Schoolboeken

 

In de vijftiende eeuw hadden de meeste kerkdorpen in de Nederlanden een basisschool waar de jeugd enige vorm van onderwijs kon volgen. Dit dichte netwerk van scholen werd na de Reformatie overgenomen door de protestanten. Zij introduceerden de protestantse schoolboeken die twee eeuwen lang het hoofdbestanddeel zouden vormen van de teksten voor het lager onderwijs.

 

Schoolboeken uitgevers 19e eeuw

 

Amsterdam  

Allart
De Vries 
Elwe 
Holtrop 
Keijzer 
Maaskamp 
Poster 

Schalekamp 

Timmer
Van der Hey
Van Vliet

Haarlem  

Bohn
Loosjes

 

Leiden

Du Mortier


Groningen  

Groenewolt 
Oomkens
Zuidema 

Rotterdam  

Hendriksen 


Zutphen  

Thieme