Uitgeverij Sjibbolet

Uitgaven:

 

1.Maria : een trinitaire theologie Brandsma, Titus / Sjibbolet / 2020 / 2020

2.De Bijbel, De Regel, De Deugden : drie spirituele werken Bingen, Hildegard van / Sjibbolet / 2020 / 2020

3.Grenzen & grenzeloosheid : psychoanalyse in een nieuwe tijd Dirkx, Jos / Sjibbolet / 2019 / 2019

4.De blik van God Nicolaas van Cusa / Sjibbolet / 2019 / 2019

5.Waarom laat God ons lijden? Rahner, Karl / Sjibbolet / 2019 / 2019

6.Weg van de enkeling : de werkelijkheid van sentimenten Brugmans, Edith / Sjibbolet / 2019 / 2019

7.De vreemdeling : eenheid in verschil Certeau, Michel de / Sjibbolet / 2019 / 2019

8.Van zichzelf bevrijd : Levinas over transcendentie en nabijheid Riessen, Renee van / Sjibbolet / 2019 / 2019

9.Het godstrauma : Lacan, religie & moderniteit Welten, Ruud / Sjibbolet / 2018 / 2018

10.Lust & onbehagen : over psychoanalyse, mystiek, subjectiviteit & psychopathologie Westerink, Herman / Sjibbolet / 2017 / 2017

11.De diepte van kunst : een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig Mulder, Etty / Sjibbolet / 2017 / 2017

12.Actuele beschouwingen over oorlog & dood Freud, Sigmund / Sjibbolet / 2017 / 2017

13.Spreken over de grens : essays over Dionysius en de onkenbare God Schomakers, Ben / Sjibbolet / 2017 / 2017

14.Kerk van de toekomst Renkema, Jan / Sjibbolet / 2016 / 2016

15.De vreemde vrijheid : nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw Kate, Laurens ten / Sjibbolet / 2016

16.Avontuur Agamben, Giorgio / Sjibbolet / 2016 / 2016

17.Eeuwig leven : Agamben & de theologie Reeling Brouwer, Rinse / Sjibbolet / 2016 / 2016

18.Kijken naar een droomscherm : over cinema en psychoanalyse Leibovici, Solange / Sjibbolet / 2016 / 2016

19.De schoonheid van het nee : essays over Antigone De Kesel, Marc / Sjibbolet / 2015 / 2015

20.In de greep van de taal : symbolisering en betekenisgeving: Lacan en Cassirer Mooij, Antoine / Sjibbolet / 2015 / 2015

21.Het verlangen naar oorlog & andere zaken Ladan, Antonie / Sjibbolet / 2015 / 2015

22.Oorsprong & vrijheid : en ik werd die ik was gebleven Visser, Gerard / Sjibbolet / 2015 / 2015

23.Tussen weten & niet weten : ervaringen van een psychoanalyticus Stroeken, Harry / Sjibbolet / 2015 / 2015

24.De ziel opnieuw : over innerlijkheid, inspiratie & onderwijs Riessen, Renée van / Sjibbolet / 2014 / 2013

25.Pilatus & Jezus Agamben, Giorgio / Sjibbolet / 2004 / 2014

26.Kind, gezin & identiteit Dirkx, Jos / Sjibbolet / 2014

27.Verlangen & vertwijfeling : melancholie en predestinatie in de vroege moderniteit Westerink, Herman / Sjibbolet / 2014 / 2014

28.Gesprekken aan tafel Luther, Maarten / Sjibbolet / 2014 / 2014

29.Het ontstaan van het heelal en de goede God Kant, Immanuel / Sjibbolet / 2013 / 2013

30.Wat is dan de mens? : aforismen, ideeën, zinspreuken Ietswaart, Willem / Sjibbolet / 2013 / 2013

 31.Religie zonder God : een dialoogBoer, Theo de / Sjibbolet / 2013

32.Depressie & psychodynamiek Dirkx, Jos / Sjibbolet / 2012

33.Niets dan liefde : het vileine wonder van de gift De Kesel, Marc / Sjibbolet / 2012

34.Straf, schuld en vrijheid : pijlers van ons strafrecht Jong, Ferry de / Sjibbolet  / 2012

35.Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot (1921-1939) : met fragmenten uit de brieven van Jeanne aan haar ouders (1921-1923) Freud, Sigmund / Sjibbolet / 2012 / 2012

36.Water dat zich laat oversteken : verkenningen in het stroomgebied van beleving en gelatenheid Visser, Gerard / Sjibbolet / 2011

37.Religio Medici : de godsdienst van een geneesheer Browne, Thomas / Sjibbolet / 2011

38.Naaktheden Agamben, Giorgio / Sjibbolet / 2011

39.Twijfel, bewijs & overgave : over christelijke filosofie Glas, Gerrit / Sjibbolet / 2011

40.De Sirenen zwegen : psychoanalyse, mythe & kunst Mulder, Etty / Sjibbolet / 2011