Et Emergo

1.Gelukkig door ont-dekken : sterker door ellende Jongkind, Anja / Et Emergo / november 2020 / 2020

2.Depot : de verborgen schatten van het Rijk Makkinje, Wolter / Luctor et Emergo Media / 2012

3.Three problems of hemophilia B : a study of abnormal factor IX molecules with an inhibitor neutralization assay Briët, Ernest / s.n.] / 1977

4.Ventricular septal defects and anomalies of the aortic arch Moulaert, André J.M.G. / s.n.] / 1974

5.Anaesthetic and homeostatic problems in experimental orthotopic liver transplantation in dogs : their implication for human transplantation Popescu, Dragu Teodor / Luctor et emergo / 1973

6.De musculatuur van blaas en urethra in menselijke foetus Dröes, Josephus Theodorus Petrus Maria / s.n.] / 1972

7.Röntgencinematografie en draadreconstructie van de pols Mulder, Thijs Jan / s.n.] / 1970

8.Die saakwaarnemingsaksie as verrykingsaksie in die Suid-Afrikaanse reg : 'n regshistoriese en regsvergelykende ondersoek Zyl, Deon Hurter van / [s.n.] / 1970

9.De maximale zuurstofopneming van longpatiënten Pool, Jan / Luctor et Emergo / 1969

10.Veranderingen in de samenstelling van hersenlipiden tijdens de ontwikkeling van het runderembryo Rooij, Rudolf Ernst de / s.n.] / 1967

11.Een onderzoek naar het resultaat der lumbale sympathectomie verricht wegens perifeer arteriëel oblitererend vaatlijden Verbeek, Hugo Adriaan / s.n.] / 1966

12.Membrane formation by phospholipids in water-tertiary butanol systems Hoogeveen, Johannes Theodorus / [s.n.] / 1964

13.Magna Graecia : de Griekse steden van Zuid-Italië en Sicilië Bonghi Jovino, Maria / Luctor et Emergo / 1962

14.Die genootskapooreenkoms Uys, Johan Frederik / [s.n.] / 1961

15.Testamentsformaliteite in verskeie regstelsels Kamfer, Jacobus Cornelius Gideon / [s.n.] / [1961]

16.Intramandibulair carcinoom bij muizen : een experimenteel onderzoek Hollander, Carel Frederik / s.n.] / 1961

17.Die geskiedenis van die sessie van vorderingsregte Grosskopf, Frans Heinrich / 'Luctor et Emergo' / [1960]

18.De intermoleculaire krachten en de transportverschijnselen in verdunde gassen Beenakker, J.J.M. / s.n.] / 1960

19.De ontwikkeling van de magneetbouw : openbare les Klerk, D. de / ''Luctor et Emergo'' / 1959

20.Uitlokking as probleem in die strafregwetenskap Beer, Johannes Christoffel de / s.n.] / 1959

21.Tien jaar Suriname : van afhankelijkheid tot gelijkgerechtigheid : bijdrage tot de kennis van de staatkundige ontwikkeling van Suriname van 1945-1955 Mitrasing, Frits Eduard Mangal / s.n.] / [1959]

22.Honderd eeuwen Nederland Bogaers, J.E. / [Luctor et Emergo, etc.] / 1959

23.Honderd eeuwen Nederland Bogaers, J.E. / 2e dr / Luctor et Emergo / 1959

24.Moord en strafbare manslag in die Suid-Afrikaanse strafreg Postma, Stefanus / Leiden / [1957]

25.The Holy Land : new light on the prehistory and early history of Israel Perrot, J.F.A. / Luctor et Emergo [etc.] / 1957

26.Landbouköoperasie in Suid-Afrika met besondere verwysing na die finansiering Coetzee, Frans Jozef Jacobus / s.n.] / 1957

27.Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing Naudé, Carl Pierre Theron / s.n.] / 1956

