman, Adriaan / Cichorei / [2020] / 2020

4.Coronamaatregelen en de Offerhandeling van Rudolf Steiner Steiner, Rudolf / Cichorei / [2020]

5.Monster & Mo : nooit meer eetverslaafd Rosier, Monique /  Cichorei / 2020 / 2020

6.Kleine gids voor een vervuld leven : voedsel voor de ziel van week tot week Bekman, Adriaan / Cichorei / [2020] / 2020

7.Levenselixer voor ouders, opvoeders en andere volwassenen Dekkers, Ad / Cichorei / [2019] / 2019

8.Vibrations : The Alignment Technique Denaro, Mary / Uitgeverij Cichorei / [2019] / 2019

9.Meditatie en beproevingen van de ziel in de antroposofie en in de evangeliën ; Voordrachten van Judith von Halle Halle, Judith von / Cichorei / [2019] / 2019

10.Levensbronnen van de ziel : Een wegwijzer voor de begeleiding van kinderen en jongeren op het gebied van het religieuze Hahn, Herbert / Tweede, herziene druk / Cichorei / 2019

11.Voordrachten van Judith von Halle Halle, Judith von / Uitgeverij Cichorei / 2019-...

12.Dagboek van Maria Magdalena : een fictief verhaal over de vrouw van Jezus gebaseerd op historisch en esoterisch onderzoek Dijk, Danielle van / Cichorei / [2019] / 2019

13.Faust : Goethe's Faust in schilderijen en interviews Goethe, ... / Uitgeverij: Cichorei / [2019] / 2019

14.De belofte : een bitterzoete liefdesgeschiedenis in de tijd van de VOC Nuyens, André / Cichorei / [2019] / 2019

15.De Apocalyps van Johannes : verbindingsschakel tussen Joodse mystiek en christelijk-antroposofische geesteswetenschap ; Voordrachten van Judith von Halle Halle, Judith von / Uitgeverij Cichorei / 2019

16.Splinters van de Sampo : een ontdekkingstocht door de Kalevala Geffen, Lidwien van / Uitgeverij Cichorei / [2019] / 2019

17.De twaalf deugden door het jaar heen Lin, Jean-Claude / Cichorei / [2018] / 2017

18.Levenskrachten - vormkrachten : methodische uitgangspunten voor het onderzoeken van dat wat leeft : beschouwingen over een methode in zijn antroposofische context Schmidt, Dorian / Cichorei / [2018] / 2018

19.Dit kan ik jullie nog vertellen Lapré, Kim / Cichorei / 2018 / 2018

20.Met de handen in haar schoot : herinneringen uit andere tijden Geffen, Lidwien van / Aunya / [2018] / 2018

21.Horizontaal organiseren : nieuwe perspectieven voor goed organiseren Bekman, Adriaan / Cichorei / [2018] / 2018

22.De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie Brink, Margarete van den / Cichorei / [2018] / 2018

23.Maria Magdalena, de Lady van Glastonbury en Iona : over de oudste wortels van het Keltisch christendom Dijk, Danielle van / Cichorei / [2018] / 2018

24.Enkele brieven uit 1943 Vreede, Elisabeth / Derde (verbeterde) druk / Cichorei / 2017 / 2017

25.De Johannes-individualiteit : nog niet eerder ontsloten aspecten over de spirituele missie en de persoonlijke ontwikkelingsweg Halle, Judith von / Cichorei / 2017

26.Houden van sterren en planeten : waarneming - werking - inzicht Rietveld, Michiel / Cichorei / [2017] / 2017

27.Ierland - mijn Ierland Bekman, Adriaan / Cichorei / [2017] / 2017

28.Rouwverwerking en rouwbegeleiding : sterven - rouwen - troosten Zeylmans, Renée /  Cichorei / 2017

29.De nachtdanser : over een pelgrimstocht die eenentwintig jaar duurdeNuyens, André / Cichorei / [2017] / 2017