28.Pindaros se tiende en elfde Olympiese odes Niekerk Viljoen, Gerrit van / s.n.] / 1955

29.Incerti panegyricus Constantino Augusto dictus Lubbe, Willem Jacobus Gerhardus / Luctor et emergo / [1955]

30.Die pogingsprobleem in die moderne strafreg : 'n regsvergelykende studie van 'n aantal moderne strafregstelsels : / Hendrik Petrus van Dyk Dyk, Hendrik Petrus van / [s.n.] / 1954

31.Die internasionale status van Suidwes-Afrika : 'n kritiese beskouing van die Internasionale Hof van Justisie se raadgewende mening van 11 julie 1950 Van Rensburg, Helgard Michael Janse / [uitgever niet vastgesteld] / 1953

32.Die aanspreeklikheid van mededaders en afsonderlike daders Kotzé, Petrus Johannes / Luctor et Emergo / 1953

33.Die echtreglement en die Suid-Afrikaanse reg De Beer Beyers, Lourens Johannes Erasmus / [s.n.] / 1953

34.Studia Ruhnkeniana : enige hoofdstukken over leven en werk van David Ruhnkenius (1723-1798) Hulshoff Pol, Elfriede / ''Luctor et Emergo'' / 1953

35.Jezus en Johannes de Doper : een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste Royen, Paul David van / s.n.] / 1953

36.De Molochdienst in het Oude Testament Dronkert, Karel / ''Luctor et emergo'' / 1953

37.Étude comparative de quelques besoins linguistiques du français et du néerlandais Baarslag, Maria Neeltje / Drukkerij Luctor et Emergo / 1952

38.De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad Slagter, Wicher Jan / drukkerij "Luctor et Emergo" / 1952

39.Het zondebesef in het boek der Psalmen : een exegetisch-theologische studie Bout, Hendrik / s.n.] / 1952

40.Die deificatio hominis in die sermones en epistulae van Augustinus Stoop, Jan Adriaan Albertus Abraham / ''Luctor et Emergo'' / 1952

41.Onderzoek over de ontwikkeling van het tekenen bij laagstaande oligophrenen Stotijn-Egge, Solveig / s.n.] / 1952

42.'n Oorsig van onregverdige verryking as gedingsoorsaak in die Suid-Afrikaanse reg John, David Guest / Luctor et Emergo / 1951

43.Proeve eener verklaring van het verschijnsel der linkshandigheid Straaten, Antoine van / s.n.] / 1950

44.Het probleem van de rangschikking der Psalmen Niemeyer, Cornelis Theodorus / s.n.] / [1950]

45.De immigratie van Indonesiërs in Suriname Ismael, Joseph / "Luctor et Emergo" / [1949]

46.Die kosmeet in Egipte Kock, Elbert Lucas de / s.n.] / 1948

47.Peri tuchēs : de ontwikkeling van het begrip tyche tot aan de Romeinse tijd, hoofdzakelijk in de philosophie Buriks, Agatha Anna / Luctor et Emergo / [1948]

48.In terra pax : wetenschappelijke proeve over de noodzakelijkheid eener Nederlandsche vredespolitiek Zonnenberg, J.M.E.M.A. / Electr. drukkerij "Luctor et emergo" / 1946

49.Westerse acculturisatie en Oosters volksonderwijs Neys, Karel / Rijksuniversiteit / [1945]

50.De gedaanteverwisseling Kafka, Franz / H. van Krimpen] / 1944

51.Vrywaring teen gebreke by koop in Suid-Afrika Warmelo, Paul van / [s.n.] / [1941]

52.Vertroosting aan mijn landgenooten in benarde tijden Oyen, H.J.H. van / In eigen beheer / 1941

53.Emile Verhaeren : een bloemlezing uit zijn gedichten Verhaeren, Émile / "Luctor et Emergo" / 1940

54.De ondergang van het Dietsch in Frankrijk na de Saksisch-Frankisch-Friesche nederzetting Es, W.J.L. van / Luctor et Emergo] / 1940