30.Blaadje Maas, Marion / Uitgeverij Cichorei / [2017] / 2017

31.De geschenken van de bijen Massei, Karsten / Cichorei / [2017] / 2017

32.De zeven mysteriedrama's van Rudolf Steiner : over het vijfde drama, over het zesde drama, over het zevende drama Halle, Judith von / Cichorei / [2017] / 2017

33.Nabij zijn : handreikingen voor levensvragen Zeylmans, Renée / Cichorei / [2017] / 2017

34.Het laatste avondmaal Bekman, Adriaan / Cichorei / [2017] / 2017

35.Anna's tuin Clijsen, Anita / Cichorei / [2017] / 2016

36.Transparanten doorlicht : jaarfeesten en seizoenen in kleurrijke beelden Stok, Juul van der / herziene en uitgebreide tweede druk / Uitgeverij Cichorei / 2016 / 2014

37.Piloot zijn van je eigen levensreis : acht wegen naar een vervuld leven Bekman, Adriaan / Cichorei / [2016] / 2016

38.Verborgen geheimen in het Lourdes-mysterie en in het leven van Bernadette Soubirous Raaij, Albèrt van / Cichorei / [2016] / 2016

39.Maria Magdalena uit de verf : veertig schilderijen met verborgen symboliek Dijk, Danielle van / Cichorei / [2016] / 2016

40.Een leerschool van de liefde : Maria Magdalena in het evangelie van Johannes Lemmens, Hans / Cichorei / [2016] / 2016

41.'En als Hij niet was opgestaan...' : de Christus-stadia op de weg naar de geestelijke mens Halle, Judith von / Tweede druk / Cichorei / 2016

42.De Tao van het ik ben : Splendor Solis, de stralende kracht van de zon in jezelf Madama / Cichorei / [2016] / 2016

43.Het jaar van de ziel Bekman, Adriaan / Cichorei / [2016] / 2016

44.De zeven rozenkruiserzegels : in ons ontstaat de toekomst van de wereld Sloot, Samuel Jonas van der / Cichorei / [2016] / 2016

45.Over ziekten en genezingen en over de mysterietaal van de evangeliën Halle, Judith von / Cichorei / 2016

46.Paaszaterdag : de afdaling in de aardediepten op de antroposofische scholingsweg Halle, Judith von / Cichorei / [2016] / 2016

47.Het mysterie leiderschap Bekman, Adriaan / Cichorei / [2016] / 2016

48.De houtplastiek van het Goetheanum : de mensheidsrepresentant tussen Lucifer en Ahriman Halle, Judith von / Cichorei / [2016] / 2016

49.Het christelijke uit het hout tevoorschijn slaan... : Rudolf Steiner, Edith Maryon en de Christus-plastiek Halle, Judith von / Cichorei / [2016] / 2016

50.Het leven op het keerpunt der tijden en de spirituele achtergronden hiervan Halle, Judith von / Cichorei / 2015

51.Rudolf Steiner : Antroposofie Saturnusweg Bekman, Adriaan / Cichorei / [2015] / 2015

52.De leerlingen van Christus : over de mysterie-achtergrond van de twaalf apostelen Halle, Judith von / Cichorei / 2015

53.Verbinding met de gestorvenen : het belang van wederzijdse ondersteuning Zeylmans, Renée / Cichorei / [2015] / 2015

54.De held Amiran : Georgische sprookjes Stap, Lilian van der / Cichorei / [2015]

55.De Kerstgedachte van de Isis-Horus-mythe : over het monotheïstische oerbegrip van de Egyptische mysteriën Halle, Judith von / Cichorei / 2015

56.Eindelijk, eindelijk blauwe zee! : over de spectaculaire reis van Le Maire en Schouten rond Kaap Hoorn Nuyens, André / Cichorei / [2015] / 2015

57.Ademloos : een dubbele biografie Rats, Christine / Cichorei / [2015] / 2015

58.Na de dood : hoe bereiden wij ons voor op het leven na dit leven? Zeylmans, Renée / Tweede, herziene druk / Cichorei / 2015 / 2015