55.Pushkin Knuvelder, Louis / Luctor et Emergo / 1940

56.De Bonnefoy's trouwen uit Francken, Fritz / "Luctor et Emergo" / 1939

57.Onzijdig in oorlogstijd Haighton, Alfred A. / "Luctor et Emergo" / [1939]

58.Zorgen om morgen : een bundel opstellen Knuvelder, Louis / "Luctor et Emergo" / 1939

59.1638-1938 : een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, bijeengebracht bij gelegenheid van de herdenking der stichting van haar kerkgebouw Doopsgezinde Gemeente / Doopsgezinde Gemeente] / [1938]

60.De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen Rossem, Johan van / s.n.] / [1938]

61.De jeugd van prinsen en prinsessen uit het Huis van Oranje : tentoonstelling van schilderijen, prenten en curiosa in de Ridderzaal, januari - februari 1938 Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden / s.n.] / 1938

62.Een liefde op het midden van den levensweg Stokvis, Benno J. / "Luctor et Emergo" / 1938

63.Over Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe : essay Haighton, Alfred A. / "Luctor et Emergo" / 1938

64.Hoe Koeroepati zich zijn vrouw verwerft : Javaansche lakon Tjan Tjoe Siem / Luctor et Emergo / 1938

65.Photographische photometrie, met toepassing op de veranderlijke ster Sz Camelopardalis Wesselink, Adriaan Jan / s.n.] / 1938

66.H. N. Sieburgh en zijn beteekenis voor de Javaansche oudheidkunde Bruijn, Jean Victor de / Drukkerij Luctor et Emergo / 1937

67.Die niederländischen pleistozänen Hirsche Kunst, Cornelia Elisabeth / ''Luctor et Emergo'' / [1937]

68.De gonadotrope functie van de rattenhypophyse tijdens de zwangerschap en onder invloed van hormonen Bokslag, Josef Gerhard Heinrich / Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1937

69.Het plan van den arbeid : waar het om gaat Verbond van Nederlandsche Werkgevers / "Luctor et Emergo" / 1936

70.Naar aanleiding van een burgemeestersadres Schmid, L.M.A. von / "Luctor et emergo" / 1936

71.De praktijk der conflictenregeling tusschen volksraad en regeering Drijvers, Jakobus / Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1934

72.Haagsche voetbalbond : jubileumboek bij het veertigjarig bestaan Emmenes, A. van / s.n.] / [1934]

73.Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het centrale Batakland Zanen, Abraham Johannes van / [s.n.] / [1934]

74.Een heldin uit den oorlog 1914 : prinses Marie de Croij en haar werk Weggeman Guldemont, Emilie / Luctor et emergo / 1933

75.De teekeningen van Javaansche oudheden in het Rijksmuseum van Ethnografie Stutterheim, J.F. / drukkerij "Luctor et Emergo" / 1933

76.Moederland en overzeesche financiën : studie van vergelijkend staatsrecht Piekaar, A.J. / Luctor et Emergo / 1933

77.Land en kerk in Nederlandsch-Indië : historisch-staatsrechtelijke schets Lion Cachet, Carel / "Luctor et Emergo" / 1933

78.Bijdrage tot de studie van het intergentiel privaatrecht : vermogensrecht Klein, Josephus Johannes Wilhelmus / 'Luctor et Emergo' / [1933]

79.De organisatie der politie in Nederlandsch-Indië Jong, Cornelis Gijsbert Eliza de / "Luctor et Emergo" / [1933]

80.Dr. Frederik van Eeden herdacht : toespraken gehouden op de herdenkings-bijeenkomst, belegd door de vereeniging "Gemeenschappelijk grondbezit" (G.G.B.) te Amsterdam den 14en Juli 1932 Emons, Fred. W.H. / Luctor et emergo / [1932]

81.Bilderdijks plaats in de Nederlandse en in de wereldliteratuur : drie beschouwingen en een open brief Heyting, August / Luctor et Emergo / 1932

82.Practische astrologie ; Cosmische psychologie Es, C. van / Luctor et emergo / 1932

83.Cosmische psychologie Es, C. van / Luctor et emergo / 1932

84.Anthroposophie en oost-christelijke mystiek Grondijs, L.H. / Luctor et Emergo / 1932

85.Sasaksch adatrecht Nieuwenhuijzen, Theodoor / s.n.] / 1932

86.Willem Bilderdijk als dichter : nieuwe studies ; Dl. I: Albert Verwey en Bilderdijk Heyting, August / Luctor et Emergo / 1931

87.De symboliek van Kelten en Germanen Weggeman Guldemont, Emilie / Luctor et Emergo / 1931

88.Willem Bilderdijk als dichter : nieuwe studies Heyting, August / Luctor et Emergo ; Trifos / 1931-...

89.De Ilias en Odyssea en "de Homerische kwestie" Mendes da Costa, M.B. / s.n.] / [1930]

90.Karel en Elegast of De koning en de dief : tragi-komedie in vijf bedrijven Heyting, August / Luctor et Emergo / 1930

91.Het rondeel : de roos der lyriek Heyting, A. / Luctor et Emergo / 1929

92.Cel of gemeenschap? Voo, H. van der / N.V. Electrische drukkerij "Luctor et Emergo" / 1929

93.Het maanprobleem: opgelost : het vraagstuk der oceanen en continenten onzer "tegenwoordige" aarde: verklaard : het probleem der kometen en hunner loopbanen in ons zonnestelsel en dat der zoogenaamde vallende sterren: vermoedelijk opgehelderd Aëro-dilettant / "Luctor et Emergo" / 1928

94.Zondeval : mysteriespel behelzende den val der engelen en der mensen Heyting, August / Luctor et Emergo / 1928

95.Toelichting bij de demonstratie van verschillende stelsels van gymnastiek, te geven door de "Kweekschool, Instituut voor lichamelijke opvoeding", 's-GravenhageKweekschool Instituut voor Lichamelijke Opvoeding / Kweekschool Instituut voor Lichamelijke Opvoeding / 1927

96.Astrologie en de nieuwere psychologie Thierens, A.E. / Luctor et Emergo / 1926

97."Het laatste oordeel over 's-waerelds poppenkast" : eene wijsgeerige humoreske : onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis Saturne / Herlezen dr / "Luctor et emergo" / 1926

98.Van Heutsz en de buitengewesten Hulstijn, Pieter van / "Luctor et Emergo" / 1926

99.Groot-liederboek : ruim 700 gedichten benevens een beschouwing voor toondichters: over tekststudie Heyting, August / "Luctor et Emergo" / 1926

100.Het maskerHeezen, Ch. van / "Luctor et Emergo" / 1922

101.Ver van 't gewoel : gedichten Koster, Edward B. / "Luctor et Emergo" / 1922

102.Symbolen en mythen in religie Libra, C.Aq. / Electrische Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1922

103.Feestelijke ommegang : bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer ; Dl.2: 1917-1921 Alberts, Joh. C.P. / "Luctor et Emergo" / 1921

104.Feestelijke ommegang : bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer ; Dl.1: 1913-1918 Alberts, Joh. C.P. / "Luctor et Emergo" / 1921

105.Feestelijke ommegang : bloemlezing uit het leven van een 20ste eeuwer Alberts, Joh. C.P. / "Luctor et Emergo" / 1921-...