59.De ontmoeting met Christus in de huidige tijd en de geest van het Goetheanum Halle, Judith von / Cichorei / 2015

60.De Lijkwade van Turijn : Doodskleed van Jezus, Doopkleed van Christus Dijk, Danielle van / Cichorei / [2015] / 2015

61.Nooit meer terug : over de tragische ondergang van Schokland Nuyens, André / Cichorei / [2015] / 2015

62.Jozef van Arimathea en de weg van de heilige graal : de christelijke wortels van Europa tussen Efeze en Gallië Halle, Judith von / Cichorei / [2015] / 2015

63.Liefde : de opgave van de aarde Zeylmans, Renée / Cichorei / [2015] / 2015

64.Het ziektebeeld dementie : antroposofische gezichtspunten Halle, Judith von / Cichorei / 2015

65.Driewaardig leven : religieuze ervaring in het hier en nu Knijpenga, Siegwart / Cichorei / [2014] / 2014

66.De sacramenten van het altaar, het gesprek, het huwelijk ; De sacramenten in de Christengemeenschap Nooij, Marianne de / Cichorei / [2014] / 2014

67.De tempeliers ; Dl. II: De graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers Halle, Judith von / Cichorei / 2014

68.Wijsheid in Russische sprookjes en Vrouwe Sofia Woutersen-van Weerden, Alice / Uitgeverij Cichorei / [2014] / 2014

69.Materie sterft - Geest wordt geboren : kosmische aspecten van het stervensuur op Golgotha Halle, Judith von / Cichorei / [2014] / 2014

70.Transparanten doorlicht : jaarfeesten en seizoenen in kleurrijke beelden Stok, Juul van der / Cichorei / 2014 / 2014

71.Fantoomlichaam, stigmatisatie en geesteswetenschappelijk onderzoek : Judith Von Halle en de antroposofische christologie Kiene, Helmut / Cichorei / 2014

72.Ouder worden : verleden - heden - toekomst Zeylmans, Renée / Cichorei / [2014] / 2014

73.Over de geheimen van de kruisweg en het graalbloed : het mysterie van de verwandeling Halle, Judith von / Cichorei / 2014

74.Spreken tot de sterren : scheppingsverhaal = Sprechen zu den Sternen : Schöpfungsgeschichte Nelissen, Frederiek / Uitgeverij Cichorei / [2014] / 2014

75.De tempeliers Halle, Judith von / Cichorei / 2014-...

76.De tempeliers ; Dl. 1: De graalsimpuls in het inwijdingsritueel van de orde van de tempeliers Halle, Judith von / Cichorei / 2014

77.Een cirkel van leven : bewaarkalender met doordenkers Meijs, Jeanne / Cichorei / [2014] / 2014

78.Over het mysterie van Lazarus en de drie Johannesfiguren : Johannes de Doper, Johannes de Evangelist, Johannes Zebedeüs Halle, Judith von / Cichorei / [2014] / 2014

79.Kan lijden zinvol zijn? Zeylmans, Renée / Cichorei / [2013] / 2013

80.Anna Katharina Emmerick : een rehabilitatie Halle, Judith von / Cichorei / 2013

81.Kan eenzaamheid zinvol zijn? Zeylmans, Renée / Cichorei / [2013] / 2013

82.Wordt vervolgd : de logica van karma en reïncarnatie Rietveld, Michiel / Cichorei /  2013

83.Rudolf Steiner, meester van de witte loge : over de occulte biografie Halle, Judith von / Cichorei / 2013

84.De schat in ons hart : bijbelverhalen in een ander licht : voor kinderen vanaf zes jaar Paske, Els te / Cichorei / 2013

85.Grenservaringen, Christuservaringen Knijpenga, Siegwart / Cichorei / 2012

86.De Wriemeltenen Meijs, Jeanne / Cichorei /  2012