106.Neptunus-gedachten Libra, C.Aq. / Electr. Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1921

107.Persoonlijke en wetenschappelijke identiteitsbewijzen van J.J. Zaalberg van Zelst ; Het geheim van den dood Matla, J.L.W.P. / "Luctor et emergo" / 1921

108.Verslag van de Staatscommissie tot voorbereiding van de herziening der Gemeentewet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 6 December 1918, No.7 Oppenheim, J. / Luctor et Emergo / [1920]

109.Verpleging van en eerste-hulpverleening aan zieke dieren Sigling, T.D. / "Luctor et Emergo" / [1920]

110.Vrede door rede ; Het geheim van den dood Matla, J.L.W.P. / Luctor et emergo / [1920]

111.Belgische havens en Nederlandsche waterwegen" Luctor et Emergo" / 1919

112.Oorlog en geestesrichting : verzamelde opstellen Kapteyn-Muysken, G. / Luctor et emergo / 1918

113.Anders Heezen, Charley van / Luctor et emergo / 1918

114.Fantasieën Riante, Lio / N.V. Electr. Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1917

115.De maçonnieke autoriteit en de groote landmerken der Vrijmetselarij Thierens, A.E. / Luctor et Emergo / 1916

116.Nieuwere literatuur-geschiedenis ; VI-XXVIII: Letterkundige inzichten en vergezichten Kloos, Willem / L.J. Veen / 1916-1938

117.Haar ontwaken : (eene fantasie?) Kepper, G.L. / Luctor et Emergo / 1915

118.Afkomst en toekomst der Theosophische Vereeniging, opgedragen aan de nagedachtenis van H.P.B. en aangeboden aan de leden op den veertigsten verjaardag der Theosofische vereeniging Thierens, A.E. / Luctor et Emergo / [1915]

119.De cultureele nood-toestand van het Joodsche volk : beschouwingen over Joodsche kunst naar aanleiding van de Kunstwart-debatten Vriesland, Victor Emanuel van / "Luctor et Emergo" / 1915

120.Het wezen der vrijmetselarij en hare taak in den komenden tijd Thierens, A.E. / "Luctor et Emergo" / 1914

121.Memorie betreffende het voorgeslacht van E. A. M. van der Kun Gelder, H.E. van / [s.n.] / 1914

122.Aanteekeningen betreffende Habinsaran. Tocht over Timor van 12 November-3 December 1912. Nota betreffende het Soetanaat Indragiri. Nota van toelichting omtrent het landschap Geumpang. Peureula : bestuur en landschapskas. Eenige aanteekeningen omtrent heksenmoorden in Midden-Celebes Weber, L. / Luctor et Emergo / 1914

123.Gedwongen winkelnering in de tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfstakken Staalman, A.P. / "Luctor et Emergo" / 1914

124.Overzicht betreffende den toestand van Britsch-Indië in 1911/12 en de negen voorafgaande jaren : samengesteld uit het ... officieel verslag (Statement exhibiting the moral and material progress and condition of India) Abendanon, Jacques Henry / s.n.] / [1913]

125.Cosmologie : wetenschappelijke opstellen (natuurfilosofie) Thierens, A.E. / Electrische Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1913

126.De departementen van algemeen bestuur, de ambtenaren, het rapport der staatscommissie en de regeeringsvoorstellen : tweede geschrift van den Bond van Ambtenaren bij Departementen van Algemeen Bestuur en Hooge Colleges van Staat, in verband met het rapport der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. Besluit van 10 Augustus 1910, no. 26 en met de voorstellen der Regeering tot nadere regeling van de positie der ambtenaren, gelijk die voorstellen zijn belichaamd in de begrootingsontwerpen voor 1913 Luctor et Emergo / 1913

127.De zending in Suriname van de Evangelische Brüder-Unität : in het bijzonder in betrekking tot hare bezittingen in die kolonie Laag, A.A. ter / "Luctor et emergo" / 1912

128.Door duisternis tot licht : gedachten over en voor het Javaansche volk Kartini / 2e dr / "Luctor et emergo" / 1912

129.De zelfbesturende landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan, Kandhar-Taroena en Manganitoe op de Sangi- en Talaudeilanden. De zelfbesturende landschappen van de residentie Menado, gelegen op den vasten wal van Celebes. Nota betreffende het landschap Kota Pinang (oostkust van Sumatra). De legende van Miok Woendi (Noord-Nieuw-Guinea) Luctor et Emergo / 1912

130.Rapport der commissie voor de reiniging van het afvalwater van stroocarton- en aardappelmeelfabrieken Beijerinck, M.W. / "Luctor et Emergo" / 1912

131.Door duisternis tot licht : gedachten over en voor het Javaansche volk Kartini, Raden Adjeng / 3e dr / "Luctor et emergo" / 1912

132.Laat af van kwaad te doen : open brief van Mr. G.J. Grashuis aan Professor G.J.P.J. Bolland Grashuis, G.J. / Luctor et Emergo / 1912

133.Uittreksel uit het verslag der Commissie ter voorbereiding van de aanwijzing eener natuurlijke grens tusschen het Nederlandsche en het Duitsche gebied op Nieuw-Guinea : ingesteld bij besluit van den Gouverneur-generaal dd. 11 maart 1910 No. 8 Luymes, J.L.H. / Luctor et Emergo / [1912]

134.Cosmologie : de astrologie als levensleer Thierens, A.E. / Electrische Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1912

135.Het geloof van den nieuwen mensch Schoenmaekers, M.H.J. / 3e herz. dr / "Luctor et emergo" / 1912

136.Beknopt overzicht van de aardrijkskunde van Suriname Lobato, Julius W. / 3e opnieuw verb. en verm. dr / s.n.] / 1912

137.Het Sultanaat Batjan. De Atjesche landschappen Tripa, Trieng Gadèng en Meureudoe Luctor et Emergo / 1911

138.Schetsen en critische opstellen Campen, Michel Herman van / "Luctor et Emergo" / [1911]

139.Cosmologie : elementen der practische astrologie Thierens, A.E. / Electrische drukkerij "Luctor et Emergo" / 1911

140.Drie opstellen over karaktervorming en opvoeding Thierens, A.E. / Luctor et Emergo / 1910

141.Gedenkboek 1885 - 1 October - 1910 Aletrino, A. / Luctor et Emergo / 1910

142.Reglement voor het comité van correspondeerende leden van den Ned. SchaakbondNederlandsche Schaakbond / s.n.] / 1910

143.Retributiën Venema, Hendrik Azing Gerardus / Luctor et Emergo / 1910

144.Theosophie : de Theosophische Vereeniging en de Theosophische beweging Thierens, A.E. / "Luctor et emergo" / 1910

145.De africhting van den politiehond, den ambulance- en den oorlogshond : eene beknopte handleiding Kessler, M. / 3e herz. en uitgebr. dr / "Luctor et emergo" / 1910

146.Drie maanden in Algerië Zilcken, Philippe / Electr. Drukkerij "Luctor et Emergo" / 1909

147.Ostwald's natuurphilosophie : kritische studie Réthy, H. / [S.l.] / 1909

148.Het referendum Flier, Marius Jacobus van der / s.n.] / 1909

149.Het geheim van den dood Matla, J.L.W.P. / s.n.] / 1908-1921

150.De africhting van den politiehond, den ambulance- en den oorlogshond : eene beknopte handleiding Kessler, M. / Luctor et Emergo / 1908

151.Roode Kruishond en oorlogshond Meijer, C.A.J. / s.n.] / 1907

152.De krisis in den godsdienst : akademische leerrede, den zevenden December 1907 te Leiden en vervolgens ook te Delft, Amsterdam en Utrecht voorgedragen Bolland, G.J.P.J. / Luctor et Emergo / 1907

153.Eene brandende kwestie : is wijziging der Militiewet noodig?Nederlandsch officier, een / Luctor et Emergo / [1907]

154.Het geslacht Kam Köffler, Carl / [s.n.] / 1907

155.Nieuwere literatuur-geschiedenis Kloos, Willem / S.L. van Looy / 1904-1938